Čo veríme  

Veríme. . .

Že Ježiš Kristus je Jediný Syn živého Boha. Veríme, že Ježiš Kristus bol narodený z Panny Márie, žil život bez hriechu a zomrel na kríži, aby zaplatil cenu za naše hriechy. Tretí deň vstal z mŕtvych, vystúpil na Nebesia, sedí po pravici Otca a jedného dňa sa vráti.

Uznávame a veríme, že Biblia je je úplné a neomylné Božie Slovo.

Veríme, že neexistuje iná cesta k Bohu, ako cez Ježiša Krista: žiadna práca, dobré skutky, účasť v kostole, alebo modlitby k niekomu inému okrem Ježiša ťa neprivedú do neba a neušetria ťa od večného utrpenia.

Náš trojmo usúkaný povraz je založený na dvoch úryvkoch z Písma:

"Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek: za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu, a keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne! Nemá pri sebe druha, čo by ho zodvihol.  Aj sa lepšie zahrejú, ak dvaja ležia spolu, ale sám - akože sa môže zahriať sám? Veď dvaja vedia premôcť samého, dvaja sa skôr postavia na odpor. Trojmo usúkaný povrazec sa nepretrhne tak chytro."—Kazateľ 4:9-13  

"Ale Mojžišovi ruky oťaželi. Tu vzali kameň a podložili mu ho a on si naň sadol. Áron a Hur mu ruky podopierali jeden z jednej a druhý z druhej strany, a tak zostali jeho ruky v rovnakej polohe až do západu slnka." —Exodus 17:12