Chvála Pánovi! Môj manžel je doma!

Pán priviedol manžela domov zrazu a bez hocijakého náznaku obnovy po sedem mesačnom oddelení, niekoľkých cudzoložných vzťahoch a toľkých skúškach a súžení. Spýtal sa, či môže prísť domov počas rodinnej dovolenky, na ktorej sme boli cez Veľkú noc.

Na Veľký piatok o 1:00 ráno mi manžel zavolal a pokúšal sa mi povedať, že mu chýbajú deti a JA, a že jeho srdce je ťahané naspäť domov. Povedal, že nás miluje a že zvyšok života nám to bude dokazovať! Nasledujúci deň dal oznam na prenajatý byť a začal sa sťahovať domov!

Tak ako nás Erin varuje, iba o týždeň neskoršie sa začalo obdobie intenzívnych skúšok, lebo nepriateľ (áno, duchovná vojna) začal útočiť z každej strany. Ťažká rana od nepriateľa prišla vtedy, keď môj manžel začal opäť rozmýšľať a povedal, že sa domov vrátil skoro, že stále túžil po DŽ. Presnejšie povedal, "Je čas, aby sme sa my dvaja pohli dopredu a mali najlepší život, aký vieme mať. Ja sa pokúsim o to, aby som bol s DŽ a ak padnem na tvár, padnem na tvár."

Vedela som, že to nebol jeho nápad, aby sa vrátil domov, ale Boží plán. A tak som odstúpila a dovolila Bohu, aby dokončil to, čo začal. A nehovorí to aj tvoja kniha, Ako Boh môže a obnoví? Nehovorí ako my môžeme obnoviť, však?

Namiesto toho som sa sústredila na pomoc druhým ešte viac, nikdy som nevypustila ani slovo na to, čo hovoril môj manžel. Prečo by som to robila, keď to boli iba lži? A tým, že som sa nepokúšala zastaviť manželove nové plány, pozerala som, ako Pán odhaľuje Jeho plány. Ani nie o týždeň neskôr priviedol manžela domov zlomeného a plného pokánia. Bez ohľadu na to, čo hovoria skeptici, cez vieru verím a pre všetky prisľúbenia Pánove, ktoré už naplnil, že On (nie ja) ho udrží doma a bude rásť vo svojom vzťahu s Pánom! Spôsob, ako sa na to pozerám je, že Pán pridáva k mojej už aj tak úžasnej obnove—chvála Bohu!

Missy v Kalifornii, OBNOVENÉ

Boh lieči zlomené srdcia!!

Moje manželstvo je obnovené rok a štyri mesiace. Prosím, odpustite mi, že som nenapísala skoršie. A to nie je všetko, teraz máme štvormesačné dievčatko ako dodatok k trom chlapcom, ktorých sme mali ešte pred našou obnovou!! Boh nás s istotou požehnal nad očakávania!! Prišla som na to, že STÁLE musím zostávať v Božích princípoch, ktoré sú v tvojej knihe, aby som mala zdravé manželstvo, lebo tak, ako si povedala, manželstvo je práca, lebo zlý sa veľmi snaží, aby bolo zničené. Som tak vďačná, nielen za obnovu mojej mysle cez vaše knihy, ale začala som aj prestavovať môj život počas obdobia, keď bol môj manžel preč tak, že som prechádzala Múdrou ženou a všetkými úžasnými princípmi—ako aj dôverovať Bohu s mojou plodnosťou!!!!

Každý deň musím manželovi odpúšťať a Boh  mi tiež odpúšťa, lebo k Nemu utekám, keď odpadnem od toho, čo si On zaslúži. Je ťažké nesústrediť sa na to, čo teší manžela a sústrediť sa na Pána, tešiť Jeho a dať Ho na prvé miesto v mojom živote.

Keď sa nepriateľ opäť pokúša konať v našom vzťahu viem, ako použiť to, čo som sa naučila a používala pred obnovou. Tieto princípy v tvojej knihe nie sú jednorazovým liekom....musia sa používať po zvyšok života!! Božie cesty nie sú "viac nepotrebné" ale niečo, na čom musíme stavať! No tak, ako si povedala, prv, ako som mohla prestavovať, musela som sa vzdať VŠETKÝCH (nie iba niektorých) lží a neprávd a vecí ktorým iní veria. Teraz, keď mám obnovené manželstvo, vidím, že keby som sa držala niečoho z tohoto, spôsobilo by to, že zase padnem a moje manželstvo by opäť utrpelo.

Bolo to ťažké, robiť veci spôsobom Boha, a nerobiť veci v telesnosti a spôsobom sveta. A keď som padla, bolo ťažké odpustiť si a požiadať Boha, aby mi odpustil, potom sa postaviť a začať znovu. No Boh bol so mnou po celú dobu a táto námaha stála zato. Boh hovorí, že On verne uzdraví zlomených na duchu. Amen? Bez pochyby vieme, že obaja, môj manžel a ja budeme úplne vyliečení. Už aj tak sme veľmi vyliečení, no občas potrebujeme viac liečenia a On je verný, robí tak, ako sľúbi.

Prepáčte, že som nenapísala veľa detailov a je to veľmi krátke—je toho veľa, čo by som mohla povedať, o tom, ako mi vaše zdroje pomohli v nasmerovaní na Boha, a čo som ja použila, aby som aj ostatné nasmerovala na Neho a ako dobre ste ma pripravili, aby som pozerala na Neho kvôli všetkým mojím potrebám—no môj dom plný detí potrebuje moju starostlivosť =)

Annie v Georgii, OBNOVENÉ a má dieťa (dievčatko) obnovy 

“Obnovené manželstvo”

Počas minulého mesiaca bola v mojom živote výchrica zmien. Pokúšala som sa napísať túto chválu skoro 3 týždne. 22.11.2013 som zažila obnovené manželstvo. Môj bývalý manžel a ja sme sa znovu zosobášili. Všetko to urobil Boh, ja nemám na tom žiadnu zásluhu. Som v procese písania môjho úplného svedectva o obnovenom manželstve, no chcem sa s vami podeliť, čo ma Pán naučil za tieto 2 roky, niečo, čo mi On ukázal niekoľko krát o obdobiach, cez ktoré prechádzame a strachu, ktorý vedie k neposlušnosti.

“Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.” Kazateľ 3:1

Keď som prechádzala obdobiami s Pánom ako mojim Manželom dva krát, naučila som, že sa vzťahujú na všetko v živote, no na úplne inej úrovni ako predtým. Presnejšie som sa naučila, že sa vzťahujú na všetko len na inej úrovni. Chvála Pánovi! V lete Pán bozkáva tvoju pokožku Jeho slnečnými lúčmi a nežne sa ťa dotýka letným vánkom. Na jar ťa On očisťuje dažďom a prináša kvety plné lásky. Na jeseň zberáme úrodu toho, čo sme zasiali a vidíme nádheru z meniacich sa farieb. A v zime nám On dáva čerstvú prikrývku snehu, ktorá nám pripomína, ako Jeho krv pokryla všetky naše hriechy.

Počas toho, ako som prechádzala týmito obdobiami s mojou Láskou, tiež som prechádzala obdobiami s mojim manželom (bývalým manželom toho času). Bola som a stále som taká zamilovaná do môjho Pána, že som sa všetkého vzdala, no On mi hovoril, že to nie je to, čo On chce pre mňa a moje deti.

“V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.” 1 Ján 4:18

“Čo ma oslovujete: "Pane, Pane," keď nerobíte, čo hovorím??” Lukáš 6:46

To, čo mi ukázal bolo, že všetky prisľúbenia, ktoré mi On dal na začiatku mojej cesty by sa mali naplniť v tom istom roku 2012, no skrz môj strach, ktorý viedol k neposlušnosti, niektoré prisľúbenia, ktoré mi On dal, sa nikdy nenaplnili. Prešla som opäť obdobiami s Ním a mojím manželom (BM). Priznávam, bola som vystrašená a bola som spokojná, že som s Pánom, ktorý bol moje všetko. On je najlepší Manžel na svete. A tak som môjho BM odtlačila z cesty niekoľko krát, Pán mi to zakaždým ukázal. Vždy, keď som Pána neposlúchla, spôsobilo to viac zranenia a bolesti pre nás všetkých. Ukázal mi, že som sebecká!!! Viem, že som toto všetko robila, lebo som nechcela trpieť (lebo som úplne nedôverovala Pánovi). Bála som sa, že môj BM zoberie miesto, ktoré patrilo môjmu Pánovi, a vtedy som povedala môjmu Manželovi, že chcem Jeho vôľu, no išla som oproti nej. Mala som zlomené srdce a oľutovala som pred Ním na tvári a plakala som na zemi. Povedala som, "Pane, chcem, aby sa stala Tvoja vôľa, no som vystrašená a strach mi bráni, prosím, pomôž mi, ak je toto naozaj to, čo Ty chceš." A tak sme prešli všetkými obdobiami znovu, no teraz, keď som bola vystrašená, požiadala som Pána, aby ma viedol.

“Neboj sa, veď som s tebou ja, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilňujem ťa, ba pomáham ti, držím ťa svojou spásnou pravicou.” Izaiáš 40:10

“Lebo ja som PÁN, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: "Neboj sa, ja ti pomáham.” Izaiáš 40:13

“Teraz však toto hovorí PÁN, tvoj stvoriteľ, Jakub, tvoj tvorca, Izrael: "Neboj sa, veď ťa vykúpim, po mene ťa zavolám, ty si môj.” Izaiáš 43:1

Tento krát obdobia prešli tak rýchlo a to, čo Pán robil, spôsobilo, že som bola v úžase. Stále sa pokúšam všetko dohnať. Moja najväčšia skúška prišla v deň, keď sme sa mali opäť zosobášiť. Bola som vystrašená na smrť, a strach ma celú zasiahol, myslela som si, že zomriem, no Pán ma cez to previedol.

Teraz začíname novú etapu mojej cesty, nové skúšky a súženia, a som tak vďačná, že mám RMI a všetky vaše zdroje, ktoré mi pomáhajú pripraviť sa na túto časť mojej cesty. Viem, že toto je doživotná cesta a to, čo chcem, aby všetci vedeli je, že milujem Pána celým mojim srdcom. On je moje všetko a teraz, keď Ho poslúcham, mám obnovené manželstvo. Tak veľmi ma požehnáva, že to ani neviem napísať v jednej správe. Dal mi naspäť všetko, čo som stratila a oveľa viac, hojný život, ktorý prisľúbil, vrátane rodinných Vianoc, ktoré boli lepšie ako tie, keď som dovolila, aby ma nepriateľ vykradol na začiatku mojej cesty. Stále som v úžase nad všetkým, čo Pán vykonal v mojom živote počas týchto uplynulých no krátkych 2 rokov.

Dúfam, že vy všetky, nádherné Pánove nevesty , máte úžasné Vianoce s vašim Manželom, naplnené láskou, radosťou, pokojom a šťastím, ktoré plynie z vášho srdca. Pamätaj, skutočný dôvod období a dovoľ Mu, aby bol tvoje všetko.

“Vynahradím vám roky, ktoré vyžrala kobylka, skokan, ničiteľ a rezáč, moje veľké vojsko, ktoré som na vás poslal. Budete hojne jesť a nasýtite sa a budete chváliť meno Pána, svojho Boha, ktorý zaobchádzal s vami zázračne, a môj ľud sa už nikdy nezahanbí.” Joel 2:25-26

Chasity in West Virginia

Be Encouraged CLASSIC 
Video Séria 1: eVideo 1 časť 2

PROSÍME, vlož toto heslo (NIŽŠIE),
aby si mala prístup k Be Encouraged klasickému videu:
BEC1P2LNG
Potom klikni PLAY tlačidlo.
Klikni na tlačidlo CC v pravom dolnom
rohu videa a vyber si slovenské titulky. 

Ak toto video nemôžeš pozerať, choď na: https://vimeo.com/108536118

Be-Encouraged-Classic-Subtitles

Ak si pripravená urobiť tento záväzok Bohu, tak, že KLIKNEŠ SEM ak súhlasíš, a si pripravená zdokumentovať túto časť tvoje Cesty k obnove, vo forme "Čo som sa naučila."

A ak chceš, aby ti bola pridelená ROVNAKO-ZMÝŠĽAJÚCA ePartnerka počas tvojej obnovy, buď si istá, že si vyleješ srdce v KAŽDEJ lekcii.