Nemám väčšej radosti,

ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde.

—3. List Jánov 1,4

 

V poslednej kapitole „Odovzdať“ som odovzdaním Pánovi zanechala veľa oblastí môjho života. Jednou, ktorá ma hlboko znepokojovala (predtým ako som sa otočila na Pána), bolo vzdelanie mojich najmladších detí.

Ako vo všetkých oblastiach, s ktorými som sa obrátila na Neho, aby dokončil prácu, je tam vždy obdobie čakania, ktoré je potrebné predtým, ako začne konať On. Je to čas testovania a oddychovania—a dôvery. Počas čakania nás nepriateľ (alebo je to možno naše telo) pokúša „niečo“ urobiť! Ak dôverujeme Pánovi v chudnutí, budeme pokúšané „aspoň“ piť viac vody, prestať jesť sladké, alebo jesť menšie porcie. Musíme však odolať tomuto pokušeniu a byť si isté, že povieme Pánovi, ako si nevieme pomôcť a sme v tejto oblasti našich životov bez Jeho starostlivosti zúfalé. 

Bolo to rovnaké aj počas môjho čakania na Pána v oblasti vyučovania mojich detí. Priala som si ich poslať do školy: súkromnej alebo hoci aj verejnej (niečo, proti čomu som sa vždy vyjadrovala neústupne). Odovzdať znamená vzdať sa našej vôle pre Jeho vôľu, čo znamená, že nepriateľ bude robiť všetko, čo môže, aby sa dostal do cesty tomu, čo pre nás naplánoval Pán. Keď som to raz úplne odovzdala, nepriateľ ma začal pokúšať a prehovárať prostredníctvom myšlienok (pamätaj, že náš boj často vyhrávame alebo prehrávame v našich mysliach), že Pán, ktorému verím, ma viedol prejsť cez škandalózny rozvod a tak—poslať moje deti do verejnej školy bude určite ďalšie na Jeho zozname.

Chválila som Ho však aj za túto možnosť, vediac, že aj napriek škandalóznemu rozvodu, ktorý bol pred zrakom ľudí, mi priniesol nesmierne požehnanie, aké si nikto nedokázal ani len predstaviť! Bolo to vtedy, keď mi Pán hovoril o požehnaní mojej sestry (je trochu „intelektuálne a emočne znevýhodnená“ a prisťahovala sa bližšie, takto som jej pred niekoľkými mesiacmi mohla pomôcť s jej starostlivosťou), rovnakým spôsobom ma uistil, že požehná moje deti niečím nádherným, o čom som nikdy nepremýšľala! Tak som sa o to podelila s mojimi mladšími deťmi a tie boli pokojné a plné viery, dôverujúc mi počas nášho čakania.

Iba tri dni pred mojím odchodom na cestu Európou (nechajúc moje deti tri týždne bez akejkoľvek predstavy, ako budú riešiť svoje vyučovanie počas mojej neprítomnosti), začal Pán konať!!! Moja sestra, o ktorej som povedala, že je znevýhodnená, má mnoho úžasných darov. A tak som vedela, že toto je Jeho plán. Keď som povedala mojej sestre, že sa chystám do Paríža (jedna z mojich destinácií), začala mi hovoriť krátke frázy po francúzsky. O pár dní to zapadlo do seba a opýtala som sa jej, či by mala záujem učiť deti „trochu po francúzsky.“ Potom mi Pán pripomenul, že tiež žila niekoľko rokov s rodinou z Mexika a že sa vie dohovoriť veľmi dobre po španielsky. Spýtala som sa, či by ich učila po španielsky, keď sa minú frázy, ktoré ovláda po francúzsky. 

Moja sestra bola veľmi nadšená a odpovedala, že ich bude učiť veľmi rada, ale že jej skutočná láska bol pravopis! Vtedy som si spomenula, že mala neuveriteľný dar pre gramatiku! Tak som ju najala učiť ich vo všetkých troch predmetoch! Toto odhalenie ma viedlo k nasledovaniu Jeho vedenia a poprosila som moju neter (ktorá k nám prišla na rok žiť) a ktorá je výborná v matematike, aby učila deti, keď sa vráti zo školy. Moja neter bola veľmi poctená a okamžite súhlasila, hovoriac svojej sesternici a rodičom, ako jej to pomohlo cítiť sa dôležito. Toto ma viedlo spýtať sa najstaršieho syna (ktorý je výborný v písaní) vyučovať deti v písaní prác (vede, histórii a geografii). Na záver som poprosila môjho syna so špeciálnymi potrebami, aby pomohol deťom s čítaním a obrúsením ich rečníckych zručností (čítanie alebo rozprávanie nahlas), pretože sa cíti v týchto predmetoch nedostatočný. Takže vyučovať iných mu pomôže tak, ako on pomôže svojim mladším súrodencom! V priebehu jedného dňa (a iba tri dni predtým, ako som odišla), Pán (nie Ja) dal toto všetko dokopy!!

Výsledky boli úžasné. Prvýkrát, keď som mohla hovoriť z Európy s mojimi deťmi cez čet, v mojej hotelovej izbe v Belfaste, Írsku, keď sme sa lúčili, môj syn prišiel bližšie ku kamere a pošepkal „Je t’aime Maman, Je t’aime“ (vyslovené ž tem mama). Čo znamená, „milujem ťa mama, milujem“! Dámy, všetko, k čomu som sa zmohla, bol plač! Aký drahocenný je náš drahý, sladký Manžel—páni, jednoducho nikdy nemôžeme dostatočne zmerať jeho starostlivosť o nás! Oh, tá výška a hĺbka Jeho lásky!!! 

Prenechanie

Týmto svedectvom, o ktorom som sa s tebou podelila, mi dovoľ povedať ti, drahá čitateľka, o tvojom zlyhaní prenechať obnovu manželstva alebo hľadanie manžela (pre tie, ktoré ešte nie sú vydaté), alebo dobrého manželstva (pre tie, ktoré sú stále vydaté, ale je to hrozné). Erin často hovorí, ako túži byť schopná ešte viac pomôcť každej jednej z Vás, tak by som jej rada pomohla, pretože ona tak veľmi pomohla mne.

Ak by som bola presvedčená, že Boh by ma určite nechal pokračovať v domácom vyučovaní mojich detí a ak by som sa držala (a nie odovzdala)  skutočnej možnosti poslať moje deti do verejnej školy, potom by som nikdy neprenechala priestor a ani moje srdce by nedôverovalo Bohu. A preto by On nebol schopný pracovať v tejto oblasti môjho života. Rovnako ako ty odmietaš prenechať „prísľub“, ktorý ti Pán dal ohľadom tvojho manželstva (prítomného, minulého alebo budúceho).

Pán mi dal tie isté prísľuby. Moje zblíženie s Ním rástlo, tak ako moja túžba po Ňom samotnom. A v tom momente na ničom viac nezáležalo a všetky prísľuby, ktoré mi dal, som dala naspäť Jemu. Čo mi On dal ako náhradu, bol Hojný Život, ktorý teraz žijem. Spôsob, akým teraz žijem, je ten, pre aký som bola stvorená. Nebolo to nič z toho, čo som chcela alebo plánovala, ale ako všetci vieme, Jeho spôsoby a Jeho myšlienky sú vysoko nad našimi myšlienkami a plánmi!!!

„Človek si v duchu rozvažuje svoju púť, ale Pán riadi jeho krok“ (Príslovia 16,9).

„Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.“ (Jeremiáš 29,11).

„Toto je Božie Slovo k téme: „Ukážem sa a budem sa o vás starať, ako som sľúbil a privediem vás naspäť domov. Viem, čo robím. Mám to všetko naplánované—plány postarať sa o vás, neopustiť vás, plány dať vám budúcnosť, v ktorú dúfate“ (Biblia „The Message“ Jeremiáš 29,11).

„Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán. Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok“ (Izaiáš 55, 8-9).

Keby som sa napríklad držala „prísľubu“ mojej manželskej obnovy (Hej, Pán, Ty si sľúbil!!), nielen že by som nemala tento život, ale taktiež by som naďalej prežívala bolesť po bolesti a po bolesti! Erin neustále vidí tento druh bolesti vo chválach a ja som tiež čítala priveľa bolesti v iných veciach napísaných niektorými RMI vedúcimi—bolesť, ktorá je akceptovaná ako normálna, keď to jednoducho nie je Jeho plán! Povedala som o tom Erin, pretože viem, že ju to trápi tiež.

Ako náhle sú všetky srdcové putá (pre každú potrebu na tejto zemi: fyzickú, materiálnu a citovú) a prísľub položené na oltár (každý jeden prísľub), to je chvíľa, v ktorej nebudeš prežívať už „žiadne slzy a žiadne súženie“. Uvediem príklad.

Keď som sa dopočula, že môj bývalý manžel má stanovený dátum svadby, nebolelo ma to ani trochu. Namiesto toho som sa radovala, vediac, že moja budúcnosť s mojím nádherným Manželom bola istá viac než kedykoľvek predtým!! Keď som počula, že všetky moje deti sa ocitli konečne na mieste, kde by sa nielen zúčastnili svadby svojho otca, ale v skutočnosti by boli na jeho svadbe s DŽ, tiež to bol čas radovať sa, pretože som mohla vidieť, že nasledovali moje vedenie v dôverovaní Bohu v oblastiach, ktoré väčšina detí (a dospelých) vidí ako nemožné. „Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde“ (3. List Jánov 1,4).

Drahá čitateľka, odovzdať znamená oslobodenie od obáv, bolesti, zmätku a osamelosti. Je to miesto odpočinku počas toho, ako sleduješ zázraky dejúce sa priamo pred tvojimi očami. Oslobodí ťa to tak, aby si mohla tráviť viac času a vychutnávať si lepšie zblíženie s Pánom, čo je to, čo On od nás chce! On túži tráviť viac času s nami, nediskutovať o našich potrebách a problémoch, iba ak byt takýto druh rozhovoru podporoval zblíženie v manželstve medzi manželom a manželkou! 

Bez skutočného odovzdania sa nikdy nezažiješ skutočnú radosť a slobodu, pre ktorú Pán zomrel, aby ti ju dal! Aká tragédia!! Je to rovnako srdcervúce ako tí, ktorí nevedia prijať Jeho smrť, aby ich oslobodila od pekla a od večného zatratenia. Ale môže to byť ešte viac srdcervúce pre nášho Spasiteľa, ktorý pokľakol a žiada ťa stať sa Jeho nevestou. Ako veľmi túži po každom jednom srdci, no tvoje srdce (tvoje myšlienky, o čom hovoríš, o čom snívaš a o čom píšeš) je celé o tvojom pozemskom manželovi alebo priateľovi. Môžeš týchto dvoch skutočne porovnávať? Je niekto, koho môžeš vidieť, tak potrebný, keď je tu Jeden, ktorý je neviditeľný, Ktorý môže splniť a prevýšiť všetky tvoje sny, ktoré si kedy vo svojom živote mala—a ešte viac, ktoré si ani len nesnívala?

„Od večnosti nepočuli, neslýchali, oko nevidelo okrem teba Boha, ktorý by sa zastal tých, čo v neho dúfajú“ (Izaiáš 64,3).

„Boh môže urobiť čokoľvek, ty vieš—oveľa viac ako si dokážeš predstaviť alebo uhádnuť alebo žiadať v tvojich najdivokejších snoch!“ (Biblia „The Message“ List Efezanom 3,20).

Iba pred dvoma dňami som sa rozprávala s Pánom ohľadom pokračovania pomoci pre RMI, ako som robila po čítaní niektorých chvál a textov, ktoré boli odoslané, ale neboli uverejnené na webovej stránke. Bolo jasné, že väčšina členov RMI nadovšetko chce obnovené manželstvo (a mladé ženy chceli pozemského manžela, nie Nebeského). Zdá sa, že táto téma na mňa kričí z každého textu a každej chvály. A ak je tak, kto som Ja, aby som pomohla vo vedení, keď ja sama som úprimne skutočne nechcela moju obnovu? Áno, to je pravdivé vyhlásenie. Po tom, čo som na Neho čakala celý môj život, som bola skutočne úplne obnovená pre môjho Manžela a teraz vidím, že On je viac, ako som si dokázala Manžela predstaviť! Tak, prečo by som sa mala uspokojiť s niečím iným?

Zakaždým, keď komunikujem s členkou RMI, v ktorej hlase preteká vzrušenie a zasnívanosť v jej neprítomnom pohľade a spýta sa ma, či verím, že moje manželstvo bude znova obnovené, moje srdce je prebodnuté. Chcem sa spýtať, ak nám Boh dáva túžby našich sŕdc a tvoje srdce chce od Boha, aby obnovil moje manželstvo, čo potom s mojím srdcom a mojimi túžbami? Moje srdce je plné môjho Nebeského Manžela, môjho Milovaného! „Tak, kto som Pane,“ pýtam sa „aby som naďalej pomáhala Erin a bola vodcom v tomto zbore veriacich (ktorí chcú, aby ich manželstvo bolo obnovené alebo chcú spútať svojho Kresťanského manžela)?“

Vtedy mi Pán pripomenul tento verš, ktorý som počas desiatich rokov čítala takmer každý deň. Bolo to iba pred niekoľkými mesiacmi, keď som konečne pochopila, čo znamená:

„..ale oddelíš vzácne od bezcenného, budeš akoby mojimi ústami... (Jeremiáš 15, 19).

„Vzácne,“ o ktorom hovorí tento verš, drahá moja, je Pán—znamená, že všetko ostatné je bezcenné! To znamená, že obnova tvojho manželstva (alebo hľadanie Kresťanského manžela), peniaze, dobrá povesť, deti, pracovné miesto, kariéra atď. Všetko okrem Neho je bezcenné.

Pre tie z vás, ktoré ste na mňa nahnevané  alebo zo mňa sklamané, alebo ma aj súdite, že mám nedostatky ako vodca a som tým diskvalifikovaná pomáhať Erin, pamätajte, že to bol Ježiš, kto nám povedal, „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden” (Matúš 10, 37).

Pán mi povedal, že keď budem mať tú istú „vášeň“ a „posadnutosť“ pre obnovu manželstva, akú vidím v spoločenstve RMI, bude to znamenať, že nie som hodná byť Jeho hovorkyňou. Ale teraz, keď som konečne uvidela svetlo, ako Erin videla tiež, poznajúc Kto On skutočne je a čím chce byť v mojom živote (a v tvojom), konečne som sa stala Jeho hovorkyňou a vtedy som začala cestovať po celom svete!

Áno, toto sú pre mnohých ľudí ťažké slová na prijatie, preto som pripravená vidieť mnohých, ako odchádzajú z RMI, ako súdia Erin a mne sa vyhýbajú.

„Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok“ (Marek 10, 21-22).

Lepšie než bohatstvo tohto sveta,

Lepšie než zvuk hlasov mojich priateľov

Lepšie než najväčšie sny môjho srdca,

A to je iba začiatok!

Lepšie než dostať, čo hovorím, že potrebujem,

Lepšie než žitie života, ktorý chcem,

Lepšie než láska, od kohokoľvek daná—

Je Tvoja láska!

Držíš ma v tvojich rukách a nikdy ma nenecháš odísť. . .

Nemôžem prestať byť zamilovaná do Teba!

Nikdy neprestanem byť do Teba zamilovaná!!!

Nemôžem prestať byť zamilovaná do Teba!

Nikdy neprestanem byť do Teba zamilovaná!!!

 

Zápisník