DEŇ 16 kapitola 12 "Hľadať Boha"

no najskôr svedectvá o obnovených manželstvách
zobraté z 

Slovo SVOJHO Svedectva

WOTT. SLV

Ďalší zázrak obnovy vo Wisconsine!

Chvála Pánovi! Môj manžel sa vrátil domov po siedmych mesiacoch! Boh je tak verný, keď Mu dôverujeme. Mám rada Efezanom 3:20—"A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohoto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme."

Veľa som sa naučila o tom, ako byť takou manželkou, akou nás Boh chce mať—s tichým a pokojným duchom. Zatiaľ som stále bojovala s predstavami o mojom manželovi a DŽ, Boh mi neustále hovoril, aby som bola trpezlivá a vydržala. Boh mi ukazuje, ako odpovedať inak hriechom (svet by to nazval závislosti) ktoré sužovali môjho manžela, byť láskavou a milou, nie svárlivou.

Jeho plán je oveľa väčší ako my vieme pochopiť. Spoznala som Pána iba pred štyrmi rokmi vo veku 31. Môj manžel stále v Boha neverí. No Boh mi neustále ukazuje, že použije tieto okolnosti na Jeho slávu. Kto som ja, aby som spochybňovala Jeho plán?

Musíme rásť v poznávaní Jeho, a keď tak budeme robiť, budeme rásť v múdrosti, keď uplatníme toto poznanie v našich životoch. Musím viac preukazovať Bohu a manželovi, že som úplne odovzdaná nášmu manželstvu.

Pán mi denne pripomína, že Mu musím dôverovať a žiť vo viere a nie v nazeraní. Žalm 40 je mojím najobľúbenejším Žalmov. Na začiatku mojej túžby po obnove môjho manželstva som našla útechu v tom, že som vedela, že Boh vypočul môj plač a zdvihol ma z jamy zúfalstva. Verím, že "Mnohí to uvidia a bázeň ich naplní a budú dúfať v Pána."

Prísloví 23:26-35 je úžasný kúsok z Písma a ja som sa ho modlila za môjho manžela, keď bol v cudzoložstve a v závislosti na alkohole a drogách. To som skombinovala s Ezechiel 36:26-27 a je to mojou pravidelnou modlitbou za môjho manžela, aby odovzdal svoje srdce Pánovi. Boh mi stále ukazuje, že môže manžela zastihnúť, no nebude to cez moje slová.

Erin, veľmi ti ďakujem za to, že si nasledovala Boží plán za tvoj život a pomohla toľkým, ktorí to potrebujú.

V sobotu prišiel môj manžel domov!!

Môj manžel bol preč rok a v sobotu sa vrátil domov!!! Viem, že ho Boh priviedol domov! Veci, o ktoré sa so mnou podelil, potvrdzujú Jeho prácu v mojom manželovi. Viem, že je pred nami dlhá cesta, no tiež viem, že Boh je schopný urobiť všetko!

Je pre mňa veľmi ťažké, keď ide ráno do práce, lebo pracuje s DŽ. Modlím sa, aby zanechal svoju prácu. Vždy hovoril, predtým, ako sa vrátil domov, že vie, že "ak" sa vráti domov, bude musieť dať výpoveď. Povedal to a to sa aj stane.

Naša rodina bola volaná slúžiť hudbou a môj manžel o tom vie. Pred pár rokmi mu Pán dal tri videnia o našom spoločenstve, no Satan bojoval proti našej rodine všetkými možnými spôsobmi veľa rokov. Viem, že slúžime veľkému Bohu, ktorý je schopný urobiť to, čo je Jeho cieľ.

Stále sa modlím, aby sa manžel vrátil do kostola a aby jeho srdce patrilo Bohu. Naše spoločenstvo v kostole je ÚŽASNÉ a veľmi im manžel chýba. Viem, že sa vrátil domov kvôli strachu z Boha. Najskôr som bola zranená, lebo som si myslela, že sa vrátil, lebo som mu chýbala a že ma miluje, no teraz viem, že to, že prišiel domov kvôli strachu z Boha je to najlepšie!

Boh vo mne úžasne pracoval, a ja tiež chcem byť  zbožná žena a manželka!! Veľmi Pána milujem! Naozaj mi je všetkým! Chvála Bohu!!

A Boh tiež priniesol ženy do môjho života, ktoré majú problémy v manželstve, a tak sa modlím, aby som im bola schopná slúžiť. Všetky som viedla k Spoločenstvu obnovy. Jedna žena už povedala po dvoch mesiacoch, že sa s manželom nejdú rozvádzať! Rozprávajú sa a veci sa veľmi zlepšujú! Chvála Bohu! Je tak verný!!!

Erin a Dan, milión krát vám ďakujem za vašu poslušnosť voči Bohu: Dan, ďakujem, že si sa vrátil domov k manželke a rodine a stal si sa zbožným mužom. Erin, ďakujem, že si sa mi stala priateľkou cez tvoje videá a knihy a že si dovolila Bohu, aby ťa použil.

Naozaj neviem, kde by som dnes bola, keby mi kamarátka nepovedala o Spoločenstve obnovy! Cez toto spoločenstvo a s Bohom som iná žena! Všetka chvála a úcta patrí Bohu!!

Obnovení a opäť zosobášení vo Washingtone!

Mám obnovené manželstvo!!! Môj manžel sa so mnou rozviedol v júni, po tom, ako sme boli manželmi deväť a pol roka. Potom 4. januára sme sa opäť zosobášili v našom dome. Chválim Boha, že kontroluje srdcia.

Ďakujem ti, Erin! Som tak vďačná za vaše spoločenstvo a za povzbudenie, ktoré si mi dala v tvojich materiáloch. Našla som vás, keď som bola v depresii. Bola som s vami 6 alebo 7 mesiacov predtým, ako som bola pripravená požiadať o epartnerku. Moja partnerka bola úžasná a stále sa teším z tohoto priateľstva a veľmi si prajem, aby aj jej manželstvo bolo obnovené. Kontaktovala som moje epartnerky (bola som požehnaná dvoma) a rozprávala som sa s nimi odkedy sme sa s manželom opäť zobrali a on sa teší, že ich navštívime!!!

Tiež by som chcela byť povzbudením pre iných a byť členkou Spoločenstva obnovy. Chcem pomáhať druhým modlitbou a podelením sa o tom, aké je dôležité zakrývať naše domy modlitbou. Tiež som sa naučila, prečo Erin zdôrazňovala význam urobiť si rok voľna na pomoc pri vyzdravení a riadení môjho manželstva modlitbou a Božím slovom.

Odkedy sme sa opäť vzali, moje hodiny v práci boli znížené na 32 hodím. Verím, že je to spôsobené diskrimináciou, kedže som verila v moje manželstvo. Moji spoluzamestnanci veria, ako svet verí, že MILOVAŤ MANŽELA bezpodmienečne je šialené.

To, čo mi najviac pomohlo, bolo Slovo Božie, moja modlitebňa a všetky tvoje kazety a videá, ktoré som si stále púšťala, až pokiaľ som sa nenaučila, že musím na sebe pracovať a naučiť sa byť ticho a zatvoriť ústa.

Tiež som mala partnerku v modlitbe, blízko pri mojej práci a stretávali sme sa a modlili počas obedňajšej prestávky. Pracovná kniha pre ženy o tom ako postaviť svoj dom na Skale a ako sa obkolesiť Písmom a dovoliť Bohu, aby bol vodcom. To bolo úžasné!!! Nasledovala som všetko a dokonca som si urobila aj 10x15 kartičky z Písma a brala som si ich do práce, aby som sa na ne mohla pozrieť vždy, keď súženie chcelo znepokojiť moju myseľ.

Tiež som sa naučila, ako sa tešiť z čítania Žalmov a Prísloví. Tak ako v knihe Šalamúna, tiež môžem úprimne povedať s celým mojim srdcom, že patrím môjmu milovanému a On je môj.

Láska je poklad, o ktorý sa musíme starať a musíme ho vyzdvihovať v modlitbe a intímnosť, o ktorú sa s Bohom delíme je úžasná, lebo Boh nám pomáha rásť a stávame sa viac ako On. Milujem môjho manžela oveľa viac a modlím sa za iné, ktoré musia strážiť svoju svárlivosť, zaujatosť a sebalásku. Chválim Boha, že ma usvedčil v oblastiach, kde som sa musela zmeniť. Stále mi pomáha, aby som sa stala lepšou manželkou a partnerkou pre môjho manžela. Teraz viem, že moje podriadenie je úžasná rola, ktorá ma ako ženu napĺňa, a som šťastná, že som žena, ktorá sa stala kvetom, no stále potrebuje rásť,aby odrážala Božiu slávu.

Viem, že človeku sa toto zdá nemožné, no Bohu nič nie je nemožné. Boli sme odlúčení 15 mesiacov, no teraz sa to zdá, akoby sa to nikdy nestalo, no rast, ktorý sa vo mne uskutočnil, stál zato. Počas tohoto všetkého som stratila mamu po šiestich mesiacoch, ako som musela opustiť náš dom, stratila som sesternicu v apríli a tiež nášho vnuka v máji. Toto všetko sa stalo predtým ako môj manžel v septembri zavolal.

Môj Boh je lampou na mojej ceste je úžasným svetlom!! Verne nás tvaruje na služobníkov pre Jeho chválu.

Chválim Boha za zázrak môjho obnoveného manželstva a každý večer manželovi hovorím, "Milujem ťa a ďakujem ti, že ma miluješ." Teraz ho milujem viac a sme si bližší kvôli skúške cez ktorú sme prešli. Boh je tak verný, keď zostávame stáť tesne pri Ňom. Čoskoro pošlem fotku. Môj manžel a ja sme Katolíci, tak ako si bola aj ty Erin, no boli sme zosobášení Služobníkom Božím, ktorého môj manžel miluje. Chce, aby sme teraz chodili na jeho služby. Neviem, kde naše nohy zakotvia, no viem, že môj manžel je hlava nášho domu a Kristus je jeho hlavou a On povedie môjho manžela a ja Ho budem chváliť za manželove vodcovstvo!!

Modlím sa, aby bolo viac rodín obnovených a náš národ silnejší, lebo tí, ktorí veria v obnovu našich domov, zvíťazia!! Chvála Bohu za Spoločenstvo obnovy. Nech Boh žehná vás všetkých, ktorí čakáte a veríte v obnovu svojho manželstva—moje modlitby sú s vami všetkými.

Ďakujem za vašu službu, Erin a Dan.

Manžel prišiel domov v Južnej Karoline!

Ďakujem Bohu, že mi dovolil nájsť túto stránku. Minulú noc som sa modlila, aby mi On poslal nejaké povzbudenie. Môj manžel je doma po päť mesačnom odlúčení. Žil s DŽ..

Napriek tomu, že je doma, cítim, akoby sa ťažká práca práve začala. Cítim sa viac povzbudená, keď som si prečítala nejaké svedectvá. Viem, že moje modlitby budú vypočuté.

Niekedy sa zdá, že sa môj manžel nikdy nevzdá DŽ a to je veľmi zraňujúce. No teraz viem, že Bohu nič nie je nemožné, dokonca ani spása môjho manžela!

Mojím ďalším krokom je nákup materiálu, ktorý odporúčate a idem študovať. Dúfam, že keď nabudúce napíšem chválu, poviem, že moje manželstvo je naozaj vyliečené.

NECH VÁS BOH ŽEHNÁ!

Obnovené v Severnej Dakote!

Chvála Bohu! Môj manžel sa vrátil domov minulú sobotu po ročnom odlúčení!

Najskôr chcem poďakovať môjmu Pánovi a Spasiteľovi, Ježišovi. On je moje všetko! Nebola by som to bez Neho zvládla! Teraz môžem úprimne povedať, že On je môj Pán, nielen môj Spasiteľ!! Potom, Erin, chcem povedať veľké ĎAKUJEM tebe a Danovi. Najskôr tebe, lebo si sa nechala použiť, bola si ochotná prejsť cez oheň a dovolila si Bohu, aby v tebe pracoval! A potom zato, že si bola ochotná so všetkým sa s nami podeliť. A Dan, ďakujem ti, že si sa vrátil domov a usporiadal si si život pre Bohom. Kvôli tebe Dan, verím, že sa veľa mužov vráti domov!

Osemnásť dní pred skončením roka sa môj manžel vrátil domov—deň, ktorý si budem pamätať pokiaľ budem žiť!! Chcela by som povedať, že prišiel domov zlomený a oľutoval a bol s Bohom, no nie je to tak. Viem ale, že čo Boh začal, to aj dokonči a viem, že On priviedol manžela domov. Teraz musím žiť to, čo som sa naučila za posledný rok, vrátane "vyhraj bez slov"! Erin, prosím modli sa za mňa, aby som nevybuchla a aby som bola schopná byť takou, akou ma Boh naučil byť!

Som členkou Spoločenstva obnovy. S vašim spoločenstvom som sa spojila po mesiaci, ako môj manžel odišiel. Mám dve veľmi dobré priateľky, ktoré veria vo vaše spoločenstvo spolu so mnou, verili v to, čo som robila a stáli za mnou počas celej cesty! Nikdy mi nedovolili, aby som sa vzdala, a vždy ma povzbudzovali, aby som išla ďalej, keď som cítila, že už nevládzem urobiť ani krok!

Do vášho spoločenstva som chodila denne, aby som si prečítala svedectvá, modlila sa za iných a čítala denné odovzdania. Kvôli peniazom som nebola schopná zadovážiť si všetky videá, no kúpila som si aspoň niečo a Ester video. Kniha a pracovná kniha pre ženy—prečítala som si ich a čítala dookola! Bola som zlomená a veľa krát som plakala, keď som cez ne prechádzala, lebo to som bola ja—hrdá, svárlivá, arogantná! Viem, že som ja manžela odohnala! A cez vaše knihy a videá ma Boh mohol zlomiť a začať ma meniť. Vyliečil ma z toľkých vecí!

Definitívne odporúčam vašu knihu a pracovnú knihu pre ženy, a tiež by som odporučila videá. Teraz mám novú pracovnú knihu a videá pre ženy a učím ich štyri iné ženy! Tiež som sľúbila Bohu, že ak vylieči moje manželstvo, odovzdám môj život na pomoc ženám, aby uverili a nasledovali Jeho vôľu pre ich manželstvá a domovy!

Ešte je jedna úžasná vec, ktorú musím povedať! V januári som plakala pred Bohom a pýtala sa Ho, ako dlho ešte? On mi povedal "čoskoro," a dve ďalšie ženy mi to potvrdili; zavolali mi a povedali, že keď sa za nás modlili, Boh im povedal "čoskoro." O dva týždne neskôr som sa znovu Boha spýtala, "Kedy?" a On mi povedal "čoskoro." A potom o desať dní neskoršie sa môj manžel v sobotu vrátil domov—nevedela som, že ide domov až keď prišiel!! Vedela som, že o tom rozmýšľa, lebo sme sa o tom rozprávali, no aké prekvapenie vidieť ho prichádzať na príjazdovú cestu v našom dvore so všetkými jeho vecami!!

Oh Erin, chvála Bohu—je tak verný!! Viac akoby som si vedela predstaviť! Akému úžasnému Bohu slúžime!! Láska v Kristovi!

Zázračná obnova v Georgii!

Chvála Všemohúcemu Bohu, ktorý je verný a súcitný! V utorok po piatich mesiacoch odlúčenia, Pán obnovil moje manželstvo! Teraz je všetko jasné. Kvôli tomu, že som bola veľmi svárlivá a neposlušná Bohu, vzal odo mňa môjho manžela.

Tým, že ma priviedol k zlomeniu, naučil ma poslušnosti. Boh bol verný a obnovil naše posvätené manželstvo. Môj manžel mi hovorí, že sa mu páči môj tichý a pokojný duch a že pre mňa urobí hocičo! Prvý týždeň bol veľmi nestabilný, lebo nepriateľ bol zúfalý, aby Boh nedostal chválu, no ja som sa stále modlila, vždy, keď prišiel útok.

Chcem sa so všetkými ženami podeliť, že Božie Slovo je pravda a On je verný ak sme my verné. Päť mesiacov som sa modlila dňom nocou a trpela diablovými údermi. Boh slúžil môjmu duchu veľa krát, že otočí srdce môjho manžela a privedie ho domov. Potom mi Satan klamal, že to nie je pravda. No musíme chváliť Boha aj keď sme dolu a slabé, keď nemôžeme stáť.

Môj manžel odišiel v auguste a v októbri požiadal o rozvod. Na určitý čas sa veci veľmi zhoršili. No pomaly som videla záblesk svetla. Konečne, týždeň pred navrhnutým súdom som úplne zastrela svet, vypla televízor, rodinu, kamarátov. Chcela som sa úplne sústrediť na Boha a cítila som, že On chce byť so mnou osamote.

Každé ráno som si prečítala Žalmy. Osobne rada čítam časť Žalmu 119 každý deň spolu s inými dennými Žalmami. Žalm 119 ma povzbudil, aby som milovala Božie učenie, ktoré je veľmi dôležité. Po práci som trávila čas s Pánom v Jeho Slove a modlitbe.

V sobotu pred meditáciou počas toho, ako som hľadala Pána cez Jeho Slovo a modlitbu, vložil mi do srdca, aby som úplne odovzdala moje manželstvo k Jeho nohám. A tak som o 13:10 napísala, moje manželstvo a môj manžel boli položené k nohám Krista a On má kontrolu.

O pätnásť minút neskôr nepriateľ zaútočil. Začala som byť slabá a beznádejná. Nebola som si istá, či cez to prejdem. Bitka pokračovala celý deň, no vďaka Božej láskavosti som čítala, modlila sa a postila sa. V nedeľu mi Boh dal úžasný pokoj. V utorok som vstala skoro ráno a počúvala som Pána nechala som sa Ním milovať. Dal mi pokoj a ja som vedela, že je všetko v Jeho rukách.

Počas meditovania sa manžel na mňa usmial vždy, keď sa nám stretli oči! Usmiala som sa naspäť. Keď som skončila, požiadal ma, aby sme sa išli previezť na jeho novom aute a išli sme na obed! Môj manžel zrušil rozvod, chvála Bohu!!!! Nikdy sme sa nepozreli dozadu a naše manželstvo je najlepšie aké kedy bolo!

Deň po našej obnove mi manžel napísal do práce, že keď prídeme domov, chce mi vysvetliť, čo ho tak náhle zmenilo, čo spôsobilo, že si uvedomil, že ma tak veľmi miluje a jeho túžbu, aby dal nášmu manželstvu druhú šancu! Nevedela som sa dočkať!!

Počas večer mi povedal, že to bolo preto, lebo som sa mu ospravedlnila. Napriek tomu, že som som sa mu ospravedlnila veľa krát, tak v čom bol rozdiel tento krát? Povedal, že Boh obmäkčil jeho srdce!! Tak veľa krát som sa za toto modlila a keď som počula, čo môj manžel povedal, dokázalo to, aký úžasný, mocný a verný je Boh!

Je veľmi dôležité, aby sme zostali pri Bohu tak blízko ako sa dá a počúvali Jeho hlas. Moje manželstvo je požehnané viac a viac každým dňom! Spoločne sa modlíme, čítame Bibliu a chodíme do kostola.

Prosím, pochop, keď sme sa odlúčili, môj manžel bol veľmi nahnevaný  a otočil Bohu svoj chrbát. Boh naozaj robí zázraky. Chválim Ho a vzdávam Mu všetku chválu za to, že bol so mno a že zachránil lásku môjho manžela a naše manželstvo.

Jedného večera môj manžel prechádzal cez materiál Spoločenstva obnovy a začal čítať. Bol prekvapený a šťastný a pripravený napísať chválu pre vaše spoločenstvo! Ďakujem ti, Erin a Spoločenstvu obnovy za vašu múdrosť, vedenie a podporu. Moja partnerka v povzbudzovaní bola úžasná. Sme si veľmi podobné a máme veľa spoločných vecí. Samozrejme stojím s ňou v modlitbe za obnovu jej manželstva, a verím, že sa tak skoro stane!

Moje manželstvo je teraz úplne úžasné! Boh naozaj urobil veľký zázrak! Vzdávam Mu všetku chválu, úctu a slávu! Ďakujem ti, že si dovolila Bohu, aby ťa použil, aby si nám pomohla porozumieť aká dôležitá je podriadenosť našim manželom "ako Pánovi." Naozaj to prinieslo pokoj, radosť a harmóniu do nášho domu!!!

Ďakujem a nech ťa Boh žehná!

Ďalšia obnova! Nie je Boh úžasný?

Musím chváliť môjho Ježiša! Je tak verný! Môj manžel je doma a ani raz sa nezmienil o DŽ alebo opätovnom odchode!

Viem, že môj Boh je verný! Som tak šťastná, že je manžel doma! Veci nie sú perfektné a musíme cez to prejsť, no viem, že nám Boh pomôže a prevedie nás!!

Verím v úplné uzdravenie a obnovu nášho manželstva a domova! Keď stojím na Božích prísľuboch, viem, že nás prevedie. Nech Boh žehná vás všetky a nevzdajte to!!

Obnova v Australii!!

Minulý rok v máji 2002 ma Boh vytiahol z cudzoložstva, aby som sa vrátila k môjmu manželovi v bode, keď som stratila všetku úctu a lásku voči nemu. Muž, s ktorým som chcela byť, mal štyri deti, tak ako ja, a ženu, čo znamenalo veľkú spúšť.

Boh ma z toho zavolal von, presvedčil ma cez zjavenie, ktoré dal mojej matke, ktorá sa za nás neúnavne modlila. Do deviatich mesiacov, všetka chvála Bohu, On zmenil moje srdce, pomohol mi vzdať sa druhého muža a obnovil moju lásku, ktorú som stratila pre môjho manžela.

Boh je verný a taký milostivý, lebo na nás oboch vylial Svojho Ducha. Naše vlastné cesty s Pánom sú také blízke, a hovoríme k sebe navzájom na hlbokej duchovnej úrovni, je to úžasné!! Počas týchto deviatich mesiacov, nielen že nás Boh zahrnul SILOU, aby sme vytrvali a VIEROU, aby sme zostali spolu (bez ohľadu na obrovské ťažkosti a bolesť), viedol môjho manžela, aby zmenil právnickú firmu. Teraz pracuje s právnikmi, ktorí sú všetci veriaci!!

Boh nás viedol, aby sme predali náš dom a začali odznova, vyzýval nás na toľkých úrovniach nášho vzťahu a našej viery. Veríme, že Boh zatriasol našim svetom, a iba veci, ktoré sú postavené na Ňom, vytrvajú. Boh nám dal nový začiatok a novú nádej a naše deti sa radujú zo zmien, ktoré v nás vidia.

Máme balíček pre ženy a mužov, a sú obrovským povzbudením a pomocou. Veríme, že Boh využije našu skúsenosť, aby sme pomohli iným, aby verili, že Boh môže obnoviť manželstvá. V strede marca ja spolu so skupinou iných žien začíname s malou skupinou pre ženy v našom kostole, aby sme ich povzbudili a vyzbrojili na záchranu a obohatenie ich manželstiev.

Rozvod zamietnutý! Manželstvo obnovené!!

Chvála Bohu, moje manželstvo je obnovené!! Na začiatku sa okolnosti sa zdali beznádejné. V septembri 2001 môj manžel požiadal o rozvod a dal náš dom na predaj. Rok pred touto skutočnosťou bol môj manžel zmätený a nebol si istý, či chce byť v manželstve. Vzali sme sa mladí a ja som vždy bola arogantná a svárlivá manželka, nepoučená o škodách, ktoré som spôsobovala môjmu manželovi a manželstvu.

Týždne som plakala, prosila a žiadala manžela, aby si to zvážil, no nechcel. S rozvodom bol neoblomný a povedal, že na veciach môžem pracovať potom. Premohol ma strach, žeby mohol byť s inou ženou a ja by som ho mala vidieť v meste s niekym iným. Padla som do diablovej siete a odsťahovala som sa stovky kilometrov preč k mojim kamarátkam a rodine, aby som mala podporu a útechu počas tejto skúšky.

Dámy, nikdy neopúšťajte svoj dom tak, ako som to urobila ja!! Satan používa svoje nástroje, aby rozdelil, zvíťazil a potom tvoj manžel skončí v cudzoložstve! Starajte sa o manželovu dušu, a nikdy ho nevystavujte do tejto situácie! Po tom, ako sme boli oddelení tri týždne, ma Boh zastihol a rozptýlil klamstvo, že "si nájdem niekoho lepšieho" tak, ako toľké moje kresťanské priateľky a spolupracovníčky verili.

Našla som Spoločenstvo obnovy a okamžite som začala zavádzať všetky princípy. Zamietla som môjho právnika, začala sa postiť a modliť sa a začala zavádzať "tichého a pokojného ducha", ktorý je vzácny pred Bohom. Výsledky boli okamžité! Deň Vďakyvzdania a Vianoce som strávila s mojim manželom! Môj manžel mi dal prekrásny diamantový prsteň a perlička bola, že som si našla prácu, ktorá bola iba hodinu vzdialená od môjho manžela!

V januári 2002 sme sa s deťmi nasťahovali naspäť. Bolo to desivé, no ja som mala vieru a dôveru v Boha, že to všetko vyrieši! Všetci si mysleli, že som šialená, keď sa vraciam tak rýchlo a časom som si tiež začala myslieť, že som šialená, no tak, ako Erin povedala, ak nie si úplne radikálna vo viere za svoje manželstvo, až tak, že si ľudia myslia, že si šialená, tak potom to neberieš vážne!

Brala som to vážne!! Dvakrát do týždňa som sa postila a schudla som 7 kíl!! S lepšou postavou, tichým a pokojným duchom a vylepšeným zručnosťami vo varení som manžela vyhrala bez slov! Navštevovali sme sa navzájom raz alebo dva krát do týždňa, tak ako čas dovolil. Išli sme na radne a manžel sa mi priznal, že jeho život bezo mňa nieje taký istý! Môj manžel stále žil v našom dome a keď sme ho s deťmi navštívili, dom bol špinavý a plný odpadkov. Môj manžel začal viac piť a fajčiť a nikdy nemal pokoj.

Keď sme sa začali častejšie stretávať a byť intímni, cítila som sa pohodlne a menej som sa modlila. Cítila som, akoby už moje manželstvo bolo obnovené a že som už svoju prácu skončila. Dámy, toto je ďalší trik od nepriateľa!!! Nikdy, nikdy, nikdy nezabúdajte na modlitbu! Bez ohľadu nato, aké sa veci zdajú úžasné medzi vami a manželom! Nikdy sa neprestávajte modliť!! Satan použije tento nástroj "arogantnosti" a "pohodlnosti," aby zaútočil na teba a na manžela! To urobil aj mne.

V apríli 2002 som prišla o prácu. Bola som zhrozená! Ako som sa mala postarať o seba a deti? Nasledovala som princíp "netlačiť na manžela" úplne, a môj manžel odpovedal tak, že mi dával podporu na deti každé dva týždne bez toho, aby som ho o to požiadala, no to nestačilo na pokrytie výdavkov. Spanikárila som a plakala som k Pánovi, a Pán ma zachránil!! Dostala som dosť peňazí z podpory na deti a podpory v nezamestnanosti, aby som sa mohla postarať o moju rodinu!!

Potom v máji 2002 na mňa zaútočil najväčší strach! Prišla som domov za manželom, aby som sa o neho postarala po nehode (ďalšie varovanie spolu s ostatnými, že môj manžel nežil život podľa vôle Boha) a objavila som manžela v cudzoložstve! Bola som zničená!! Ako sa to mohlo stať?! Tak, ako som predtým povedala, myslela som si, že je moje manželstvo obnovené—s istotou som vedela, že tam nieje DŽ, a tak som sa nemusela tak vytrvalo modliť, aspoň som si to myslela. Satan použil tento trik, aby ma zhodil z nôh a skoro sa mu to podarilo!

Dva dni som plakala pred Pánom a žiadala som Ho, aby mi dal riadenie, ktorou cestou mám ísť, a Pán mi povedal, "Ver—tvoj zázrak je za rohom." Vystrašená, zmätená, nahnevaná a zranená som poslúchla môjho Pána Ježiša Krista a pokračovala vo viere.

V júni 2002 po všetkých týchto skúškach sme išli na rodinnú dovolenku. Dovolenka bola pekná a bola to vypočutá modlitba, aby bol môj vzťah s manželom úplný, po tom, ako som objavila cudzoložstvo. Boh mi dal do srdca odpustenie a aby som sa o manžela starala tak, akoby sa nič nebolo stalo. Bolo to ťažké a ja som pár krát padla, no okamžite som si obnovila srdce a myseľ môjmu Pánovi, manželovi, manželstvu a rodine.

Počas našej rodinnej dovolenky mi manžel povedal to, za čo som sa modlila. Povedal mi, "Môžeš sa vrátiť domov, keď sa ti skončí prenájom." Chvála Bohu!! Požiadal ma, aby som sa vrátila domov!! Konečne som mala moje svedectvo! Podpísali sme papiere o zamietnutí rozvodu—mala som obnovené svedectvo! Povedala som mojim kamarátkam a rodine, ktorí tomu neverili, že Boh im dokáže, že sa všetci mýlia!

Môj manžel opäť nosí obrúčku a stará sa o mňa ako o princeznú! Manžela milujem viac ako hocikedy predtým a on ma tiež miluje a oceňuje všetko, čo som urobila pre naše manželstvo, rodinu a jeho.

Ďakujem Erin, že sa podelila o svoje svedectvo. Inšpirovalo ma to, aby som pokračovala vo viere v naše manželstvo. Ďakujem mojej partnerke v povzbudení, že ma posilnila, keď som bola slabá, krotila moje divoké myšlienky o mojom manželovi a jeho úmysloch. Bolo by to bývalo také ťažké, možno aj nemožné veriť Bohu za obnovu bez nej.

Dámy, nikdy sa nevzdajte! Môj svet bol obrátený naruby, no verila som Bohu a Jeho Slovu. Galaťanom 6:9 nám hovorí aby sme neúnavne konali dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať! Za moju poslušnosť ma Boh požehnal verným manželom, krásnym domov a úžasnou rodinou!!

Vidíte, všetko to bolo na moje dobro, a tiež to bude slúžiť vám na dobré, ak sa nevzdáte! Dostanete dvojnásobok za svoje problémy!

Boh žehnaj!

SLV-WRYM-NEW-COVER-Front

 Kapitola 12
Hľadať Boha

Ja svojich milovníkov milujem,
nachádzajú ma tí, čo ma včas a pilne hľadajú.
-Prísloví 8:17

Keď žena hľadá cestu, ako obnoviť manželstvo, narazí na množstvo otázok, ktoré sa tejto obnovy týkajú. Dovoľ mi povedať, že cez dva roky môjho hľadania a za celé roky, čo vykonávam túto službu, som prišla na to, že nikto, iba Boh pozná odpovede, ktoré potrebuješ. Nikto iný. Nie ja, nikto v našom spoločenstve, žiaden poradca ani pastor, ani nikto iný. Iba Boh má tvoje odpovede.

Ani táto kniha, ani žiadne iné naše zdroje ti nedajú všetky odpovede, lebo Boh chce a túži po tom, aby si Ho hľadala! Ako prechádzaš otázkami a odpoveďami z Písma, vidíš, že je tak veľa možností v každej situácii. Čím viac hriechu vpustíme do našich životov, tým viac sa veci komplikujú a tým viac unikáme Božiemu perfektnému plánu, ktorý má pre svoje deti.

Dostať sa späť na cestu a získať Jeho perfektný plán, je pre nás nemožné, no pre Boha je všetko možné!

V tejto kapitole ti mysľou prebehnú viaceré otázky; keď sa tak stane, jednoducho popros Boha, aby ti ukázal odpoveď. Boh ťa povedie a dá ti odpoveď, ktorú potrebuješ na každú otázku, ktorú mu položíš. Tu je prisľúbenie: „Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju.“ (Jak 1, 5)

Prosiť Boha

Čo ak je môj manžel neverný, môžem sa s ním rozviesť?

Nie. Práve sme sa naučili v kapitole 11, „Lebo nenávidím rozvod“, čo Božie Slovo hovorí: že manžel sa môže rozviesť iba z dôvodu smilstva (čo je pred manželstvom), ak bola žena nečistá, bez ohľadu na to, čo tvoj preklad Biblie hovorí. A táto výnimka sa uplatňuje iba v čase, keď je pár zasnúbený. Cudzoložstvo a smilstvo nie je ten istý hriech. Ak  by to tak bolo, tento hriech by nebol  uvedený dvakrát v tom  istom  verši:  „...  ani   smilníci  ani  modloslužobníci  ani cudzoložníci...“ (1Kor 6, 9)

Prepustiť ju potajomky. Prepustenie z dôvodu smilstva bolo povolené v dobe, keď bol pár zasnúbený, ako v prípade Jozefa a Márie. Slovo „snúbenec“ a „zásnuby“ sa v staroveku nepoužívali. Výraz „manžel“ bol použitý, lebo Jozef bol už Márii zaviazaný, že sa stane jej manželom. „Jozef, jej manžel... zamýšľal ju potajomky prepustiť.“ (Mt 1, 19) To bolo pred sobášom, lebo rozvod (prepustenie) bolo povolené iba v prípade smilstva.

Zasnúbenie. Predchádzajúci verš vysvetľuje, že rozvod sa mohol uskutočniť pred manželstvom! „Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom: Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala...“ (Mt 1, 18) Rozvod sa mohol uskutočniť najneskôr po svadobnej noci, ak žena (nie muž) nebola panna.

Existuje veľa cirkví a kazateľov, ktorí schvaľujú rozvod v niektorých prípadoch, ale Božie Slovo jasne hovorí: „Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.“ (Mt 5, 19) Keďže sme učiteľmi Slova, nemôžeme anulovať žiadny z Božích zákonov - iným slovom, nemôžeme povedať, že verše o rozvode už nie sú platné.

Ako si môžeš byť istá, že to, čo hovorí táto kniha, je správne a čo sa hovorí v toľkých cirkvách, je nesprávne? Písmo nás varuje: „Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Mnohí mi v onen deň povedia: ‚Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme, v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?‘ Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!“ (Mt 7, 15-23) Rozpadá sa veľa kresťanských manželstiev a rodiny sú zničené? To je to zlé ovocie.

V rozhovore s pastormi o problematike rozvodu a druhého manželstva som prišla na to, že veľa z nich je pre manželstvo, ale boja sa, aby nikoho neurazili, najmä veriacich, ktorí sú v druhom alebo treťom manželstve. Smutné, že ten, kto je predstaveným v kostole, sa stretol s nepochopením od tých, ktorí boli znova zosobášení. Neakceptovali pastora, keď prísne hovoril o rozvode a opätovnom sobáši! Ak však zvažuješ rozvod, musíš si pamätať: „Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.“ (Jak 4, 4)

Toto pevné stanovisko nie je za účelom odsudzovania tých, ktorí sú rozvedení alebo znovu zosobášení, ale pre ochranu tých, ktorí sa chcú dopustiť tej istej chyby. Tak isto nechcem, aby sa žena cítila nepríjemne, lebo podstúpila potrat, ale taktiež nebudem ticho, aby som sa nepodelila o následky tohto činu a o Božiu vôľu pre tie, ktoré by sa mohli dopustiť toho istého omylu.

Štekliť uši. Keď je pastor proti rozvodu a opätovnému manželstvu, je označovaný za formálneho a odsudzujúceho. A tí, čo chcú robiť veci podľa seba, pôjdu radšej do iného kostola, aby počuli to, čo chcú počuť (aby im niekto pošteklil uši). „Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam.“ (2Tim 4, 3-4)

Kvôli tomu, že som už rozvedená alebo opäť slobodná, nemôžem sa znovu vydať alebo aspoň niekoho spoznať, a potom poprosiť Boha, aby mi odpustil?

Predovšetkým musíš vedieť, že v skutočnosti nie si slobodná. Iba niekto, kto nikdy nebol ženatý/vydatá (alebo vdova, vdovec) je slobodný. To objavíš v Písme, keď ho budeš čítať úprimne bez prekrúcania na niečo, čo chceš počuť. „Kým teda žije muž, budú ju volať cudzoložnicou, ak patrí inému mužovi. Ale ak muž zomrie, je oslobodená od zákona a nie je cudzoložnicou, ak patrí inému mužovi.“ (Rim 7, 3) A po druhé, budeš žať to, čo si zasiala. „Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.“ (Gal 6, 7) Čiže ochotne vstupuješ do hriechu. „Kto teda vie dobre robiť a nerobí, má hriech.“ (Jak 4, 17)

Hrozná vec. Sama seba vydávaš pre Božiu pomstu. „Lebo ak dobrovoľne hrešíme po prijatí poznania pravdy, potom už niet obety za hriechy, uvážte, o čo hroznejší trest si zaslúži ten, kto šliape po Božom Synovi, znevažuje krv zmluvy, v ktorej bol posvätený, a tupí Ducha milosti? Veď poznáme toho, ktorý povedal: ‚Mne patrí pomsta, ja sa odplatím‘. A zasa: ‚Pán bude súdiť svoj ľud.‘ Je hrozné padnúť do rúk živého Boha.“ (Hebr 10, 26-31)

Boha  nemôžeš  oklamať; nikdy nič nezískaš  ignorovaním  Božieho Slova  ani obchodovaním s poslušnosťou za „lepšie manželstvo“ (či nový vzťah) s niekým iným; budeš žať to, čo si zasiala. Áno, Boh ti môže odpustiť, ale to nezmaže následky, ktoré budú horšie ako to, čo prežívaš práve teraz.

Počas mnohých rokov v spoločenstve mi Boh neprestajne dával informácie o tých, ktorí odmietli pravdu Božieho Slova. Niektoré hrozné, odporné, srdcervúce svedectvá som počula od žien, ktoré „vedeli pravdu“, ale ignorovali ju a robili to, čo ich tešilo.

Môže sa potom niekto znovu vydať?

„Žena je viazaná, dokiaľ jej muž žije. Keď jej muž zomrie, je slobodná, môže sa vydať, za koho chce, ale iba v Pánovi.“ (1Kor 7, 39) Pre tie ženy, ktoré sú vdovy, je dôležité vedieť, že keď sa objaví „pán pravý“, tiež musí byť vdovcom alebo nie zosobášeným. Pamätaj, Satan najprv prináša to najlepšie, ale Pán chce, aby si počkala, a potom On prinesie to najlepšie! „Očakávaj Pána a jeho cesty sa pridŕžaj.“ (Ž 37, 34)

Ale čo ak som už v druhom alebo treťom manželstve?

Začni tým, že požiadaš Boha o odpustenie. Nemôžeš byť efektívnou na svojej kresťanskej ceste, ak nedokážeš priznať svoj hriech. „Tomu, kto tají svoje previnenia, povodí sa zle, kto sa však vyzná z nich a nechá hriech, dosiahne milosrdenstvo.“ (Prís 28, 13) „Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda. Ale ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.“ (1Jn 1, 8-9)

Čas vyznať hriechy. „A dal som jej čas, aby robila pokánie; ale nechce sa kajať zo svojho smilstva. Hľa, vrhnem ju na lôžko bolestí a tých, čo s ňou cudzoložia, do veľkého súženia, ak nebudú robiť pokánie z jej skutkov.” (Zjv 2, 21-22) „Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.“ (Jak 5, 16)

Potom hľadaj Boha, aby si poznala, či je Jeho túžbou obnoviť tvoje manželstvo. Je veľmi dôležité, aby si hľadala Boha, bez ohľadu na to, ktoré manželstvo túžiš obnoviť (prvé, druhé alebo ďalšie). Videli sme, že hlas Boží v tvojom srdci (že On naozaj chce zachrániť tvoje manželstvo), ti pomôže ukončiť smer, vydržať do konca a udržať  ťa na správnej ceste.

Ak nevieš rozoznať Božiu vôľu v tom, ktoré manželstvo chce obnoviť (to je prípad mnohých žien), znamená to, že ťa chce teraz iba pre seba. Chce, aby si cítila Jeho perfektnú lásku, ktorú si nikdy nezaslúžiš – ale ani nemusíš, lebo On ju dáva zadarmo, dokonca aj vtedy, keď sa cítiš bezcenná. Chce ťa uzdraviť zo všetkých minulých zranení. A chce, aby si Ním bola taká naplnená, že nebudeš potrebovať žiadneho pozemského manžela. Sem sa musí dostať každá žena. Lebo keď sme požadovačné, sme zraniteľné a často tým odoženieme našich manželov. Dovoľ Bohu, aby bol tvojím Manželom a spoznaj, čo je to skutočná láska! (Pozri Iz 54, 4 -6) 

Môže moje cudzoložstvo v druhom (alebo  ďalšom) manželstve byť odpustené?

Áno. V Jánovi 8, 11 sa Ježiš spýtal ženy, ktorá bola prichytená pri cudzoložstve, či ju niekto odsúdil. Ona odpovedala: „Nik, Pane.“ A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“

Niektoré porozumeli verš „choď a už nehreš“, že ak je žena v cudzoložnom manželstve, musí sa s manželom rozviesť, aby mohla byť opäť čistá. Nič nemôže byť ďalej od pravdy!

Ignorovanie alebo minimalizovanie sily Kristovej preliatej krvi. Ak niekto verí, že Boh neodpustí druhé alebo ďalšie manželstvo, ale sa na to pozerá ako na pokračovanie v hriechu, táto osoba tvrdí, že Ježišova krv nie je schopná zmiesť hriech cudzoložstva, ktorý je spôsobený rozvodom a opätovným sobášom.

Verš v Prvom liste Korinťanom 6, 9 nám ukazuje pravdu. „Ale vy krivdíte a škodíte, a to bratom! Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov ani zlodeji ani chamtivci ani opilci ani utŕhači ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. A niektorí ste toto boli. Ale obmyli ste sa, boli ste posvätení, boli ste ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.“ Aleluja! Boh môže a odpúšťa cudzoložstvo - každé cudzoložstvo. „A Ježiš jej povedal: ‚Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!‘“ (Jn 8, 11) Hovoríš, nemožné?

Keď Ježiš povedal: „Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva,“ čo je naozaj nemožné, Jeho učeníci sa Ho spýtali: „Kto potom môže byť spasený?“ Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.“ (Mt 19, 24-26)

Bolo mi povedané, že kvôli tomu, že môj manžel bol predtým ženatý (alebo ja som bola predtým vydatá), žijem v ustavičnom hriechu. Ak musíme ísť až za Jeho preliatu krv a Jeho odpustenie, a to tak, „že urobíme veci správne“ tým, že už viac nebudeme v druhom manželstve (čo mimochodom predstavuje rozvod, ktorý Boh neznáša), tak potom osoba, ktorá niečo ukradla, urobí správnu vec tým, že vráti to, čo ukradla. Bolo by to v poriadku, ak tá osoba stále má, čo ukradla. Ak už viac nevlastní tú vec alebo peniaze, môže si to odpracovať. Ak však niekto niekoho zavraždil a potrebuje „urobiť správnu vec“, ako to môže urobiť? Osoba, ktorú zavraždil, je mŕtva. A preto riešenie na „správnu vec“ nefunguje, lebo nie je použiteľné na všetky hriechy.

Napokon to iba pridáva prácu na dosiahnutie odpustenia, keď v Títovi 3, 5 sa jasne hovorí: „... spasil nás nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, ale zo svojho milosrdenstva; kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom.“

Sú manželské poradne, ktoré veria, že iba tí v prvých manželstvách sú požehnaní a chválení Bohom (lebo sú v prvom manželstve). No zabúdajú na silu Jeho krvi, ktorá kryje všetky hriechy. Pravdu môžeme nájsť v Božom milosrdenstve; On je Boh nádeje pre všetkých, ktorí k Nemu prídu, bez ohľadu na to, ako je ich život komplikovaný.

Okrem toho Boh potvrdil svoju vôľu v zachránených manželstvách tých, ktorí boli v druhom alebo nasledujúcom manželstve. Boh neuprednostňuje človeka: On odpúšťa a Jeho krv zahŕňa všetky hriechy bez toho, aby sme museli pracovať na vyrovnaní.

Už viac nie sme pod zákonom, žijeme v milosti. „Kto by totiž zachoval celý zákon, ale prestúpil by ho v jednom prikázaní, previnil by sa proti všetkým.“ (Jak 2, 10) „Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom - milosťou ste spasení. Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar.“ (Ef 2, 4-5, 8)

Dar nie je niečo, čo si môžeš alebo čo by si si mal zaslúžiť; je daný zadarmo a z lásky! Pokúšať sa žiť pod zákonom bolo prekliatím, ale „Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona.“ (Gal 3, 13) Aleluja!

Tí, ktorí chcú veriť, že cudzoložné manželstvo je „neodpustiteľný hriech“, sú tí, ktorí hľadajú smietku v oku druhého, ale nevidia brvno vo vlastnom oku. Ak niekoho odsudzuješ, pamätaj, Boh bude tak isto súdiť teba. „Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“ (Mt 7, 2) 

Tak potom je opätovný sobáš v poriadku, ak je za správnych okolností?

Ak niekto vidí Božie odpustenie, ktoré je preukázané žijúcim v ďalšom manželstve, je veľkým pokušením radšej sa znovu oženiť/vydať, než dúfať v uzdravenie manželstva, v ktorom práve je, najmä, keď je to veľmi bolestivé. Ale ak hľadáš to, čo potešuje teba, namiesto Božej vôle pre tvoj život, nikdy nezakúsiš ten prekypujúci život, ktorý má On pre teba pripravený.

Mám sa pokúsiť obnoviť toto manželstvo alebo sa vrátiť k prvému manželovi?

Jeho vôľa. Potom, čo oľutuješ svoj hriech, že si predbehla Boha a znova si sa vydala či si si vzala niekoho, kto bol predtým ženatý, musíš dať svoju vôľu bokom a poprosiť nebeského Otca o Jeho vôľu ohľadom tvojho súčasného manželstva. Chce Boh, aby si pracovala na obnove tohto manželstva, ktoré sa rozpadáva? Veľa žien čelilo tejto zložitej úlohe, ale Boh je vždy verný a bude ťa viesť, ak Ho budeš hľadať. Modli sa o Božie riadenie. „Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“ (Jn 10, 10) 

Základ v cudzoložstve. Je tvoje súčasné manželstvo výsledkom cudzoložného vzťahu? Bola si vydatá alebo tvoj manžel ženatý za niekoho iného? Je tvoj bývalý partner momentálne neženatý? Ak odpovieš „áno“ na tieto tri otázky, je možné, že Boh chce obnoviť tvoje predchádzajúce manželstvo.

Opakujem, hľadanie Pána a Jeho vôle ti prinesie pokoj a prevýši všetko chápanie. Odovzdaj sa úplne Pánovi, odpros za hriechy, prijmi odpustenie, buď ochotná odpustiť, a potom odovzdaj svoju dôveru Bohu, ktorý má perfektnú budúcnosť, nádej a hojný život pre tých, ktorých srdcia sú mu úplne odovzdané – to je to, o čo ťa žiada.

Nedovoľ nepriateľovi, aby ťa odsúdil. Budeš vedieť, že je to on, keď  v duchu pocítiš beznádej. Boh neodsudzuje, ale namiesto toho nás presviedča a jemne nás vyzbrojuje, aby sme naplnili Jeho túžbu s pomocou Ducha Svätého a Jeho nádhernou milosťou.

 Čo ak sa môj manžel už oženil?

Keď rozvedené ženy zažívajú to, že sa ich bývalý manžel znova ožení. „Myslela“ som si, že poznám odpoveď na túto problematiku na základe plánu, ktorý som mala, keď mne môj manžel povedal, že si ide zobrať druhú ženu. Ale Boh mi pripomenul v Izaiášovi 55, 8-9: „Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán. Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok.“

Rozhodla som sa, že ak si zoberie inú, tak uverím, že Boh chce, aby som sa Mu úplne oddala, mojim deťom a službe mladším ženám, aby som už „nehľadala obnovenie manželstva“. Táto prvá časť bola pravdivá – mala som sa oddať Pánovi, deťom a službe iným. Ale druhá časť, „aby som už nehľadala obnovenie manželstva“, by spôsobila, že by som nespĺňala Jeho dokonalý plán.

Boh je dobrý po celý čas! Je to Jeho túžba, dať nádej každému, kto Ho hľadá!!! Vierohodne ukázal svoj plán ženám, ktorých manželia sa opäť oženili, cez dve svedectvá, ktoré mi dal, keď som s Ním vyjednávala, aby mi pomohol efektívnejšie slúžiť ženám v našej službe. V prvom svedectve Boh dal žene (ktorej manžel bol ženatý s inou) vieru a schopnosť vytrvať do konca a ona dostala aj manžela, aj rodinu naspäť!

Táto žena pokračovala v modlení a verila dokonca aj po tom, čo si jej manžel zobral inú. Ale zakrátko si začala myslieť, že je asi blázon, keďže s ňou nikto nesúhlasil (čo je presne to isté, ako som sa cítila ja v polovici mojej obnovy). Keď už bola na konci so silami, kričala k Bohu, ktorý ju priniesol k Ezdrášovi 9 a 10. Tam našla nádej, aby pokračovala vo viere a aby vydržala až do konca, zatiaľ čo ju Boh viedol k tomu, aby bývalému manželovi dala dom a dve dcéry. O dva týždne neskôr to jej manžela zlomilo. Odovzdal svoj život Pánovi, rozviedol sa so ženou a zase si zobral túto veriacu manželku. A napokon sa stal služobníkom Pánovho Slova a pritom bol v minulosti profesionálnym kriminálnikom!

Najskôr som bola skeptická, ale keď som začala študovať Slovo v Ezdrášovi, nadobudla som vieru a pravdu založenú na Písme, že ak Boh obnovil jej manželstvo, tak potom je to možné pre každú ženu, ktorej manžel je ženatý s inou! Pozri, čo som našla,

Ezdráš 10, 10-11: „Vtedy vstal kňaz Ráš a povedal im: ‚Prehrešili ste sa tým, že ste sa poženili s cudzinkami, a tak ste rozmnožili previnenie izraelského ľudu. Preto sa teraz vyznajte Pánovi, Bohu svojich otcov, urobte mu po vôli a oddeľte sa od národov tejto krajiny a od cudzineckých žien!‘“

V Ezdrášovi 10, 14 sa dočítame: „Preto prosíme, nech naši predstavení zastupujú celú obec a všetci, čo sa v našich mestách poženili s cudzinkami, prídu v určenom čase so staršími a so sudcami jednotlivých miest, kým sa od nás neodvráti páľa hnevu nášho Boha pre túto vec.“

Vyhľadala som slovo „cudzinka“ a „cudzinecké“ ženy, od ktorých sa mali muži „oddeliť“, v originálnom gréckom preklade. Našla som, že slovo „cudzinka“ a „cudzinecké“ je preložené ako „cudzoložná“. Slovo „oddeliť“ znamená dať preč od seba. To znamená, že Boh hovorí, že ak je muž ženatý v cudzoložnom  manželstve a je vedený Bohom, má sa vzdať (oddeliť sa) tohto manželstva. „To znamená, že ak je muž ženatý v cudzoložnom manželstve, tým, že je vedený Bohom: naozaj mu  je  povedané: aby  sa  oddelil, vzdal sa  tohto  manželstva.“  Kapitola  10 v Ezdrášovi toto uzatvára veršom: „Títo všetci si vzali za ženy cudzinky. Boli medzi nimi už aj také, ktoré porodili deti.“ Ak sa tento verš týka teba, pamätaj, že keď Sára povedala Abrahámovi, aby poslal svojho syna Agar preč, Boh mu povedal, aby svoju ženu počúvol! „Boh mu však povedal: ‚Netráp sa nad chlapcom a nad svojou slúžkou! Počúvni Sáru vo všetkom, čo ti hovorí.‘“ (Gn 21, 18)

Po tom, ako som dostala prvé svedectvo a študovala som verše z Ezdráša a Knihy Genezis o Abrahámovi, pilne som hľadala Boha v modlitbe, aby som sa uistila, že to, čomu verím, je správne. O týždeň – dva mi Boh vierohodne potvrdil svoje vedenie, keď nám istý muž predložil svoje svedectvo o zachránenom manželstve po tom, ako bol opäť ženatý s inou. Bol vedený, aby sa rozviedol alebo „vzdal sa“ ženy v cudzoložnom manželstve. Dostal sa na bod zlomu, keď sa ocitol vo väzení kvôli druhej žene, ktorú si vzal. (Tieto svedectvá si môžeš pre čítať v knihe „Slovom ich svedectva“.)

Toto nám len dokazuje, že bez ohľadu na to, aká je tvoja situácia – či si vydatá, oddelená, rozvedená, manžel opäť ženatý, prvé, druhé alebo tretie manželstvo – musíš hľadať Pána v otázke obnovy manželstva a dovoliť Mu, aby ťa viedol! Ak je tvoj manžel opäť ženatý, máš nádej! Na základe rozvodovej štatistiky, je iba pätnásť percentná pravdepodobnosť, že jeho druhé manželstvo prežije. Ak k tomu pridáš modlitbu a vieru, budeš mať nádej proti nádeji a uveríš! (Pozri Rim 4, 18.)

Keď neprestaneš hľadať Pánovu tvár a nasledovať Jeho princípy, Boh dovolí, aby manželovo druhé manželstvo skončilo rozvodom.

Milosť, milosť, viac milosti

V závere druhej kapitoly, ktorá sa zaoberala rozvodom a problémami v opätovnom manželstve, sa môže zdať, že táto kapitola je v rozpore s predchádzajúcou kapitolou „Nenávidím rozvod“- ale to už viac nie je ten prípad, pretože Starý testament je v protiklade s Novým testamentom. Starý testament je Zákon, ktorý ľud Boží nebol schopný dodržať; a v Novom testamente prichádza Ježiš, Jeho preliata krv zakrýva všetky hriechy a zahŕňa ich milosťou!

Prečo učiť týmto spôsobom a nezostávať pri litere Zákona? „[Je to On], On nás urobil súcich (urobil nás vhodnými, čestnými a postačujúcimi) za služobníkov Novej zmluvy (spásy skrze Krista), a nie litery, (legálne napísaného zákonníka) ale Ducha; lebo litera (zákona) zabíja, kým Duch oživuje.“ (2Kor 3, 6)

Táto kapitola nám pripomína nekonečnú Božiu milosť! On je Bohom druhej, tretej a ďalšej šance! Ježiš nám povedal, aby sme odpustili sedemdesiatsedemkrát – o koľko viac je Boh ochotný odpustiť nám a všetkým, ktorých hriechy sú ďaleko od Božej slávy?

Tajomstvom pochopenia tejto kapitoly je, že musíš hľadať Jeho! Ja nemám všetky odpovede ani nikto iný, iba Boh! Dokonca aj Ježiš, keď sa ho saduceji pýtali, ktorý manžel dostane ženu, ktorá bola s každým zo siedmich bratov (čo bol zvyk, keď muž zomrel a zanechal po sebe vdovu bez detí) - nedal im priamu odpoveď, ale ich poučil v chápaní Slova a Božej moci! (Pozri Mt 22, 23- 33.)

To znamená, že je na tebe, či budeš hľadať Boha a Jeho moc v otázkach obnovenia svojho manželstva! Nedovoľ, aby ťa niekto okradol o intímny vzťah s Pánom a o Slovo priamo od Neho. Boh dopustil tento problém v tvojom živote, aby ťa pritiahol bližšie k sebe, a tak si mohla prežívať radosť uprostred problémov a uprostred každého problému, ktorý v budúcnosti zažiješ!

Urobme záväzok
HĽADAŤ PÁNA
OSOBNE
a podporme druhých, aby robili to isté! 

Osobná oddanosť: Hľadať Pána v obnovení môjho súčasného (alebo predchádzajúceho) manželstva teraz alebo v budúcnosti. „Na základe toho, čo som sa naučila z Božieho Slova, sa zaväzujem prosiť Boha o to, či mám alebo nemám obnoviť toto manželstvo. Odhodím bokom moju vôľu túžiac po Jeho vôli, lebo On je môj Kráľ. Sľubujem, že počkám na Neho, aby ma viedol a zatiaľ budem hľadať väčšiu intimitu s Ním. Napokon nebudem súdiť nikoho, kto je v druhom alebo ďalšom manželstve, ale uznám, že Ježišova krv je schopná pokryť hriech každého cudzoložstva.“

Svedectvo: Manželstvo obnovené po tom, ako sa manžel znovu oženil

Žena z Kalifornie mi napísala o obnovení jej manželstva. Veci sa vyvíjali veľmi pekne a obe, ona aj ja sme dúfali, že jej manželstvo bude čoskoro obnovené. No napriek tomu sa jedného dňa od kamarátky dozvedela, že jej manžel si zobral inú ženu. Sklamane mi napísala, čo teraz? Podelila som sa s ňou o tom, čo si práve čítala v kapitole o opätovnom sobáši. Odpísala naspäť a poďakovala. Povedala, že keď raz prijala Božiu vôľu pre jej život a vzdala sa svojej pre tú Jeho, našla pokoj.

Do roka mi opäť napísala, že ju kontaktoval jej bývalý manžel. Uvedomil si, že urobil najväčší omyl svojho života! Odsťahoval sa od svojej novej ženy a podal žiadosť o rozvod. Chcel vedieť, či by sa s ním opäť začala stretávať, alebo až potom, čo by bol legálne rozvedený. Povedal, že je jeho úmyslom znova si ju vziať, ak by súhlasila! Podelila som sa s ňou o princípe úplného prenechania manžela, ktorý bol opätovne viazaný manželstvom s inými ženami. Všetky ženy odmietli toto učenie, okrem tejto jednej, ktorá má teraz obnovené manželstvo! Ak tvoj manžel urobil krok a oženil sa s inou, musíš sa ho úplne vzdať a dovoliť Bohu, aby pracoval.

Keď ho nechala tak, jej manžel bol schopný uvidieť plné následky svojho nesprávneho rozhodnutia pre inú ženu. Po celý ten čas ju nevidel, ale sliedil, aby ju našiel (nemali deti). Toto hovorím pre tie, čo sa boja úplne zanechať manžela, lebo neveria, že Boh je schopný priniesť ho späť.

Ak je manžel stále doma, manželstvo je ľahšie obnoviteľné ako to, kde je pár odlúčený. A odlúčený manželský pár je ľahšie obnoviť ako pár, ktorý prešiel rozvodom. Toto isté platí pre manželstvo, ktoré nielen že prešlo rozvodom, ale kde sa manžel znova oženil. Treba viac viery, modlitby, intimity s Pánom, viac prenechania a väčšiu skúšku. S Bohom nie je nič nemožné, no bez Neho nezmôžeme nič.

Modlitbou zváž, či sa stať členkou nášho Restoration Fellowship, ktoré by ti pomohlo sledovať tvoje manželstvo až k uzdraveniu. Môžeš sa dozvedieť o viacerých výhodách toho, že sa staneš členkou na našej webstránke:

Záchranamanželstva.com
MarriageHelpOnline.com

Ak si pripravená urobiť tento záväzok Bohu, tak, že KLIKNEŠ SEM ak súhlasíš, a si pripravená zdokumentovať túto časť tvoje Cesty k obnove, vo forme "Čo som sa naučila."

A ak chceš, aby ti bola pridelená ROVNAKO-ZMÝŠĽAJÚCA ePartnerka počas tvojej obnovy, buď si istá, že si vyleješ srdce v KAŽDEJ lekcii.