Zabezpečenie ochrany
no najskôr pár svedectiev o obnovených manželstvách!!

Katastrofálne okolnosti, no Boh prináša spásu & ochranu!

Hľadala som Kresťanské stránky kvôli manželskej obnove, nie zotavenie sa po rozvode, lebo verím, že Boh chcel naše a všetky manželstvá vyliečiť a nikto sa nemôže "zotaviť" z rozvodu. Verte alebo nie, predtým, ako som sem prišla, skoro celý život som narábala s mágiou. No keď ma manžel opustil, Boh sa mi dal spoznať, a vyslobodil ma z tohoto bremena!

Keď som prijala Krista ako môjho Spasiteľa, zmenil ma na ženu, ktorú môj manžel chcel a po celý čas potreboval. Viedol ma k vašej stránke, aby mi ukázal, že to nevzdal s mojim manželom ani manželstvom, a že chcel, aby som sa postavila do medzery tak, že budem robiť, čo je správne a dôverovať, že Boh prevezme moju situáciu. Boh mi ukázal túto pravdu cez Jeho Slovo  — lebo musíš poznať Jeho prisľúbenia, aby si si mohla nárokovať na Jeho prisľúbenia! Pre nášho Pána nie je nič nemožné! Vaše zdroje mi pomohli naučiť sa pravdu!! Tým, čo ste ma učili cez Jeho Slovo a svedectvá, nielenže ste mi ukázali, čo mám robiť, ale vaše skutky tiež ukazujú Bohu, že v neho veríte.

Po tom, ako sme boli oddelení jedenásť mesiacov a mala som tú česť, že som mohla pomôcť mnohým, mnohým ženám s ich manželstvami (videla som mnohé manželstvá obnovené, zatiaľ čo sa moje zhoršilo), môj rozmarný manžel sa vrátil domov!!!

Boh bol verný svojmu Slovu a prísľubom, zdvihol ma, keď sa veci zdali beznádejné, (čím som viac pomáhala druhým, tým viac bolo moje manželstvo horšie a beznádejné), dával mi nádej a silu, ktorú som potrebovala, aby som Mu verila, že naše manželstvo bude obnovené. On mi dal úžasný pokoj a radosť a môj manžel povedal, že videl vo mne "nové svetlo!" Toto svetlo a žiara ma zaplnila v okamihu, keď som videla Pána ako môjho Manžela po prvý krát v živote. Viac som nebola tá istá a od tej chvíle som viac nechcela obnovu, ale chcela som iba Jeho.

Môj manžel povedal, že si myslel, že chcel DŽ. Celé tieto mesiace mi hovoril, že bol naozaj šťastný s DŽ, že ma nemiloval, že sa domov NIKDY viac nevráti a že sa rozvedie hneď, ako si to bude môcť dovoliť. Keď povedal tieto veci, najskôr to bolelo, no Duch Svätý mi povedal, že toto všetko sú len lži a že sa musím sústrediť na Neho a Jeho pravdu. A vtedy som sa prestala pozerať na to, o čom som si myslela, že chcem a sústredila som sa úplne iba na Pána a potom nadprirodzene, keď boli moje oči na Pánovi, oči môjho manžela sa prestali pozerať na ňu a začal sa pozerať na mňa tak, ako sa pozeral predtým, prv, než sme sa vzali.

A počúvajte toto, minulý mesiac sa manžel priznal svojej matke, že jeho rok s DŽ bol najhroznejším rokom, aký kedy mal! Povedal, že urobil obrovskú chybu a že sa chcel vrátiť domov, no nevedel, ako! Spal na sedačke v ich dome skoro celý čas! A celý tento čas vyzeral a hovoril, že je šťastný!

Vidíte, pre Pána nie je nič ťažké! No to sa stane iba vtedy, keď udržíte svoje oči na Ňom, nie na okolnostiach okolo seba a keď dokážete, že On je PRVÝ vo vašom živote. Buďte vytrvalé v modlitbe, a verte, aby ste mohli dostať to, o čo prosíte! Dovoľte Bohu, aby vás pretvoril a urobil na osobu, akou vás chce On mať; potom verte, že to isté urobí s vašim manželom, keď sa vráti, lebo to sa naozaj stane!

Nikdy sa nevzdajte a úplne prenasledujte Pána! Aj keď sa veci zhoršia preto, lebo pomáhate druhým, to je dôkaz, že ničíte nepriateľa a on bude viac bojovať! Možno nevidíte, čo Boh robí s vašim manželom, pokiaľ je preč, no vedzte, že On pracuje, lebo On je verný! A keď sa raz sústredíte na Pána, viac na tom aj tak nezáleží.

Po tom, ako som pomohla toľkým ženám, tie, ktoré mali obnovené manželstvo, sú tie, ktoré prestali rozprávať, myslieť, modliť sa a túžiť po svojich manželoch. Tie, ktoré stále nie sú obnovené, sú tie, ktoré sú úplne posadnuté svojimi manželmi. Nezáleží na tom, ako veľmi sa naša skupina obnovených priateliek pokúša podeliť s tým, o koľko sú tieto ženy ukrátené, ich rozhovor sa vždy zvrtne na to, že začnú hovoriť o svojich manželoch, lebo to je to, o čom rozmýšľajú a snívajú. Myslím si, že je to smutné.

Ďakujem Ti Nebeský Otec, ďakujem Ti vzácny Pán, môj Manžel za to, že miluješ každú jednu z nás a počuješ náš plač! Tvoja pravda hovorí, že otočíš srdcia mužov, keď bude naše srdce otočené k Tebe a to ich oslobodí z ich hriechov!

Všetka chvála za moju obnovu patrí Bohu! Nech požehná každú jednu z vás tak, ako požehnal mňa!!

~Darla v Ohiu, OBNOVENÉ

Rozvod zastavený deň pred uzavretím—Moje manželstvo je obnovené!!

Môj rozvod bol skoro ukončený — no vtedy, JEDEN deň pred ukončením  — ho môj manžel zastavil!!! Boh pracuje v správnom čase, napriek tomu, že som si myslela, že je to beznádejné a chcela som to vzdať. Stále som sa vracala k Erininým knihám a uisťovala som sa, že mi nič neušlo.

Stalo sa to vtedy, keď som sa konečne vzdala a dôverovala Bohu, že urobí to, čo ja urobiť nemôžem a to bol bod zlomu. Vzdala som sa a zaviazala som sa pomáhať druhým ženám a teraz sa môj manžel vrátil domov a delíme sa o to, čo sme sa naučili!!! Mala som príležitosť začať malú skupinu so ženami z môjho kostola a rozdala som tucet kníh (kupujem ich hromadne) pre tie, ktoré mi povedali, že tiež prechádzajú cez oddelenie alebo rozvod. Môj manžel robí to isté s knihami pre mužov!

Skrz túto ťažkú prácu a Erinino odhodlanie, táto skúsenosť naozaj zmenila môj život!! Obnovilo to a zmenilo moje manželstvo (a nás oboch) na takých, akých nás Boh chce mať a neboli sme ďalším číslom v rozvodovej štatistike!! Kostol nemá pravdu, preto musíme túto pravdu dávať druhým, ktorí čelia tomu, cez čo sme my prešli. Keď sa staráme o druhých, On sa stará o nás!

Mám iba lásku, a obrovskú vďaku za túto stránku a domáce stretnutia, ktoré boli pre mňa, keď som nemala iné východisko, lebo som verila, že to bola beznádejná situácia. Keby som nenašla Kartičku nádeje v OTM knihe, ktorú som našla v knižnici, dnes by som nemala obnovené manželstvo. Každý deň si pripomínam Jeho prísľuby, cez ktoré mi ukazuje LÁSKU, ktorú má môj Boh pre mňa!!!

VŠETKO JE MOŽNÉ CEZ KRISTA, a to znamená aj obnova tvojho manželstva!!!! Nech vás Boh žehná a ďakujem!!!!

~Marilyn z Oklahomy, OBNOVENÉ

Zabezpečenie ochrany—desiatok 

Napriek tomu, že desiatok je veľmi delikátna téma, neboli by sme úprimné alebo férové, keby sme ti nedali vedieť, že toto je jedno z najčastejších porušení, ktorého sa dopustila každá žena, ktorá prišla k nám v manželskej kríze. Tento princíp žiadna nedodržala. Minulý týždeň sme sa dotkli desiatku, no iba ako spôsob, aby sme obrátili tvrdú zem a mohli zasiať semienka viery pre dnešné lekcie.
Podobenstvo znamená toto: Semeno je Božie slovo. Na kraji cesty, to sú tí, čo počúvajú, ale potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neuverili a neboli spasení. 

"Na skale, to sú tí, čo počúvajú a s radosťou prijímajú slovo, ale nemajú korene, veria len na čas a v čase skúšky odpadajú. Ktoré padlo do tŕnia, to sú tí, čo počúvajú, ale starosti, bohatstvo a rozkoše života ho postupne udusia a oni neprinesú úrodu. 

"A ktoré padlo do dobrej zeme, to sú tí, čo počúvajú slovo, zachovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu. " —Lukáš 8:11-15 

Väčšina z nás, ktoré nevedeli nič o desiatku, sme verili, predtým, ako sme si to naštudovali, že môžeme dať desiatok do nášho kostola, no ani jedna z nás nemala predstavu, že z toho vyplývali následky, keď sme neodvádzali desiatok DÔSLEDNE a VERNE do našej zásobárne.  A preto sa pýtame túto otázku o odvádzaní desiatku v našom Dotazníku manželského ohodnotenia.

Aké sú následky z toho, že neodvádzame desiatok do našej zásobárne dôsledne a verne? Neodvádzanie desiatku do našej zásobárne OTVÁRA dvere a dáva povolenie, aby nepriateľ prišiel a legálne ukradol to, čo od nás chce!
Ak verne neodvádzaš desiatok do tvojej zásobárne, potom to znamená, že nepriateľ dostal POVOLENIE, aby ti ukradol manžela aj manželstvo!!

Tak, ako väčšina z vám, môj kostol sklamal a toto ma nenaučil a ani môjho manžela, keď sme boli zobratí. Buď túto tému obišli (ako som to aj ja zvykla robiť) alebo ju prezentovali spôsobom, že bolo cítiť, že chcú naše peniaze!

A tak, kvôli neschopnosti kostola učiť dôležitú lekciu, ako by naša "zásobáreň" mala, aby sme porozumeli OCHRANE z odvádzania desiatku, nevedome sme nechali široko otvorené dvere—a POZVALI sme nepriateľa do našich životov—aby ukradol všetko! My všetky sme boli tam, kde si ty teraz, boli sme šokované a bezradné, keď sme jedného dňa prišli na to, že sme okradnuté o to, čo bolo pre nás najdrahšie (v tom čase)—naše manželstvo a rodinu!

Aby sme pomohli každej jednej z vás zabuchnúť dvere, poďme začať tak, že ti dáme vedomosti, ktoré ti pravdepodobne (ako všetkým z nás) chýbajú. A PROSÍME, buď opatrná a neodmietni to len preto, lebo určite veríš, že týmto chceme dostať od teba peniaze alebo je to niečo, o čom by kostol nemal hovoriť.

Prečo? Lebo v Ozeášovi 4:6 BOH hovorí toto, "Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Pretože si odmietol poznanie, odmietnem ťa..." A tak, ak ťa zaujíma pravda (inak by si nečítala tieto lekcie), prejdeme cez tento základ a budeme na ňom stavať.

Ochrana z odvádzania desiatku

Najskôr, čo je presne desiatok?

*Keďže odvádzanie desiatku je kľúčový princíp na tvojej ceste k obnove, poďme RÝCHLO prejsť základom o desiatku.

Slovo "desiatok" presnejšie znamená desatina—je to to, o čo nás Boh žiada, aby sme Mu dali naspäť—desatinu z celého nášho príjmu, peňazí, ktoré nám On dáva. 

"Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi."—Filipanom 4:9

Možno si myslíš, že ty "zarobíš," čo máš, no to iba preto, lebo ignoruješ tento verš hore a tento dolu.

"Zbytočne vstávate pred svitaním a líhate si neskoro v noci, vy, čo jete ťažko zarobený chlieb; lebo ON DÁVA svojim miláčkom spánok. "—Žalm 127:2

Ak ak ťa tvoje okolnosti ľakajú alebo spochybňuješ Boha, potom si prečítaj pravdu v tomto verši:

"Bol som mladík, teraz som starec, a nevidel som spravodlivého, že by bol opustený, ani jeho deti žobrať o chlieb."— Žalm 37:25

A slovo SPRAVODLIVÝ jednoducho znamená, že to je niekto, kto VIE robiť to, čo je správne. Inými slovami, nepokúša sa "zarobiť" peniaze, alebo požičať peniaze a rozhodne nie PROSIŤ o peniaze (ako žiadať o pôžičku) od nikoho—namiesto toho veriť a dôverovať Bohu naučením sa a zavádzaním Jeho princípov do života, čo začína tým, že nebudeš okrádať Boha. Ak si sa niekedy čudovala PREČO si bez Jeho zabezpečenia a máš núdzu a rozhodne nie si požehnaná tak, ako On povedal, že by si bola, tento verš ti povie dôvod.

"Môže človek ukracovať Boha? Lebo vy ma ukracujete. Spytujete sa však: "V čomže ťa ukracujeme?" V desiatku a poplatkoch."—Malachiáš 3:8

To nás viedlo k... 

Prečo by som mala odvádzať desiatok ?

"Kliatba vás zasiahla, lebo ma ukracujete vy, celý národ!"—Malachiáš 3:9

"Prineste celý desiatok do ZÁSOBÁRNE, aby bol pokrm v mojom dome a týmto ma vyskúšajte - hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť.'"—Malachiáš 3:10

"POHROZÍM kvôli vám ŽRÁČOVI, že vám nepokazí plody zeme a vinič na poli vám nebude neplodný - hovorí PÁN zástupov. "—Malachiáš 3:11

Ako 99.9% žien, ktoré prichádzajú do nášho spoločenstva a hľadajú pomoc pre ich problémové, rozpadnuté a skončené manželstvá, ako pár ste pravdepodobne neodvádzali desiatky—PRETO mal nepriateľ POVOLENIE zničiť vaše životy tak, ako mal povolenie zničiť naše.

A prv, ako sa budeš príliš strachovať, oddychuj s uistením, že satan nemá DOVOLENIE, aby sa dotkol Božích detí kedy chce, môže to urobiť iba vtedy, ak má dovolenie.

Ako viem?

Lebo v Biblii je to veľmi jasné. Najprv to môžeš vidieť v knihe Jóba, keď Boh ukázal, ako umiestnil "ohradu z tŕnia" okolo Jóba a všetkého, čo mal. Potom uvidíš, že Satan sa mohol dotknúť (najskôr) toho, čo Jób mal, inými slovami CELÉHO bohatstva a potom (neskôr) Jóbovho zdravia. Satan nemohol urobiť nič, pokiaľ nemal povolenie. Satan musel mať vždy povolenie, aby ublížil, alebo zničil Jóba a všetko, čo mal.

Opäť to vidíme, keď Ježiš osobne povedal, "Šimon, Šimon, hľa, satan si vás VYŽIADAL, aby vás preosial ako pšenicu . . ."—Lukáš 22:31

No to znamená, že keď je veriaci verný v odvádzaní desiatkov do svojej zásobárne, Boh sľubuje, že On osobne POHROZÍ ŽRÁČOVI!!

Ako môžeme dať Ježišovi alebo Bohu, keď aj tak vlastnia VŠETKO?

On VLASTNÍ všetko, no to, čo On vždy chcel, neboli naše poklady, ale naše srdcia.

"Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú.

"V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj POKLAD, tam bude aj tvoje SRDCE.  " —Matúš 6:19-21

NIE, BOH "nepotrebuje" naše peniaze, ani (mimochodom) my ich nepotrebujeme! Tak prečo nám Boh hovorí, že musíme dať desatinu naspäť Jemu, čo On nazýva náš desiatok? Lebo On vie, že pokiaľ NEINVESTUJEME náš "poklad" naspäť Jemu a tomu, čo On robí, naše srdcia nie sú s Ním. No tu je viac... prečítaj si, čo On hovorí....

“Prineste celý desiatok do ZÁSOBÁRNE, aby bol pokrm v mojom dome a týmto ma vyskúšajte - hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť. A pohrozím kvôli vám žráčovi, že vám nepokazí plody zeme a vinič na poli vám nebude neplodný - hovorí PÁN zástupov. "—Malachiáš 3:10-11

Okrem tvojho srdca, náš desiatok je Božou poistkou "zabezpečenia" pre nás. Väčšina z nás má poistené: auto, zdravie alebo životnú poistku, na vymenovanie pár. No jediný spôsob, ako môžeš VERIŤ v tieto poistky je, keď si VERNÁ a platíš veľmi "malý" poplatok (malý v porovnaní s tým, čo by si mala dostať, keď to budeš potrebovať) správne? To isté je pravda s Božou poistkou zabezpečenia, ktorej môžeme dôverovať OVEĽA viac, ako hociktorej inej, ktorá pochádza od človeka.

V skutočnosti najväčšie podvody, ktorý sú práve teraz odhalené, sú poistky, ktoré sú falošné! Sú predávané serióznymi poisťovacími agentmi, ktorí nemajú predstavu, že svoje mesačné prémie posielajú do poštových priehradok! Dnes, v dobe, keď nemôžeme dôverovať NIKOMU, je tu JEDEN, komu môžeš dôverovať!

"Toto hovorí PÁN: "Zlorečený je muž, ktorý dôveruje v človeka a telo urobil svojou oporou, ale od PÁNA sa mu srdce vzdialilo. 

“Je ako tamariška na púšti, neuzrie prichádzať blaho, býva v púšti na vyhoreniskách, v zemi soľnatej, neobývanej.

“Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v PÁNA, PÁN bude jeho nádejou.  Je ako strom, zasadený pri vode, čo si vystiera k potoku korene, nebojí sa, keď prichádza horúčosť, lístie mu ostáva zelené. V suchom roku nemá starosti a neprestáva rodiť ovocie. '"—Jeremiáš 17:5-8

Keď sa títo ľudia ukážu na pohotovosti alebo im doktor povie, že im poisťovňa nezaplatí liečbu rakoviny, vtedy vidíme, prečo nám Ježiš povedal, aby sme si nerobili poklady na zemi, a prečo nám Boh hovorí, aby sme nedôverovali človeku!

Napriek tomu, že niektorí dobre mienení Kresťania teraz argumentujú, že viac nie sme pod zákonom, a preto nemáme potrebu odvádzať desiatok (lebo nepriateľ ich s radosťou okradne o zrak), je to preto, lebo ignorujú, čo povedal Ježiš v Matúšovi 5:17-18

“Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. ”

Nie je moc čo diskutovať o veršoch, s ktorými sme sa podelili. Desiatok je očividne dôležitý a musí byť odvádzaný do tvojej "zásobárne," inými slovami, tam, kde si duchovne živená, čo preberieme zajtra. Jediná otázka je, budeš svojvoľne ignorovať to, čo vieš, že je pravda, veľmi podobne ako tvoj manžel, alebo ex a DŽ robia? Rozhodnutie je opäť na tebe...

“...a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí" —Ján 8:32

Teraz je čas, aby si KLIKLA SEM a vyliala si svoje srdce pred Pánom a do denníka "Čo som sa naučila."