„Môj Boh splní každú vašu túžbu

podľa svojho bohatstva....“

— Filipanom 4,19

 

Zdá sa, že toľko žien, najmä žien, ktoré sú jedinými zásobovateľkami ich domácnosti, spadajú do toho, čo som začala nazývať „Mentalita Chudoby“. Mentalita Chudoby je, keď používame frázy ako „Nemôžem si to dovoliť“ alebo „Mám obmedzený rozpočet“ a akýkoľvek iný spôsob, ktorým urážame alebo robíme hanbu nášmu nebeskému Manželovi. Nebezpečenstvo je, že ako sa tieto frázy a myslenie stanú súčasťou tvojej slovnej zásoby, veľmi skoro sa ukryjú, vstupujúc do tvojho srdca a nepriateľ ti ukradne pokoj.

„..Veď z plnosti srdca hovoria ústa“ (Matúš 12,34).

Je veľmi ľahké vkĺznuť do tohto zmýšľania a mentálnej pevnosti, najmä keď si to ty, kto platí účty alebo po rozvode začínaš preberať financie. Môže to zasiahnuť, keď budeš čítať tvoje rozvodové papiere, ktoré hovoria, čo dostaneš v dohode, ako keď som prvýkrát hlúpo čítala moje rozvodové papiere ja. Alebo podobne ako ja tentoraz, keď si spočítaš dlh svojej rodiny, kde si dúfala, že skonsoliduješ dlh, o ktorom si verila, že tam bol, aby kvalifikoval na nižšiu úrokovú sadzbu pôžičky, ale nájdeš sumu dlhu, ktorú tvoj bývalý manžel nechal ešte stokrát väčšiu.

Neurob chybu, tento spôsob myslenia a to, ako hovoríme, je jasnou a úmyselnou pascou nepriateľa - predovšetkým preto, že je to v rozpore s tým, čo hovorí Písmo a kto je náš Otec, kto je náš Manžel. Nie, nesnažím sa byť „duchovne divná“ a povzbudzovať nás, aby sme všetky šli a kúpili si, čo chceme, pretože náš duchovný „Cukrový Otecko“ to zaplatí! Ale buďme veľmi opatrné, aby sme nespadli do zmýšľania ako myslí svet, boli hovoriace ako svet, a preto sa obávali, ako to robí svet - premýšľajúc ako to finančne zvládneme - keď Biblia sľubuje, že Boh sa postará o všetko, nielen o niektoré z našich potrieb, ale založené na Jeho bohatstve!

„Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi“ (Filipanom 4,18).

Zosilnená verzia Biblie: „A môj Boh široko dodá (naplní až do plna) všetky tvoje potreby podľa Jeho bohatstva v sláve Ježiša Krista.“

Žijúca Biblia: „A je to On, kto naplní všetky tvoje potreby z jeho bohatstva v sláve, kvôli tomu čo urobil Ježiš Kristus pre nás.“

Odkazy: „Môžeš si byť istý, že Boh sa postará o všetky tvoje potreby, jeho veľkorysosť presahuje dokonca tvoju, v sláve, ktorá sa vylieva od Ježiša.“

Ak ty a ja dokážeme veriť, že to, čo pre nás Ježiš urobil, postačuje na pokrytie našej spásy a možno aj na niekoľko ďalších oblastí nášho života, tak prečo Mu neveriť vo všetkom, vrátane našich finančných potrieb, želaní a dokonca aj našich túžob, pretože to hovorí, že On čaká, aby nám ich dal? Veríš, že On zakryl iba väčšinu tvojich hriechov, ale nie všetky? Ako by potom mohol neposkytnúť všetko, čo potrebuješ, finančne, najmä keď tiež hovorí:

„A preto PÁN čaká, aby sa zľutoval nad vami, a preto sa dvíha, aby vás omilostil, veď Bohom pravdy je PÁN, blažení všetci, čo dúfajú v Neho“ (Izaiáš 30,18).

Okrem toho, pre tvoj vlastný pokoj a pohodu, tu je ďalší dôvod, prečo musíme našu dôveru úplne presunúť na Neho, pretože Boh hovorí, že bez viery Ho nie je možné potešiť (Hebrejom 11,6). Takže, ak sa pozrieme na svoje financie bez viery a vyhŕkneme všetkým, „Nemôžeme si to dovoliť“ alebo „Neviem, ako to urobíme“ alebo „Mám obmedzený alebo limitovaný rozpočet “ alebo dokonca hovoriac „Musím sledovať svoj rozpočet,“ je to ako facka do tváre nášmu nebeskému Otcovi a zarmúti to nášho Manžela, pretože to odráža, aký je chudobný Človek. Boh nikdy nehovorí, že musíš bilancovať množstvo hriechu, ktoré Ježišova krv môže pokryť, ani že má obmedzené zdroje na to, aby ťa finančne pokryl. Pozrime sa na to iným spôsobom.

Ako by si sa cítila, keby tvoj syn alebo dcéra povedali ľuďom, ako ich priateľom alebo ich učiteľom v škole, že nevedia, či si budú môcť „dovoliť“ jesť obed v ten deň; možno pretože už minuli rozpočet, keď ťa nikdy nepožiadali o peniaze na obed alebo požiadali, ale neverili, že by si im poskytla dostatok na budúci týždeň, takže sa rozhodli, že si nemôžu dovoliť veriť ti?

Čo keby tvoje deti chodili po obchodnom dome s roztrhanými topánkami, a keď by sa niekto zastavil, aby sa  pozrel, povedali by, že už minuli „rozpočet“, takže si neboli isté, či si budú môcť dovoliť kúpiť nové topánky, ktoré potrebujú? Ako by si sa cítila, keby ťa tvoje deti takto zahanbovali? A čo by si o tebe mysleli ich priatelia (alebo ľudia, ktorých stretnú)? Neboli by rozhorčení, že by si mala byť schopná zabezpečiť aspoň potreby svojho dieťaťa, najmä ak tvoje deti všetkým hovorili, že si bohatá a veľkorysá? Samozrejme!

Je to presne to isté, ako keď zahanbuješ svojho nebeského Otca. Keď hovoríš ľuďom, že si veriaca, Božie dieťa, no napriek tomu budeš naďalej očierňovať Jeho dobré meno a zahanbovať Ho, hovoriac ľuďom, že hoci si Božie dieťa (opäť, čo všetkým tvrdíš), On je neschopný alebo neochotný poskytnúť ti to, čo potrebuješ, sotva to zvládneš a nevieš, kde zoženieš dostatok peňazí na zaplatenie svojich účtov. To musí byť bolestivá facka do tváre Tomu, komu tvrdíme, že Ho budeme milovať a veriť Mu a ktorý vlastní všetko tu na zemi - ktorého zdroje sú nekonečné.

Dobre, tak možno nemusíš chodiť rozprávajúc všetkým, len si to necháš pre seba, ale tvoj vzhľad kričí všetkým rovnaký odkaz. Tvoje oblečenie je staré a roky si si nekúpila nič nové, korienky vlasov necháš vyrastať a vlasy nemáš ostrihané v súčasnom štýle. A dôvodom, že nevyzeráš čo najlepšie, je, pretože vidíš, že ak sa postaráš o svoje vlastné potreby, si si istá, že nebudeš mať dosť peňazí na topánky pre svoje deti alebo si si istá, že nebudeš schopná zaplatiť svoje účty. Smutnou pravdou je, že si obrazom chudoby, aj keď máš nebeského Otca, ktorý má všetko, čo potrebuješ. Manžela, ktorý túži zaobchádzať s tebou ako s Jeho nevestou.

„Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme“ (Hebrejom 11,1).

Aby si sa oslobodila od mentality chudoby, musíš sa začať starať o to, čo ti On už dal: tvoj vzhľad, tvoj domov, tvoj trávnik, tvoje auto (zvnútra a vonku) a tiež tvoje deti - pretože všetko odráža, Kto sa o teba verne stará. Potom, kedykoľvek budeš mať čokoľvek, čo potrebuješ alebo dokonca niečo, čo len chceš, jednoducho o to požiadaj svojho Otca alebo svojho Manžela – On práve čaká, aby si požiadala! Ver mi, On ti chce žehnať dobrými vecami, pokiaľ sa iba postaráš o to, čo ti On zveril a dokazuješ svoju vďačnosť tým, čo vychádza z tvojich úst; čo hovoríš ostatným a ako žiješ.

Vďačnosť je všetko, čo On žiada na oplátku; jednoducho Ho chváliť pred ostatnými, deliac sa o to, ako úžasne dávajúci je tvoj Otec, dávajúc im vedieť, ako láskyplne štedrý je tvoj Manžel - aby ľudia, ktorých poznáš alebo stretneš, tiež chceli mať vzťah s Jediným, Ktorého obdivuješ a Ktorému dôveruješ! Je veľmi dôležité, aby si nikdy nezabudla na to, Kto je ten, ktorý ti dal požehnanie, pretože to hovorí: „...Nehovor si teda v srdci: »Moja vlastná sila a moc mojej ruky mi získali toto bohatstvo,« lež pamätaj na PÁNA, svojho Boha, Ktorý ti dáva silu nadobúdať bohatstvo, aby dodržal zmluvu, ktorú odprisahal tvojim otcom, ako je to dnes“ (Deuterónomium 8,17–18). Svet verí, že na to, aby si mohla žiť hojne, potrebuješ dobré vzdelanie, dobrú platenú prácu alebo nejaké pozemské dedičstvo - ale to len preto, že sa snažia robiť všetko sami - nezávisle od Toho, ktorý túži starať sa a milovať ich.

Bohužiaľ, keď Kresťania veria, že sú chudobní, ich tvár, vzhľad a to, čo hovoria a robia, vždy odráža chudobu. Ak však človek verí, že je bohatý (podľa Jeho bohatstva v Kristovi Ježišovi), potom jeho tvár, vzhľad a všetko, čo hovorí a robí, vyžaruje bohatstvo!

Finančné Svedectvo #1

„Môj Manžel je Bohatý!“

Keď ma Erin navštívila, rozprávala mi príbeh, ktorý som už predtým čítala, ale nedotklo sa ma to, až kým som ho nepočula priamo od nej. Takže, s jej súhlasom sa tu o oň delím:

Môj manžel zvykol byť zo mňa niekedy podráždený, pretože som vždy každému hovorila, že sme „bohatí!“ Hovorenie, že som bohatá, začalo pred rokmi, keď som uvidela veľmi chudobného vysokého černocha, ktorý sa snažil predať nejaké pekanové orechy v  hamburgerovej reštaurácii s rýchlym občerstvením, aby si kúpil niečo na jedlo. Keď mu pri pulte povedali nie, pristúpila som a opýtala som sa, či mu môžem kúpiť nejaké jedlo. Povedal: „Nie, to je v poriadku“, pozerajúc sa na mňa a potom pozerajúc dolu na zem. Bez premýšľania som povedala: „Môj manžel je veľmi bohatý a chcel by, aby som ti kúpila nejaké jedlo.“ Takže som mu zaplatila jedlo a vrátila sa ku stolu. To, čo som povedala, nebola lož; v porovnaní s tým, čo mal tento muž - dokonca aj môj pozemský manžel bol veľmi bohatý!

Neskôr, keď tento muž dostal svoj podnos s jedlom, podišiel ku mne a opýtal sa, či by mohol so mnou sedieť. Cítila som, že zapáchal alkoholom a špinou, ale povedala som: „Prosím, sadni si.“ Bez toho, aby sa pozrel hore, pozerajúc na svoje jedlo, sa ma opýtal: „Prečo si to urobila? Prečo si mi kúpila toto jedlo?“ Povedala som mu, že ma tam poslal Boh, pretože mal hlad a Boh len chcel, aby vedel, že On ho miluje. Povedala som, že som bola v tú noc na ceste do kostola na evanjelizáciu a vlastne som nemala ani hlad, pretože som mala večeru, ale cítila som, že tam musím prísť a sadnúť si, aby som počkala, pretože ma tam poslal Boh. Potom som povedala, že keď som ho počula, ako sa snaží predávať pekanové orechy na nejaké jedlo, vedela som, prečo ma tam tú noc Boh poslal - Boh ho miloval a chcel, aby vedel, že ho má veľmi rád.  

Muž si dal ďalšie sústo a potom sa ma opýtal na evanjelizáciu, ktorú videl, ako sa deje, a keď som skončila a on skončil jesť, povedal: „Idem s tebou do kostola.“ Odpovedala som: „Ale za to, že som ti kúpila jedlo, nie sú žiadne požiadavky. Nemusíš nikam chodiť, ani nič robiť. Jednoducho On ťa miluje.“ Jeho odpoveď znela: „Ak si ochotná ma vziať, chcem ísť.“ Keď sme vychádzali, vtedy som si uvedomila, že nikto v reštaurácii nerozprával, ale namiesto toho počúvali celú našu konverzáciu.

Ako sme šli von k mojej dodávke a on vošiel dovnútra, videla som, že nás stále všetci sledovali, vrátane personálu reštaurácie, z ktorých mnohí vyšli z kuchyne, aby videli, čo sa deje. Keďže sme boli neskoro (toto bola obrovská celosvetová evanjelizácia v Pensacole na Floride, ktorá keď sa konala koncom 90. rokov, ľudia boli v rade pred východom slnka, aby sa dostali dovnútra), vedela som, že nebude k dispozícii žiadne parkovisko (pravdepodobne budeme nútení kráčať niekoľko blokov), ale ako som náhle zahla za roh, všimla som si parkovacie miesto hneď pri predných dverách (Boh išiel pred nami).

Keď som prešla cez dvere s týmto silne zašpineným černochom, myslela by si si, že som vošla s kráľom! Uvádzači prišli a dali mu kráľovské privítanie, objali ho a otvorili hlavné dvere a keď to urobili, jeden pár kráčal von a hovoril, že odchádzajú, a tak uvádzač šiel uličkou vpred a posadil ho iba pár radov od predu kostola. Otočila som sa a zamierila na balkón a našla miesto po boku, kde som mohla stáť a pozerať sa. Na konci bohoslužby bol tento muž prvý pri oltári. Videla som ho plakať na kolenách a v ten večer sa premenil po prijatí Jeho lásky, ktorá mení životy.

O minútu neskôr som pocítila na mojom ramene ruku, a keď som sa otočila, videla som, že to bol starší uvádzač, ktorý si ma posadil, aby ma „pokarhal“, varujúc ma pred mojou hlúposťou a nebezpečenstvom, do ktorého som sa dostala, tým že som viezla tohto muža na evanjelizáciu. Neskôr, keď som sa vrátila domov, musela som sľúbiť môjmu manželovi a synom, že už nikdy nič také neurobím. Hoci som bola sklamaná, že všetci nevideli, že to bolo rozhodnutie, ktoré zmenilo pre jednu dušu priebeh večnosti, vo svojom srdci som vedela, že sa stalo niečo úžasné, niečo, čo bolo všetko kvôli tomu, že zakúsil Jeho lásku, poznal a počul Jeho hlas a bol v pozícii, aby bol použitý na delenie sa o Jeho lásku s niekým tak hodným. Vediac, že sme bohatí, Boh ma povolal zohrať veľmi malú časť v svedectve o Jeho sile a láske, aby sa zachránila duša tohto človeka, ktorý konečne zažil Jeho lásku a Jeho pokoj.    

Pointa Erininho svedectva je táto: Naše financie a bohatstvo nie sú také, aby sme si mohli ukladať bohatstvo na Zemi, ale také, aby sme mohli byť použití Bohom (veľkými a malými spôsobmi), približovať Jeho kráľovstvo. Čokoľvek stálo jedlo tohto muža alebo do akéhokoľvek nebezpečenstva sa dostala, v skutočnosti je nič v porovnaní s odmenou, ktorej bola svedkom. Ale, pokiaľ nie si verná v malých veciach, nemáš vzťah s Pánom, ktorý ti umožňuje počuť a nasledovať Jeho vedenie a nie si ochotná investovať čokoľvek, čo máš a to najmä ak ti práve teraz niečo chýba, potom nikdy nedostaneš významné bohatstvo, ktoré ti On chce zveriť, aby si pomohla požehnať druhým!

„Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: »Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal.“

Bál som sa, a preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje. «Jeho pán mu povedal: »Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal?

Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi. Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov. Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má“ (Matúš 25, 24–29).