Ester 4,14—„A ktovie, či si neprišla práve preto ku kráľovskej hodnosti, aby si bola naporúdzi na takýto čas?“

Sme nadšené, že ťa môžeme privítať ako NOVÚ Evanjelistku! Toto je jeden z najdôležitejších aspektov bytia jedným z Jeho nasledovníkov!!

 „A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.“ Marek 16,15-16

„Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal“... Matúš 28, 18-20

„Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Ukážem vám, ako chytať mužov a ženy namiesto rýb.  Oni sa nepýtali otázky, ale ihneď zanechali siete a išli za ním.“ Matúš 4,18-20 Biblia Odkazov

Keďže si odpovedala Pánovi, chceme ti pomôcť spoznať, kde ťa On posiela!

„Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril: „Koho mám poslať, kto nám pôjde?“ I povedal som: „Hľa, tu som, pošli mňa!“ Izaiáš 6,8

#1 Je čas ÍSŤ, Hlásať DOBRÉ ZVESTI

Evanjelizuj ONLINE! Začni svoju vlastnú SSS „Službu Sociálnych Sietí“

Nikdy predtým nebolo možné ísť do VŠETKÝCH národov tak, že sedíš jednoducho za notebookom a hľadáš ženy, ktoré volajú o pomoc v manželstve. Miesto, kde tieto ženy ĽAHKO nájdeš, je na Sociálnych Sieťach, vytvorením vlastnej Služby Sociálnych Sietí!!

Svedectvo

 „Potrebovala som vedieť, či Boh obnoví moje manželstvo alebo nie. Pochybovala som, že to urobí, pretože som od všetkých počula, „že Boh pre mňa pripravuje lepšieho muža “, takže moje emócie a myšlienky boli rozdelené. Mám sa modliť za obnovenie môjho manželstva alebo sa modliť za nového manžela, ktorý sa ku mne lepšie hodí? Uprostred môjho zúfalstva som sa modlila k Bohu a pýtala sa Ho. Prosila som Ho, aby mi to ukázal, pretože ja som chcela obnovu môjho manželstva, ale potrebovala som vedieť, či to chcel aj Boh.

V tomto čase bol môj manžel preč už dva mesiace a tá bolesť ma zabíjala. Vtedy som ako odpoveď na moju modlitbu objavila RMI. Jedna milá žena z iného štátu, ktorú som ani nepoznala, uvidela moju prosbu o modlitbu a poslala mi správu s odkazom na zachranamanzelstva.com a 1. kapitolu knihy: „Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo“! Keď som čítala túto správu, nemohla som tomu uveriť. Boh mi odpovedal, Aleluja! Počul ma, keď som sa modlila a potvrdil mi, čo chcel pre mňa On. Chcel obnoviť moje manželstvo: Bol veľmi jasný!

V stredu večer... mi môj PM poslal správu s otázkou, či môže prísť domov. Okamžite som mu odpísala: „Áno, samozrejme.“ Bol to Boh, kto priviedol môjho PM domov a nie ja!“

Kto je presne evanjelista?

Väčšina z nás pozná kňaza alebo kazateľov, ale evanjelista je jednoducho človek, ktorého BOH previedol cez nejaké ťažkosti, aby delením sa o jeho cestu, dodal odvahu, povzbudil iných ľudí, ktorí prechádzajú cez niečo podobné. Evanjelista je ten, kto je schopný vznietiť oheň nádeje—a tým pomôcť iným, ktorí sú v podobnom údolí, v podobnej kríze, ktorí majú podobné pocity zúfalstva a beznádeje—ukazujúc im, že držanie sa Jeho ruky, je spôsob úniku alebo aspoň prejdenia na druhú stranu.

„Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.” 1 List Korinťanom 10,13

Neznamená to, že ním môžeš byť až vtedy, keď budeš mať Svedectvo OBNOVENÉHO Manželstva. Môžeš ním byť aj práve TERAZ, pretože si našla nádej a pokoj, ktorý prevyšuje všetko chápanie a mnoho, mnoho spôsobov, cez ktoré si bola premenená Jeho láskou a Jeho pravdou!!

Ako mi dokážete pomôcť stať sa Evanjelistom a pomáhať ženám,
ktoré hľadajú nádej v rovnakej alebo podobnej situácii, cez akú mi On pomáha prejsť?

Staň sa motivovanou, Zostaň inšpirovanou

Ženy ako ty, sa načahujú a odpovedajú na plač, ktorý On počuje. Jednoducho začali ich vlastnú Službu Sociálnych Sietí a šíria chvály  o tom, ako ich Pán používa, vedie a ony oslovujú ženy, ktoré túžia po nádeji.

Pridaj sa do jedného z mnohých našich Spoločenstiev Povzbudzujúcih Žien!

Veľmi skoro budeš pripravená oddeliť sa a začať svoju vlastnú službu!!

Ako náhle tak urobíš, určite sa podeľ o svoj vlastný príbeh—inšpiruj iné ženy, ktoré môžu „Ísť do celého sveta a hlásať evanjelium všetkému stvoreniu.“ (Marek 16,15), pretože to bola posledná vec, ktorú nám On povedal, aby sme robili v pokračovaní po Ňom.

Urob PRVÝ krok ku svojej vlastnej Službe a Staň sa Staviteľkou Mostov.

Klikni sem, aby si sa dozvedela viac o Tvojej Značke Nového Mena a Služobnom Mene

Čo je tvoja vášeň? Dovoľ nám pomôcť ti—objaviť tvoju "Značku Nového Mena" A "Vlastnú Službu" 

 Ak iba chceš objaviť tvoju ZNM, prosíme, vyplň tento krátky formulár.

Uisti sa, že si najskôr investovala do tvojho spoločenstva, prechádzaním cez naše kurzy a zapisovaním do denníkov a zápisníkov—toto je to, ako budeš vedieť, že ťa zavolal On a ktorým smerom ťa vedie.

Objav svoju "Značku Nového Mena" A "Vlastnú Službu" 

PROSÍME, Buď Opatrná

Po prvé, sú tam ženy, ktoré sú veľmi nahnevané a možno nebudú otvorené pre pomoc. Snaž sa nájsť ženy, ktoré sú zlomené, zúfalé a zaujímajú sa o pomoc—nie hašterivé ženy, ktoré sú tam iba preto, aby sa ventilovali a zahanbovali ich manželov.

*Ak je toto však to, kde si bola, keď si našla RMIEW a vnímaš, že ťa tam On volá slúžiť, potom nasleduj Jeho vedenie.

Avšak, bude tam veľa žien, špeciálne hašterivých žien, ktoré ti napíšu späť, že chcú vedieť viac. Ak sa tak stane, pošli im odkaz na zachranamanzelstva.com a daj im vedieť, že môžu vyplniť formulár ich manželského ohodnotenia a môžu dostať všetky potrebné zdroje ZADARMO.

Ďalej chceme, aby si bola opatrná a dávala si pozor - nenechaj sa vtiahnuť do diskusií, nemusíš im dať to, čo „chcú“ počuť, a často by sa to mohlo zmeniť na formu poradenstva, a preto by sa pri tom nikdy nemuseli stretnúť s Mocným Radcom.

Múdra Žena „tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom.“ 1 Petrov List 3,42

 „Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho. . .“ Príslovia 17,28

Buď Pripravená Dať Odpoveď

 „ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. Robte to však skromne, s bázňou a s dobrým svedomím, aby sa tí, čo tupia váš dobrý život v Kristovi, zahanbili práve v tom, z čoho vás osočujú.“ 1 Petrov List 3,15

Ženy Ho stretnú jednoduchým predstavením Jeho pravdy, Jeho lásky a Jeho odpovedí—preto ťa prosíme, nehovor viac, ako sme ti odporučili:

ManzelskaPomocOnline.com  je to, kde som našla nádej pre moje manželstvo....Našla som nádej a pokoj a čítala som tak veľa povzbudzujúcich svedectiev beznádejných manželstiev obnovených po nevere a zrade. Nevzdávaj sa, alebo sa tým nenechaj pohltiť! ~  Tvoja ZNM “Značka Nového Mena”

  • Ak nemáš svoju ZNM „ Značka Nového Mena“ prosíme, KLIKNI SEM, aby si objavila ZNM „ Značku Nového Mena“, ktorú má pre teba On, ktorú budeš používať, keď budeš predkladať Chválu a zasievať Nádej cez Online.

Ak sa niekto spýta na čokoľvek ďalšie, jednoducho skopíruj a pošli niečo ako toto:

Som tak rada, že si sa spýtala na ManželskuPomocOnline, ktorá ponúka Manželské Ohodnotenie ZADARMO, a to ti pomôže nájsť odpovede na tvoje otázky a taktiež ti dá zadarmo eKnihy a videá... Ak by si chcela, môžem ti poslať 1. Kapitolu knihy, ktorá ti dá tak veľa nádeje! ~ Tvoja ZNM

Žiaľ, tak veľa žien, ktoré vyplnia Manželské Ohodnotenie, si iba chcú vyventilovať ich hnev, alebo sa rozprávať o ich problémoch, ale nikdy objaviť niečo, čo im skutočne pomôže. A tak znova, buď si istá, že im pošleš ManželskuPomocOnline, aby mohli vyplniť Formulár Manželského Ohodnotenia, a tak im boli dané Bezplatné zdroje (jednoducho skopíruj a vlož odkaz vyššie).

Chceme tiež, aby si bola opatrná, koľko si PREČÍTAŠ v každom odkaze. Je smutné, že niektoré ženy uverejňujú veci, ktoré by nikdy nemali byť uverejnené, takže iba popreskakuj cez tie časti a požiadaj Pána, aby ťa viedol, k tomu, koho On chce, aby si oslovila a pomohla mu. Ak čítaš, čítaj tak ďaleko, aby si videla, že potrebujú Manželskú Pomoc. Potom sa v čítaní zastav a odpovedz si, či si chrániš svoju myseľ a srdce od detailov, ktorým môžeš čeliť v tvojej vlastnej obnove.

*Ak by si si prečítala prosbu od muža, obe webové stránky, (ManželskaPomocOnline a zachranamanzelstva.com) majú pomoc aj pre mužov.

**Keď vidíš prosbu od muža, buď veľmi opatrná, že nezverejníš tvoje meno a že stránka neobsahuje tvoju mailovú adresu. „Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.“ 1 Petrov List 5,8.

Prečo ZNM „Značka Nového Mena“?

Používanie ZNM ti dovolí otočiť tvoje sústredenie sa zo seba na iných. Tak, ako evanjelista, si cestovala dosť ďaleko na tvojej ceste obnovy, aby si ukázala, že si duchovne vyliečená, dostatočne vytrénovaná a teraz tvoj cieľ a volanie tvojho života sú pomoc iným ženám radšej ako sebe.

Preč budú tie dni, kedy si sa zvykla chváliť alebo závidieť, alebo hovoriť o nezmysloch. Namiesto toho ZNM ti pomôže zverejňovať chvály a pomôže ti slúžiť iným ženám. Ale to musí byť robené diskrétne, používaním ZNM, ako novej múdrejšej ženy!

Ako Boh zmenil Sarai na Sáru, Abrama na Abraháma, Simon na Petra, ty tiež dostaneš nové meno, ktoré ti umožní byť transparentnou a skutočnou, bez prinášania hanby do tvojej rodiny alebo pozornosti na seba.

Tvoja Služba

Pomohlo by nájdenie tvojho mena k začatiu tvojej služby? Erin často hovorí, že On jej pomáha dať názov knihe, nie len jej samej, ale urobila to s Ním aj pre Michele pri jej knihách, ako Mentalita Chudoby alebo Presúvanie Vrchov. Hoci aj Ako Boh Obnoví Tvoje Manželstvo, čo ako povedala—jej bolo dané dlho predtým, ako On obnovil jej manželstvo!

Mohlo to byť jednoduché slovo založené na špeciálnom biblickom verši, ako naša prvá misia, Žiarivé Tváre. Názov preložený zo „Žiarivé Malé Tváre“, založené na Žalme 34,5,6 „Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy. Na neho hľaďte a budete žiariť a tvár vám nesčervenie hanbou.”

Ešte raz, Prečítaj si viac a objav tvoju ZNM a
TVOJU jedinečnú službu pre ženy

Začala Si Už Pomáhať Iným Ženám?

Ak si už odovzdala chválu, kde prekonávaš prekážky (hoci aj prekážky doteraz nevymenované), alebo svedectvo obnoveného manželstva a bolo to použité v našom Povzbudzujúcom bloku, potom sa môžeš podeliť o tvoj jedinečný tag/štítok, ktorý umožní ženám počuť tvoje svedectvo!

Filipanom 2, 3-4—„Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných.“

ECAV—„nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba, a nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných.“

ROH—„nerobiac ničoho zo sváru ani z márnej chvály, ale v pokore majte jedni druhých za vyšších od seba nehľadiac každý len na svoje, ale každý aj na to, čo je iných.“

Otázky a Odpovede

Ak narazíš na niekoho, kto sa pokúša na niečo namietať, alebo spochybniť, nezabudni zostať ticho.

Príslovia 26:20—„(Kde) niet dreva, (tam) vyhasne oheň a kde niet klebetníka, tíchne svár.“

Matúš 10:14—„A keby vás niekto neprijal, ani vaše slová nevypočul, z takého domu alebo aj mesta odíďte a straste si prach z nôh.“

Jednoducho nehovor nič, iba choď preč, ako to vysvetlil Ježiš v Matúšovi 10,14.

Matúš 11:30—„Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“

2 List Timotejovi 2, 14—„Toto pripomínaj a zaprisahávaj ich pred Bohom, aby sa nepreli o slová. Nie je to na nič užitočné, len na skazu poslucháčov.“