Minulý týždeň som sa s tebou podelila o úžasné Odhalenie Týkajúce sa Klamstiev a o tom, AK o nich premýšľaš, bude to slúžiť na ukradnutie tvojej radosti a tiež ti to zabráni byť dobrou reprezentáciou ako Jeho nevesta. A ako Jeho nevesta musíme byť iné, pretože ak budeme udržiavať na žive nejaké klamstvá, čoskoro upadneme do viny za niečo, čo jednoducho nie je pravda, čo je odkaz z tohto týždňa.

Ako som povedala v 26. týždni „Odhalenie Týkajúce sa Klamstiev“, stále som sa pýtala Pána, či bolo niečo pravdivé, použijúc princíp v Žalme 139,23-24 —„Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce; skúmaj ma a všímaj si moje cesty. Pozri, či nejdem bludnou cestou, a veď ma po ceste k večnosti.“

Pokiaľ si pamätám, vždy, keď mi niekto povie chybu, ktorú mám alebo ma nejakým spôsobom opravuje, najprv predpokladám, že je to pravda. Namiesto toho, aby som to otriasla a myslela som si, že to nemusí BYŤ pravda, vždy som chcela byť lepším človekom pre Neho a spätne, keď som bola veľmi mladá, byť lepšia pre mojich rodičov. Našťastie, vediac, že On so mnou hovorí, mi pomohlo viesť s Ním skutočné rozhovory, takže teraz je to tak jednoduché, SPÝTAŤ sa Ho, či je niečo pravda.

Máš tiež túto istú schopnosť, drahá nevesta, takže z tohto urob najdôležitejší zvyk svojho života. Opýtaj sa Ho na všetko - zvlášť keď počuješ veci. On vie všetko a pokiaľ sa nejedná o niečo, čo nie je tvoja záležitosť alebo niečo, o čo nechce, aby si sa znepokojovala, On ti dá jasnosť a pomôže ti spoznať pravdu. A samozrejme, všetci vieme, že pravda nás oslobodí - oslobodí od toľkých vecí.

Teraz späť k pravde, keď nám bola oznámená chyba alebo sme boli poopravené. Ak je všetko, čo bolo povedané, pravdivé, dokonca aj toho malá časť – potom On mi jednoducho ukáže, ako sa zmeniť, bez akejkoľvek formy viny. Namiesto toho, o čo sa On delí, je vždy naplnené pokojom, vzrušením a nádejou.

*Takže, ak si sa niekedy cítila inak, nie v pokoji alebo nadšení alebo nádeji, keď sa Ho na niečo pýtaš, potom to nie je od Neho, dobre?

Nanešťastie, tento krát som mala e-mail pýtajúci sa ma, či to, čo počuli, je pravda - často neuvádzajúci, na ktorú časť z dlhého zoznamu klamstiev, sa odvolávali. Často som teda zistila, že som nechala jednu alebo viacero klamstiev vstúpiť dnu, ako keby som nechala vletieť do mozgu nepríjemnú mušku alebo komára, ktorý by ma rozrušoval.

Aj keď si nie som úplne istá, ako sa to stalo, začala som cítiť pocit klamnej viny. Klamnej, pretože všetko, čo bolo povedané, bolo založené na pomýlenej domnienke, ktorá bola plná dier a bola úplne vymyslená. A znova vina nie je nikdy od Boha. (Aby si to lepšie pochopila, prečítaj si ŽivotnéLekcie 4. až 6. týždňa „Usvedčená“, „Prekryť“ a „Žalobca“).

Alarmujúce je tiež to, že som netušila, že som sa chopila tejto klamnej viny. Čoskoro som sa cítila, akoby som niesla ťažký náklad - nehovoriac o tom, že tvrdenie alebo prevzatie akejkoľvek falošnej viny znamená, že skutočná vinná strana nikdy nebude cítiť ľútosť alebo nebude mať presvedčenie potrebné na to, aby sa dostala k Bohu priamo, aby bola s Bohom vysporiadaná. (Znovu, aby si to lepšie pochopila, prosím, prečítaj si Životné Lekcie 4. až 6. týždňa „Usvedčená“, „Prekryť“ a „Žalobca“).

Budúci týždeň sa s tebou podelím o to, ako som bola uvoľnená z klamnej viny, ktorá spôsobovala, že som sa cítila unavená.