„Veď poslušnosť je lepšia než obeta

—1. kniha Samuelova 15,22

 

„Samuel odpovedal: „Azda sa PÁNOVI páčia celopaly a obety tak, ako poslušnosť PÁNOVMU hlasu? Veď poslušnosť je lepšia než obeta a poddanosť lepšia ako tuk baranov!“ (1.kniha Samuelova 15,22)

„Pretože ste pálili kadidlo, že ste hrešili proti PÁNOVI, nepočúvali ste PÁNOV hlas a nekráčali ste podľa Jeho zákona, Jeho príkazov a Jeho nariadení: áno, preto vás postihlo všetko toto nešťastie, v ktorom ste dnes“ (Jeremiáš 44,23).

Existuje veľa toho, čo sa môžeme naučiť z chýb druhých; obzvlášť prospešné je poučenie sa z chýb, ktoré robíme samy.

Len nedávno som bola požehnaná, keď som dostala e-mail od môjho najstaršieho syna o finančnej kríze, ktorá sa mu stala. Poslal mi e-mail, pretože chcel nejakú múdrosť o tom, čo robiť. Áno, bola som poctená, ale predtým, ako som sa nadnášala, som sa musela najskôr smiať, pretože aký je to vtip, že sa opýtal mňa - kvôli mojej súčasnej situácii. Bola som však poctená a hľadala som Pána, o akú múdrosť chcel, aby som sa podelila so svojím synom.  

Jednou z prvých vecí, ktorú si môj syn myslel, že mal urobiť (a povedal mi, aby ma to neprekvapilo), bolo predať svoje veľmi krásne auto. Ak si jednou členiek spoločenstva RMI, možno si pamätáš, že som sa delila o chválu o aute, s ktorým ho Pán pred rokom požehnal. Obidvaja moji synovia boli požehnaní novými autami (za ktoré sa obaja modlili), ktoré prišli Pánovým normálnym spôsobom, krízou, keď tri mesiace po sebe (moja bola tretia) došlo k autonehode (žiadna nebola naša vina), ktoré viedli k tomu, že autá mojich synov boli „na šrot zničené“, čo viedlo k novým autám pre každého z nich (moje spôsobilo škodu iba mne, čo ma viedlo k službe čerstvej vdove a jej synovi). Zďaleka najzávažnejšia nehoda bola môjho najstaršieho syna, ktorého auto, podľa všetkého vyzeralo horšie ako najsmrteľnejšie auto vraky!

V dôsledku týchto nehôd sme boli všetci svedkami Božieho milosrdenstva, Jeho lásky a Jeho spôsobu, ako robiť veci novým a úžasným spôsobom: autá, ktoré dostali obaja moji synovia, boli úmerné nehode, ktorá sa stala. Môj najstarší syn bol požehnaný autom svojich snov, ktoré ho stálo polovicu toho, akú malo cenu. Bolo to kvôli „chybe“ v predajni automobilov, o ktorej povedali, že bolo príliš neskoro na to, aby ju zmenili, a tak povedali, že má extrémne „šťastie“ - bol požehnaný.

Keď mi môj syn povedal, že predaj auta bolo to, čo plánoval urobiť, aby si pomohol s jeho finančnou krízou, povedala som mu, že pochybujem, že je to, čo mu káže Boh urobiť. Namiesto toho sme diskutovali o niektorých Božích princípoch - jeden z najdôležitejších, že Boh chce našu poslušnosť, radšej než našu obetu.

Niet pochýb o tom, že predať auto by bola obeta a že jeho obeta neurobí na Boha dojem. Ako často sme sa snažili niečo urobiť, aby sme veci napravili a zistili sme, že sme v rovnakej alebo horšej situácii?

O akej poslušnosti som hovorila? Namiesto obetovania, učenia sa poslúchať Božie princípy, pokiaľ išlo o jeho dilemu, inými slovami, čo hovorí Boh vo svojom Slove o našich peniazoch? Tu je niekoľko princípov, o ktoré som sa podelila so svojím synom:

Desiatok: nikdy neokrádaj Boha. Boh nás žiada, aby sme Mu vrátili 10% toho, čo nám dáva On a v závislosti, či chceš byť požehnaná z tvojho hrubého alebo čistého, odovzdaj desiatok podľa toho. Tiež sa uisti, že odovzdávaš desiatok do tvojej zásobárne, kde si duchovne kŕmená.

Priznala som sa svojmu synovi, že v okamihu, keď som prevzala financie v našej rodine a službe, som si uvedomila, že keď som išla jesť, dávala som väčšie prepitné 20%, ako som dávala Jemu! Povedala som mu, že od tej chvíle som začala dávať toľko veľa Bohu, pretože som chcela, aby Boh vedel, že On pre mňa znamená viac ako čašník v reštaurácii alebo dáma, ktorá robí moje nechty. Urobiť toto nie je obeta; to je vlastne vtedy, keď sme dosť dospelé, aby sme mu mohli začať dávať milodary.

Môže človek ukracovať Boha? Lebo vy Ma ukracujete. Spytujete sa však: »V čomže Ťa ukracujeme?« V desiatku A poplatkoch. Kliatba vás zasiahla, lebo Ma ukracujete vy, celý národ“ (Malachiáš 3,8-9). Tak, som povzbudila môjho syna spýtať sa Boha, kam má dať 10% milodar, rovnako, ako On bol verný a ukázal to mne.

Teraz mi dovoľ citovať z jednej Erininej knihy, v ktorej hovorí:

Zákony Stvorenia: musíš pochopiť a dodržiavať Zákony Stvorenia. Boh dal celý vesmír do pohybu fyzikálnymi zákonmi, ako je gravitácia a duchovnými zákonmi, ako je desiatok. Keď zistíš, že nemáš dostatok finančných prostriedkov, musíš sa pozrieť na svoj život a zistiť, či si neporušila niektorý z týchto zákonov. Ak nedáš do svojej zásobárne, odkiaľ si duchovne kŕmená, potom Boh nemôže pokarhať žráča, pretože sme nedodržali Jeho zákony.

„Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v Mojom dome, a týmto Ma vyskúšajte - hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť. A pohrozím kvôli vám žráčovi, že vám nepokazí plody zeme a vinič na poli vám nebude neplodný - hovorí Pán zástupov“ (Malachiáš 3,10-11).

Žráč spôsobuje spustošenie v živote mnohých kresťanov, keď sledujú, ako sa ich domovy a životy rozpadajú. Ich auto alebo spotrebiče sa kazia, rovnako ako aj ich vzťahy. Ak sa pokúsiš tieto veci vo svojom živote opraviť bez toho, aby si si uvedomila, kde sú príčiny problémov, problémy budú pokračovať. Jednoduchým dodržiavaním tohto základného pravidla desiatku do svojej zásobárne a následným duchovným rastom, aby si potom mohla začať dávať nad svoj desiatok 10% (dávať aspoň toľko, koľko dávame prepitné tým, ktorí nám robia službu), ušetríš si tým hodiny starostí a zmeníš si život zo skúšok na život požehnaní – až tak, že tvoje požehnania budú pretekať!

Dajte a dajú vám. Toto je zďaleka, najmä v poslednej dobe, jeden z mojich najobľúbenejších princípov. Páni, uchop sa tohto a tvoj život bude okamžite hojný! „Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám“(Lukáš 6,38). Namiesto toho, aby sme dávali, najmä keď sme v núdzi, zadržiavame a dostávame sa do väčšieho nedostatku v našich životoch. Neznamená to len dávať finančne, ale vo všetkých oblastiach nášho života: vzťahy, priateľstvá, trpezlivosť a láska. Väčšina žien sa viac zaujíma o tieto emocionálne potreby, s výnimkou, keď sa ocitneme v potrebe peňazí - potom náš nedostatok peňazí sa začína dostávať do centra pozornosti.

„Jeden rozhadzuje a ešte mu pribúda, kým druhý šetrí viac ako treba a zakúša núdzu. Štedrý človek zbohatne, kto však dáva piť druhému, sám dostane piť“ (Príslovia 11,24-25).

Zásobáreň je prázdna. Pretože väčšina kresťanov nepozná Božie princípy, nevedomky porušujú Božie zákony na ich vlastné zničenie. V Ozeášovi 4,6 sa hovorí: „Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Pretože si odmietol poznanie... “ Jedným z hlavných zameraní mnohých cirkví a mnohých kresťanov, keď hovoria, je boj proti diablovi, zatiaľ čo Ten, proti komu bojujú, je v skutočnosti Pán zástupov.

„Hľadel si za množstvom, a bolo z toho málo; doviezli ste to domov, a odfúkol som to. Prečo? - hovorí Pán zástupov. Pre Môj dom, ktorý je pustý, kým každý z vás beží do svojho domu“ (Aggeus 1,9).

Dovoľ mi podeliť sa o niečo trochu smutné. Existuje len hŕstka žien, ktoré udržujú RMI v chode, viem to, pretože som pomáhala s účtovníctvom. Iba zopár žien odovzdáva desiatok, aby mali duchovnú potravu všetky ostatné a takmer žiadny z mužov. Okrem toho, iba hŕstka žien, ktoré, mimochodom, sú tie isté, ktoré zasievajú svoj desiatok, tiež venujú svoj čas a energiu ako dobrovoľníčky. A to sú tie isté ženy, ktoré tiež predkladajú najviac chvál. Nejaká súvislosť?

Samozrejme! Tieto ženy sú tie, ktoré Pán žehná najviac, pretože každý jeden z jeho princípov funguje! Muži nemajú takmer žiadne obnovené manželstvá, málo chvál a je to jednoducho preto, že naša spoločnosť žien sa stala jediným partnerom vo vzťahu, ktorý do neho dáva!

Mimoriadne dôležité je aj to, že ak nedávaš do svojej zásobárne, ktorá je najčastejšie RMI, potom nebojuješ s nepriateľom, ale s Pánom zástupov. Často počúvame, že naši muži dávajú  desiatky do svojho kostola, aj keď ich kŕmi RMI a toto je ďalšie potvrdenie, že Bohu záleží na tom, kde odovzdávaš desiatok. Milodar je, keď môžeš dať komukoľvek inému, ako napríklad milodary do tvojho kostola, ak ťa k tomu vedie On. Neurob žiadnu chybu, Bohu záleží na detailoch a jediný človek, ktorého ohlupuješ, si ty sama a klameš tých, ktorí sledujú tvoj život.

Druhý List Korinťanom 3,2 „Vy ste náš list napísaný v našich srdciach, ktorý poznajú a čítajú všetci ľudia.“ Ak tvrdíš, že si Kresťanka, Jeho nasledovateľka, ale tvoj život je preniknutý nedostatkom a stratou, potom to, čo sa každý učí o Bohu a bytí veriacim, je že je lepšie ním nebyť.

Ak sa však naučíš, že dávať je viac požehnania a začneš tento princíp praktizovať vo všetkých oblastiach svojho života, tvoj život sa stane hojný! Takýmto spôsobom bol nastavený celý vesmír. A to je to, čoho bude každý tiež svedkom. Ak však budeš naďalej brať alebo zadržiavať, a to je tvoje zameranie, potom môžem povedať bez toho, aby som ťa poznala, že si nešťastná a neustále v núdzi - vo všetkých oblastiach tvojho života. A to môže vysvetľovať, prečo nikto z tvojich milovaných nechce vedieť viac o Tom, koho chceš, aby poznali.

Sila nadobudnúť bohatstvo. Keď nám chýbajú finančné prostriedky, namiesto toho, aby sme skontrolovali, či sme neporušili duchovný zákon, robíme to, čo robia neveriaci, snažíme sa vymyslieť spôsoby, ako viac „zarobiť“. Je to tiež kvôli nevedomosti, pretože Boh hovorí: „Zbytočne vstávate pred svitaním a líhate si neskoro v noci, vy, čo jete ťažko zarobený chlieb; lebo On dáva svojim miláčikom spánok (Žalm 127,2).

Prečo? „Nehovor si teda v srdci: »Moja vlastná sila a moc mojej ruky mi získali toto bohatstvo,« lež pamätaj na Pána, svojho Boha, ktorý ti dáva silu nadobúdať bohatstvo, aby dodržal zmluvu, ktorú odprisahal tvojim otcom, ako je to dnes (Deuterónomium 8,17–18). Tvrdá práca ťa iba unavuje a zriedka ti pomôže dostať sa von z tvojich dlhov. Len, keď pozeráme na Pána, vo všetkých oblastiach našich životov, zistíme, že „jarmo je príjemné a Moje bremeno ľahké“ (Matúš 11,29).

Prestaň sa obávať. „A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu? Ak teda nemôžete ani to najmenšie, čo sa tak staráte o to ostatné? Pozrite sa na ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú; a hovorím vám: Ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak ako jediná z nich. Keď teda Boh takto oblieka rastlinu, ktorá je dnes na poli a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní?! (Lukáš 12, 25-28).

Len nedávno som zistila, že som upadla do veľmi zlého zvyku veriť, že si nemôžem niečo „dovoliť“, ak to nie je neuveriteľne lacné. Je to kvôli tomu, že Boh pomazal moju kúpnu silu, keď nakupujem čokoľvek! Som známa tým, že dostávam najneuveriteľnejšie kúpne dohody a nie preto, že som vyjednávajúci kupujúci (z čoho ma obvinil jeden mladý muž). Namiesto toho, keď niečo potrebujem, Pán ma vždy vedie do konkrétneho obchodu a v tom obchode sa Ho pýtam, čo mi chce ukázať. Je to dosť jednoduché.

Skutočnosť, že niečo neustále dostanem, často za menej, ako to stojí ten obchod, ma prinútila premýšľať nesprávne - začala som si myslieť, že „lacné“ bolo všetko, čo som si mohla „dovoliť“. Uvedomila som si, že Boh nechce, aby sme uverili, že si môžeme „dovoliť“ len niečo, čo je veľmi zľavnené, ale namiesto toho, takto môžeme potvrdiť, čo On chce, aby sme si kúpili. Vidíš, že je to srdce, čo je rozdielne? Tu je niekoľko príkladov, keď som to pochopila.

Moje dcéry boli požiadané, aby boli na prichádzajúcej svadbe (o ktorej si čítala v poslednej kapitole; keď sa môj syn zasnúbil). Najmladšia bude junior družička, takže šaty, ktoré si nevesta vybrala pre svoje ostatné družičky, by sa jej nehodili, pretože ona je mladšia- nie dosť na to, aby vyplnila vrchnú časť. Nevesta mi povedala, že našla podobné šaty, kde si objednala svoje svadobné šaty, a preto bola na ne zľava z 99$ na 79$.

Maj na pamäti, že moje financie sú ďalej ako kríza, takže nepriateľ chce, aby moje emócie vyústili do paniky; viem však o Božích princípoch, o Jeho láske a Jeho túžbach. Preto si každý deň vyberiem, aby som si udržala svoje emócie v rámci očakávania, radšej ako hrôzu alebo strach. (Pamätaj, že mám dcéry, ktoré potrebujú šaty a som matka ženícha!)

Takže som jej povedala, že verím, že Pán mal na mysli niečo iné, nie preto, že by to nebolo cenovo dostupné, ale preto, že na záver dodala, že nesedia „celkovo tak dobre“. Ubezpečila som ju, že keby som niečo nenašla do týždňa, budem bežať a zajednám tie, ktoré našla ona.

Dámy, pretože som cítila, že Boh chce niečo urobiť, nemusela som ani opustiť môj dom, aby som sa mohla posunúť, čo bolo kvôli mojej viere a JEHO láske. O pár dní mi nevesta zavolala so vzrušením, že našla lepšie šaty za polovičnú cenu, potom sa jej mobil vybil. O hodinu neskôr mi zavolal môj syn, aby mi povedal, že tam odišla. Išla do ďaľšieho obchodu a našla tie najdokonalejšie a najrozkošnejšie šaty iba za 18$. Ani som sa nespýtala, či by sedeli, pretože som vedela, že Boh išiel pred nami a mal tam tie šaty iba pre moju dcéru. Určite, keď sa vrátila domov, krásne sedeli!!

Toto požehnanie sa zmenilo na ďalšie požehnanie, keď som na návrh nevesty zamierila do rovnakých dvoch obchodov. V prvom obchode som nenašla nič, len som sa pýtala Pána, kam mám ísť. Viedol ma do druhého obchodu a hneď po vkročení dnu som našla presnú blúzku, ktorú som opísala svojim dcéram, akú som si chcela dať k sukni, ktorú som mala, ale nikdy som ju nenosila. Kúpila som ju iba za 13,35$, čo bolo pôvodne 190$. Rovnaký scenár sa stal s topánkami mojej dcéry!

O týždeň neskôr mi Pán položil na srdce, aby som kúpila zimný kabát môjmu najstaršiemu synovi „čoskoro ženíchovi“. Prosím, maj na pamäti, že každý, kto sa pozerá na moje financie, by mi nadal a povedal by mi, aby som ani nerozmýšľala nad tým, že dám niekomu darček, keď nemám peniaze. Keď som však vošla do obchodu, všimla som si výpredaj obuvi a povedala som svojej dcére, že tam nájdeme topánky na svadbu - potom, sme kúpili ten kabát, o ktorom som vedela, že tam je. Skutočne, kúpila topánky len za 20$, pôvodne predávané za viac ako sto dolárov!

Opäť, toto nie je kvôli tomu, ako ja nakupujem za výhodné ceny, ale kvôli srdcu, ktoré mám v súvislosti s nakupovaním. Nebojím sa niečo kúpiť ani v hĺbke finančného stroskotania, ale ani nechodím von skúšať Boha. Jednoducho mám vieru a žijem podľa princípov, ktoré On ustanovil. Žitie týchto princípov vytvára hojnosť a pretekanie alebo ich porušovanie vedie k nedostatku a sklamaniu.

Žobrať o chlieb. „Bol som mladík, teraz som starec, a nevidel som spravodlivého, že by bol opustený, ani jeho deti žobrať o chlieb“ (Žalm 37,25). Úprimne povedané, tento prorok by mohol byť svedkom niečoho iného, ak by žil dnes. Nemusíme nutne žobrať „chlieb“, ale prosíme ostatných, aby nám finančne pomohli - viem, pretože som bola jedna z nich, keď som hľadala pôžičku. (Viac k tomu v neskoršej kapitole, pretože toto svedectvo sa v súčasnosti píše v mojom živote.)  

Záver? Keď som sa podelila s mojím synom o tieto a niekoľko ďalších princípov. Povedal, že žije väčšinu z nich, ale vzhľadom na to, že sa snažil zarobiť namiesto toho, aby jednoducho dal ako zdroj požehnania, o čom povedal, že to vždy robieval, ale v poslednej dobe to nemohol urobiť, pretože sa snažil pracovať ťažšie, aby získal nejaké ďalšie peniaze (niečo, čo robíme všetci). Takže povedal, čo sa chystá urobiť po tom, ako zavesí, spýtať sa Pána, kde musí dať, už nie viac zameriavať sa na zarábanie peňazí a prehodnotí predaj svojho auta.

Financie sa odvtedy pre môjho najstaršieho syna otočili a auto si nechal ďalších osem rokov! Dúfam, že aj ty sa chopíš Božích zákonov a rozhodneš sa ich dodržiavať tým, že budeš hovoriť s tvojím Nebeským Manželom a dovolíš Mu požehnať ťa. Nemaj strach z nákupu niečoho a vždy sa zameriavaj na dávanie.

A teraz, aby som ti dala ďalšie svedectvo, ktoré ti pomôže upevniť, čo Boh môže urobiť, keď  poslúchaš Jeho duchovné zákony, radšej ako obetu, o čo On nežiada, považujem za úžasné, že svedectvo, o ktoré sa s tebou chcem podeliť, je o mojom najstaršom synovi a požehnanie, ktoré vydrží celý život!

Moje Šieste z Mnohých Finančných Svedectiev

„Stať sa Zasnúbenou“

V poslednej kapitole som bola požehnaná, podeliť sa o svadobnú cestu, s ktorou som bola schopná požehnať môjho syna. Ako som sa už mnohokrát delila v mnohých mojich knihách, Boh nám sľubuje, že dostaneme dvojnásobok! Keď môj najstarší syn zistil, že jeho mladší brat bol zasnúbený, mal na tvári zvláštny výraz. Po odhalení pravdy, som prišla na to, že on a jeho priateľka sa plánovali vziať víkend tesne predtým, ale nič neohlásili, pretože nemali peniaze na to, aby jej kúpili zásnubný prsteň.

Tento pár potom musel prediskutovať (po mnohých slzách na jej strane), že by bolo nesprávne oženiť sa pred svojím bratom a odpútať od nich pozornosť. Boh videl ich srdcia a chystal sa im požehnať nad rámec ich predstavy.

Keď som šla objednať jedny z družičkovských šiat (ktoré som spomínala predtým v tejto kapitole), pani ma poslala krížom cez obchod, keď som asi v polovici cesty počula, ako mi Pán kázal otočiť sa. Otočila som sa a snažila sa vidieť, na čo chcel, aby som sa pozrela, keď som zbadala pult s klenotmi, ktorý mal modrú značku, ktorá hovorila: 60% zľava a červená značka nad jedným, ktorá hovorila: „Zľava ďalších 30%.“ Áno, okamžite som urobila matematiku a zamierila k pultu. Ani som nevedela, prečo som tam bola alebo čo som potrebovala, ale potom mi prišiel na myseľ môj najstarší syn.

Moje dcéry a ja sme našli krásny prsteň, ktorý bol taký lacný, že to bolo smiešne. Takže som nadšene zavolala svojmu synovi a povedala som mu, aby sa dostavil do obchodu a kúpil ho. Povedal mi, že „proste nemá tie peniaze“, preto som sa ho opýtala „a čo všetci tvoji klienti,“ ale povedal, že mu ešte nezaplatili.

Až nasledujúce ráno, keď mi napísala z členka RMI a požehnala ma a dala mi neuveriteľne veľkorysý dar, o ktorom ju usvedčil  Boh, aby mi ho dala, som si uvedomila, že ja som jedným z klientov môjho syna, ktorý mu nezaplatil!

Čoskoro po mojom návrate z mojej poslednej cesty do Afriky som mala zaplatiť druhú polovicu za stránku internetového obchodu, ktorú pre mňa vytvoril môj syn. Keď som mu povedala, že nemám tie peniaze na zaplatenie (vtedy), v skutočnosti mi povedal, aby som sa nestarostila kvôli zaplateniu za to. Povedal, že už som ho a jeho spoločnosť požehnala tak veľa, že som ich motivovala, aby začali, že nikdy nemusím zaplatiť poslednú polovicu účtu.

Potom, tesne pred Novým rokom, mi Erin dala vedieť, že on a jeho spoločnosť odovzdali desiatok do RMI a videla som, že to bolo viac ako to, čo som mu dlžila. To ráno ma Boh v okamihu usvedčil, že som mu zaviazaná, čo sa obrátilo do úplnej radosti pri myšlienke požehnať ho prsteňom, ktorý som videla!

Keď som zavolala, aby som vykričala tú chválu na mojom mobilnom telefóne - čo by pravdepodobne bol schopný počuť míle ďaleko od miesta, kde žil, pretože som bola tak šťastná, namiesto toho som sa počula, ako ho pokojne požiadam, aby sa so mnou stretol v kaviarni priamo pred nákupným centrom.

Zatiaľ, čo som vysvetľovala, ako ma Boh usvedčil a že som tam bola, aby som mu kúpila zásnubný prsteň, som ale dodala, že nie som si istá, či je to to, čo by chcela jeho snúbenica. Potom ukázal na klenotníctvo, kde vybral prsteň, ktorý chcela. Dokážeš tomu uveriť, že z mojich úst počas telefonátu, som ho požiadala, aby sa so mnou stretol presne pred tým klenotníctvom, kde bol ten prsteň, ktorý si vybrali?!?

Šli sme sa teda pozrieť na ten prsteň a potom sme šli do iného obchodu, aby sme videli prsteň, ktorý som našla v noci predtým. Čoskoro sme si uvedomili, že hlavný diamant nemal rovnaký tvar, ale vedela som, že v tom prípade je to jej prsteň! (Bola to moja mladšia dospievajúca dcéra, ktorá ma ubezpečila, že to musí byť ten prsteň, keď som sa tam ráno vydala.) Po pozeraní sa na dva prstene - bolo to tam- vyzeral rovnako ako ten, ktorý mi môj syn práve ukázal - iba tento jeden mal väčšie diamanty a zahŕňal aj svadobnú obrúčku (ktorá tiež mala rad diamantov)!! Jediný rozdiel bol v tom, že to stálo jednu štvrtinu z toho, čo by zaplatil (keby to mohol kúpiť). V tom spočíva ďalší princíp: kým sa nenaučíme nasledovať Jeho vedenie, zistíme, že On blokuje nákup, pretože On má na mysli niečo lepšie, keď Ho konečne hľadáme o pomoc.

Boh mi dovolil požehnať môjho syna za tisíc spôsobov, ktorými ma požehnal on- a moju službu. Bol to môj syn, ktorý ma naučil robiť na internete a bol to on, kto ma presvedčil, že budem schopná písať knihy o tom, čo Boh robí v mojom živote. On je ten, kto pripravil moje knihy na tlač. A ako som mu už povedala a teraz chcem povedať tebe- keby to nebolo pre môjho syna, ktorý mi dával dôveru a poskytoval mi jeho podporu, nikdy by som nemala svoju vlastnú službu. Áno, Erin a RMI sú prvými, ktorých Boh použil, aby obrátil môj život. Ale ak by nebolo môjho syna, viem, že by som nikomu nemohla slúžiť. Stále by som bola miestnou rečníčkou na niekoľkých stretnutiach žien v našom kostole. Možno nie potom, čo môj manžel (jeho otec) znova odišiel. Opäť to bol môj syn, ktorý ma povzbudil, aby som prijala prvé vystúpenie mimo tejto krajiny potom, čo nás opustil jeho otec.

Až keď mal môj syn prsteň v ruke, sme zahli za roh, chytil ma za ruku a so slzami v očiach mi poďakoval, takmer neschopný hovoriť. Môj najstarší syn nie je ani pri najmenšom emocionálny, takže vidieť ho takto dojatého, bolo niečo, na čo nikdy nezabudnem. Povedal mi, že po tom, čo som mu včera večer zavolala, odišiel do svojej izby a tvárou k zemi volal k Bohu, aby mu pomohol získať prsteň. Áno, rovnako ako Erin rada hovorí: „Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde“ (3 Jána 1,4).

Dnes, tento večer, sa v Big Apple v New Yorku uskutoční niečo mimoriadne. Môj syn požiada krásnu mladú ženu, aby bola jeho manželkou a bude držať tento špeciálny prsteň - dúfajúc, že z nej urobí svoju nevestu.