Lebo príde čas,

 keď neznesú zdravé učenie,

ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok,

aby im šteklili uši.

Odvrátia sluch od pravdy

a obrátia sa k bájkam.

—2 List Timotejovi 4,3–4

 

Práve včera večer som mala jeden telefónny rozhovor, ktorý by ma za  normálnych okolností roztriasol na pár dní alebo týždňov. Moja sestra bola „vyvedená z miery“, keď som chcela zabrániť tomu, čo chce zúfalo vykonať. Predtým, ako mi položila, sa náš rozhovor skončil znevažujúcim kričaním do telefónu a nemilými slovami.

Keď bolo po všetkom, zostala som prekvapená, pretože som bola úplne pokojná. Je to moja staršia sestra a veľmi dobre si pamätám, ako ma to zvyklo ovplyvniť. Moja osobnosť je taká, že túžim a smerujem moje úsilie k pokoju; zvykla som nájsť pokoj za každú cenu. Ale moje úsilie sa zmenilo z hľadania pokoja s inými na hľadanie pokoja s Bohom a neobávam sa toho, čo iní povedia a tiež sa im už viac nepokúšam zapáčiť. Môj život s Pánom bol neuveriteľnou cestou, ktorá priniesla neuveriteľné odmeny. Je mojou túžbou pripraviť v tejto kapitole aj teba, aby si sa vydala na svoju vlastnú neuveriteľnú cestu s Pánom, ktorá zachádza ďalej, ako sloboda a vedie opäť k tvojmu Hojnému Životu!

Čo ma udržalo v pokoji, keď boli tieto slová na mňa vychrlené (a mnohé ďalšie, ktoré predchádzali finále mojej sestry), bolo poznanie, ako ma vníma môj Pán a Manžel. Takže, keď nastane akákoľvek situácia, a väčšina z nich sa vyvinula ako táto, šla som okamžite k Nemu (ako som urobila prvýkrát, keď zavolala) alebo hoci priamo uprostred útoku, a našla som pokoj. Pán ma naučil spýtať sa Jeho, čo si ON o mne myslí, alebo ako ma vníma, čo som urobila hneď, ako mi zložila.

Čo povedal ON, bolo značne odlišné od toho, čo som počula v telefóne. Okrem hľadania pokoja, mám veľmi rada, aký má vlastne Boh zmysel pre humor a Jeho rozvahu, čo nám zvyčajne chýba, keď sme uprostred krízy. Pán vlastne povedal „Žartuješ?“, keď som sa Ho opýtala, či to, čo povedala, bola pravda. Boh tiež vytvoril „spôsob úteku“. Mal pripraveného niekoho, kto mi volal uprostred prvého útoku, čo mi poskytlo čas, aby som požiadala túto moju najbližšiu priateľku o modlitbu (bez toho, aby som jej povedala akékoľvek detaily, pretože toto by tiež viedlo k nechceným  a nežiadaným radám). Toto bolo taktiež súčasťou Pánovho plánu, že som sa po položení telefónu nesústredila na problém; namiesto toho som sa musela vrátiť k predchádzajúcemu hovoru, čo vyústilo do toho, že sa moja priateľka so mnou modlila za moju sestru. 

Kedysi som sa cítila byť „dlžná“ môjmu problému alebo môjmu nepriateľovi a premýšľala som nad tým. Predtým, ako som sa od toho oslobodila, som prinajmenšom musela aspoň trochu kvôli tomu trpieť! Aký nezmysel. Teraz som Jeho nevestou a držím všetky problémy tak ďaleko od môjho srdca a pocitov, ako som len s Pánovou pomocou schopná. Keď sa na mňa hrnú urážky a útoky, citovo sa oddelím a skryjem sa za môjho Milovaného a Jeho lásku. Tak, ak práve teraz zažívaš citový útok, prestaň počúvať (a taktiež si to prestaň vo svojej hlave znova a znova opakovať), čo on alebo ona povedali a namiesto toho sa nalaď na to, čo ti hovorí Pán.

Ak nie si na mieste, kde môžeš počuť Boha, počuť Pána rozprávať sa s tebou, potom otvor Bibliu a čítaj, čo si o tebe myslí. Pokračuj v čítaní, až kým nenájdeš pokoj, ktorý prevýši každé chápanie. A počas toho, ako hľadáš, spýtaj sa Ho, „Je toto, čo si o mne myslíš?“, Boh ti povie pravdu, ale bude to na tebe, koho budeš počúvať!

Väčšina z nás je spokojná s poznaním, ako žiť a ako reagovať na nešťastné alebo nepohodlné situácie, pretože sme to zažili už viackrát. Tak namiesto prenechania situácie a premýšľania nad tým, aký dobrý je Boh a ako veľmi nás Pán miluje, si vyberieme rozprávať a odpovedať nemilými slovami. Väčšinu z toho sme sa naučili v našom detstve. Veríme klamstvám a žiaľ, vyberáme si veriť im aj v dospelosti, radšej, ako si vybrať veriť pravde. Čo je pravda? Boh je pravda, Jeho slovo je pravda a čokoľvek, čo nie je podľa Neho a Jeho pravdy, je len klamstvo.

Počas mojej poslednej cesty, plnej stretnutí s mnohými cirkevnými misionármi a aj RMI členkami, ktoré žijú v iných častiach sveta, som stretla ženy na východnom pobreží a v Kanade a nemohla som si pomôcť, musela som sa smiať jednému komentáru, ktorý vyjadrilo tak veľa členov. Pri našom stretnutí ich, po prvé, prekvapilo, aká som vysoká a po druhé, že som „tak nádherná.“ Irónia tohto je, že CELÝ môj život mi moja rodina hovorila, že NIE som pekná, ale namiesto toho som bola požehnaná dobrotou alebo spoločenským temperamentom. Tieto reči mi aj tak nikdy neuškodili, namiesto toho som sa sústredila na to, kým som vo vnútri, než by som sa obávala toho, čo mi bolo povedané, že som nebola navonok.

Keď som sa vydala za mojho BM, bol od hnevu celý bez seba, keď počul názory mojej rodiny na môj vzhľad. Jeden deň, na začiatku nášho manželstva, som povedala mojej mame, že si v skutočnosti myslel, že som najkrajšia z mojich sestier, na čo ona odpovedala: „Aké sladké . . . láska je tak slepá.“ Úprimne, musel to byť Boh, ktorý ma ochránil pred vystrašením alebo zničením z tohto druhu slov, pretože viem, že toľké z vás trpíte kvôli tomu, čo vám bolo ako deťom povedané na váš vzhľad. Hoci toto u mňa nezanechalo škodu, o akú sa nepriateľ pokúšal, to, čo povedali o mojej osobnosti, zanechalo škodu, pravdepodobne lebo to bolo to jediné, čo som si myslela, že mám. Takže, keď moja sestra zaútočila na môj charakter, „malo to potenciál“ skutočne mi ublížiť.

Jedna z našich členiek mi povedala (keď som sa pýtala, prečo sa neusmievala na fotke, ktorú sme v ten deň urobili), že jej otec jej povedal, aby to nikdy nerobila, pretože „vyzerá hlúpo, keď sa usmieva.“ Bolo jasné, že sa nikdy neopýtala Pána, aký názor má na jej nádherný úsmev On, ale namiesto toho zotrvala uzamknutá vo väzení, veriac klamstvu, ktoré bolo zasiaté pred mnohými rokmi. Uvažovanie o tom a pozeranie sa na fakty ťa nikdy nezbaví toho, čo ti bolo povedané v tvojej minulosti. Nezáležalo na tom, koľkokrát mi môj BM povedal, že som nádherná, spojené s „faktom,“ že po dobu troch rokov Pán zapájal moju rodinu (vrátane MŇA) do série reklám, bilbordov a brožúr ako modelky (verila by si?), nikdy som si nemyslela ani na minútu, že som bola pekná. Až keď mi to povedal môj Milovaný, vtedy som uverila, že som nádherná pre NEHO—keďže iba to je pre mňa dôležité!

Možno nie si nádherná v zmysle, ako to chápe naša spoločnosť, ale niet pochýb  o tom, ako ťa vníma On! To, čo sa páči našej spoločnosti, sa každú chvíľu mení, tak prečo zamerať seba a naše pocity na niečo, čo sa mení— rovnako ako sa menia štýly obliekania? Je to nielen bláznivé naletieť týmto populárnym názorom, ale aj veľmi nebezpečné, pretože naše dcéry a všetky mladé ženy v našich životoch začnú robiť to isté kvôli nášmu príkladu.  

Toto neznamená, že nemáme robiť nič preto, aby sme sa cítili pekné. Keď sa cítime, že vyzeráme pekne, konáme ináč. Preto potrebujeme ísť k Bohu, znova, a spýtať sa Ho, čo si o nás myslí. Keď prijmeme fakt, že Boh nás vytvoril perfektne, potom budeme mať sebadôveru, aby sme sa podľa toho  začali obliekať a rozmaznávať. Áno, môže sa to dostať z rovnováhy. Najmä vtedy, ak je vzhľad všetko, o čo sa staráme a na čo sa sústredíme. No zanedbávať to znamená pokúsiť sa oklamať seba samých myslením, že by sme sa nikdy nemali starať o náš vonkajší vzhľad. Ak by nezáležalo na tom, ako vyzeráme, Boh by nám nepovedal, aká bola Sára nádherná (lákajúca Faraóna v jej veku, to ma stále udivuje) alebo kráľovná Ester a aký pekný bol Dávid a Jozef.

Niektoré ženy sú si isté svojím vzhľadom, ale namiesto toho sú sužované inými záležitosťami. Napríklad im bolo povedané, že sú hlúpe alebo nešikovné, alebo budú vždy tučné, pretože sú ako ich mama alebo stará mama, ktoré mali nadváhu. Nič z tohto ťa nemôže zdržiavať od hojného života, pre ktorý Ježiš zomrel, aby nám ho dal. Môžeš sa oslobodiť z väzenia, ktoré ťa obmedzuje, keď prestaneš počúvať klamstvá z tvojej minulosti (alebo súčasnej situácie) a začneš sa namiesto toho pýtať Pána na JEHO názor. Je to pravda, ktorá nás oslobodí! Takže, keď nám náš Manžel povie, že sme nádherné alebo inteligentné (pretože máme myseľ Krista), musíme prestať hovoriť staré klamstvá a začať kráčať vo viere s našou novo nájdenou pravdou.

Keď si vyberieme veriť bájkam, ktoré sú definované ako klamstvo, zdržiavame samé seba od hojného života. Naša rodina, priatelia alebo manžel možno zasadili toto klamstvo, ale keď naďalej tomu veríme, my sme tie, ktoré zavlažujeme a udržiavame toto klamstvo nažive.

Zotrvať v Tichosti

Sú tu aj iné nebezpečenstvá, keď namiesto Božieho hlasu počúvame iné hlasy. Z písma vieme, že Saul stratil svoju korunu počúvaním hlasov ľudí, ktorí ho povzbudzovali vzoprieť sa Bohu (čítaj 1 Kniha Samuelova 15,24). Mladý prorok stratil viac ako len život, keď počúval hlas starého proroka, ktorý ho pozval s ním stolovať, namiesto vykonania toho, čo mu povedal Boh (čítaj 1 Kniha Kráľov 13, 11-32)

Kde by bol Jeruzalem, ak by Nehemiáš podľahol uštipačnosti a počúval hlasy cirkevných vodcov, ktorí chceli zastaviť jeho úsilie znovu vybudovať hradby a žiadali ho, aby sa prišiel dole s nimi o tom porozprávať? (čítaj Kniha Nehemiášova 6, 1-9)

Všetci sa potrebujeme naučiť počúvať a poslúchnuť Boží hlas nad kohokoľvek iného, vrátane nášho vlastného. To sa začína naším každodenným žitím a netýka sa len dôležitých rozhodnutí, ktoré robíme. Našu schopnosť počúvať a poslúchať Boží hlas budú komplikovať všetky názory, ktoré počúvame od všetkých okolo nás, všetkých, pretože MY im bláznivo hovoríme, čo robíme, alebo sa chystáme urobiť!

Dovoľ mi priznať sa, že toto bola najťažšia lekcia, ktorú som sa v mojom živote musela naučiť! Zdá sa, že takmer denne sa bláznivo delím o niečo z môjho života, ohľadom čoho by som mala zotrvať v tichosti. My ženy sa často zdieľame o našich životoch s inými, ale nie som si istá, či som kvôli tomu ochotná naďalej trpieť.

Nedávno som bola zasiahnutá veľkou skúškou týkajúcou sa mojej staršej sestry, ktorá má mentálne 14 rokov, ale emočne iba 4 roky a jej skutočný vek bude tento rok 65 rokov. Jedna z mojich ďalších sestier je jej ošetrovateľkou a volala práve predtým, ako som odchádzala na dvojtýždňovú cestu, naliehajúc, že sa musím „o ňu postarať.“ Práve toto  podnietilo chrlenie slov, o ktorých som hovorila na začiatku kapitoly. Vedela som však, že si ju nemôžem vziať k sebe, keďže budem na cestách, pretože som jej nikdy nepovedala, že ma môj manžel opäť opustil. V mojej neznalosti a hlúposti som sa po tom, ako som od Boha počula, čo mám urobiť, podelila s niektorými mojimi súrodencami o mojej situácii. Si prekvapená, že to, čo mi na to povedali moji súrodenci, sa nezhodovalo s tým, čo mi povedal Boh? 

To potom vytvorilo prúd, proti ktorému som musela plávať, čo značne sťažovalo nasledovanie Božieho plánu! Niektoré ťažkosti pramenili z toho, že sa pýtali, čo plánujem urobiť, pretože všetky „návrhy“ (ktoré sú  v mojej rodine zvyčajne uvádzané ako príkazy) sa začali miešať s Božím vedením ohľadom tejto situácie.

Uvedomenie si, že sa nemusím deliť o moju súčasnú situáciu môjho nedávneho rozvodu (a všetky detaily, ktoré iní očakávajú, že ich vysvetlím), prišlo zo svedectiev RMI členiek, ktoré múdro zotrvali v tichosti o ich situácii v ich manželstvách (oddelenie, manželovo cudzoložstvo a aj ich rozvod). A vďaka tomu, že sa nedelili o detaily zo svojich životov, boli schopné počuť Boha jasnejšie a nasledovať Jeho vedenie bez zmätku alebo odporu rodiny alebo dobre zmýšľajúcich priateliek, ktoré boli do toho zahrnuté. Dalo im to tiež čas vysporiadať sa s ich vlastnou stratou (manžela alebo ich manželstva) a všetkými emóciami, ktoré sú s tým spojené. Potom neskôr, keď to ich rodiny „zistili“, boli schopné vyrovnať sa s hnevom rodinných príslušníkov oveľa ľahšie, pretože boli stabilné (na Skale).

Hoci som tentoraz túto múdrosť ohľadom môjho rozvodu nasledovala, pokračovala som v zlyhaní v iných krízach a v niektorých dennodenných rozhodnutiach, ktorým som čelila. Je jasné, že mi chýba ešte veľmi veľa k „jemnému a tichému duchu“, čo sa musím ešte naučiť. Keď „v našich srdciach uvažujeme nad vecami“ ako Mária (Ježišova matka), tak naše myšlienky hľadajú Boha a sme schopné porozumieť alebo zvládnuť veci s Božou pomocou. Nepotrebujeme k tomu názory alebo emócie druhých ľudí, tie len stoja v ceste a často nás mätú a unavujú.

Túžbou môjho srdca je hľadať Boha viac kvôli tejto slobode, lebo tak mi dáva väčšiu schopnosť zotrvať v tichu a deliť sa o veci iba s Ním. Ide o to, že keď sa rozprávame s ľuďmi, podávame viac informácií, ako je potrebné. Inými slovami, viem, že potrebujem v mojom živote viac opatrnosti. Teraz viem, že všetky moje nedávne problémy pramenia z mojich úst a z toho, čo hovorím. Veľmi často predstavuje oblasť, v ktorej sme najviac požehnané, čo je v mojom živote práve schopnosť hovoriť, zároveň náš najväčší pád; a preto ja osobne potrebujem úplne odovzdať vedenie Pánovi a Svätému Duchu.

Drahá priateľka, či bojuješ s nedostatkom opatrnosti, tvojimi ústami, tvojimi emóciami, alebo bojuješ s akoukoľvek inou oblasťou, tvoj Ženích ti s tým chce pomôcť. On nikdy nechce, aby si bojovala nosením bremien, ktoré si zodvihla alebo zaťažila niečím, čo na teba niekto zhodil. Prenechaj ich Jemu, aby ich niesol namiesto teba. Toto ponechá tvoje náručie otvorené  dokorán, aby si Ho objala s vďačnosťou a láskou, akú si zaslúži a po ktorej túži!

Zápisník