Spoločenstvo Obnovy

Vitaj v
Spoločenstve Obnovy
V Kostole bez
Stien

 

 

Staň sa členkou internetového Spoločenstva
—iba pre ŽENY,
kde ti pomôžeme nájsť skutočnú

Lásku Konečne!!

KonecneLaska.org

Amora Fin !!

 

Amor Finalmente !!

 

Love At Last!!

 

Pag-ibig sa Wakas!!

 

  • Či sa nazývaš Mormonka, Katolíčka, Svedkyňa Jehovová, AG, Baptistka alebo iné vierovyznanie, ku ktorému sa hlásiš.

—Si vítaná a povzbudená ísť ďalej ako náboženstvo a nájsť ten Jediný skutočný vzťah s PÁNOM, ktorý sľubuje naplnenie prázdnoty v TVOJOM srdci a živote—navždy!!

  • A keďže je naše Spoločenstvo on-line, si vítaná prísť a odísť, aby ti bola poskytnutá pomoc v ktorúkoľvek hodinu dňa alebo noci, a tak môžeš živiť ten najdôležitejší Vzťah, aký si si kedykoľvek mohla predstaviť—stanúc sa Jeho kostolom, Jeho nevestou!
  • Pretože tu nie sú žiadne STENY, začneš rozumieť falošnej istote, ktorú majú mnohé ženy navštevujúc lokálny kostol a prečo cirkev vybudovala cirkevné steny.

Vedela si, že byť členkou kostola, členkou speváckeho zboru alebo učiteľkou nedeľnej školy neznamená, že si na ceste do neba? Jediná cesta do neba (špeciálne neba na zemi) je nie len „vedieť o“ tvojom Spasiteľovi—ale aby ŤA On poznal ako Jeho nevestu—nevestu, pre ktorú sa vráti späť.

Zjavenie apoštola Jána 19:7—

„Radujme sa a plesajme, vzdávajme mu slávu, lebo nadišla Baránkova svadba a jeho nevesta sa pripravila.“

Efezanom 5, 25-27—

„… Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom,  aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená.“

Pamätáš si tento verš, o ktorý sme sa s tebou podelili, keď si začala tvoju Cestu Obnovy? Prečítaj ho znovu, pretože keď raz zažiješ tento Vzťah, všetko sa zmení!

Izaiáš 54, 4-6

Neboj že sa, veď nebudeš zahanbená,

    a nepýr sa, veď nebudeš potupená!

    Áno, zabudneš hanbu mladosti,

    na potupu svojho vdovstva si nespomenieš viac.

    Bo manželom ti bude tvoj stvoriteľ, Pán zástupov je jeho meno, vykupiteľom Svätý Izraelov, Bohom celej zeme sa nazýva.

    Veď ako opustenú ženu a duchom skleslú povolal ťa Pán. Nuž či môže byť zavrhnutá žena mladosti? - hovorí tvoj Boh.

Pre vašu dvojnásobnú hanbu a potupu budú plesať nad svojím údelom, preto budú dvojnásobne vládnuť vo svojej krajine, dostane sa im večnej radosti.  Lebo ja, Pán, milujem právo, nenávidím zločinnú lúpež; dám im verne ich odmenu a uzavriem s nimi večnú zmluvu. Známy bude ich rod v národe a ich potomstvo medzi kmeňmi;

Všetci, čo ich uvidia, spoznajú ich, že sú pokolením, ktoré požehnal Pán.

A ty povieš, keď to raz zažiješ...

„S jasotom sa chcem tešiť v Pánovi, duša mi zaplesá v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, plášťom spravodlivosti ma zahalil ako ženícha, čo chystá veniec, ako mladuchu, okrášlenú skvostami. Lebo ako zem plodí svoje rastliny a ako záhrada dáva vyklíčiť svojmu semenu, tak Pán, Jahve, dá vyklíčiť spáse a chvále pred všetkými národmi.“—Izaiáš 61, 7-11

Chcem ti znova pripomenúť, že On chce, aby si bola Jeho nevestou. A pochop, že On ťa chce poznať ako Jeho nevestu, čo neznamená, že sa pokúšaš robiť dobro, alebo byť dobrá, aby si s Ním strávila večnosť.

Ako prvé je dôležité vedieť, kde strávime večnosť. ALE, čo trápi väčšinu z nás je TERAZ, nie neskôr, keď zomrieme. Je to spôsob, ako cítime teraz, spôsob, akým cítime, že zomierame kvôli bolesti odmietnutia.

Najdrahšia, keď sa raz skutočne staneš Jeho nevestou, nielenže budeš vyliečená z bolesti, ale budeš schopná CÍTIŤ a zažiť radosť!

 

★★★★★ HODNOTENIA

★★★★★

Keď sme boli dievčatá, moja priateľka mi povedala, že vždy potrebovala byť do niekoho zaľúbená (znamenajúc chlapca), aby sa cítila ok. A to bol náš život. Naháňali sme sa za mužmi a oni nás odmietali a potom sme cítili bolesť, ale keďže to bola bolesť „lásky“, mysleli sme, že to bolo v poriadku. Aké smutné! Aktívne sme naháňali bolesť a odmietnutie. Niekde hlboko vo vnútri som mala pocit, že toto nebol spôsob, akým sme boli predurčené žiť, ale nemali sme žiadne „staršie ženy“ , ktoré by nás viedli a ukázali nám, ako naplniť prázdnotu správnym spôsobom – NÍM. Áno, išli sme do kostola každý deň a veľa sa modlili, pretože v každej žene a v každom dievčati je tento duchovný hlad, ale skutočný vzťah šialenej Lásky tu chýbal, a tak sme skúšali nájsť „lásku“ tam, ale našli sme iba bolesť a odmietnutie.

Teraz s pochopením mojej cesty obnovy, som mohla cítiť vo mne takú rastúcu slobodu. Nikto nemôže naplniť túžby môjho srdca, ale iba Ty môj sladký Milovaný. ~ Ester z Poľska

★★★★★

Bola som blázon, keď som začala cestu obnovy s Pánom. Teraz milujem čas strávený s Ním, ponechať Ho milovať ma, utešiť ma. Už sa viac necítim nemilovaná a už viac necítim ŽIADNU bolesť z bytia odmietnutou ženou. ~ Donna z Maine

★★★★★

V momente, keď som poznala, že na ničom nezáleží, lebo som milovaná mojím Stvoriteľom a že On bude vždy môj Manžel, som sa cítila, akoby som tancovala po uliciach!!! Moje srdce preskočilo tlkot a Jeho Radosť, Jeho Láska, Jeho Pokoj je to, čo mi nikto a nič nemohlo nikdy dať!! ~ Heather z Massachusetts

★★★★★

Boh chce, aby sme žili hojne, ale naše vnímanie hojnosti je vlastne mimo. Nie je to hromadenie bohatstva. Niektorí ľudia majú všetko, čo si dokážeš predstaviť, ale aj tak sú zúfalo nešťastní. Žitie v jeho hojnej láske je to, že nezáleží na tom, čo máš, alebo čo dostaneš, lebo to bude pre teba dosť. To je to, o čom je žitie v Jeho prítomnosti.

Hojnosť znamená pretekanie, keď pretekáš, potom môžeš tiež dať z hojnosti tvojho srdca. Nie iba materiálne záležitosti, ale tiež to najdôležitejšie, záležitosti srdca. Radosť, ktorú máme v Pánovi, môže byť odovzdaná niekomu inému. Dlžíme to Jemu, vidieť iných zažívať Jeho lásku, milosrdenstvo a dobrotu.

Nakoniec žitie hojného života sa ukáže, že to nie je to, prečo si prišla do tohto Spoločenstva. Možno si si myslela, že keď budeš mať tvojho milovaného späť, tvoj život bude opäť úplný. Až žitie života, ktorý On určil, urobí tvoj život opäť zdravý.

Táto kniha nie je o vzdávaní, je to o odovzdaní...odovzdaní tvojho života a každého, kto sa dotkol tvojho života, Jemu. Je to o žití plnšieho života, v ktorom plnosť preteká a ty môžeš cez Jeho Ducha obohatiť životy iných.

Táto kniha ti ukáže spôsoby, ako sa On vždy prejaví pre tých, ktorí mu VERIA a DÔVERUJÚ mu. Skutočne Môžeš niekomu začať dôverovať, keď poznáš o tomto človeku dobré veci. Táto kniha ťa naučí viac o Ňom a o tom, kto je On.

Existuje veľa kníh, ktoré nás učia mnohé veci.. ale na ničom z toho nezáleží, ak sa nebudeme učiť, ako žiť hojne. Svojpomocné knihy ťa učia, ako si sama pomôžeš, ale táto kniha nás učí, Ako nám pomôže On.

Táto kniha nie je o tebe, je celá o Ňom. Keď sme začali túto cestu sústredili sme sa na to, čo sme chceli. Potom sme si uvedomili, že je to o tom, čo chce On. Porozumieš Jeho spôsobom oveľa lepšie cez Michaelinu osobnú skúsenosť a môžeš položiť seba do mnohých jej scenárov. Tak, že jeden deň môžeš tiež napísať knihu.

Žitie Hojného života je celé o žití víťazne, nezáležiac od okolností, ktorým čelíš. Eventuálne všetko dopadne dobre. Nezáleží na tom, aké zlé sa to zdá. Ak čelíš hoci Červenému moru.. bude tam pre teba odkrytý chodníček. Ním a iba Ním. Nikto iný nemôže toto urobiť pre Teba, iba On môže a On to urobí.

Zistíš, že Boh nielenže pracuje na tvojom manželstve počas tejto cesty, ale On tiež pracuje na tvojom živote. Sny, ktoré si možno mala ešte ako dieťa, On uskutoční. Silou Jeho roztiahnutej ruky, môže urobiť všetko. Buď užasnutá a ohromená, všetko sa to deje okolo teba práve teraz.

Táto kniha nám dáva usmernenie, prečo sa nám určité veci dejú a tiež ako konať v týchto situáciách. Špeciálne v situáciách, ktoré sa zdajú voči nám nefér. Boh stále používa tieto situácie pre náš osoh. Ale iba ak požiadame o Jeho vedenie a nepôjdeme tým samé, robiac, čo sa nám zachce. Chopením sa žitia hojného života cez Neho, nebudeš nikdy zahanbená.

Ako som prechádzala väčšinou kapitol v tejto knihe a videla som zmeny v mojom živote, veci, ktoré boli na začiatku cesty dôležité, sa zdajú byť teraz ďaleko od dôležitosti. Objavila som skutočne viac a viac kto je On a ako Boh pracuje. Je absolútne fascinujúce čítať boj, cez ktorý prešla Michaela, ale ako je zároveň ona tá, ktorá vyšla ako víťaz. O Nebeský Manžel, Ty si verný. ~ Mercy  z Botswana

Je dôležité rozumieť, že to nie je vedieť viac „o“ Ňom, na čo sa sústredí väčšina kostolov. Ty a ja nepotrebujeme viac histórie o Ňom, ale potrebujeme Ho poznať osobne, čo bude znamenať, že ťa bude poznať On tiež!  

Staň sa Jeho Nevestou—Jeho Kostolom