Nemám väčšej radosti,

ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde.

—3 List Jánov 1,4

 

V poslednej kapitole „Odovzdať“ som odovzdaním Pánovi zanechala veľa oblastí môjho života. Jedna, ktorá ma hlboko znepokojovala (predtým ako som sa otočila na Pána), bolo vzdelanie mojich najmladších detí.

Ako vo všetkých oblastiach, s ktorými som sa obrátila na Neho, aby dokončil prácu, je tam vždy obdobie čakania, ktoré je potrebné predtým, ako začne konať On. Je to čas testovania a oddychovania—a dôvery. Počas čakania nás nepriateľ (alebo je to možno naše telo) pokúša urobiť „niečo!“ Ak dôverujeme Pánovi v chudnutí, budeme pokúšané piť „aspoň“ viac vody, prestať jesť sladké, alebo vziať si menšie porcie. Musíme však odolať tomuto pokušeniu a byť si isté, že povieme Pánovi, ako si nevieme pomôcť a sme zúfalé v tejto oblasti našich životov bez Jeho starostlivosti.  

Bolo to rovnaké aj počas môjho čakania na Pána v oblasti vyučovania mojich detí. Priala som si ich poslať do školy: súkromnej alebo hoci aj verejnej (niečo, proti čomu som sa vždy vyjadrovala neústupne). Odovzdať znamená, vzdať sa našej vôle pre Jeho vôľu, čo znamená, že nepriateľ bude robiť všetko, čo môže, aby sa dostal do cesty toho, čo pre nás naplánoval Pán. Keď som to raz úplne odovzdala, nepriateľ ma začal pokúšať a prehovárať s myšlienkami (pamätaj, že náš boj často vyhrávame alebo prehrávame v našich mysliach), že Pán, ktorému verím, ma viedol prejsť cez škandalózny rozvod a tak—poslať moje deti do verejnej školy je určite ďalšie na Jeho zozname.

Chválila som ho aj za tú možnosť, vediac, že škandalózny a vysoký profil, môj rozvod mi priniesol nesmierne požehnanie, aké si nikto nemohol predstaviť a ani pomyslieť! Bolo to vtedy, keď mi Pán hovoril o požehnaní mojej sestry (ktorá je trochu „intelektuálne a emočne problémová,“ a tak som jej mohla pomôcť so starostlivosťou pred niekoľkými mesiacmi), rovnakým spôsobom ma On uistil, že požehná moje deti niečím nádherným, o čom som nikdy nepremýšľala! Tak som sa o to podelila s mojimi mladšími deťmi a tie boli upokojené a plné viery dôverovať mi počas nášho čakania.

Boli iba tri dni pred mojím odchodom na Európsku cestu (nechajúc moje deti tri týždne bez akejkoľvek predstavy, ako budú riešiť ich vyučovanie počas mojej neprítomnosti), keď Pán začal konať!!! Moja sestra, o ktorej som povedala, že je problémová, má mnoho úžasných darov. A tak som vedela, že toto je Jeho plán. Keď som povedala mojej sestre, že sa chystám do Paríža (jednej z mojich destinácii), začala mi hovoriť malé frázy po francúzsky. Za pár dní to zapadlo do seba a spýtala som sa jej, či by mala záujem učiť deti „trochu po francúzsky.“ Potom mi Pán pripomenul, že tiež žila niekoľko rokov s rodinou z Mexika a že sa vie dohovoriť veľmi dobre po španielsky. Spýtala som sa, či by ich učila španielsky, keď sa minú veci, ktoré vie po francúzsky.  

Moja sestra bola veľmi nadšená a odpovedala, že ich bude učiť veľmi rada, ale že jej skutočná láska bol pravopis! Vtedy som si spomenula, že mala neuveriteľný dar pre gramatiku! Tak som ju najala učiť ich vo všetkých troch predmetoch! Toto odhalenie ma viedlo k nasledovaniu Jeho vedenia a spýtala som sa mojej neteri (ktorá k nám prišla na rok žiť) a ktorá je výborná v matematike, učiť deti, keď sa vráti zo školy. Moja neter bola veľmi poctená a okamžite súhlasila, hovoriac jej sesternici a jej rodičom, ako jej to pomohlo cítiť sa dôležito. Toto ma viedlo spýtať sa najstaršieho syna (ktorý je výborný v písaní) vyučovať deti v písaní ich prác (vede, histórii a geografii). Ako posledné som požiadala môjho syna v špeciálnej potrebe pomôcť deťom v čítaní a pomôcť im obrúsiť ich zručnosti ako rečník (čítanie a hovorenie nahlas), pretože sa cíti neadekvátny v týchto predmetoch. Takže učenie iných mu tiež pomôže, ako on pomôže jeho mladším súrodencom! V priebehu jedného dňa (a iba tri dni predtým, ako som odišla), Pán (nie Ja) dal toto všetko dokopy!!

Výsledky boli úžasné. Prvý krát, keď som mohla hovoriť z Európy s deťmi cez chet, v mojej hotelovej izbe Belfaste, Írsku, keď sme sa lúčili, môj syn prišiel bližšie ku kamere a pošepkal „Je t’aime Maman, Je t’aime“ (vyslovené ž tem mama). Čo znamená, „milujem ťa mama, milujem“! Dámy, všetko čo som bola schopná, bolo plakať! Aký drahocenný je náš drahý, sladký Manžel—moje dobro, jednoducho nikdy nemôžeme dostatočne odmerať jeho starostlivosť o nás! Oh, tá výška a hĺbka Jeho lásky!!!  

Prenechanie

S týmto svedectvom, o ktorom som sa podelila, dovoľ mi povedať ti, drahá čitateľka, o tvojom zlyhaní prenechať tvoju obnovu manželstva alebo hľadaní manžela (pre tie, ktoré ešte nie sú vydaté), alebo dobrého manželstva (pre tie, ktoré sú stále vydaté, ale je to hrozné). Erin často hovorí, ako túži byť schopná pomôcť každej jednej z Vás ešte viac, tak by som jej rada pomohla, pretože ona pomohla tak veľmi mne.

Ak by som bola presvedčená, že Boh by ma určite nechal pokračovať v domácom vyučovaní mojich detí a ak by som sa držala (a nie odovzdala)  skutočnej možnosti poslať moje deti do verejnej školy, potom by som nikdy nezanechala priestor a ani moje srdce by nebolo správne v dôverovaní Bohu. A preto by on nebol schopný pracovať v tejto oblasti môjho života. Rovnako ako ty odmietaš zanechať „prísľub“, ktorý ti Pán dal ohľadom tvojho manželstva (prítomného, minulého alebo budúceho).

Pán mi dal tie isté prísľuby tiež. Hoci moje zblíženie s Ním rástlo, tak ako moja túžba po Ňom samom. A v tom momente na ničom viac nezáleží a všetky prísľuby, ktoré mi dal, ja som dala naspäť Jemu. Čo mi On dal ako náhradu, bol Hojný Život, ktorý teraz žijem. Spôsob, akým teraz žijem, je ten, pre aký som bola stvorená. Nebolo to nič z toho, čo som chcela alebo plánovala, ale ako všetci vieme, Jeho spôsoby a Jeho myšlienky sú vysoko nad našimi myšlienkami a plánmi!!!

„Človek si v duchu rozvažuje svoju púť, ale Pán riadi jeho krok“ (Príslovia 16,9).

„Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.“ (Jeremiáš 29,11).

„Toto je Božie Slovo k téme: „Ukážem sa a budem sa o vás starať, ako som sľúbil a privediem vás naspäť domov. Viem, čo robím. Mám to všetko naplánované—plány postarať sa o vás, neopustiť vás, plány dať vám budúcnosť, v ktorú dúfate“ (Jeremiáš 29,11 Odkaz).

„Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán. Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok“ (Izaiáš 55, 8-9).

Keby som sa držala „prísľubu“ mojej manželskej obnovy (Hej, Pán, Ty si sľúbil!!), napríklad, nielen že by som nemala tento život, ale taktiež by som pokračovala v zažívaní bolesti, po bolesti a po bolesti! Erin neustále vidí tento druh bolesti vo chválach a ja som tiež čítala priveľa bolesti v iných veciach napísaných niektorými RMI vedúcimi—bolesť, ktorá je prijatá ako normálna, keď to jednoducho nie je Jeho plán! Povedala som o tom Erin, pretože viem, že ju to tiež trápi.

Ako náhle sú všetky srdcové putá (pre každú potrebu na tejto zemi: fyzickú, materiálnu a citovú) a prísľub položené na oltár (každý jeden prísľub), to je chvíľa, v ktorej nebudeš prežívať už „žiadne slzy a žiadne súženie.“ Dovoľ mi dať ti príklad.

Keď som počula, že môj bývalý manžel má stanovený dátum svadby, nebolelo ma to ani trochu. Namiesto toho som sa radovala, vediac, že moja budúcnosť s mojím nádherným Manželom bola istá viac než kedykoľvek predtým!! Keď som počula, že všetky moje deti prišli konečne do stavu, kde by nielen navštívili ich otca na svadbe, ale v skutočnosti by boli na jeho svadbe s DŽ, tiež to bol čas radovať sa, pretože som mohla vidieť, že nasledovali moje vedenie v dôverovaní Bohu v oblastiach, ktoré väčšina detí (a dospelých) vidí ako nemožné. „Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde“ (3 List Jánov 1,4).

Drahá čitateľka, odovzdať znamená slobodu z obáv, bolesti, zmätku a osamelosti. Je to miesto odpočinku počas toho, ako sleduješ zázraky dejúce sa priamo pred tvojimi očami. Spraví ťa to slobodnou, tak že môžeš tráviť viac času a vychutnávať si lepšie zblíženie s Pánom, čo je to, čo On od nás chce! On túži tráviť viac času s nami, nie rozprávajúc sa o našich potrebách a problémoch, nie viac ako druh rozhovoru budujúci zblíženie v manželstve medzi manželom a manželkou!  

Bez skutočného odovzdania nikdy nezažiješ skutočnú radosť a slobodu, pre ktorú Pán zomrel, aby ti dal! Aká tragédia!! Je to rovnako srdce lámajúce ako tí, ktorí nevedia prijať Jeho smrť, aby ich oslobodila od pekla a od večného zatratenia. Ale môže to byť ešte viac srdce lámajúce pre nášho Spasiteľa, ktorý je na zohnutých kolenách žiadajúc ťa, stať sa Jeho nevestou. Ako on túži po každom vašom srdci, tvoje srdce (tvoje myšlienky, o čom hovoríš, o čom snívaš a o čom píšeš) je celé o tvojom pozemskom manželovi alebo priateľovi. Môžeš týchto dvoch porovnať? Je niekto, koho môžeš vidieť, tak potrebný, keď je tu Jeden, ktorý je neviditeľný, Ktorý môže splniť a prevýšiť všetky tvoje sny, ktoré si kedykoľvek mala počas celého života—a ešte viac, ako si kedykoľvek snívala?

„Od večnosti nepočuli, neslýchali, oko nevidelo okrem teba Boha, ktorý by sa zastal tých, čo v neho dúfajú“ (Izaiáš 64,3).

„Boh môže urobiť čokoľvek, ty vieš—oveľa viac ako si dokážeš predstaviť alebo uhádnuť alebo žiadať v tvojich najdivokejších snoch!“ (List Efezanom 3,20 Odkaz).

Iba pred dvoma dňami som sa rozprávala s Pánom ohľadom pokračovania pomoci s RMI, ako som robila po čítaní niektorých chvál a textov, ktoré boli odoslané, ale neboli uverejnené na webovej stránke. Bolo jasné, že väčšina členov RMI chce stále obnovené manželstvo nadovšetko (a mladé ženy chceli pozemského manžela, nie Nebeského). Zdá sa, že táto téma na mňa kričí z každého textu a každej chvály. A ak je tak, kto som Ja, aby som pomohla vo vedení, keď ja som úprimne skutočne nechcela moju obnovu? Áno, to je pravdivé vyhlásenie. Skutočne som bola úplne obnovená pre môjho Manžela po čakaní celého života na Neho a teraz vidím, že On je viac, ako som si dokázala Manžela predstaviť! Tak, prečo by som sa chcela usadiť?

Zakaždým, keď vzájomne pracujem s členkou RMI, v ktorej hlase preteká vzrušenie a zasnívanosť v jej zasnených očiach a spýta sa ma, či verím, že moje manželstvo bude znova obnovené, moje srdce je prebodnuté. Chcem sa spýtať, ak nám Boh dáva túžby našich sŕdc a tvoje srdce chce od Boha, aby obnovil moje manželstvo, čo potom s mojím srdcom a mojimi túžbami? Moje srdce je pre môjho Nebeského Manžela, môjho Milovaného! „Tak, kto som Pane,“ pýtam sa „zotrvať v pomáhaní Erin a byť vodcom nad týmito osobami veriacich (ktorí chcú, aby ich manželstvo bolo obnovené alebo chcú spútať ich Kresťanského manžela)?“

Vtedy mi Pán pripomína tieto verše, ktoré som čítala takmer každý deň skoro počas desiatich rokov. Bolo to iba pred niekoľkými mesiacmi, keď som konečne pochopila, čo znamenajú:

„..ale oddelíš vzácne od bezcenného, budeš akoby mojimi ústami... (Jeremiáš 15, 19).

„Vzácne,“ o ktorom hovoria tieto verše, drahá moja, je Pánom—myslené všetko iné ako bezcenné! To znamená, že obnova tvojho manželstva (alebo hľadanie Kresťanského manžela), peniaze, dobré meno, deti, pracovné miesto, kariéra atď. Všetko okrem Neho je bezcenné.

Toto znamená pre tie z vás, ktoré ste nahnevané na mňa alebo sklamané zo mňa, alebo ma aj súdite, že mám nedostatky ako vodca a som tým diskvalifikovaná pomáhať Erin, pamätajte, že to bol Ježiš, kto nám povedal, „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden” (Matúš 10, 37).

Pán mi povedal, že keď budem mať tú istú „vášeň“ a „posadnutosť“ pre obnovu manželstva, akú vidím v spoločenstve RMI, bude to znamenať, že nie som hodná byť Jeho hovorkyňou. Ale teraz, keď som konečne uvidela svetlo, ako Erin videla tiež, poznajúc Kto On skutočne je a čo chce byť v našom živote (a v tvojom), konečne som sa stala Jeho hovorkyňou a vtedy som začala cestovať po celom svete!

Áno, toto sú silné slová na prijatie pre mnohých ľudí, preto som pripravená vidieť mnohých kráčať preč z RMI, súdiť Erin a vyhýbať sa mne.

„Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok“ (Marek 10, 21-22).

 

Lepšie než bohatstvo tohto sveta,

Lepšie než zvuk hlasov mojich priateľov

Lepšie než najväčšie sny môjho srdca,

A to je iba začiatok!

 

Lepšie než dostať, čo hovorím, že potrebujem,

Lepšie než žitie života, ktorý chcem,

Lepšie než láska, od kohokoľvek daná—

Je Tvoja láska!

 

Držíš ma v tvojich rukách a nikdy ma nenecháš ísť. . .

 

Nemôžem prestať byť zamilovaná do Teba!

Nikdy neprestanem byť do Teba zamilovaná!!!

 

Nemôžem prestať byť zamilovaná do Teba!

Nikdy neprestanem byť do Teba zamilovaná!!!

 

Zápisník