Kurz 3 "Prestavaj tvoj život— cez MÚDROSŤ"

Ježiš povedal "A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale." Matúš 7:24 

"MÚDROSŤOU buduje sa dom a rozumnosťou býva upevňovaný. Vedomosťou sa naplňujú komory všakovým hodnotným a krásnym imaním. —Prísloví 24:3–4

PAMÄTAJ, urob iba JEDNU lekciu za DEŇ, aby si dala možnosť tomu, čo si sa naučila, ponoriť sa do tvojho srdca, aby sa to nestalo iba vedomosťou hlavy.

.
Pripoj sa k víťazstvu!
Cesty k obnove nie sú diváckym športom!
Vyplň svoje formuláre lekcií každý DEŇ—
vylej si svoje srdce.