„A pohrozím kvôli vám žráčovi.“

— Malachiáš 3,11

 

Ako náhle Pán odhalil obrovskú priepasť v stene mojich financií, kvôli nedostatku služobného desiatku, začala som si všímať, že všetky frustrácie, ktoré som prežívala, boli spôsobené príchodom „žráča“ a že si bral to, na čo mal oprávnenie vziať si!

Môžeme to ignorovať, ale skutočnosť je taká, že Boh hovorí, že „Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v Mojom dome, a týmto Ma vyskúšajte - hovorí PÁN zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť. A pohrozím kvôli vám žráčovi, že vám nepokazí plody zeme a vinič na poli vám nebude neplodný - hovorí PÁN zástupov“ Malachiáš 3,10-12.

Zdalo sa, že všetko, čo som vlastnila, bolo zrazu zle opravené alebo pokazené: počítač, naše svetlá na verande, náš kuchynský stôl, náš vodný chladič, naša umývačka riadu, náš kuchynský vodný filter a mnoho ďalších vecí, na ktoré si teraz nemôžem spomenúť. Žráč tiež vstúpil a oprávnene ukradol, niečo, čo mi bolo vzácne - obrázky v mojom notebooku, ktoré obsahovali všetky fotky z našich štyroch rokov pôsobenia na našej farme a neskôr moje obrázky z celého sveta - všetky boli preč.

Vyvrcholilo to, keď len za jeden deň moja dcéra, žehnaj jej srdce, rozbila tienidlo okna v mojej spálni a behom niekoľkých minút zlikvidovala stropný ventilátor v našej obývacej izbe. Vtedy som si uvedomila – že sme JEDENÍ ZAŽIVA!!

Môj Nebeský Manžel bol taký trpezlivý, dobrý, láskavý a milujúci (ako obvykle), keď ma viedol cez minulé šeky, aby potvrdil, čo mi On položil na srdce - že som nedala desiatok z druhého obrovského daru pre našu službu. Potom mi ukázal, že vtedy boli zničené všetky moje knihy v mojom sklade a v služobnej kancelárii. A nie je prekvapením, že som si vtedy uvedomila, že môj nedostatok finančných prostriedkov bol súčasťou dôsledkov môjho nedostatku vedomostí, pretože Boh povedal: „Môj ľud hynie, lebo nemá poznanie“ Ozeáš 4,6.

A napriek tomu, musím ti vôbec povedať, aký dobrý a milostivý je Boh?!?

Iba uvedomenie si toho, že musím zaplatiť minulé desiatky mojej služby, ešte neviedlo k tomu, že by som ich mohla automaticky zaplatiť. Možno si myslíš: „No, samozrejme, keďže si vo finančnej kríze, ako by si ich mohla zaplatiť?!“ Ale to naozaj nebol ten problém. Od chvíle, keď som si nasmerovala srdce na odovzdanie desiatka, som našla toľko vecí, ktoré ma začali blokovať!

Začalo sa to prvým spätným desiatkom, ktorý som bola dlžná. Pán mi ukázal, aby som ho poslala misionárke do Afriky. Zrazu však na poslednú chvíľu nemala kde zostať, tak sme čakali; čakali sme celkovo dvanásť týždňov. Medzitým som iba mohla premýšľať o tom, ako (bez zaplateného desiatku) žráč bude v našom dome naďalej spôsobovať zmätok.

Niektorí ľudia, ktorí vedeli o tom, čo sa deje, mi povedali, aby som to jednoducho zaplatila inde; Teda, prečo nie? Dôvod je jednoduchý: keď ti Boh povie, aby si urobila niečo konkrétne, nikdy by si sa od toho nemala odchýliť. A prezradím ti malé tajomstvo, ktoré ti pomôže - buď pripravená na prichádzajúcich ľudí z ničoho nič, aby sa ťa pokúsili prinútiť zmeniť cestu, ktorou ťa vedie On. Nie je to nič nové, vidíme to v knihe prvého Samuela 15,22–24, keď sa tam hovorí…

„... Veď poslušnosť je lepšia než obeta a poddanosť lepšia ako tuk baranov! Lebo odbojnosť je (ako) hriech čarodejníctva, svojvoľnosť je (ako) hriech modlárstva. Pretože si pohrdol Pánovým slovom, zavrhne ťa, nebudeš kráľom!“ Šaul povedal Samuelovi: „Zhrešil som, lebo som prestúpil PÁNOV príkaz a tvoje slová, keď som sa bál ľudu a počúval som na ich hlas.“

Niektorí to berú na ľahkú váhu, ale ja nie. Rozhodla som sa žiť podľa každého princípu, ktorý mi On odhalil a stálo ma to veľa. Čokoľvek som však stratila, získala som desaťnásobne naspäť. Najviac som stratila moje dobré meno a mojich priateľov. Ľudia majú tendenciu myslieť si, že si sa zbláznila, keď bez pochýb nasleduješ Pána. Šaul to urobil a stálo ho to jeho korunu.

Samozrejme som jej chcela kúpiť lístok, aby som mohla byť na ceste k náprave svojej situácie „spätných desiatkov“, ale nemohla som nič robiť, kým sa dvere do Afriky opäť neotvorili. Zaplatiť to niekde inde by znamenalo, otvoriť sa (a moju službu) zničeniu.

Ak si na chvíľu myslíš, že by som riskovala všetko tým, že by som sa pokúsila vybočiť z Pánovho vedenia, nečítala si dosť mojich kníh. Okrem toho som sa dozvedela tajomstvo tohto známeho, ale obávaného „čakacieho obdobia“. Sledujúc, čo sa stalo, ako výsledok, toto konkrétne čakanie bude navždy vryté do mojej mysle, aby mi pomohlo vidieť budúcnosť, po čakaní na to, čo ma čaká na druhej strane (ale na to si, drahá čitateľka, budeš musieť počkať a prečítať si to v budúcej kapitole).

Bolo to počas tohto čakania, keď mi Pán začal jemne ukazovať, že musím začať napravovať svoju situáciu, „spätné“ desiatky platením „súčasných“ desiatkov. Možno to pre teba nie je žiadny nápad, ale pre mňa to bolo vzrušujúce odhalenie! V tom okamihu som cítila, ako môj Nebeský Manžel hovorí, že posledná várka darov musí byť desiatok na miesto, kam bude smerovať misionárka, do sirotinca pre deti s AIDS v Južnej Afrike.

Keď som sa tam pokúsila dať, zistila som, že práve pripravujú svoju novú stránku! Už len snaženie sa robiť to, čo je správne, neprinieslo nič iné ako meškanie, jedno po druhom! Znie ti to povedome? Toľko kresťanov si myslí, že ako náhle prekonajú prekážku boja proti ich telu, aby robili to, čo je správne, zvyšok príde ľahko. To môže byť pre novozrodeného kresťana, ale pre väčšinu z nás, vydať sa na cestu k tomu, k čomu nás Boh povolal, je iba začiatkom bitky. Preto sa nevzdávaj alebo ešte horšie – never, že to nakoniec nebola Božia vôľa; že si nejako minula Boha. Ak chceš robiť veľké veci pre Boha, potom keď proti tebe príde odpor, je to znamenie, že si nakoniec na správnej ceste.

Aj keď som bola zastavovaná, najväčšie tajomstvo je - Boh za každým a vždy uvidí zámer a túžby našich sŕdc. Vedela si to? Nie je niekedy Jeho milosť nad rámec porozumenia niečoho? Aj keď som nezaplatila ani jeden spätný desiatok, ani jeden súčasný desiatok, veci v mojom dome a v živote sa začali zlepšovať. Nie preto, že som vykonala náležitú „úlohu alebo povinnosť“, ale len preto, že ako vždy On sa pozerá na naše srdce „Lebo človek hľadí na výzor, ale PÁN hľadí na srdce“ (1 Samuelova 16,7).

„Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar: nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval“ (Efezanom 2, 8-9).

Keď som chytila a zaplatila svoje spätné desiatky, prežila som každý jeden deň tak, že bol pre mňa nemožný. A to drahá čitateľka bola naozaj skvelá správa! Vieš prečo? Lebo „Hľa, ja som PÁN, Boh každého tvora; či je Mne nejaká vec nemožná?“ (Jeremiáš 32,27). Na čo veľmi rada kričím...

„Ach, Pane, JAHVE, pozri; Ty si Svojou veľkou mocou a Svojím vystretým ramenom učinil nebo i zem a Tebe nie je nemožná nijaká vec“ (Jeremiáš 32,17).

Financie a Spasenie

Teraz mi dovoľ, zobrať to do vyššej úrovne. V Biblii Boh vždy porovnáva naše financie so spásou. To znamená, že rovnako ako nie som schopná splatiť dlh za moje hriechy, On mi umožnil vidieť, že som úplne neschopná splatiť svoje dlhy, ktoré teraz zahŕňali spätné alebo minulé desiatky patriace Jemu.

Rovnako ako by bolo pre mňa hlúpe, vydať sa na cestu, aby som zaplatila za moje minulé hriechy, bolo by tiež hlúpe, keby som sa pokúsila splatiť svoj dlh, ktorý patrí Jemu, za minulé odovzdávanie desiatkov.

Potom ma Pán povzbudil (čo znamená, že mi dal odvahu) pomocou jedného z mojich vlastných svedectiev. Pripomenul mi prvú úlohu po mojom rozvode, ktorú mi položil na srdce stavebnú zálohu, ktorú môj manžel VTČ (v tom čase) nesplatil. Pán mi to nekládol na srdce ako bremeno, ale ako požehnanie - keď som Ho sledovala, ako poskytol ešte nezaplatené tisíce. Vedela som, že ja to nedokážem urobiť, ale Boh to dokázal a urobil to do dvoch týždňov. Nemožné? Áno, ale opäť, nič ani jediná vec, nie je Bohu nemožná.

Ako nám mohol Pán povedať niečo, čo by nám spôsobilo bremeno, keď On sa stal našim Nositeľom bremena? Keď nám hovorí, aby sme neboli nikomu nič dlžní, aby sme ich mohli slobodne milovať, nie je to bremeno, ale požehnanie! Pretože On poskytol prostriedky na zaplatenie tohto dlhu (keď sa kvôli tomu pozeráme na Neho), ako aj lásku, ktorou máme milovať iných!! Čo môže byť krajšie?!

Tá otázka, ktorú som si musela položiť, však bola „Prečo?“ Prečo som to minula? Prečo som nevedela (nebola osvietená, nemala zjavenie) dávať desiatok zo služby, keď som prvýkrát prevzala kontrolu nad službou? Odpoveď je, pretože Boh utvára nešťastie. „Formujem svetlo a tvorím tmu, spôsobujem blaho a utváram nešťastie, Ja som Pán, čo robím toto všetko“ (Izaiáš 45,7).

Boh vytvára v našich životoch nešťastie, a to nie preto, aby sme sa cítili opustené, zahanbené, alebo aby sme sa z toho dokázali dostať naším spôsobom, ale aby On dokázal ostatným cez naše životy, že On je tu pre nás a že On cez to prevedie, keď ostatní už veria, že sme skončili!! Môžeš kričať: „Ďakujem Ti, Pane!“?

Boh vytvoril katastrofu v životoch toľkých našich biblických hrdinov; len si na chvíľu sadni a premýšľať o tom. Keby Izrael nebol v nešťastí otroctva, Izraeliti by nikdy nevideli Božiu moc a súcit; preto by nebolo treba Mojžiša ani jeho brata Árona. Kde by sme boli ty a ja bez svedectva Červeného mora? Byť kŕmení mannou? A po rokoch putovania, kde by sme boli bez toho, aby svedectvo Izraelitov konečne prekročilo Jordán do Zasľúbenej Zeme?

Byť na takomto mieste, by teda malo byť vzrušujúce a už vôbec nie desivé!

Koľké z vás ste na tomto mieste? Verím, že mnohé.

Ak si ako ja, okrádala si Boha nedávaním desiatkov a zrazu je toto pre teba odhalenie. A zaplatiť to, sa môže javiť ako nemožný sen - ale Boh urobí spôsob, keď sa zdá, že tam neexistuje žiaden spôsob. Všetko, čo musíš urobiť, je dať Mu to znova a znova a znova!

To je to, čo som urobila a v nasledujúcej kapitole sa s tebou podelím o túto časť mojej cesty, ktorá mi zmenila život.

Aktualizácia: Roky po napísaní tejto kapitoly sa obrázky z našich štyroch rokov pôsobenia na našej farme a moje cestovateľské fotky zo sveta - náhle obnovili. Bez toho, aby som ich hľadala, bez sťažovania sa, boli zrazu späť.