„O jedno prosím Pána —

aby som pociťoval nehu PÁNOVU“

—Žalm 27,4

 

Koľké z nás sa krčia kvôli našej súčasnej finančnej situácii (alebo niektorej z mnohých našich ťažkých situácií), ktoré sú na úrovni toho, čo sa v našich životoch považuje za krízu?

Aj keď sa najskôr krčíme, len vtedy, keď sme na tomto mieste, keď Ho beznádejne potrebujeme, Ho skutočne uvidíme tvárou v tvár! Keď sme zatlačené do Červeného mora alebo do hrobu na štyri dni a začíname páchnuť, kedy skutočne uvidíme Božiu slávu, však? Prečo potom skúšame všetko, čo je v našich silách, aby sme sa nedostali do podobných situácií a zbytočne sa snažíme z týchto ťažkostí dostať?

Prosím, nepochop ma nesprávne, nehovorím, že by sme sa mali úmyselne pokúšať zničiť naše financie alebo naše vzťahy alebo naše zdravie len preto, aby sme videli, ako Boh robí zázraky a boli sme svedkami nášmu Manželovi tvárou v tvár. Zaujímalo by ma, prečo „čakáme do poslednej chvíle“, kým Mu úprimne a úplne odovzdáme všetko a prestaneme sa pokúšať zastaviť nevyhnutné?

Predtým, ako je ktorákoľvek z nás ochotná dať, čokoľvek to je - úplne a kompletne nášmu Spasiteľovi, nášmu Manželovi - rozhodne určite urobíme aspoň jeden alebo viac „posledných zúfalých pokusov“, aby sme sa uchránili alebo zachránili. Aké sme tvrdohlavé. „Vedzte teda, že nie je to kvôli vašej spravodlivosti, že vám Hospodin, váš Boh, dáva túto dobrú zem, aby ste ju vlastnili, pretože ste tvrdohlavý ľud“ (Deuterónomium 9,6). Neverím, že ty a ja sa snažíme byť tvrdohlavé; Verím, že si mylne myslíme, že nás Boh bude považovať za hlúpe alebo sa možno obávame ostatných ľudí (ak by vedeli), že by nás považovali za nezodpovedné?

Verím, že ja patrím do tej poslednej kategórie. Bez ohľadu na to, do akej miery sa toho pokúšam zbaviť, to, čo si ostatní myslia, sa snaží napadnúť moju vieru. Doposiaľ som sa dostala k tomu, že som deprimovaná iba z jednej skupiny ľudí, ktorí ma znepokojujú a táto skupina sú moje deti, predovšetkým moje staršie deti. Som však vďačná, pretože vidím, že tieto obavy každým dňom ubúdajú alebo sa pomaly zmenšujú, ako veci narastajú do absurdity vo všetkých oblastiach môjho života, najmä z finančného hľadiska.

Aj keď robím, čo je v mojich silách, aby som si všetko udržala pre seba (čo je vo mne obrovská zmena, pretože som bola vždy tá, ktorá bola ochotná bláznivo „povedať všetko“, aby som mala názor všetkých ostatných, aby mi pomohli zmiasť ma), všimla som si, že keď urobíme všetko, čo sa dá, aby sme boli diskrétne, potom začne Pán odhaľovať veci ostatným - aby sme boli nútené podeliť sa s nimi o svoju vieru. Všimla si si to tiež?

V priebehu tohto roka ma Pán (a naše financie) naďalej stavia do veľmi neistých rizík, a to natoľko, že som pravidelne bola  nedávno donútená odhaliť, čo sa stalo, že sme sa dostali na toto miesto a čo mám v pláne s tým urobiť. Pravda je, že neexistuje nič, skutočne, čo by som dokázala s mojou situáciou urobiť. Boží plán, aby získal Svoju slávu a dokončil čokoľvek, čo plánoval, priviedol mňa, nás, našu rodinu do nemožnej situácie, úmyselne.

„Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí PÁN. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej“ (Jeremiáš 29,11).

Keď máme chorobu, inštinktívne robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme boli zdravé a keď sme vyčerpali svoju schopnosť vyliečiť sa, zvyčajne sa obrátime na svojho lekára. Ak sa choroba zhoršuje, požadujeme ďalšie testy a ak nie sú uspokojivé, hľadáme iný názor. Až potom, ako lekár nájde „nevyliečiteľnú“ - rakovinu alebo neoperovateľný nádor alebo konečnú chorobu - konečne padneme pred Bohom na naše tváre a odovzdáme Mu všetko, vkladajúc našu úplnú dôveru v Neho.

Prečo čakáme, kým sa vyčerpajú všetky naše zdroje a každý, o ktorom si myslíme, že nám môže pomôcť? Prosiac všetkých, ktorých poznáme, PREDTÝM, ako jednoducho vložíme všetku našu dôveru v Pána pre to, čo On dokáže urobiť?

Je to pýcha, arogancia alebo ignorancia? Naozaj veríme starému prísloviu, „Pomôž si človeče, Pán Boh ti pomôže“? Len pre tvoju informáciu, môže to byť jedna z najväčších lží, ktorej mnohí kresťania často veria a citujú, ale nie je to v Biblii, ani neexistuje jediný princíp, ktorý sa k tomu približuje. Na miesto toho je opak pravdou. Boh nám znova a znova hovorí, aby sme verili Jemu a nikomu inému, určite nie nášmu telu alebo „nakláňaniu“ k čomukoľvek, čomu rozumieme. Tak, som si začala vyberať dôverovať Jemu od začiatku a bojovať s pocitom, že som Ho musela premeškať, zarmútiť Ho alebo by som mala urobiť viac, aby som Mu pomohla, keď sa situácia zhoršuje namiesto zlepšovania.

Toto je práve tá pointa - veci sa musia zhoršiť, ak chceme pozerajúci sa dav Lazára alebo chceme vidieť cestu vybudovanú cez more. Tieto zázraky sa nestali iba v biblických časoch, ale sa dejú teraz, vo všetkých našich životoch, ak sme ochotné Ho nasledovať.

Milujem, keď Ho vidím tvárou v tvár a sledujem, ako prechádza Jeho sláva. Rada Ho potrebujem do tej miery, že som zúfalá po Jeho láske. Áno, pre mňa, byť beznádejne potrebujúca Ho, je odporúčanie tejto spisovateľky a pre všetky tie, ktoré sa chcú stať súčasťou toho, čo robí v týchto posledných dňoch.

Je to desivé? Áno! Často je to veľmi desivé. Ale pre každý strach existuje protiváha Jeho lásky, ktorá vyháňa všetok strach. „V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske“ (1. Jánov list 4,18). On ťa nebude trestať za to, že si urobila chybu a určite ti neodmietne pomôcť, keď budeš dôverovať iba Jemu samému.

A práve ako sme sa naučili v predošlých kapitolách, sú to naše svedectvá, čo nám pomáha stať sa prekonávateľkami. „Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva; a nemilovali svoj život až na smrť“ (Zjavenie 12,11).

Takže, drahá Prekonávateľka, tu je svedectvo tejto kapitoly. Odpusť mi, že ich nezdieľam v chronologickom poradí, ale nikdy som nebola logická - jednoducho som bláznivá pre Neho!

Fianančné Svedectvo #5

„Veľká Radosť Svadobnej Cesty“

Môžem ti povedať, že si myslím, že Boh práve ROKENROLUJE? Áno, je to pravda. Ak sa väčšinu času necítiš, že by si tancovala, potom neuvažuješ o tom, aký úžasný Boh skutočne je! „Len On je moja Skala, moja spása a moja pevnosť. Nebudem príliš otrasený“ (Žalm 62,2 EKU).

Nemôžem sa dočkať povedať ti toto vzácne svedectvo, aby si uvidela, že tvoj požehnaný Spasiteľ, tvoj Ježiš, tvoj milovaný Ženích je pred tebou s požehnaniami, ktoré ťa a všetkých ostatných odvejú!!

Bolo to pred menej ako dvoma týždňami, keď som mala vzácny telefonát od môjho syna, ktorý povedal: „Mami, mám vzrušujúce správy, budem sa ženiť!“ Bola som nadšená, keď som počula, čo som si už myslela, pretože mi to Pán stále hovoril- bola som tak nadšená, že som kričala! Necítiš sa tak, keď ti Pán niečo povie a potom počuješ, že sa to naozaj stalo? Avšak, ako náhle máš radosť, nepriateľ čaká, aby ti ju ukradol - takže buď pripravená.

Boh ma láskavo zdokonaľoval a videl, že ma môže povolať k nejakým skutočne obrovským skutkom. Napriek tomu sa nás nepriateľ stále snaží pokúšať útokom na naše pocity, ktoré sa snažia prísť a prevziať kontrolu. Napriek nadšeniu, vzrušeniu a celkovej eufórii, v priebehu hodiny sa pokúsila žiarlivosť, aby som sa sústredila na skutočnosť, že môj syn a jeho snúbenica boli na návšteve u jeho otca a jeho novej manželky. Aj keď toto stále klopalo na dvere môjho srdca a mysle, rozhodla som sa ísť a zaskrutkovať tie dvere!

Keď som išla do svojej izby, aby som bola osamote so svojím Manželom, povedala som Mu, ako sa cítim, čo zo mňa odfúkol!

Vtedy mi pripomenul plán, ktorý sme mali, pokiaľ išlo o naše deti, keď sa vezmú. Môj bývalý manžel a ja sme si kúpili timeshare (niečo ako apartmán na akomkoľvek mieste, použiteľný v akomkoľvek čase), aby sme našim deťom dali svadobnú cestu a aby sme ich odmenili za ich morálnu čistotu. A z dôvodu rozvodu a prevzatia všetkého dlhu som mala teraz tento timeshare (časť dlhu, ktorý som prevzala) a kreditnú kartu, ktorá zahŕňala všetky míle letov, ktoré boli s tým spojené!! Čoskoro po prevzatí dlhu urobil Pán spôsob, ako splatiť apartmán a tiež kreditnú kartu! Nie je to úžasné byť nevestou takého bohatého Muža?

Od začiatku tejto knihy som sa s tebou podelila o štyri svedectvá (toto je piate), ale v rámci každého svedectva sú svedectvá. Keď som prevzala všetok dlh, otázka bola prečo? Som si istá že existuje toľko dôvodov, ktoré sa objavia v priebehu môjho života, ale tu je len jeden. Vďaka mojej ochote prevziať tento dlh, to viedlo k tomu, že som bola schopná dať môjmu synovi a mojej budúcej novej dcére niečo skvelé. Možno to pre teba nemusí veľa znamenať, ale nikdy som nebola v pozícii dávať svojim deťom a teraz som nadšená, že to neviem slovami opísať!

Dámy, keď som si uvedomila, čo musím dať, chcela som hneď vziať telefón a zavolať im, aby som im povedala úžasné správy!! Avšak, vedela som, že zavolanie im by znamenalo rušenie toho, čo sa tam dialo, takže našťastie ma Pán naučil požehnanie čakania. Povedala som Pánovi, aby to zorganizoval, kedy im to mám povedať.

Táto príležitosť prišla nasledujúci deň, keď mi zavolala moja budúca nevesta. Začala som sa jej pýtať, či si naplánovali svadobnú cestu a ona mi odpovedala, že sa zhodli, že si môžu dovoliť ísť iba do miestnej dovolenkovej dediny asi dvadsať minút južne od ich bydliska. A určite nie medové týždne sveta! Vtedy ma viedol, aby som sa podelila o svoje vzrušenie - chcela som ich poslať na týždeň, kamkoľvek by chceli ísť! Mala som tie míle lietania takmer kdekoľvek a v stredisku na kráľovskej úrovni!

Dokonca aj teraz musím plakať. Tu som v úplnom finančnom krachu a bez toho, aby som si to uvedomila, Pán milostivo bežal predo mnou a zariadil celú túto vec!!

S úplnou nedôverou sa spýtala, kam môžu ísť, na čo som odpovedala: „Kamkoľvek! Havaj, Karibik, kamkoľvek chcete ísť!“ Okamžite povedala, že Havaj a môj syn súhlasil (ach, žehnaj mu srdce, on počúval).

Dámy, napriek tomu, viete, že nepriateľ sa pokúsi ukradnúť túto radosť, však? Takto sa o to snažil so mnou.

Nasledujúce ráno mi dal desivú myšlienku a potom mi ju ukázal - mala som len krátke míle na lietanie. Okamžite som si spomenula, že som „nastavila druhé líce, prešla druhú míľu a dala plášť“ s predchádzajúcou svadobnou cestou, ktorú som dala môjmu bývalému, aby šiel na Havaj a nepriateľ povedal: „Si blázon, teraz nedokážeš požehnať tvojmu vlastnému synovi!!! Šla si do toho a dala si to svojmu nevernému manželovi. Si blázon!“ S týmto som bežala k Pánovi (v mojom srdci a mojej mysli), na čo On upokojil moria a povedal: „Miláčik, máš míle na lietanie. Myslíš si, že by som ťa na jednu minútu sklamal? Choď do svojej kancelárie a pozri sa, nie je to na tejto karte, je to na tej druhej.“

Samozrejme, keď som išla do spisov, tak to tam bolo - dosť míľ na lietanie, aby som ich dostala na Havaj aj späť! Vtedy začala zábava!! S mojím veľkorysým darom sa čoskoro rozhovor obrátil z ich svadobnej cesty, ktorou som im chcela požehnať a tiež chceli získať môj názor na všetko, čo sa týka ich svadby!! Pocity žiarlivosti ku nim, že sú s jeho otcom a novou manželkou - sa zmenili na radosť nevysloviteľnú a plnú, mám na mysli, plnú Jeho slávy!!

A tu je viac, správy vyústili do veľmi veľkorysého finančného daru od jeho otca, čo dokazuje ešte viac to, čo som stále hovorila svojim deťom znova a znova. Rozvodom nielen nebudú moje deti zničené, ale - Boh im prisľúbil dvojnásobok za túto nespravodlivosť!! Aký nádherný, aký úžasný je môj Spasiteľ!  

„Namiesto vašej hanby zdedíte dvojitý podiel, namiesto potupy sa budete radovať z vášho osudu; lebo vo svojej krajine budete mať dvojnásobný podiel, budete mať večnú radosť“ (Izaiáš 61,7 EKU). Neskôr som počula, že nová manželka môjho bývalého manžela by nebola „prekonaná“, takže to bola práve ona, kto ponúkol značný finančný dar zo svojho účtu. Nie je to príliš úžasné iba na slová?!?!

Späť k svadobnej ceste: Viem, že to trvá dlho, ale každý detail je sám osebe svedectvom, a ak si ako ja, rada si to všetko vypočuješ - „Nezhrňuj to - povedz mi všetko!!“

V momente, keď sa dostali domov, prvá vec, ktorú urobili, bolo, že si so mnou sadli, zatiaľ čo som volala, aby som to dohodla v rezorte. Och, priala by som si, aby som mala viac času, ale tu je to najlepšie. Keď som tam volala, povedali, že pýtať sa o rezort na Havaji počas červeného týždňa a keďže to bolo len tri mesiace vopred, bolo „smiešne“. Na čo som stále odpovedala „Nerozumiem.“

Spočiatku som naozaj nechápala, spôsob, akým to vysvetľovala, ale potom som pochopila, čo hovorila. Hovorila: „Si hlúpa, že sa vôbec pýtaš; to je nemožné.“ Napriek tomu, keď som hľadala Pána, ako mi hovorila to isté znova a znova, On mi stále hovoril, aby som tam zostala, nevzdávala to, len sa ďalej pýtala. Tak som urobila.

Nakoniec, mnou podráždená, ma požiadala, aby som vydržala. Nebola tam žiadna hudba, takže som si myslela, že mi zavesila; stalo sa to predtým už mnohokrát, tak som si myslela, že by som mala zavesiť a skúsiť to znova, ale Pán povedal: „Len počkaj.“ Nakoniec sa vrátila a povedala, že našla niečo, čo by som si mohla vymeniť - prvý zázrak.

Ďalej som musela kontaktovať inú spoločnosť, aby som našla výmenu. Opäť mi ten muž stále hovoril o nemožnosti, ale ja som osobná priateľka s Tým, ktorý robí nemožné. V skutočnosti som sa stala Jeho nevestou 1. júla 2005!

V úplnom šoku tento muž povedal: „Hej, počkajte minútu. Tu je niečo.“ Presne na ostrove, kde chceli stráviť svadobnú cestu A v jedno izbovej jednotke (nie v štúdiu), o ktorú som požiadala, bola tam jedna, ktorá bola k dispozícii v presný deň, aký som požiadala!!

Aj keď sme vedeli, že je to zázrak, Boh dokonca použil tohto muža, ktorý bol v Mexiko City, aby nám povedal, že sa to jednoducho „nestane - takáto vec sa jednoducho nestane“, na čo som bola schopná šťastne odpovedať „Stane sa to, keď dôveruješ Bohu, v skutočnosti sa to stáva stále!“ Aj keď ty a ja vieme a zažívame tento druh vecí, stávajúcich sa stále, nikdy si na to nechcem zvyknúť! Chcem, aby ma udržiaval v úcte a úplnej v láske s Tým, komu dlžím všetko!

Aj keď sme uprostred celého tohto svedectva (pretože príde toho ešte viac), dovoľ mi ukončiť to týmto, čo ma rozochvieva!!

Náklady tohto neuveriteľného zázraku sú vyššie, áno, viac ako bude stáť celá svadba!! Je to Boh alebo čo? Tu, v „zjavnej“ a úplnej zrúcanine a napriek tomu (pretože môj Manžel ide predo mnou), som schopná požehnať tento mladý pár svadobnou cestou ich snov!

A ako som už povedala skôr, nepriateľ sa stále pokúša ukradnúť moju radosť. Iba o deň neskôr môj najstarší syn náhodne spomenul, že sa chystá tento rok oženiť, na čo nepriateľ bombardoval moju myseľ s, „Vidíš, ty blázon, teraz nemáš dosť míľ lietania pre tvojho najstaršieho syna, ktorý ti najviac pomohol“ a nepriateľ išiel ďalej a ďalej.

Ale vieš čo? Viem, že Boh to všetko tiež vyrieši. Jediné, čo musím urobiť, je odolať padaniu do Mentality Chudoby, ktorá hovorí: „Nebudem alebo nemám dosť“, keď Boh sľúbil, že splní všetky naše potreby, že On sa túži nad nami zľutovať a dať nám túžby nášho srdca, keď budeme hľadať radosť v Ňom.

Ak si uprostred stavu, kde si beznádejne potrebujúca Ho – si na perfektnom mieste na zázrak. Nestrácaj čas skúmaním ako alebo nestrácaj jednu sekundu radosti, pretože Boh čaká iba na teba, keď Mu budeš dôverovať so svojimi financiami. Ver, že si bohatá, aj keď tvoje bankové účty hovoria niečo iné - to je tá viera, v ktorú sa verí, ale v súčasnosti je neviditeľná.