...preto budú dvojnásobne vládnuť vo svojej krajine...

...dám im verne ich odmenu.

—Izaiáš 61,7–8

 

Začiatkom tohto týždňa udrel na náš dom „nápor bezbožného“  prostredníctvom obvinení, uštipačnosti, výsmechu, krutých slov a odsúdenia, čo neodvratne viedlo k strachu. Smutné je, že to bol môj bývalý manžel, ktorý chrlil tieto útoky na moju najmladšiu dcéru a na mňa.

Pochopiteľne, moja dcéra bola veľmi bezradná, okrem toho, že bola zranená. Hneď ako som bola schopná utíšiť moju dcéru, dovoľujúc na krátky čas odumrieť všetkým emóciám vo mne, hľadala som Pána pre múdrosť a pochopenie. Pripomenul mi, čo som písala na začiatku tejto kapitoly. Boh mi potvrdil tento princíp —„oni, ostatní, to nemajú“.

Pán mi ukázal, že príliv láskavosti od môjho exmanžela sa otočil na nepríjemný útok, pretože odkedy prvýkrát požiadal o rozvod, on neustále požadoval a ja som dávala. V tento deň som ho hlúpo požiadala o pomoc s troma malými vecami: webové odkazy niektorých zdravotných produktov, ktoré zvykol kupovať pre rodinu, počítač, ktorý nepoužíval, aby ho mohli používať naše deti na štúdium a nabádala som ho k tomu, aby zavolal deťom, pretože mi povedali, že ich otec sa o ne nezaujíma. Veci sa vyvinuli zle, pretože som požadovala od neho, čo otočilo milého muža na nahnevaného a útočiaceho muža.

Prvýkrát, keď mi Boh ukázal tento veľmi dôležitý princíp, „oni to nemajú“, to bolo na konci dlhých sérií frustrujúcich a čas požierajúcich konfliktov s naším členským veľkoobchodným klubom. Je to miesto, kde som nakupovala mnoho našich potravín a kancelárskych potrieb. Bolo tam vždy toľko chýb, keď som sa snažila nakúpiť, až sa to stalo vyčerpávajúce. Počas jedného incidentu im trvalo hodinu, kým to napravili a zatiaľ sa moje mrazené jedlá (ktoré majú vždy XXL veľkosť) rozmrazili.

Keď som išla do obchodu druhýkrát, opäť som stála pri pulte zákazníckeho servisu, pretože moja zákaznícka karta nefungovala. Počas toho, ako som tam bola, som sa zmienila o zničených mrazených potravinách z predchádzajúceho mesiaca. Manažér sa ospravedlnil a povedal mi, aby som priniesla môj príjmový doklad za zničené potraviny pri mojej ďalšej návšteve, čo som urobila. Ale namiesto preplatenia, o ktorom mi v ten deň manažér povedal, potreboval aj prázdne škatule, aby mi následne mohol peniaze vrátiť. Vtedy som cítila, že strácam svoj pokoj a namiesto prekypovania láskavosťou a trpezlivosťou, som cítila frustráciu a hnev—hoci, chvála Bohu, neukázala som to, ani nevyjadrila. Napriek tomu bolo pre mňa dosť znepokojujúce čo i len cítiť tieto strašné emócie.

Pri ďalšej návšteve ma na pokladni opäť poslali k pultu zákazníckeho servisu, ale tentokrát som sa nahlas smiala. Snažili sa zistiť dôvod, prečo moja karta nefungovala normálne. Rozprávala som sa s Pánom a spýtala sa Ho, kedy skončia všetky tieto problémy s mojou kartou. Povedal veľmi jasne, „Keď ťa to už viac nebude obťažovať“. Uf. Ako som tam stála, pripomenul mi verš, ktorý mi dal dnes ráno, počas môjho času osamote s Ním. „Pre vašu dvojnásobnú hanbu a potupu budú plesať nad svojím údelom, preto budú dvojnásobne vládnuť vo svojej krajine, dostane sa im večnej radosti. Lebo ja, Pán, milujem právo…dám im verne ich odmenu...“ (Iz 61,7–8) Vidíš? On povedal „dám im“.

Hoci to Pán v skutočnosti nevyslovil, bolo tam skryté poznanie, že som sa pozerala na nesprávny zdroj mojej odmeny. Nepovedal, že „Oni dajú“, ale hovorí „dám im“.. Čo znamená, že Pán dá...

Okamžite som sa v mojom srdci utvrdila, že On bol všetko, čo som chcela a všetko, čo som potrebovala. Nepotrebovala som týchto ľudí alebo kohokoľvek iného, aby urobil veci správne alebo mi dal odškodné. Hoci mi spôsobili veľa problémov alebo to viedlo k stovkám dolárov za poškodené jedlo—mala som môjho Milovaného a On bol všetko, čo som potrebovala. V tom momente som prestala od nich očakávať, že to „napravia“, ba dokonca som neoblomne trvala na tom, že od nich nič nechcem—chcela som, aby celé odškodnenie prišlo od Neho a nikoho iného.

Keď tento pocit začal cezo mňa pretekať, Pán mi pripomenul, že toto boli tiež Abramove pocity, keď sa kráľ Sodomy pokúšal odmeniť ho „majetkom“, ktorý bol zhabaný, keď porazili Kedor-Laomera. Abram odmietol, „Abram odvetil sodomskému kráľovi: ,K Pánovi, najvyššiemu Bohu, Stvoriteľovi neba a zeme, dvíham svoju ruku, že nevezmem ani nitku či remienok z obuvi, vôbec nič z toho, čo je tvoje, aby si nepovedal: »Ja som urobil Abrama bohatým!‘“ (Gn 14,22-23) Abram (ktorý sa neskôr stal Abrahámom) nechcel ubrať z Božej slávy tým, že by nechal kráľa prisvojiť si zásluhy na Abramovom budúcom bohatstve, ktoré sa, ako vieme, neskôr mnohonásobne zväčšilo—čo bolo zaistené jeho presvedčením, dať Bohu slávu.

V priebehu troch minút od tohto zjavenia, pri pulte zákazníckeho servisu, Pán urobil niečo tak úžasné, zábavné a neuveriteľné, aby mi dokázal tento princíp. Niečo, o čom som vedela, že by som sa mala s tebou podeliť. V tom okamihu sa ma spýtala žena, ktorá mi pomáhala, prečo má moja karta iba jedno percento vrátenia peňazí namiesto dvoch percent vrátenia peňazí. Povedala som jej, že som nevedela o ponuke dvojpercentného vrátenia peňazí na nákup. Otočila počítačovú obrazovku a ukázala mi množstvo, ktoré mi bolo vrátené minulý mesiac a čo som mala dostať s pridanými percentami. Dvojnásobné množstvo! V tom momente to hneď zmenila a ja som sa pozerala, ako mi dal Boh dvojité odškodné, viac ako dvojnásobné náklady roztopeného jedla. Stalo sa to v momente, keď som sa opäť raz rozhodla, že Pán je pre mňa všetkým.

A pretože On robí viac ako žiadame alebo si myslíme, ďalšou vecou bolo, že táto istá pani mi začala prinášať všetky druhy reklamných produktov, ktoré dávajú ako darčeky novým zákazníkom! Spýtala som sa, čo robí a povedala, že to je najmenej, čo pre mňa mohla urobiť vzhľadom na všetky tie problémy, cez ktoré som prešla.

Vidíš, čo sa stalo? Ako náhle som sa prestala pokúšať dostať zadosťučinenie od zdroja môjho problému (ktorý „to nemal“) a otočila sa k Pánovi, ktorý je neprekonateľný Zdroj všetkého, čo potrebujem, On ma zaplavil obrovskou láskavosťou a mnohonásobnou odmenou, ktorú sľúbil nám všetkým!

Toto je to, o čom sa so mnou rozprával Pán v aute v ten deň na ceste domov z veľkoobchodného skladu—oni to nemajú; oni to jednoducho nemajú. Povedal, že ľudia tohto sveta sú skrachovaní vo všetkých oblastiach. Premýšľaj o tom. Ľuďom sveta (a väčšine Kresťanov) chýba súcit, vľúdnosť, láska a každý má obmedzené zdroje a hlúpo sa na nich obraciame kvôli našim potrebám. Celý čas náš Pán, náš Milovaný a náš Priateľ, je nekonečný prameň všetkých zdrojov, ktoré potrebujeme a chceme—nám dostupné—keď sa jednoducho pozeráme výlučne na Neho!!

A vždy, keď sa namiesto Neho pozeráme na iných, nájdeme samé seba ešte vo väčšej núdzi, keď títo zlyhajú v poskytovaní nám toho, čo potrebujeme, zaslúžime si alebo chceme. Vtedy my samé skončíme v bankrote, pretože pozeraním na druhých sme vytiahli zástrčku, preťali puto, prerušili dodávku nášho Zdroja, Jeho. „Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ (Jn 15,5)

Keď Pán tento týždeň priniesol tento princíp „oni to nemajú“ do mojej mysle vo vzťahu k môjmu exmanželovi, vedela som, že som zlyhala v hľadaní môjho skutočného Zdroja. Namiesto toho som hľadala, čo som potrebovala (a čo som cítila, že potrebujú moje deti) u niekoho, kto to „nemal“. Boh mi ukázal, že ako Pánovej neveste mi dá viac, ako potrebujem, takže nebudem potrebovať hľadať nič u nikoho. Namiesto toho sa odo mňa, ako nevesty, očakáva, dať iným v núdzi z môjho nadbytku, mojich pretekajúcich zdrojov. A keď požadujeme od akéhokoľvek zdroja, ktorý „to nemá“, ocitáme sa bez toho, čo chceme a potrebujeme a okamžite sa stávame sebecké a zúfalé—čo nie je charakter Pánovej nevesty.

Keď som sa opýtala Pána, ako to urobiť s mojím exmanželom správne, povedal mi, že mám jednoducho počkať a že to celé je súčasť Jeho plánu. Vedela som, že Jeho plán bolo dať mi viac pochopenia (ako píšem v tejto kapitole), ale taktiež to použiť v živote môjho bývalého manžela, očistiť a zmeniť ho, aby mohol začať zažívať Jeho lásku. A je to tiež Boží plán pre mňa, vysvetliť tento princíp, učiť ho moje deti a každú ženu, ktorá číta túto knihu.

Nasledujúce ráno som povedala deťom (ktoré vedeli o incidente s ich otcom), že to bola čisto moja chyba. Že som sa pokúšala „vziať“ namiesto „dať“, aj keď sme mali všetko, pretože my sme mali Boha, ktorý nám dal všetko, čo sme chceli a potrebovali a Pán bol môj prvotný Manžel a ich veľkorysý Otec. A že on (ich otec) práve teraz nemá nič. A pokračovala som vysvetľovaním princípu Božieho dávania dvojitej odmeny, keď sa pozeráme na Neho namiesto iných a svedectvom môjho zážitku vo veľkoobchodnom sklade.

Počas polhodinového zhovárania sa s deťmi môj exmanžel zavolal najmladšej dcére, aby veci napravil. Ako sa dorozprával s ňou, požiadal o rozhovor so mnou. Bolo to vtedy, keď som mu bola schopná povedať, že tá príhoda z predchádzajúceho dňa bola úplne moja chyba, pretože som sa mala s vecami, ktoré som potrebovala, otočiť na Pána a nie na neho. Môžem povedať, že toto nechcel počuť, pretože stále hľadal spôsob, ako sa dostať ku mne domov (hoci ma navonok prestal prenasledovať). Toto mi dalo príležitosť povedať môjmu exmanželovi, ako sa Boh stará o všetko, čo chcem a potrebujem, pretože je teraz môj Manžel. V tom momente sa mi môj exmanžel snažil dať všetko, o čo som ho pôvodne žiadala, začínajúc s webovými odkazmi. Milo som sa poďakovala, ale povedala som, že ich nepotrebujem. Odvetil, že bude schopný dať nám počítač, ale znova som povedala, že ak ho budeme skutočne potrebovať, Boh nám ho poskytne alebo by deti jednoducho mohli ísť do kancelárie nášho spoločenstva a použiť počítač odtiaľ.

Potom ma prerušil, hovoriac, že by chcel byť viac dostupný pre deti, na čo som povedala, že toto je medzi ním a deťmi a že to naozaj nemá nič so mnou. Ďalej som povedala, že som konala nesprávne, keď som sa pre ne snažila získať lepší vzťah, pretože vzťah, ktorý nám dáva Pán (deťom a mne), je pre deti viac než postačujúci a viditeľný prostredníctvom radosti v našom dome a ich žiariacich tvárí a hlasov. Vtedy sa príliv vrátil späť, bolesť opustila moje srdce a prenikla to jeho. Keď som raz dala Pána späť na Jeho právoplatné miesto v mojom živote, že bol všetkým, čo som chcela a všetkým, čo som potrebovala, On si ma poctil ešte viac!

Po obede, priamo uprostred ďalšej mini krízy počas slúženia, som bola vedená na webovú stránku, ktorú som zvykla používať, ale zabudla som na ňu. Tam som bola schopná nájsť všetky potrebné zdravotné produkty v zľave so zníženou dopravou (teraz aj v budúcnosti)! Odkedy som sa spoliehala na Pána samého, zaviedol ma na jednu webovú stránku namiesto troch alebo štyroch, ktoré používal môj exmanžel. O niekoľko minút, som si našla odkaz na telefóne od môjho exmanžela (ktorý zanechal predtým, ako som s ním hovorila, že beriem celú vinu na seba). Hlasový odkaz bol pokorným ospravedlnením za nepekné správanie sa môjho manžela k mojej dcére a ku mne, prosiac nás obe o odpustenie!

Tu je rovnaký princíp vo verši, ktorý dokáže väčšina z nás odrecitovať, ale tak málo z nás vie podľa neho žiť na dennej báze „Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi.“ (List Flp 4,19) Keď povieme Pánovi, že On je všetko, čo chceme a všetko, čo potrebujeme, musíme to dokázať našimi skutkami a reakciami. Keď nám niekto robí zle, zdá sa, že sa to deje každý deň a celý deň, potrebujeme skúmať naše srdcia: od koho sa pokúšame dostať to, čomu veríme, že si „zaslúžime“—od Boha alebo človeka? Boh má všetko; človek nemá nič (iba to, čo mu dá Boh).

A áno, je pravda, že Boh používa ľudí a okolnosti, aby nám dal našu dvojitú odmenu. Samozrejme som bola vďačná a veľmi som ocenila pani, ktorá mi dala dvojité percentá vrátenia peňazí a reklamné darčeky, ale v mojom srdci som vedela, kto to zariadil! Tiež som vedela, kto zušľachtil môjho exmanžela a otočil jeho srdce, aby povedal, že sa ospravedlňuje.

Vzrušujúci prídavok tejto lekcie je to, že keď sme schopné konať a vhodne reagovať, čo má za následok hojnosť, môžeme byť sprostredkovateľkami Božieho dobra pre iných, ktorí sú v núdzi a úplne skrachovali. „Mnohí sa koria urodzenému (človekovi) a štedrému sú všetci veľmi oddaní.“ (Prís 19,4) Keď sme o niečo požiadané a rozhodneme sa dávať štedro, môžeme ovplyvniť iných a stať sa vzorom v hľadaní Boha ako zdroja, čo je evanjelizáciou a svedectvom iným—a to bez akýchkoľvek slov.

Toto je problém v dnešnom svete pokiaľ ide o našu kresťanskú neefektívnosť; zdá sa, že máme toho veľa, čo povedať, ale nepodložíme to spôsobom, ako konáme a reagujeme na iných alebo ako sa vyrovnáme s našimi ťažkými situáciami. Toto z nás potom robí Farizejky. Taktiež sa to vysmieva Bohu a Jeho dobrote a výsledok je, že sme neefektívne v evanjelizácii a vedení iných, aby Ho chceli spoznať. Ale na druhej strane, keď kráčame v tomto princípe a hoci sa v ňom trochu zamotáme, ako som sa zamotala ja, máme nádhernú príležitosť nechať naše svetlo svietiť a vytvoriť slanosť tak, že iní budú po Ňom žízniť! „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5,16) „Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali.“ (Mt 5,13) Ak si pošliapaná, jednoducho to znamená, že už nie si viac slaná. 

„Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou.“ (Ž 42,2) Kvôli môjmu spojeniu s mnohými z vás, ktoré ste tiež RMI partnerky, môj smäd po Bohu stále viac rastie každý jeden deň. Toto je ten istý efekt (ak si slaná), ktorý budeš mať na iných v tomto svete. Naše životy by mali žiariť radosťou, blahobytom a láskavosťou, ktorá je závidená všetkými, čo nás poznajú alebo o nás vedia. Len vtedy môžeme odstúpiť a ukázať na náš skutočný Zdroj šťastia—Nášho Milovaného a Priateľa, nášho Pána a nebeského Manžela.  

Táto Osoba je skutočná iba vtedy, keď Mu dovolíme byť skutočným v našich životoch, keď sa skutočne staneme Jeho nevestou. A ako Jeho nevesta budeš mať všetkého dostatok. Toto je odkaz našich životov, našich pier a radosť v našich srdciach, ktorú musíme vyrozprávať tým, ako žijeme—tak, že On, náš Milovník, je všetko, čo potrebuje každá žena. Nie je tu viac žiadna potreba behať za mužom, aby nás zásoboval alebo nás chránil. A nie len že naše potreby budú naplnené nad rámec toho, v čo by sme mohli dúfať, žiadať a myslieť si, ale všetko to príde bez bolesti, hanby alebo odmietnutia. Vuav!

„A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme.“ (Ef, 3,20)

Láska, ktorú vidíš v televízii alebo vo filmoch alebo o ktorej sa spieva v pesničkách, nie je skutočná. Je vymyslená kvôli nezmiernenej bolesti, hanbe a odmietnutiu. A žiaľ, nás ponecháva vo väčšom nedostatku a vo väčšej núdzi. Na rozdiel od lásky, ktorá je nám k dispozícii od nášho Milovaného, zdroja všetkej lásky, ktorá nemá bolestivý alebo nechcený vedľajší efekt—a tento Zdroj je nevyčerpateľný!

A ako je to s tebou? Stále zažívaš núdzu v tvojom živote? Potom je to len preto, lebo si nešla k správnemu Zdroju všetkého.

Zažívaš stále bolesť, hanbu, vinu, zavrhnutie a slzy? Potom, drahá moja, Ho nemáš jednoducho dostatočne. Pán ťa volá, aby si sa stala Jeho nevestou, nie Jeho manželkou. On ťa chce zahrnúť láskou, súcitom, láskavosťou a ochranou pred každým zranením a všetkého, čo prináša zármutok. Jediné slzy, ktoré by si mala vyroniť sú tie, ktoré tečú, keď uvažuješ, aký dobrý je Boh a ako ťa požehnáva. 

Vezmi si dnes čas, práve teraz, aby si sa dostala bližšie a dôvernejšie k tvojmu požehnanému Manželovi. On iba čaká, aby ťa objal a zotrel každú jednu slzu a strach. Drahá nevesta, On ťa miluje!

Utíšenie Obáv

V tejto a iných kapitolách, som spomenula, že môj exmanžel sa „stále pokúšal dostať naspäť ku mne“ a ja som cítila, že je potrebné podeliť sa o toto nahliadnutie. Hoci ty alebo ja môžeme chcieť znova obnovu môjho manželstva, Pán mi ukázal (znova a znova zakaždým, keď Ho žiadam o toto), že môj exmanžel a otec mojich detí potrebuje skutočný vzťah s Ním. Ako bývalý farár a človek verejne dobre známy, podobne ako mnohí, otvorene žije v neoľutovanom hriechu kvôli svojmu prerušenému alebo nikdy nezaloženému osobnému vzťahu s Pánom. A pri mnohých príležitostiach mi povedal, že Boh mu už nemôže znovu odpustiť, a preto od Neho odišiel.

A aj keď ma niektorí budú súdiť, viem Komu sa chcem s určitosťou páčiť. Je to Ten, Koho nasledujem a počúvam pozdĺž tejto novej, nikdy predtým neprebádanej cesty.

Boh dopustil moju novú cestu pre všetko naše dobro, pre moje deti, pre moje učenie sa a špeciálne pre môjho exmanžela—všetko preto, aby Ho každý z nás mohol nájsť, Jeho lásku a aby sme Mu viac porozumeli. Ako u väčšiny z vás som aj ja zistila, čo som skutočne a úprimne potrebovala až vtedy, keď som to všetko stratila. Bol to Záchranca, potom sa stal mojím Pánom a neskôr mojím Milovaným. Môžem niekomu uprieť toto isté požehnanie? Nepotrebuje s Ním muž vzťah tiež? Nezaslúži si muž tiež spoznať Pána osobne? Je to iba o manželkiných potrebách alebo všetko o RMI a to v čo veríme, že je cieľom tejto služby? Pravda je, že cieľom RMI bolo vždy to isté, pomôcť každej jednej žene a mužovi spoznať Pána osobne.

Áno, Božia túžba je obnoviť, ale nie len manželstvo a rodiny. Je to obnova každého človeka, ktorý má vzťah s Bohom – tou jedinou osobou, ktorú potrebuje.

„Sťa vodná struha je srdce kráľa v ruke Pánovej, vedie ho, kamkoľvek chce“ (Prís 21,1), a to znamená, že srdcia nás žien Ním môžu byť taktiež otočené. Takže manžel môže tiež povedať, „Priateľov aj rodinu si odohnal [Bože] odo mňa, len tma je mi dôverníkom.“ (Ž 88,19) Čo znamená, že ak ktorýkoľvek človek, vrátane muža, sa neotočí k Nemu, potom oni tiež povedia, „Odohnal si mi [Bože] známych a zošklivil si ma pred nimi. Uväznený som a vyjsť nemôžem.“ (Ž 88,8)

Skutočné nebezpečenstvo nastáva vtedy, keď žena (alebo ktokoľvek) zatvrdí svoje srdce tomu, čo ich On povoláva urobiť. Ako služobníčka nikdy nemôžem zasahovať do toho, čo Boh koná v iných. Dúfam, že počas toho, čo ma On vezme na túto novú cestu, sa nikto nepokúsi prekážať mi alebo ma súdiť. Nikdy by som si nemala ani na milisekundu myslieť, že ja poznám Jeho plán, ktorý sa musí odohrať. „Lebo Moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú Moje cesty - hovorí Pán. Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú Moje cesty vysoko od vašich ciest a Moje myšlienky od vašich myšlienok.“ (Iz 55,8-9) Namiesto toho, poviem ako Jób, „Nuž dobre viem ja, že Ty všetko urobíš, nijaký Tvoj zámer nemožno prekaziť. Hovoril som, lenže neuvážil som tie divy, čo chápať som nemohol. Vypočuj ma, prosím, budem hovoriť, budem sa Ťa pýtať a Ty pouč mňa. Len z počutia som Teba dosiaľ poznával, lež moje oko teraz Ťa už uzrelo. Tak korím sa už, budem robiť pokánie a (posypem sa) prachom, taktiež popolom.“ (Jób 42,2-6)

Zápisník