Minulý týždeň som ťa zanechala, aby si sa Ho spýtala, o čom chcel s tebou hovoriť a uviedla som, že urobím to isté. Verím, že On tak urobil, skutočne, mal pre teba niečo zvláštne, pretože so mnou tak urobil. Viedol ma, prejsť cez prvú kapitolu Hýbanie Vrchmi.  

Reading it made me not just laugh—it actually left me so amazed that I shared this with several women in my life because that chapter was about doing the “impossible”!!

Čítanie toho spôsobilo, nielen že som sa smiala - vlastne som bola z toho tak ohromená, že som to zdieľala s niekoľkými ženami v mojom živote, pretože táto kapitola sa týkala robenia „nemožného“!!

Dôvod, prečo je to pre mňa také úžasné, je, že moja dcéra Tara a ja, čelíme nemožnosti, aby dostala víza na vstup do Brazílie, aj keď sme jej kúpili lístok, opúšťajúc Japonsko v októbri. (Dúfam, že vy všetky ste partnerkami, takže ste ju sledovali, ako ju jej Snúbenec vzal okolo sveta, pripravujúc ju pre jej manžela, pre ktorého sa uchránila; ak nie, porozprávaj sa so svojím NM o staní sa partnerkou).

Teraz pre odkaz tohto týždňa. Pri čítaní nadpisu, rozpoznala si tieto tri slová „Oči boli Otvorené“, uvedomujúc si, že boli prevzaté z Genezis 3,7? Je to názov tohto týždňa, pretože to je to, čím môj NM vysvetľoval náhlu a hroznú, srdcervúcu zmenu, ktorej som bola svedkom pri mnohých našich vzácnych bývalých služobníčkach.

Po zdieľaní toho, ako „Eva Bola Oklamaná“, čo sa stalo niekoľkým, bolo, že „Oči boli Otvorené“ - nie skutočne otvorené pravde, ale škaredosti „sveta“, od ktorého nás chce náš NM ako Jeho nevesty uchrániť.

Vieme, že predtým, ako žili v záhrade, si Adam i Eva užívali nepretržitú blaženosť kvôli Jeho Prítomnosti, ako tvorili spoločenstvo v dokonalej harmónii. Je smutné, že v okamihu, keď sa rozhodli veriť klamstvu, obidve ich „oči boli otvorené“ a okamžite vidíme oboch, ako sa cítia zahanbení. Zrazu utekali, skrývajúc sa pred Tým, s kým iba pred chvíľou voľne chodili s radosťou z každého dokonalého stvorenia, dokonca žijúci spolu v úplnej harmónii.

Avšak pre svoju stratenú nevinu, nie viac pozerajúci sa na Neho tým istým spôsobom, boli vyhnaní zo žitia v blaženosti a začali žiť v tvrdom svete.

Vidiac výsledky „Malých Klamstiev“, tak veľa bývalých členiek si vybralo veriť im, okradnuté o toľko nevinnej, bezstarostnej a po uši zamilovanej žiary, čomu som bola svedkom, že ju stratili. Môžeš to počuť v tóne ich e-mailov, nedostatku chvály a cítiť to v zápasoch - v zápasoch tohto života, ktoré by sme ako Jeho nevesty nemali cítiť - čo ja úprimne necítim.

Napriek tomu nikto nie je imúnny. Tara aj ja sme pri viacerých príležitostiach hovorili o tom, ako sme boli všetci blízko k priepasti a ak sme sa dostali k tejto priepasti, nemôžeme sa klamať, mysliac si, že sme imúnne voči tomu, aby sme sa dostali do tejto pasce. Stálo to veľké úsilie, aby sme sa otočili a potom tlačili našu myseľ späť k tomu, aby sme sa zamerali na Neho, túžili a prosili Ho, aby nám pomohol hlbšie a vášnivejšie sa do Neho zamilovať a požiadali Ho, aby to bol ešte väčší stupeň lásky a obdivu pre Neho, než ako sme si predstavovali, že je možné. Čo On samozrejme urobil.

Čoskoro po požiadaní pomohol každej z nás počas toho otrasu. Potom žiadajúc Ho o viac Jeho, mi dal úplne novú ľúbostnú pieseň, aby som Mu mohla spievať. Začala som nahlas spievať mnohé moje ľúbostné piesne, keď som jazdila po mestských obchôdzkach, čo ma viedlo k tomu, aby som sa prebudila so spevom v mojej hlave a srdci. Veľmi skoro som pocítila tú istú nespútanú radosť ako milovaná nevesta. „Môj milý je môj a ja som Jeho“ „že som ochorela od lásky.“ Pieseň Šalamúna 5,8; 2,16

Drahá nevesta, mohlo by to byť čokoľvek, čo spôsobilo, že si bola pokúšaná, byť oklamaná, najmä preto, lebo my ženy sme tomu náchylné, a preto musíme vždy zostať pod ochranou nášho Manžela. Ešte väčšou hrozbou, keď si oklamaná, je, prísť na miesto, kde sa tvoje oči otvárajú - nevidieť väčšie veci, ako je had a klamár smutne známy, že hovorí, že by sa mohli stať - ale keď otvoríš oči a ostatní uvidia, že si stratila tú radosť, ktorú bolo na tebe raz vidieť. Radosť, ktorú si kedysi poznala a pestovala. Byť chorou od lásky je miesto, kde chcem zostať, pretože opak ma nechá so zamračenou tvárou, o čo sa budem deliť v budúcom týždni.