Vitajte Evanjelistky!

Ester 4,14—„A ktovie, či si neprišla práve preto ku kráľovskej hodnosti, aby si bola naporúdzi na takýto čas?“

Sme nadšené, že ťa môžeme privítať ako NOVÉHO Evanjelistu! Toto je jeden z najdôležitejších aspektov bytia jedným z Jeho nasledovníkov!!

Marek 16,15-16—„A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.“

Matúš 28, 18-20—„Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal“...

Matúš 4,18-20—„Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním.“

Keďže si odpovedala Pánovi, chceme ti pomôcť spoznať, kde ťa On posiela!

Izaiáš 6,8—Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril: „Koho mám poslať, kto nám pôjde?“ I povedal som: „Hľa, tu som, pošli mňa!“

Kto je evanjelista?

Väčšina z nás pozná kňaza alebo kazateľov, ale evanjelista je jednoducho človek, ktorého BOH previedol cez nejaké ťažkosti, aby delením sa o jeho cestu, povzbudil (dodal odvahu) iných ľudí, ktorí prechádzajú cez niečo podobné. Evanjelista, ktorý je schopný vznietiť oheň nádeje—a tým pomohol iným, ktorí sú v podobnom údolí, v podobnej kríze, ktorí majú podobné pocity zúfalstva a beznádeje—ukazujúc im, že držanie sa Jeho ruky, je spôsob úniku alebo aspoň prejdenia na druhú stranu.

„Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.” 1 List Korinťanom 10,13

Ako mi môžete pomôcť stať sa Evanjelistom a pomáhať ženám, ktoré hľadajú nádej v rovnakej alebo podobnej situácii, cez akú mi On pomáha prejsť?

#1 Staň sa motivovanou, Zostaň inšpirovanou

Ženy ako ty, sa načahujú a odpovedajú na plač, ktorý On počuje. Ony sa jednoducho delia o chválu, ako ich Pán používa a vedie, so ženami, ktoré sú zúfalé po nádeji. Nasleduj tieto inšpirujúce príbehy Evanjelista# Evanjelizmus# a potom sa určite podeľ o tvoj vlastný —inšpiruj iné ženy, ktoré môžu „Ísť do celého sveta a hlásať evanjelium všetkému stvoreniu. (Marek 16,15), pretože to bola posledná vec, ktorú nám On povedal, aby sme robili v pokračovaní po Ňom.

#2 Priprav Sa, Buď Pripravená!

Zvykli sme povzbudzovať ženy objednávaním našich Kartičiek Nádeje alebo sme ich vytlačili, nastrihali a dávali iným. Ale teraz nám On ukázal jednoduchší spôsob. Keď počuješ niekoho hovoriť o manželskej kríze, alebo o niečom, cez čo ťa On previedol, iba povedz, „Poznám niečo, čo by ti mohlo pomôcť“, a potom otvor svoj telefón a ukáž im stránku https://zachranamanzelstva.com/konecne-nadej/, ktorú si si poznačila. A ešte lepšie, vytvor si aplikáciu (skroluj naspodok stránky a uvidíš ako). Potom im povedz, aby si otvorili svoj telefón a našli ju, aby si vedela, že ju majú.

A ak je tvoja služba zameraná na Nájdenie Konečne Lásky, urob to isté, ale namiesto toho s KonecneLáska.

#3 Začni Svoju VLASTNÚ Službu

Ak si si robila záznamy počas kurzov 1,2 a 3, vylievaním si svojho srdca do nich a využila si príležitosť na spodnej časti: Prosíme podeľ sa o krátke svedectvo, rozprávaním Mladším Ženám, ktoré je založené na základe princípov v tejto kapitole. Často to, čo by si si priala, aby si urobila, alebo by si neurobila, čo by zmenilo kurz tvojho života, keby si vedela o týchto princípoch... A prekonala si ťažkosti zanechaním a Postením sa od Facebooku, dostatočne dlho, že ich môžeš bezpečne používať znova—tento krát pre DOBRO. Potom si pripravená urobiť ďalší krok. Prečítaj si, ako jednoducho Eliza nasledovala Pánovo vedenie v Chopení sa príležitosti.

Eliza nasledovala Veroniku, ktorá má veľkú službu, hoci Eliza našla zatiaľ iba jednu ženu, je to všetko, čo mala Erin, keď začala svoju službu! RMI začalo, keď sa iba dve ženy, ePartnerky začali modliť, nasledujúc princípy (ktoré sú teraz časťou kurzov) a potom povzbudzovali iné ženy, ktoré stretli!

VŠIMNI SI, že Boh ťa nežiada, aby si začala službu narýchlo. Uvidíš, že On viedol Veroniku a Elizu urobiť:

Neuverejnila som na tejto stránke nič, čoho by som bola autorom. Všetko, čo sa tu nachádza je odkaz nádeje, nájdený na Francúzskej stránke a viacerých odkazoch pre kurzy vo Francúzštine. Môj cieľ pri vytváraní tejto stránky bol, aby ľudia, ktorí ju nájdu, išli priamo na webovú stránku aidemaritale.com. Nepokúšala som sa skontaktovať s nikým. Modlila som sa, aby Pán použil túto stránku na vedenie trpiacich žien a mužov k Jeho pravde.

Zverejni odkazy na všetko, čo ti pomohlo. Ak chceš, začni zverejňovať lekcie týždenne a potom použi tvoj zápisník, aby si sa podelila o to, čo ti On ukázal. Takto Adele, naša francúzska služobníčka, buduje jej službu—prechádzaním cez Nájdenie Hojného Života na francúzskom bloku.

A tak som šla späť na Facebook, otvorila si nový účet a vytvorila stránku „Dieu peut et restaurera votre mariage“.

Aby sme ti pomohli objaviť názov:

Click here to learn more about Your Brand New Name and Ministry Name

Klikni sem, aby si sa naučila viac o Tvojej Značke Nového Mena a Služobníckeho Mena

Nancy je ďalšia značka, ktorá vzišla z Veroniky „Obnovená Milosťou“ sa cítila byť povolaná začať jej službu, aby pomohla ženám Nájsť Ich Hojný Život. Čo je tvoje vášeň? Dovoľ nám pomôcť ti, vyplň tvoje BNN a Tvoje Nové Služobnícke Meno.

Uisti sa, že si najskôr investovala do tvojho spoločenstva, prechádzaním cez kurzy a zaznačovanie si—toto je to, ako budeš vedieť, že ťa zavolal On a ktorým smerom ťa vedie.

Keď raz dostaneme tvoju žiadosť a uvidíme, že si prešla cez niekoľko našich kurzov, potom si vyhradíme čas, aby sme ti pomohli objaviť tvoju Službu a Názov Služby.

#4 CHOĎ, Evanjelizuj ONLINE!

Ak sa ešte necítiš byť pripravená, alebo ak je tvoja vášeň viac hľadať ženy, ktoré potrebujú pomoc, je to jednoduché a choď na stránku modlitieb.

Never before has it been possible to GO into ALL the nations been as easy as sitting at your laptop and looking for women who are crying out for help in their marriages. Where you will EASILY find these women is on Prayer Sites!

Nikdy predtým nebolo možné ÍSŤ do VŠETKÝCH národností, tak ľahko, ako sediac pri tvojom počítači a hľadať ženy, ktoré kričia o pomoc v ich manželstvách. Tieto ženy nájdeš JEDNODUCHO na Stránke Modlitieb!

Webové stránky „Zverejňovania modlitieb“ —

Ženy, ktoré kričia o pomoc môžeš nájsť, keď pôjdeš do akéhokoľvek vyhľadávača ako Google, môžeš zadať „Webové stránky „Zverejňovania modlitieb“ a objaví sa celý list, aktuálnych STRÁNOK v dvoch stĺpcoch!

CHOĎ na Modlitebnú Stenu a hľadaj „manželstvo“, kde nájdeš ženy (alebo mužov), za ktorých sa môžeš modliť a podeliť sa o KonečneNádej. Ak tam už prišiel niekto pred tebou a ponúkol KonečneNádej, potom im potvrď, že to je miesto, kde si našla nádej. „Toto už tretí raz idem k vám: každá výpoveď bude potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov.“ 2 List Korinťanom 13:1

Opýtaj sa Jeho, aby ťa viedol na iné stránky, a potom sa podeľ v tvojej chvále o novú stránku, ktorú si našla, aby si tak povzbudila iné nevesty pripojiť sa k tebe.

A pretože ženy prosia o modlitby, ty budeš ich ODPOVEĎ na modlitbu, keď JEDNODUCHO skopíruješ a uverejníš niečo ako toto:

KonečneNádej je to, kde som našla nádej pre moje manželstvo....Našla som nádej, pokoj a tak veľa svedectiev obnovených beznádejných manželstiev po nevere a zrade. Nevzdávaj sa alebo nenechaj, aby ťa to pohltilo. ~ Tvoje BNN “Brand New Name”, “Značka Nového Mena”

PROSÍME Buď Opatrná

Po prvé, sú tam ženy, ktoré sú veľmi nahnevané a možno nebudú otvorené pre pomoc. Snaž sa nájsť ženy, ktoré sú zlomené, zúfalé a zaujímajú sa o pomoc—nie hašterivé ženy, ktoré sú tam iba preto, aby sa ventilovali a zahanbovali ich manželov.

Ak je toto však to, kde si bola, keď si našla RMIEW a vnímaš, že ťa tam On volá slúžiť, potom nasleduj Jeho vedenie.

Avšak, bude tam veľa žien, špeciálne hašterivých žien, ktoré napíšu späť, že chcú vedieť viac. Ak sa tak stane, pošli im KonečneNádej a daj im vedieť, že môžu vyplniť formulár ich manželského ohodnotenia a môžu dostať všetky potrebné zdroje ZADARMO.

Chceme však, aby si bola opatrná a dávala si pozor—ak sa dostaneš do diskusie, možno im nedáš to, čo „chcú“ počuť a často by sa to mohlo otočiť do formy poradenstva, kde by sa kvôli tomu nemuseli nikdy stretnúť s Mocným Radcom.

Jednoduchým predstavením ženám Jeho pravdy, Jeho lásky a Jeho odpovedí, Ho stretnú—tak prosíme, nehovor viac, ako sme ti odporučili na uverejnenie:

MarriageHelpOnline.com je to, kde som našla nádej pre moje manželstvo....Našla som nádej a pokoj a čítala som tak veľa povzbudzujúcich svedectiev beznádejných manželstiev obnovených po nevere a zrade. Nevzdávaj sa, alebo sa tým nenechaj pohltiť! ~  Tvoje BNN “Brand New Name”, “Značka Nového Mena”

  • Ak nemáš svoje BNN “Brand New Name”, „ Znnačka Nového Mena“ prosím KLIKNI SEM, aby si objavila BNN „ Značku Nového Mena“, ktoré má pre teba On, ktoré budeš chcieť používať, keď budeš predkladať Chválu a zasievať Nádej Online.

Ak sa ktokoľvek spýta na viac, jednoducho skopíruj a prilož niečo ako toto:

Som tak rada, že si sa spýtala na KonečneNádej, ktorá ponúka Manželské Ohodnotenie ZADARMO, a to ti pomôže odpovedať na tvoje otázky a taktiež ti dá zadarmo eKnihy a videá... Ak by si chcela, môžem ti poslať 1. Kapitolu knihy, ktorá ti dá tak veľa nádeje! ~ Tvoje BNN

Nanešťastie, tak veľa žien, ktoré vyplnia Manželské Ohodnotenie, si iba chcú vyventilovať ich hnev, alebo sa rozprávať o ich problémoch, ale nikdy objaviť niečo, čo im skutočne pomôže. A tak znova, buď si istá, že im pošleš KonečneNádej, aby mohli vyplniť Formulár Manželského Ohodnotenia, aby im boli dané zdroje Zadarmo (jednoducho skopíruj a vlož odkaz vyššie).

Chceme tiež, aby si bola opatrná, koľko si PREČÍTAŠ v každom odkaze. Je smutné, že niektoré ženy uverejňujú veci, ktoré by nikdy nemali byť uverejnené, takže iba popreskakuj cez články a požiadaj Pána, aby ťa viedol, k tomu, koho On chce, aby si oslovila a pomohla. Ak čítaš, len dosť ďaleko, aby si videla, že potrebujú Manželskú Pomoc a potom sa zastavíš v čítaní, a odpovieš, chrániš svoju myseľ a srdce od detailov, ktorým môžeš  čeliť v tvojej vlastnej obnove.

* Tiež by si si mala prečítať uverejnenie od muža, obe webové stránky (MarriageHelpOnline.com a HopeAtLast.com) pomohli tiež mužom.

**Keď vidíš zverejnenie od muža, buď veľmi opatrná, že neuverejníš tvoje meno a že stránka neobsahuje tvoju mailovú adresu. „Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.“ 1 Petrov List 5,8.

Prečo BNN „Brand New Name“, „Značka Nového Mena“?

Používanie BNN ti dovolí otočiť tvoje sústredenie sa zo seba na iných. Tak, ako evanjelista, cestovala si dosť ďaleko na tvojej ceste obnovy, aby si ukázala, že si duchovne vyliečená, dostatočne vytrénovaná a teraz tvoj cieľ a volanie tvojho života sú pomoc iným ženám radšej ako sebe.

Preč budú dni, kedy ste sa zvykli chváliť alebo závidieť, alebo hovoriť o nezmysloch, namiesto toho BNN ti pomôže zverejňovať modlitby a pomôže ti slúžiť iným ženám. Ale to musí byť robené diskrétne, používaním BNN, ako novej múdrejšej ženy!

Ako Boh zmenil Sarai na Sáru, Abrama na Abraháma, Simon na Petra, ty tiež dostaneš nové meno, ktoré ti umožní byť prehľadnou a skutočnou, bez prinášania hanby do tvojej rodiny alebo pozornosti na seba.

Tvoja Služba

Pomohlo by nájdenie tvojho mena k začatiu tvojej služby? Erin často hovorí, že On jej pomáha dať názov knihy, nie len jej samej, ale ako to urobila aj pre Michele, ako Mentalita Chudoby alebo Presúvanie Vrchov. Hoci aj Ako Boh Obnoví Tvoje Manželstvo, čo je to, čo povedala, keď stretla ženy—čo jej bolo dané dlho predtým, ako On obnovil jej manželstvo!

Mohlo to byť jednoduché slovo založené na špeciálnom biblickom verši, ako naša prvá misia, Žiarivá Charita. Názov preložený zo „Žiarivé Malé Tváre“, založené na Žalme 34:5,6 „Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy. Na neho hľaďte a budete žiariť a tvár vám nesčervenie hanbou.”

Alebo, by to mohlo byť založené na svedectvo tvojho OBNOVENÉHO manželstva ako Veronikina služba a svedectvo „Obnovená Milosťou“, keď začala skupinu na Facebooku, áno, používajúc BNN.

Ešte raz, Prečítaj si viac a objav tvoje BNN a TVOJU jedinečnú službu pre ženy

Začala Si Už Pomáhať Iným Ženám?

Ak si už odovzdala chválu, kde prekonávaš prekážky (hoci aj prekážky doteraz nevymenované), alebo svedectvo obnoveného manželstva a bolo to použité v našom Povzbudzujúcom bloku, potom sa môžeš podeliť o tvoj jedinečný štítok, ktorý umožní ženám počuť tvoje svedectvo!

Ako príklad, tu je štítok jednej našej prekladateľky, Poppy, ktorá viedla iné ženy. Keď dáva žene jednu z našich Kartičiek Nádeje: KonečneNádej alebo KonečneLáska, píše toto na zadnú stranu.

http://encouragingwomen.org/tag/poppy/

Ako a KEDY používať tvoje nové BNN

Modlitbové Stránky

  1. Keď dáš modlitbu na modlitebnú stránku.
  2. Keď odovzdáš Chválu o tvojom ovocí evanjelizovania—aby si povzbudila ostatné ženy pripojiť sa a stať sa evanjelistami.
  3. Kedykoľvek ťa On bude viesť, aby si ho použila.

Filipanom 2, 3-4—„Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných.“

ECAV—„nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba, a nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných.“

ROH—„nerobiac ničoho zo sváru ani z márnej chvály, ale v pokore majte jedni druhých za vyšších od seba nehľadiac každý len na svoje, ale každý aj na to, čo je iných.“

Otázky a Odpovede

Ak narazíš na niekoho, kto sa pokúša na niečo namietať, alebo spochybniť, nezabudni zostať ticho.

Príslovia 26:20—„(Kde) niet dreva, (tam) vyhasne oheň a kde niet klebetníka, tíchne svár.“

Matúš 10:14—„A keby vás niekto neprijal, ani vaše slová nevypočul, z takého domu alebo aj mesta odíďte a straste si prach z nôh.“

Matúš 11:30—„Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“

2 List Timotejovi 2, 14—„Toto pripomínaj a zaprisahávaj ich pred Bohom, aby sa nepreli o slová. Nie je to na nič užitočné, len na skazu poslucháčov.“

Objednaj, alebo si vytlač Kartičky Nádeje.