Pred dvoma týždňami som ukončila môj odkaz dúfajúc, že každá z vás (znova alebo po prvýkrát) zažije nespútanú radosť ako milovaná nevesta. Uplatňujúc si nárok na tento verš ako svoj vlastný, „Môj Milý je môj a ja som Jeho“ „že som ochorela od lásky.“ Pieseň Šalamúna 5,8 a 2,16

Drahá nevesta, podarilo sa ti prekonať pokušenie byť oklamaná pokušiteľom? Zostala si pod NM? Byť chorá od lásky, ako som povedala, je to, kde túžim zostať.

Bez radosti v mojom srdci niet pochýb o tom, že tam nie je „žiara“ alebo „krása“, ktorú ostatní komentujú (nemá to nič spoločné s mojím vzhľadom, ale Koho tvár odrážam) – čoho opak sa určite stane - keď sa odovzdáš pokušeniu po príliš dlhom pohľade na klamstvo. Keby som sa rozhodla pozerať sa a sústrediť sa na klamstvá, namiesto toho, aby som sa sústredila na Jeho tvár, zostala by som bezpochyby so zamračenou tvárou, o čo sa chcem podeliť v tomto týždňovom odkaze.

Keď sa vrátime v Biblii do Genezis 3, potom čo bola žena oklamaná a manžel dobrovoľne zhrešil, vieme, že sú zo Záhrady vylúčení. Spoločenstvo, ktoré kedysi mali s Bohom, je preč a okamžite sa to odráža vo vzťahu medzi mužom a jeho manželkou (čo je prvýkrát, kedy muž obviňuje Boha a jeho manželku za svoj hriech).

Potom nanešťastie, tento nedostatok vzťahu, ktorý mali v Záhrade s Bohom, keď sa s Ním potulovali, sa bohužiaľ preniesol na ich deti, na ich synov. Čoskoro potom v Genezis 4 vidíme, ako Boh upozorňuje na tvár, ktorá bola u Kaina zamračená, a ako vieme, to varovanie, ktoré dal On, nebolo dodržané. Avšak, som presvedčená, že každá z nás si musí uvedomiť múdrosť v Božom varovaní a dbať naň. Tvár, ktorá sa zamračila v dôsledku toho, že naše tváre odrážajú naše srdcia, povedie k hriechu. Hriech bude spáchaný.

Toto je niečo, čo som naučila robiť svoje deti. Nikdy by som nedovolila zlé postoje ani tvár, ktorá by odrážala čokoľvek, čo bolo potrebné riešiť v ich srdciach. Našťastie všetci z tohto tréningu mali úžitok a poďakovali mi, ako aj ich manželia/manželky. Zlý postoj znamená srdce, ktoré nie je správne. Nedovoľ toto v sebe alebo svojim deťom. Odpustením sa zbavíš hnevu.

Dovoľ mi tiež vysvetliť, že hriech je iný ako previnenie, pretože sme sa naučili že „Kto teda vie dobre robiť, a nerobí, má hriech“ (Jakub 4,17).

Mnohé z nás mohli skutočne premeškať „videnie“ alebo všimnutie si, keď naši manželia stratili lásku vo svojich srdciach - keď niekto mohol poukázať na kvapkajúci kohútik našej svárlivosti. Alebo sme si možno všimli, že ich frustrácia sa prejavila v ich tvári, ale neurobili sme nič, ale namiesto toho sme neústupne zotrvávali v našej tvrdohlavosti. Avšak tento „pohľad“ frustrácie a nespokojnosti je tým, čo si myslím, že cudzoložná žena hľadá, aby uvrhla a nalákala svoju obeť do jamy, o ktorej muž netuší, že sa do nej chystá spadnúť.

Ale čo my?

Sme imúnne voči upadnutiu do zúfalstva; upadnutiu do hriechu? Vieš, že mnoho žien, ktoré sa usilujú o obnovenie svojho manželstva, podľahne klamstvám nepriateľa, od rodiny a priateľov, že ich manželstvo je „nejako“ nemožné, keď Božie slovo jasne hovorí, že s Ním nie je nič nemožné?

Osobne som poznala niekoľko drahých milých priateliek, ktoré verili „malým klamstvám“, čo začalo, keď „Vykukli Von“ a „Otvorili Dvere“. Keď namiesto toho, aby „spali v búrkach“, zostali na palube a uprene pozerali na vlny a obávali sa ich, keď na ne narazili. Nikdy nezabudni, že „Eva Bola Oklamaná“ a že sme rovnako alebo dokonca ešte zraniteľnejšie. Nikdy si nechcem uvedomiť, že moje „Oči boli Otvorené“ beznádeji, ktorá by ma mohla nechať ľahkou korisťou, aby som sa znova vydala, znovu sa ocitla ako cudzoložnica alebo akýkoľvek iný hriech, ktoré sa stávajú „Kresťanom“ a najmä vodcom, na ktorých je nepriateľ najviac zameraný, aby ich zničil.

Každý deň, celý deň, okamih za okamihom hovorím so svojím NM vo svojom srdci. Či už je to jednoducho to, čo si mám obliecť, čo mám mať na raňajky alebo keď je to rozhodnutie, ktoré musím urobiť alebo problém, ktorý treba vyriešiť - zostať blízko a neustále byť „zamilovaná“, nielenže zabráni zamračenej tvári - ale umožní našej tvári ŽIARIŤ, odrážajúc Jeho lásku ku všetkým!!

Tento týždeň skontroluj svoju tvár. Sú tvoje oči stále také jasné, tvoj úsmev rovnako široký, tón tvojho hlasu rovnako veselý ako deň, keď si si uvedomila, že máš NM, ktorý ťa miloval napriek tomu, čo o tebe povedali ostatní alebo v tebe videli? Ak to všetko upadlo alebo sa dokonca redukovalo, vyzvala by som ťa, aby si si začala spomínať na dni predtým, ako si sa s Ním dôverne stretla, a potom počítala každé jedno požehnanie za druhým. Rob to celý deň. Počítaj ich, keď ideš spať a počítaj ich znova, keď sa zobudíš. Potom sa pozri na tvár, ktorú vidíš v zrkadle.