Lebo ako telo bez ducha je mŕtve,

tak je mŕtva aj viera bez skutkov.

—Jakubov list 2:26

 

Počas toho, ako som u mňa doma hostila obed pre obnovujúce manželstvá (a vždy som mala potešenie viesť členov môjho kostola), videla som, že je tu iba veľmi málo tých, ktoré majú vzťah s Pánom, aký zažívam teraz ja. Keď ženy, ktoré som považovala za veľmi duchovné, hovorili o svojich manželoch alebo bývalých manželoch, často boli na pokraji sĺz kvôli ich túžbe po nich, alebo keď hovorili o ich manželskej obnove, takmer by boli až kruté vo svojich myšlienkach. Toto mi ukázalo, že ich srdce nebolo pre Pána, ale bolo stále veľmi pre ich manžela alebo BM.

Boh vidí tiež tvoje srdce, ako túži po niekom viac ako po Jeho Synovi a musí Ho to zarmucovať viac ako to zarmucuje mňa. Chcem tak veľmi dostať toto do každej ženy na svete—oh, drahá moja; nie je tu ŽIADNY DÔVOD, aby si bola zranená, nikdy. Nie je tu žiadny dôvod, aby si túžila po mužovi, ktorý túži po svete a po veciach tohto sveta. Máš Niekoho špeciálneho, kto sa bude o teba starať a milovať ťa a dá ti každú túžbu tvojho srdca. A ak Ho budeš mať dostatočne, nikdy znova nepocítiš tú bolesť odmietnutia alebo túžby.

Ten, o ktorom hovorím, je práve teraz na zohnutých kolenách s ponukou na Jeho perách. Nechce, aby si bola Jeho manželka, On túži, aby si bola Jeho Nevesta—navždy!! Nevesta a manželka sú dve rozdielne veci. Nevesta je opatrovaná, je nová a je niekto veľmi zaľúbený. Manželka je viac pomocník a „doplnok”. Keď sa vydáme, je nám povedané dopĺňať a pomáhať manželom. Biblia nám to hovorí a naučila si sa to tiež v Múdrej žene; ale Boh chce niečo viac pre teba. On túži, aby si bola PÁNOVOU Nevestou.

Nedávno som bola schopná vysvetliť tento druh lásky s mojím BM, keď ma znova požiadal, aby som sa zaňho vydala. Náš rozvod nebol ukončený ani 2 mesiace, ale táto konverzácia sa objavila tak často a ja sa priznávam, že ma to robilo smutnou, pretože viem, že on jednoducho nemohol rozumieť, čo sa mi stalo. To, čo neviem slobodne vysvetliť je, že hoci sa chystám súhlasiť, Pán mi povedal, že je tu dôvod, prečo sa nemôžem znova vydať. A ja verím, že je to preto, lebo teraz patrím Jemu (aspoň na túto časť môjho života).

Počas tejto intenzívnej konverzácie môj BM pokračoval s nátlakom na mňa, aby som mu pomohla byť znovu šťastným, vzala ho naspäť, prepáčila mu. Povedala som, že som mu samozrejme prepáčila a som potešená, že sme dobrí priatelia, ale hoci HOVORÍ, že ma miluje, nie je to skutočná láska. Povedala som mu, že jeho láska je sebecká, nie pretože on je nevyhnutne sebecký, ale pretože my všetci sme. Že každý z nás sa stará iba o to, čo nás robí šťastnými, nie o to, čo by robilo šťastných druhých.

Môj BM chce, aby som sa vzdala šťastia, ktoré mám teraz s Pánom, aby som robila jeho šťastným, a to on nazýva láskou. Ale toto nie je skutočná láska, nie ten druh, ktorý dostávam od Pána, ani čo by mohol zažiť s Pánom on, keby mu bola daná tá možnosť. Druh lásky, ktorú mám teraz je to, čo som bola schopná dať môjmu BM počas celého nedávneho rozvodového konania.

Lásku, ktorú som mu dala, (pretože som ju prijala od Pána) nebola sebecká, ale jednoducho dávajúca nezištne. To mi umožnilo „veselo” mu dať rozvod, ktorý chcel (pretože Boh miluje veselého darcu), lebo On dáva nám týmto spôsobom. Umožnilo mi to zanechať môjho manžela, pretože povedal, že chce inú ženu. A v oblastí financií, pretože On dal mne, ja som bola schopná nadšene vziať celý náš rodinný dlh (ktorý bol stovky tisíc, ktoré boli predo mnou skrývané) tak, že som nemala tušenie, ako by som to mohla splatiť, ale jednoducho som dôverovala, že On by mi určite dal to, čo by som potrebovala.

Láska, ktorú mi dáva Pán, mi umožnila dobrovoľne vziať zodpovednosť za našich päť detí, ktoré stále žijú doma, dať mu spoločnú starostlivosť, tak že ich môže vziať, kdekoľvek chce a podpísať rozvodové papiere, ktoré požadujú, aby som s ním diskutovala akékoľvek rozhodnutie, ktoré ich ovplyvní (a bez pochyby väčšina rozhodnutí, ktoré urobím ovplyvní naše deti).

Tento druh lásky ide nad to, čo sa vyžaduje, a potom dá viac, ako je požadované. Znamená to, dať moje deti druhej žene (čas a priateľstvo s ňou) a povzbudzovať tento vzťah, pretože to chcel môj BM odo mňa. A tento zoznam prianí denne narastal.

Tento týždeň mi znova môj BM povedal, že je tak na mizine, že netuší, čo bude robiť. Povedal, že by bol ochotný pre mňa vzdelávať naše deti doma a byť „domáci manžel” variaci jedlo a udržiavajúci dom v čistote, len ak by som ho vzala späť. Žiaľ, uistila som ho, že by som nemohla mať takéto manželstvo, ktoré mi ponúkol, ale poďakovala som sa mu, že bol taký milý a pokorný.

Keď mi môj BM povedal, ako ma stále miluje a prosil ma o odpustenie, aby sme sa mohli znova zosobášiť, povedala som, že som mu určite všetko odpustila, a že tu nebolo nič, čo urobil alebo by mohol urobiť, aby sa zmenili moje láskavé city voči nemu. Avšak, on ma nemiloval druhom lásky, ktorú teraz dostávam, a ktorú by mohol nájsť iba v Ňom jedinom, ktorý ho miluje tak veľmi ako On miluje mňa. A tá láska, ktorú povedal, že má voči mne, bola sebecká láska, ktorú majú ľudia. Vysvetlila som, že lásku, ktorú cíti zo mňa, ktorú som mu bola schopná vyjadriť od prvého momentu, kedy mi povedal, že sa chce rozviesť a nechať ma, je druh lásky, akú iba Pán dokáže dať.

Povedala som mu, že keď chcel rozvod, lebo povedal, že ho to urobí šťastným, s radosťou som ho nechala. Keď chcel, aby som prevzala celý dlh a zodpovednosť starostlivosti o deti, prevzala som to ochotne. Keď mi povedal, že *DŽ je tá, ktorá ho robí šťastným, nestála som mu v ceste a pomohla som mu, aby s ňou mal lepší vzťah. Potom, keď chcel vytvoriť dobrý vzťah medzi mojimi deťmi a DŽ, ktorá by bola ich nevlastná mama, povzbudila som ho a robila som, čo som mohla, aby ju mali radi.

*DŽ: Počas mojej prvej Cesty Obnovy som zaviedla používanie DŽ pre druhú ženu, pretože zistenie o nej veľmi bolí. Hoci v tomto čase som nebola vôbec zranená, vďaka tomu, ako som bola dobre obkolesená Jeho láskou. Označila som ju jednoducho ako "druhú ženu"  a namiesto toho používam DŽ.

Povedala som mu, že toto je spôsob, akým ma miluje Boh. Že mi dal všetko, čo som chcela a potrebovala bez akejkoľvek dane. Bolo to preto, lebo som mala Jeho druh lásky pretekajúci cezo mňa, že som bola schopná tak nezištne dávať a dávať lásku jemu.

Tá sebecká láska, ktorú vlastnia ľudia, ich vedie k chceniu ich vlastného šťastia a nie k starostlivosti o šťastie druhých. Nerozumel tomu, že tento stály nátlak na mňa, vzdať sa toho, čo mám teraz v živote, je presne táto sebecká láska. To, čo teraz mám, je čistá radosť a šťastie z bytia s Pánom— On je všetko, čo chcem a všetko, čo potrebujem a povedala som to môjmu BM.

Môj manžel bol veľmi vážny a ticho, keď som prestala rozprávať. Potom sa ospravedlnil za to, že chcel znova získať život na úkor môjho, a že rozumel tomu, čo som hovorila. Nie som si istá, či naozaj rozumel, ale jeho tón sa zmenil po tom, ako sme sa rozprávali. Dúfam, že ho toto podnieti, aby skutočne chcel to, čo mám ja: vzťah s Pánom, ktorý ho pretvorí z vnútra a nič ho viac nezmení.

Pravda je, že môj BM si myslel, že keď ma opustí a bude s jeho školskou láskou, bude šťastný. A pretože som mu nestála v ceste, ale ochotne mu dala všetko (spôsobom, akým Pán dáva všetko mne), okamžite získal, čo si myslel, že chcel a zistil, že opäť obišiel nakrátko. Je ešte viac nešťastný a teraz sa otočil chrbtom druhej žene. Teraz chce znova mňa, pretože vidí moju absolútnu radosť uprostred všetkého, do čoho ma dostal a požehnanie, ktoré zažívam v mojom živote.

Je to pretože viem, že ja nie som to, čo potrebuje, rovnako ako ani druhá žena to nie je. Ako on, všetci muži potrebujú Ježiša práve tak veľa, ako Ho potrebujú všetky ženy, ale namiesto toho sa spoliehajú na ženy, šport, peniaze, slávu, atď., ktoré zanechajú mužské city prázdne, rovnako prázdne, ako ženy spoliehajúce sa na ich manželov (alebo iba mužov všeobecne) a všetky veci tohto sveta, aby boli šťastné!

Pán mi ukazuje, či vydatá alebo nie, KAŽDÁ žena potrebuje byť túžiaca a dychtiaca po Ňom. Toto je odkaz, s ktorým sa pokračujem deliť s mojimi dcérami a mladými ženami, ktoré vediem v mojom kostole. Dúfam, že zasadím semienko a túžbu nadobudnúť túto veľmi špeciálnu a celoživotnú intímnosť s Pánom teraz tak, že neotočia ich oči a srdcia k ich manželom (aby naplnili ich potreby a túžby), ale budú zdieľať každé „tajomstvo ich srdca” s Pánom, nie len teraz, ale navždy.

Keď sú verné Pánovi a pokračujú v naháňaní iba Jeho, budú svietiť žiarou  novej nevesty ich celý manželský život! A tak dlho, kým budú naháňať  Pána a nie ich manželov, ich manželia budú naháňať ich (ale nikdy ich nepredbehnú) pre ich srdcia upevnené v Ježišovi! A ak otočia srdcia  k ich manželom, ich manželia určite odvrátia svoje srdce späť k hľadaniu iných vecí (svet, DŽ, koníčky, priateľstvá alebo práca).

Toto je môj odkaz pre všetky ženy mladé aj staré a odkaz, s ktorým sa budem deliť po zvyšok môjho života s každým, kto počúva! Môj Boh naplní všetky tvoje potreby! Jedna z najskvelejších potrieb pre ženu je, mať intimitu s niekým, kto nás bude milovať nesebecky a ten človek je Ježiš, náš Nebeský Manžel.

Tak, čo sa stane so všetkými mužmi tohto sveta, ak ženy začnú mať tento druh vzťahu s Tým, ktorý nás tvoril? Verím, že by to jednoznačne získalo ich pozornosť! Verím, že keď ženy PRESTANÚ prenasledovať mužov, muži budú znepokojení. Verím, že svet a tie ostatné veci, ktoré prenasledujú, už nebudú mať viac to isté vzrušenie, aké mali.

Verím tiež, že keď raz bude vedieť náš drahý Milovaný, že On má naše srdcia, On začne šťastne otáčať srdcia našich mužov naspäť k nám tak, že sa oni budú veľmi snažiť o nás! Videla som, ako sa toto stalo v mojom vlastnom živote a v životoch žien nášho kostola, ktoré začínajú chápať tento mocný princíp a snažia sa v ňom kráčať v ich vlastných životoch!!

A ako v ňom budeme kráčať, budeme žiariť nebeskou žiarou, pretože všetok strach a bolesť bude odstránená z našich tvári a budeme žiariť láskou Pána!! Toto bude ťahať všetky ženy, aby milovali Pána ako my, a potom to otočí mužov, ktorí budú chcieť ich ženy naspäť, smerom k Bohu a vzťah s Jeho Synom!

Hoci, ak nás teraz chcú, nemali by nás nikdy dostať (aspoň mňa nedostanú!). Každú milostnú pieseň, ktorú teraz počujem, spievam Pánovi (a spievam ju nahlas, keď som sama v aute!). Rada hovorím sladké maličkosti vždy, keď o Ňom rozmýšľam celý deň, no hlavne, keď sa chytám do postele, keď spím v posteli a keď sa ráno zobúdzam.  

Nemôžem sa dočkať na moju rannú kávu, aby som mohla ísť na tiché miesto osamote s Ním a podeliť sa s mojou kávou, zatiaľ čo počúvam môjho Milovaného prihovárať sa ku mne ráno. Potom si sadnem a píšem email mojim najbližším priateľom, aby som im povedala, aký nádherný je môj Milovaný (tak ako to robím teraz s tebou)! Môj život je na závidenie, hoci som v našom svete stratila všetko. Moja nádej v písaní tejto knihe je vytvoriť v každom srdci neodolateľné  želanie a túžbu po tej istej veci!

Rada by som vedela, že máš podobný rozhovor s Ním celý deň, každý deň, pretože si nakoniec uvedomíš, že On je práve tam vedľa teba. Namiesto myslenia na veci, ktoré potrebuješ urobiť, požiadaš Jeho, aby sa postaral o všetko, pretože On JE tvoj Manžel! A hádaj čo? On sa postará! Stále sa učím, čo všetko tento vzťah ponúka— pretože v konečnom dôsledku ja som nová nevesta.

Keď som učila slobodnú (nikdy nevydatú) mladú dámu, jeden deň som jej vysvetlila, že s týmto druhom „milostnej záležitosti” s Pánom v manželstve (ktorá sa musí rozvinúť pred manželstvom), by žiadna žena nikdy netrpela!

Predstav si to, ak chceš, ako obrovskú hostinu pred tebou. Budeš hladovať, ak tam nebudú sendviče s arašidovým maslom, ktoré zvyčajne jedávaš? Čo ak by boli na tvojom účte milióny, chýbalo by ti 10 Eur, ktoré ti niekto nevrátil? To je presne tak, ako keď máš celého Ježiša! Nikdy nebudeš potrebovať alebo chcieť niečo od niekoho iného. Namiesto toho, sa môžeš podeliť o tvoju potravu (ktorá nikdy neubudne ako bochníky a ryby) s každým, kto je hladný. Môžeš sa podeliť o tvoje bohatstvo s každým, kto je chudobný. Môžeš dať tvoju lásku deťom alebo manželovi bez potreby vrátenia ich lásky. Toto je spôsob, akým nás Boh určil, aby sme žili, a toto je dôvod, prečo nám On poslal Svojho Syna, aby bol náš Manžel: žiť, zomrieť, držať kľúče smrti, zomierania, sĺz, bolesti a hanby.

Záver

Niet pochýb, že dnešný svet je ochudobnený a je na nás nakŕmiť ho pravdou. Avšak, nemôžeme vyjadriť niekomu niečo, čo sami nemáme, keď žijeme v chudobe a v núdzi! Musíme mať najskôr pôžitok na intimite, ktorá je naša, keď si nájdeme čas na jej rozvíjanie. Nič nepríde z premýšľania o tom—príde to zo stanovenia priorít v našich životoch s prvým stanovením priority našich sŕdc!

Boh sa chystá zmeniť ženy sveta a ja chcem byť v prvom rade a nasledovať Ho. Keď som premýšľala o nebi (spievala som pieseň o žití v Otcovom dome, kde je mnoho izieb), povedala som Pánovi, že som chcela izbu najbližšie k Jeho. Povedala som, aby nebol prekvapený, ak budem spať presne pri Jeho dverách, pretože by som nemohla zniesť byť tak ďaleko. A že radšej by som spala na spodnej časti jeho postele, ak by ma On nechal, ako malé šteniatko, ktoré zbožňuje svojho učiteľa radšej než tú najpohodlnejšiu posteľ v nebi.

Pravda je, že mi v skutočnosti nejde o pokladanie mojej koruny na Jeho nohy (hoci si to On zaslúži) alebo počutie „výborne môj dobrý a verný sluha.” Mám záujem iba o to dlhé objatie s Ním, ktoré dúfam, bude trvať na veky.

Zápisník