Oslobodenie z
Mentality Chudoby

Drahá nevesta,

Sme tak nadšené, že pokračuješ v našej tretej knihe Mentalita Chudoby. Ak je toto tvoj prvý Kurz Hojného Života, prosíme, vráť sa a začni s našou prvou knihou NÁJDENIE Hojného Života a s našou druhou knihou Žitie Hojného Života—aby si dosiahla tie najlepšie výsledky a porozumela si základným princípom, a tak si sa oslobodila od Mentality Chudoby.

Veľa lásky vám všetkým!!

Náš SO Služobnícky Tím

INŠTRUKCIE

Určite si najskôr PREČÍTAJ kapitolu a potom sa zastav a premýšľaj – nechajúc Pána s tebou hovoriť. Spýtaj sa Ho otázky, povedz Mu, ako sa cítiš, opýtaj sa Ho, čo ťa chce naučiť a čo chce, aby si si odniesla z čítania tejto kapitoly.

Potom si vylej svoje srdce do svojho Zápisníka, odchádzajúc so všetkým, čo On pre teba má – pomáhajúc ti zažiť Ho a ŽIŤ Jeho Hojný Život naplno!

Dúfame tiež, že vezmeš Jeho ruku a nahráš Zvukový Zápisník. POZRI SI toto 5-minútové video a zisti, aké ľahké je stať sa Staviteľkou Mostov.

A aby si pripravila svoje srdce a aby si skutočne cítila, aký blízky je k tebe tvoj Nebeský Manžel, odporúčame ti stiahnuť si tento súbor MP3 piesne, ktorú môžeš spievať svojmu NM „A Moment Like This.“ Urob to vždy, keď si prídeš čítať kapitolu a kedykoľvek počas celého dňa.  

Odporúčame ti urobiť jednu kapitolu každú NEDEĽU alebo tak často, ako ťa bude On viesť! "A Moment Like This"

Prečítaj si Svedectvá NM ĽÚBOSTNÝCH Piesní

NM Texty ĽÚBOSTNÝCH Piesní a Prečo bola táto Pieseň Vybratá


KAPITOLY

Kapitola 1 "Mentalita Chudoby Definovaná"
Zápisníka

Kapitola 2 "Čomu Veríš?"
Zápisníka

Kapitola 3 "Sila Nadobúdať Bohatstvo"
Zápisníka

Kapitola 4 "Kde som Urobila Chybu?"
Zápisníka

Kapitola 5 "Beznádejne Potrebujúca Ho"
Zápisníka

Kapitola 6 "Poslušnosť Radšej Ako Obetu"
Zápisníka

Kapitola 7 "Hranatý"
Zápisníka

Kapitola 8 "Prijatie Chudoby"
Zápisníka

Kapitola 9 "Božia Čakáreň"
Zápisníka

Kapitola 10 "Neuspokoj sa s Menej"
Zápisníka

Kapitola 11 "Stras to zo Seba"
Zápisníka

Kapitola 12 "Kto Povedal?"
Zápisníka


Keďže tento BEZPLATNÝ Kurz bol poskytnutý našimi partnerkami,

prosíme ťa, aby si ukončila tento kurz napísaním (a dúfame, že nahratím) krátkeho ďakovného odkazu:

KLIKNI SEM


Toto ťa potom vezme do ďalšej knihy v sériách Hojného Života—

Hýbanie Vrchmi.

KLIKNI SEM