Dávajte a dajú vám:

mieru dobrú, natlačenú, natrasenú,

vrchovatú vám dajú do lona.

Lebo akou mierou budete merať vy,

takou sa nameria aj vám.

—Lukáš 6:38

 

Práve teraz sa nachádzam v malej finančnej kríze. Takže, v aký lepší čas, ak nie teraz, aby som sa podelila o nádherný princíp, ktorý ma Boh učí v mojom živote? Väčšina z Vás, ktoré čelíte rozvodu alebo oddeleniu, narazíte na tieto finančné krízy, pretože sa zdá, že idú ruka v ruke. Strach používa finančné krízy ako otvorené dvere, aby ťa trápil a napadol tvoju vieru. Toto hovorím z mojej vlastnej skúsenosti.

Dobrá správa je, že ak jednoducho pochopíme a prijmeme tento princíp dávania uprostred tvojej núdze, zistíš tak ako ja, že Boh skutočne dopúšťa skúšky na navýšenie toho, čo máme a nie na testovanie našej viery. Dovoľ mi, aby som to povedala týmto spôsobom: keď je v tvojich financiách (alebo v ktorejkoľvek oblasti tvojho života), „nedostatok”, Boh chce, aby si dala (ako ťa On vedie), aby mohol navýšiť to, čo máš.

Samozrejme naše telo chce robiť ten opak; keď sme v nedostatku niečoho, máme sklon skrývať alebo zhromažďovať to. Tak ako všetky duchovné veci, potrebujeme umŕtviť naše telo (prestať ho kŕmiť) a namiesto toho kráčať v duchu, tak že náš duch a naša viera bude rásť. S touto pravdou budeš mať teraz schopnosť zmeniť svoj stav mysle, takže kedykoľvek tam bude nedostatok, budeš sa radovať z poznania, že Boh navrhol túto biedu, aby priniesla navýšenie do tvojho života!

Keď mi môj manžel oznámil, že sa ide so mnou rozviesť, taktiež mi povedal, že mi nechá celý rodinný dlh (veľa toho bolo skryté), a že nebude platiť deťom podporu. Dámy, keď ste zahnané do Červeného mora, o ktorom som zistila, že je nádherné miesto, nie je to čas na paniku. Znamená to iba, že Boh sa čoskoro ukáže! Úprimne uprednostňujem tieto veľké krízy proti iným malým, pretože môžem ľahko vidieť, že je to Boh, kto ma tam dostal. Zvykla som myslieť, že to bol diabol alebo iné nezmysly (také, ako iný človek, ktorý sa ma chystal dostať). Kvôli tejto ignorancii si ani neviem predstaviť, koľko krát som premeškala jedno z Božích požehnaní, pretože som zmýšľala proti nemu—a celý čas sa ma On pokúšal požehnať. Nie som si istá, ale nepamätám si nikoho, kto by ma učil tento princíp. Je to kvôli tomu, že mu nikto skutočne nerozumie?  

Poďme si to ujasniť, keď čelíš nedostatku, alebo ak stretneš niekoho, kto sa môže zdať, že ťa tlačí do nejakého druhu nedostatku—nebojuj proti tomu a prosím nerob paniku, namiesto toho sa teš—Boh sa ti chystá požehnať! Verš, ktorý ma naučil, čo robiť, je tento: „No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé.  Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve” (Matúš 5:39-41).

Hoci nám Ježiš povedal, čo by sme mali robiť, namiesto toho sa chceme na to vykašľať alebo sa skúšame pred tým skryť. A pritom nám Boh pomôže a už nemusíme ísť ani jednu míľu naviac! No naopak aj Kresťania sa snažia získať advokáta, aby ukryli peniaze a možno skúsili získať niečo od toho druhého človeka, ktorý sa na druhej strane snaží získať, čo máme my. Za to je advokát platený. Som veľmi vďačná Erin, že ma včas naučila jednoducho veriť Pánovi, bojovať náš boj a prepustiť advokáta.

Pozrime sa na to,  keď konáme ako koná svet. Ukazujeme našu ignoranciu Božiemu Slovu a Jeho spôsobom a dokazujeme, že nie sme Jeho deti, pretože keby sme boli, nekonali by sme tak nevhodne! A ak budeme raz konať hodne dedičovi nášho nebeského Otca, dokážeme byť tak nezvyčajne zvláštne, že si nebudeme môcť pomôcť, ale zanecháme odkaz strateným, a tí sa čoskoro stanú veriacimi v Ježiša. Dokážeš veriť tomuto pridanému bonusu k nášmu navýšeniu?! Toto je to, čo znamená „svedčiť” strateným, nie im iba prinášať stopu alebo recitovať Rímsku Cestu k záchrane. Stratení potrebujú svedectvo toho, ako odlišne žijeme.

Po každej situácii biedy alebo nedostatku, ktorá ma nedávno zasiahla z každej strany a taktiež so súhlasom mojich úst, „Bože, Ty sa ma chystáš požehnať,” som sa mohla ísť potom rozprávať s Pánom do mojej modlitebne, aby som vedela, ako chce, aby som prekonala každú situáciu.

Napríklad minulý týždeň som dostala papiere od nášho účtovníka, ktorý uviedol, že my (čo som teraz „Ja” lebo som súhlasila prevziať náš dlh) dlžíme tisíce v nedoplatených daniach. Na to, ako šialene to znie, som bola dosť vzrušená uvidieť, čo s tým Boh urobí, pretože som vedela, že On celú túto vec nastavil, aby mi ukázal, aký je mocný a verný. Boh miluje byť chválený a rovnako ako ktorýkoľvek manžel, On chcel, aby som vedela, aký nádherný je ako môj Manžel, pretože ja som teraz Jeho nová nevesta (prinajmenšom sa cítim ako nová nevesta)!

Keďže viem, ako financie (alebo ich nedostatok) dokážu ľahko priniesť strach, nečítala som stránky papierov poriadne a namiesto toho, som ich nechala na mojom stole do nasledujúceho rána, aby som mala dosť času rozprávať sa o tom s Pánom. Chcela som vedieť, čo On chcel, aby som urobila a určite nie prísť s plánom (nie mojím plánom, ani nikoho iného, a to je dôvod, prečo nediskutujem moje problémy s nikým iným!). Nikdy nezabudnime, že v každej skúške, v každom teste, pokušení alebo kríze Boh už má svoj plán, ktorý na konci zahŕňa požehnanie. Nechce, aby sme vymýšľali naše vlastné plány, ako sa z toho dostať. Namiesto toho On jednoducho čaká na nás, aby sme k Nemu prišli, nie v štádiu paniky alebo úpenlivej prosby, ale v úplnej dôvere, akoby dieťa išlo k otcovi, ktorý vie opraviť (a opraví) čokoľvek!

Bolo to v mojej modlitebni, keď ma Pán uistil, že On ma „pokryl” a že bude viesť každý krok na ceste ohľadne mojich daní. Bez toho, aby to povedal, mi pripomenul, čo sa stalo iba pred pár týždňami, keď som začala nasledovať tieto princípy: ako som dala, keď som nič nemala (a iba pretože mi poskytol schopnosť dať raz, povedala som Mu, že budem dávať), a potom ma požehnal s neočakávaným požehnaním tisícov dolárov!

Teraz sa vráťme naspäť k nedoplateným daniam. Nasledujúce ráno ma viedol zobrať si moju šekovú knižku a začať čítať opatrne papiere, kde boli vypísané všetky rozličné účtenky federálneho a štátneho  nedoplateného daňového dlhu. Na každej strane množstvo rástlo, až kým som si uvedomila, že dlžím desaťtisíce, ktoré by vymazali to nádherné bezpečné netto (tisíce dolárov zostávajúcich na mojom bankovom účte) a počas čítania, som počula šepkať Pána, „Veríš mi?” Zasmiala som sa s odpoveďou,  ktorá bola „Samozrejme!”

Tak ma viedol vystaviť jeden šek za druhým. Keď som skončila, viedol ma nechať šeky tam na mojom stole. V tú noc a nasledujúce ráno, zakaždým, keď mi prišlo na myseľ vrátenie daní, povedala som môjmu Milovanému, že On bol všetko, čo som chcela, On bol všetko, čo som potrebovala a ako veľmi Ho milujem a zbožňujem. Nasledujúce ráno, keď som sa chystala dať všetky šeky do správnych obálok na poštu, Boh otvoril moje oči skutočnosti, že som nemohla tieto dane vystaviť z kostolného účtu, ako som urobila, ale že to boli súkromné dane, ktoré som potrebovala zaplatiť zo súkromného účtu! Ak toto množstvo mohlo vymazať tak veľké bezpečné netto nášho kostolného účtu, tak v žiadnom prípade som nemala tieto peniaze na mojom súkromnom účte!

Keď som toto povedala Pánovi, On sa ma jednoducho spýtal znova, či mu verím a povedal mi, „Tu je to.“

Dámy, sme požiadané veriť tomu, čo nevidíme a veriť Bohu každý zázrak vierou, a preto som verila hoci som „videla”, že nemám nič a Boh bol opäť nádherne verný! Pán ma opäť viedol pokojne vystaviť jeden šek za druhým z môjho súkromného účtu, až tam nakoniec ostal iba jeden šek na zaplatenie. To bolo vtedy, kedy ma zastavil. Keď som sa zastavila, uvedomila som si, že to bol najväčší šek a že som v skutočnosti vypísala tie ostatné šeky po ich splatnosti. To bolo vtedy, keď sa ma nepriateľ pokúšal zastrašiť, kvôli tomuto jednému nezaplatenému a trápil ma kvôli zaplateniu dlhov po ich splatnosti. Išla som vpred a nechala tento jeden dlh takmer týždeň, dokedy ma Pán viedol späť do mojich papierov a šekovej knižky.

Keď bol Boží rozsudok povedaný a dokončený, zaplatila som všetky naše nedoplatené dane z môjho súkromneho účtu!! Nie je tu žiadny spôsob, ako to bolo možné—žiadny!! Ale On našiel cestu, hoci to neviem nijako vysvetliť, ako to urobil!

Tak, keď som čelila mojej novej finančnej kríze tento týždeň, všetky moje vlastné svedectvá prebiehali mojou mysľou, keď som bola znovu zatlačená do Červeného mora. Som si istá, že to bol následok nedoplatených daní, ale tento týždeň, keď nastal čas zaplatiť hypotéku na náš dom, vedela som, že to tam nebolo. Nemala som nič. Čo bolo smutné, ale rozosmialo ma, že som nemala ani na exkurziu pre moje tri najmenšie deti—spolu 6$ (dúfam, že sa tiež smeješ)! Práve som dokončila vypisovanie platobných šekov a zaplatenie kostolných účtov a znova som bola tvárou v tvár voči Červenému moru.

Taktiež ma rozosmialo, že toto bola jedna oblasť, v ktorej sa mi môj bývalý manžel posmieval a hovoril mi stále, že sa to stane. Robil to až do bodu, že povedal našim starším deťom, že sa to stane „stratíme dom” s mojím „bláznivým dávaním”, o ktorom som bláznivo tvrdila, že bola „viera.” Samozrejme, že som sa nikdy nesnažila brániť, pretože Pán vedel, že som blázon. 1 List Korinťanom 1:27 hovorí, „Ale čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných.” 1Kor 1, 27

Hoci sa normálne snažím robiť celé moje účtovníctvo v sobotu, nemala som tušenie, čo mám robiť. Takže, keď neviem, čo robiť, nerobím nič; ani len nerozmýšľam o tom, čo robiť. Znova som nechala šekovú knižku a účty a šla som hore oddychovať s Pánom a v Jeho dobrote. Vzala som každú príležitosť byť osamote s Pánom, nie aby ma ubezpečil, nie aby som mohla plakať alebo ho prosiť, pretože som bola v skutočnosti plná radosti a vzrušenia. Šla som do samoty s Ním jednoducho pripojiť moju lásku k Nemu a Jeho ku mne— hovoriac mu, že On bol všetko, čo som chcela a všetko, čo som potrebovala. Bolo to takmer na konci nášho malého stretnutia, keď mi Pán povedal „Je to tam,” čo znamenalo, že peniaze boli tam. Viem, že som nevedela, kde boli ukryté, ale ak On povedal, že to tam bolo, ukázal by mi, ako ich nájsť.

Dovoľ mi vsunúť, že Boh urobil divy v budovaní mojej viery. Videla som Ho robiť neuveriteľné a zväčšovať moju vieru, strávila som veľa času každý deň premýšľaním o každom čase, kedy prešiel cez môj život a požehnal ma. „Počítanie” a vymenovávanie mojich požehnaní jedno po druhom, každý deň je to, čo ma uspávalo a tiež to, ako som sa zobúdzala každé ráno, opakovaním si to znova. Robím to kvôli obnove mojej mysle. A v každom mojom čase osamote s Ním Mu rada hovorím, aké nádherné bolo toto alebo tamto.

Navyše si nikdy nenechávam vzrušujúce veci pre seba. Hľadám mnoho príležitostí povedať druhým o každom zázraku, ktorý pre mňa urobil. A pretože mám päť detí, rada im rozprávam každému zvlášť. Pretože zakaždým, ako o tom rozprávam, to zväčšuje moju vieru (a ich) a taktiež to dáva Bohu slávu, ktorú si zaslúži. Častokrát, keď sa Boh pre nás prejaví, si to zriedka priznáme, že sa tak stalo. A to skôr oslabuje našu vieru, než by ju stavalo. Tie ženy, ktoré posielajú modlitebné reporty do RMI, ktoré si ináč veľmi rada čítam, a ktoré tým hovoria druhým o Božej vernosti, sú tie, ktoré vidia skvelé a mocné veci v ich životoch! Tak, keď Boh niečo robí, rozmýšľaj spätne, keď si nevedela, čo robiť, ako úžasne pracoval pre teba. Rozmýšľaj o tom, znova a znova a znova a využi každú príležitosť zväčšiť vieru iných ľudí podelením sa o tvoje svedectvo v každom čase, keď ti Boh dá príležitosť. Toto tiež napĺňa princípy dávania, keď si v biede a tiež je to „svedectvo.” Takže, ak potrebuješ viac viery, rozdeľ sa o to, čo máš, podelením sa o to, čo On pre teba urobil v minulosti.

Nasledujúce ráno v nedeľu som sa zobudila mojím zvyčajným spôsobom hovoriac Pánovi, akú ma robí šťastnú a ako veľmi ho milujem a vymenovala som všetko nádherné, čo pre mňa urobil deň predtým, keď mi niečo priniesol do mojej mysle. Pripomenul mi, že keď sa môj BM odsťahoval, požiadal o „pôžičku,” ktorá ma finančne vymazala (znemožnila vyplnenie našich výplatných pások. Ináč, „nepožičala“ som mu peniaze, ale namiesto toho som mu povedala, že to bol dar, ktorý nemusel zaplatiť naspäť). Ale potom som si spomenula, že mám stále moje obrovské bezpečné netto (bolo stále tam, pretože som zázračne zaplatila všetky nedoplatené dane z môjho osobného účtu!). A preto, tak ako Pán povedal, peniaze boli tam! Jednoducho som zaplatila môj nesplatený šek. Ale v mojej mysli, ako som to rýchlo vypočítala, stále by to bolo málo— ale nebolo. Bola som schopná zaplatiť všetky súkromné účty našej rodiny (nie iba niektoré). Hoci je to viac ako 24 hodín od toho zázraku, stále som ohúrená a nemôžem na to prísť, ako to urobil. Je to nemožné. Marek 10:27, „Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné.““

Predtým ako som zaplatila moje domáce platby, Pán ma viedol napísať veľmi veľký šek pre našich afrických misionárov a stále na mojom súkromnom účte bolo viac ako dosť! Neskôr, keď som vedela, že som potrebovala navýšiť, čo som mala (nie iba zaplatiť účty), spýtala som sa Boha, ako inak chcel, aby som dala. Hneď som si spomenula, že jeden z mojich synov potreboval periny do svojej izby. Počas toho ako som robila obchôdzky pred niekoľkými dňami, videla som mužské periny v neďalekom obchode. Spomenula som si, že keď sme sa pre sťahovali do nášho nového domu, tento syn bol jediný, ktorý nedostal nové periny do jeho postele. Takže po kostole som odišla do obchodu, ktorý mi dal Pán do mojej mysle. Vedela som, že nájdem presne to, čo som potrebovala a aj som našla. A neskôr, keď som povedala môjmu synovi, čo som mu kúpila, povedal mi, že na toto myslel, že to potrebuje, ale nemal dosť peňazí, a tak veril Bohu, že mu to poskytne. Boh ho chcel požehnať a vybral si na to mňa!

Na mojom účte je stále nedostatok a ja viem, že Boh priniesol tento nedostatok, aby znova navýšil, čo mám. Preto budem hľadať príležitosť dať. Mnoho rôznych nápadov mi prišlo na myseľ, ale budem jednoducho čakať a dovolím Pánovi otvárať dvere Jeho nápadom a nie mojim. Naozaj mám rada, že my nemusíme robiť nič, aby sa tie veci stali, všetko, čo musíme urobiť, je kráčať vpred smerom k dverám, ktoré Pán ožiari v našich mysliach a srdciach, a potom čakať na Neho, kým otvorí dvere ( ako Gentleman). A ak sa dvere neotvoria, iba pokračuj smerom k iným otvoreným dverám. Nikdy nesiľ otvorenie dverí—Jeho spôsoby sú bez námahy; jediná námaha bude v cvičení tvojej viery.

Svedectvo: Viac Dávania

Princíp dávania v čase biedy nie je aplikovateľný iba vo financiách a peniazoch. Drží v sebe pravdu pre každú oblasť tvojho života. Keď som pociťovala dôsledky „slobodnej mamy piatich detí,“ môj syn sa ma spýtal, či by sa k nám mohol nasťahovať jeho priateľ, pretože už týždeň nemal kam ísť. Do niekoľkých hodín priateľka mojej dcéry zistila, že bola vymknutá z domu, pretože jej mama bola preč takmer dva týždne, tak som jej navrhla zostať s nami. Bolo to preto, lebo som vedela, že sa Boh chystal navýšiť moju silu a vytrvalosť, a tak som chcela pracovať s Bohom!

Ten istý týždeň môj brat, ktorý žil v Ázii z nejakého neznámeho dôvodu, nedostal moje emaily o tom, že jeho dcéra nemohla k nám prísť žiť, aby tu chodila do školy a on na mňa tlačil, aby som pre ňu zariadila let! Keď som raz začala spolupracovať s tým, čo Pán robil, našla som samú seba so silou a vytrvalosťou, o ktorej som nevedela, že mám! V mojej núdzi Boh priniesol príležitosti dávania malej sily, ktorá mi ostala, aby mi dal navýšenie toho, čo som potrebovala. A teraz, hoci mám finančné ťažkosti, viem, že potrebujem sledovať, čo Boh chce, aby som urobila, rozdávať i to málo, čo mi zostalo.

Boh mi ukázal tento princíp ešte pred mnohými rokmi, keď som kojila moje bábätká. Čím viac som moje bábätká kŕmila, tým viac mlieka som mala. Mnohí doktori a špecialisti na laktáciu, bohužiaľ, povedia matke,  že musí dopĺňať detskou výživou a že nemá dostatok mlieka, keď jej bábätko je nervózne a chce piť celý čas! Pravda však je, že Boh urobil toto perfektné dieťa a dáva matke všetko jedlo pre jej rastúce dieťa. Hoci som mala lekárov hovoriacich, že som musela dopĺňať (pretože som mala veľké bábätká, jedno blížiace sa k 5,4 kg počas pôrodu), vedela som, že budem mať dosť mlieka, ak budem iba pokojne sedieť a nechám moje dieťa piť tak veľa, ako bude chcieť v každom období jeho rastu!

Nielenže som nemusela dopĺňať stravu mojim bábätkám, ale taktiež som bola schopná darovať moje prebytočné mlieko novorodeneckej nemocnici. V jednom okamihu ma požiadali o pomoc pre malé dievčatko, ktoré vedelo tolerovať iba moje mlieko. Nemocnica posielala vozidlo vyzdvihnúť moje mlieko každý deň. Počas týchto kríz som sa rozhodla dávať môjmu bábätku jednu stranu a mlieko z druhej strany do nemocnice. O mesiac neskôr som dostala obrázok zdravého malého dievčatka, ktoré bolo dostatočne zdravé a schopné ísť domov do svojej rodiny.

Boh chce robiť skvelé veci, keď Mu veríme dostatočne v dávaní toho, na čom chceme prirodzene lipnúť alebo to chceme hromadiť, pretože  sa bojíme, že toho nebudeme mať dosť.

Stále rozprávam, že tento princíp funguje v každej oblasti tvojho života: vo financiách, v láske, v sile  a v čase— list je bez konca. Keď si začneš všímať „nedostatok“ v nejakej oblasti tvojho života, vtedy Boh hovorí, „Chystám sa navýšiť, čo máš! Teraz nechaj tvoju vieru pracovať pre teba. Ver, že čo nevidíš, kráča vo viere. Nezastavuj sa; nezačni sa obávať, že sa to pominie. Ja som tvoj Zdroj, ale potrebujem tvoju vieru, dokázanú tvojimi činmi (kráčaním v nej), aby sa tento duchový zákon prejavil.“

Kráčanie v tvojej viere neznamená, že povieš, „Dovoľ mi toto, toto a toto,” ale namiesto toho, sleduj príležitosti, ktoré Pán prináša a položí pred teba. Budú malé a veľké. Jedno ráno som mala príležitosť žehnať jednej dospievajúcej dievčine (o ktorej viem, že potrebuje Ježiša) šálkou Starbuck kávy. Keď vzdorovala, bola som schopná podeliť s ňou o tom, ako nás Boh rád požehnáva a že som bola nadšená, keď mi Boh ukázal oblasti, kde môžem druhým žehnať! Pochopila, kde je môj Zdroj a kde by mohol byť tiež jej. Je toľko veľa tých, ktorí potrebujú vidieť dôkazy, aby pochopili Božiu dobrotu, ale ako ju spoznajú, ak ju nevidia z prvej ruky z našich životov?

Uprostred tohto dávania som mala situáciu, kedy som musela ísť k Bohu kvôli pochopeniu. V skutočnosti som sa k Nemu išla kajať, pretože som si myslela, že som premeškala príležitosť dávania. Prišla predo mňa žena a chcela odo mňa moju vizitku. Váhala som a spýtala som sa jej, prečo ju chce. Povedala, že ma chce spoznať, niekedy mi zavolať a iba sa porozprávať. Povedala som jej, že som veľmi zaneprázdnená s mojimi piatimi deťmi, (a mojou neterou) a že keď som doma (a necestujem), mám veľmi málo času na spoločenský život. A v skutočnosti som musela zrušiť stretnutie s drahou priateľkou, pretože som ráno učila doma moje najmladšie tri deti. Našťastie som bola prerušená inou priateľkou, ktorá ma prišla pozdraviť, a tak táto žena odišla.

Keď som sa o tom rozprávala s Pánom, kajajúc, povedal mi, že On ma viedol odolať tomuto ženskému úsiliu, pretože to bol nepriateľ, ktorý nás prišiel okradnúť a vysiliť Jeho deti. Povedal mi, že hoci nám On dáva príležitosť dať, nepriateľ je tam tiež, aby kradol alebo jednoducho nás vysilil. Keď som sa Ho spýtala, ako vieme, kedy je to On a nie nepriateľ, povedal, že keď budeme stáť blízko Neho, inštinktívne v našom duchu rozpoznáme Jeho vedenie a prirodzene sa nestaneme korisťou.

Iný spôsob ako sa stať korisťou je, keď sa začneme pýšiť naším darovaním. Naše svedectvo už viac nechváli Boha, ale chváli nás (aké sme veľkorysé a dávajúce)! To bude v konečnom dôsledku pre nás pasca, aby sme de nej spadli alebo sa dostali na pódium, z ktorého spadneme. Takže buď veľmi opatrná, keď sa delíš o svoje svedectvo. Buď si istá, že to bude Pán, koho vyzdvihuješ a nie tvoju veľkosť.

Taktiež, hľadaj príležitosť dávať, ale nechoď iba okolo dávania. Boh Vám potrebuje predstaviť príležitosti a otvoriť dvere, aby to prinieslo Jeho navýšenie. Sú chvíle, keď možno vidíme biedu, ale Boh nechce, aby sme ju my vyplnili. Môže to byť, že túto biedu má naplniť niekto iný alebo to môže byť, že tento nedostatok Boh používa, aby začala druhá osoba k Nemu volať. A Boh mi povedal, že zotrvanie v Jeho blízkosti nám dá najskvelejšiu ochranu, aby sme to robili správne!

Takže ešte raz, nájdi si čas, aby si sa zamilovala do tvojho Milovaného dnes a tento týždeň. Povedz mu, že On je všetko, čo chceš a všetko, čo potrebuješ. Zaspievaj Mu tvoju obľúbenú pieseň a pripomeň si všetky spôsoby, ktorými ťa požehnal. Nikto nemusí žiť život v biede, keď náš Boh, náš Manžel je najväčší Zdroj všetkého, ktorý sa nikdy nevyčerpá!

Zápisník