Táto úvodná lekcia je naplnená princípmi, ktoré by si si nemala len raz prečítať ale prečítaj si ich niekoľko krát počas tvojej Cesty k obnove.

A tak, ak si si to už predtým prečítala, prečítaj si to zase a potom zase a zaveď tieto princípy do každého jedného vzťahu—nielen do tvojho manželstva—až pokiaľ sa to nestane tvojou prirodzenosťou a ty viac nepadneš do zákopu, kde padne väčšina žien.

Vytvorenie silných & trvajúcich vzťahov

Keď začíname hocijaký nový vzťah, je veľmi dôležité, aby sme sa uistili, že každá strana je povzbudená INVESTOVAŤ do vzťahu rovnako.

Skoro vo VŠETKÝCH vzťahoch dneška sú ženy tie, ktoré dávajú VIAC—a často sú JEDINÉ, čo dávajú!

Výsledky sú srdcervúce a som si istá, že to aj ty práve teraz prežívaš! Dôvod, prečo sa toto deje, je, lebo si jednoducho neuvedomujeme, aké je to nebezpečné a ako sa vyhnúť tomuto omylu.

Napriek tomu že väčšina z nás zakúsila bolesť z toho, že druhá strana po nás pošliapala a povedala nám, že chce von zo vzťahu, my robíme presný opak toho, čo by mohlo túto situáciu zmeniť. Namiesto toho opakujeme tento spôsob dookola a dookola a tým veci zhoršujeme a sú aj viac bolestnejšie.

Tu je to, čomu musíš porozumieť. Keď niekto investuje VEĽA zatiaľ čo druhá osoba investuje málo, alebo NIČ, je extrémne ľahké pre toho, kto neinvestoval nič do vzťahu, odísť—lebo nemá čo stratiť. A keď táto strana odíde, druhá strana (my) je zničená, lebo MY strácame všetko!

Pokúšať sa ochrániť seba samé, tiež nie je odpoveď. Musíš sa naučiť a potom použiť toto poznanie, ktoré si sa naučila. Buď túto pravdu prijmeš, alebo ju odmietneš, no v určitom bode nás bolesť obyčajne prinúti urobiť to, čo sme sa naučili, čo bude účinné a čo nás zachráni od ďalšej neznesiteľnej bolesti.

"Môj ľud hynie, lebo nemá poznania—pretože si odmietol poznanie, odmietnem ťa"—Ozeáš 4:6

Prečo a ako sa to stalo?Prečo tak veľa mužov NEinvestuje do osobných vzťahov. Lebo nemusia!

Nemusia investovať nič, lebo my investujeme všetko. V inom slove, lebo nenecháme ŽIADNY PRIESTOR a ŽIADNY ČAS, aby investovali!

Zatiaľ čo máme veľa práce, lebo VŠETKO DÁVAME, druhá osoba má ešte viacej práce, BERIE VŠETKO, my im nedávame priestor, ani čas, ani túžbu, aby dali niečo späť!

A preto, že nikdy neprestaneme dávať, čomu sa hovorí, že ČAKÁME, aby oni vrátili (čakanie je niečo, o čom sa nás Boh pokúša VEĽA naučiť), nikdy nedáme druhej osobe ČAS, aby investovala do vzťahu.

Dokonca aj teraz si ty jediná strana, ktorá hľadá pomoc, aby si vedela, čo urobiť na záchranu alebo obnovu tvojho vzťahu. Mám pravdu?

To, čo musíš urobiť je vytvoriť PRIESTOR pre druhú osobu v tomto vzťahu, aby INVESTOVALA. A to, čo musíš DAŤ je ČAS na investovanie. Ak nechcú, alebo sa o to nikdy nepokúsili, pravdepodobne tak ani nikdy neurobia—hlavne ak sme im nedali priestor a čas.

*Existuje Bohom daná pomoc pre muža, ktorý NECHCE investovať do vzťahu, a tomu sa naučíš v neskoršej lekcii. No tento liek zaberie IBA vtedy, ak ty urobíš prvý krok tak, že počkáš a vytvoríš priestor—dáš druhej osobe ČAS.

Keď vzťahy začínajú takto (že väčšinou si to ty, kto dáva) je to dobrý znak, že v určitom bode, možno skoršie, akoby si si myslela, prídeš na to, že druhá osoba chce zo vzťahu von a ty si zranená—využitá a zneužitá. A ak budeš pokračovať v tom istom kurze, sľubujem, že sa to stane opäť a opäť a opäť.

Veľa žien sa vysporiadáva s touto nerovnováhou vo svojich vzťahoch tým, že sa stávajú zraniteľné a zničené (a často berú lieky, dúfajúc, že to pomôže, no to iba veci zhorší) alebo sa stanú zatvrdnutými a horkými, čo ohrozí každý ďalší vzťah v ich životoch (ako keby zlé manželstvo nestačilo).

Za účelom, aby sme ťa mohli naučiť tomuto princípu, to nás v skutočnosti viedol Boh, sme zostavili OPO kurzy, ktorých časťou si teraz aj ty. Za účelom naučiť ťa správny spôsob na Vytvorenie silného vzťahu, sme ti už začali ukazovať, ako sa to robí:

NAJPRV sme ti ponúkli, alebo sme do teba investovali—tým, že sme ti dali povzbudenie na našej webstránke. Potom sme ti dali priestor, aby si ty investovala do nášho vzťahu tak, že si vyplnila Dotazník manželského ohodnotenia.

Potom sme opäť MY investovali do vzťahu, keď sme ti ponúkli eknihy ako DAR, a dali sme priestor TEBE, aby si investovala do nášho vzťahu, že si si prečítala tieto knihy, napísala, čo si sa naučila, a potom sme ČAKALI, pokiaľ si TY kontaktovala NÁS. 

Teraz sa zastav a opäť si to prečítaj. Pozri, ako sme vytvorili PRIESTOR pre teba, aby si investovala do nášho novo vzniknutého vzťahu. Ak by sme ti dali veľmi veľa, bez toho, aby sme ti dovolili investovať naspäť tak, aby bolo vzájomne a ochotne investované do nás OBOCH, potom by jedna z nás skoro ukončila náš vzťah a nechala tú druhú (ktorá investovala viac), zranenú.

Dovoľme, aby sa tento vzťah stal príkladom a pozerajme, ako začne rásť. Keď sme dostali tvoju recenziu na knihu, opäť sme INVESTOVALI do nášho vzťahu tak, ž sme ponúkli 30 denný program Cesta k obnove, ktorá spôsobila, že sme v dennodennom kontakte! Začínaš si všímať, ako musí byť toto zavedené v tvojom súčasnom vzťahu?

A teraz kľúčový bod, ak sa stane, že je medzi nami pauza, že nebudeme o tebe počuť, budeme ČAKAŤ, kým od teba nebudeme počuť, namiesto toho, aby sme sa ponáhľali a nedali ti priestor, aby si investovala do nášho novo vytvoreného vzťahu.

A tak isto, toto je to, čo MUSÍŠ urobiť s tvojím vzťahom, pre ktorý si tu, aby bol OBNOVENÝ. Viac ako pravdepodobne, TY si bola jediná, ktorá investovala, musíš sa úplne ZDRŽAŤ a prestaň kontaktovať tvojho manžela, pokiaľ ťa on PRVÝ nebude kontaktovať—bez ohľadu na to, ako dlho, bez ohľadu na to, aké taktiky od nepriateľa sú používané, aby ťa pokúšali, že sa máš ozvať. Lebo vždy, keď tak urobíš, pretrhneš viac citovej väzby, ktorú pre teba má, a všetky pozitívne city, ktoré môže mať, ktoré sú teraz pochované, zomrú.

Obnova je cesta a cesty, ktoré menia životy ľudí, potrebujú ČAS. A napriek tomu, že to potrvá nejaký čas, bude to čas dobre strávený—AK stále chceš založiť silný a TRVAJÚCI vzťah a zažiť obnovené manželstvo. Voľba je úplne na tebe.

Ty nerozumieš, bola som to JA, kto neinvestoval.

Vždy sa nájde pár takých, ktoré sa nedokážu úplne stotožniť s každou lekciou. Robíme najlepšie, ako vieme, aby sme pokryli najviac BEŽNÉ situácie, ktoré vidíme v našich formách; no vždy je toľko variácii, že je nemožné, aby sme ich všetky pokryli.

K náprave tohoto si vždy prečítame všetko, čo si odovzdala v tvojej forme, aby sme zlepšili naše lekcie tak, že ich zakaždým opravujeme, keď prechádza nová skupina.

A ak sa to stalo s touto lekciou: ak si to bola TY, kto NEinvestoval do manželstva, potom sa dá táto lekcia jednoducho použiť OPAČNE. Začni INVESTOVAŤ teraz.

No ak je niekto zranený a nahnevaný, kto požiadal, že chce byť osamote, tak najdôležitejšia vec TERAZ je, že AKCEPTUJEŠ a rešpektuješ to, kde TERAZ sú. Nemôžeme ísť dozadu, no vždy sa môžeme pohnúť dopredu.

Tie z vás, ktoré musia investovať do manželstva, no vaše investovanie už nie je vítané, tak teraz môžete INVESTOVAŤ do druhých. Zatiaľ čo čakáte na BOHA, aby vám otvoril dvere a mali ste príležitosť investovať do svojho manželstva (alebo bývalého manželstva)!! Boh to bude vidieť, a OCENÍ vás tak, že otvorí malé dvere na investovanie v blízkej budúcnosti.

Toto je ako keď si sa naučila, že by si sa "mala podriadiť" manželovi, ktorý viac s tebou nežije a nemáš s ním žiaden kontakt. Boh bude svedkom, keď sa začneš podriaďovať JEMU a iným, ktorí majú nad tebou moc.

A tak isto, ak "by si mala investovať" do manželstva, ktoré je teraz odlúčené alebo rozvedené, potom investuj do iného vzťahu A pomôž druhým, ktoré stále môžu investovať do svojich vlastných manželstiev. Povzbuď ich, aby investovali prv, ako bude neskoro!

Boh to bude vidieť a OCENÍ ťa tak, že otvorí malé dvere na investovanie v blízkej budúcnosti. Za toto sa zaručujem iba preto, lebo poznám Boha tak dobre a videla som, ako robí úžasné veci, keď vidí srdce, ktoré chce robiť to, čo je správne.

ČASŤ 2

Tajomstvá obnovy

Obnova je veľmi ťažká cesta na cestovanie. Je smutné, že VIACERO žien, ktoré začnú, nikdy nedokončia.

"Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval"—2 Timoteja 4:7

PREČO je iba pár žien, ktoré dobehnú k víťazstvu? Každá z nás chce, aby ste všetky poznali 3 tajomstvá, na ktorých sme sa zhodli, a ktoré sa zdajú byť najväčšími prekážkami väčšiny žien, ktoré to vzdajú a nikdy to nedokončia.

Tajomstvo #1 Nestrať sa

Iba pár žien dokáže prejsť touto cestou osamote. Nanešťastie, väčšina žien sa chytí priateľky alebo člena rodiny, či kňaza alebo poradcu—dúfajúc, že ich povedú. No ako ťa môže niekto viesť na ceste, ktorou nikdy nešiel? Je to ako keď slepý vedie slepého.

Každá z nás vie jedno: JEDINÝ spôsob, ako doraziť do tvojho cieľa, tvojej obnovy je, že držíš JEHO ruku. Tak ako to hovoríme od začiatku, dôležitejšie, ako nasledovanie týchto princípov, na ktoré sme boli povolané, aby sme ťa naučili, najdôležitejšia vec je, že rastieš v intímnosti s Pánom. Toto je kľúč, ktorý otvorí každé dvere do tvojej budúcnosti—alebo to bude chýbajúci kľúč, ktorý spôsobí, že budeš zatvorená, ak sa najskôr nesústredíš na tento vzťah.

Každá jedna z nás, ktorá zažila obnovené manželstvo ti tiež povie, že by sme to nikdy nezvládli bez dobrej mapy. Naše zdroje: naše knihy a videá sú zobraté z Biblie a sú to verše z Biblie a prísľuby a princípy, ktoré On objasnil pre každú jednu z nás.

"Tvoje Slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch." —Žalm 119:105

A to, čo ti pomôže na tvojej ceste, to, čo ženy, ktoré  pred tebou cestovali a nemali, sú tieto nové lekcie, ktoré sú posielané tebe. Skontroluj si Mapu obnovy (tieto lekcie) a investuj svoj čas, aby si vedela, ktorou cestou ideš a naučila sa, čomu ťa ON učí na každom kroku.

Tajomstvo #2 Zabaľ si svetlo

Nemôžeš prísť k cieľu, ak si si naložila veľa na plecia. Väčšina žien cíti, že musia niesť svojich manželov, svoje manželstvá, problémy a hriechy. Ak nesieš svojho manžela, manželstvo, všetky tvoje problémy, veľa starostí, alebo hriech—nikdy nedôjdeš do cieľa

Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a VYTRVALO BEŽME v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery... aby ste neochabovali a neklesali na duchu.”—Hebrejom 12:1-3.

 

JEDNODUCHO TO ODHOĎ

Tu je vec, ktorej sme sa všetky naučili: Keď odhodíš záťaž, dostaneš sa oveľa ďalej v kratšom čase a s ušetrenou energiou!
A tiež, tým že odložíš svoje manželstvo a manžela, bude mať manžel možnosť nájsť svoju cestu do prasačieho chlieva, uvedomí si svoje chyby a hriechy (tak, ako to Boh dovolil urobiť aj tebe) a oľutovať. Na dodanie, vieš, že to znamená, že mu dávaš čas, aby investoval do vzťahu, o čom Elieen z Minestoty povedala, že urobila!

Prečítaj si všetko o princípoch, ktoré musíš vedieť z príbehu o márnotratnom synovi v Lukáša 15:11-14.

Ak tvoj manžel nemá príležitosť uvedomiť si svoje chyby a niečo, čo by ho motivovalo k zmene, nikdy sa nezmení. Druhý dôvod je, že ak sa držíš v jeho živote, bude ťa naďalej obviňovať. A ak by sa aj tvoj manžel mal vrátiť, tiež so sebou prinesie svoje hriechy! To môže znamenať, že bude stále chcieť druhú ženu (alebo hocičo iné, čo ho odlákalo preč) alebo bude priťahovaný druhou ženou (alebo hriechmi) a nájde si niekoho iného, alebo niečo iné, krátko po jeho návrate. 

Boh chce pre teba to NAJLEPŠIE, no ty nikdy nenájdeš to najlepšie, ak sa budeš držať toho, čo ON chce, aby si sa vzdala. Vzdaj sa manžela a daj ho Pánovi, potom si sľúb, že sa viac nebudeš sústrediť na svoje manželstvo alebo na to, čo tvoj manžel robí alebo nerobí. Väčšina žien príde na to, že keď sa úplne vzdajú manžela, vtedy ich manžel začne naháňať!

No nestrácaj svoje zameranie, drž sa na ceste s rozhodnutím, že chceš vyhrať, stoj v kurze, a tak dostaneš cenu nového manželstva a zmeneného manžela.
Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dosiahne víťaznú cenu? Bežte tak, aby ste sa jej zmocnili." —1 Korinťanom 9:24
Keď si raz manžel uvedomí svoju chybu (tak, ako aj ty), Boh zorganizuje, že sa znovu stretnete, spolu, v želanej destinácii—v stanovenom čase. Zajtrajšie obnovené manželstvo ti ukáže, že Vicky urobila presne to!

“PÁN mi povedal, "Napíš videnie a to jasne na tabuľu, aby sa dalo plynne čítať. Lebo videnie je ešte na určitý čas, no náhli sa ku koncu a nesklame; ak sa oddiali, čakaj naň, veď určite príde a nezmešká."—Habakkuk 2:2-3.

No toto sa stane iba vtedy, ak sa TY plne sústredíš na to, čo musíš TY zmeniť, a tak je tvoj manžel volný a môže sa sústrediť na to, čo musí zmeniť v sebe. A prosím, nehovor pochabo manželovi, v čom sa musí zmeniť (ani nikomu nehovor, v čom sa musí zmeniť) lebo brvno v tvojom oku rozmaže tvoju predstavu víťazstva.

“Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi:  'Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka' a ty máš v oku brvno?! Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata.” —Matúša 7:3-5  

A tiež, vždy, keď hovoríš alebo narážaš na to, v čom sa manžel musí zmeniť, čo musí urobiť, alebo čo robí zle, alebo čo musí zmeniť, buduješ stenu nenávisti, ktorá úplne ochladí manželove city k tebe až k bodu, že bude tebou opovrhovať.

“Ty [Pane], priateľov aj rodinu si odohnal odo mňa, len tma mi je dôverníkom. Odohnal si mi známych a zošklivil si ma pred nimi.” —Žalm 88:9,19

Tajomstvo #3 Pravda ťa oslobodí

Posledné tajomstvo pomohlo väčšine z nás nájsť vytrvalosť, ktorá nám pomohla vzdať sa manžela, zobrať svetlo a vydržať na ceste. Bolo to zjavené v princípe hore. Napriek tomu, že sme cítili a druhí nám povedali, vrátane a hlavne naši manželia, že odišiel alebo si našiel niekoho iného, lebo už k nám nič necíti, PRAVDOU je, že to bol BOH, kto ich odohnal a zošklivil nás pred nimi!

Prečítaj si ten verš znovu s touto pravdou v mysli:

“Ty [Pane], priateľov aj rodinu si odohnal odo mňa, len tma mi je dôverníkom. Odohnal si mi známych a zošklivil si ma pred nimi.” —Žalm 88:9,19

Prečítaj si túto pravdu v tomto verši:

“Sťa vodná struha je srdce kráľa v ruke Pánovej, vedie ho, kamkoľvek chce.” —Prísloví 21:1

PRAVDOU bude nie to, čo ostatní hovoria, alebo to, čo cítiš. A dokonca ani nie to, čomu veríš, že VIDÍŠ!

“Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme"—Hebrejom 11:1

Poznaním a študovaním PRAVDY, ktorá je nájdená IBA v tom, čo hovorí Boh, v Jeho Slove, budeš mať možnosť dokončiť kurz a získať cenu vlastného obnoveného manželstva!

Formuláre lekcií

Ak sa ti niekedy stane, že nedostaneš potvrdenie o obdržaní formulára vyplnenej lekcie (pozri si link dolu) a ty vieš, že si túto lekciu vyplnila, je to vždy spôsobené tým, že si nepozorná, keď udávaš svoju emailovú adresu. A tak, ak sa toto stalo, kvôli súkromiu, ktoré Pán chce, aby sme ti dali a kvôli ľahkému a príjemnému bremenu, ktoré dal nám, budeš sa musieť spýtať Jeho, či chce, aby si túto lekciu vypracovala ešte raz alebo sa pohla ďalej.

My sme jednoducho tvoji duchovní tréneri a veríme, že je to tvoja budúcnosť a budúcnosť tvojej rodiny, čo je v ohrození. Je to tvoja budúcnosť, na ktorej pracuješ, dobrá alebo zlá—a tak pamätaj, že na tejto Ceste k obnove cestuješ s PÁNOM, nie s nami. To, čo môžeme urobiť je, že ťa povzbudíme, aby si vzala Jeho ruku a išla ďalej.

A preto, že je to TVOJA budúcnosť, čo je v ohrození, veríme, že TY by si mala mať možnosť buď preskočiť teoreticky dôležitú lekciu, ponáhľať sa cez ňu, ALEBO počúvať Pána (ktorý môže chcieť alebo nemusí), aby si si zopakovala túto lekciu, zopakovala celý kurz, preskočila lekciu alebo čakala celý mesiac za začiatok novej sekcie. 🙂

Tvoja ePartnerka

To, načo použijeme formuláre tvojich lekcií je, že ťa dáme do páru s podobne-zmýšľajúcou ePartnerkou. Keď raz vidíme,  že ideš k PÁNOVI a nie k inému človeku po pomoc (k nám, priateľke, poradcovi, či dokonca kňazovi), vtedy ťa SPÁRUJEME. Najčastejšie sa toto stane počas fázy Prestavby na tvojej Ceste k obnove—to ti dá čas, aby si bola dobre uzemnená v Jeho Slove A aby si si bola istá, že tvoj vzťah s Pánom je dostatočne silný, a tak budeš mať zvyk, že budeš utekať k NEMU, keď budeš potrebovať útechu a riadenie.

Na zhrnutie tvojich formulárov (link dolu): Keď si vyleješ svoje srdce počas vypĺňania formulárov lekcií, pamätaj si, že to píšeš PÁNOVI, nie nám. NO AJ TAK sa uisti, že vyplníš VŠETKY formuláre lekcií, a tak tento denník vykoná v tebe také isté zmeny, ako v každej jednej z nás.

"Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dosiahne víťaznú cenu? Bežte tak, aby ste sa jej zmocnili."—1 Korinťanom 9:24

"Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou,  s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery."—Hebrejom 12:1-2

Veľa lásky,

Náš tím manželskej pomoci

“...a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí" —Ján 8:32

Teraz je čas, aby si KLIKLA SEM a vyliala si svoje srdce pred Pánom a do denníka "Čo som sa naučila."