no najskôr svedectvo o obnovenom manželstve

Ona bola tá, kto ho opustil!!!

Napísala nám žena, lebo chcela vedieť, či by sme jej mohli pomôcť. Veci v jej situácii boli úplne odlišné. Napísala,

"Ja som tá, ktorá odišla a žila v cudzoložstve. Môžete mi pomôcť? Zaplietla som sa s druhým mužom a bola som presvedčená, že by som mala kvôli nemu opustiť môjho manžela. Mám tri deti, kvôli ktorým ma Boh volal, aby som ich učila doma, no teraz sú vo verejnej škole. Jedného dňa, keď som jazdila (po tom, ako som požiadala o rozvod, aby som mohla byť s druhým mužom), Boh sa ma zmocnil. Okamžite som vedela, že to, čo robím, je nesprávne a preto som išla za manželom a žiadala som ho, aby mi odpustil a spýtala som sa ho, či sa môžem vrátiť domov. V tom čase jeho srdce zatvrdlo a nemal záujem, aby som sa vrátila. Bola som ohromená, lebo môj manžel ma v 10 ročnom manželstve VŽDY miloval a stál pri mne.

Napriek tomu, že som požiadala o rozvod, zavolala som právnikovi a rozvod som zastavila. No môj manžel opäť požiadal a tieto rozvodové papiere sú platné. Čím som sa viac pokúšala s manželom vyjednávať o tom, aby sme sa k sebe vrátili, tým bol viac presvedčený o tom, že máme pokračovať v rozvode. Chcela by som vedieť, či mám nádej."

Ja som odpísala, áno, má nádej, ale jej manžel bezpochyby trpí a viac jej neverí. "Vyjednávanie" nikdy neotočí jeho srdce, ani ho neprivedie k odpusteniu. A rozoberanie vecí ho iba ďalej odoženie, lebo toto je duchovná vojna, a tak, ak bojuješ v tele (tým, že vyjednávaš, prosíš, alebo o tom s hocikým hovoríš), prehráš.

"Pán ho bude musieť obrátiť,“ povedala som, "presne tak, ako bol verný a zmenil tvoje srdce. Možno to bude trvať nejaký čas a rozvod bude nevyhnutný, aby Pán pracoval a všetko obrátil, tak sa to nepokúšaj zastaviť. A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša.”—Filipanom 1:6

Tiež som napísala: "Pán využije tento čas, aby ťa pretvoril a zmenil, a budeš žiariť a odrážať Pánovu lásku a dobrotu. Určite to bude bolestné. Úplne a kompletne musel najskôr premeniť mňa, predtým, ako priviedol môjho manžela a dovolil mu vrátiť sa domov. A aby som ťa povzbudila ešte viac, mám drahú priateľku, ktorá tiež žije v Pensacole a jej situácia vyzerá presne ako tvoja. Ona bola neverná. Ona chcela rozvod a potom mala zjavenie o jej situácii pred Pánom. Keď oľutovala a vrátila sa k Pánovi, jej manžel ju odmietol prijať naspäť.

"Bol potrebný nejaký čas a veľa, veľa utrpenia a skúšok, no táto žena sa stala jednou z duchovne najsilnejších žien, akú som kedy stretla. Na čo sme v tomto prišli bolo, že jej situácia nebola vôbec odlišná od mojej. Obe sme boli neverné nášmu Nebeskému Manželovi! Naše spojenie pokračovalo, keď obe naše manželstvá boli obnovené.

Tým, že som pomáhala mojej drahej priateľke, Pán mi ukázal, že nezáleží na tom, ako žena príde do nášho spoločenstva, Cesta k obnove je tá istá. Väčšina žien, ktoré prichádzajú, sú ako ja: Ich manželia odišli a žijú v cudzoložstve. Veľa iných žien prichádza, keď ich manželia sú násilnícky, pijú alebo berú drogy. Prekvapujúce, že aspoň jedna štvrtina týchto žien bola osobne v cudzoložstve. A tiež to, že 100% z nás sme boli v cudzoložstve a nevere k našej PRVEJ láske—Pánovi!!"

Vtedy napísala: "Mám stopnúť KAŽDÝ rozhovor a rozhovor o obnove a dovoliť mu, aby videl veci, ktoré Boh robí v mojom živote? Povedal mi, že jeho pastor mu povedal, aby išiel do poradenstva, ale on odmietol."

Napísala som: "Nekontaktuj ho, ale keď sa on ozve (alebo sa ozvi ty, ak si vymieňate deti), urob rozhovor krátkym a buď milá, radostná v Pánovi (nie nevyhnutne v tvojej situácii). A najdôležitejšie, požiadaj Pána, aby ťa naplnil Jeho láskou, aby si mohla svojho manžela milovať bezpodmienečne, čo znamená milovať ho, ak ťa on nemiluje alebo dokonca aj vtedy, keď ťa odmietne. Nehovorím, aby si ho milovala agresívne. A keďže si to bola ty, kto bol neverný, pre tento dôvod je tvoja situácia rozdielna. Iba zostaň nežnou a tichou. Nekontaktuj ho. Tým, že ukážeš svoje úctivé a rešpektujúce správanie, vyhráš manžela bez slova, to mu ukáže, že ho miluješ a záleží ti na ňom.

A buď ŠŤASTNÁ, že manžel nemá záujem o poradenstvo!! VŽDY to spôsobí viac problémov a nič to nevyrieši, lebo ešte raz, je to duchovná vojna a tak, ak budeš bojovať v tele, to znamená, že túto bitku prehráš. Tvoja vytrvalá láska (láska, ktorá je v 1 Korinťanom 13), ktorá je najskôr trpezlivá, tá ho vyhrá, lebo máme prísľub, že "láska nikdy nezanikne." Miluj ho dosť na to, aby si ho dokázala prenechať a potom urob PÁNA tvojim Manželom!

Potom sa spýtala," Môj manžel chce, aby som mu povedala VŠETKO o mojom cudzoložstve. Neviem, ako s tým jednať." Ja som napísala: "Dávať detaily o minulej afére môže spôsobiť veľké zničenie pre tvoju budúcnosť. Tvoj manžel padá do tej istej siete, ktorej čelila väčšina z nás, keď túži všetko vedieť. No keď sa ťa pýta, ako podriadená žena, musíš tak urobiť. No pokús sa byť diskrétnou a odpovedaj iba na to, čo sa pýta; nezachádzaj ďalej v tvojich okolnostiach ani v detailoch. Využi tento čas, aby si ‘minimalizovala’ city, o ktorých si si myslela, že si mala pre tohto muža a ‘maximalizuj’ tvoju lásku pre manžela dokonca aj keď si bola neverná. A tiež mu povedz, že to bol očividne klam, ktorý spôsobil tvoje cudzoložstvo. Povedz mu o tvojej potrebe duchovnej ochrany, ktorú si dostala z vonku a to ťa dalo do takej hlúpej a zraňujúcej pozície. Neobviňuj ho, ale mu povedz, že viac nemôžeš predstierať, že si ty duchovnou autoritou a že odchádzaš z kostola. A opakovane zdôrazni tvoje prebudenie sa k potrebe po jeho ochrane."

Potom napísala: " Minulú noc manžel prišiel o 9:00 večer a zostal do 3:00 ráno. Napriek tomu, že tam boli tvrdé miesta, mohla som povedať, že mal v srdci pokoj a nehu. Hlavná vec, cez ktorú práve teraz prechádza sú spomienky na moju neveru voči nemu. Moje ‘slová’ v tomto čase pre neho veľa neznamenajú, lebo cíti, že mi nemôže dôverovať. A tak sa iba snažím denne mu UKÁZAŤ môj záväzok k nemu a zmeny, ktoré Boh priviedol do môjho života cez moje skutky. Je to oveľa lepšie, keď držím jazyk a iba sa usmejem!"

"Minulú noc sme sa tiež rozprávali o tom, že by som sa vrátila domov. Pokúšala som sa byť v tomto úplne ticho, lebo som si uvedomila, že HOCIJAKÁ dychtivosť znamená tlak, čo spôsobuje, že ide opačnou cestou.

Predtým urobil komentár o tom, že sa vrátim späť, no keď sa mi rozžiarila tvár, rýchlo povedal,  ‘Ale neviem s istotou, či toto naozaj chcem.’  Povedala som mu, že mu dôverujem a že hocičo si myslí, to je to najlepšie. No musím sa priznať, že vo vnútri TÚŽIM byť po jeho boku každý deň."

"Deň rozvodu je na zajtra a môj manžel vyžaduje, aby som išla!" Vzdala sa svojho právnika a jej manžel už súhlasil, že môže zostať doma, no nepriateľ tvrdo pracoval—lebo vedel, že má málo času!!!

Ráno v deň rozvodu jej manžel zavolal a povedal "NECHOĎ! Zostaň doma!!" Zavolal jeho právnikovi a zastavil "rozvod." Toto bol začiatok ešte väčších skúšok no po dvoch mesiacoch, ako ju manžel pozoroval z diaľky, rozhodol sa, že ju požiada, aby prišla domov na VEĽKONOČNÝ víkend. Rozvod bol úplne zastavený. V ich dome sa začal nový život.

Aktualizácia: Júlia a jej manžel spoločne slúžia iným párom a často mi napíšu kvôli múdrosti. Teraz sú obnovení už niekoľko rokov. Júlia stále nechodí do kostola, jej manžel chodí do kostola a stal sa diakonom. Namiesto toho, aby išla, jej manžel prichádza domov a rozpráva jej o omši a spolu to cez týždeň preberú namiesto pozerania televízora alebo športu! On ju povzbudil, aby išla s ním, no ona mu vysvetlila, že to, na čom najviac záleží je, keď to počuje z jeho úst, nie od jeho pastora po tom, ako mu ukázala niekoľko veršov, ktoré si prečítala a spýtala sa ho na význam.

"Ak sa chcú niečo naučiť[ženy], nech sa doma opýtajú svojich mužov, lebo sa nesluší, aby žena hovorila na zhromaždení."—1 Korinťanom 14:35.

"Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená."—Efezanom 5:25-27

Ako výsledok, veľa žien zostáva doma a ich manželia utvorili skupinu Múdrych mužov a študujú svoje úlohy a aj Bibliu ešte viac. Júlia slúži ženám na domácich stretnutiach, v tom istom stretnutí, ktoré začala, keď jej manžel nedovolil vrátiť sa domov, a to jej pomohlo nájsť skupinu s inými ženami, o čom povedala, že to bola prvoradá vec k jej obnove a k tomu, aby sa stala a zostala PÁNOVOU nevestou!

~Julia z Wyoming, OBNOVENÉ

Duchovný míľnik #3

Včerajšia a dnešná lekcia je tvoj 3. duchovný míľnik.

Zastavila si tvoju Cestu k obnove, aby si si urobila zoznam dôvodov, prečo NEprenechať?

Zaujímavé, toto je to isté, čo tvoj manžel alebo ex robí, zdôvodňuje, prečo by mal prenechať DŽ a/alebo sa vrátiť domov k tebe. A tak, keď budeš nabudúce frustrovaná, pamätaj si túto prekážku, ktorú si mala problém preskočiť.                                                                                                                                      

A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba...kto nie je zábudlivý poslucháč, ale uskutočňovateľ diela, ten bude blahoslavený pre svoje skutky..” Jakub 1:22, 25 

Môj duchovný vodca: časť 2

V prvej lekcii "Môj duchovný vodca," sme sa začali učiť, čo treba spraviť, aby sme vytvorili priestor pre muža, aby zastal jeho právoplatné miesto ako vodca.

V tejto lekcii ťa chceme naučiť:

• Viac o dôležitosti TVOJHO vzťahu s Pánom...

• Pomôcť ti pripraviť ŤA na návrat tvojho manžela..

• Vyplniť rozpätie času, pokiaľ sa vráti tvoj manžel...

• A to, na čo sme prišli a čo bolo ešte VIAC dôležité, ako keď sa tvoj manžel stane tvojim duchovným vodcom.

 Aby sme toto mohli urobiť, začnime s dvomi silnými svedectvami, ktoré nám ukážu tieto princípy  v skutkoch. Prvé:

 

Pokrývka hlavy alebo duchovná pokrývka?

Prvé svedectvo je to, o ktoré som sa stručne podelila v Môj duchovný vodca časť 1. Teraz by som chcela, aby si si prečítala zvyšok príbehu o žene Mennonitke, ktorá prišla za mnou po tom, ako osobne padla do cudzoložstva. Prosím, venuj pozornosť tomu, čo musela táto žena urobiť, aby bolo nielen zachránené jej manželstvo—ale čo viedlo jej manžela k tomu, aby bol spasený a stal sa duchovným vodcom ich domu.

Verím, že keď si raz uvedomíš možnosť a silu tohoto princípu, budeš schopná prenechať tvoj kostol a okúsiš slobodu a silu z toho, že budeš žiť pravdu v tvojom vlastnom živote!

Toto je naozaj jedna z najúžasnejšej obnovy, ktorá sa stala na začiatku môjho služobníctva. Táto žena, ako som povedala, bola Menonitka. Keď vošla dnu, každý okamžite zbadal, že bola prikrytá od hlavy až po päty v jej skromnom, náboženskom oblečení. Jej manžel ju okamžite opustil, keď sa ONA priznala, že spáchala cudzoložstvo, čo bolo spôsobené tým, ako Erin vysvetlila, že nemala duchovnú ochranu nad sebou. ROKY verne chodila do kostola a brala so sebou aj svoje deti, zatiaľ čo manžel, neveriaci, zostával doma.

Keď táto žena odišla z kostola po tom, ako nás našla ( a ako som jej ja vysvetlila, že sa musí priznať manželovi, ale aj kostolu, čo viedlo k tomu, že ju v kostole postavili pred dav a požiadali ju, aby odišla), ako som povedala, dala si dolu náboženské oblečenie a pokrývku hlavy. Vtedy jej manžel spanikáril a povedal jej, aby si ju dala naspäť a vrátila sa do kostola. Nebola neúctivá, no vtedy jej Boh dal príležitosť, aby mu vysvetlila, že ON bol jej pokrývkou, nie kostol. A krátko po tom, ako bolo obnovené ich manželstvo, skrz to, že bola ochotná a priznala sa k svojmu hriechu cudzoložstva (čo viedlo k tomu, že ju opustil a bola vyhodená zo svojho kostola) jej manžel vošiel do kostola, vedľa ktorého prechádzal do a z práce, lebo povedal, "Mal napísané v mene ‘Biblia’ a ja som vedel, že Biblia je dobrá vec."

Ešte raz, bol to jeho pastor, ktorý ho povzbudil, aby prišiel a priviedol svoju rodinu do kostola na nedeľnú omšu. Bol to jej manžel, kto priviedol jeho rodinu do predných lavíc (ako úplnú rodinu, nie on doma) po prvý krát. K tomuto všetkému bol manžel vedený a na konci prvej omše bol SPASENÝ! No tu sa to nezastavilo.

Ako som tiež povedala, ďalšia vec, ktorú Boh urobil, bola, že tento pastor mu povedal, aby sa pridal k mužom na štúdium Biblie! Táto žena nikdy nemusela nič povedať a ani sa nepokúšala manžela nič učiť! Namiesto toho Boh zakročil a o všetko sa postaral! Si prekvapená? A potom o pár mesiacov neskôr, tento muž prišiel so svojou ženou POĎAKOVAŤ Erin za pomoc pri obnovení ich manželstva, a tak sa ona a on mohli podeliť o pravdu, ktorá viedla k tomu, že bol spasený a stal sa veriacim!

Uvedom si, že keď táto žena vytvorila PRIESTOR pre svojho manžela, aby sa stal duchovným vodcom a vybrala si, že viac nebude pod žiadnou inou duchovnou autoritou, ako je Pán, vtedy sa to stalo. Roky bola učená falošnej doktríne, ktorá spôsobila, že padla do cudzoložstva, lebo nebola pod tým, o čom Boh povedal, že je jej ochrana—iba jej manžel a PÁN! Jej kostol jej roky hovoril, aby chodila do kostola lebo to vraj spôsobí, že aj jej manžel začne chodiť do kostola, no to sa nikdy nestalo ( a zriedkavo sa to stáva!).

Tiež si všimni, že vytvorila priestor pre manžela, aby začal hľadať pomoc od jeho pastora: ON našiel kostol, ON priviedol jeho manželku a deti. ON bol ten, kto začal chodiť na stretnutia mužov a učiť sa Bibliu. A napokon jeho večnosť bola zaistená—a to bola najdôležitejší aspekt a som si istá, že súhlasíš!!

 

Svedectvo 2
Jeho Biblia

Predtým, ako som stretla moju priateľku Mennonitku, Boh ma požiadal, aby som žila tento istý princíp, a preto som presvedčená o jeho pravde. Aby som mohla niekomu pomôcť, musím sa učiť a potom to žiť.

Prenechanie priestoru pre môjho manžela, aby sa stal duchovným vodcom našej rodiny, sa začalo (ako som už spomenula v poslednej lekcii), keď bol môj manžel preč a Boh ku mne prehovoril o tom, aby som sa vzdala chodenia do kostola, nechala priestor pre môjho manžela, aby sa stal duchovným vodcom. Boh ku mne hovoril o mojej duchovnej arogancii, ktorá viedla k tomu, že som ukryla moju Bibliu, prestala som chodiť do kostola, prestala som púšťať Kresťanskú hudbu vždy, keď manžel prišiel na návštevu a začala som nasledovať princíp, ktorý som našla v Matúšovi 6:6 "Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti."

Po niekoľkých mesiacoch po tom, ako som utvorila priestor pre môjho manžela, aby sa stal duchovným vodcom, moja ePartnerka a ja sme tiež objavili tento verš v Biblii, ktorý hovoril...

“Ak sa chcú niečo naučiť, nech sa doma opýtajú svojich mužov, lebo sa nesluší, aby žena hovorila na zhromaždení. ”—1 Korinťanom 14:35

Verili sme, že tento verš mal by zobraný doslovne a aby sme si to potvrdili, obe sme čakali, kým Boh vytvoril príležitosť, aby sme sa mohli svojich manželov spýtať doma niečo, čo sme naozaj nevedeli.

Boh poskytol príležitosť pre moju ePartnerku a mňa na našej ceste k obnove. Obe sme už prestali chodiť do kostola  naše vzťahy s našimi manželmi sa konečne stali opäť priateľstvami kvôli tomu, že sme ich radikálne prenechali. Až tak, že na mňa môj manžel zaútočil s tým, že sa s niekym stretávam, lebo povedal, "žiarila som." A skrz to, že sme ich radikálne prenechali, už ma opäť začal dobíjať.

V tom čase, obe, moja ePartnerka a ja sme boli schopné veci prenechať a sústrediť sa na náš vzťah s Pánom. Odkedy sme sa začali týždenne stretávať, nie aby sme hovorili o našich problémoch (lebo sme verili, že tie dávali silu negatívnym veciam), ale aby sme sa zahĺbili do našej Biblie hľadaním pravdy, aby sme mohli bojovať s tým, čo sme "videli," že sa deje. A toto spôsobilo, že sa všetko začalo hýbať rýchlejšie.

Tak ako som povedala, boli to mesiace predtým, ako Boh vytvoril príležitosť, aby som sa mohla manžela spýtať duchovnú otázku. Stalo sa to, keď môj manžel prišiel na jeho víkendovú návštevu s deťmi. V ten víkend mi Boh dal otázku, na ktorú som úprimne nemala odpoveď. A keďže som nevedela odpoveď a obyčajne by som išla za mojim pastorom, aby som sa ho spýtala, vedela som, že je čas, aby som sa "spýtala manžela doma."

Keď som manželovi položila túto otázku, odpovedal tak, že povedal, že ja by som mala poznať odpoveď lepšie, ako on—kvôli tomu, že som bola oveľa viac "nábožnejšia" v tom, že som čítala moju Bibliu! To, čo vyšlo z jeho úst, malo korene v bolesti z rokov, keď som bola Farizejka. Pokračoval a povedal, že ja som bola tá, ktorá chodila do kostola a ja som bola tá, ktorá chodila na všetky štúdiá Biblie. Vďaka Bohu, že som vedela, že musím zostať ticho a nepovedať nič v rozpore—no vtedy akoby Boh zasvietil svetlo a on sa rozpamätal, že viac nechodím do kostola! Boh konečne odmenil moju poslušnosť!!

A vtedy som mu ukázala, prečo sa ho pýtam, tým, že som mu ukázala verše hore a opäť som povedala, že naozaj nepoznám odpoveď. Okamžite sa ma spýtal, či mám stále jeho Bibliu (tú, ktorú nechal, keď sa vysťahoval a nasťahoval sa s druhou ženou)—tú, za ktorú som sa modlila, aby o ňu jedného dňa požiadal! V tú noc si vzal jeho Bibliu do jeho apartmánu a nasledujúci deň mi zavolal, aby mi dal odpoveď!

*Keď čítaš tieto lekcie, buď veľmi opatrná, kedy nasleduješ ktoré princípy. Keďže toto je "Cesta" k obnove, musíš byť opatrná, aby si nepredbehla Boha. Pre väčšinu z vás nie je správny čas na vašej Ceste k obnove, aby ste zaviedli princíp pýtať sa manžela niečo duchovné. Všimla si si, koľko cieľov a princípov som musela zaviesť, ktoré viedli do tohto bodu na mojej ceste?

Iba si pamätaj, že je veľa cieľov počas tvojej cesty, ktoré musia byť zdolané v správnom poradí. Nemusíš sa strachovať, ktorý je ďalší, ak jednoducho nasleduješ Pána a si rýchla v poslušnosti každého princípu. Ak tak urobíš so správnym srdcom, potom sa táto príležitosť naskytne rýchlejšie, ako si myslíš.

Napriek tomu, že to bolo úžasné, že si manžel vypýtal naspäť jeho Bibliu, a že mi zavolal iba o deň neskoršie s odpoveďou, chcem, aby si pochopila, že tento zázrak bol horkosladký. Väčšina zázrakov a/alebo bodov zlomu sú obyčajne horkosladké. Pamätáš si prečo? Pamätáš si, že hlavným cieľom nepriateľa je, aby kradol, zabíjal a ničil: ako kradol tvoju radosť, zabíjal tvoju nádej a ničil tvoju cestu, ak môže?

Čo ukradlo moju radosť (čo som si uvedomila okamžite, keď v tú noc odišiel) bolo to, čo som používala, aby ma utešilo a živilo a to bolo preč! Nemala som Bibliu! Používala som manželovu Bibliu hneď po tom, ako som sa zbavila mojej verzie Biblie (verzia King James). Nie, nie preto, že KJV nie je dobrá verzia, je! Milujem knihu Žalmov viac v KJV (a veľa ďalších veršov) viac, ako hociktorú inú verziu. No kvôli tomu, že som vystavovala moju KJV Bibliu a preto, že môj manžel používal Bibliu New American Standard (a ja som nikdy nenasledovala jeho vodcovstvo a nikdy som nepožiadala, aby som si kúpila tú istú verziu pre seba), vedela som, že musím radikálne poslúchnuť a to tak, že som dala moju KJV Bibliu do lokálnej kuchyne. (V čase, keď sme s deťmi žili z poukážok na jedlo, desiatok z jedla bolo to, ako som sa naučila a začala zavádzať princíp o desiatku. Nemala som žiadny príjem, no to, čo som mala, z toho som odovzdávala desiatok, a to bolo jedlo. No to je iný príbeh o ktorý sa podelím v neskoršej lekcii).

No dovoľ mi, aby som prešla k týždňu, v ktorom som bola bez Biblie. Vďaka Bohu, že som si napísala moje záchranné verše na 10X15 kartičky, inak som vedela, že by som zomrela! No Bohu netrvalo dlho, aby ma požehnal za moju poslušnosť. Na ceste z miesta, kde som dodávala jedlo do miestnej kuchyne mi Pán dal pol tucta Biblií v rôznych verziách!! Keď som bola v meste, zastavila som sa v lacnom obchode a tam boli! Nikdy by som si nebola pomyslela, aby som sa tam pozrela. A tiež som našla Bibliu pre moje deti (ktorej zodrali niekoľko kópií) a čo zanechalo pevný základ na čom sa vybudoval ich život—Obrázková Biblia!

Opäť, nikdy nezabudni, že je to "cesta." Keby som nedala preč moju Bibliu, nikdy by som neobjavila všetky tieto verzie Biblie, ktoré mi Boh dal, ako náhradu! Keby som pokračovala a chodila do kostola, pokračovala vo všetkých veciach, ktoré som predtým robila, nebola by som došla do mojej destinácie tak rýchlo, alebo možno vôbec.

Keby som pokračovala a chodila do kostola a na štúdium Biblie, neurobila môj vzťah s Pánom najdôležitejším cieľom a nečítala moju Bibliu v súkromí a osobne, môj manžel by sa bez pochyby cítil neschopný stať sa mojim duchovným vodcom!

Áno, ako som povedala, bolo to horkosladké, keď sa nepriateľ opäť pokúšal ukradnúť moju radosť. Pokúšal sa ma presvedčiť, že som urobila veľkú chybu iba o niekoľko dní neskôr!

Verila by si, že manžel prišiel nasledujúcu nedeľu, aby mi povedal, ako on čítal z Biblie pre DŽ. Namiesto toho, aby sa on stal mojim duchovným vodcom, stal sa duchovným vodcom druhej ženy!! No bez ohľadu na to, čo som počula, urobila som rozhodnutie, že budem veriť a dôverovať Pánovi a Jeho vernosti. Rozhodla som sa veriť, že toto nejako a v nejakom spôsobe musí byť DOBRÁ vec a kvôli veľkosti toho, aké to bolo zničujúce, muselo to znamenať, že príde z toho aj toľko dobra. A neskoršie som prišla na to, že sa tak aj stalo—viedlo to k bodu zlomu v našej obnove!

Mojim problémom bolo prestať rozmýšľať nad sebou. Ako Kresťanka som sa musela sústrediť na duchovný stav druhej ženy. Tiež som si musela uvedomiť, že moje "city" boli od nepriateľa, ktorý sa ma opäť pokúšal presvedčiť, že som hlúpa.

Bolo to o rok neskôr, dlho po tom, ako bolo obnovené moje manželstvo, keď som prišla na to, čo sa presne stalo a čo som nevedela—no rozhodla som sa veriť. Najskôr, že sa môj manžel podelil o dobrú novinu, o tom, že je spasený s druhou ženou, dúfajúc, že ju privedie k Pánovi. No keď Ho vtedy neprijala, môj manžel povedal, že vtedy bolo zasiate semienko.

No to nie je všetko, kvôli tomu, že sa s ňou delil o gospel a čítal jej Bibliu, spolu s hľadaním odpovede, to ho viedlo k tomu, že opäť začal čítať jeho Bibliu. Ako povedal, Boh to použil, aby priviedol dosť usvedčenia, ktoré ho viedlo k tomu, aby kráčal cez ulicu, aby sa jedného večera modlil pred kostolom. Nešiel dnu, lebo ako povedal, uvedomil si, že bol veľmi "hriešny," aby vkročil do kostola (toto od muža, ktorý si nemyslel, že koná niečo nesprávne). A počas toho, ako sedel za kostolom povedal, že začal prosiť Boha, aby mu pomohol von z jeho hroznej situácie!

Nikdy nepodceňuj silu Božieho Slova, Jeho prisľúbenia alebo SILU, ktorá je za Jeho pravdou! A pamätaj, budeš sa musieť na všetko pozerať očami viery a nie na to, čo vidíš, nikdy neochabuj v tom, v čom ťa ON povolal, aby si ponížene urobila.

 

Svedectvo 3
Svetovo- preslávená evanjelizácia iba o 2 míle ďalej 

Roky po mojej obnove Boh videl, že ma môže vyskúšať opäť v súvislosti vytvorenia priestoru pre môjho manžela, aby sa stal ešte väčším duchovným vodcom pre našu rodinu. Kvôli tomu, že som bola povolaná slúžiť ženám, vedela som, že ma Boh musí vyskúšať, aby sa presvedčil, že budem verne rozprávať pravdu ženám—a budem to robiť so správnym súcitom a tiež s presvedčením. Boh ma vyzval, aby som prešla cez veľmi ťažkú dolinu rozhodnutia, ktoré zahŕňalo to, že som na čas stratila moje spoločenstvo (ktoré viedlo k väčšiemu spoločenstvu online, nie lokálne) a zniesla obrovské množstvo uštipačnosti a výsmechu od tých istých žien, ktoré som každá týždeň povzbudzovala počas našich stretnutí (toto má tiež svoj význam v tom, že ti to pomôže striasť zo seba kruté slová a tak, keď príde chvála, neprinesie so sebou hrdosť).

Skoro po našej obnove sa naša rodina začala zúčastňovať v kostole, kde som viedla prvú skupinu Obnovy v pondelkové večeri. Nezúčastňovala som sa v kostole, no kvôli pastorovi a tomu, čo učil, tam nás manžel zobral ako rodinu. No o rok neskôr náš pastor odišiel (kvôli zdravotným problémom). A bol nahradený iným pastorom, ktorý hovoril veci, ktoré boli v rozpore s manželstvom, rozvodom a správnym spôsobom, ako jednať s manželom, ktorý je v cudzoložstve. A vtedy môj manžel povedal, že nechce, aby sme tam viac išli.

Niekoľko mesiacov sme navštevovali nový kostol každú nedeľu, no môj manžel povedal, že nie je postačujúci. No iba dve míle od nášho domu sa uskutočňovala svetovo známa obnova v kostole—no môj manžel veril a povedal celkom hlasno—že to všetko bol humbuk; falošnosť.

Radšej, akoby som sa spýtala viac krát, vedela som, že jediné riešenie bolo, aby som moje túžby prinášala k Pánovi. Rozprávala som to iba Jemu, že chcem, aby moja rodina išla. A keďže to bolo iba 2 míle (kde viac ako štyri milióny ľudí cestovali z celého sveta, aby sa mohli zúčastniť), veľmi často som tade jazdila a videla stovky ľudí, ktorí stáli vonku pred svitaním, aby sa mohli zúčastniť večernej evanjelizácie. Nikoho som nežiadala o modlitby, lebo keby som tak urobila, znamenalo by to, že sa zverujem s vecami, o ktorých som vedela, že si ich musím nechať pre seba.

Pár krát počas toho, ako som čakala, mi môj manžel povedal, že môžem ísť (lebo počul priateľov, ako o tom rozprávali), no ja som mu láskavo povedala, že kedže je on duchovný vodca, radšej NEpôjdem (napriek tomu, že vo vnútri som umierala, aby som mohla ísť!!). Vždy, keď som na to myslela, utekala som do mojej modlitebne a plakala som k Bohu, aby zasiahol (nie nahlas, ale v mojom srdci)! No bez ohľadu na to, koľko krát som Boha požiadala, mesiace sa zmenili na roky, a táto evanjelizácia z tohoto kostola pokračovala a bola známa po celom svete!

Po dvoch ROKOCH toho, čo môj manžel a moja rodina nechodila do kostola, veľa žien začalo opúšťať moje spoločenstvo, lebo súdili mňa a môjho manžela, že sme "odpadlíci." Potom sa mi vysmievali a uistili sa, že mi dali vedieť, aké sú požehnané z týchto stretnutí evanjelizácie v kostole, ktorej sa zúčastňovali, vždy, keď som okolo nich prechádzala.

A potom sa to jedného dňa stalo! Môj manžel MA priviedol na túto evanjelizáciu počas nášho rande, a ON BOL prvý, kto utekal k oltáru—aby odovzdal svoj život Pánovi!!! Nasledujúci deň bola nedeľa a môj manžel priviedol celú rodinu (všetkých sedem detí) do kostola. O štyri týždne neskoršie sme sa oficiálne stali členmi tohto fantastického kostola, ktorý sme navštevovali po celý rok počas trvania evanjelizácie!! Napriek tomu, že sa vždy považoval za Kresťana, v tú noc, keď sa dal pokrstiť, povedal, že sa modlitbu pomodlil dva krát no nemala ovocie a teraz vedel, že nebol spasený. Tiež sa mi verejne ospravedlnil za to, čo urobil.

Po tom, ako sme pripojili VŠETKY naše deti (3 synovia boli tínedžeri), extrémne sa zapojili do nášho domáceho kostola. Môj tretí syn bol videný na 700 Club (program), ako najmladší diakon v krajine a všetci traja chlapci sa časom pripojili ku chóru, ktorý mal iba pár mladých mužov. Počas jednej piesne, keď títo mladí muži začali spievať a spievali s úplnou VÁŠŇOU k Pánovi, celý kostol vyskočil na nohy a začali kričať chvály Bohu! Kostol sa doslova triasol, lebo to veľmi pohlo ľuďmi. A tam, v zadnej lavici, boli MOJI traja najstarší synovia! To bol spôsob, ako mi Boh dal vedieť, že to VŠETKO za to stálo!!

"Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde."—3 Ján 1:4.

A ako sme už povedali v poslednej lekcii, dnes je každý môj syn známy ako SILNÝ a ZAVIAZANÝ veriaci, dobrovoľne pracujú v ich kostoloch a všetci traja synovia sú duchovnými vodcami ich manželiek a rodín! Toto nie je chvastanie sa, vôbec nie, to je to, čo BOH urobil, nie ja! Delím sa s týmto, aby som vám ukázala úžasnosť BOHA a JEHO SILU, JEHO vernosť. A aby som dokázala, že bez ohľadu na to, čím práve teraz prechádzaš, INVESTUJEŠ do svojej budúcnosti a budúcnosti svojich detí tak, že radikálne nasleduješ tieto princípy.

V dňoch a dobe, keď tak veľa detí, ktoré sú vychovávané v kostole, otočia sa k Bohu chrbtom, a dokonca prestanú veriť, že tu JE Boh, na čom viac záleží, ak nie na tom, aby si videla u svojich detí vášeň k Bohu a Božie veci?!? Je potrebný iba JEDEN človek, TY, aby si robila, čo je správne a tak obrátila celú rodinu k Bohu. Náboženstvo a byť "nábožnou" to nespraví, no namiesto toho to bude mať opačný účinok—odoženie to tých, ktorých miluješ preč od Boha! Buď ochotná urobiť ťažšiu vec kvôli každému, na kom ti záleží!

Tým, že som prenechala svoj kostol (viac, ako raz), Boh verne vložil do mojich synov (do všetkých mojich detí) lásku a vášeň ku Nemu. Tak veľa žien jednoducho prijíma, že sa ich deti odklonia alebo nikdy nespoznajú Pána kvôli tomu, že ich manželstvá a rodiny sa rozpadajú. Ale prečo by sme to mali prijať ako osud?

Namiesto toho prijmi nepriazeň osudu, uver Jeho pravde, dôveruj Jemu a ži princípy, ktoré nám On dal, aby sme boli úspešné. Buď ostražitá a choď oproti norme (širokej ceste). Ak to urobíš, potom jedného dňa uvidíš, že Boh inštaluje do tvojich detí oheň, ktorý nikdy nevyhasne!

Svedectvo 4

Pravda o kostole

Dnes viem, že musím písať, aby som sa s vami podelila, že som vyrástla v Kresťanskej rodine a do kostola som chodila celý život. Počúvala som kázne, ktoré boli hlásané, no nebola som spasená, až pokiaľ môj syn nebol dvojročný. Teraz má 20. Takže to, že deti privedieš do kostola, to ich nespasí. Po tom, ako som mala deti, moja rodina mi povedala, aby som deti priviedla do kostola a nedeľnej školy, a ak by som tak neurobila, moje sestry a mama a otec (môj pozemský manžel nebol a stále nie je veriaci) by na mňa kričali a povedali, že nerobím správnu vec.

No zatiaľ rozprávali o každom a akí hrozní ľudia boli v kostole...

Keď moje deti vyrástli, moja rodina dávala komentáre o tom, ako ich otec nie je dobrým človekom, lebo nie je Kresťan a že pôjde do pekla. Proti vôli môjho pozemského manžela som pokračovala a chodila do kostola, aby som bola s ľuďmi, ktorí súdili mňa a moje deti, lebo sme neboli požehnaní, kedže sme nemali manžela/otca Kresťana. Toto bol začiatok pádu môjho manželstva! Nehľadala som Boha ale namiesto toho som počúvala každého okrem Pána.

Moja mama a otec skončili tak, že sa rozviedli, lebo môj otec bol mame neverný. Napokon, nová žena môjho otca mala porážku a zomrela, potom si znovu zobral moju mamu. Na konci otcovho života, bol úžasný starý otec pre môjho syna a dcéru a keď môj otec zomrel, naozaj bol mužom pre Boha a každého požiadal o odpustenie za to, akým bol otcom predtým. 

Na druhej strane, bola to moja Kresťanská, do kostola chodiaca mama, ktorá mi hovorila, aby som išla na Floridu a vzala moju dcéru a opustila môjho manžela. Keď bola moja dcéra malá a môj manžel pracoval do neskorých hodín, bola som doma s mojou dcérou a moja mama bola pri nás a hovorila mi, že môj manžel nie je dosť dobrý pre mňa a čo v "skutočnosti" robí. Moja mama zasiala semienka do mojej hlavy, ktoré neboli od Boha.

Aby som urobila dlhý príbeh krátkym, dnes som išla navštíviť moju mamu (chodím zriedkavo, kvôli tomu, ako sa ku mne správa), no žiadala som Boha, čo mám robiť s mojou mamou, lebo starne a v Jeho slove sa hovorí cti si svojich rodičov a v lekcii, ktorú som robila pred niekoľkými dňami, kde Erin hovorila, ako sa musíš podriadiť svojmu manželovi, keď si vydatá, no nie svojim rodičom, a to som nikdy neurobila. Tiež si pamätám, že povedala o jednej žene, ktorá bola roztrhnutá medzi tým, či sa podriadiť svojmu otcovi alebo manželovi a ona počúvla jej otca a nepodriadila sa svojmu manželovi a stále nemá obnovené manželstvo. A tak, keď som išla navštíviť moju mamu a ona rozprávala o kostole a veciach, o ktorých teraz viem, že nie sú správne, bolo to úžasné, ako mi Boh dal dôveru, aby som k nej prehovorila s rešpektom, no povedala som jej pravdu o tom, čo Boh hovorí verzus čo hovoria ľudia a kostol. Ďakujem Ti, Ježiš, že si so mnou stále a že mám dôveru a môžem hovoriť to, čo TY chceš, aby som povedala a možno nie to, čo oni chcú počuť. Boh je dobrý, on kráčal predo mnou a dovolil, aby som sa zbavila tohoto bremena a povedala veci nežne a jemne, a boli dobre prijaté.

Mohol by TEBA Boh viesť preč z kostola?

Keď Boh zavolá ženu PREČ z kostola, nikdy naozaj NECHCE odísť. Ja som nechcela odísť; milovala som môj kostol a môjho pastora a spoločenstvo a všetky oblasti, v ktorých som dobrovoľne pracovala!!

Väčšina žien opustí kostol, lebo sú nahnevané alebo ranené, čo znamená, že to robia kvôli telesnosti—Boh je nevedie, aby odišla.

Keď sú veci dobré pre telesnosť, je to z tela. No veci, ktoré POTREBUJÚ Ducha Svätého a Jeho silu, aby sme ich uskutočnili—takto vieš, že tieto veci sú z Ducha.

"Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete."— Galaťanom 5:16–17.

 

UTEKAJ PRED NEMRAVNOSŤOU

Ďalší dôvod, prečo ťa Boh môže viesť von z kostola je spojený s nemravnosťou!

Čo tým myslím?

Keď sme v kostole, kde sme povzbudzované v tom, o čom sme sa presvedčili, že je nesprávne, vtedy je čas, aby sme HĽADALI BOHA v tom, či utiecť.

V Biblii nás Boh učí, aby sme sa ZASTAVILI alebo boli neochvejní, okrem jedného veršu

"Varujte sa smilstva!"—1 Korinťanom 6:18 (doslovný anglický preklad je utekaj pred nemravnosťou, preto názov tejto podkapitoly-utiecť)

Napriek tomu, že si obyčajne spájame "nemravnosť" so sexualitou, toto slovo byť morálny presnejšie definuje " princípy, ktoré sa týkajú rozdielu medzi správnym a nesprávnym alebo dobrým a zlým správaním. 

Dostávame emaily a dotazníky každý deň, kde nám ženy hovoria, že ich pastori povzbudili v tom, aby vyhodili svojich manželov z ich domov, pridali sa k skupine slobodných, že je to v poriadku, ak sa zase vydajú, ak idú do poradne, radšej, akoby našli pravdu v Biblii a veľa iných vecí, ktorú jednoducho NIE sú Biblické, ale sú nemravné. Toto je kľúčový dôvod, prečo odísť a začať stavať tvoj osobný vzťah s Pánom—a potom tiež spoznať Bibliu. Lebo to, ak zostaneš tam, kde si, môže byť veľmi nebezpečné pre teba a tvoju rodinu po duchovnej stránke.
  

Ako môže to, že navštevuješ kostol
práve teraz
bez tvojho manžela,
byť duchovne nebezpečné?!?

Jedným z najsilnejších alebo najnebezpečnejších princípov v Božom Slove je princíp, ktorý sa týka podriadenosti autorite. Každej autorite. Keď si ženy raz prečítajú naše knihy a konečne sa naučia o podriadenosti voči svojim vlastným manželom, väčšina žien sú viac než ochotné stať sa podriadenými svojim manželom.

No nie sú to iba naši manželia, ktorým musíme byť podriadené. Boh hovorí, že musíme byť pokorné a poslušné voči KAŽDEJ autorite.

"Kto sa teda protiví vrchnosti, protiví sa Božiemu poriadku. A tí, čo sa protivia, sami si privolávajú odsúdenie."—Rimanom 13:2

Nechceš protirečiť Bohu tak, že odmietaš autoritu—hlavne nie duchovnú autoritu tvojho kostola.

"Poslúchajte svojich predstavených a podriaďujte sa im, lebo oni bdejú nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať."—Hebrejom 13:17

Tu je pravda: Ak zostaneš v kostole, ktorý nehlása MANŽELSKÚ OBNOVU z kazateľnice, neučí pravdu zrozumiteľne a často, ale namiesto toho povzbudzuje k iným veciam, ktoré nie sú Biblické, potom ťa to položí do pozície vzbury, ak nerobíš to, čo učia, kážu a povzbudzujú. A vzbura iba zväčšuje zničenie, ktoré už zažívaš, ak neposlúchneš to, čo kostol učí. 

"Lebo odbojnosť je ako hriech čarodejníctva, svojvoľnosť je ako hriech modlárstva. Pretože si pohrdol PÁNOVÝM slovom, zavrhne ťa, nebudeš kráľom!" 

 . . ." 1 Samuel 15:23

A preto, ak si v kostole, ktorý učí alebo povzbudzuje, aby si išla do poradne, čo má vždy základy v psychológii, a neposlúchneš, rebeluješ.

A ako môžeme dôverovať pastorovi alebo kostolu, keď nás povzbudzujú, aby sme išli do poradne, kedže je to založené na inom náboženstve?

Ako nás kostol nemôže povzbudiť, aby sme išli za Zázračným Radcom, ale radšej za tým, ktorý je školený v psychológii?

[Neskoršie sa v tejto sekcii naučíš, ako bola psychológia navrhnutá za účelom, aby zničila Kresťanstvo.]

Ak nás kostol nepovzbudí, aby sme išli k Nemu, kto potom?

Ak ti kostol hovorí, že je v poriadku, ak sa rozvedieš, alebo dokonca, že je v poriadku, ak sa znovu vydáš a ty NEposlúchneš svoju duchovnú autoritu, potom si ty v rebelstve.

Niektoré ženy nesprávne veria, že si jednoducho môžu vybrať, že neposlúchnu—že budú robiť to, čomu veria, že im Boh hovorí bez toho, že nikomu nič nepovedia. No to je to, čo ťa priviedlo do problému v manželstve, však?

Niektoré ženy veria, že by mali vysvetliť alebo argumentovať svoju vieru s ich pastorom alebo poradcom, ktorého by mali navštíviť, no vtedy sa to zmení z nesúhlasu (rebelstva) do neposlušnosti (prečítaj si 1 Samuel 15:23 opäť vyššie). A potom ich toto vloží do ďalšej nebezpečnej pozície duchovne—že padnú do modlársta (veriac, že si nad svojim pastorom a jeho autoritou).

Čo môžem urobiť?

Liek na tento scenár je taký, že jednoducho ODÍDEŠ z kostola, a tým vytvoríš prázdnotu, kvôli ktorej bude tvoj manžel čoskoro volaný, aby ju vyplnil. Toto som ja urobila, to urobila aj žena Mennonitka, a nespočetné množstvo žien, ktoré boli ochotné urobiť, čo je správne. Počas tých rokov pomoci pri obnove manželstiev som videla, že veľa žien povie, že sú ochotné urobiť to, čo treba, no iba vtedy, ak je to niečo, čo urobia radi, alebo je to pohodlné. Keď je to ťažké, potom sa jednoducho rozhodnú preskočiť princíp—ktorý je napokon a často rozhodujúci faktor pri obnove. A vtedy ženy napíšu po ROKOCH "viery" za obnovu a pýtajú sa, prečo nie sú obnovené. 

Napriek tomu, že toto je veľmi strašidelný krok, ver mi, keď hovorím, že keď už viac nebudeš chodiť do kostola, prídeš na to, že tráviš VIAC času s Pánom a to vytvorí blízky, intímny vzťah s Ním a to je to, čo ty a každý potrebuje!

Výsledky sú vždy úplne ÚŽASNÉ!

Tým, že tráviš čas s Pánom, prídeš na to, že si nadobudla "tichého a pokojného" ducha, o ktorom Boh hovorí, že je pre Neho VZÁCNOSŤ—tak, ako sme to zažili z prvej ruky—a to je tiež magnet pre našich rozmarných manželov! A tak, ako sme tiež povedali, keď raz prídeš na toto žiariace miesto, potom je to Pán, koho budeš chcieť!

"ale človek SKRYTÝ v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom."— 1 Peter 3:4

Jednou z prvých vecí, ktoré budú vyliečené, keď opustíme "kostol," je súdenie našich manželov a súdenie všetkých tých ľudí, na ktorých sa teraz pozeráme znechutene a arogantne! Keď sme raz blízko pri Pánovi, začneme vidieť veci a ľudí tak, ako ich ON vidí. 

“Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze Neho svet spasil.”—Ján 3:17

 

A čo spoločenstvo?

Väčšina pastorov súhlasí, že my SME Cirkev, no potom sa rýchlo zmienia o tomto verši, keď sa dopočujú, že nepatríš do formálneho kostola "…neopúšťajme naše zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým viac, čím viac badáte, že sa blíži ten deň.”’—Hebrejom 10:25

My SÚHLASÍME!!! Spoločenstvo JE dôležité!

"Spoločenstvo" sa nemusí uskutočňovať V kostole. V skutočnosti  prvý kostol sa stretával v domoch a tak aj najväčší kostol vo svete dneška! Prvá domáca cirkev je zaznamenaná v Skutkoch apoštolov 1:13, kde sa Ježišovi apoštoli spoločne stretávali vo "Vrchnej izbe" domu. A po prvé tri storočia sa Kresťanská Cirkev typicky stretávala v domoch až do roku 232.

Biblia a história potvrdzuje, že radšej, ako kostolná budova, "kostolom, cirkvou" sme MY, nie budova, kde by mal Pán prebývať. Keď sa prvé kostoly stretali, bolo to za účelom, aby jeden druhého podporili, nie napodobňovali chrám, lebo my sme chrámom.

"A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? ?"—1 Korinťanom 6:19

Ďalšia zaujímavá skutočnosť je v Novom Testamente, kde Pavol hovorí o "cirkvi" ako spoločenstve v domoch:

"Veľmi vás pozdravujú v Pánovi Akvila a Priska i s cirkvou v ich dome. "—1 Korinťanom 16:19

"...pozdravte aj cirkev v ich dome. " —Rimanom 16:5

"Pozdravte bratov v ... a cirkev v jej dome."—Kolosanom 4:15

"sestre Apii, nášmu spolubojovníkovi Archippovi a cirkvi, ktorá je v tvojom dome."—Filemanovi 1:2

"ako som nezanedbal zvestovať vám všetko užitočné a učil som vás verejne i po domoch" —Skutky apoštolov 20:20

No je to účinné aj dnes?

Ako som povedala, najväčší kostol dneška je v Madrase, Indii, a kvôli zákonom v Madrase—95% "cirkvi" sa stretáva po domoch!

A zaujímavé, NEriadia sa podľa "cirkvi," tak, ako to robia "domáce kostoly" tu v U.S. A. Namiesto toho sú povzbudzovaní, aby rástli v ich intímnosti s Pánom doma, a súkromne študovali jednu stranu Biblie, ktorú si dookola čítajú! Prečo? Lebo tam je tak veľa nových veriacich, že majú iba JEDNU Bibliu na domáci kostol! A tak, keď sa stretávajú, vymieňajú si stránky, ktoré nemali a učia sa ich naspamäť. Nie je to úžasné?!?

Keď sa spoločne stretávajú, ako "spoločenstvo" (obyčajne nie v nedeľu), kvôli ich hlbokému intímnemu vzťahu s Pánom, On prichádza do každej jednej debaty ako predmet CHVÁLY: Ich "spoločenstvo" sa sústreďuje na chválenie Boha, za to, čo pre nich urobil v týždni! Tiež nespievajú normálne kostolné piesne, lebo to by pritiahlo pozornosť a ohrozilo tieto účasti. 

A preto, že sa "nejavia," ako zjednotenie kostolov, sú schopní pozvať oveľa viac ľudí, ktorí by inak nikdy nešli do "kostola," lebo sú prevažne Hinduisti. A tak, ak by ich ľudia pozvali do "kostola," ich pozvanie by bolo odmietnuté. A pozvanie od "veriaceho," by tiež spôsobilo nebezpečenstvo pre ich skupinu a ich rodinu, aby sa mohli naďalej stretávať.

Ďalšou úžasnou vecou je, že napriek tomu, že toto je národ Hinduistov a je nebezpečné spájať sa s Kresťanmi, každý jeden rok každý jeden dom ZDVOJNÁSOBÍ spoločenstvo vo svojom dome! Sú povzbudení, aby rozdelili a dobili ďalší dom, kde sa stretávajú na ďalší deň v týždni! Čuduješ sa, PREČO je tento kostol najväčší vo svete?!?

Toto je spôsob, ako prvé Cirkvi rýchlo rástli. Kvôli prenasledovaniu boli nútení schovávať sa. Symbol ryby bol používaný, aby upozornili Kresťanov, že oni tiež sú veriaci.

Tie v USA, ktoré veria manželskej obnove (radšej, ako požiadať o rozvod, spamätaniu sa po rozvode a robiť každú "normálnu" vec, ako pohnúť sa ďalej a nájsť si niekoho iného), sú tiež skupiny, ktoré by boli dobré v napodobňovaní týchto istých metód domáceho spoločenstva v našich vlastných komunitách.

 

Kde TY môžeš nájsť svoje spoločenstvo?

• Ak si sa modlila, aby sa tvoj manžel stal duchovným vodcom...

• Ak si pripravená pritlačiť sa viac k Pánovi kvôli väčšej a hlbšej intimite s Pánom, potom....

Je skoro čas na tvojej Ceste k obnove, aby si dostala ePartnerku a tiež objavila Spoločenstvo na podporu žien k obnove a zúčastnila sa.

Kde ho môžeš nájsť?

CLICK HERE

Ak žiadne nie je v tvojej oblasti, potom sme presvedčené, že Pán volá TEBA, aby si jedno začala—ľahko a diskrétne!

KROK 1 je, aby si dala Bohu vedieť, že si k dispozícii, a ver, že ti pomôže nájsť iba JEDNU ženu.

KROK 2 ZASEJ NÁDEJ tak, že navštíviš KOSTOLY v tvojej oblasti aspoň s JEDNOU ženou—najlepšie s DVOMA:

Marek 6:7 "Zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch..."

Ako aj ty, väčšina z nás išla za našimi pastormi a žiadala o pomoc v manželstve, ktoré bolo v kríze. No naše kostoly nám neponúkajú nádej, ale namiesto toho nám ponúkajú poradenstvo, skupiny pre slobodných, podporné skupiny a ďalšie iné metódy, ktoré jednoducho nie sú účinné — a horšie— ešte viac ničia naše manželstvá!

Niežeby kostoly ničili manželstvá—jednoducho väčšina kostolov NEMÁ PREDSTAVU, čo ponúknuť ženám (a mužom), ktorí čelia manželskej kríze a bez tohoto poznania sú muži a ženy posielané do skupín pre slobodných, alebo spamätanie sa po rozvode!

"Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Pretože si odmietol poznanie, odmietnem ťa, nebudeš mi slúžiť ako kňaz. Zákon svojho Boha si zabudol, aj ja zabudnem na tvojich synov."—Ozeáš 4:6. A preto je epidémia zničených manželstiev v kostole—dokonca väčšia, ako v nekresťanských manželstvách! Šokujúce!!!

No keby mali kostoly a pastori iný "názor," VIACERO kostolov (nie všetky) by to s radosťou ponúkali ženám (a mužom), ktorí volajú a chcú sa rozprávať s ich pastormi a hľadajú pomoc.

"Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.  Ale to všetko je od Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril so sebou a zveril nám službu zmierenia. Veď v Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy. A nám odovzdal slovo zmierenia. "— 2 Korinťanom 17-19

Tu je osobný odkaz od Erin:

Ahojte služobníčky zmierenia!!

Nemôžem vyjadriť, aká som potešená, že sa môžem s vami podeliť o víziu, ktorú mi Pán dal—víziu, ktorá pomôže každej jednej z vás NÁJSŤ Spoločenstvo žien na podporu k obnove v tvojom vlastnom okolí—cez TEBA, keď zaseješ nádej!

Jeho plán je tak ľahký a tak diskrétny, a preto musel prísť od NEHO.

Matúš 11:30 "Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.”

Ak si raz ochotná a vzdáš sa svojho kostola, začneš si uvedomovať, aký geniálny je Jeho plán, s ktorým sa chcem s vami podeliť.

"Od večnosti nepočuli, neslýchali, oko nevidelo okrem teba Boha, ktorý by sa zastal tých, čo v neho dúfajú. " —Izaiáš 64:3

“‘Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí PÁN. Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok. ’”—Izaiáš 55:8-9

Jeho plán k privedeniu nádeje do tvojho okolia je založený na tomto verši, ktorý si si už prečítala vyššie. Prečítaj si ho opäť so mnou:

"Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové. Ale to všetko je od Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril so sebou a zveril nám službu zmierenia. Veď v Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy. A nám odovzdal slovo zmierenia. "—2 Korinťanom 5:17-19

Začínam dnes a chcem ťa povzbudiť, aby si sa Ho jednoducho spýtala, ktoré kostoly (v tvojom okolí) by si mala navštíviť, keď ta RAZ spáruje s aspoň jednou ženou, ktorá zmýšľa rovnako.

Teraz nepodnikaj nič, iba si napíš mená kostolov a potom si vlož tento zoznam do Bibliezatiaľ čo ťa On bude pripravovať na tvoju prvú návštevu kostola.

Úprimne, stále mám problém prenechať môj kostol

Bez ohľadu na to, o čo ťa Boh žiada, aby si prenechala—je to ťažké—ale ah, také uvoľňujúce, keď to raz urobíš. A keď raz poslúchneš, "porozumenie" príde. Každá jedna z nás chce porozumieť PREDTÝM ako poslúchne, no to NIE je viera. Viera musí prísť bez toho, aby sme videli, dokonca videli dôvod predtým, ako urobíme krok vo viere.

Naozaj platí toto: musíš toto urobiť nie iba pre teba a tvoju manželskú obnovu, ale preto, lebo Ježiš nás učil, že myslieť a pomáhať druhým je to, čo má SILU, ktorú potrebuješ, aby si videla svoju obnovu ukončenú.

Keď je čas správny, musíš sa natiahnuť za ženou, ktorá je stále v tvojom kostole (a v okolitých kostoloch), ktorá ako ty, nebola živená pravdou o manželstve a nesprávne jednala s krízou a ktorá je teraz zničená pre nedostatok poznania. Pamätaj, to je to, čo viedlo tvoje manželstvo k pádu a aj všetky iné manželstvá v tvojom kostole—až k bodu, že sa to stalo epidémiou. Niekto musí opustiť pohodlie kostola, aby našiel pravdu, naučil sa pravdu, žil pravdu a potom sa vrátil a pomohol zachrániť iné, ktorých manželstvá hynú. Si ochotná odpovedať na Jeho volanie???

"Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril: "Koho mám poslať, kto nám pôjde?" I povedal som: "Hľa, tu som, pošli mňa!'"—Izaiáš 6:8

Pôjdeš?

Ministers in Training Courses

Úprimne, sú tieto princípy v tejto lekcii naozaj  efektívne?

"Veď tvoje ustanovenia sú mi rozkošou a tvoje príkazy radcami. "— Žalm 119:24

Talita z Brazílie: Bola som vychovávaná v Baptistickej cirkvi, no Pána som naozaj spoznala intímnym spôsobom, až keď sa začala táto cesta. Bola som v kostole, hrala som na klavíri a myslela som si, že viem dosť o "Bohu" v mojom živote, no nebola to pravda. Pán je viac ako 1 alebo 2 dni v ktorých Ho stretávame v kostole. Iba vtedy, keď prenecháme náš kostol a rozhodneme sa, že budeme s Ním osamote, vtedy budeme schopné zacítiť skutočnú silu Ducha Svätého a naučiť sa princípy a zaviesť ich do našich životov, aj keď počúvame tieto princípy v našich kostoloch toľké roky, iba vtedy, keď dáš celý svoj život Pánovi a dovolíš Mu, aby ťa urobil novou, iba vtedy Ho budeš skutočne poznať na inom a úžasnom stupni. Spoločenstvo obnovy RMI je môj kostol, tu som sa naučila viac o spoločenstve a tu môžem vidieť Pána, ako robí zázraky v životoch toľkých žien a tu rastiem. Tu som duchovne živená a povzbudzovaná denne. Tu sa tiež môžem naučiť, ako pomôcť druhým ženám.

~Connie z Kanady, jedna z našich kandidátok na služobníčku v zácviku mala svoj vlastný boj o ktorom sa úprimne podelila v nedávnom povzbudení!   

Dobré ráno, drahé priateľky! Prosím, tešte sa so mnou—bremeno, ktoré ma ťahalo dolu, bolo zdvihnuté. Po mesiacoch v ktorých som zápasila s poslušnosťou voči princípu v lekciách Obnovy a prestavby v kurze z Múdrej ženy, som urobila rozhodnutie, že budem nasledovať Jeho plán na mojej Ceste k obnove a konečne som prenechala môj kostol. Keď som ho prenechala, aby som bola poslušná môjmu novému Manželovi, dovolila som Mu, aby bol mojim duchovným vodcom a dovolila som Mu, aby pracoval v živote môjho (pozemského) manžela, tak, že som sa vzdala úlohy, ktorá bola určená pre neho ako duchovného vodcu našej rodiny.

V tej lekcii sa číta, "Tým, že sa dávame pod duchovnú autoritu kňaza (z ktorých väčšina sú muži) alebo inému človeku (mužovi alebo žene), je ďalší spôsob, ako nie sme poslušné alebo podriadené Jemu ako nášmu Manželovi."

"Mám však proti tebe to, že si zanechal svoju prvotnú lásku."—Kniha zjavenia 2:4

Tento krát po 5 mesiacoch bojovania, som bola konečne pripravená poslúchnuť...Boh mi pomohol pochopiť, že niekedy musíme poslúchnuť Jeho Slovo dokonca aj vtedy, ak nerozumieme ‘prečo.’

Tento Biblický verš je pre mňa významný, lebo hovorí, že ak poslúchnem Jeho hlas, On bude mojim Bohom a ja budem Jeho ľudom. Pokračuje a hovorí, že budem kráčať po cestách, po ktorých On chce, aby som kráčala a bude sa mi dariť ‘dobre.’

V OTM a MŽ knihách ja napísané, že prvý dôvod, prečo sa veci nedejú tak, akoby sa mali, je, lebo neodvádzame desiatok. Odovzdávala som desiatok a stále, "veci neboli dobré" ani po finančnej ani inej stránke. Mohla som iba uzavrieť, že je tu stále neposlušnosť v mojom srdci, tak, ako uvádza zvyšok veršu. "Ale nepočúvali a nenaklonili si ucho, išli za svojimi plánmi v podlej zatvrdnutosti svojho srdca, ukázali mi chrbát a nie tvár." 

Oblasť, v ktorej som mala naviac bojov bola, ‘zanechanie môjho kostola.’ Nechcela som opustiť môj kostol, lebo som necítila, že som k tomu volaná. Vyhýbala som sa urobiť rozhodnutie, lebo som sa bála za moje deti, aby neboli zmätené. V súčastnosti sa stali členmi kostola (prijali vieru  a Krista ako ich Pána a Spasiteľa). Bojím sa, aby  ich moje rozhodnutie, že prenechám kostol, neovplyvnilo a ich cestu s Kristom.

Potom po mesiacoch modlenia a hľadania Božieho vedenia v tejto oblasti, som sa rozhodla ‘prenechať’ a dôverovať Bohu za oboch, mňa a moje deti a ich duchovné učenie.

“. . . zo srdca ste sa podriadili tomu učeniu, do ktorého ste boli uvedení.” —Rimanom 6:17

Naučila som sa, že som skutočne nevedela, čo je viera, až kým som nebola vyzvaná, aby som urobila niečo, čomu nerozumiem, ale aj tak som to urobila, kvôli poslušnosti voči Pánovi. A kedže som odkladala moju poslušnosť, čo bola neposlušnosť, Ježiš je so mnou a vedie ma k väčším zmenám vo mne a mojich deťoch s ktorými sa podelím v ďalšej chvále.

Toto je od: Diedra, ktorá je v súčasnosti rozvedená z Ohia

 "Toto je dôvod, prečo ma táto lekcia tak veľmi udrela (presne medzi oči!):

Bola som presvedčená mojim Kresťanským poradcom v mojom kostole, aby som sa rozviedla. Minulé leto som mala pochybnosti, či robím správnu vec, ktorú mi môj pastor poradil, aby som urobila, rozviedla sa s mojim manželom, a tak som požiadala, aby som sa mohla rozprávať s niekym v kostole. Tento muž mi povedal, že som úplne oprávnená (keď si vypočul náš príbeh) požiadať o rozvod s mojim manželom.

Tu je to kopnutie - minulý týždeň som prišla na to, že keď som mala dohodnuté stretnutie v poradni, tento muž práve opustil svoju ženu a požiadal o rozvod. Teraz viem toľko vecí, ktoré som predtým nevedela. Som zdesená a nahnevaná ale nie viac prekvapená, že ma tento muž povzbudil, aby som sa s manželom rozviedla!

Dôležitejšie je, že sa tak veľmi hanbím, že som dovolila, aby ma  "rady" od ľudí v mojom kostole presvedčili o niečom, v čom som mala volať k Bohu a žiadať JEHO názor. Hlavne skutočnosť, že Boh sa jasne pokúšal zmeniť môj plán predtým, ako bolo príliš neskoro.

Ak si bola schopná prejsť touto prekážkou, uisti sa, že pomôžeš druhým a odovzdaj chválu o prekonaní prekážky.

“...a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí" —Ján 8:32

Teraz je čas, aby si KLIKLA SEM a vyliala si svoje srdce pred Pánom a do denníka "Čo som sa naučila."