„Stavajte dom!

Budem v ňom mať záľubu a oslávim sa,

hovorí Pán.“

— Aggeu 1,8

 

Dovoľ mi začať túto kapitolu s trochou povzbudenia tým, že sa podelím o môj prvý krok smerom k hľadaniu Pána pre Jeho plán, ako zaplatiť moje minulé/spätné desiatky. Keď som Mu to odovzdávala znova a znova a znova, zistila som, že prvý krok bol skôr vzrušenie, než panika, a vlastne chválenie sa mojimi slabosťami. Pretože: „ale On mi povedal: „Stačí ti moja Milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila“ ( 2. Korinťanom 12,9).

Vediac, že potrebujem, aby vo mne prebývala Jeho moc, namiesto toho, aby som sa o to podelila so všetkými mojimi deťmi naraz, som si našla čas a podelila sa o to s každým z nich osamote. Tiež som sa chcela podeliť o svoje slabosti, o to, ako som nedokázala zaplatiť desiatok, s niektorými z mojich najbližších priateľov. Bola som vo vytržení, keď som našla niekoľko príležitostí, ktoré mi Boh otvoril, aby som sa o to podelila so známymi a dokonca aj s nejakými cudzincami. Vedela som, že toto chválenkárstvo mi dá silu, ktorú potrebujem, aby som sa posunula vpred s nadchádzajúcimi výzvami, ktorým budem čeliť a ktoré nakoniec zmenia môj životný smer.

Ďalší krok bol, hľadať Boha, ako začať. Ukázal mi, že musím začať prvým desiatkom, ktorý som nezaplatila, tým najväčším, čo znamenalo, že som musela dať „niekde“ desiatok viac ako tisíc dolárov, ako som už spomínala vyššie v tejto kapitole. Ver mi, táto suma sa zdala veľa, najmä preto, že som nedávno dostala niekoľko oznámení o prečerpaní bankového účtu. Takto sa to však zvyčajne stáva. Boh rád hromadí nepriazeň, zvyšuje nemožnosť. Takže tu som sa ocitla, so žiadnymi peniazmi, ako som sa snažila vydržať. Okrem toho som práve dostala oznámenie, že ma odmietla nová kreditná karta (kreditná karta, ktorú som ani nechcela, o ktorú som ani nepožiadala, ale ktorá mi bola zaslaná) - vtedy som si plne uvedomila, že si to zaumienil Boh!

A možno si myslíš, ako som si aj ja pomyslela, ako mohla mať toľko ľudí (moje úžasné „hrdinky“, ako ich ja nazývam), ktoré darovali jej spoločenstvu, ale jej bankový účet len riedka zostáva otvorený? Ako je to vôbec možné?

Pretože nezabudni, moje vrecko má v sebe diery!!

„Nuž, teraz toto hovorí PÁN zástupov: Všimnite si, ako sa vám vodí!

Siali ste veľa, málo ste zvážali; keď ste jedli, nenasýtili ste sa; keď ste pili, nenapojili ste sa; obliekaním ste sa nezohriali a kto robil za mzdu, dával mzdu do deravého vrecka.“ Toto hovorí PÁN zástupov: „Všimnite si, ako sa vám vodí!

Choďte do hory, dovezte drevo a stavajte dom! Budem v ňom mať záľubu a oslávim sa, hovorí PÁN.

Hľadel si za množstvom, a bolo z toho málo; doviezli ste to domov, a odfúkol som to. Prečo? - hovorí PÁN zástupov. Pre môj dom, ktorý je pustý, kým každý z vás beží do svojho domu“ (Aggea 1,5-9).

A ak by vrecko s dierami nebol dostatočný problém, pridaj k tomu, že múr mojich financií a môj život má v sebe obrovskú trhlinu!!

„Keď som však hľadal medzi nimi niekoho, kto by vymuroval múr, postavil sa proti Mne do trhliny za krajinu, aby som ju nezničil, nenašiel som“ (Ezechiel 22,30).

Všetko, čo som chcela urobiť, bolo okamžite zašiť tú dieru vo vrecku a zaplátať to miesto trhliny v mojej stene - ale nemala som peniaze na nákup malty alebo ihly a nite!

Čo by si ty a ja mala urobiť?

Izaiáš 55,1-3

„Oj, všetci smädní, poďte k vodám,

A ktorí nemáte peňazí, poďte, kupujte a jedzte,

Poďte, kupujte bez peňazí,

Bezplatne víno a mlieko!

Čo vážite striebro za to, čo nie je chlieb,

A svoju robotu za to, čo nesýti?

Počúvajte Ma a budete jesť dobroty,

V hojnosti sa bude kochať vaša duša.

Nakloňte si ucho a poďte ku Mne,

Poslúchajte, aby vaša duša žila;

A uzavriem s vami večnú zmluvu,

Neklamnú milosť Dávidovu.“

Zlatko, si tiež tam, kde som aj ja? A vuav, vidíš? Nie je tam žiaden strach. Musíme len relaxovať a dať to nášmu Nebeskému Manželovi, aby za nás pracoval. On má perfektný plán - tak prečo strácame náš čas a úsilie tým, že sa snažíme vymyslieť náš vlastný plán, ktorý nás vyčerpáva, znepokojuje nás, až kým sa nevzdáme - takže nakoniec všetko odovzdáme Jemu?

„Lebo Moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú Moje cesty - hovorí PÁN. Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú Moje cesty vysoko od vašich ciest a Moje myšlienky od vašich myšlienok“ (Izaiáš 55,8-9).

„Veď Ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí PÁN. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť nádej“ (Jeremiáš 29,11).

Môj Nebeský Manžel bol predo mnou ešte viac. Pamätáš si na daňové priznanie, ktoré som zasiala ako svoje „prvé ovocie“? No hádaj čo? Aj keď som plánovala, že ho použijem na vyslanie prvej misionárky RMI do Afriky, kvôli diere vo vrecku, ho séria „automatických platieb“ na mojom bežnom účte vyčerpala. Zrazu, keď som sa pozrela, keby som mala presne v tom okamihu pomôcť, nemala by som toho dosť!

To sa stane, keď vymýšľame náš plán, však? Keď sa však pozrieme na Neho a nie na seba, potom zistíme, že nikdy nie sme v núdzi. Hneď v ten deň, keď som uvidela túto dilemu, som sa cítila vedená ísť von do svojej poštovej schránky a cestou som Mu neustále hovorila, že ju nechcem otvárať, pretože táto schránka mi priniesla iba účty, oznámenia o prečerpaní a kruté listy.

Ale potom, keď som ju otvorila, tam to bolo - ďalšie vrátenie daní od vlády! Ako sa to mohlo stať? Ver tomu alebo nie, otvorila som obálku a dostala som dvojnásobok, presne ako mi On povedal!

„Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte mu, že sa skončilo jeho otroctvo a je odčinená jeho vina, že dostal z PÁNOVEJ ruky dvojmo za každý svoj hriech“ (Izaiáš 40,2).

Nikto nemohol pochopiť, ako som mohla dostať druhé vrátenie peňazí a určite musí existovať akési logické vysvetlenie. Po nejakom čase som si myslela, že naše vládne daňové úrady asi urobili chybu, a tak som sa chystala zistiť, čo musím urobiť, aby som ten šek poslala naspäť. Napriek tomu mi Boh milostivo hovoril pravdu prostredníctvom môjho syna, keď povedal: „Mami, aké sú šance, že budeš mať pravdu a naopak, že ju bude mať vláda? Dane sú ich práca, sú to odborníci, však? Robila si svoje vlastné dane, samozrejme, chyba je na tvojej strane“ a šťastne v môj prospech!

No a tu to máš! Prvý spätný desiatok bol zaplatený a nakoniec použitý na vyslanie misionárky do Afriky. Nemohla som sa dočkať, kým pošlem tie peniaze na lístok a začala som sa chvieť, keď som si pomyslela, že to musím urobiť rýchlo, kým sa niečo nepokazí alebo kým nebudeme finančne úplne na dne! Boh sa však nikdy neponáhľa a On chce, aby sme aj my žili bez zhonu.

Najdrahšia nevesta, verila by si, že len poznajúc úmysel môjho srdca, zrazu veci, ktoré boli zlomené, Boh začal opravovať a nahrádzať!?!

Zrazu môj syn opravil náš kuchynský stôl, takže teraz je vyrovnaný a je pevnejší ako predtým. A môj mladší syn sledoval, ako nám Pán dáva nesmiernu priazeň, keď priniesol náš rozbitý chladič vody do obchodu a oni nám dali úplne novú značku chladiča! A ak to nestačilo, objavil sa tam jeden nakupujúci muž, aby nám dal chladič z police dolu a potom sa na parkovisku objavil ďalší muž, ktorý mi ho dal do auta! Keby to nebolo dosť úžasné, keď som si kúpila prvý vodný chladič, nezmestil sa do môjho auta. Avšak, náhradný chladič sa zasunul dovnútra, aj keď boli oba úplne rovnakej veľkosti, ten istý vodný chladič!

Ostatné veci, ktoré boli pokazené, sa začali ukazovať ako požehnanie. Prečo? Pretože máme a môžeme uveriť Jeho prísľubu, ktorý nazývam moje nikdy nekončiace „vyhnutie sa nepríjemnostiam mojich činov“. Prvý je Rimanom 8,28 „Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia.“

Ešte lepšie je urobiť to, čo robím a prijať jeden z mojich najobľúbenejších sľubov, ktorý sa nachádza v Izaiášovi 40,2 a ktorý sme si už prečítali. Prečítaj si ho znova a znova, až kým sa nestane tvojim! „Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte mu, že sa skončilo jeho otroctvo a je odčinená jeho vina, že dostal z Pánovej ruky dvojmo za každý svoj hriech.“

Božia milosť a milosrdenstvo sú tu pre nás a náš Milovaný zomrel, aby sme ich mohli mať. Prečo teda nepoužívame to, prečo On zomrel, aby nám dal? Núti ma to chcieť hrešiť alebo sa pokaziť? Nie, samozrejme, že nie. V skutočnosti je to naopak. Mať Jeho milosť a milosrdenstvo ma motivuje žiť slobodne od zla. Zlo ma bude držať iba spútanú a neschopnú milovať alebo dávať to, prečo On zomrel, aby dal tebe a mne!

To, čo Boh už urobil, potvrdzuje, že On už má plán, ktorý mi pomôže zaplatiť všetky moje spätné desiatky. A moje desiatky nie sú len z veľkých darov, v ktorých som zlyhala a neodovzdala som ich, ale aj z celého prírastku mojej služby.

V mojej konečnej a jednoduchej mysli samozrejme netuším, ako to urobí. Aj keby som dala všetko, čo niekde dostanem, znamená to, že mi stále chýba 10%. Takže, dám 90% plus 10%? A ak tak urobím, ako dokážem zaplatiť moje účty a neklesnúť na dno? Mätúce? Áno, som.

Ale hádaj čo? Nemusím rozumieť ani poznať žiadne podrobnosti. Všetko, čo musím urobiť, je pozerať sa na Neho. „Pozerali sa na Neho a boli žiariví a ich tváre sa nikdy nebudú hanbiť.“ (Žalm 34: 5). „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a Jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“ (Matúš 6,33).

Nie je to upokojujúce? Nie je to oslobodzujúce? Nie je to príliš dobré na to, aby to bola pravda?! Podobne ako spása, však?

Len nezabudni týmto odkazom niekoho dnes povzbudiť - toľko ľudí ho potrebuje počuť.

Objasnenie. Všetci sme sa v Erininých knihách dozvedeli, že náš desiatok sa dáva do našej  zásobárne Malachiáš 3, 8–10 a naše dary môžeme použiť, ako nás vedie On Aggeu 1,9. To platí aj vtedy, keď ide o desiatok z našej služby. Aj keď môj desiatok vždy ide do RMI, môj desiatok zo služby je často poslaný a použitý inde.