💔 Naši ministri Zachranamanzelstvaštudenti IOU, ktorí momentálne absolvujú potrebné kurzy a sú mentorovaní našimi praktizujúcimi ministrami. Spolu s kurzami dostanú príležitosť absolvovať praktické školenia v službe, ako napríklad slúžiť ženám so zlomeným srdcom, ktoré vyplnili náš 💔dotazník na povzbudenie k manželstvu, ktorý je zverejnený na blogu,  ako aj chválu 🥳 na blogu. a najmä povzbudenie do kurzov, ktoré momentálne absolvujú.

💔 Our Zachranamanzelstva Ministers are IOU Students who are currently taking the necessary Courses and are mentored by our Practicing Ministers. Along with their courses, they are given the opportunity to have practical hands-on ministry training, such as ministering to broken-hearted women who have filled out our Marriage Encouragement Questionnaire, which is posted on the blog, as well as blog—posted 🥳 praise and especially course encouragement they are currently taking.

Adina Jacobs VC IOU 🇿🇦
Yvonne vd Hoff 🇿🇦

Zachranamanzelstva🎓IOU Študenti

Zachranamanzelstva 🎓IOU Students 

Kristy Botma 🇿🇦 🇺🇸💖

Ak sa chcete stať jedným z našich študentov RMIOU, zaregistrujte sa tu: 
IOU:🎓 Rýchly štart registrácie

To become one of our RMIOU Students, please enroll here:
IOU: 🎓 QuickStart Enrollment Application

Ďalšie informácie nájdete na stránke Licensed Ministry Franchises alebo na stránke 📍 Informácie spoločnosti RMI.

Please visit Licensed Ministry Franchises or RMI's About 📍 page for more information.