no najskôr TUCET svedectiev o obnovených manželstvách!!

Boh pohol tak zrazu

Nemám slová, ktorými by som chválila Boha, za to , Kto je, a čo iba On môže urobiť! On je Boh nemožného! Jeho Láska pre nás je hlbšia a širšia a vyššia, ako si vieme predstaviť. Miluje nás žehnať a žiada na oplátku iba tak málo. Poslušnosť s vierou a oľutovanie prináša uzdravenie.

Toto je moje druhé manželstvo. Bola som raz vydatá (keď som nebola veriaca) a opustila som toto manželstvo v hneve a nenávisti. Tento krát to bolo úplne rozdielne, kvôli Božej milosti!

Keď môj manžel odišiel, Pán ma neustále povzbudzoval a cez Písmo a iné veci mi ukazoval, že naše manželstvo bude obnovené. Pripomenul mi, že to bude On, kto zjemní srdce môjho manžela, keď som hľadala a poslúchala.

Spoločenstvo obnovy som objavila, keď som bola v kostole a rozprávala som sa s rozvedenou ženou; ona mi dala vašu knihu a povedala mi o svojej situácii. Prišla som domov, okamžite som si našla vašu stránku a objednala si materiály hneď na ďalší deň. Objednala som si prvý balíček a okamžite si prečítala knihu o obnove manželstva, ktorá je úžasná.

Napriek tomu, že mi Pán povedal, že naše manželstvo bude obnovené, môj manžel požiadal o rozvod a tak som si objednala knihu Facing Divorce.  Odpovedala som bez právnika a — chvála Pánovi! Bola to vaša kniha, ktorú Pán použil, aby ma usvedčil z mojich hriechov. Už som bola blízko pri Pánovi, no musela som Boha položiť na prvé miesto vo všetkom. Boh sa denne prihováral môjmu srdcu a dal mi silu a vieru, aby som poslúchla. Videla som, ako sa otvára môj zázrak a Jemu vzdávam všetku chválu!

Moji susedia, ktorí boli misionármi 20 rokov, majú obnovené manželstvo po tom, ako si manželka prečítala túto knihu v jeden deň!

Už som sa podelila s vašou stránkou aspoň s desiatimi ženami a chcem  o tom povedať celému svetu! Odporúčam vaše zdroje priateľkám v ťažkom a dobrom manželstve — myslím si, že každá žena by mala prejsť pracovnou knihou bez ohľadu na to, kde sa nachádza jej manželstvo! Kupujem kópiu pre nášho syna a nevestu, a tiež pre našu dcéru, ktorá je zamilovaná. Prajem si, aby každá žena mohla mať vašu knihu predtým, ako sa vydá!

On je Liečiteľ a Obnoviteľ a Láska pre naše duše. Chválim Ho dňom nocou, vždy a navždy!!!

Ďakujem vám a nech vás Boh požehná a aj vaše spoločenstvo.

~Shelia z Kolorada, OBNOVENÉ

PROSÍME uvedomi si: Niektoré z vás môžu byť rozrušené týmto "druhé manželstvo" Svedectvo o obnovenom manželstvo. Môžem vás uistiť, že to je pravdepodobne založené na učení, ktoré si dostala od zmluvných spoločenstiev alebo spoločenstiev, ktoré stoja za manželstvo. Vy všetky viete, čo učím v mojich knihách, čo sa týka opätovného sobáša a cudzoložstva; no to, čo všetko prekonáva je Božia vôľa, nie naša!

Farizeji preukazovali niektoré z týchto istých negatívnych pocitov o zázrakoch, ktoré Ježiš vykonal, keď to nebolo v súlade so zákonom. Nechceli, aby bol niekto vyliečený v sobotu a keď Ježiš uzdravil slepého chlapca, viac sa sústredili na to, "kto zhrešil, jeho rodičia alebo on."

"Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil."—John 3:17

"Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: "Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň." A znovu sa zohol a písal po zemi. "—John 8:6-8

On videl jej úžasnú zmenu

Pred mesiacom sme dostali email od ženy, ktorá dostala knihu Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo a bola veľmi povzbudená. Začala sa o túto knihu deliť s inými ženami, robila stretnutia pre tie, ktoré potrebovali pomoc. Jedného večera v kostole stretla ženu, ktorá jej povedala, že jej manžel práve požiadal o rozvod. Táto žena začala čítať Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo a potom si kúpila pracovnú knihu pre ženy. Na jej prekvapenie, jej manžel komentoval "úžasné zmeny," ktoré v nej videl. Rozhodol sa zastaviť rozvod a vrátil sa domov.

~Madeline* v Kansase, OBNOVENÉ

Obnovené PO TOM, ako si manžel zobral DŽ

Napísala mi žena z Kalifornie o obnove jej manželstva. Veci sa pekne vyvíjali a obe, ona aj ja sme dúfali, že jej manželstvo bude čoskoro obnovené. No jedného dňa počula od priateľky, že jej manžel si vzal druhú ženu.

Sklamaná mi napísala, "Čo teraz?" Podelila som sa s ňou o našu brožúru, čo sa týka opätovného sobáša. Napísala mi späť a poďakovala mi. Povedala, že keď raz zostala spokojná s Božou očividnou vôľou pre svoj nový život a prenechala svoju vôľu kvôli Jeho vôli, mala pokoj a bola spokojná žiť život slobodnej, nikdy sa viac nechcela vydať, napriek tomu, že mala 30 rokov.

Podelila som sa s ňou o princípe ÚPLNÉHO prenechania manžela a so svedectvami niekoľkých žien, ktorých manželia sa zase oženili. IBA jedna žena bola ochotná manžela úplne prenechať. Ona je tá JEDNA, ktorá má teraz obnovené manželstvo; ostatné odmietli moje duchovné rady! Niektoré "povedia," že súhlasia, no potajomky sa ho držia. Ale Boh vie.

Keď raz bola sama, jej manžel mohol pocítiť úplný dosah jeho nesprávneho rozhodnutia, keď si zobral druhú ženu. Nevidel ani nepočul o jeho bývalej manželke CELÝ tento čas, no musel ju vyhľadať, aby ju našiel (nemali *deti). Hovorím to pre tie, ktoré sa boja úplne prenechať, lebo majú strach, že Boh je neschopný priniesť človeka naspäť, keď je raz slobodný a môže odísť a nie je dobíjaný. BOH je VIAC AKO SCHOPNÝ dať pár dokopy- "oh, vy malej viery!"

~Janie* z Kalifornie, OBNOVENÉ

*Poznámka: Je zaujímavé, že Janie nežiadala o žiadny dôkaz (čo môže Boh urobiť) napriek tomu, že som sa s ňou nikdy nepodelila, že nezáleží na tom, či má alebo nemá deti, čo by pobádalo jej ex, aby ju kontaktoval. Použila svoju vieru a to spôsobilo, že sa tak stalo. Jej viera.

"Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú."—Hebrejom 11:6

Musím sa priznať, vždy som zarmútená a trochu ranená, keď ženy napíšu a pýtajú sa na konkrétnu situáciu, ktorú nemôžu nájsť v našich svedectvách, ako je tá ich! Keď som ja dôverovala Bohu za moju obnovu, nemala som NIKOHO, ani JEDNO obnovené manželstvo o ktorom by som bola počula, nikdy! To zahŕňa všetkých pastorov, ktorí mi tiež povedali, že nikdy nepočuli ani o JEDNOM. V tom čase nebol google.

Väčšina obnovených manželstiev, ktoré si si prečítala, nevyzývajú k tomu, aby sa našiel nikto presne taký ako sme my, je to založené na VIERE, nie na tom, čo vidíme.

"On si v duchu vzdychol a povedal: "Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Veru, hovorím vám: Toto pokolenie znamenie nedostane." —Mark 8:12

Zjednotení pri oltári

Práve sme počuli úžasné svedectvo o páre, ktorí bol rozvedený tri roky a jeden druhého nevideli aspoň dva roky. Jedného večera každý z nich bol pozvaný na evanjelizáciu do kostola v Pensacole. Keď bol dané pozvanie k oltáru, obaja išli k oltáru a odovzdali svoje životy Pánovi. Keď sa postavili, zbadali jeden druhého a utekali sa objať. Znovu sa zosobášili krátko po tom, v tom istom kostole.

~Mary Ann* z Iowa, OBNOVENÉ

Práve znovu zosobášení!!!

Pred šiestimi mesiacmi náš prvý vydavateľ dostal telefonát od ženy, ktorá povedala, že dostala knihu Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo pred rokom. Ona a jej manžel boli rozvedení deväť rokov. Povedala, že nevidela ani nepočula od neho počas týchto deviatich rokov a ani nevedela, kde žil. No povedala, že keď čítala knihu, uverila prísľubom, ktoré boli napísané v týchto stranách.

Táto žena zavolala, aby sa podelila o svojom svedectve s vydavateľom. Povedala, že práve dostala úžasný telefonát od jej ex-manžela. Povedal, "Volám ti, aby som ti povedal, že mám záujem o obnovu nášho manželstva. Čo si myslíš?" Táto žena opäť poďakovala vydavateľovi za jeho účasť pri pomoci na knihe Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo, že ju dáva do rúk tým, ktorí potrebujú nádej.

Chvála Pánovi, práve sa zosobášili.

~Joanie* v Delaware, OBNOVENÉ

Ďalšie obnovené manželstvo vo Floride!

Práve sme sa rozprávali s párom na Floride. Majú obnovené manželstvo kvôli tomu, že si manželka čítala a zavádzala knihu Obnov tvoje manželstvo!!! Náš vydavateľ zavolal a požiadal nás, aby sme im zavolali. Kontaktovali nášho vydavateľa, aby si vyžiadali povolenie o preloženie tejto knihy do Španielčiny. Chcela španielsku verziu pre všetky dámy, ktoré pozná a ktoré nevedia po Anglicky. (Pán nepoužil tento pár na prekladanie, ale to pre nás urobilo profesionálne prekladateľské spoločenstvo!)

Sľúbili, že nám napíšu celé svedectvo. Keď ho dostaneme, hneď ho sem vložíme a toto krátke svedectvo nahradíme.

~Peggy* z Floridy, OBNOVENÉ

Ďalšie manželstvo, ktoré bolo “zrazu” obnovené!!

Po dvoch rokoch "zrazu" chcela mladá žena zastaviť rozvod, ktorý ona začala voči svojmu manželovi a chcela pracovať na manželstve!!! Povedala, že nevedela ako, alebo prečo ale city pre jej manžela sa zrazu vrátili. Jej svokra, ktorá verila Bohu za obnovu ich manželstva, nás kontaktovala a povedala, "som prekvapená a nadšená silou Pána Ježiša Krista!"

Nie sme aj my všetky?!! Chvála Pánovi za Jeho vernosť voči Jeho Slovu a jeho prísľubom!! Nedovoľ, aby ti NIKTO povedal, že Boh nemôže alebo neobráti srdce tvojho manžela. On to robí STÁLE!!! Koho zaujíma vôľa človeka, keď Boh v Jeho láskavosti stvoril nás všetkých so srdcom, ktoré ON VEDIE, kam len chce!!

"Aký úžasný víkend som mala s mojim manželom. Doslovne sme strávili celý víkend bok po boku. Pozval ma na večeru v sobotu večer a nedeľu večer a oba večeri som skončila u neho. No, NAJLEPŠIA vec sa stala v sobotu predtým, ako sme išli spať. Povedal, "Mali by sme sa modliť." Zobral moju ruku a modlil sa a ďakoval Bohu za Jeho prácu v našich životoch. Toto ma rozplakalo."

~Barbie* z North Carolina, OBNOVENÉ 

Bankrot priviedol manžela domov

Žena s dvoma dospievajúcimi deťmi prišla na kurz Spoločenstva obnovy a veľmi sa jej zapáčili knihy a štúdium. Každý týždeň bola otvorená pre lekcie v pracovnej knihe pre ženy a prijala učenie z knihy Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo. No jedného večera ju zmiatol rozhovor o tom, že  muž v cudzoložstve bude finančne obmedzený na peceň chleba a bude v chudobe. Táto žena odmietla prijať tento princíp a povedala učiteľke, "Očividne nepoznáš môjho manžela!" Povedala, že jej manžel bol finančný génius, mal úžasnú prácu (najlepšie platenú v ich meste), a že to je nemožné, aby sa mu toto stalo!

O šesť mesiacov neskôr, sa táto žena ponížene vrátila na tieto kurzy s novinkou. Skoro na to, ako opustila kurzy, jej manžel stratil prácu kvôli DŽ. Potom použil všetky jeho úspory a dokonca zadĺžil ich veľký dom, ktorý dal svojej žene pri rozvode, aby začal biznis, ktorý skončil bankrotom!

Táto žena sa vrátila s mysľou a srdcom, ktoré prijalo každý princíp v knihe Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo a v pracovnej knihe pre ženy. V úplnej chudobe sa časom manžel tejto ženy vrátil domov ku nej a jeho deťom.

~Chris* z Floridy, OBNOVENÉ

Dieťa v bezpečí! Manžel nepožiadal!!

"Zajtra počas obedňajšej prestávky idem ku právnikovi, aby som požiadal o rozvod." Chvála Pánovi! NIKDY neurobil tento čin, lebo jeho manželka plakala k Pánovi v jej duchu a žiadala o pomoc.

Keď prišli do kostola, išla na toaletu. Tam Boh okamžite poslal ženu, ktorá ju videla, ako plače. Utešila ju s princípmi, ktoré sa naučila v knihe Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo, a potom sa spolu pomodlili. V tú noc bol manžel chorobne zúrivý.

Nasledujúce ráno, keď manžel išiel do práce, povedal, "Neurobím tento termín s mojim právnikom ako som povedal." Boh obrátil jeho srdce!

No jej skúšky neboli ani zďaleka skončené, keď začala strácať ich prvé dieťa. Utekala do nemocnice. Keď tam bola, postoj jej manžela sa začal meniť. Jej manžel žiadal od Boha, aby zachránil život jeho manžela a nenarodeného dieťaťa.

Neskoršie všetci pozerali na zázrak keď sa narodilo zdravé dieťatko - nie nedonosené dieťa, tak, ako doktori predpovedali.

O šesť týždňov neskôr tento šťastne zobratý pár stál spolu pred oltárom a odovzdali svoje drahé dievčatko Bohu.

~Faith* z Austrálie, OBNOVENÉ 

Príliš neskoro!!

Zúfalá žena zavolala svojej blízkej priateľke, ktorá mala obnovené manželstvo. Ďalšia z ich priateliek sa plánovala rozviesť so svojim manželom. Chcela vidieť, či by bol niekto ochotný rozprávať nejakú múdrosť pre jej priateľku, predtým, ako urobí najväčší omyl svojho života. Táto žena, zúfalá, nevedela, že rozhodnutie, ktoré robila, zmení jej život navždy!

Obaja, ona aj jej manžel boli Kresťania. Tak čo sa stalo? V skutočnosti nebolo nič zlé; ona iba cítila, že ju Boh uvoľnil z tohoto manželstva. Viac necítila, že by CHCELA byť vydatá, a kedže nemali deti, cítila, že Boh povedal, že môže odísť.

Táto žena zavolala a podelila sa o princípy z knihy Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo. Povedala jej, že je oklamaná, keď si myslí, že ju Boh uvoľnil z jej manželstva. Naopak, Jeho Slovo jasne hovorí, že "On nenávidí rozvod" a že "On je ten istý včera, dnes aj zajtra." Tiež jej vysvetlila, že veľa krát Satan prichádza ako "Anjel svetla," aby klamal a dokonca použije Písmo, ako urobil s Ježišom na púšti, aby zničil životy.

Tiež jej povedala scenár "čo ak." "Čo ak" neskoršie príde na to, že urobila chybu a chcela by svojho manžela naspäť, no on si nájde niekoho iného? Nič, ju však nezastavilo, aby prestala tlačiť na rozvod. Nezaujímala sa o princípy a požiadala, aby ju táto žena viac neobťažovala. 

O rok neskôr naozaj prišla na to, že urobila chybu v tom, že opustila svojho manžela. Chcela, aby sa vrátil domov a pokúsil sa obnoviť ich manželstvo. No počas predchádzajúceho roka, keď boli odlúčení, jej manžel stretol inú ženu.

Ak si ty tá, kto tlačí na rozvod, uisti sa, že si najskôr prečítaš knihu Ako Boh môže a obnoví manželstvo prv, ako bude príliš neskoro a nebudeš sa môcť vrátiť späť!

~Liz* v South Dakota, OBNOVENÉ

Povedali, že “mala všetko”!

Všetci hovorili mladej žene, že mala všetko. Mala pekného manžela, ktorý ju "zbožňoval," dvoch krásnych chlapcov, tucet blízkych kamarátok a nový dom. No nebola spokojná. Neocenila to, čo jej Boh dal. Čo sa týkalo jej oddaného manžela, pred kamarátkami hovorila, "prajem si, aby si našiel niekoho iného."

Potom ju Pán požehnal s rozkošnou dcérkou, ktorú zbožňovala; no jej srdce bolo stále chladné voči jej manželovi. Počas hádky dôrazne povedala, "Choď a odíď- a nedovoľ, aby ťa dvere privreli, keď budeš odchádzať!" Božie slovo hovorí, "Lebo podľa svojich slov budeš ospravedlnený a podľa svojich slov budeš odsúdený." (Mat. 12:37). Jej slová ju teraz odsúdili. Jedného večera našla svojho manžela v posteli s inou ženou. Ten muž, ktorý ju zbožňoval odkedy bola malé dievča, teraz držal inú ženu vo svojom náručí.

Bolesť a šok, ktorý ju udrel bol väčší, ako si myslela. Jej zničenie bolo také obrovské, že dni ležala na kolenách, ľutovala a plakala, nebola schopná jesť. Priateľky chodili, aby jej pomohli postarať sa o ňu a jej deti. Pán prijal túto zlomenú ženu k Sebe a držal ju a začal ju utešovať. Začala čítať a uplatňovať princípy, ktoré našla v knihe Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo. Po tom, ako bol preč šesť mesiacov, sa jej manžel vrátil domov ku nej a ich trom deťom.

~Janice* v South Karoline, OBNOVENÉ

Manžel si pobalil veci - vrátil sa domov!

Mladá žena, ktorá mala dvoch malých chlapcov prišla na to, že ju manžel nielen opustil, ale aj žil s inou ženou, ktorá mala jeho dieťa. Bola zničená, no hľadala pomoc u Pána. Krátko na to stretla pár v kostole, ktorý jej povedal, že má obnovené manželstvo a predstavil jej zdroje Spoločenstva obnovy a povedali, že jej pomôžu.

Začala sa s nimi pravidelne stretávať, aby sa spolu modlili. Krátko po tom, ako si prečítala knihu Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo a pracovnú knihu pre ženy, začala zavádzať princípy o pôste a modlitbe. No veci sa veľmi zhoršili, čim viac sa modlila a postila. Jedného dňa, keď otvorila dvere, bola šokovaná, lebo jej šerif podával rozvodové papiere.

Namiesto toho, aby sa zosypala, zobrala tieto papiere a utekala do domu tohto páru, aby sa modlili. Títo traja sa držali za ruky a spolu sa modlili proti rozvodovým papierom.

V tú istú hodinu v inom štáte si jej manžel balil veci. Keď mieril na juh a dostal sa na rozdvojku na ceste, požiadal Boha, aby pohol jeho autom, na pravo, ak sa má vrátiť domov, na ľavo, ak má zostať s druhou ženou. Modlitby jeho ženy boli vypočuté — auto neočakávane zabočilo DO PRAVEJ STRANY!

Keď bol doma, povedala svojmu manželovi o svojich modlitbách, postení sa a jej novým vzťahom s Pánom. Stala sa Kresťankou keď on bol preč a ona sa s ním podelila o svoju vieru. V tú nedeľu išli spolu k oltáru a prijali Pána. V tú noc sa tento pár podelil o ich svedectvo vo svojom veľkom kostole. O mesiac neskôr sa rozhodli, že si obnovia manželský sľub!!

AKTUALIZÁCIA:  Keď som sa naposledy rozprávala s touto ženou, dlhodobo sa postila. Povedala, že Pán urobil na ňu dojem, aby si adoptovala manželovo dievčatko. Počuli, že toto dieťa bolo zanechané mesiace u priateľov, zatiaľ čo druhá žena odcestovala za more. Zdalo sa, že stratila záujem o svoju dcéru krátko po tom, ako sa jej milenec vrátil naspäť k svojej manželke.

~Michelle* z Floridy, OBNOVENÉ

Čo je nesprávne na tom, keď poviem "stojím za moje manželstvo"?                                                         

Keď zbadáme, že k nám príde žena, ktorá predtým patrila do spoločenstva, ktoré stojí za manželstvo, alebo zmluvného spoločenstva, sme v pohotovosti.

Najskôr chcem povedať, že nie je nič zlé na týchto spoločenstvách! Tieto spoločenstvá majú MNOHO obnovených manželstiev a tak, ak ťa Pán NAJPRV viedol tam, chceli by sme ťa povzbudiť, aby si sa tam vrátila a úplne prijala ich doktrínu.

Začali sme ženy povzbudzovať, aby sa vrátili do týchto spoločenstiev a vzdali sa nášho, kvôli nášmu znepokojeniu za teba—dvojtvárnosti—keď sme začali vidieť obrovské následky, ktoré sa ukázali iba u tých, ktoré prišli z týchto druhých spoločenstiev.

Tu je to, čo Boh hovorí o nebezpečenstve:

Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo od Pána; - muž s rozpoltenou mysľou, nestály vo všetkom svojom počínaní."— Jakub 1:7–8

 Napriek tomu, že sa to môže zdať dobrý nápad pozrieť sa okolo a dostať tak veľa pomoci, ako môžeš nájsť, mysli na to tak, ako keby si išla k dvom rozdielnym doktorom: Všetky vieme, že je obrovské nebezpečenstvo, keď zoberieš dva lieky, ktoré sú predpísané dvoma rozdielnymi lekármi, ktorí sú ZNÁMI a sú DOKÁZANÉ, že spôsobujú NEBEZPEČENSTVO z vedľajších účinkov. Toto je pravda, keď zavádzaš princípy, ktoré my učíme verzus metódy a učenie z iných spoločenstiev—navzájom sú v rozpore a keď sa mixujú, majú dlhotrvajúce následky.

"Aby som bola úprimná, iba nedávno som PRENECHALA KAŽDÚ teológiu z iných spoločenstiev, ktorej som sa pevne držala, keď mi Boh začal ukazovať, že to je chyba. Ak si vyberieš, že budeš mixovať doktríny, NIKDY neuvidíš víťazstvo. A tak toto je dobrý čas, aby si si vybrala jedno spoločenstvo alebo druhé, čo znamená, že prenecháš všetky ostatné "duchovné jedlá." Povedala by som, že POZNÁM toto spoločenstvo a jeho cesta vedie k životu, lebo som nasledovala roky tie druhé spoločenstvá bez trvalého výsledku." ~Helen z Louisiany. 

Helen je bývala členka spoločenstva, ktoré stojí za manželstvo a teraz je naša služobníčka v zácviku, ktorá bude posúvať toto spoločenstvo nahor, kvôli jej skúsenosti v ňom.

Doteraz sme ešte nemali svedectvo o OBNOVENOM manželstve, ktoré by bolo od ženy, ktorá k nám prišla z iného spoločenstva—napriek tomu, že vieme, že tieto spoločenstvá majú obnovené manželstvá! Dôvod?

Boh hovorí...

Nenávidím ľudí dvojtvárnych, ale tvoj zákon milujem.”—Žalm 119:113

Ak stále cítiš, že by si chcela vedieť viac, lebo naozaj nerozumieš a ani nevidíš žiadny rozdiel, potom si prosím nájdi chvíľku, aby si si prečítala túto stránku, ktorá je navrhnutá pre teba.

Po prvé, povedala by si, že máš...

Manželskú krízu alebo duchovnú krízu?

Jeden spôsob, prečo naše spoločenstvo nie je ako iné spoločenstvo, ktoré stojí za manželstvo je, lebo silno veríme, že ty nie si v manželskej kríze, ale duchovnej kríze. Veríme, že tvoju manželskú krízu dovolil Boh, aby vykonal zmeny, po ktorých ON túži v TEBE, lebo Boh najskôr začína so srdcom. "Srdcom" manželstva si TY!

Vedomie, že toto je pravda, spôsobuje, že sme veľmi opatrné a nikdy sa nesústredíme ani nezameriavame na hriechy našich manželov, ale na svoje vlastné.

Iba odkaz na manžela, ako na "márnotratného," je, akoby sme ho volali menami a označovali ho ako "hriešnik." Dúfame, že keď si prečítaš naše knihy, prídeš na to, že my sme sa veľmi pričinili o stav nášho manželstva a prečo sa zrútilo.

"'Ako 'stojace za manželstvo' sme sa sústredili na hriechy našich manželov a na to, ako sa 'dostali do zajatia nepriateľa.' A tak sme sa týždenne stretávali a robili sme 'duchovnú vojnu' tak, že sme sa modlili v súhlase a požadovali sme, aby diabol prenechal našich zajatých'" ~Helen

Pravda, cudzoložstvo alebo zanechanie rodiny je hriech, ale tak isto aj svárlivosť a hnev. A horšie je vyznanie hriechov niekoho iného aj ak je to robené za účelom modlitby.

" My ako ženy sme neboli stvorené ako "bojovníčky"! Je to taktika nepriateľa, aby ťa opotreboval tak, že sa budeš modliť "ohradu z tŕnia," "státie v medzere," a "vyžadovanie tvojich zmluvných práv,"  aby si sa nesústredila na Pána a tvoju intimitu s Ním. A to je mimochodom dôvod, prečo ON odohnal priateľov a rodinu. On chce byť na prvom mieste v tvojom srdci a živote."  ~ Helen

Byť diskrétnou je ďalšia vec na ktorú sa VEĽMI sústredíme v našom spoločenstve, čo je úplný opak doktríny iných spoločenstiev, ktoré stoja za manželstvo.

Shhhhh!

Keď chodíš po okolí a vyznávaš hriechy tvojho manžela a žiadaš o modlitby za neho, Biblia hovorí, že nikdy nebude uzdravený. Pozri:

"Vyznávajte si teda navzájom SVOJE hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.” —Jakub 5:16.

Ale ak vyznávame SVOJE hriechy, On je verný a spravodlivý: odpustí NÁM hriechy a očistí NÁS od každej neprávosti.”—1 Ján 1:9 

Ako si čítala v knihe Obnov tvoje manželstvo, tak veľa žien nepochopilo tento verš a namiesto toho vyznali hriechy svojich manželov. Tento verš hovorí, že musíme vyznať NAŠE hriechy, nie hriechy niekoho iného, "lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť."—Efezanom 5:12

Uzdravenie sa pre teba stane (a niekoho iného) na základe skutku VYZNANIA sa,  a preto KONFRONTÁCIA niekoho v hriechu tiež podkopáva muža alebo ženu v otočení sa z jeho/jej hriešnej cesty. Jeden spôsob pre človeka, ako sa uistiť, že osoba ZOSTANE v jeho/jej hriechoch okrem toho, že nikdy nemala príležitosť oľutovať (kedže si ty každému povedala), je preto, lebo tak rýchlo, ako je hriech odhalený—je oveľa, oveľa jednoduchšie pokračovať v hriechu.

Osobné svedectvo od Erin

Vďaka Božej láskavosti som udržala manželov hriech v tajnosti dokonca aj pred jeho vlastnou rodinou. Keď to napokon odhalili, bol to on, kto im to povedal. Na moje zdesenie [zdesenie spôsobuje, že niekto cíti úzkosť a tieseň], zdalo sa, že prijali jeho rozhodnutie, že nás zanechá a jeho vzťah s druhou ženou, keď bol stále legálne ženatý.

No ako obyčajne, Boh ma odmenil, keď som nasledovala Jeho princípy a dôverovala Mu v tom, čo sa dialo. Výhradne kvôli mojej rozvahe Boh použil nelojálnosť jeho rodiny a zasiahol v môj prospech!

Jedna osoba, ktorej môj manžel nemohol o sebe povedať, bola jeho stará mama. Vedel, ako bude pravdepodobne reagovať, a tak to každý tajil. Ja som jej to nepovedala z iného dôvodu, urobila som tak, kvôli tomu, čo mi Pán ukázal v Jeho Slove o rozvahe a zakrývaní nahoty niekoho, kto bol v hriechu.

Boh ma odmenil až za hranice mojej predstavy.

Čo navrátilo manžela naspäť ku mne, bola reakcia jeho starej mamy! Rozhodol sa, že je čas, aby povedal svojej starej mame, keďže plánoval, že si zoberie druhú ženu. A tak ju vzal, aby sa stretla s jeho rodinou a potom zobral svoju starú mamu von na obed, aby jej to povedal. Prv, ako mohol skončiť, prestala jesť a povedala mu, aby ju vzal domov! S trasúcimi sa rukami (môj manžel mi povedal neskôr) potom povedala, že jej zlomil srdce. Že ja som bola jej vnučka tak isto, ako bol on jej vnuk A ABY NIKDY NEPRIVIEDOL TÚTO ŽENU DO JEJ DOMU...tým myslela druhú ženu, ktorú priviedol cez tri štáty, aby sa s každým stretla.

Keď jej potom zavolal, povedala mu, "Choď domov!" A nie dlho na to tak urobil. Neskoršie mi o tomto povedal. Nemala som o tomto ani tušenia až keď sme boli obnovení. Môj manžel mi povedal, ona mu tiež povedala, keď sa rozprávali cez telefón, že viac nemôže spávať a tak vstáva z postele niekoľko krát za deň, aby sa MODLILA za neho a jeho návrat domov! Môj manžel povedal, že predstava, ako kľačí na drevenej dlážke na jej kolenách s artritídou, to ho zožieralo!

Nikdy som ju nepožiadala (ani nikoho iného, aby sa modlil), lebo Boh bol ten, kto vyzval správnu osobu, aby sa modlila v správnom čase a správnym spôsobom! Keby sa moja obnova stala skoršie, nebola by som mala dosť Pána, aby ma nastálo zmenil a s určitosťou viem, že druhá žena (alebo druhé ženy vo všeobecnosti) by neboli odišli z manželovho života. 

Keby som toto odhalila pred niekym, viem, že by sa to takto nebolo skončilo. A nielen to, ale manžel by ma obviňoval za reakciu jeho starej mamy namiesto toho, že prevzal za to plnú zodpovednosť.

UDRŽ to v TAJNOSTI

Na dodanie, na rozdiel od iných spoločenstiev, ktoré stoja za manželstvo, my sme veľmi jasné v tom, že nielenže by si mala udržať manželov hriech v tajnosti (dovoliť jemu, aby sa priznal), ale tiež by si nikdy nemala povedať o tvojej túžbe po obnove tvojho manželstva. Biblia hovorí, "rozvaha ťa bude viesť." Tvoja túžba po obnovení tvojho manželstva by nemala byť vyslovená na verejnosti. Namiesto toho urob z toho záležitosť "tvojej modlitebne, " potom pozeraj, ako ťa Boh "odmení otvorene!"

"Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. "—Matúš 6:6

Tak veľa Kresťanov verí, že ak nemajú nespočetné množstvo iných, ktorí sa za TEBA modlia, tvoje meno na zozname po celom svete, že Boh nevypočuje tvoje modlitby. Toto jednoducho nie je pravda. Ja som nemala nikoho, kto by sa za mňa modlil, zaujímavé, nepamätám si, žeby som sa s mojou prvou ePartnerkou modlila jedna za druhú! Verím, že všetko začalo, keď druhé ženy prichádzali na naše stretnutia, ktoré požadovali od iných ľudí, aby sa za nich modlili!

Neskoršie, keď som bola oveľa vyzretejšia Kresťanka, keď za mnou prišla žena v našom mega kostole a požiadala ma, aby som si pridala jej meno na môj modlitebný zoznam, vzala som jej ruku a modlila som sa presne tam za ňu. Potom som jej povedala, že Pánovi by sa naozaj páčilo, keby Mu o tom povedala v súkromí a nech tak začne robiť vo svojej modlitebni a nech cituje Písmo hore. Vedela som, že som nebola "jediná" osoba, ktorú požiadala a vedela som, že to znamenalo, že nie VŠETCI sa budú modliť za Jeho vôľu, ale vložia veľa vlastného znepokojenia na základe toho, čo vedia o manželstve, rozvode atď.—čo každá jedna z nás vie, nie je presné—a preto to spôsobilo viac zla ako dobra.

A tiež, ktorá z nás nie je vinná z toho, že k DRUHÝM rozpráva oveľa viac ako k BOHU o všetkých veciach?!?! Do vašej modlitebne dámy!!!!

Osobné svedectvo od Erin

Na začiatku mojej Cesty k obnove som sa naozaj držala a nikomu som nepovedala o mojej túžbe, aby sa manžel vrátil naspäť. No potom som urobila osudovú chybu, ktorá sa dostala k druhej žene a potom k môjmu manželovi. Napriek tomu, že môj manžel nemal žiadnu túžbu, aby sa so mnou rozviedol, keď raz bolo slovo vonku, bola som tŕňom pre druhú ženu a tak ona tlačila na môjho manžela a dokonca sama zaplatila za rozvod!

Chvála Bohu, že som mohla vyznať môj hriech Bohu, keď som sa naučila tejto chybe, ktorú som urobila, a potom som to urobila mojim cieľom, že ho úplne prenechám a budem naháňať Pána. Akú zmenu to spôsobilo! Môj manžel ľutoval, že sa so mnou  rozviedol a čoskoro ma požiadal, aby sme sa opäť vzali a potom sme prišli na to, že rozvod bol neplatný.

"Pohania padli do jamy, ktorú kopali, a v tom osídle, čo nastrojili, chytila sa im vlastná noha."—Žalm 9:15

Kedže som nie vedome urobila nesprávnu vec, tým, že som ľuďom dala vedieť (nevedela som, že to bolo nesprávne, lebo mi bolo od iného člena kostola povedané, že to je správna vec), viem, že mi Boh odpustil, lebo mohol vidieť, že môj vzťah s Ním bol dôležitejší ako to, či budem mať manžela naspäť.

To isté platí pre teba. Ak si druhým povedala o tvojej túžbe, alebo si vyznala manželove hriechy—oľutuj, čo doslovne znamená "otoč sa" a zamier druhou stranou! Oľutovanie neznamená, že "povieš," alebo "sa cítiš vinná." Tento druh ľútosti sa zvrtne do opakovaného ubližovania—oľutovanie a oľutovanie tej istej veci dokola a dokola. Namiesto toho sa vyznaj a obráť sa na Pána! Kráčaj v Jeho smere, naháňaj Jeho!!

Státie za manželstvo

Jeden výraz, ktorý hľadáme v našich dotazníkoch, je výraz, ktorý používajú ženy. Hovoria niečo ako "stojím za svoje manželstvo." No najskôr, čuduješ sa, prečo hľadáme výraz ako "státie," vtedy prídeme z ďalšou otázkou a spýtame sa, či si členkou iného spoločenstva?

Dôvod je, ako doktor, hľadáme do hĺbky, čo nám naši duchovní pacienti povedia a nepovedia! Ver alebo nie, veľmi často nájdeme (je to šokujúce), že prevažná väčšina dotazníkov nie je vyplnená buď úprimne alebo presne! A keď sa toto stane, ľahko nám môžu chýbať veci, ktoré môžu byť červenou zástavou, ak by sme o nich vedeli a boli by sme schopné pomôcť našim klientom/pacientom.

Napríklad, ďalšie učenie iných spoločenstiev hovorí, že sú "vo viere" zosobášení, aj keď sú oddelení, alebo rozvedení alebo je manžel zase ženatý. Napriek tomu, že teoreticky toto zneje veľmi dobre, kedže to hovoria "vo viere" a aj kvôli tomu, že sú v "zmluve" s Bohom, keď sa zobrali. Nanešťastie, pravda musí byť vždy podložená, nie vyvrátená Písmom a Biblia hovorí, "pravda vás vyslobodí"—Ján 8:32

Druhá vec je, že vidíme nebezpečné ovocie z tohto druhu teológie. Aby som toto vysvetlila, dovoľ mi podeliť sa o ďalšiu časť Heleninho spoločenstva, ktoré používa, aby slúžila seba a klientom.

"Napriek tomu, že som našla Spoločenstvo obnovy, stále som sa modlila s partnerkou, ktorá bola živená spoločenstvom, ktoré stojí za manželstvo. Kedže som mixovala doktríny, videla som pohyb, keď ma Pán zlomil po tom, ako som si prečítala OTM knihu, ale kedže som bola v duchovnom cudzoložstve, dvojtvárnosti a odmietla som "prenechať," keď Pán priviedol môjho bývalého manžela, opäť som ho opustila.

Naháňala som ho (v srdci aj navonok) a vždy som bola po ruke, až do bodu, že som s ním bola intímne po tom, ako som si vypočula kazetu "Sex a státie za manželstvo," ktorú mi poslala moja partnerka v modlitbe. Toto učenie bolo založené na "zmluvnom manželstve" a že sme stále "manželmi v duchu" a povzbudzovaní do sexu s ex-manželom.

Napriek tomu, že princípy Spoločenstva obnovy sú úplne proti tomu, vybrala som si telesnú, širokú cestu do zatratenia a nedokázala som odolať, keď sa objavil môj bývalý manžel uprostred noci a povedal, "bol som sem ťahaný" a že "dostal to, čo chcel." To iba viedlo k tomu, že som bola opäť použitá a odhodená. A vtedy som konečne prijala to, čo mi povedala Erin pred 2 rokmi, a to bolo, aby som "prenechala a pohla sa ďalej, naháňala Pána ako svojho Manžela!" A čím Ho viac naháňam, tým zažívam viac POKOJA!" ~Helen

"Státie" je výraz, ktorý naše spoločenstvo prestalo používať, napriek tomu, že sa odvoláva na našu hlavnú knihu, iba preto, že výraz "státie" je používaný tými, ktorí "stoja v ceste" svojim manželom. Dokonca aj po tom, keď sa manžel jasne vyjadril, že je jeho túžbou odísť, rozviesť sa a/alebo byť s niekym iným, oni stoja v jeho ceste, čo je úplne v rozpore s tým, čo hovorí Biblia!!

Prečo by mal niekto chcieť odísť z cesty niekoho, kto jasne smeruje k hriechu?!?!?

Lebo opačné učenie je nájdené v Biblii! A preto "stáť v ceste hriešnika" NIE je Biblické:

"Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a NECHODÍ CESTOU HRIEŠNIKOV..! ale v zákone PÁNOVOM má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. "—Žalm 1:1-2

 "No ak neveriaci chce odísť, NECH ODÍDE. V takomto prípade nie sú brat alebo sestra otrocky viazaní; veď Boh nás povolal žiť v POKOJI."—1 Korinťanom 7:15

Na potvrdenie tohoto veršu, máme ďalší verš, ktorí jasne hovorí Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia.”—Matúš 5:25

Na potvrdenie tohto, tu máš ďalší verš:

Ježiš povedal na konci Jeho podobenstiev “No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve.”—Matúš 5:39–41

Toto nie je to, čo spoločenstvá, ktoré stoja za manželstvo, hlásajú—ani sa tomu nepribližujú.

My napriek tomu, SILNE VERÍME a učíme, že manžel/ka by mal VEDIEŤ (mali by sme mu povedať a ukázať na základe našich skutkov), že sú SLOBODNÍ odísť—bez pripnutých reťazí! Bez reťazí srdca!!

Ako vieme, že toto je Biblické? Nielenže máme verše, máme príklad otca v podobenstve o márnotratnom synovi, ktorý preukázal typ "prenechania." Prečítaj si pre seba, že otec presnejšie pomohol jeho synovi naháňať zlo, keď mu dal jeho dedičstvo skoršie!!

Prečo?

Lebo Boh vie, že ak niekto stojí v ich ceste, viac a silnejšie budú naháňať zlo vo svojom srdci. A po druhé, ak nikdy nemajú šancu dostať to, čo si "myslia," že chcú, čo úprimne "veria," že ich urobí šťastnými, nikdy, nikdy neprídu na to, že hriech je prasačia klietka! Nikto toto nemôže nikomu povedať—človek musí tento smrad okúsiť sám. To je to, čo urobilo márnotratného syna a tvojho manžela a teba a každého človeka, ktorého poznáš—že chcú UTEKAŤ a VRÁTIŤ sa k svojmu Nebeskému Otcovi v ľútosti!!

Tiež, silne veríme, že keď má manžel dovolené odísť, nech nie je nikdy naháňaný (navonok alebo vnútorne), keď raz odíde. Vieme, že Otec bol pripravený ovinúť plášť okolo jeho syna, dať prsteň na prst a zabiť vykŕmené teľa, ale iba vtedy, keď sa jeho syn DOBROVOĽNE vrátil s ľútosťou na perách.

Počuli sme, že spoločenstvá, ktoré sú založené na zmluvnom manželstve, že povzbudzujú, aby sa písali karty, telefonovali a mnoho ďalších vecí, ako "vyhrať" manžela naspäť. No ja zaručujem, že to vždy postaví "STENU NENÁVISTI," ktorú ten, kto odchádza, je nútený, aby ju postavil (vysokú a širokú), aby zastavil toho, kto ho naháňa!
 

Osobné svedectvo od Erin

Počas mojich dvoch rokov, keď som verila Bohu za moju obnovu, Pán mi ukázal, že som bola v duchovnej vojne. Keď som začala myslieť na moje skúšky a trápenie týmto spôsobom, urobila som rozhodnutie, že budem udržiavať moje myšlienky a Božie vedenie pre seba. Nikdy som môjmu manželovi nepovedala (ktorý ma opustil a žil s inou ženou), že "stojím" za ním (alebo "verím", že sa vráti), lebo som vedela, že to by spôsobilo, že by si zobral druhú ženu! A tak, ako som už skoršie povedala, zakopla som skoro na konci mojej Cesty k obnove, tým, že som druhej žene dala vedieť, a to sa dostalo k môjmu manželovi, a to potom viedlo k tomu, že požiadal o rozvod. Chvála Pánovi, že som poznala tento verš:

"Lebo spravodlivý vstane, hoc by padol sedem (ráz), zločinci však pohrúžia sa v nešťastí"—Prísloví 24:16.  Vedela som, že sa musím postaviť a obrátiť sa úplne na Pána A že ona v "čase nešťastia" padne a nikdy viac nevstane (v manželovom alebo mojom živote).

Buďme reálne, každá z nás nenávidí, keď je s ňou manipulované alebo keď sme nútené urobiť niečo, čo je proti našej vôli. Na začiatku som mohla vidieť, že Pán ma povzbudzoval, aby som manžela prenechala viac a viac, tak ako sa hovorí vo všetkých týchto veršoch hore A hlavne čítaním podobenstva o márnotratnom synovi, ktorý mal dovolené odísť a nebol stíhaný svojim otcom, keď raz odišiel.

Hlavný dôvod, prečo moje manželstvo padlo bol, aby som dovolila Pánovi, aby úplne premenil MŇA, a preto som tak veľmi šťastná a vďačná, že sa to nestalo ani o sekundu skoršie. Pravdou je, túžila som po väčšej premene a čase, ktorý som mohla stráviť iba s Pánom!

Keď som manžela raz úplne prenechala, Pán ma viedol, aby som zanechala honbu za manželom a manželstvom a naháňala Jeho—Pána. A vtedy moja tvár začala žiariť, ako sa hovorí v Žalme 34:5, "Na neho hľaďte a budete žiariť a tvár vám nesčervenie hanbou." Môj manžel sa stal žiarlivým, lebo si myslel, že som zapletená s niekym iným!

Nebolo to iba tým, že som bola NOVÁ, a keď ma videl, bol podozrievavý, ale kedže som naháňala Pána, nechodila som po našom meste tak, ako kedysi, ale často som bola zaneprázdnená, keď povedal, že príde, čo sa stávalo viac častejšie.

Aká zmena z patetickej ženy, ktorá by ho bola nasledovala a chcela tráviť s ním čas, nechala všetko tak, len aby s ním bola. Vtedy bol jednoducho drzý a nenávistný a odmietal ma. Plány menil v poslednej minúte.

"Tým, že som nasledovala návrhy spoločenstiev, ktoré stáli za manželstvo a naháňala som svojho manžela, ktorý mi jasne povedal, že ma nechce, to čo sa stalo, bolo, že som bola frustrovaná a vyčerpaná. ANI JEDNA z týchto dám (s ktorou som sa modlila) nevidela, že by sa ich situácia pohla. Po pravde, bola som zaneprázdnená mojou profesiou, že som "stála za moje manželstvo" a "neumierajúcu lásku k môjmu manželovi."

Toto iba spôsobilo, že si o mne začal myslieť, že som patetická a posadnutá, hlavne keď ma pristihol, ako jazdím okolo jeho domu a kontrolujem, kto tam bol s ním! Čím som ho viac naháňala, tým viac on naháňal iné ženy!

IBA vtedy, keď som sa modlila za MÚDROSŤ, som našla spoločenstvo obnovy RMIEW! Objednala som si OTM knihu a prečítala ju za jednu noc!!!! Začala som zavádzať princípy a moja situácia sa rýchlo menila. No keď som sa pozerala do vecí, čo robil môj manžel, musela som strpieť VEĽKÚ skúšku, keď sa jeho najnovšia priateľka predvádzala predo mnou skoro každý týždeň počas basketbalovej sezóny! Iba "radosť z Pána" mi pomohla udržať moju vyrovnanosť. Neskoršie som prišla na to, že plánoval, aby sa ona k nemu nasťahovala! No keď som mala zatvorené ústa a prestala som ho naháňať, napokon sa rozišli." ~Helen

Keby som bola hrala hru, nový spôsob, ako ho dostať späť, vedela som, že by to bolo zlyhalo a vybuchlo do moje tváre—situáciu by to zhoršilo, možno by sa stala neznesiteľnou a ja by som to bola vzdala. Nielenže muž vycíti, keď je s ním manipulované, alebo keď žena "povie," že o neho nemá záujem, alebo že ide v živote ďalej, no neurobí tak, no čo je najdôležitejšie, že PÁN vidí a je ranený tvojou neverou voči NEMU!

Neurob veľké prehlásenie, že ho prenechávaš a potom budeš aj tak robiť tie isté veci, ako si robila. Namiesto toho sa uisti, že zmeny v tebe sú skutočné. Zmena vo mne bola skutočná a musela byť skutočná—a v tvojom živote musí byť tiež skutočná.

Veľmi skoro som sa stala niekym, s kým chcel byť, a keďže som bola pre neho príliš zaneprázdnená, začal ma naháňať ešte viac. Keby sa bolo moje srdce vrátilo naspäť, viem, že jeho by sa vrátilo k DŽ.

"Odohnal si mi známych a zošklivil si ma pred nimi. Uväznený som a vyjsť nemôžem. Priateľov aj rodinu si odohnal odo mňa, len tma je mi dôverníkom. "—Žalm 88:9, 19

PREČO to On urobil?

"Mám však proti tebe to, že si zanechala svoju prvotnú lásku. "—Kniha zjavenia 2:4

Jedným z dôvodov, prečo ma Pán chcel zmeniť, bolo, aby mi pomohol vyvíjať sa a mať "tichého a pokojného ducha," čo je nielen drahocenné pre Neho ale tiež pre každého! V presnom čase som začala preukazovať túto zmenu, v manželovom vzťahu sa ona stávala horkejšou a ostrejšou v jazyku, tak ako sa hovorí, čo sa stane s cudzoložnicou "na konci" v Prísloví 5:4. Keď ma opustil, oh, oh, BOLA som svárlivá žena, no potom som sa stala niekym úplne novým!

A stalo sa to iba vtedy, keď som prišla k bodu, že som viac NEPOTREBOVALA môjho manžela, kvôli vzťahu, ktorý som mala s Pánom, keď môj manžel ukončil vzťah s druhou ženou a prišiel domov.

Nenaháňaj svojho manžela!

Povzbudzujeme všetky ženy, ktoré chcú mať obnovené manželstvo, aby nenaháňali svojich manželov, ktorí odišli, žiadnym spôsobom, ani formou (telefonáty, pohľadnice, listy, kvety). Veríme, že manžel, ktorý chce odísť, by mal mať dovolené, aby odišiel, tak ako je to ukázané v Písme.

Ešte raz:

Žalm 1:1-2 "Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a NECHODÍ CESTOU HRIEŠNIKOV...ale v zákone PÁNOVOM má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou."

Tento verš nám nehovorí iba čo NEmáme robiť, ale čo by sme mali robiť. Meditovať nad Jeho Slovom dňom nocou! Niektoré z vás sa vracajú do starých ciest. Chceš sa zmeniť, no nie je to trvalé. A to je spôsobené tým, že si nenahradila to, čo si odstránila s niečim dobrým. To je ďalší princíp, ktorý sa musíš naučiť:

"Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok, ale nenájde. Vtedy si povie: "Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel." Keď ta príde, nájde ho prázdny, vymetený a vyzdobený.  Tu odíde, vezme so sebou sedem iných duchov horších, ako je sám, vojdú dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým. Tak to bude aj s týmto zlým pokolením.”—Matúš 12:43-45.

Nedaj sa chytiť nečistým duchom, iba ti ukazujem princíp. Je to podobné s ľuďmi, ktorí úspešne schudnú a udržia si novú váhu. Zmenili to, čo predtým robili. Prestali jesť zlé jedlo a začali jesť dobré jedlo. Predtým sedeli a pozerali televíziu, no potom začali chodiť na prechádzky a do posilňovne. 

Ak nahradíš pozeranie televízie čítaním Jeho Slova. Nahradíš rozprávanie cez telefón s inými tak, že budeš hovoriť k Nemu o všetkom, čo ťa sužuje. Ak viac nedúfaš, že budeš vidieť alebo počuť o tvojom manželovi, ale sa pýtaš Jeho, ako más tráviť svoj čas viac produktívne a šťastne...potom budeš vidieť zmenu v tvojom živote, zmeníš sa a aj druhí budú vidieť tieto zmeny.

No pamätaj si, že si uprostred Esterinej úplne premeny a ľudia sú najviac unesení, čím je to dlhšie A a čím je zmena radikálnejšia. Tak nájdi nové miesta a nové ženy, s ktorými sa budeš stretávať—ženy, u ktorých si hľadala pomoc—nemusíš robiť nič iné, iba hovoriť o Pánovi, čo znamená, že tvoja tvár bude ešte viac žiariť!

1 Korinťanom 7:15 "No ak neveriaci chce odísť, NECH ODÍDE. V takomto prípade nie sú brat alebo sestra otrocky viazaní; veď Boh nás povolal žiť v pokoji."

A ešte raz, tento druh "prenechania" je to, čo sme videli u otca v podobenstve o márnotratnom synovi, ktorý nikdy nešiel za svojim synom. Namiesto toho ho nechal ísť, odišiel z jeho cesty, a dal mu peniaze a tak jeho syn mohol nájsť svoju cestu do prasačieho chlieva. Až kým jeho syn neprišiel k zmyslom a bol na svojej ceste k ľutovaniu, až vtedy ho otec stretol s plášťom, prsteňom a vykŕmeným teľaťom! Môžem požiadať tie z vás, ktoré ste členmi iných spoločenstiev, "prečo toto všetko (plášť, prsteň, vykŕmené teľa) keď tvoj manžel žije v hriechu?

A ak tvoj manžel nie je viac na teba nahnevaný, prečo, ak môže mať obe, teba aj druhú ženu, ktoré ho naháňate, prečo by sa toho mal vzdať?

Stále vidíme, že osoba, ktorá je naháňaná, bude sa ešte väčšmi pokúšať uniknúť! Ak manželovi posielaš narodeninovú pohľadnicu alebo pozdrav z dovolenky, iba posilníš vzťah s druhou osobou, lebo si porušila tri Písma, ktoré sme predtým spomenuli dva krát.

Radšej, ako naháňať svojho manžela, ženy, ktoré zažili OBNOVENÉ manželstvo, NAMIESTO toho naháňali vzťah s Pánom. Ak naháňaš Boha, potom ťa nevyhnutne bude naháňať tvoj manžel—a tvoje manželstvo bude obnovené!

Jednoducho to nemôžeme dostatočne povedať, prosím, netelefonuj svojmu manželovi, ak odišiel. Neposielaj mu karty a ani mu nehovor, že ho miluješ. Nežiadaj stále o odpustenie. Uisti sa, že si to urobila raz a potom prenechaj aj toto! A prosím, nehovor manželovi, že "stojíš" za svoje manželstvo a ani mu nehovor o tvojej "zmluve s Bohom."

UTEKANIE

Radšej, ako STÁŤ za svoje manželstvo, čo, ako sme povedali, neznamená, že stojíš silno, ale stojíš v ceste hriešnikovi.

Veríme, že by si mala UTEKAŤ!

Utekaj s očami upretými na perfektnej cene—udržuj svoje oči na Ježišovi!

"Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery. On namiesto radosti, ktorá sa mu núkala, vzal na seba kríž, pohrdol potupou a sedí po pravici Božieho trónu. Myslite na toho, ktorý zniesol také protirečenie hriešnikov, aby ste neochabovali a neklesali na duchu. " —Hebrejom 12:1-3 

Duchovná arogancia

Jedným z najväčších prekvapení, od tých, ktoré prichádzajú do nášho spoločenstva a otvorene hovoria o tom, že "stoja" za svoje manželstvo, je, že veľmi často vyjadrujú svoju duchovnú aroganciu. Jeden znak je, keď nám slobodne hovoria o manželovom hriechu.

Nie iba to, ale obyčajne sa rýchlo o manželovi zmienia, ako o "márnotratnom," čo je ako som povedala, akoby si ho nazvala hlbokým, špinavým "hriešnikom." Keď vidíme, že sa žena pozerá na manželove hriechy radšej, akoby sa sústredila na svoje vlastné, vieme, že stále ničí svoj dom a vôbec sa nepribližuje k obnove. Matúš 7:2-5 o tom hovorí takto:

"Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. 

 Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš?  Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: "Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka" - a ty máš v oku brvno?! 

Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata."Tento druh duchovnej arogancie je to, čomu sa hovorí "farizejský duch." Toto je tak nebezpečné a zabráni to Bohu, aby pohol v našom manželstve smerom k obnove. Keď som dôverovala Bohu za moju manželskú obnovu, Pán mi ukázal v Jeho Slove, že Ježiš bol krutý a tvrdý voči jedinej skupine, nie hriešnikov, ale farizejov! A vtedy mi ukázal, že JA SOM BOLA farizejkou, lebo som sa sústredila na manželove hriechy a nevidela svoje vlastné!

Je tak veľa Kresťanov, ktorí predstierajú, že sú duchovní z vonku, no sú špinaví vnútri. Ježiš ich nazval obielenými hrobmi

Matúš 23:27 "Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo sa podobáte obieleným hrobom, ktoré zvonka vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty!"

Budem čakať — NAVŽDY!!

Povedala si niekedy svojmu manželovi, alebo iným ľuďom, že budeš "čakať navždy"? Tak sa potom priprav, že budeš ČAKAŤ.

Naháňanie svojho manžela alebo robenie silných vyhlásení nepomôže—spôsobí, že budú utekať. Toto tiež zatlačí tvojho manžela k druhej žene. Nemôžeš stáť ani v ceste rozvodu.

Prestaň každému hovoriť, že "stojíš" a odíď z jeho cesty. Nepokúšaj sa zastaviť rozvod, lebo toto môže byť to, čo otočí tvojho manžela! Ježiš nám povedal, aby sme neodmietali zlo, ale namiesto toho, ako mať z toho výhodu. Nie, nie náš hriech, z neho nebudeme mať nikdy výhodu, ale z hriechov iných, ktoré sú namierené na nás! Pozri sa na život Ježiša. O tom bol celý Jeho život.

"No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé."—Matúš 5:39

Prečo by to povedal? Lebo to je Boží spôsob, aby si bola požehnaná! A najväčšie požehnanie je v tom, keď získame Jeho priazeň! Byť obkolesená priazňou je miesto, kde milujem byť!

Buďte vďační "aj k zlým. Veď je to milosť, keď niekto pre svoje svedomie pred Bohom znáša bolesti a nespravodlivo trpí. Lebo aká je to sláva, keď znášate údery po tvári za to, že hrešíte? Ale ak dobre robíte, a predsa znášate utrpenia, je TO MILOSŤ pred Bohom."—1 Peter 2:18-19. 

Toto sú silné veci, no nikto o tom nehovorí! 

Okej, poďme hovoriť o podrobnostiach v spoločenstvách, ktoré stoja za manželstvo, lebo veľa žien nevidí veci zo správnej perspektívy. Poďme hovoriť o medzere v týchto spoločenstvách. Helen nám už povedala, ako ďaleko môžu veci zájsť, keď veríš, že si stále vydatá, keď presnejšie si rozvedená. Tak veľa žien prijme tento názor, že sú stále vydaté, lebo majú "zmluvu" s Bohom. No keď sa nad tým zamyslíš, je to ako keď mávaš značkou auta, no auto bolo ukradnuté!

Držať značku auta neznamená nič, ak nemáš auto! Ak niekto iný na ňom jazdí. Manželská licencia alebo zmluva znamená veľmi málo, keď ideš do postele sama a tvoj manžel ide do postele s ňou.

Namiesto toho sa nad tým zamysli Božím spôsobom a požiadaj Jeho, aby bol tvojim Manželom.

“‘Nebojže sa, veď nebudeš zahanbená, a nepýr sa, veď nebudeš potupená! Áno, zabudneš hanbu mladosti, na potupu svojho vdovstva si nespomenieš viac.

 Bo Manželom ti bude tvoj stvoriteľ Pán zástupov je jeho meno, vykupiteľom Svätý Izraelov, Bohom celej zeme sa nazýva. 

Veď ako opustenú ženu a duchom skleslú povolal ťa PÁN. Nuž či môže byť zavrhnutá žena mladosti? - hovorí tvoj Boh. ”—Izaiáš 54:4–6

Keď raz Pán vie, že tvoje srdce patrí jemu, On sa stane všetkým, čím tvoj manžel nikdy nebol a nikdy nebude! Nechce priviesť tvojho manžela, keď vie, ako budeš zranená, lebo tvoje srdce je príliš otvorené, príliš čerstvé. Nie pokiaľ On nevie, že si prenechala tvojho manžela, a máš dosť Jeho, vtedy On privedie tvojho manžela naspäť do tvojho života, lebo za žiadnych okolností nedovolí, aby ti on znovu ublížil.

Spoznáte ich po ovocí

V dobe, keď tvoja budúcnosť visí v rovnováhe, je dôležité, aby si bola opatrná, keď hľadáš, alebo prijímaš radu a pomoc. Ako vieš, komu môžeš dôverovať?

Biblia nám hovorí, ako veriacim, ako rozlíšiť, komu môžeme veriť a od koho stáť bokom. V Matúšovi 7:15-20 sa hovorí, "Poznáte ich po ovocí."

Keď sa manžel priznal, že je zapletený s inou ženou, najskôr som hľadala Boha. Boh úplne a v okamihu obrátil situáciu.

Nanešťastie, urobila som najväčší omyl v mojom živote, ktorý budem ľutovať po zvyšok môjho života! Nasledovala som radu od niekoho, kto NEMAL ŽIADNE OVOCIE.

Ako som už včera povedala, prečítala som si zničujúcu knihu o "tvrdej láske," od populárneho "Kresťanského" psychológa a nebola som poučená o zlom ovocí, ktoré táto kniha produkovala. Až keď som začala slúžiť iným ženám, ktoré mi v slzách povedali, že urobili tú istú chybu, keď nasledovali radu z tejto knihy—a to spôsobilo, že ich manželia nenávideli a opovrhovali nimi!

Na dodanie k tvojmu spoločenstvu, ktoré stojí za manželstvo, ak si zúfalá, možno si skúsila metódy tvrdej lásky, zostaň bokom od tejto knihy a vyhneš sa zničujúcim výsledkom.

NAŠA HISTÓRIA s tými, čo stoja za manželstvo

Počas minulých dvadsiatich rokov sme mali stovky žien (a mužov), ktorí k nám prišli zo spoločenstiev, ktoré stoja za manželstvo pre dodatočnú podporu a uistenie. Nanešťastie, doteraz sme mali málo ovocia, nie skutočné priaznivé výsledky s tými, ktorí prijali túto doktrínu, lebo je to úplne v rozpore s našou vlastnou, ako si si už prečítala.

Každých pár rokov sa náš vodcovský tím spojí dokopy a hľadá Boha kvôli múdrosti. V jednom bode sme mali toľkých, ktorí prichádzali z iných spoločenstiev, že sme sa začali sústrediť výhradne na nich a naše spoločenstvo sa zmenilo na zdôrazňovanie princípov, ktoré boli v protiklade s ich doktrínou, no prišli sme na to, že sme veľmi uškodili ženám (a mužom), ktorí neprišli z týchto spoločenstiev, ktoré stoja za manželstvo.

Znovu sme sa stretli a cítili sme, že v najlepšom záujme pre prílev ľudí z týchto spoločenstiev a pre bezpečnosť našich vlastných členov, že najlepšie bude, keď ich otočíme a pošleme ich naspäť do ich prvého spoločenstva, kam ich Boh zavolal.

So začiatkom RMIEW v roku 2011 sme opäť hľadali Boha, keď sme opäť začali dostávať obrovské čísla žien, ktoré prichádzali z týchto spoločenstiev. Na začiatku sme začali s nimi úzko pracovať, no neskoršie, po tom, ako bolo z našej strany veľa investované, často sme dostali odpoveď na niečo, čo bolo z nasledovania spoločenstiev, ktoré stoja za manželstvo, v podstate to znamenalo, že odchádzajú!

Z časti je toto spôsobené kvôli tomu, že tieto spoločenstvá "kŕmia telesnosť." Čeľme tomu, cítime sa DOBRE, keď "niečo" robíme. Cítime sa dobre, keď posielame dopis, telefonujeme alebo niekomu povieme o tom, že stojíme za manželstvo. No necítime sa dobre, keď sme zase a zase a zase odmietnuté!

Nenávidíme dať do skupiny teba alebo inú ženu v negatívnom spôsobe a iba si prajeme, aby sme poznali správny kurz, ktorý ti napokon pomôže a dá ti to, za čím túži tvoje srdce. Jednoducho sme boli v strate a nevedeli sme, čo robiť. Až pokiaľ Boh neviedol Helen, aby nám začala slúžiť. No chceme, aby si vedela, že toto je pre nás NOVÉ teritórium. Nemali sme úspech, ktorý sme mali predtým so ženami a mužmi, ktorí neboli časťou týchto spoločenstiev.

Cesta, ktorou v tomto bode ideme, je, aby sme ti ponúkli CELÚ pravdu, ktorú sme sa naučili a dôverujeme, že Boh ti pomôže, aby si PRENECHALA to, čo si sa naučila a čo si robila. IBA VTEDY budeš v pozícii, aby si obnovila svoju myseľ a BOH bude môcť urobiť nemožné.

Napriek tomu, že máme stovky obnovených manželstiev, musíme byť úprimné a ísť dopredu, nemali sme ANI JEDNO, ani jedno obnovené manželstvo, ktoré by bolo podané od ženy, ktorá bola kedysi v tomto spoločenstve alebo prišla z tohto spoločenstva, ktoré stojí za manželstvo.

Vieme, že oboje spoločenstvá, ktoré stoja za manželstvo (Covenant Keepers a Rejoice Ministries) majú svedectvá o obnovených manželstvách a preto, ešte raz cítime, že toto je spôsobené dvojtvárnosťou, ktorá je spôsobená tým, že si súčasťou OBOCH spoločenstiev a mixuješ oboje učenia. 

A preto ťa vyzývame, aby si sa buď vrátila a prijala ich doktrínu a zostala pod ich vodcovstvom, láskou, podporou a učením ALEBO urobila všetko, čoho si schopná, aby si PRENECHALA to, čo si sa naučila, za účelom, aby si prijala princípy nášho spoločenstva.

Tu je krátka chvála od jednej ženy, ktorá bola ochotná "prenechať" a prijať to, čo učí Spoločenstvo obnovy:

Tiež chcem poďakovať Bohu, lebo mi priniesol svetlo do tmy. Patrila som do programu, ktorý stojí za manželstvo po dobu 1 1/2 roka predtým, ako som našla Spoločenstvo obnovy. A keďže som konečne PRENECHALA môjho manžela, konečne mám pokoj, s vedomím, že Boh sa o všetko postará namiesto mňa. Je veľmi stresujúce "stáť," lebo výsledok tvojho manželstva je založený na tom, čo TY môžeš urobiť, nie na tom, čo BOH môže (a mal by) urobiť. Neprenechanie bolo to, čo spôsobovalo, že som sa potápala a zažívala som intenzívnu bolesť. Prinieslo to mnoho strachu, ktorý som nemala niesť, lebo som si myslela, že moje manželstvo závisí na mne, aby som ho udržala (a niekedy som to už nechcela viac robiť). Boha som vytlačila zo scény. ODKEDY som manžela prenechala, môj manžel začína prichádzať. Vynaložil úsilie, aby nás zastihol. Napriek tomu, že sú to detské kroky, vidím, ako Boh obracia jeho srdce smerom k nám. Začína robiť veci, ktoré by predtým nikdy neurobil.

Chcem Mu vzdať chválu, lebo teraz, keď mám problém, prvá vec, ktorú urobím je MODLITBA s OTVORENÝM srdcom (namiesto "Bože, prosím naprav môj problém takto a takto). Nechodím za inými ľuďmi, aby som sa ich spýtala na názor. Idem k Bohu, On mi odpovedá osobne. Posiela mi tak veľa pravdy, hlavne o "obeti chvály" -že Ho chválim uprostred mojich skúšok, namiesto toho, aby som nad nimi lamentovala.

Je to OVEĽA lepšie ako byť na smrť vystrašená a dúfať, že budú naplnené moje potreby cez môjho manžela a spoliehať sa na neho, že ma zdvihne. Vždy som počula, že Boh je jediný, kto nás môže naozaj zdvihnúť, no nikdy som tomu neverila. Možno musíme byť naozaj "prázdne" predtým, ako nás On môže začať napĺňať. Ďakujem Ti Bože za všetko požehnanie.

~ Chloe z Tennessee

Prečítaj si, čo ponúkame opäť a opäť. Vezmi všetko k Bohu a potom MU dovoľ, aby ťa viedol tam, kde by si mala byť a čo ON chce, aby si urobila.

"Veď tvoje ustanovenia sú mi rozkošou

a tvoje príkazy radcami. "— Žalm 119:24

V každom princípe, ktorý je v tejto lekcii sa môžem otočiť a vidím cestu, na ktorú ma Boh pozval. Bola som zlomená až do jadra, keď som prišla na to, že je môj manžel v cudzoložstve. Nikdy za milión rokov by som neverila, žeby toto urobil, a on tiež hovorí, že nemôže uveriť, že to urobil. Urobila som každú možnú chybu, zmenila som sa na šialenú, samovražednú ženu. Hanbím sa a je mi trápne, čo som urobila.

Nejako som našla spoločenstvo "stojace" za manželstvo a zdalo sa, že ma postavilo na lepšiu cestu, než na ktorej som bola. Aspoň som mala nádej, že s Bohom je obnova možná. Chvála Pánovi, že ste zmenili pravidlá v tejto záležitosti a dovoľujete, aby ľudia, ako ja, z iného spoločenstva mohli prechádzať cez tieto lekcie!

Keď som bola časťou iného spoločenstva, stále som mala rozbitú dušu. Plakala som celé dni a noci. Pýtala som sa Boha, kde je ten takzvaný "pokoj, ktorý prevyšuje chápavosť." On vypočul môj nárek a viedol ma sem do Spoločenstva obnovy a k povzbudzovaniu žien. Teraz mám pokoj!!!

Teraz vidím, že tým, že som stála za manželstvo, spoliehala som sa na seba, nie na Boha. Preto som nemohla nájsť pokoj. Nemôžem dostatočne chváliť Boha, za to, že mi dovolil tento boj so sebou, a potom, keď som bola úplne vyčerpaná, On ma viedol k vám, správnejšie k Nemu." 

“...a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí" —Ján 8:32

Teraz je čas, aby si KLIKLA SEM a vyliala si svoje srdce pred Pánom a do denníka "Čo som sa naučila."