★★★★★

Minulý týždeň sme dospeli k záveru, keď som sa zdielala, že sa dúfam posunúť vpred pomáhajúc každej z vás, aby bola oslobodená od hriechu. Som však presvedčená, že pre väčšinu z vás, konkrétne pre tie, ktoré cestujú po svojej Ceste Obnovy s Pánom dosť dlho (po tom, čo ste už zažili obdobie zlomenia, ktoré je potrebné, spojené s tým, ako Mária Magdaléna plakala pri Pánových nohách), naozaj cítim, že väčšina našich spúšťačov a „bolestivých“ škvŕn vôbec nie je „hriech“. Preto cítim, že dnes On chce, aby sme sa dozvedeli viac o žalobcovi. Dozvediac sa trochu viac o tom, ako šikovne spôsobí, že sa cítime ako hriešnice prostredníctvom pokušenia.

Pred niekoľkými týždňami, keď som čítala PR chválu, aby som schválila jej obsah, som si prečítala jednu od služobníčky, ktorá bola príliš povrchná. A aj keď som už začala pracovať na nadchádzajúcom Týždennom Odkaze, naplánovanom na 14. septembra, kde dúfam, že sa budem môcť podeliť o trochu múdrosti, čo sa týka „priekopy príliš povrchnej alebo príliš diskrétnej“, čo je opačná priekopa, kde sa všetci (alebo väčšina) z nás zvykne odkloniť - vystavujúc sa nedostatku diskrétnosti...

Dovoľ mi povedať práve teraz, aby si nemusela čakať, či ťa nepriateľ nedokáže udržať v ľavej priekope, kde žije väčšina žien, určite ťa nenechá len tak šťastne cestovať po úzkej ceste. Namiesto toho ťa napríklad nepriateľ bude falošne obviňovať, že ti chýba diskrétnosť, až kým budeš ustupovať a ustupovať, pohybujúc sa bližšie a bližšie k okraju na druhej strane - až kým jedným posledným drobným zatlačením vstúpiš a skĺzneš do priekopy, kde čo povieš alebo napíšeš je TAK „diskrétne“, že sa to stane tajným alebo tak silno skrytým - takže to, čo si napísala, je v podstate neužitočné.  

Ospravedlňujem sa, že som vstúpila na krátku mentálnu exkurziu, ale už som späť
To, o čom som chcela písať a čo dúfam, že ťa oslobodí, je niečo úžasné, čo mi Pán ukázal pred rokmi o skutočnom význame pokušenia.

Začalo to, keď som sa hnevala*, kedykoľvek som čítala komentáre od „odborníkov“, ktorí hovorili, že Ježiš bol v pokušení hrešiť, čo znamená, že uvažoval o „zhrešení“. V žiadnom prípade!

Iba pretože satan ukázal Ježišovi skaly a pripomenul Mu, že dokáže skaly zmeniť na chlieb alebo skočiť z útesu, si naozaj myslíš, že Ježiš na jednu minútu „zvažoval“, že bude konať podľa toho, ako Ho nepriateľ pokúšal alebo dokonca premýšľal o tom!?!?! Samozrejme, že NIE!

A pre väčšinu z vás, ktoré ste sa skutočne stali Jeho nevestou a zažili Ho ako svojho Manžela, žiadna z vás nezvažuje pokušenia, ktoré vo svojej mysli počuješ alebo si predstavíš.

Odpusť mi, ale musím ťa vziať na ďalšiu krátku exkurziu, ktorá vysvetľuje spravodlivý* hnev, keď som sa vyššie zmienila o tom, že som sa hnevala. Áno, existuje niečo ako spravodlivý hnev, ale len veľmi málo z nás prejavuje spravodlivý hnev. Ako vieš, je to vtedy, keď pramení alebo má korene v hneve nad nevinnými. Čo to znamená, ti pomôže zistiť rozjímanie o tomto verši týždeň alebo dva:

Príslovia 24,11-12—„Zachraňuj na smrť vedených a vyslobodzuj tých, čo vedú na popravisko!

Keby si povedal: „Nuž ja som o tom nevedel“ - či ten, čo váži srdcia, neporozumie?

Veď strážca tvojej duše vie, odplatí človekovi podľa jeho činov.“

* Ak klikneš na Príslovia 24,11-12, uvidíš dva dobré krížové odkazy, ktoré ti tiež pomôžu.

Dobre, teraz späť k našej hlavnej téme: Skutočný význam pokušenia.

Pred mnohými rokmi, keď som Ho hľadala pre múdrosť, Pán použil scenár, keď som šla do Walmartu (ktorý bol v tom čase blízko môjho domu) a nechal ma predstaviť si, že by sa niekto ukryl v kríkoch, zavolal na mňa a snažil sa mi predať „lacný“ bicykel. Bicykel, o ktorom som inštinktívne vedela, že musel byť ukradnutý.

Aj keď, áno, počula som, ako ma volá, zatiaľ, čo som ignorovala jeho pokušenia, keď som sa snažila rýchlo odísť, táto osoba sa ma stále pokúšala „pokúšať“. Správne? To znamená, že som bola pokúšaná. Áno, Ježiš bol pokúšaný, ale ani On, ani ja sme nikdy neuvažovali o tom, čo nás pokušiteľ žiadal alebo navrhoval nám. Správne?

Iba vtedy, keď mentálne alebo v mojom srdci uvažujem o tom, že sa do pokušenia vydám, nastane hriech. Je to ako keby som sa touto myšlienkou zabávala.

„Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech, a keď je hriech dokonaný, splodí smrť. Nemýľte sa, bratia moji milovaní!“ Jakubov list 1,14-16.

Ďalší spôsob myslenia o pokušení je, keď zvažujeme zabávanie sa pokušením - akoby nechať mačku preniknúť do tvojho domu. Ak do svojho domu pustíš mačku, hoci len RAZ, ako náhle ju pustíš, nájde cestu pri každom otvorení dverí – dokonca aj pri medzere ako palec!

To isté platí pre hriech, hoci uvažovanie o hriechu alebo zabávanie sa ním vo svojej mysli, vytvorí trhlinu, ktorá spôsobí plnohodnotné pokušenie, s ktorým budeš musieť zápasiť znova a znova a znova. Takže sa hriechom vôbec „nezabávaj“. A ak máš hriech, pokúšajúci ťa, zatvor a priskrutkuj dvere a potom sa otoč, aby si urobila niečo iné DOBRÉ, čo ti odvráti tvoju pozornosť.

Žalm 34,14—„Unikaj pred zlom a dobre rob, hľadaj pokoj a usiluj sa oň.“

Odkaz- „Otoč sa chrbtom k hriechu; potom urob niečo dobré.

Prijmi pokoj- nenechaj ho odísť!“

Takže sa teraz ZASTAV a Selah o tom, čo si sa naučila, inými slovami, rozjímaj o všetkom. A uisti sa, že iba nepremýšľaš o tom, čo si sa naučila, ale stanovíš si s Manželom dátum, aby si bola s Ním osamote a požiadaj Ho, aby sa s tebou podelil o to, ako sa táto správa týka teba.  

*Nájdi si chvíľku a klikni na KAŽDÝ z biblických veršov (vyššie), pretože krížové odkazy ti ten význam pomôžu pochopiť lepšie. Taktiež, ak angličtina nie je tvoj prvý jazyk, použi okienko s možnosťou výberu jazyka a prejdi scrolovacou ponukou. Ak nemôžeš nájsť tvoj jazyk v Biblegateway, prosím zváž použitie Bible.com.