„Siali ste veľa, málo ste zvážali;

keď ste jedli, nenasýtili ste sa;

keď ste pili, nenapojili ste sa;

obliekaním ste sa nezohriali a

kto robil za mzdu, dával mzdu do deravého vrecka.“

— Aggea 1,6

 

Je to už niekoľko týždňov, čo som napísala a zverejnila poslednú kapitolu. Keď sa pozriem späť, musím sa smiať na mojej detskej viere. Ihneď po zverejnení som začala hľadať ten „šesťciferný šek“ v mailoch, v mojej poštovej schránke alebo v e-maily od niekoho, kto by mi povedal, že je na ceste. Tak sa to stalo naposledy, naposledy dvakrát, v skutočnosti sa objavili obrovské šeky - hneď potom, čo som radikálne poslúchla, ale tento krát nie.

Takže istá, že sa všetko stane okamžite, som dala názov poslednej kapitole tejto knihy „Vrch Presunutý“, len tak sediac pripravená a čakajúca na moje fantastické svedectvo. Svedectvo, ktoré by všetkých nechalo bez slov, v bázni a ohromených.

Keď sa tak nestalo do konca týždňa, nebola som si istá, čo mám robiť, a tak som začala zverejňovať svedectvá od iných žien, ktoré videli, ako sa v ich živote vrchy presúvajú. Niektoré boli dosť dobré, zopár bolo úžasných, iné boli len tak-tak (aspoň pre čitateľa; kvalita „tam musela byť“). Ale vyplnili medzeru, kým som mohla napísať a zverejniť moje svedectvo – môj presunutý vrch; ten obrovský vrch dlhov, zmiznutý, odstránený a sediaci hlboko na dne mora.

Po niekoľkých týždňoch som usúdila, že potrebujem preradiť na princíp „čakania“. Vieš, takže by som bola pripravená na odrodu „s krídlami orla“. Izaiáš 40,31 EKU: „Tí však, čo očakávajú HOSPODINA, dostávajú novú silu, ako orly dostávajú krídla, budú utekať a neustanú, pôjdu a nevyčerpajú sa.“ Myslím tým, že je to veľa peňazí a zodpovednosti, takže som sa rozhodla, že čakanie ma celú duchovne načerpá alebo som si to aspoň myslela. Začala som pracovať na ďalších projektoch, aby som sa zamestnala, zatiaľ čo som čakala, kým sa môj zázrak prelomí a uvidím, ako sa môj život nalieva požehnaním.

Keď sa pozriem späť, nie som si istá, koľko týždňov v tomto období čakania to „prelomenie“, nebol môj zázrak, ale prekvapivé odhalenie, ktoré ma úplne zaskočilo.

Vďaka napísaniu tejto knihy a jej uverejneniu som objavila oveľa hlbšie pochopenie dávania a potreby dávať. Výsledkom bolo, že mnohé členky RMI boli tiež usvedčené a začali tiež dávať. Začali dávať desiatky do RMI a potom mi poslali ich dar. Hneď ako sa šeky začali sypať, som si myslela, že to možno nebude len jeden veľký šek, ale stovky (možno tisíce) malých šekov a on-line darov, vďaka ktorým by som získala úžasné svedectvo. Ženy, ktoré ich poslali, sa takmer okamžite stali „Mojimi Hrdinkami“.

Namiesto obvyklej automatizovanej odpovede som začala rozposielať osobné poďakovania a tiež som všetky požiadala, aby vysvetlili, ako im On ukazoval ďalšie veci týkajúce sa desiatkov. Bez uvedomenia si toho, Boh sa ma chystal učiť použitím niekoľkých členiek RMI a hneď prvá lekcia bola dobrá.

Jedného rána som dostala skutočne pekný e-mail od blízkej priateľky a členky RMI v Európe, ale bolo tam niečo, čo povedala, čo som jednoducho nedokázala striasť. Táto vzácna členka sa počas svojho svedectva zmienila o službe, ktorá bojovala s problémami, a tak sa ich spýtala, či dávajú desiatky.

Bolo to skoro ráno, ako som už povedala, a tak som si tento bod iba prečítala, pretože som vedela, že „ja“ odovzdávam desiatok. Erin dávala desiatky. A RMI vždy „dávalo desiatky“ rozdávaním kníh zadarmo on-line. Dozvedela som sa, ako RMI rozposiela knihy zadarmo, keď si niekto nemôže tú knihu dovoliť. Aj keď je potrebné poznamenať, že Povzbudzujúce Kníhkupectvo „dávalo desiatok“, keď posielali knihy, keď niekoho kreditná karta bola odmietnutá. Napriek tomu som zrazu pochopila – že to vlastne nebol „desiatok“!

Moje presvedčenie o desiatkoch bolo najskôr napadnuté, keď môj manžel VTČ (v tom čase) ešte stále pracoval v službe na plný úväzok. Často sa na mňa veľmi nahneval, pretože povedal, že som ho prinútila debatovať o tejto otázke desiatka. Úprimne povedané, skutočne sme nikdy vôbec nediskutovali. Pravda bola taká, že vedel, že sa cítim usvedčená, že by sme mali dávať desiatok zo všetkého: z predaja našich kníh a z prijatých darov a on cítil, že by sme nemali. Takže, ako múdra žena som sa viac nezapájala už do ničoho finančného, keď som bola vydatá, po štúdiu Múdrej Ženy. Už len vedomie toho, ako som to cítila, ho nahnevalo. Môj manžel VTČ by bez toho, aby som povedala čo i len slovo na túto tému, hovoril o tejto téme, ale ako som sa naučila, zostala som ticho a prikývla som hlavou.

Potom som sa jedného večera ocitla v pozícii, že som sa vlastne mohla spýtať farára, ktorý riadil financie obrovského kostola, ktorý sme vtedy navštevovali; kostol, ktorý bol veľmi požehnaný a bez dlhov!! Normálne by som sa nikdy nikoho nič nepýtala: „ženy nech v cirkevnom zhromaždení mlčia. Nedovoľuje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako to hovorí aj zákon. Ak sa však chcú niečo naučiť, nech sa opýtajú doma svojich mužov, lebo je neslušné, aby žena v cirkevnom zhromaždení hovorila.“ 1. List Korinťanom 14,34–35. Napriek tomu som mala ten najsilnejší pocit, že to, čo som cítila „usvedčenie“, môže byť vina.

Tej noci mi tento farár povedal, že malé služby, ako je tá naša, si skutočne nemôžu dovoliť odovzdávať desiatok, ináč by zanikli. Povedal, že desiatok by sa mal platiť iba z nášho „osobného“ príjmu - nie 10% z našej služby. Presvedčil ma, že dávať tiež z príjmu našej služby by bol „dvojnásobný desiatok“, pretože sme boli v podstate výlučným vlastníkom. Po osvietení som bola netrpezlivá vrátiť sa domov, aby som sa pokorila a povedala svojmu manželovi VTČ, že má pravdu a ja som sa mýlila. „A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný“ 2 List Korinťanom 12, 9–10.

Takže teraz, o roky neskôr, keď som čítala svedectvo o finančných ťažkostiach ostatných služieb a o zdroji, ktorým bolo to, že ako spoločenstvo neodovzdávali desiatky. Vtedy som sa musela dlho podrobne zaoberať tým, čo mi bolo povedané, aj keď to bolo od niekoho, koho som obdivovala a predpokladala som, že určite pozná pravdu, pokiaľ ide o službu a kostolné desiatky.

Boh našťastie poznal moje srdce a vie, že neustále a vždy budem túžiť po Jeho pravde! Nejde iba o mňa (ani o teba); moja rodina a moji členovia sa spoliehajú na to, že budem hľadať pravdu a žiť podľa pravdy - bez ohľadu na to, čo sa deje. Stále som teda hľadala a prosila Pána, aby mi ukázal pravdu. A On to urobil.

Najskôr mi pripomenul, že tento farár už viac nepracoval alebo neriadil financie tohto obrovského kostola. O niekoľko rokov neskôr mi niekto chcel povedať podrobnosti a povedal, že bol požiadaný, aby opustil náš obrovský kostol a inde nebol vítaný. Povedali, že niečo nebolo „správne“ a chceli sa podeliť o viac; požiadala som však túto osobu, aby mi nehovorila prečo, ani žiadne ďalšie podrobnosti. Naozaj mi nezáležalo na tom, prečo odišiel a tiež som nechcela byť na mieste, aby som ho súdila, aby som nebola súdená ja. Napriek tomu ma to prinútilo zamyslieť sa, či táto dezinformácia nakoniec neviedla k jeho katastrofálnemu výsledku (pozri Jakub 3,1).

Keď som túto myšlienku nechala za sebou, Pán mi potom pripomenul veľkú službu, ktorá viac než prosperovala. Vedela som, že dávali desiatky zo všetkého, čo dostali ako dar, natoľko že bola schopná pomáhať pri podpore menších služieb tak, ako ich viedol Pán. Ukázalo sa, že to bolo také prosperujúce, že vlastne museli zakladať nové vlastné služby, pričom každá z nich bola kŕmené 10%, ktoré dostávala hlavná služba.

Hneď som vedela, že chcem robiť toto tiež!!! Chcela som, aby moja služba a tiež RMI boli na tomto mieste! Podelila som sa o to všetko s Erin, o ktorej som vedela, že bude rovnako nadšená, a samozrejme, že bola!!

Vtedy ma to zasiahlo - prečo by nejaká služba alebo kostol „išli na dno“, keď odovzdávajú desiatky?? Zdalo sa mi to také smiešne v tú minútu, keď som o tom skutočne premýšľala! Nie je to to, čo si ľudia myslia o desiatku? Celkovo o desiatkoch?

Prečo by mi teda Boh dovolil naraziť na toho farára v tom konkrétnom čase, ak to, čo mi povedal, nebola pravda? Aby bol udržaný pokoj. Môj manžel VTČ sa snažil byť oslobodený od zákona desiatkov a to, čo hľadáš, nájdeš. (Matúš 7,7) Boh tiež využil túto situáciu na to, aby ma opäť vycvičil na hlbšie podriadenie sa pozemskému manželovi, aby som bola pripravená byť teraz nevestou svojmu Nebeskému Manželovi.

Tiež tým, že som sa nadšene ponížila a povedala svojmu manželovi VTČ, že som sa mýlila a potom som dodržala to, čo mi bolo povedané, ma pripravilo na oveľa väčšie činy podriadenia sa. Bolo to len dva týždne po mojom rozvode, keď som si balila kufre a cestovala okolo sveta; cestovanie, niečo, čo sa mi hnusilo viac ako čokoľvek, na čo si práve teraz spomeniem.

Taktiež verím, že Boh „ma predurčoval.“

Aj keď sa zdá, že väčšina kresťanov veľmi rada verí, že diabol je za každou krízou v ich živote, Biblia nám v skutočnosti hovorí v Izaiášovi 45,6–7 „aby vedeli od východu slnka i od západu, že okrem Mňa nieto nikoho, Ja som PÁN a iného niet. Formujem svetlo a tvorím tmu, spôsobujem blaho a utváram nešťastie, Ja som PÁN, čo robím toto všetko.“

Rovnako ako predurčil Izraelitov do obrovských nepriazní, ktoré im umožnili utiecť z egyptského otroctva, aby mohli vyraziť do Zasľúbenej zeme. Boh ma vtedy predurčil tak, že som mohla na vlastnej koži vidieť a zakúsiť dôsledky zlyhania odovzdávania desiatku „Zato bude zajatý Môj ľud pre nevedomosť“ (Izaiáš 5,13). Boh umožňuje každému z nás zajatie - nie preto, aby sme prepadali panike a mysleli si, že nás Boh opustil - pretože to On nedokáže! Izaiáš 49,15 „Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, Ja nezabudnem na teba.“

Nie, Pán využíva naše časy zajatia a sucha, aby sme mohli zažiť Jeho naplno.

Keď Ho poslúchame a hľadáme, náš smútok sa čoskoro zmení na tanec! (Žalm 30,11) Aj keď som skutočne verila, že budem tancovať, pretože dostanem šesťmiestny šek, našla som sa, ako tancujem, keď som bola schopná dávať desiatky z mojej vlastnej služby, rovnako Erin začala dôsledne dávať desiatky z každej služby RMI.

Všetko, čo môžem povedať, je - dávať - uprostred môjho nedostatku – znamená, cítiť sa úžasne!!

Ďalšia vec, ktorú mi Pán pripomenul, bolo, keď som dostala svoj úplne prvý VEĽKÝ dar, len dva a pol týždňa od môjho rozvodu – a odovzdala som z toho desiatok! A bola som nadšená, že som tak urobila!!! Pamätám si, ako som sa cítila vedená dať niekoľkým africkým službám, tým ktoré stavajú kostoly, niečo, po čom som túžila roky, ale niečo, o čom by môj manžel VTČ nikdy neuvažoval.

Vtedy som si uvedomila, že si NEMÔŽEM spomenúť, že by som niekedy dávala desiatok z ďalšieho VEĽKÉHO daru a bolo to pred rokmi. Ďalším odhalením bolo, že Boh nepovedal dávať desiatky iba z nášho OBROVSKÉHO príjmu, ale zo VŠETKÉHO!! Takže som potom vedela, že potrebujem poznať, ako zaplatím všetky tie spätné desiatky a kde odo mňa chce, aby som ich odovzdala.

Vedela som, že to bol Boh, ktorý mi musí ukázať cestu. Bola som nervózna a nadšená, že som sa vydala na novú cestu a kapitolu môjho života! Toto je verš, ktorý mi dal a ktorý som čítala znova a znova a znova celé dni, kým nebol čas.

Naháňaš sa za Starostlivosťou o Tvoje Vlastné Domy

Aggea 1,3–11 ODKAZY

„Ako je možné, že je to „ten správny čas“, aby si žil vo svojich skvelých nových domoch, zatiaľ čo Dom, Boží chrám, je v troskách?“ [spýtal sa Boh].

„Dobre a tvrdo sa pozri na svoj život. Premýšľaj o ňom. Utratil si veľa peňazí, ale nemáš to v čom ukázať.

Stále napĺňaš taniere, ale nikdy sa nenaplnia.

Stále piješ a piješ a piješ, ale stále si smädný.

Obliekaš si vrstvu po vrstve oblečenia, ale nemôžeš sa zahriať. A ľudia, ktorí pre teba pracujú, čo z toho majú? Nie veľa - deravé, zhrdzavené vedro, to je všetko.

„Dobre a tvrdo sa pozri na svoj život. Premýšľaj o tom.“

Potom Boh povedal: „Tu je to, čo chcem, aby si urobil... prestavaj Chrám. Urob to len pre Mňa. Ucti si Ma. Mal si veľké ambície pre seba, ale nič z toho nebolo. To málo, čo si priniesol do Môjho Chrámu, som odfúkol - nič to nebolo.

„A prečo?“

„Pretože zatiaľ čo ty pobehuješ, naháňaš sa za starostlivosťou o svoje domy, môj Dom je v troskách.“ Preto.

„Kvôli tvojej skúposti.

„A tak som ti dal suché leto a chudobnú úrodu. Vyrovnal som sa tvojej skúposti na päsť tým, že som vyhlásil obdobie sucha, vysušil som polia a kopce, zvädli záhrady a ovocné sady, zakrpatela sa zelenina a ovocie. Nič - ani muž alebo žena, ani zviera alebo plodina - nebude prosperovať.“

Selah. Zastav sa a ešte chvíľu nad tým premýšľaj!!