Osviežiť alebo obnoviť?

Si pripravená začať s OBNOVOU tvojej mysle?

Alebo . . .  by si mala venovať ďalších 30 dní na osvieženie a posilnenie svojej viery tak, že zoberieš OTM kurz znovu?

Napriek tomu, že vieme povedať, kto by sa mal a kto nie pohnúť dopredu, TEN, koho by si TY mala hľadať, je Pán, správne?

Dúfajme, že počas tohoto kurzu, tým, že si používala formulár "Čo som sa naučila": tvoje modlitby, tvoje obavy a tvoje chvály, ktoré si písala Pánovi—čo znamená, že teraz si oveľa, oveľa bližšie a máš intímny vzťah s Pánom, ako hocikedy predtým! A tak, ON je Ten, koho by si sa mala spýtať a poslúchnuť, či sa máš pohnúť dopredu.

Lukáš 6:46 hovorí, “Čo ma oslovujete: "Pane, Pane," keď nerobíte, čo hovorím?"

To, čo Boh hľadá je uistenie sa, že máš dosť viery v Jeho schopnosti a v Jeho túžbu po obnovení tvojho manželstva. A všetky lži, ktoré nepriateľ a ostatní počúvali sú MINULOSŤOU PREDTÝM, ako začneš s obnovou svojej mysle. On nám povedal, že ak nie, ženy budú stále pochybovať, budú zmietané sem a tam, až kým sa nevzdajú.

“Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju. Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom.  Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo od Pána;  - muž s rozpoltenou mysľou, nestály vo všetkom svojom počínaní.” (Jakuba 1:5–8).

Trochu múdrosti

Napriek tomu, že všetky chceme prejsť touto cestou tak RÝCHLO, ako sa len dá, ďalší spôsob ako ON vie, že si pripravená ísť dopredu je, keď si ochotná venovať potrebné množstvo času, aby si si vyliala svoje srdce do každej lekcie, sústredením sa na Neho a učením sa toho, čo budeš potrebovať na zmenu počas Cesty k obnove—čo sa ukáže ako ovocie, ktoré môže každý vidieť.

To, čo je dôležité je, že zostávaš v kroku s Pánom, neponáhľaš sa dopredu, ani nezaostávaš.

Napokon, ak čítaš a študuješ Jeho Slovo a nepozeráš sa, čo robí alebo nerobí tvoj manžel a rozhodla si sa oddeliť od toho, čo si robila v minulosti, od ľudí, s ktorými si sa zabávala NA ČAS, aby si prešla krízou—potom by si mala mať vieru a pohnúť sa dopredu.

Hlavným cieľom je VERIŤ BOHU, ktorý je jediný, tak ako hovoríme od začiatku, kto napokon obnoví tvoje manželstvo, pamätáš?  Ako BOH môže a obnoví tvoje manželstvo 🙂

"On ma pasie na zelených pašienkach." —Žalm 23:2

Bola to dlhá cesta, a tak o chvíľu budeš môcť ODDYCHOVAŤ a ČAKAŤ na to, kedy začne nová sekcia.

"Tí však, čo dúfajú v PÁNA, dostávajú novú silu, získavajú krídla ako orly, utekať budú a neustanú, budú putovať a neomdlejú. " —Izaiáš 40:31 

“Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich. Očakávaj Pána a buď statočný; srdce maj silné a drž sa Pána. ” —Žalm 27:13

“Pán mi odpovedal: "Napíš videnie, a to jasne na tabuľu, aby sa dalo plynne čítať. Lebo videnie je ešte na určený čas, no náhli sa ku koncu a nesklame; ak sa oddiali, čakaj naň, veď určite príde a nezmešká. ’”— Habakuk 2:2-3

"Od večnosti nepočuli, neslýchali, oko nevidelo okrem teba Boha, ktorý by sa zastal tých, čo v neho DÚFAJÚ. ”—Izaiáš 64:3

“A preto PÁN ČAKÁ, aby sa zľutoval nad vami, a preto sa dvíha, aby vás omilostil, veď Bohom pravdy je PÁN, blažení všetci, čo dúfajú v Neho, ”—Izaiáš 30:18

A preto, že je to TVOJA budúcnosť, čo je v stávke, veríme, že by si mala mať šancu vybrať si, či si zopakuješ tento kurz, alebo sa pohneš dopredu.

AK VERÍŠ, že Boh môže a chce OBNOVIŤ tvoje manželstvo, potom ťa povzbudzujeme, aby si sa pohla dopredu a začala kurzom "Obnov svoju myseľ" kde sú cenné lekcie o tom, čo bráni obnove, ktoré nenájdeš v žiadnej z našich kníh.

Ďalší a VEĽMI dôležitý bod, uisti sa, že si vyplnila VŠETKY formuláre svojich lekcií, a tak ťa bude môcť tvoja služobníčka priradiť k ROVNAKO-ZMÝŠĽAJÚCEJ ePartnerke počas prestavby.

.

Ďalšia RRR Cesta k obnove

začína 1. PONDELOK každého mesiaca.

Časť 2

Konečne je tu nádej alebo Obnov tvoju myseľ?

Je čas, aby si sa pohla ďalej do ďalšieho kurzu, ktorý začína 1. pondelok nasledujúceho mesiaca a tento kurz ti bude zaslaný.

Jednoducho vyplň našu prihlášku na 30-dňový OTM "Konečne je tu nádej" kurz, aby si si zopakovala tento kurz.

ALEBO

ak sa chceš pohnúť na ďalší kurz, jednoducho vyplň našu prihlášku 30-dňová prihláška na kurz OBNOVY MYSLE

Poznámka: Ak si prešla OTM kurzom dva krát, prosíme, pohni sa na ďalší kurz.

VIAC o formulároch lekcií:

Ak sa ti niekedy stalo, že si nedostala potvrdenie o vyplnenom formulári tvojej lekcii na email, o ktorom vieš, že si ho vyplnila, je to preto, lebo si nebola pozorná, keď si vypĺňala svoju emailovú adresu. A tak, ak sa toto stalo, kvôli súkromiu, ktoré Pán chce, aby sme ti dali, a ľahkému a príjemnému bremenu, ktoré nám dal, budeš sa musieť spýtať Jeho, či On chce, aby si si zopakovala ZNOVU túto lekciu, alebo sa pohla dopredu.

My sme jednoducho tvoji duchovní tréneri a veríme, že je to tvoja budúcnosť a budúcnosť tvojej rodiny, čo je v ohrození. Je to tvoja budúcnosť, na ktorej pracuješ, dobrá alebo zlá—a tak pamätaj, že na tejto Ceste k obnove cestuješ s PÁNOM, nie s nami. To, čo môžeme urobiť je, že ťa povzbudíme, aby si vzala Jeho ruku a išla ďalej.

A preto, že je to TVOJA budúcnosť, čo je v ohrození, veríme, že TY by si mala mať možnosť buď preskočiť teoreticky dôležitú lekciu, ponáhľať sa cez ňu, ALEBO počúvať Pána (ktorý môže chcieť alebo nemusí), aby si si zopakovala túto lekciu, zopakovala celý kurz, preskočila lekciu alebo čakala celý mesiac za začiatok novej sekcie. 🙂

Tvoja ePartnerka

To, načo použijeme formuláre tvojich lekcií je, že ťa dáme do páru s podobne-zmýšľajúcou ePartnerkou. Keď raz vidíme,  že ideš k PÁNOVI a nie k inému človeku po pomoc (k nám, priateľke, poradcovi, či dokonca kňazovi), vtedy ťa SPÁRUJEME. Najčastejšie sa toto stane počas fázy Prestavby na tvojej Ceste k obnove—to ti dá čas, aby si bola dobre uzemnená v Jeho Slove A aby si si bola istá, že tvoj vzťah s Pánom je dostatočne silný, a tak budeš mať zvyk, že budeš utekať k NEMU, keď budeš potrebovať útechu a riadenie.

Na zhrnutie tvojich formulárov (link dolu): Keď si vyleješ svoje srdce počas vypĺňania formulárov lekcií, pamätaj si, že to píšeš PÁNOVI, nie nám. NO AJ TAK sa uisti, že vyplníš VŠETKY formuláre lekcií, a tak tento denník vykoná v tebe také isté zmeny, ako v každej jednej z nás.

"Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dosiahne víťaznú cenu? Bežte tak, aby ste sa jej zmocnili."—1 Korinťanom 9:24

"Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou,  s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery."—Hebrejom 12:1-2

Veľa lásky,

Náš tím manželskej pomoci