Kapitola 7 Čistá a úctivá

„...keď uvidia [naši vlastní manželia]

váš čistý život v bázni.“

- Prvý Petrov list 3, 1-2 -

Slovak-ww-Cover

Naozaj rozumieme skutočnému významu byť čistá? Je to niečo, o čom sa v dnešných dňoch nehovorí. A mať úctu voči niekomu inému ako sebe samej bolo úplne odstránené z nášho myslenia. Začnime hľadaním v Božom Slove, aké dôležité je byť čistá a úctivá:

Čistá

Čo znamená byť čistá?                

V Písme máme tri odvolania na slovo čistá. Poďme sa pozrieť na dve z nich, ktoré sú špeciálne určené pre ženy:

Keď uvidia váš čistý život v bázni. „Podobne ženy, nech sa podriaďujú svojim mužom, aby aj tých, čo neveria Slovu, bez slova získal život ich žien, keď uvidia váš čistý život v bázni.” (1Pt 3, 1-2)

Byť rozumná, cudná. „Podobne aj staršie ženy nech sú sväté v správaní... aby boli rozumné, cudné...” (Tít 2, 5)

Strong Concordance definuje slovo cudná ako: čistá, nevinná, skromná, ideálna, poctivá. Websterov slovník definuje cudnosť dvomi spôsobmi: 1. čistá od smilstva, čistá v spôsobe ako rozpráva (prečítaj si opäť kapitolu 4, „Láskavosť na jazyku”). 2. oblečenie, skromnosť, zdržanlivosť, čistota, ozdoba.

Webster Thesaurus definuje cudnosť ako: čistotu, úprimnosť, poctivosť, nevinnosť, neškodnosť, pravosť, nepoškvrnenosť, cnosť, panenstvo. Teraz budeme hľadať, študovať a pozrieme sa hlbšie na tieto odvážne slová, ktoré definujú cnosť. Najskôr, čo hovorí Písmo o nevinnosti, byť bez hriechu a viny? Poďme sa pozrieť na Daniela.

Daniel

Pre jeho nevinnosť. Daniel je príklad nevinného muža. Veľmi dobre vieme o jeho živote a neustálom skúšaní, ale pre jeho nevinnosť ho Boh zachránil. „Môj Boh poslal svojho anjela a zavrel pysky levom, takže mi neublížili, lebo sa u neho zistila moja nevina; ale ani proti tebe, kráľu, som nespáchal nič zlé.″ (Dan 6, 22) Čo hovorí Písmo nevinnosti (čo zanmená oslobodený od viny)? Poďme sa pozrieť na Jóba.

Jób

Nevinný, bojí sa Boha a chráni sa zlého. Jób je príklad nevinného muža, ktorý tešil Boha. „Pán povedal Satanovi: ,A všimol si si môjho služobníka Jóba? Niet mu rovného na zemi. Je to muž dokonalý a statočný, bojí sa Boha a chráni sa zlého.′″ (Jób 1, 8)

Čo bolo tajomstvom Jóbovho dokonalého života? My sa tiež musíme báť Boha nado všetko. „Chválu si zasluhuje žena, čo sa bojí Pána.” (Prís 31, 30)

Jób sa tiež chránil zlého. „Nech sa vyhýba zlu a robí dobre.” (1Pt 3, 11) Keď sa vyhýbaš zlu, musíš to nahradiť niečim dobrým (pozri lekciu 5, „Vyhraj bez slov”, „Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Pretože si odmietol poznanie...” Oz 4, 6). A preto bol Jób požehnaný Bohom. „Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny.” (Ž 119, 1) My tiež budeme požehnané, ak budeme praktizovať tieto tri veci: byť nevinnými, báť sa Boha a chrániť sa zlého.

Tiež sme poučené o Jóbovi a jeho ťažkých okolnostiach. Jeho žena ho nepodporila. Pamätáš, povedala Jóbovi: „Prekľaj Boha a zomri!” Ak nás naši manželia tiež nepodporujú alebo nás pokúšajú, aby sme neboli vo vzťahu s Pánom, nemôžeme dovoliť, aby to nami zatriaslo. Nemôžeme dovoliť, aby nás to odstrašilo na našej ceste vierou. A čo Pavlov život bez viny?

Pavol

Písmo nám hovorí, že Pavol žil život bez viny, preto by sme sa mali pozrieť, čo robil a hovoril. „A modlím sa [Pavol] za to, aby vaša láska čoraz viac rástla v pravom poznaní a vo všestrannom chápaní: aby ste vedeli rozoznať, čo je lepšie, a aby ste boli čistí a bez hany pre Kristov deň.″ (Flp 1, 9-10) Skutočné poznanie je poznaním toho, čo je dobré. Nie sú to tie drobnosti, ktorými je teraz svet preťažený. Nie je to poznanie zla, ktorým sú zaplnené noviny. A nie je to učenie o drogách a sexe, ktorému sú naše deti vystavené. Je to poznanie Písma; je to vedomosť toho, čo je dobré. Pavol tiež hovorí, že pre toto poznanie potrebujeme rozlišovanie. Rozlišovanie budeme študovať neskôr v tejto lekcii.

Naše dcéry

To, ako pomôcť našim dcéram zostať čistými a povzbudzovať iné mladšie ženy, aby robili to isté, by malo byť dôležitým cieľom kresťanky dneška.

Nepoškvrnená je definovaná ako „bez škvrny″. Láska, ktorú zažívala žena v Piesňach Šalamúnových v Biblii, bola výsledkom jej záväzku čistoty. Nechceš aj ty tento druh lásky pre svoje dcéry a mladšie ženy vo svojom živote? Piesne Šalamúnove 6, 9 hovoria: „Holubička moja, moja čistá, jediná...″ Bola výnimočná a bola bokom (svätá). Nezaobchádzalo sa s ňou tiež výnimočným spôsobom?

Ježiš – svätý, nevinný a nepoškvrnený. Naším príkladom ako kresťaniek, „Kristových nasledovateliek″, je Ježiš, ktorý bol opísaný ako „nevinný a nepoškvrnený″. „Veď bolo aj vhodné, aby sme mali takého veľkňaza, (Ježiša) svätého, nevinného, nepoškvrneného...″ (Hebr 7, 26)

Panna. Panna je žena, ktorá je nedotknutá. Kňazi v Starom zákone si brali panny kvôli tomu, čo by ich „nečistota″ spôsobila ich deťom. „Za ženu si vezme pannu - aby neznesvätil svoje potomstvo...″ (Lv 21, 13)

V dnešných dňoch je panenstvo takmer vyhynuté. My kresťanky sme nasledovali svet a znížili sme naše morálne hodnoty. Žena by mala byť nedotknutá! Toto neznamená iba to, že dievča sa „tak ďaleko ešte nedostalo″. Znamená to „nedotknutá″. A to je nemožné, ak dievča randí.

Dámy, randenie je vynález 20. storočia. Prehodnoť ako matka myšlienku randenia. Musíme udržať randenie vo svetle Písma. Dobre sa pozrime na zhnité ovocie, ktoré je spôsobené týmto nebezpečným postupom. Povzbuď u svojej dcéry myšlienku „dvorenia″ a pouč ju, aby si randenie nechala na čas po sobáši.

Cnosť znamená dokonalosť. Cnosť a dokonalosť sú slová, ktoré sa v Písme zamieňajú. Rút je príklad dokonalej, cnostnej ženy v Biblii. „A teraz sa neboj, dcéra moja. Urobím ti všetko, čo vyslovíš, veď všetok ľud môjho mesta ťa pozná ako čnostnú ženu.″ (Rut 3, 11)

Dokonca aj v čase Šalamúna bolo ťažké nájsť cnostnú a dokonalú ženu; teraz je to ešte ťažšie. Zúfalo potrebujeme mladšie cnostné ženy, ktoré si vezmú našich synov a staršie cnostné ženy, ktoré budú učiť mladšie ženy. „Ach, ktože nájde ženu dobrú?″ (Prís 31, 10)

Prečo by muž chcel cnostnú ženu? Lebo „spôsobná manželka je vencom svojho muža...″ (Prís 12, 4)

Boh nás povolal, aby sme boli cnostné a dokonalé. Mali by sme byť nepoškvrnenými, čistými a nevinnými ženami. Napriek tomu sa nás však svet snaží presvedčiť, že muži a ženy sú si podobní. Nie sú! Svet nám hovorí, že žena by sa mala správať ako prostitútka – pred a po sobáši. Svet hovorí, že toto zastaví manželov pred neverou. Tie, ktoré uverili tejto lži a správali sa podľa toho, prišli na to, že opak je pravdou! Urobilo ich to hladnými po prostitútkach.

Cudzoložná žena

Čo je ovocím napodobňovania prostitútok a ich spôsobov? Neskončí v cudzoložstve viac mužov ako predtým? Nešíri sa cudzoložstvo dokonca aj v kostoloch? Ak si kupujeme a nosíme oblečenie, ktoré napodobňuje prostitútky, alebo na druhej strane pózujeme pred fotoaparátom, akoby sme pózovali pre necudný časopis, nebude potom s nami zaobchádzané ako s prostitútkami? Tieto ženy sú zranené; sú využité, nie milované mužmi, ktorí sa okolo nich motajú. Listo Jakubovi 4, 4 hovorí: „Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvom s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.″

Ak budeš nabudúce pokúšaná kúpiť si časopis s módou, ktorú by nosili prostitútky, alebo ak chceš zviesť manžela ako prostitútka, spýtaj sa samej seba, či sa nevystavuješ jeho nevere. Radšej sa povznesme nad tými zo sveta. Dokonca aj veriace ženy boli oklamané.

Ak si aj ty padla do tejto pasce, bez pochyby máš aj iné charakteristiky cudzoložnej ženy. Spýtaj sa seba samej tieto otázky:

Sú tvoje slová sladké a uzdravujúce? Je napísané: „Lež koniec s ňou je horkejší než palina a ostrejší ako meč na dve strany brúsený.″ (Prís 5, 4) (Pozri kapitolu 4, „Vľúdnosť na jazyku″, „Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Pretože si odmietol poznanie...” Oz 4, 6)

Sú tvoje cesty pevné, založené na skale? „Nekráča cestou života, jej kroky sú tackavé, ani nevie o tom.” (Prís 5, 6)

Je tvojím úmyslom v manželstve „dávať” alebo „dostať”? „Naklonila ho mnohým prehováraním, zviedla ho lichôtkami svojich pier.” (Prís 7, 21)

Si jemná a tichá? „Náruživosť ňou zmietala a bola opovážlivá, jej nohy nemali v jej dome spočinku.” (Prís 7, 11) (Pozri kapitolu 13, „Spôsob vedenia domácnosti″, „Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Pretože si odmietol poznanie...” Oz 4, 6)

Si pokorná a vieš si priznať chybu? „Taká je aj cesta cudzoložnej ženy: Naje sa, a potom si poutiera ústa a povie: ,Neurobila som nič zlé.′″ (Prís 30, 20) 

Ak si za pomoci týchto otázok prišla na to, že sa správaš viac ako prostitútka alebo cudzoložná žena než cnostná a dokonalá žena, je čas na vyznanie hriechov. „Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.” (Jak 5, 16)

Bolo by múdre, keby si sa vyznala druhej žene, ktorá porozumie tvojej ľútosti. Ak sa vyznáš pred manželom, môžeš byť zmätená. Môže ti povedať, že jemu sa páčiš taká, aká si – zvodná, lichotivá, mámivá – lebo manžel je „zapletený v putách svojich pokleskov.” (Prís 5, 22)

Cnostná

Ako bohabojná žena buď opatrná, o čom rozprávaš, najmä s manželom. Nikdy mu nepovedz, aby sa pozrel na ženu, ktorá je neslušne oblečená alebo atraktívna; povzbudzuješ ho v žiadostivosti. Ak rozprávaš o skazených veciach, o ktorých si čítala v novinách alebo si ich videla v správach, alebo si o nich počula, ničíš Ducha Svätého, ktorý prebýva v tebe a tvojom manželovi. Nech je tvoja reč čistá a úctivá. „Rúče sa namáhalo veľa žien, lež ty si ich všetky predstihla.″ (Prís 31, 29) Táto dcéra v Knihe prísloví 31 bola lepšia ako jej sestry. Prečo? Lebo „spanilosť je klam a krása - daromnosť; chválu si zasluhuje žena, čo sa bojí Pána.″ (Prís 31, 30)

Pripoj k viere cnosť. „A práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť, k čnosti poznanie.″ (2Pt 1, 5) Vidíme, že základom cnosti je viera, naša viera k Pánovi, ktorý nás zachránil svojou milosťou. Iba keď získaš vieru, potom môžeš pridať cnosť. Po cnosti pridaj poznanie. Poznanie ti pomôže pochopiť, na čom stojí Písmo. Čistý život je poctivý a nevinný. Boh hovorí, že by sme mali mať tri čisté veci:

Strach pred Pánom. „Bázeň pred Pánom je úprimná, trvá naveky.″ (Ž 19, 10)

Čisté ruky. „Kto smie stáť na Jeho mieste posvätnom?  Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté.” (Ž 24, 3-4)

Čisté srdce. „Bože, stvor vo mne srdce čisté...” (Ž 51, 10) Keď si pred Pánom čistá, potom môžeš získať Jeho požehnania: Bude k tebe milosrdný. „Aký dobrý je  Boh voči tým, čo majú srdce čisté!″ (Ž 73, 1)

Rozvaha

Rozvaha je čin, uskutočnený na základe opatrnosti. Poďme sa pozrieť na iné slová, ktoré sú pre nás bežnejšie. Získame lepšie porozumenie o rozvahe a porozumenie byť rozvážnou (diskrétnou). Diskrétnosť je v slovníku definovaná ako: pozornosť, opatrnosť, ohľaduplnosť, bystrosť, obozretnosť, rozumnosť, starostlivosť, múdrosť, samostatnosť, zreteľnosť, obozretnosť, opatrnosť, hlavne v reči.

Bystrosť a múdrosť. Kvôli Jozefovmu súženiu a skúškam v živote bola nutnosť, aby mal bystrosť a múdrosť. „Potom faraón vravel Jozefovi: ,Pretože ti Boh toto všetko zjavil, niet rozumnejšieho a múdrejšieho, ako si ty.′″ (Gn 4, 39)

Rozumne odpovedať. Ježiš videl srdce tohto muža kvôli jeho rozumnej odpovedi. „Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu: ,Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva.′″ (Mk 12, 34)

Dômysel. Vieme, že rozvahe sa naučíme učením sa Knihy prísloví. „[Príslovia]... dávajú neskúseným rozvážnosť, mladíkom um a dômysel.″ (Prís 1, 4) Čítaj Knihu prísloví denne, jednu kapitolu pre každý deň v mesiaci (12-teho v mesiaci čítaj 12-tu kapitolu z Knihy prísloví).

Rozvaha ťa bude chrániť. Tým, že budeš mať rozvahu, si chránená. „Rozvaha bude bedliť nad tebou, rozumnosť ťa bude strážiť  tak, že ťa od zlej cesty zachová...″ (Prís 2, 11-12)

Životom tvojej duše. Rozvaha je tiež záchranné lano tvojej duši. „Nech ti to, syn môj, z očí neschodí, zachovaj rozvahu a rozmysel a budú tvojej duši životom a skvostom na tvoj krk. Vtedy si budeš bezpečne chodiť svojou cestou a noha sa ti nepotkne. Ak uložíš sa, strachovať sa nebudeš, ak budeš odpočívať, bude sa ti sladko spať.″ (Prís 3, 21-22)

Všímaj si múdrosť a rozumnosť. Základom rozvahy je múdrosť a rozumnosť. Ak si ich získala, budeš schopná použiť rozvahu. „Syn môj, všímaj si moju múdrosť a k mojej rozumnosti nakláňaj svoj sluch, aby si si uchránil rozvahu a aby tvoje pery zachovali poznanie.″ (Prís 5, 1-2)

Učiť alebo vládnuť nad mužom. Rozvaha nám pomôže trénovať naše pery k vedomosti, ktorá je v Písme, najmň k manželom. „Učiť žene nedovoľujem, ani vládnuť nad mužom, ale nech je tichá.″ (1Tim 2, 12) (Pozri kapitolu 4, „Vľúdnosť na jazyku″, „Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Pretože si odmietol poznanie...” Oz 4, 6)

Žena, ktorej chýba rozvaha. To, čo nasleduje, je neuveriteľne živý obraz, nad ktorým by si mala porozmýšľať, keď tvojim slovám a skutkom chýba rozvaha. „Zlatá obrúčka v svinskom rypáku je pekná žena, ale bez jemnocitu (rozvaha).″ (Prís 11, 22)

Úctivosť

Nielenže sme sa naučili, čo to znamená čistá, musíme tiež porozumieť pravému významu úctivosti. V dnešnom svete nám bolo povedané, že je to niečo, čo musíme požadovať od ostatných a že máme rešpektovať samé seba.

Začnime tým, že sa pozrieme na slová, ktoré sú podobné k slovu úctivosť a majú hlbší význam. Definícia slova úctivosť je: zvláštna úcta alebo pozornosť, ktorú preukazuje jedna osoba druhej.

Slovo úctivosť je v lexikóne definované ako: obdiv, ohľaduplnosť, úcta, česť, dôstojnosť, pochvala, uznanie, všimnutie si, vážiť si, podpora, hodnota. Antonymá (slová opačného významu) sú opovrhnutie, vina, karhanie. Budeme hlbšie študovať tieto slová.

Buďme ohľaduplné. Čo hovorí Písmo o ohľaduplnosti? Byť ohľaduplná je definované ako byť láskavá voči druhým. List Hebrejom nám hovorí, že musíme povzbudzovať manželov a druhých. Na základe našich činov môžeme druhých podnietiť k tomu, aby nás milovali a robili dobro. „Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom.″ (Hebr 10, 24)

Skutky tela sú zjavné. Tu je zoznam hriechov, ktorý je uvedený v Liste Galanťanom. „A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo.″ (Gal 5, 19-21) Prečítaj si to opäť a podčiarkni tie hriechy, ktoré sú páchané mužmi – tie, ktorým hovoríme, že sú skutočné hriechy. A potom zakrúžkuj tie hriechy, ktoré ignorujeme – tie sú zvyčajne páchané ženami.

Napraviť v duchu miernosti. Veľa žien si myslí, že je ich povinnosťou potrestať alebo kárať tých, ktorí hrešia, najmä svojich manželov. Písmo nám však hovorí inak a ukazuje nám aj následky tohto pyšného konania. Nezabudnime sa pozrieť na brvno vo vlastnom oku. Pamätajme, že všetky hriechy sú pred Bohom rovnaké. Nedovoľ, aby ťa Satan oklamal tým, že si budeš myslieť, že hriechy tvojho manžela sú horšie ako tvoje. „Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku, vy, ktorí ste duchovní, napravte ho v duchu miernosti; a daj si pozor, aby si aj ty neupadol do pokušenia. Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon. Lebo ak si niekto myslí, že je niečím, hoci nie je ničím, sám seba klame.″ (Gal 6, 1-3)

Oceň druhých viac ako seba samú. Si prekvapená, že Písmo hovorí, aby sme si druhých vážili a mali o nich vysokú mienku? Svet zobral Božie nariadenie „oceniť  druhých viac ako seba samých″ a zamenil to za učenie, ako vyzdvihnúť seba samých pred ostatnými. „Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho.  Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných. Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš: On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.″ (Flp 2, 3-7)

Vysoko ich oceň. Naši manželia sa o nás starajú a sú za nás zodpovední. Robíš jeho prácu hlavy rodiny ľahšou alebo ťažšou? „Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých, čo pracujú medzi vami, sú vašimi predstavenými... Majte ich vo veľkej láske pre ich dielo! Žite jeden s druhým v pokoji!″ (1Sol 5, 13) (Ak tiež pracuješ a cítiš, že si oslobodená od tohto nariadenia, choď na 13. kapitolu, „Spôsob vedenia domácnosti″, „Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Pretože si odmietol poznanie...” Oz 4, 6)

Hoden všetkej úcty. Čo hovorí Písmo o úcte? Úcta je definovaná ako vysoké ocenenie iného. Musíme oceniť našich manželov. „Všetci, čo sú pod jarmom, otroci, nech pokladajú svojich pánov za hodných všetkej úcty, aby Božie meno a učenie neboli vystavené rúhaniu.″ (1Tim 6, 1) Keď si nectíme tých, ktorí sú nad nami, ako našich manželov, kňazov, zamestnávateľov alebo rodičov, potom meno Božie a učenie našej viery bude vystavené rúhaniu.

Služobník Ježiša Krista. Keď čítame o tom, že sme služobnice našich manželov, naše vlastné „ja″ povstane – spolu so všetkými chlpmi. Dámy, sme služobnicami Kristovými. „Pavol, služobník Krista Ježiša...” (Rim 1, 1) Tento verš hovorí: „Ženy podriaďujte sa svojim mužom ako Pánovi.” (Ef 5, 22) To znamená, že slúžime Pánovi, keď sa podriaďujeme našim manželom. Vieme, že Boh povedal, že nemáme mať iných bohov okrem Neho. S našimi manželmi neurobil výnimku. Podriaď sa; urob to pre Pána!

Ich skutky Ho popierajú. Pamätaj, že ukázaním pocty voči našim manželom oslavujeme Boha. Následkom toho, že nepreukážeme tento druh rešpektu, je zneuctenie Boha a Jeho Slova. „Vyznávajú, že poznajú Boha, ale skutkami ho popierajú; sú odporní, neposlušní a neschopní nijakého dobrého skutku.″ (Tít 1, 16 „...aby boli rozumné, cudné, starostlivé o dom, dobrotivé, podriadené svojim mužom, aby sa nehanobilo Božie Slovo.″ (Tít 2, 5) „Ženy podriaďujte sa svojim mužom ako Pánovi.” (Ef 5, 22)

Pocta

Preukázať jej úctu. My ako ženy túžime, aby sa manželia o nás starali, ako je napísané v nasledujúcom verši: „Rovnako aj vy, muži, žite s nimi vo vedomí, že sú slabšou ženskou nádobou a preukazujte im úctu ako spoludedičkám milosti života, aby vám nič neprekážalo v modlitbách.″ (1Pt 3, 7) Snahou byť tichá a jemná a vzdávaním úcty našim manželom v čistom a úctivom správaní, dostaneme požehnanie v tom, že naši manželia si nás budú ctiť a rozumieť nám. Tu sú rady, ako získať úctu, po ktorej tak túžime:

Tým, že budeš láskavá. Spanilá žena nadobúda česť.” (Prís 11, 16)

Tým, že si uctíš a podriadiš sa zo srdca. „Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa.” (Mt 15, 8)

Tým, že budeš pokorná. „Pred slávou je však pokora.” (Prís 15, 33)

Tým, že budeš pokorná. „Pred slávou je však pokora.” (Prís 18, 12)

A znovu. Tým, že budeš pokorná. „Vlastná pýcha ponižuje človeka, ponížený duchom však dosahuje slávu.” (Prís 29, 23)

Manželka nech si ctí muža. Čo hovorí Písmo o cti? Pocta je pocit veľkého uznania, lásky, úcty a vážnosti. Veľa z nás nerešpektuje alebo neprejavuje uznanie voči manželom. Ako môžeme my ako kresťanky ignorovať Písmo? „A manželka nech si ctí muža.” (Ef 5, 33)

Kde je tvoj poklad? Čo hovorí Písmo o uznaní? Uznanie je definované ako priaznivé ocenenie; starať sa, mať radosť, ceniť si, porozumieť; vážiť si (najmä v manželstve); starať sa s láskou, udržať na žive (emócie). Hovoríme o veciach, ktoré musíme robiť zo srdca. Ak tvoj manžel nie je tvojím pokladom, tvoje srdce nie je s ním. „Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.” (Mt 6, 21)

Občas, keď niečo stratíme, alebo dočasne niečo zanecháme, uvedomíme si, aké to bolo pre nás dôležité. Potrebuješ stratiť manžela tak ako aj ja, aby si si ho vážila? Alebo pre tie z vás, ktoré sa modlíte k Pánovi, aby obnovil vaše manželstvo, musela si stratiť manžela, aby si si uvedomila, čo si mala? To sa stalo mne!

Lahodnosť jazyka. Ako sa máš duchovne starať o manžela, udržiavať ho nažive citovo? Hovor k nemu sladko a jemne. „Lahodnosť jazyka je stromom života, ale poraňuje dušu, keď je nerestný.” (Prís 15, 4) Toto požehnanie môže byť tvoje. „Smutné sú všetky dni bedára, lež človek jasnej mysle má vždy hodokvas.” (Prís 15, 15)

Upozornenie. Dávaj si pozor, čo povieš o manželovi a ako ho upozorňuješ v spoločnosti iných (alebo v súkromí). Potupa je emočná rakovina. „Spôsobná manželka je vencom svojho muža, nehanebnica je však ako hnis, čo sa mu vŕta do kostí.″ (Prís 12, 4) Tento verš je zaujímavý, lebo hovorí o cudzoložnici: „Lež koniec s ňou je horkejší než palina a ostrejší ako meč na dve strany brúsený.″ (Prís 5, 4)

Nepokoj v srdci. Ak má tvoj manžel finančné ťažkosti alebo ťažkosti týkajúce sa práce, láskavé slovo ho povzbudí. Pamätaj, tvoj manžel nie je tvoj pomocník, ty si jeho pomocníčka. Vezmi svoje starosti a problémy k Pánovi. „Nepokoj v srdci stláča človeka láskavé slovo ho však rozveseľuje.″ (Prís 12, 25)

Jazyk múdrych. Tvoj jazyk môže mať dva rozdielne efekty. Ktorý si vyberieš? „Voľakto tára, ako keby mečom prekáľal, ale jazyk múdrych je sťa liek.” (Prís 12, 18) Uzdravenie tiež prichádza z veselého srdca. „Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.” (Prís 17, 22)

Veselé srdce. Dovoľ, nech tvoja tvár ukáže radosť, ktorú máš v srdci. „Veselé srdce rozlieva jas po tvári, bolesť srdca však zarmucuje ducha.″ (Prís 15, 13)

Radostný a veselý

Poďme sa viac naučiť o tom, ako byť vďačný, obšťastňujúci a veselý. Slovo veselý je definované ako šťastný, radostný. Radostná je definovaná ako (byť) dobrá žena, príjemná, vzácna, sladká, vďačná, ochotná.

Ustavične sa radujte. Niekedy sa kvôli našim okolnostiam cítime smutné. Ako môžeme byť radostné a veselé? „Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!” (Flp 4, 4) A kedy sa máme radovať? Ustavične sa radujte!” (1Sol 5, 16) Ale začo máme byť vďačné? „Pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!” (1Sol 5, 18) Ďakuješ Bohu zakaždým, keď si spomenieš na manžela? Pavol povedal: „Vzdávam vďaky svojmu Bohu zakaždým, keď si na vás spomeniem.” (Flp 1, 3)

Súhlas rýchlo. Nasledujúci verš z Písma nehovorí, že tvoj manžel je tvoj nepriateľ; hovorí, že máš rýchlo súhlasiť s každým, dokonca aj s nepriateľom. „Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste.” (Mt 5, 25) Pamätaj, „blahoslavení tí, čo šíria pokoj!” (Mt 5, 9)

Bez šomrania. Sťažuješ sa? Nariekaš a šomreš? Ak áno, potom nie si vďačná. „Všetko robte bez šomrania a pochybovania.” (Flp 2, 14)

Nauč sa tajomstvu. Možno si myslíme, že v našich okolnostiach máme dôvod, aby sme nariekali. Poďme sa naučiť byť spokojné. „...naučil som sa vystačiť s tým, čo mám.  Viem žiť skromne a viem aj oplývať. Všade a všetko som sa už naučil: byť sýty aj hladovať, mať hojnosť i núdzu trieť.″ (Flp 4, 11-12) AMEN A AMEN!

Neúcta, vina, kritizovanie

Antonymá od úctivosti sú neúcta, vina, kritizovanie. Viníš svojho manžela? Obviňuješ ho za minulé chyby? Kritizuješ ho za to, kam ide alebo čo povie? Tak potom si musíš OBNOVIŤ myseľ, aby si porozumela, kto je vodcom rodiny. (Pozri kapitolu 9, „Vhodný pomocník″, „Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Pretože si odmietol poznanie...” Oz 4, 6)

Láska a úcta

Praktické použitie

Mnohé ženy veľmi často vytvárajú muža, ktorým opovrhujú, bez toho, aby o tom vedeli. Písmo nám hovorí: „Múdrosť žien buduje si dom, hlúposť však vlastnými rukami ho búra.″ (Prís 14, 1) Počula som ženy, ktoré rozprávali o svojom mužovi pred inými ženami. Netušia, že keď slovne „ničia″ svojich manželov, ničia svoje domovy. Z nejakého dôvodu si myslia, že keď „spochybnia, vyzvú″ svojich manželov, spôsobí to, že manželia sa budú viac snažiť.

Aké smiešne a naivné sme my ženy! Je napísané, že Boží ľud hynie pre nedostatok poznania. My ženy s určitosťou hynieme pre nedostatok nášho poznania. Myslíme si, že ak sme prísne, je to motivujúce. Presný opak! Písmo nám hovorí, že prívetivá reč zvyšuje vnímavosť (Prís 16, 21). A tiež „láska zakrýva množstvo hriechov″. (1Pt 4, 8) Máme prísľub, že „láska nikdy nezanikne.″ (1Kor 13, 8) Tak začnime láskou!

Ľúbiť je sloveso. Je to skutok. Je populárne počuť frázu: „Ľúbim ťa, ale... nemôžem s tebou žiť... nechcem byť v manželstve...″ atď., atď. A tiež: „Už nie som do teba zamilovaná,″ akoby to bol druh kúzla, ktorému patríš. Poďme sa pozrieť na Autora lásky a Jeho definíciu v Prvom liste Korinťanom 13, 4-8. „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne.″ Polož si tieto otázky:

Si trpezlivá so svojím manželom?

Si dobrotivá v skutkoch a v reči?

Závidíš mu jeho život alebo to, čo má, alebo jeho pozíciu hlavy rodiny?

Musíš sa vypínaťvystatovať o tom, čím ťa Boh požehnal? Hrdosť prichádza pred pádom. Znovu si prečítaj kapitolu 6, „Svárlivá žena″.

Konáš pred manželom nehanebne? Inak povedané, spôsobom, akým by si nekonala pred priateľmi?

Bojuješ za vlastné práva?

Pamätáš si z minulosti, že ťa manžel ponížil a ty si to použila na to, aby si vyhrala hádku? Čo hovorí Písmo o odpustení?

Tešíš sa z nesprávnych vecí alebo zo správnych vecí?

Znášaš všetko bez sťažovania sa?

Veríš manželovi, keď ti niečo povie, alebo ho podozrievaš?

Dúfaš v to najlepšie v ňom?

Znášaš všetky skúšky, ktoré Boh prináša do tvojho života, dokonca aj tie, ktoré prichádzajú cez tvojho manžela?

Je rozvod niečo, o čom si rozmýšľala alebo rozprávala?

Musíme požiadať Boha, aby nám vložil do srdca lásku, ktorá prichádza iba od Neho – agape lásku, bezpodmienečnú lásku. Ak nepreukazujeme tento druh lásky, potom Pravda hovorí: „Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.″ (1Kor 13, 1-3)

My ženy radi počujeme slová: „Ľúbim ťa!″ Som si istá, že tvoj manžel ich tiež rád počuje. No čo je pre manžela dôležitejšie, je spôsob, ako si ho vážiš; to ukáže tvoju lásku. Je to, akoby ti povedali tvoje deti, že ťa milujú, no neposlúchajú ťa. Nemala by si radšej dieťa, ktoré ťa poslúchne? Také, ktoré ukáže, že ťa miluje?

Úcta

Polož si tieto otázky, aby si videla, či si vážiš manžela:

Pýtaš sa ho, o koľkej príde domov? Nariadila si zákaz vychádzok?

Dáš mu súkromie v jeho myšlienkach a v tom, kedy a kam ide? Alebo sa ho pýtaš: „O čom rozmýšľaš?″ či: „Kam ideš?″

Požaduješ, aby sa zúčastnil večere? „Bude pre teba lepšie, aby si prišiel tentokrát včas.″

Kontroluješ koľko utratil? „Čo si kúpil? A načo?″

Si jeho Duchom Svätým alebo jeho matkou? „Zlatko, naozaj by si mal...″

Dávaš mu rady bez toho, aby sa spýtal, alebo bo kritizuješ? „Myslím si bla-bla-bla...!″

Cítiš, že tieto otázky odkryli veľa situácií, kedy manželovi nepreukazuješ úctu? Odhaľuješ muža, akého by si z neho chcela mať? Použi tieto otázky, aby ťa viedli k správaniu a skutkom k manželovi. Dámy, ak hovoríte: „Ale on nie je muž, ktorý by si zaslúžil byť rešpektovaný,″ dovoľ mi povedať ti malé tajomstvo. Ak sa k nemu správaš tak, ako by si ho rada videla, dovolíš mu tým, aby takýmto mužom bol! Tu je viac možností, ako môžeš ukázať rešpekt:

Že ho budeš počúvať.

Prestaneš robiť to, čo práve robíš, a pozrieš sa na neho.

Nebudeš ho prerušovať.

Prikývneš hlavou a udržíš očný kontakt.

Použiješ milé vyjadrenia, nie prevracanie očami, alebo vydáš hlboký povzdych.

Tým, že naučíš deti, aby nerušili.

Tým, že mu odpovieš „Áno, poďme.″ namiesto „Áno, ale.″

Spôsobom, akým k nemu hovoríš.

Tým, že nebudeš hovoriť o tom, o čom vieš, že ho nezaujíma.

Rozhovor skrátiš.

Tým, že ho nebudeš poučovať alebo učiť.

Keď nebudeš reptať a sťažovať sa.

Že ho prijmeš takého, aký je, a nesnažíš sa ho zmeniť.

Ak povie, že ide von, netlač ho, nebuď skľúčená ani nahnevaná. „Budem hore″ a daj mu bozk na rozlúčku.

Choď, kam chce ísť: športové podujatie, výlet, atď. Ak nepôjdeš, pôjde iná!

Rešpektuj jeho rozhodnutia.

Nespochybňuj jeho autoritu, nesnaž sa dokázať, že sa mýli. Pamätaj, bola to Eva, ktorá bola veľmi oklamaná!

Rozvíjaj záujem v tom, čo má rád.

Oceň to, čo robí; poďakuj mu! Toto je opak od očakávania.

To, ako vyzeráš, ukáže, či si ho vážiš. Nosíš make-up? Upravuješ si vlasy? Nemá rád to, čo nosíš?

Vzdaj sa oblečenia, ktoré nemá rád. Nebudeš pokúšaná, aby si to nosila – najmä tie strašidelné nočné košele!

Smej sa jeho vtipom; ak sa nezasmeješ ty, iná sa zasmeje!

Urob si zoznam.

Urob si zoznam jeho dobrých charakteristických vlastností a začni mu hovoriť, ako veľmi ho obdivuješ. Je úprimný, láskyplný, verný, zábavný, dobrý poslucháč, dobre sa stará o rodinu, ťažko pracuje, je sporivý a dobrý ochranca? Ak naozaj nemôžeš nájsť žiadne dobré vlastnosti, popros Boha, aby ti ich ukázal.

Vráť sa do času, keď si sa do neho zamilovala, a spomeň si na vlastnosti, ktoré vtedy mal. Možno by si mala oživiť tieto prvé pocity. Povedz mu, čo si pamätáš. „Hľadaj a nájdeš!″ (Lk 11, 9) Ak hľadáš v ľuďoch to dobré (v manželovi), nájdeš to.

Marabell Morgan napísala pred pár rokmi knihu s názvom Absolútna žena. V tejto knihe hovorí, že ak chceš, aby sa tvoj manžel cítil milovaný, urob štyri veci - akceptuj, obdivuj, prispôsob, váž si ho. Myslím si, že to pokrýva väčšinu toho, čo nám chýba, nemyslíš? (Neodporúčam, aby si čítala túto knihu, lebo hovorí o tom, ako robiť veci v tele radšej ako v Duchu.)

Moje konečné stanovisko je toto: Ak to robíš preto, aby si niečo dosiahla od manžela, nie je to správne. Namiesto toho to musíš robiť „akoby pre Pána″. Musíš to urobiť, lebo to chváli Boha. On ustanovil tvojho manžela nad tebou. Ak nerešpektuješ manžela, potom nerešpektuješ Božie Slovo. To, čo nemáš rada v manželovom konaní alebo vzhľade, to musíš odovzdať Pánovi. Ak je to Jeho bitka, vždy je víťazstvo naše! Ucti si Boha tým, že si ctíš manžela. Nesnaž sa tešiť manžela; nech je tvojim cieľom tešiť Pána, tým že vdáš manželovi úctu a rešpekt, ktoré Boh požaduje. „Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.″ (Ž 37, 4)

„Núdze o zisk niet.″ (Prís 31, 11)

Osobná oddanosť: Ukázať čisté a úctivé správanie k môjmu manželovi. „Na základe toho, čo som sa naučila z Božieho Slova, usilujem sa byť v mojom živote čistá. Tiež sa zaväzujem preukazovať úctivé správanie voči môjmu manželovi kvôli príkladu, aký dám iným a pre česť, ktorú tým vzdám Bohu a Jeho Slovu.″

Teraz je čas, aby si KLIKLA SEM a vyliala si svoje srdce pred Pánom a do denníka "Čo som sa naučila."