★★★★★
Svedectvá o odovzdávaní desiatkov —
Klikni sem

 

Predtým ako začneš s panikou a čudovaním sa, PREČO tvoja Cesta Obnovy a princípy u teba nefungujú—chceme ti pripomenúť jeden z KĽÚČOVÝCH PRINCÍPOV—odovzdávanie desiatkov—ktorý odomkne Úzku Bránu vedúcu k životu a zabráni nepriateľovi, aby viac od teba Nekradol.

Matúš 7,13-14—

„Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!“

Malachiáš 3,10-11—

„Prineste celý desiatok do ZÁSOBÁRNE, aby bol pokrm v mojom dome, a týmto ma vyskúšajte - hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť. A pohrozím kvôli vám žráčovi, že vám nepokazí plody zeme a vinič na poli vám nebude neplodný - hovorí Pán zástupov.

Ekumenický preklad—„Prinášajte celé desiatky do zásobárne. Keď bude potrava v mojom dome, potom ma vyskúšajte — vraví Hospodin zástupov —, či vám neotvorím okná nebies a nevylejem na vás nadmieru požehnania. A bude po nedostatku. Kvôli vám zabránim škodcom, aby vám neskazili plodiny zeme. Na poli nebude vinič bez plodov — vraví Hospodin zástupov.“

Roháčikov preklad—„Doneste celý desiatok do domu pokladu, aby bola potrava v mojom dome, a nože ma potom zkúste v tom, hovorí Hospodin Zástupov, či vám nepootváram nebeských prieduchov a nevylejem vám požehnania až prehojne. A pokarhám vám to, čo požiera, a nebude vám kaziť plodu zeme ani vám pred časom nepomece vinič na poli, hovorí Hospodin Zástupov.“

Výber je na tebe:

Deuteronómium 30,19—

„Za svedkov proti vám volám nebo i zem: Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu! Vyvoľ si život, aby si zostal nažive ty aj tvoje potomstvo“

Namiesto stratégie poistenia, Boh nám dáva stratégiu záruky, ktorá je navrhnutá, aby ťa chránila od požierača. Pamätáš si naňho? Je to nepriateľ, o kom hovorí Ján 10,10 ako o zlodejovi:

Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“

Zlodej používa ľudí ako DŽ, rodinu a priateľov, aby ti šepkal klamstvá a taktiež používa dlh a cudzoložstvo, aby ťa oslabil a kohokoľvek ďalšieho pripojil, aby sa dopustil cudzoložstva.

JEDINÁ ochrana, ktorú môže získať každá z nás, je to, čo ti pripomíname na konci každého mesiaca:

Malachiáš 3,10-12 „Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome, a týmto ma vyskúšajte - hovorí PÁN zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť. A pohrozím kvôli vám žráčovi, že vám nepokazí plody zeme a vinič na poli vám nebude neplodný - hovorí PÁN zástupov. I budú vás blahoslaviť všetky národy, lebo vy budete bohumilá krajina - hovorí PÁN zástupov.“

„Mnohé z Vás sú nasýtené s RMI, cez naše denné Povzbudenia, iné cez informačné letáky a naše špeciálne lekcie a/alebo naše knihy zadarmo. I keď je to nádherné, je to tiež nebezpečné, ak zlyháš v prinesení tvojho desiatku do tvojej novej zásobárne, pretože tým otváraš zadné dvere požieračovi, aby ťa prišiel zničiť a okradnúť.  

Kedykoľvek vidíme ženu, ktorá vyzerá, že robí všetko správne, ale stále má veľké problémy, vždy sa snažíme zistiť, ČI priniesla svoj desiatok do svojej novej zásobárne. Bez zlyhania vidíme ihneď to, čo sme podozrievali—nedala jej desiatok alebo 10% jej príjmu, čo znamená, že nechala zadné dvere otvorené, aby bola okradnutá o to, čo je Boh prisľúbil!

S rovnakým princípom ale naopak, keď vidíme ženy, ktoré postupujú tak rýchlo, že sa to zdá ľudsky nemožné—ako väčšina žien, ktoré odovzdávajú Chválu a povzbudzujú ťa—tieto ženy, keď hľadáme, zistíme vždy, že odovzdávajú desiatok do ich novej zásobárne.

Kde Investujeme

** RMI nepotrebuje tvoje peniaze. Nikdy nežiadame o peniaze, nikdy. Dôvod, prečo ťa učíme a pripomíname ti to, je pre TVOJE výhody, nie naše. On nám verne poskytuje všetko, čo potrebujeme, pretože ako spoločenstvo dávame desiatky a ofery iným spoločenstvám a misionárom!

My nie len veríme v tento princíp, ale Boh ho preukázal RMI a každej z nás individuálne znova a znova—Filipanom 4,19 „Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi.“

A tak znova, aby sme pomohli ochrániť každú z vás, posledné dni každého mesiaca budeme odkazovať na túto stránku, dúfajúc, že ťa povzbudí, aby si prekonala svoj strach a odovzdala desiatok.

Čo je úžasné, On nás viedol k používaniu nového darovania na báze webu, ktoré ti umožňuje sledovať tvoje darovania. Prihlás sa Teraz.

Nástroje Darovania, nezisková databáza darovania pre jednoduché on-line darovania, manažment darovania je navrhnutý na webovej báze pre neziskové CRM.

Inými slovami, Nástroj Darovania ti pomáha sledovať tvoje darovania a dovoľuje ti obnovovať tvoje informácie. Potom na konci roka môžeš JEDNODUCHO získať tvoj dokument pre dane.

Poznámka: Zistili sme, že najlepší spôsob odovzdávania desiatkov je cez bezpečnosť RMI požívajúci ružový odkaz odovzdaj desiatok dnes! Odkaz, na ktorýchkoľvek našich stránkach, ktorý ťa bezpečne vezme na stránku RMI.

Urob krok viery a POTVRĎ tento prísľub:

„Dávajte a bude dané aj vám — mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchovatú vám dajú do lona. Akou mierou meriate, takou bude namerané aj vám.” —Lukáš 6,38

On túži Pokarhať Požierača kvôli tebe—jednoducho KLIKNI SEM a odovzdaj desiatok do tvojej Zásobárne!!

★★★★★ Svedectvá o Dávaní Desiatkov

Izaiáš 30,18—„ A preto Pán čaká, aby sa zľutoval nad vami, a preto sa dvíha, aby vás omilostil, veď Bohom pravdy je Pán, blažení všetci, čo dúfajú v neho.“

odovzdaj desiatok dnes!