„Prečo sa búria pohania? Prečo národy snujú plány daromné? Povstávajú pozemskí králi a vladári sa spolčujú proti PÁNOVI a proti Jeho Pomazanému:. . . Ten, čo na nebesiach prebýva, sa im vysmieva; Pán ich privedie na posmech (Prísl 2, 1-4).

Minulý týždeň som zdieľala svoju spokojnosť s nechodením von a radšej si namiesto toho vybrať zostať doma. Ako vždy, som písala tento týždenný odkaz o niekoľko týždňov vopred, takže keď som si ho znova prečítala pred uverejnením, musela som sa znova zasmiať, pretože nedávno som chodila von skoro každý deň. A keď som si to uvedomila, že som sa smiala, spomenula som si na tento úvodný verš vyššie. Nepamätala som si to všetko, iba „Ten, čo na nebesiach prebýva, sa im vysmieva.“ Nie je to pekné vedieť, že keď sa smejeme, On sa tam smeje s nami? Dúfajme, že to rozjasní tvoje srdce a inokedy to spôsobí, že budeš mať pocit, že tvoje srdce ide prasknúť, pretože je tak plné radosti!

„Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša“ (Prísl.17,22).

Keď som o tom premýšľala, čítala som, ako sa začal tento verš (časť, ktorú som nezvýraznila). Nedávno som nad touto časťou veľa rozjímala, pretože mi to dáva útechu a je to pravdepodobne ďalší dôvod, prečo NM spôsobil, že som ho našla pre tento týždenný odkaz, pretože On je tak milý, aby ma ubezpečil, že je v tom pravda a môžem ho nosiť so sebou.

Aj keď som sa každý deň necítila „najlepšie“, napriek tomu On pripravil výlety, ktoré zahŕňali mojich vnukov, pretože všetci teraz spolu žijeme v jednom veľkom dome. „Ale On mi povedal: ´Stačí ti Moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.´ A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.“ (2 List Korinťanom 12, 9–10). „A nakoniec mi povedal: „Moja milosť je dosť na to, aby som ťa zakryl a podopieral. Moja sila je dokonalá v slabosti.“ Tak sa ma spýtaj na môj tŕň, vypytuj sa na moje slabosti a ja budem s potešením pokračovať a pokračovať - radšej by som vyhlasovala toto a mala Moc Pomazaného doma vo mne. Som v pokoji a dokonca sa teším vo všetkých slabostiach, urážkach, ťažkostiach, prenasledovaniach a utrpeniach kvôli Pomazanému, pretože keď som v mojich slabostiach, On ma posilňuje.“

Či už som šla znova von, kvôli tomu, že On chcel, aby som sa podelila o svoju úplnú spokojnosť s mojím tŕňom alebo slabosťou alebo preto, že to bol „určený čas“, aby som už viac nebola domasedom. Jedna vec je istá – On nezlyhá v splnení svojich prísľubov. Takže dnes, sa teš v tejto pravde drahá nevesta.