A preto Pán čaká, aby sa zľutoval nad vami,

a preto sa dvíha, aby vás omilostil,

veď Bohom pravdy je Pán,

blažení všetci, čo dúfajú v neho.

—Izaiáš 30,18

 

Kľúčový odkaz v tomto úvodnom verši je niečo, čo som si NIKDY predtým nevšimla. Takmer rok som čítala tento verš každý jeden deň, ale jeho skutočný odkaz mi unikal. Až do času, kedy som prišla na miesto, kde som bola schopná povedať (a zanechať môj život)—„Ty si všetko, čo potrebujem Ježiš!“ Jeho odkaz? Blažení všetci, čo DÚFAJÚ v Neho.

Už skoršie na tejto novej ceste som si všimla, že hovorí, že čakal so svojím zľutovaním, čakal so svojou milostivosťou, a dokonca čakal s tým, že bude konať za nás ako Boh spravodlivosti, ale nikdy som nerozumela, na čo konkrétne čakal—ale teraz už viem.

Náš vzácny Manžel čaká, že budeme prahnúť a túžiť len po Ňom! No namiesto toho prahneme a túžime po niekom a niečom inom. Sme neverné v našej náklonnosti počas toho, ako nás náš Milovaný láka, milo sa s nami rozpráva a robí všetko preto, aby mohol odstrániť bálov z našich úst a sŕdc (iných bohov, ktorým sme postavili oltáre v našich srdciach). (Oz 2,13-15)

V našej spoločnosti je najlepším bohom medzi ženami (od mladých tínedžeriek po staršie ženy) posadnutosť mužmi. Mladé a staré, nikdy nevydaté, vydaté, oddelené alebo rozvedené: chcú a veria, že potrebujú a musia mať—vo svojom živote muža. Feministky si vybrali liečbu na túto posadnutosť nenávidením mužov a tiež pokúšaním sa byť ako muži, a to všetko tak, aby nemali túžbu po mužovi, neboli zraniteľné ako ženy, ale sa podobali mužom. Nech to je akokoľvek, toto nevyriešilo problém, pretože nešli ku koreňu problému alebo k zdroju ich dilemy.

Ženy boli stvorené, aby dychtili a túžili len po Jedinom. Keď žena zhrešila, bola prekliata, „Žene povedal: ,Veľmi rozmnožím tvoje trápenia a ťarchavosť; v bolesti budeš rodiť deti a hoci budeš po mužovi túžiť, on bude vládnuť nad tebou.‘“ (Gn 3,16) Ježiš prelomil nie len kliatbu, ktorá nás ovládla, On prelomil každú kliatbu, keď sme raz uverili. Ako ženy už viac nemusíme trpieť bolesťou pri narodení dieťaťa (prosím prečítaj si Nadprirodzený pôrod od Jackie Mize), ani nemusíme túžiť a dychtiť po mužovi alebo ktoromkoľvek človeku, ktorý „to nemá“, ako sme sa naučili v poslednej kapitole.

Keď si namiesto toho vyberieme otočiť našu vášeň a smäd po Jedinom, ktorý nás stvoril a staneme sa Jeho nevestou, potom budeme naplnené dobrými vecami, všetkými dobrými vecami, pretože budeme skutočne—Jeho—Jeho vernou nevestou. Bohužiaľ, iba niekoľko žien dosiahlo tento stav úplnej radosti v Ňom. Namiesto toho prenasledujú to, čomu veria, že im prinesie šťastie. Pamätáš na žalm 37,4 „Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce“?

Či je to mladá tínedžerka, ktorej chýba priateľ alebo žena, ktorá je oddelená od svojho manžela (ktorý ju nechal alebo ktorá nechala jeho a teraz to ľutuje), je tu posadnutosť mať muža, ktorá nás ženy urobí špeciálne zraniteľné a obeťou bolesti, odmietnutia, utrpenia, samoty a tento zoznam pokračuje. Ženy veria, že šťastie, ktoré spočíva v nájdení muža, zmení ich celý život. Je to však skutočná tragédia, pretože takéto šťastie ani len neexistuje.

My ženy, hoci sme už dospelé a nie sme viac deťmi, veríme v rozprávkové romány. Ako malé dievčatká a neskôr ako mladé ženy čítame romantické novely. Sledujeme fiktívne páry vo filmoch a televízii a spievame piesne o láske. Ale tieto druhy románov neexistujú o nič viac ako príbehy Snehulienky alebo Popolušky.

Je iba jeden skutočný príbeh lásky a to je ten, ktorý sa nachádza v Biblii a v našom Stvoriteľovi,  našom Milovanom.

Boh stvoril každú ženu, aby túžila po druhu lásky, o ktorom čítame už ako malé dievčatká— nemôže však byť NIKDY naplnená ľudskou láskou. Druh lásky, ktorý potrebujeme, môže byť naplnený iba Jeho láskou, agapé a bezpodmienečnou láskou, ktorú nám preukázal na Kalvárii. Nič iné nás neuspokojí a nenechá naše srdcia sa vznášať.

V priebehu tohto roka, počas toho, ako som sa stretla s mnohými cirkevnými misionármi a dokonca aj RMI členkami, ktoré žijú v iných častiach sveta, som videla, že väčšina žien plače alebo túži po svojich manželoch. A aj keď sú veriace, netúžili takto po svojom Ženíchovi. Akonáhle ženy hovoria o svojich manželoch, hoci sú to tie najprofesionálnejšie a najsilnejšie ženy, okamžite sa premenia na zlomené, uplakané ženy, ktoré sú zničené. Tieto ženy túžia po osobe, ktorá ich vlastne nenávidí! Je to presne tento druh žalostnej ženy, kvôli ktorej feministické hnutie nadobudlo také veľké sympatie u dnešných žien. Tento druh túžby nie je ničím, iba tragédiou. Je to pre mňa srdcervúce. Sú tu mladé dievčatá, ktoré si vyberú zotrvať v hanlivom vzťahu, lebo videli svoju mamu robiť to isté. 

Odpoveďou nie je zanechať manželstvo s hanlivým mužom, ale namiesto toho nájsť Milovníka, Muža, ktorý ju ochráni. Znova a znova počúvam o tom, ako sa to deje, pretože On je verný! Na druhej strane, keď mám možnosť deliť sa o moje vlastné svedectvo s mladými dievčatami, ktoré stretnem, hovorím im, aby sa nikdy neusadili s mužom, ktorý ich nebude vrúcne milovať.

Ako veriace sa musíme otočiť preč od strašnej posadnutosti mať muža, otočiť naše srdcia a našu vášeň k Jeho Láske, k tomu Jedinému, ktorý je schopný zahojiť naše zlomené srdcia. Ženy, ktoré boli odmietnuté „Veď ako opustenú ženu a duchom skleslú povolal ťa Pán. Nuž či môže byť zavrhnutá žena mladosti? - hovorí tvoj Boh“, potrebujú túto lekciu nielen počuť, ale vidieť ju v našich vlastných životoch.

Iba keď sa otočíme k Nemu, povieme, „Radujme sa a plesajme, vzdávajme mu slávu, lebo nadišla Baránkova svadba a Jeho nevesta sa pripravila.“ (Zjv 19,7) Keď môžeme všetci počuť „Duch i nevesta volajú: „Príď!“ Aj ten, čo počúva, nech volá: „Príď!“ Kto je smädný, nech príde, a kto chce, nech si naberie zadarmo vody života“ (Zjv 22,17), len vtedy budeme skutočne vidieť, čo čakalo a bolo pripravené pre tých, ktorí Ho milujú.

Keď my, ako veriace, prejavujeme druh radosti, ktorú nám dá On sám, ktorá vyplýva z oddanosti a vernosti chcieť len Pána, budeme schopné žiť život a ukázať tvár, žiariacu ako maják, v tomto stále temnejšom svete. Takýto druh života privedie každú ženu, žijúcu v nepretržitých a nekonečných búrkach svojho života, k tomu, aby chcela a túžila po tom, čo máme my, Jeho lásku.

Je to neuveriteľná radosť vidieť, že mnohé z nás, ktoré objavili spoločenstvo založené našou Erin, sú schopné sústrediť sa na povzbudzovanie iných, posúvať sa ešte vyššie v tomto volaní, „aby si bola naporúdzi na takýto čas.“ (Es 4,14) Keď sme sa raz zanietili pre obnovu a nasledovanie princípov vedúcich k obnove, každá z nás sa teraz posúva k tomuto vyššiemu volaniu—jedine, keď sme zanietené len pre Neho. Mnoho žien, ktoré našli RMI, sa priznáva, že už sa dlhšie neusilujú o obnovu, ale namiesto toho hľadajú iba Pána! A mnohé ženy v tomto bode vyústia do obnovenia; no niektoré ešte nie. A ja verím, že tie nie sú obnovené kvôli tomu, že potrebujú viac vyliečenia.

Iba prednedávnom som čítala chválu od jednej ženy, ktorá potrebovala obrovské vyliečenie ohľadom obťažovania, keď bola ešte dieťaťom. Väčšina ľudí sa nikdy cez toto neprenesie, avšak táto odvážna žena sa stala Jeho milovníčkou a nevestou a bola schopná dokonca aj odpustiť svojmu páchateľovi. Keby nebola ostala úplne sama po tom, čo stratila starostlivosť o vlastné deti, som presvedčená, že by nikdy nenašla vyliečenie, ktoré potrebovala a zaslúžila si!

Pre tie, ktoré sú obnovené a sú ako ja, možno ste povolané stratiť svoj obnovený život, aby ste sa začali starať o duše mužov vo svojich životoch, ktorí tiež potrebujú Záchrancu. Títo muži sa musia pozrieť na Pána a naplniť svoje potreby Ním, pretože ako muži nedokážu naplniť naše potreby, rovnako ženy nedokážu naplniť mužské potreby.

„Kto chce ísť za Mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje Ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre Mňa, nájde ho.“ (Mt 16,24-25).

Keď sa raz každá staneme Pánovou nevestou, budeme vyžarovať túto lásku, aby ju každý uvidel.

Svedectvo 

Pred niekoľkými dňami pani na letiskovej priehradke komentovala môj nádherný prsteň. Pred mojím rozvodom som sa modlila za nosenie prsteňa, aby muži vedeli, že nie som voľná a napokon som si kúpila úžasný prsteň, ktorý ma nakoniec nič nestál. Ale toto je úplne iné svedectvo, o ktoré dúfam, že sa budem môcť neskôr podeliť; možno na konci tejto knihy.

Pani na letiskovej priehradke sa ma spýtala, či som „novomanželka“, pretože sa pozrela dole a videla, že prsteň, ktorý nosím, je nový. Povedala som, „určitým spôsobom“, pozrela som sa hore a zasmiala sa. Potom vzrušene dodala, že môže povedať, že som skutočne „šialene zamilovaná“,  pretože moja tvár žiari! Ako som kráčala preč, cítila som, akoby moje srdce praskalo od radosti a lásky, ktorá sa rozlievala pre Pána kvôli Jeho nelimitovanej láske, ktorú nalial do mňa a cezo mňa. Potom moja myseľ skočila k myšlienke, ako sa väčšina žien cíti po nedávnom rozvode—zlomeno a staro. A znova som sa chcela s nimi podeliť o môjho nájdeného Milovníka.

Pred niekoľkými týždňami som odišla na cestu na severovýchod USA, vyslaná mojím kostolom (čo ja vnímam ako medové týždne, o ktorých som len snívala). Pozerala som série televíznych relácií, ktorých cieľ bolo zmeniť ženy, aby vyzerali o desať rokov mladšie. Relácia vždy začala ukazovaním fotiek z minulosti (kedy ženy vždy vyzerali mlado a šťastne) a potom sa spýtali, čo sa stalo, že teraz vyzerajú tak, ako vyzerajú (zachmúrene a staro). Znova a znova ženy uviedli, že je to kvôli „bolestivému rozvodu“. Každá žena uviedla, že jej sny boli zničené, keď veci nedopadli tak, ako plánovala. Drahá moja—nikdy sa nezničia!

Ešte raz, Boh nás stvoril, aby sme potrebovali byť milované Jedným a iba Jediným. A keď sme Mu neverné, skončíme s rovnako zlomeným životom, ako sme Mu boli neverné v našich skorších manželstvách a stali sme sa cudzoložnými. Veci sa môžu na začiatku zdať zábavné a šťastné, ale neskôr sa vždy otočia do nepekných—práve ako sa otočilo naše manželstvo, pretože sme túžili po nesprávnom mužovi. Potom sa naša tvár a vzhľad tiež zmenili na nepekné, často kvôli horkosti zakorenenej v neodpustení, pretože sme hlúpo hľadali lásku tých, ktorí ju nemali a jednoducho „ju nemajú“.

Namiesto toho sa musíme viac snažiť po Bohu a musíme sa zblížiť s naším milovaným Manželom. Nechať Ho stať sa pre nás všetkým: Darcom, Milovníkom, Priateľom, Utešiteľom a Ochrancom. Znamená to, preniesť sa z toho, čo vidíme, na úroveň viery, kde žijeme v Duchu. Žena, ktorá si vyberá túto snahu vo svojom živote, vymení svoju bolesť za radosť a udrží ju to imúnnou pred chorobami, zlom a bremenami tohto sveta.

Ak Ježiš zomrel, aby nám dal Hojný Život, tak kde je ten život, drahá moja? Určite nie v životoch väčšiny dnešných kresťanských žien! A naše životy, naša nutkajúca túžba po „našom mužovi“ vychováva túto posadnutosť v našich dcérach a mladých ženách v našich životoch, ktoré sa prizerajú. Cez naše slzy a naše rozhovory (ktoré sa VŽDY točia okolo muža, o ktorom dúfame a modlíme sa, aby nás raz ľúbil), dokazujeme, že zmysel života je o mužovi a nie o Synovi Človeka. Pre ženy, ktoré boli odmietnuté a opustené manželom, je obnova a zmierenie všetko, o čom dokážu premýšľať a zvyčajne hovoriť, a to požiera každú štipku ich energie.

Možno sa potom čudovať, prečo náš Záchranca stále čaká, aby sa zľutoval?   

Drahá čitateľka, keď raz ty a ja dokážeme našu lásku nášmu Milovanému Ženíchovi, On nastaví okolnosti v našich životoch správne, aby nás požehnal vo všetkých oblastiach našich životov: vo vzťahoch (s tvojimi deťmi a tvojimi súrodencami, rodičmi, svokrovcami, manželom a hoci aj na tvojom pracovisku), vo financiách (od nedostatku finančných prostriedkov až po splnenie túžob srdca, nie len uspokojenia tvojich potrieb), v zdraví (pretože skrze radosť sa začnete cítiť dobre a prestávate byť náchylné na choroby; vyliečenie sa prejaví na duši aj na tele) a v každom ďalšom aspekte nášho života.

Žiaden muž v našom živote toto nedokáže urobiť! Je tu iba Jeden, ktorý má silu a zdroje dať nám Hojný Život, keď sa skutočne staneme Jeho milovanou nevestou!

Ako som sa zbavila tejto posadnutosti? Jednoducho som sa viac zbližovala s Tým, ktorý bol práve tam, lákal ma a prihováral sa mi s láskavosťou — rovnako ako láka a prihovára sa tebe! Neexistuje žiaden vzorec zblíženia sa. Ako všetko ostatné, je to iba niečo, o čo Ho POŽIADAŠ. Jednoducho som povedala Pánovi, že chcem byť k Nemu bližšie, bližšie ako ktorýkoľvek človek kráčajúci po zemi... ale nevedela som ako a požiadala som Ho, aby to urobil. Výsledkom mojej jednoduchej prosby bolo, že som každý deň bola viac a viac zamilovaná do Milovníka mojej duše. Každý deň môžem vidieť, ako napĺňa nie len moje potreby, ale aj túžby môjho srdca!

Iný príklad je z môjho cestovania. Strávila som niekoľko dní v Kanade, v nádhernom rezorte, osamote s mojím Milovaným. Priviedol ma tam oddýchnuť si po týždňovom precestovaní niekoľkých miest. Bola som tam svedkom z prvej ruky, že odo mňa neočakával nič, nič iba Ho milovať. Nestrávila som moje dni čítaním Biblie ani modlením. Nešla som sa tam postiť (hoci som sa doma nedávno postila takmer každý deň, jedením večere). Všetko, čo som tam robila, bolo oddychovanie v Ňom a v Jeho nádhernej láske. Keď som pozerala romantický film na mojom počítači, ďakovala som Mu, že už viac nežijem v klame (veriac, že to, čo sledujem, je skutočné), ale namiesto toho som bola fascinovaná pocitom, ktorý som mohla mať a zažiť iba s Ním, rovnako, ako by mohla každá žena! 

Milovaná, musíme povzbudiť každú ženu, aby sa posunula nad svoju bolesť, a pomôcť jej nájsť pokoj a potom presunúť sa z toho pokoja do absolútnej radosti—všetko kvôli tomu, aby HO spoznala a zažila. Je to viac ako možné pre každú jednu z nás, zažiť rovnaké veci. Zvlášť, ak si bola nedávno zranená alebo odmietnutá. Znamená to, že jednoducho vymeníme naše sústredenie sa na muža za sústredenie sa na Syna Človeka a Milovníka našej duše. A len čo sa začneme usilovať o Neho, zistíme, že sa muži usilujú o nás! Ale ja sa nikdy neobzriem späť. Žiaden muž nevyhrá znova moje srdce (iba aby ho zlomil a nechal ma čakať). Nie, keď je tu Jeden, ktorý obetoval Svoj život, aby som znova žila!! Aj vydatá žena musí udržiavať svoje srdce upreté na svojho Spasiteľa. To znamená, že jej túžby a každé tajomstvo jej srdca by malo byť povedané jej nebeskému Manželovi, nie jej pozemskému.

Jeden z mojich nedávnych rozhovorov s mojím exmanželom bolo znova usilovanie sa o zmierenie. Obaja, on aj ja, sme boli prekvapení, keď som sa ho spýtala, ako si mohol myslieť, že by mohol súťažiť s tým, čo mám teraz, s Pánom! Nemohol povedať nič a ja som videla v mojom srdci, aké správne bolo to, čo som povedala. Žiaden muž na zemi nemôže súťažiť s tým, čo budeš mať, keď nadobudneš zblíženie, lásku a ochranu, ktorú ti tvoj Ženích dá, keď budeš skutočne túžiť a dychtiť po Ňom. A keď túžime po tom správnom, náš manžel bude potom túžiť po nás a bude v tom pokračovať. Až keď tvoj manžel bude tiež túžiť iba po Jedinom, ktorý naplní jeho potreby, zažije pokoj a radosť a naplnenie, ktoré väčšine ľudí chýba.  

Tento druh lásky je cesta, ktorá začína jedným krokom. Všetky vzťahy sa vyvíjajú a rastú na základe času a pozornosti, ktoré im dávame. Môže to začať čítaním Biblie, ktorá je Jeho ľúbostnými listami pre teba alebo spievaním Mu romantických piesní. Hoci modlitebné piesne a piesne chvál sú nádherné, keď začneš spievať romantické piesne, ktoré živia intimitu, si na dobrej ceste ľúbostného vzťahu, ktorý budú ženy závidieť a budú ho chcieť tiež. Je veľa piesní, ktoré sa spievajú na kresťanských svadbách. Tie zvykli ubližovať môjmu srdcu; teraz sú to však piesne rozospievajúce moje srdce, vediac, že som milovaná a ochraňovaná mojím Milovaným.

Ani ty, ani ja, nemusíme byť lepšie, ako sme, alebo nemusíme vyzerať ináč, ako vyzeráme—v tomto poznaní je taká sloboda! Boh nás stvoril presne také, aké sme a On nás nemôže už viac milovať, ak sme konali v súlade s tým, čo by mal kresťan robiť. Jeho láska je dokonalá láska, vylučuje všetok strach. Potom, čo strach zmizne, zanecháva viac priestoru pre Neho a začne sa to ukazovať na našej tvári.   

Nebudeš mať už viac sĺz pre svojho (budúceho, prítomného alebo bývalého) manžela, ex alebo priateľa, ale nechaj celé svoje srdce Jedinému, komu si zasľúbená ako Jeho milovaná nevesta.

Odstráňme vzrušenie ohľadom našej pozemskej obnovy a sústreďme sa na vzťah, ktorý máme práve teraz s naším skutočným Manželom—naším Pánom, Záchrancom a naším Priateľom.

Nemajme už viac sĺz kvôli stratenej láske, ale namiesto toho sa pozerajme na budúcnosť s Ním. Už nepotrebujeme hľadať lásku alebo porozumenie, môžeme začať žiť každý deň ako dar, ktorý nám On dal.

Všetky z Vás, ktoré ste zranené, ustrašené alebo osamotené—jednoducho potrebujete viac Jeho lásky. Nie je tu nič iné, čo by vyriešilo každý problém v tvojom živote, okrem Neho.

Ak máš tiež deti, ktoré odídu navštíviť svojho otca, buď rada, pretože môžeš stráviť viac času s Ním. Vtedy ti už nebudú chýbať.

Svedectvo 2

Keď išli moje deti nedávno navštíviť svojho otca a spoznať druhú ženu, zastavila som sa, keď som im išla povedať, že mi budú chýbať. Namiesto toho som povedala, „Vuav, idete mať taký nádherný čas so svojím otcom!“ Povedala som im, že sa nemusia o mňa nikdy strachovať, pretože vedia, že som vždy šťastná, nech som kdekoľvek. A kvôli láske, ktorú sme mali jeden pre druhého, som im tiež nemusela chýbať a jednoducho si mali užiť ten najlepší čas s ich otcom, pretože ho mali celého pre seba. Vieš, aké je toto pre dieťa oslobodzujúce? Necítiť sa vinne za dobrý čas a nebyť zaťažený tým, aká je ich mama smutná a osamotená v dome?   

Môžeš sa čudovať, či sa neobávam o ich vystavenie životnému štýlu ich otca alebo druhej ženy v živote môjho exmanžela (a jej vplyvu). Odpoveď je „Nie“. Viem, že Boh sľubuje, že všetko spolu pôsobí na dobro moje a dobro mojich detí! Je to dosť na to, aby som sa nemusela obávať alebo o tom premýšľať. Ak verím Jeho Slovu a Jeho prísľubom o záchrane, potom Mu môžem v tomto živote dôverovať vo všetkom. A to mi dovoľuje vychutnávať si môj život a žiť hojný život.    

Keďže cestujem v službách môjho cirkevného zboru, alebo ako veľvyslankyňa Erininho spoločenstva, a zatiaľ, čo som preč od mojich detí na dlhší čas, prináša to obavy od mnohých, ktorí sa pýtajú na môj zdravý rozum a lásku k mojim deťom. Byť preč polovicu každého mesiaca je extrém, to určite, ale znova Boh sľúbil, že On prinesie dobro zo všetkých vecí, ktoré robím. Nie len preto, že som poslušná v tom, kam ma volá, ale hoci sa aj zamotám—On sľúbil, že ma požehná!! Prečo by sa niektorá z nás, s týmto druhom uistenia, mala obávať, keď namiesto toho môžeme byť radostné? A taktiež to dáva dostatok času mojim deťom byť s ich otcom, ktorý ostáva v našom dome, pokiaľ som preč.  

Malé varovanie. Buď si istá, že nepriateľ sa pokúsi urobiť všetko preto, aby nalial vinu do celej tvojej novo nájdenej slobody myšlienkami ako: „Ty sa v skutočnosti viac nestaráš o svoje deti!“ Zahoď tieto myšlienky. Naopak, jednoducho sú tvoje priority upratané a Boh ťa odmeňuje tým, že nemáš žiadnu ďalšiu bolesť a obavy. Môžeš dokonca počuť tieto isté veci od priateľov, rodiny a kolegov v práci. Zabráň tomu, aby si sa vrátila späť (zaoberajúc sa týmito myšlienkami) a použi tento čas a energiu, aby si sa posunula vyššie.

Potom, ako som žila tento život iba zopár mesiacov, nie je možné, aby som urobila čo len jeden krok späť. Namiesto toho som sa v mojom živote zaviazala k tomu povzbudzovať každú ženu na tomto svete, aby povedala Bohu áno a stala sa Pánovou nevestou. Je to moja modlitba, aby táto kapitola a zvyšok tejto knihy zapálil v tvojom vnútri niečo, čo rozdúcha plamene vášne pre Jediného, ktorý šepká—„Vezmi si ma“. 

Zápisník