Má tvoje manželstvo problém?
Hovoria ti, že je to beznádejné?
Skončilo sa to rozvodom?
Naozaj existuje NÁDEJ pre moje manželstvo?

Áno! Konečne Je Tu Nádej

KonecneNadej.com

 


Tvoja Cesta Obnovy

Hľadala si pomoc, čítala si knihy, rozprávala si sa s poradcami, priateľmi, kňazom, no všetko sa aj tak zhoršilo. A tak si sa rozhodla, že možno nájdeš pomoc na záchranu manželstva on-line.

Ver alebo nie, nestalo sa to náhodou, ani zhodou okolností, že si našla našu stránku— Boh vypočul tvoje volanie o pomoc a On osobne ťa priviedol k nášmu spoločenstvu, ktoré sa začalo pomáhaním OBNOVIŤ manželstvá, ktoré sa zdali beznádejné!

Toto JE tvoja schôdzka s Bohom.
Tvoj život sa čoskoro zmení—navždy!!

Medzinárodné Spoločenstvo Obnovy začalo v roku 1992 pomocou manželstvám, ktoré sa zdali byť beznádejné a On (Boh) ich OBNOVIL. 

Vieme a chápeme, čím prechádzaš, pretože mnohé z našich služobníčok ZAŽILI OBNOVENÉ manželstvo- ostatné sú stále na svojej Ceste Obnovy- uplatňujúc rovnaké zásady!

Aj keď je vo vzťahu cudzoložstvo alebo cudzoložné manželstvo (kde je jeden alebo obaja partneri neverní), čo je situácia, ktorú väčšina uzná za najviac beznádejnú, BOH je schopný. My vieme, po tom, čo sme zaplnili osem kníh svedectvami o obnovených manželstvách, že Boh môže obnoviť každé manželstvo—ÁNO, dokonca aj tvoje! A našťastie, Boh sa tu nezastaví (ani nezačne). On je viac ako schopný obnoviť každú a všetky oblasti tvojho života, keď Mu dôveruješ!

„Hľa, ja som Pán, Boh každého tvora; či je Mne nejaká vec nemožná?“ Jeremiáš 32:27

Nepochybne ti takmer každý povedal, že by si sa mala vzdať a ísť ďalej a nájsť si niekoho iného - nie. Namiesto toho súhlas s nami a žalmistom, ktorý povedal:

„Ach, Pane, Jahve, pozri; ty si svojou veľkou mocou a svojím vystretým ramenom učinil nebo i zem a tebe nie je nemožná NIJAKÁ vec.“ Jeremiáš 32:17

 

Úžasne OBNOVENÉ Manželstvá, ktoré BOH Obnovil!

„Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre svedectvo o ňom. Nemilovali svoj život tak,aby sa zľakli smrti.“—Zjavenie Apoštola Jána 12:11

Obnovenie a Manželovo Spasenie v Alabame

Pred tromi mesiacmi som prišla na to, že ma môj manžel podvádzal a hlúpo som mu povedala: „Odíď!!“ Nevedela som, čo mám robiť. Potom mi kamarátka kúpila vašu knihu Obnov Svoje Manželstvo. V priebehu jednej noci som ju prečítala, a to ma tak veľmi zmenilo!!!!

Keď som začínala kurz 1, uvedomila som si, že Boh ma zavolal na túto cestu, aby ma zmenil a aby mohol priniesť môjho manžela naspäť domov. Toto začalo moju premenu. Zmenila som sa na osobu, ktorú si môj manžel a Boh zaslúžili mať.  

Iba po jednom mesiaci môj manžel prišiel, aby strávil so mnou a deťmi víkend. Na konci víkendu bol každý z nás tak veľmi iný, a to nás viedlo, aby sme sa dali znova dokopy!!!

Naše manželstvo a náš život sú odvtedy úžasné. Teraz študujeme Múdry muž a Múdra žena vo vašom bezplatnom Kurze pre Páry, aby sme pomohli iným párom, ale hlavne tiež, aby sme sa sústredili na Pána namiesto seba a nerozprávali sme o našich predošlých problémoch!

Boh vypočuje tvoje modlitby a má Svoje perfektné načasovanie pre všetko — stačí poslúchať a nechať Boha postarať sa!!!

~ Joe a Mary Lou v Idaho, OBNOVENÉ

Lepšie pre Mňa Teraz

Myslím si a verím, že som sa priblížila k obnoveniu, keď som začala čítať Vašu knihu OTM a hlavne, keď som začala robiť Vaše bezplatné kurzy. Bola som jedna „Stojaca“, a prežila som veľa porážok a frustrácií, kde sa veci zdali, že idú dobre, ale potom by sa niečo stalo a ja by som sa zakaždým rozpadla. Môj manžel a ja sme si veľmi dobre rozumeli—aj keď býval s DŽ „druhou ženou“, porozprávali sme sa boli sme si blízki. Ale chýbajúce spojenie boli tie princípy, ktoré som sa učila, počas vašich kurzov, a ktoré pomohli, aby sa moja Cesta Obnovy uskutočnila!! Veľmi odporúčam všetky materiály dostupné v RMI: knihy, videá, Denné Povzbudenia a predovšetkým Sväté Písmo.

~ Atarah, naša Manželská Ohodnotiteľka a Služobníčka Cesty Obnovy

 

Malo to svoj Dôvod — Boh mal plán!!

Môj Manžel sa odsťahoval a žil so svojím kolegom, hovoriac: „Nie som šťastný a cítim sa nežiaduci v našom viac ako 20 ročnom manželstve!“ Približne po 6 týždňoch oddelenia a blížiaceho sa rozvodu, som si uvedomila, že rozvod nemusel byť odpoveďou. Rozhodla som sa „bojovať dobrý boj“. Robila som to sama modlitbami. Potom mi priateľ pastor z inej časti krajiny odporučil Vašu webovú stránku. Hneď som si objednala knihu „Obnov Svoje Manželstvo“ a prečítala som ju v priebehu pár dní. Potom som vyplnila vaše Manželské Ohodnotenie a dostala som Vaše bezplatné kurzy.

Vtedy som vedela, že Boh obnoví naše manželstvo. Po niekoľkých dňoch, som si začala všímať vo mne zmeny a prestala som rozmýšľať, čo som musela robiť, aby som sa zmenila. Uvedomila som si, že som to nebola ja—bol to Boh, ktorý pracoval úžasným spôsobom!  Zmeny prišli potom, keď som si uvedomila všetko, čo som robila zle, modliac sa, aby ma Boh zmenil a modliac sa za naše manželstvo. Musela som všetko odovzdať Bohu a úplne Mu dôverovať.

Rovnako ako je spomenuté v OTM knihe a Kurze, bola som testovaná, keď sme sa rozprávali. Stalo sa to pri niekoľkých príležitostiach, keď bolo povedané niečo bolestivé, aby sa ukázalo, ako zareagujem. Nezareagovala som, akoby som zareagovala v minulosti, čo dokázalo, že som novým človekom.

Bol december 28, keď sa môj manžel ukázal v stredisku, kde som bola s mojou rodinou. Neočakávala som to a môj manžel nevedel, že do 30 minút od opustenia nášho rodného mesta  do rezortu, budeme OBNOVENÍ!

Všetko, čo môžem povedať je, buď si istá, že všetko nasmeruješ k Bohu. Zistila som, že tak veľa vecí sa stalo, ako ste hovorili v knihe OTM, že sa stanú. Nasledovala som, čo bolo povedané vo všetkých vašich kurzoch, čítala Písmo, modlila sa a to ma cez to prenieslo. Na konci 90 dní, Boh obnovil moje manželstvo! Ver, že sa to isté stane tebe.

„Ak ťa Boh do toho dovedie, On ťa cez to prenesie.“ Všetko sa to deje z určitého dôvodu. Boh má plán a teraz môj manžel a ja sme oveľa šťastnejší. Žijeme pre Boha; máme skvelé manželstvo a stáva sa lepším každý deň! Ďakujem Ti Pane za toto spoločenstvo. Je tak nádherné, ako ste pomohli toľkým manželstvám, vrátane nášho! Boh je nádherný a aký dar dal všetkým vám, aby ste dali toľko!

~ Lydia a Tom z Nového Mexica, OBNOVENÉ

Obnovené — Jemu Buď Všetka Sláva!

Po šesťročnom modlení sa a postení, som požiadala Ducha Svätého, aby ma viedol na internete do nejakého spoločenstva, ktoré by mi pomohlo. Svätý Duch ma viedol do Spoločenstva Obnovy! Nevedela som sa dočkať odporúčaného balíčka, všetkých videonahrávok a zúčastnenia sa spoločenstva s mojím prvým kurzom! Ako náhle som dostala knihy, čítala som ich znova a znova. Bolo to skutočne obrovské požehnanie v mojom živote, tak ako v životoch iných!

Po použití princípov vo vašich knihách, rovnako ako plotu z tŕnia, v priebehu 3 týždňov môj manžel prišiel domov!! Všetko, čo môžem povedať, NEVZDÁVAJ SA! Verím, že mi najviac pomohlo, byť poslušnou Božiemu Slovu vo všetkom. To je to, čo to urobilo!

Nech vás Boh požehná! Božie požehnanie do tohto spoločenstva!

~ Kyle a Marsha zo Severnej Dakoty, OBNOVENÉ

 

Zázračná Obnova Hlboko v Srdci Texasu!

Objavila som vaše spoločenstvo, keď som hľadala odpovede a zakopla o túto stránku. Slúžilo mi to na potvrdenie toho, čo ma Pán vyzýva urobiť ... Nerozvádzaj sa, prenechaj a ver v tvoje manželstvo. Vaše kurzy vyplnili prázdnotu! Ďakujem vám!

Boh zmenil mňa predtým, ako zmenil moju situáciu. Najskôr som sa naučila, ako sa stať pokornou a udržať zavreté ústa. Naučila som sa spoliehať na Pána a len na Pána! Naučila som sa tiež o sile postenia sa. Okamžite som začala premýšľať o modlení sa znova, ale počúval by ma? Potom som bez váhania šla dole na moje kolená a zasvätila som môj život Pánovi, žiadajúc Boha, aby ma zmenil.

Ako som sa modlila, urobila som rozhodnutie zostať v našom manželstve a pracovať na ňom, ale poprosila som Pána, aby mi dal znova „city“ k môjmu manželovi, ináč by som nevidela, ako to funguje. Tiež som sa modlila, aby zmenil môjho manžela a priviedol ho naspäť k Pánovi.

Ako som sa modlila, urobila som rozhodnutie zostať v našom manželstve a pracovať na ňom, ale poprosila som Pána, aby mi dal znova „city“ k môjmu manželovi, pretože neviem, ako by to mohlo fungovať. Tiež som sa modlila, aby zmenil môjho manžela a priviedol ho naspäť k Pánovi.

V nasledujúcich týždňoch, počas robenia vašich bezplatných kurzov, neprekonateľne rástol môj hlad po Pánovi. Začala som čítať Bibliu a dokončila to po prvýkrát v mojom živote. Prenechala som moje financie a začala som odovzdávať desiatky do mojej zásobárne, ako učí Biblia. Za menej ako mesiac sa vrátili moje city k môjmu manželovi a milovala som a bola som „zamilovaná“ do môjho manžela! Bol to zázrak, pretože som to tak necítila k môjmu manželovi od nášho prvého rande. Iba som čakala a modlila sa k Pánovi, aby urobil to isté s mojím manželom.

O niekoľko mesiacov neskôr sa nie len naše manželstvo zhoršilo, ale nakoniec som zistila, že tam dokonca bolo cudzoložstvo, ktoré pretrvávalo určitú chvíľu. Bolo som ohromená, šokovaná, prázdna, osamelá, rozdrvená a moje srdce a vlastná hodnota boli zničené.

Chvalabohu, hoci to bolo neznesiteľne bolestivé, vyšla som z toho vybrúsená, čistá a posvätená! Celá búrka trvala niečo cez rok a pol. Maj na pamäti, že tvoj test je v skutočnosti celý život.

Na začiatku som mala kresťanských poradcov radiacich mi rozviesť sa s mojím manželom... verila by si? Potrebujú vaše knihy, aby sa naučili, že iba Boh je schopný obnoviť nemožné situácie!! Sú to takmer dva roky, odkedy môj manžel prišiel domov nastálo. Úplne sa vyliečiť a prekonať napáchané škody trvalo najmenej rok, ale stálo to za nové manželstvo v Kristovi a rozbitie rozvodovej kliatby, ktorá bola búrlivá v oboch našich rodinách. Ani jeden z nás by nemohol byť v našom manželstve šťastnejší.

Môj manžel mi denne hovorí „Milujem ťa a chýbaš mi, keď som v práci!“ Chválim Boha za všetko, čo som sa naučila počas môjho boja a teraz to, čo sa zdalo byť ako kurz, bolo v skutočnosti majstrovské dielo požehnania od Pána. On robí všetky veci nové!!

~ Kery a John z Texasu, OBNOVENÉ

 

Obnovené po prechode CEZ oheň!

Aká nádherná cesta! Moje manželstvo bolo obnovené po viac než 15 ROKOCH. Moja cesta sa začala, keď sme sa ja a môj manžel snažili druhýkrát o rozvod. Bola som nahnevaná a rozhodnutá pokračovať na mojej ceste s Bohom s alebo bez manžela. Bola som presvedčená, že problém bol iba môj manžel a ja som bola „dobrá“ manželka a bola som nahnevaná na neveru môjho manžela. Vyskúšala som všetko, ale všetko zlyhalo. Moje pokusy „zachrániť“ manželstvo sa otočili do nikdy nekončiaceho kruhu. Cítila som sa uväznená a nakoniec som stratila všetku nádej. Chválim Pána za Erin a jej spoločenstvo. Spôsob, akým sa mi Pán odhalil po prvom príchode sem, bol úžasný! Boh je tak milosrdný, že skrze bolesť som bola oslobodená!

Nie len že moje celé svedectvo mohlo povzbudiť iných, keď sa stalo kapitolou v 2. knihe Slovom Svojho Svedectva, ale Boh ma zavolal zapojiť sa do tímu RMI Spoločenstva—stanúc sa riaditeľkou pobočky Španielskeho spoločenstva s našou vlastnou webovou stránkou, naším vlastným blogom, ktorý má dosah na Španielsky hovoriace ženy po celom svete. Iba BOH mohol toto urobiť!

~ Lota z Florida naša  Spanielska Služobníčka

 

Neskutočne Obnovené (Bohom Samým) a Viac!

Po troch rokoch členstva v Spoločenstve Obnovy môj manžel nielen že prišiel domov k našim deťom— ale bol tiež zachránený a bol pokrstený a teraz rastie míľovými krokmi v jeho viere!! Obaja sme obnovení, vďaka Bože!

Pán mal na mne veľa práce, aby som sa mohla naučiť, ako milovať a ako byť správnou manželkou pre môjho manžela; najskôr som sa musela zbaviť všetkej nenávisti, hnevu a bolesti, ako to urobil môj manžel. Obidvaja sme zaľúbení do Pána a jeden do druhého. Chceme mať našu vlastnú manželskú službu. Tak som začala tréning s RMIOU.com.

Počas mojich skúšok ma princípy z Božieho Slova a RMI zdrojov učili vytrvalosti, nikdy sa nevzdať, vytrvať, POZNAŤ, že Pán počuje naše prosby a On osobne nás chce viesť počas našej Cesty Obnovy, aby sme mohli vyvíjať osobný vzťah s Ním tak, aby ostal prvý v našich životoch.

Zdroje, ktoré by som odporučila sú Erinine knihy, Bibliu a využite výhodu bezplatných kurzov!

Hoci si to neuvedomujeme, Boh počul naše modlitby a pokračuje v práci na našich srdciach. On je verný Boh, Ktorý dodržiava Svoje prísľuby, keď sme verní. On je tak hodný našej chvály a toho, ísť nad rámec uctievania— vyvíjaním skutočne osobného vzťahu s Ním!

Naše manželstvo by nebolo možné obnoviť, ak by to neurobil Boh. Boli sme zosobášení 21 rokov, keď môj manžel odišiel. Bol nahnevaný, sklamaný, v depresii a plný nevraživosti. V tom čase povedal, že mal toho „dosť,“ ale chvalabohu, Pán mal iné plány. Vďaka Pane!

~ Michael a Diane z Kalifornie, OBNOVENÉ

 

Otecko!!

Moja cesta obnovy začala, keď som si uvedomila, že môj manžel si budoval súbežný život. Videla som, že jeho priatelia boli slobodní muži a vždy mali oslavy a „dôvody“ ísť von, prísť neskoro a piť. Potom ako som našla toto Spoločenstvo (v Portugalsku), začala som aplikovať  princípy, ktoré som sa naučila v každej lekcii. Jeden deň som zrazu počala zvuk v zámku na predných dverách a môj manžel prišiel domov! Moje deti bežali k nemu kričiac „Otecko!!!!“ Odporúčam robenie bezplatných on-line kurzov a čítanie denných povzbudení – tak budeš vedieť, ako začať deň. Nemohla by som bez nich žiť.

 ~ Paula z Ria, naša Portugalská Služobníčka

 

Môže BOH Skutočne Obnoviť MOJE Manželstvo?

Áno! Nie sú tu žiadne pochybnosti, či Boh počul tvoj plač o pomoc v tvojich manželských bojoch a porážkach. To je dôvod, prečo predurčil toto Duchovné Stretnutie, aby ti dal pomoc a nádej, ktorú tak zúfalo teraz potrebuješ!

My vieme a rozumieme ti, čím prechádzaš, pretože toľké z nás už zažili OBNOVENÉ manželstvo a teraz žijú Hojný Život, pre ktorý náš Milovaný zomrel, aby nám dal!

„Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“ Ján 10, 9-10

Každá z nás, ktorá zažila obnovené manželstvo, ti povie tú istú vec—nezáleží, čo ti ktokoľvek iný povedal, TVOJE manželstvo NIE je beznádejné! Máme dôkaz aj nad rámec našich vlastných manželstiev—viac ako 7 kníh Svedectiev o Obnovených Manželstvách a nové svedectvá obnovených manželstiev uverejnené každú nedeľu zo stoviek, ktoré nám prídu—je DOKÁZANÉ, že Boh je schopný obnoviť akékoľvek manželstvo—špeciálne tvoje!

Už si si to raz prečítala, Sám PÁN hovorí: „Hľa, ja som Pán, Boh každého tvora; či je mne nejaká vec nemožná?“ (Jeremiáš 32:27). Budeš veriť tomu, čo povedal tvoj manžel, že je to beznádejné? Alebo čo povedala tvoja priateľka alebo poradca? Alebo budeš veriť tomu, čo povedal BOH?!?!

Prečo debatovať o faktoch, máme dôkaz, že Boh obnovuje beznádejné manželstvá! Skutočne si myslíš, že tvoja situácia a manželstvo je príliš ťažké pre BOHA, aby ho zmenil, zdokonalil alebo obnovil? Nie je! Rovnaké veci boli povedané nám a boli nesprávne!!

Ak sa však rozhodneš nasledovať tú istú radu, tie isté bláznivé metódy, potom skončíš presne tým istým spôsobom.

Namiesto toho, „Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!“— Matúš 7:13-14

Teraz, keď si našla Úzku Bránu, pôjdeš cez ňu a získaš múdrosť, vedomosti a pochopenie, ktorého ty (a každý) má nedostatok? Si ochotná zanechať lži a mýty a Obnoviť Svoju Myseľ s tým, čo Boh hovorí o manželstve A ako ho môže OBNOVIŤ?

Náš cieľ je jednoduchý „zvestuj slovo, buď pohotový vhod-nevhod, presviedčaj, karhaj, napomínaj so všetkou trpezlivosťou a poučovaním. Lebo príde čas, keď (ľudia) neznesú zdravé učenie, ale pretože chcú počúvať len to, čo sa im páči, budú si podľa svojich žiadostí zháňať učiteľov, odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam.“— 2 List Timoteovi 4:2-4

Boh povedal, že tvoja maželská kríza sa stala, pretože „Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Pretože si odmietol poznanie, odmietnem ťa, nebudeš mi slúžiť ako kňaz. Zákon svojho Boha si zabudol, aj ja zabudnem na tvojich synov.“—Ozeáš 4:6

Urob to pre tvoje deti, urob to pre tvojho manžela, urob to pre druhých, ktorí sa budú pozerať. Pokor sa a staň sa študentom Jeho Slova a pozeraj, ako sa tvoj život okamžite zmení!!

Dovoľ nám, duchovne ťa nakŕmiť a živiť tvojho ducha pravdou.

Bola si vyhladovaná a zbavená skutočnej duchovnej výživy, ktorú potrebuješ na túto cestu. Taktiež si bola vzdialená od Jediného, ktorý ťa stvoril pre vzťah a Ktorý ťa chce viesť pozdĺž a cez údolie temnoty smrti.

Ešte jednu vec musíš pochopiť práve teraz: ak ti bolo povedané, nielen že tvoje manželstvo je beznádejné, ale že bez pomoci tvojho manžela tvoje manželstvo nemôže byť obnovené, potom potrebuješ stavať svoju vieru v Božiu túžbu a schopnosť obnoviť hoci aj tie najzúfalejšie manželstvá. Čítaním svedectiev zdanlivo beznádejných manželstiev, ktoré sú teraz obnovené a všimnutím si, že KAŽDÉ Svedectvo bolo obnovené, keď iba JEDEN z manželov chcel obnovu, je toho dôkazom. Je iba jeden, od ktorého potrebuješ pomoc a my ti ukážeme ako—ísť ti príkladom.

V priebehu viac ako 25 rokov služby, sme sledovali, ako Boh vložil túžbu obnovy do srdca len JEDNÉMU vo vzťahu a často je to ten, ktorý nie je chytený v hriechu. „Cudzoložník sa polapí vo vlastných neprávostiach a zapletie sa v putách svojich pokleskov.“—Príslovia 5:22

Ak však iba JEDEN z vás má srdce ❤️ pre obnovu a bude ohľadom toho dôverovať BOHU, potom sa OBNOVA stane—On to garantuje, nie my. Ježiš im na to povedal: "Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru a nebudete pochybovať, urobíte nielen to, čo sa stalo ..., ale keby ste aj tomuto vrchu povedali: “Zdvihni sa a hoď sa do mora,” stane sa to.“ Matúš 21:21

Rozhodni sa dnes pridať svoje svedectvo do jednej z nadchádzajúcich kníh— Slovom Svojho Svedectva. Povedz tvoje svedectvo, podeľ sa o to, ako bolo tvoje manželstvo považované za „beznádejné“, ale BOH urobil nemožné pre teba možným. Bude to vtedy, keď sa k nám pripojíš a budeš kričať. . .

„Ach, Pane, Jahve, pozri; ty si svojou veľkou mocou a svojím vystretým ramenom učinil nebo i zem a tebe nie je nemožná nijaká vec.“ (Jeremiáš 32:17).

Naše bezplatné kurzy sú navrhnuté, aby si napísala svedectvo zapisovaním tvojich myšlienok a modlitieb, nádejí a snov o tvojej budúcnosti.

„A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme,“ Efezanom 3:20

Všetky naše kurzy sú úplne zadarmo, kurzy pre ženykurzy pre mužov. Kurzy, ktoré ťa budú učiť a trénovať spoliehať sa na NEHO samého—pozri sa na Neho, hovor k Nemu, počúvaj Ho, nasleduj Ho ako ťa vedie. Čo sa každá z nás bolestivo naučila je, že nikto, iba Boh, vie presne, čím prechádzaš a ako ťa cez to previesť. Nauč sa ako.

TVOJ Nádherný Radca

. . . a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.“— Izaiáš 9,6

Začali sme ponúkať naše zdroje (knihy, videá, elektronické knihy a kurzy), aby sme povzbudili ženy (a neskôr mužov), vyhnúť sa rovnakému deštruktívnemu chodníku vedúcemu k zničeniu. Poradcovia sú nie len drahí, no ani nefungujú, ale čo je horšie, na základe emailov, ktoré dostávame, poradcovia môžu byť tí, ktorí napokon a úplne zničia manželstvá, pretože zahanbovanie tvojho manžela a odhaľovanie osobných tajomstiev, ktoré by nemali byť hovorené nikomu! Je to to, čo ťa poradcovia povzbudzujú urobiť. „Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho,...“ Príslovia 17:28

Namiesto toho povzbudzujeme všetkých v manželskej kríze, aby využili naše nekonečné zdroje na nájdenie a založenie NÁDEJE, ktorá je lepšia ako akýkoľvek poradca alebo podporná skupina. Cez naše zdroje ti predstavíme toho NAJLEPŠIEHO a NAJMOCNEJŠIEHO Radcu. Radcu, ktorý je dostupný každú jednu minútu každého dňa, ktorý vlastne pozná budúcnosť A tiež, čo sa deje v srdci a mysli tvojho manžela! Ak by to nebolo dostačujúce presvedčiť ťa, aby si si vybrala úzku cestu, počúvanie tvojho manžela, ako hovorí poradcovi všetky tvoje chyby v ohromných detailoch je nesmierne bolestivé a veci, ktoré povie, si budeš pamätať celý svoj život. Poradenstvo nepomáha—ničí akúkoľvek nádej na obnovu.

Až keď sme našli Nádherného a Mocného Radcu, našli sme tiež Princa Pokoja. Keď nám bol predstavený a učili sme sa pracovať s Mocným Radcom, každá z nás našla pokoj pre našu utrápenú dušu a vtedy sa začali naše životy meniť! Nájdenie pokoja je prvý krok ku KAŽDEJ obnove, nájdenie Jediného, ktorý upokojí búrku v tvojom problémovom živote, je to, čo potrebuje každý jeden človek na tejto zemi.

 

Kde Začnem?

Ako môžem jednať s bolesťou & zmätkom, ktorý prežívam?

Od autorky našej OTM knihy a zakladateľky Spoločenstva obnovy:

Mnoho ľudí sa diví, že som bola schopná prejsť cez toľko veľa intenzívnych skúšok v mojom živote—a nie len cez ne prejsť—ale prejsť cez každú radostne

Musím si priznať, že som nevedela prejsť cez moje prvé veľké krízy, keď som objavila neveru môjho manžela a zmiznutie na niekoľko mesiacov, aby sa so mnou rozviedol. Spolu s celou bolesťou a strachom, ktorý šiel s tým, som tiež musela znášať dobre zmýšľajúcich ľudí, ktorí mi hovorili, čo by som mala robiť, čo robilo moju situáciu ešte horšou.  

Ak by tam nebol môj intímny vzťah s mojím Spasiteľom, ktorý som našla po prvýkrát a On by tam nebol skutočne pre mňa v tom čase, viem, že by som to nikdy nezvládla.

Hľadáš „pokoj“, ktorý prevyšuje KAŽDÉ chápanie?

Keď ma nechal môj manžel kvôli inej žene, už som bola Kresťankou. Ale nikdy som Ho skutočne neurobila PÁNOM môjho života. Ak je toto miestom, kde sa práve nachádzaš, alebo si nikdy nemala osobný vzťah s Pánom, teraz je skvelý čas urobiť tento život meniaci krok k životu naplnenému a preplnenému pokojom.

Čo je viac dôležité ako tvoje manželské problémy (alebo akýkoľvek iný vzťah alebo situácia, ktorá ti spôsobuje práve teraz bolesť), je zdokonalenie tvojho duchovného stavu—čo zmení KAŽDÚ oblasť tvojho života.

Väčšina tých, ktoré boli podvedené alebo opustené, prechádzajú cez svoje krízy samé a vystrašené, nevediac, čo robiť. Čo v skutočnosti potrebuješ je Niekto, kto pozná budúcnosť a dokáže zmeniť smer tvojho života—a Kto ťa NIKDY neopustí ani nezanechá—NIKDY!

A nielen že On ťa zmení A upokojí, On dokáže skutočne otočiť srdce tvojho manžela alebo tvojich detí alebo kohokoľvek iného. On sľubuje, že ťa upokojí, keď nie je nikto na blízku, nikto, kto rozumie a On ťa vezme a skryje pod Svoje krídla. On ťa naplní láskou, o ktorej si iba snívala, že existuje, ktorú (časom) použiješ na milovanie svojho manžela. On dokáže tiež vyliečiť tvoje zlomené srdce alebo ubolené telo a požehnať tvoje financie. Boh je schopný urobiť nemožné vo VŠETKOM, keď Mu my dáme naše srdcia a jednoducho Ho požiadame o pomoc.

„Lebo Bohu nič nie je nemožné.“—Lukáš 1: 37

Každá jedna z nás, ktorá zažila obnovené manželstvo, ti úprimne povie, že zakaždým, keď sme išli cez niektoré z najhorších skúseností v našich životoch (krízy, ktoré by napokon boli najviac zničujúce), každá mala pokoj, ktorý prevyšuje každé pochopenie! A čím viac Boha máš, tým viac budeš žiariť a úplne prosperovať z tých druhov kríz, ktoré väčšinu ľudí zlomia.

Je vzrušujúce, keď ľudia zistia, cez čo si prešla (špeciálne v strede kríz). Nebudú veriť, ako to, že máš pokojnú dušu a radostný výzor— a keď je potrebné, aj odpustenie!

Raz, keď si skutočne zažila JEHO odpustenie, zistíš, že On ti pomôže ODPUSTIŤ každému, kto ti ublížil, alebo ťa urazil! Odpustenie zodvihne tvoje bremená a vylieči tvoju utrápenú dušu.

Možno boli chvíle, kedy si sa zamýšľala nad modlením, ale nevedela si ako. Ver či nie, najlepšia modlitba je rozprávanie sa s Bohom. On v skutočnosti nechce formálne a kvetnaté modlitby. Jednoducho MILUJE úprimný rozhovor s tebou.

 

ZASTAV SA PRÁVE TERAZ.

 

• Iba povedz Bohu svojimi vlastnými slovami, že Ho potrebuješ—práve teraz, aby ti pomohol. A ak skutočne nevieš, či Boh existuje, potom sa opýtaj Boha, aby sa ti stal reálnym.

• Práve teraz odovzdaj PÁNOVI svoj život—život, ktorý je pokazený. Život plný bolesti a zmätku a popros Ho, aby urobil všetko NOVÉ! Daj mu svoje srdce, a potom začneš zažívať Jeho LÁSKU, ktorá je tak reálna a plná súcitu, že nájdeš konečne RADOSŤ—niečo, čo nikto nedokáže od teba vziať preč!

„Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť. Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“ —Ján  3:7- 5

Ak si sa zastavila a odovzdala svoj zničený život Pánovi, od tohto momentu tvoja budúcnosť začne vyzerať NOVO—tvoj vzhľad bude NOVÝ—ako keby si sa znovu NARODILA!

Nemáš žiadnu pozemskú predstavu, ako veľmi ťa Boh miluje a ako PÁN TÚŽIL po tomto momente—mať ťa ako JEHO vlastnú.

„A preto Pán čaká, aby sa zľutoval nad vami, a preto sa dvíha, aby vás omilostil, veď Bohom pravdy je Pán, blažení všetci, čo dúfajú v neho.“— Izaiáš 30:18

Nie je udivujúce, ako sú naše životy zaneprázdnené a naplnené ľuďmi a vecami, ktoré nám bránia uvedomiť si, že PÁN čakal práve tu, aby nám pomohol? Toto je JEDINÝ dôvod prečo Boh dopustil krízy (a každú krízu) v našich životoch. Často sa musia udiať krízy, aby sme prišli na miesto, kde začneme skutočne potrebovať Jeho a skutočne sme ochotné vzdať sa snaženia a nakoniec to všetko odovzdáme Jemu.

TERAZ a v KAŽDOM jednom čase, keď sa ocitneš v potrebe pomoci budeš potrebovať pomoc, lásku, nasmerovanie pri každom jednom rozhodovaní sa—povedz o tom PÁNOVI. Nikomu inému.

„Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará.“ — Žalm 37:5

Ak sa zastavíš a odovzdáš svoje problémy (veľké a malé) Pánovi, sľubujem, že On ti príde na pomoc, zachráni ťa a prevedie ťa cez to. Už sa nebudeš musieť opierať o svoje vlastné chápanie alebo robiť plán. Odteraz to môžeš jednoducho odovzdať JEMU, aby On dokázal, ako veľmi ťa miluje a stará sa o teba, vedením ťa, alebo aj prenesením ťa cez každú krízu!   

„Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.“ —Príslovia 3:5-6

Nevedomosť, čo robiť, keď udrú krízy, nevedomosť, že On je ten, ku komu potrebuješ utekať, spôsobí, že pochybuješ, či ťa Boh skutočne miluje a chce ťa viesť A spôsobia, že pôjdeš späť, alebo zotrváš v krízach.

—Vezmi JEHO Ruku—
Dovoľ MU Viesť Ťa

Napriek tomu, že si zúfalo túžila po nejakom „skutočnom“ človeku, ktorý by ti pomohol, je IBA JEDEN SPÔSOB a Jedna Osoba, ktorá ťa dokáže vyviesť z „údolia tône smrti.“

Je iba Jeden, ktorý rozumie presne tomu, čo sa deje na oboch stranách a je schopný otočiť srdcia zúčastnených.

My, tie ktoré sme zažili obnovenie manželstva, vieme, že bez akéhokoľvek tieňa pochybnosti NEpotrebuješ nikoho, ale Pán ťa povedie cez a von z tvojej krízy.

„I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou.“— Žalm 23,4

Je čas všetko a všetkých ZANECHAŤ A vziať Pánovu ruku, dovoliac Mu viesť ťa osobne.

Dovoľ Mu hovoriť k tebe a naučiť ťa rozprávať sa iba s Ním.

Uchop Jeho ruku a cestuj cez Obnovu Tvojej Mysle s tým, čo povedal, Prestavaj svoj život s Jeho plánom a sleduj, ako všetko obnoví!!

Na rozdiel od všeobecného názoru, že „poradenstvo“ je riešenie, my NEponúkame niečo, čo je overené ako nefunkčné. Poradenstvo a kresťanská psychológia v skutočnosti postrčila moje manželstvo z krízy do úplného zničenia. Ako stovky mužov a žien, ktorí nás našli, poradenstvo nepomohlo ani im—ale úplne a kompletne zničilo aj to málo, čo v ich manželstve zostalo.

My neposkytujeme nesprávny druh pomoci alebo podpory. Ponúkame niečo, čo FUNGUJE!!!

Teraz, keď si urobila život meniace rozhodnutie, TÚŽIME ťa povzbudzovať počas zvyšku tvojej cesty OBNOVY, ponúknutím VIAC Božieho Slova. Naučiť ťa princípy na Obnovu Manželstva. Umožniť ti získať múdrosť, vedomosti a porozumenie.

Marek 16:15 „A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“

Izaiáš 52:7 „Aké milé sú na horách nohy posla blahozvesti, čo oznamuje pokoj, zvestuje blaho, oznamuje spasenie, hovorí Sionu: „Tvoj Boh kraľuje.“

Cesta Obnovy

BEZPLATNÉ Kurzy

Naše NOVÉ online kurzy pre ženy a pre mužov reprezentujú evolúciu v samoštúdiu materiálov pre ženy alebo mužov v manželských krízach—bez nákladov, poškodenia a nepríjemností z rozprávania osobných detailov poradcovi.

V rámci súkromného prostredia našich kurzov ti poskytujeme bohatstvo Biblických zdrojov pre páry v kríze—a čo je lepšie, je dokázané, že to funguje lepšie, keď ich využíva iba JEDEN (manžel ALEBO manželka).

Priznajme si to, štatistiky dokazujú, že zvyčajne iba JEDEN chce von z manželstva, zatiaľ čo druhý sa pokúša udržať ho. Súdy nadržiavajú tomu, ktorý chce von, osvojili si rozvod „bez zavinenia“, čo jednoducho znamená, že manžel/manželka, ktorá chce na manželstve pracovať, stratí svoje práva. 

Naše bezplatné kurzy TI umožnia študovať naše materiály v TVOJOM vlastnom mieste a počas voľného času. My ťa však chceme povzbudiť, aby si si dala predsavzatie vstať skoro a začať svoj deň štúdiom tejto cesty k obnove- predtým, ako začneš robiť čokoľvek iné- pretože OBNOVA mŕtveho alebo umierajúceho manželstva je veľmi ťažkou a úzkou cestou.

Matúš 7:13-14— „Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!“

Pripoj sa k Nám

Ak máš záujem o naše materiály na samoštúdium, aby si mohla pracovať samostatne, alebo máš záujem pomáhať iným v manželskej kríze, prvý krok je vyplniť naše manželské ohodnotenie dole, ktoré je ZADARMO, aby sa mohli začať tvoje BEZPLATNÉ kurzy pre ženy alebo mužov