ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK sladké Nevesty!!


„Ako Byť Požehnaná tento Rok“

Je to už viac ako tucet rokov, odkedy sme sa prvýkrát delili o princípy Ako Byť Požehnaná v novom roku. Nie vždy sme sa o to delili, niekoľko rokov nám uniklo, ale vedeli sme, že je dôležité urobiť túto časť nášho bloku a ponúknuť ju každý týždeň, aby bol tento ROK NAJLEPŠÍ, aký kedy bol.

Predtým, ako sa podelíme o prvý princíp, chceme položiť ten najväčší a NAJPEVNEJŠÍ základ, aký si dokážeš predstaviť, a to je to, čo urobí tento rok, rok v ktorom naozaj začneš žiť s tým najviac Milujúcim Manželom, o ktorom si kedykoľvek snívala. Toto sú lekcie, ktoré sme často používali na pomoc našim služobníčkam a dúfame, že ti pomôžu tiež!

Teraz ide o prvý princíp v tejto sérii Ako byť Požehnaná v roku 2020. A keďže toto je tak DÔLEŽITÝ princíp (prijímanie našich požehnaní alebo zázrakov od Boha), naplánovali sme sa venovať tejto téme niekoľko ďalších týždňov—ktoré nás vezmú do marca.

Veľa lásky,
Tvoj Služobnícky Tím