Lebo ako telo bez ducha je mŕtve,

tak je mŕtva aj viera bez skutkov.

—Jakubov list 2,26

 

Počas toho, ako som mala u mňa doma obed pre obnovujúce manželstvá (a vždy som mala potešenie viesť členov môjho kostola), som videla, že je tu iba veľmi málo tých, ktoré majú vzťah s Pánom, aký zažívam teraz ja. Keď ženy, ktoré som považovala za veľmi duchovné, hovorili o svojich manželoch alebo bývalých manželoch, boli často na pokraji sĺz kvôli ich túžbe po nich alebo keď hovorili o ich manželskej obnove, takmer boli až kruté vo svojich myšlienkach. Toto mi ukázalo, že ich srdce nebilo pre Pána, ale bilo stále pre ich manžela alebo BM.   

Boh vidí tvoje srdce, ako túži po niekom viac ako po Jeho Synovi a musí Ho to zarmucovať viac, ako to zarmucuje mňa. Toto chcem tak veľmi dostať do každej ženy na svete—oh, drahá moja; nie je tu ŽIADEN DÔVOD, aby si bola zranená, nikdy. Nie je tu žiaden dôvod, aby si túžila po mužovi, ktorý túži po svete a po veciach tohto sveta. Máš Niekoho špeciálneho, kto sa bude o teba starať a milovať ťa a dá ti každú túžbu tvojho srdca. A ak Ho budeš mať dostatočne, nikdy znova nepocítiš tú bolesť odmietnutia alebo túžby.  

Ten, o ktorom hovorím, si práve teraz pokľakol na kolená s ponukou na perách. Nechce, aby si bola Jeho manželka, On túži, aby si bola Jeho Nevesta—navždy!! Nevesta a manželka sú dve rozdielne veci. Nevesta je opatrovaná, je nová a je niekto veľmi zaľúbený. To, čo nám hovoria, keď sa vydávame, je, že manželka má pomáhať manželovi a dopĺňať ho. Hovorí nám to aj biblia a naučila si sa to tiež v Múdrej žene; ale Boh chce pre teba niečo viac. On túži, aby si bola PÁNOVOU Nevestou.

Nedávno som bola schopná vysvetliť tento druh lásky môjmu BM, keď ma znova požiadal, aby som sa zaňho vydala. Náš rozvod nebol ukončený ani 2 mesiace, ale táto konverzácia sa objavila tak často a ja sa priznávam, že ma to robilo smutnou, pretože viem, že on jednoducho nemohol rozumieť, čo sa mi stalo. To, čo neviem slobodne vysvetliť, hoci sa snažím neodporovať, je, že mi Pán povedal, že je tu dôvod, prečo sa nemôžem znova vydať. A ja verím, že je to preto, lebo teraz patrím Jemu (aspoň na túto časť môjho života).

Počas tejto intenzívnej konverzácie môj BM pokračoval s nátlakom na mňa, aby som mu pomohla byť znova šťastným, vzala ho naspäť a prepáčila mu. Povedala som, že som mu samozrejme prepáčila a som potešená, že sme dobrí priatelia, ale hoci HOVORÍ, že ma miluje, nie je to skutočná láska. Povedala som mu, že jeho láska je sebecká, nie pretože je sebecký on, ale pretože my všetci sme. Že každý z nás sa stará iba o to, čo nás robí šťastných, nie o to, čo by robilo šťastných druhých.

Môj BM chce, aby som sa vzdala šťastia, ktoré mám teraz s Pánom, aby som robila šťastným jeho, a to on nazýva láskou. Ale toto nie je skutočná láska, nie ten druh, ktorý dostávam od Pána, ani čo by mohol zažiť s Pánom on, keby mu bola daná tá možnosť. Druh lásky, ktorú mám teraz, je to, čo som bola schopná dať môjmu BM počas celého nedávneho rozvodového konania.   

Láska, ktorú som mu dala, (pretože som ju prijala od Pána) nebola sebecká, ale jednoducho nezištne dávajúca. To mi umožnilo „veselo“ mu dať rozvod, ktorý chcel (pretože Boh miluje veselého darcu), lebo to je spôsob, akým On dáva nám. Umožnilo mi to zanechať môjho manžela, pretože povedal, že chce inú ženu. A v oblastí financií, pretože On dal mne, ja som bola schopná nadšene vziať celý náš rodinný dlh (ktorý činil stovky tisíc, ktoré boli predo mnou skrývané) tak, že som nemala tušenie, ako by som to mohla splatiť, ale jednoducho som dôverovala, že On by mi určite dal to, čo by som potrebovala.

Láska, ktorú mi dáva Pán, mi umožnila dobrovoľne vziať zodpovednosť za našich päť detí, ktoré stále žijú doma, dať mu spoločnú starostlivosť tak, že ich môže vziať, kdekoľvek chce a podpísať rozvodové papiere, ktoré požadujú, aby som s ním diskutovala akékoľvek rozhodnutie, ktoré ich ovplyvní (a bez pochyby väčšina rozhodnutí, ktoré urobím naše deti ovplyvní).

Tento druh lásky ide nad hranice toho, čo sa vyžaduje, a potom dáva viac, ako je požadované. Znamená to dať moje deti druhej žene (čas a priateľstvo s ňou) a povzbudzovať tento vzťah, pretože to odo mňa chcel môj BM. A tento zoznam prianí denne narastal.  

Tento týždeň mi znova môj BM povedal, že je tak na mizine, že netuší, čo bude robiť. Povedal, že by bol ochotný kvôli mne vzdelávať naše deti doma a byť „manželom v domácnosti“, ktorý varí jedlo a udržiava dom v čistote, len aby som ho vzala späť. Žiaľ, uistila som ho, že by som nemohla mať takéto manželstvo, ktoré mi ponúkol, ale poďakovala som sa mu, že bol taký milý a pokorný.

Keď mi môj BM povedal, ako ma stále miluje a prosil ma o odpustenie, aby sme sa mohli znova zosobášiť, povedala som, že som mu určite všetko odpustila a že nebolo nič, čo urobil alebo by mohol urobiť, aby sa moje priaznivé city voči nemu zmenili. Avšak, on ma nemiloval druhom lásky, akú dostávam teraz a ktorú by mohol nájsť iba v Ňom jedinom, ktorý ho miluje tak veľmi, ako On miluje mňa. A tá láska, ktorú povedal, že prechováva voči mne, bola sebecká láska, ktorú vlastnia ľudia. Vysvetlila som, že lásku, akú cíti zo mňa, ktorú som mu bola schopná prejaviť od prvého momentu, kedy mi povedal, že sa chce rozviesť a nechať ma, je druh lásky, akú dokáže dať iba Pán. 

Povedala som mu, že keď chcel rozvod, lebo povedal, že ho to urobí šťastným, s radosťou som ho nechala. Keď chcel, aby som prevzala celý dlh a zodpovednosť starostlivosti o deti, ochotne som to prevzala. Keď mi povedal, že *DŽ je tá, ktorá ho robí šťastným, nestála som mu v ceste a pomohla som mu, aby s ňou mal lepší vzťah. Potom, keď chcel vytvoriť dobrý vzťah medzi mojimi deťmi a DŽ, ktorá by bola ich nevlastná mama, povzbudila som ho a robila som, čo som mohla, aby ju mali radi.   

*DŽ: Počas mojej prvej Cesty Obnovy som zaviedla používanie DŽ pre druhú ženu, pretože zistenie o nej veľmi bolí. Hoci v tomto čase som nebola vôbec zranená, vďaka tomu, ako som bola dobre obkolesená Jeho láskou. Označila som ju jednoducho ako "druhú ženu"  a namiesto toho používam DŽ.

Povedala som mu, že toto je spôsob, akým ma miluje Boh. Že mi dal všetko, čo som chcela a potrebovala bez akejkoľvek dane. Bolo to preto, lebo som mala Jeho druh lásky pretekajúci cezo mňa, kedy som bola schopná tak nezištne dávať a preukázať túto nesebeckú dávajúcu lásku.

Tá sebecká láska, ktorú vlastnia ľudia, ich vedie k chceniu ich vlastného šťastia a nie k starostlivosti o šťastie druhých. Nerozumel tomu, že tento stály nátlak na mňa, vzdať sa toho, čo mám teraz v živote, je presne táto sebecká láska. To, čo mám teraz, je čistá radosť a šťastie z bytia s Pánom—On je všetko, čo chcem a všetko, čo potrebujem a povedala som to môjmu BM.

Môj manžel bol veľmi vážny a ticho, keď som prestala rozprávať. Potom sa ospravedlnil za to, že chcel znova získať život na úkor môjho a že rozumel tomu, čo som hovorila. Nie som si istá, či naozaj rozumel, ale jeho tón sa zmenil po tom, ako sme sa rozprávali. Dúfam, že ho to podnieti, aby skutočne chcel to, čo mám ja: vzťah s Pánom, ktorý ho pretvorí zvnútra a nič ho viac nezmení.

Pravda je, že môj BM si myslel, že keď ma opustí a bude s jeho školskou láskou, bude šťastný. A pretože som mu nestála v ceste, ale ochotne som mu dala všetko (spôsobom, akým dáva všetko Pán mne), okamžite získal, čo si myslel, že chcel a zistil, že opäť obišiel nakrátko. Je ešte viac nešťastný a teraz sa chrbtom otočil druhej žene. Teraz chce znova mňa, pretože vidí moju absolútnu radosť uprostred všetkého, do čoho ma dostal a požehnanie, ktoré v mojom živote zažívam.   

Je to preto, lebo viem, že ja nie som to, čo potrebuje, rovnako ako ani druhá žena to nie je. Ako on, všetci muži potrebujú Ježiša práve tak veľmi, ako Ho potrebujú všetky ženy. No namiesto toho sa spoliehajú na ženy, šport, peniaze, slávu, atď., čo zanecháva mužov prázdnych, rovnako ako zanechajú prázdne taktiež ženy spoliehajúce sa na ich manželov (alebo mužov všeobecne) a na všetky veci tohto sveta, aby boli šťastné!

Pán mi ukazuje, či vydatá alebo nie, KAŽDÁ žena potrebuje túžiť a dychtiť po Ňom. Toto je odkaz, o ktorý sa delím s mojimi dcérami a mladými ženami, ktoré vediem v mojom kostole. Dúfam, že zasadím semienko a túžbu nadobudnúť túto veľmi špeciálnu a celoživotnú intimitu s Pánom teraz tak, že už neotočia ich oči a srdcia k ich manželom (aby naplnili ich potreby a túžby), ale budú sa deliť o všetky „tajnosti srdca“ s Pánom, nie len teraz, ale navždy.

Keď sú verné Pánovi a naháňajú iba Jeho, budú svietiť žiarou  novej nevesty celý ich manželský život! A tak dlho, kým budú ony naháňať Pána a nie ich manželov, budú ich manželia naháňať ich (ale nikdy ich nedobehnú) pre ich srdcia upevnené v Ježišovi! A ak otočia srdcia k ich manželom, ich manželia určite odvrátia svoje srdce späť k hľadaniu iných vecí (svet, DŽ, koníčky, priateľstvá alebo práca).

Toto je môj odkaz pre všetky ženy, mladé aj staré, a odkaz, o ktorý sa budem deliť po zvyšok môjho života s každým, kto počúva! Môj Boh naplní všetky naše potreby! Jedna z najskvelejších potrieb pre ženu je, mať intimitu s niekým, kto nás bude milovať nesebecky a tá osoba je Ježiš, náš Nebeský Manžel.

Tak, čo sa stane so všetkými mužmi tohto sveta, ak ženy začnú mať tento druh vzťahu s Tým, ktorý nás utvoril? Verím, že by to jednoznačne získalo ich pozornosť! Verím, že keď ženy PRESTANÚ prenasledovať mužov, muži budú znepokojení. Verím, že svet a tie ostatné veci, ktoré prenasledujú, už nebudú mať viac to isté vzrušenie, aké mali.

Verím tiež, že keď raz bude náš drahý Milovaný vedieť, že naše srdcia patria Jemu, začne šťastne otáčať srdcia našich mužov naspäť k nám, tak že sa budú o nás veľmi snažiť! Videla som, ako sa toto stalo v mojom vlastnom živote a v životoch žien nášho kostola, ktoré začínajú chápať tento mocný princíp a snažia sa v ňom kráčať v ich vlastných životoch!! 

A ako v ňom budeme kráčať, budeme žiariť nebeskou žiarou, pretože všetok strach a bolesť budú odstránené z našich tvárí a budeme žiariť láskou Pána!! Toto bude ťahať všetky ženy, aby milovali Pána ako my, a potom to otočí mužov, ktorí budú chcieť svoje ženy naspäť, smerom k Bohu a vzťahu s Jeho Synom!

Hoci, ak nás teraz chcú, nemali by nás nikdy dostať (aspoň mňa nedostanú!). Každú milostnú pieseň, ktorú teraz počujem, spievam Pánovi (a spievam ju nahlas, keď som sama v aute!). Rada Mu hovorím sladké maličkosti vždy, keď o Ňom rozmýšľam počas celého dňa, no hlavne, keď sa chystám do postele, keď zaspávam v posteli a keď sa ráno zobúdzam. 

Nemôžem sa dočkať na moju rannú kávu, aby som mohla ísť na tiché miesto osamote s Ním a spoločne si užívať moju kávu, zatiaľ čo počúvam môjho Milovaného prihovárať sa ku mne. Potom si sadnem a píšem email mojim najbližším priateľom, aby som im povedala, aký nádherný je môj Milovaný (tak ako to robím teraz s tebou)! Môj život je  závideniahodný, hoci som v našom svete stratila všetko. Moja nádej pri písaní tejto knihy je, vytvoriť v každom srdci neodolateľné želanie a túžbu po tej istej veci!  

Rada by som vedela, že máš s Ním podobný rozhovor celý deň, každý deň, pretože si nakoniec uvedomíš, že On je práve tam vedľa teba. Namiesto myslenia na veci, ktoré potrebuješ urobiť, požiadaš Jeho, aby sa postaral o všetko, pretože On JE tvoj Manžel! A hádaj čo? On sa postará! Stále sa učím, čo všetko tento vzťah ponúka—pretože v konečnom dôsledku ja som nová nevesta.

Keď som slúžila slobodnej (nikdy nevydatej) mladej dáme, jedného dňa som jej vysvetlila, že s týmto druhom „milostnej záležitosti“ s Pánom v manželstve (ktorá sa musí rozvinúť pred manželstvom), by žiadna žena nikdy netrpela! 

Predstav si to, ak chceš, ako jednu obrovskú hostinu pred tebou. Budeš hladovať, ak tam nebudú sendviče s arašidovým maslom, ktoré zvyčajne jedávaš? Čo ak by boli na tvojom účte milióny? Chýbalo by ti 10 Eur, ktoré ti niekto nevrátil? To je presne to, ako keď máš celého Ježiša! Nikdy nebudeš potrebovať alebo chcieť niečo od niekoho iného. Namiesto toho, sa môžeš podeliť o tvoju potravu (ktorá sa nikdy neminie podobne ako bochníky a ryby) s každým, kto je hladný. Môžeš sa podeliť o tvoje bohatstvo s každým, kto je chudobný. Môžeš dať tvoju lásku deťom alebo manželovi bez potreby vrátenia ich lásky. Boh zamýšľal, aby sme žili takýto spôsob života a z tohto dôvodu poslal Svojho Syna, aby bol našim Manželom: žiť, zomrieť, mať kľúče od smrti, zomierania, sĺz, bolesti a hanby.

Záver

Niet pochýb, že dnešný svet je ochudobnený a je na nás nakŕmiť ho pravdou. Avšak, nemôžeme vyjadriť niekomu niečo, čo sami nemáme, keď žijeme v chudobe a v núdzi! Najskôr sa musíme kochať v našej intimite a nájsť si čas na jej rozvíanie. Nič sa nedostaví, keď budeme o tom len premýšľať—dostaví sa to, keď si stanovíme v našich životoch priority, počnúc prioritami našich sŕdc!

Boh sa chystá zmeniť ženy sveta a ja chcem stáť v prvom rade a nasledovať Ho. Keď som premýšľala o nebi (spievala som pieseň o žití v Otcovom dome, kde je mnoho izieb), povedala som Pánovi, že som chcela najbližšiu izbu k Jeho. Povedala som, aby nebol prekvapený, ak budem spať presne pri Jeho dverách, pretože by som nemohla zniesť byť tak ďaleko. A že radšej by som spala na okraji jeho postele, ak by mi to On dovolil, ako malé šteniatko, ktoré zbožňuje svojho pána, radšej ako na tej najpohodlnejšej posteli v nebi.

Pravda je, že mi v skutočnosti nejde o to zložiť svoju korunu k Jeho nohám (hoci si to On zaslúži) alebo o to počuť „výborne môj dobrý a verný sluha“. Mám záujem iba o to dlhé objatie s Ním, ktoré, dúfam, bude trvať na veky.

Zápisník