„,Neurobila som nič zlé.‘“

—Príslovia 30,20

 

Koľké z nás si myslia, že to muselo byť niečo, kde sme urobili chybu, čo spôsobilo naše súčasné utrpenie? Či sú to ťažkosti spojené s naším zdravím, vzťahom alebo ohľadom našich financií, sme presvedčené, že to musela byť naša „chyba“, že sa táto hrozná vec stala.

Obviňovaním sa za tieto problémy, sme však ukázali skutočné a pokorné srdce, pretože charakteristickým znakom cudzoložnice je, že verí, že ona nikdy nie je na vine. Príslovia 30,20 nám hovoria: „Taká je aj cesta cudzoložnej ženy: Naje sa, a (potom) si poutiera ústa a povie: ,Neurobila som nič zlé.‘“

Prevzatie zodpovednosti za to, prečo sme v súčasnej kríze alebo ťažkostiach, je skvelým miestom na to, aby sme začali hľadať cestu von- pretože nás to vedie k vyhľadávaniu Pána, aby preskúmal naše srdce. „Preskúmaj ma [dôkladne], Ó Bože, a spoznaj moje srdce! Vyskúšaj ma a spoznaj moje myšlienky! A uvidíš, či vo mne existuje nejaká zlá alebo zhubná cesta a veď ma po ceste večnej“ (Žalm 139,23-24 Zosilnená verzia Biblie).

Keď sa však na seba raz dôkladne pozrieš, ľutujúc čokoľvek, potom je čas prejsť na princíp, ktorému veľmi málo kresťanov rozumie. Je smutné, že aj mnohí pastori pri kázaní ignorujú tento princíp. Je pochopiteľné, že kríza je často skôr o tom, ako Boh získa väčšiu slávu a tiež, aby ťa mohol nakoniec požehnať. V tomto verši je uvedený princíp:

„Keď išiel po ulici, videl Ježiš slepého od narodenia. Jeho učeníci sa pýtali: „Rabbi, kto zhrešil: tento muž alebo jeho rodičia spôsobili, že sa narodil slepý?“ Ježiš povedal: „Pýtate sa nesprávnu otázku. Hľadáte niekoho, koho obviniť. Tu neexistuje žiadna taká príčina. Namiesto toho hľadajte, čo Boh môže urobiť“ (Ján 9,1-2 Biblia Odkazov).

Naša ľudská povaha rada niekoho obviňuje z dôvodu, že niečo nie je v poriadku. Sme presvedčené, že každý problém, ktorý nás trápi, je výsledkom hriechu niekoho, omylu niekoho, niekoho, kto je vonku, aby nás dostal, keď v skutočnosti často za tým stojí samotný Boh. Vieme, že je to pravda, pretože v tomto verši sa hovorí: „aby vedeli od východu slnka i od západu, že okrem Mňa nieto nikoho, ja som PÁN a iného niet. Formujem svetlo a tvorím tmu, spôsobujem blaho a utváram nešťastie, ja som Pán, čo robím toto všetko“ (Izaiáš 45,6-7).

Kresťania však stále odmietajú považovať toto za vôbec vzdialenú možnosť; možnosť, že by to mohol byť Boh, nielen Boh, ktorý „dovolí“ tento „nepriateľský“ útok, ale v skutočnosti Boh, ktorý vytvoril nešťastie. Avšak, ak ideme ďalej ako Kto a urobíme ďalší krok ku „prečo“, potom by sme mohli úplne rozumieť: Je to preto, že Boh vyhľadá väčšiu slávu, aby ukázal strateným (a veriacim), čo On dokáže urobiť - nemožné.

„Hľa, ja som PÁN, Boh každého tvora; či je Mne nejaká vec nemožná?“ „Ach, Pane, JAHVE, pozri; Ty si Svojou veľkou mocou a Svojím vystretým ramenom učinil nebo i zem a Tebe nie je nemožná nijaká vec“ (Jeremiáš 32,27; 32,17)! A nakoniec, „Lebo Bohu nič nie je nemožné” (Lukáš 1,37). Ak si pamätáš, Erin povedala, že tento verš v Lukášovi je ten princíp, na ktorom bolo RMI založené a čo ho udržiava v chode dokonca aj dnes.

Tak mi dovoľ, opýtať sa ťa: Prečo sa váľať vo vine alebo sa zamerať na obviňovanie niekoho iného, ​​keď máme slobodu prejsť k tej vzrušujúcej časti každej krízy - čo tiež pomáha odohnať strach a hanbu? Prečo nehľadať to, čo Boh môže urobiť a čo sa chystá urobiť v našich životoch, keď zasiahne kríza alebo nešťastie? Rýchlo odsuň spôsob, akým myslíš a spomeň si na „ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky“!

Za posledné dva roky som sa cítila neuveriteľne požehnaná, pretože Boh si ma skutočne vybral, aby som prešla niekoľkými neslýchanými a často neuveriteľnými skúškami, aby bolo umožnené zobraziť Božie diela. Tak často, keď nás zasiahnu skúšky, sa obávame, panikárime, schovávame sa, cítime sa vinné a zažívame všetky negatívne emócie pod slnkom. Avšak, keď sa zameriame na negatívne myšlienky a pocity, ktoré nás často pohlcujú, zvyčajne nám uniká očakávanie a vzrušenie z toho, čo sa Boh chystá urobiť, keď sa ukáže v našej súčasnej kríze. A strach môže dokonca zablokovať to, čo chce urobiť, presne tak, ako to vysvetlil Ježiš v Marekovi 6,5: „A nemohol tam urobiť nijaký zázrak, iba že vložením rúk uzdravil niekoľko chorých. A čudoval sa ich nevere.“ Verzia Biblie Hlas hovorí: „Bol ohromený tvrdohlavosťou ich neviery.“

Je to tvrdohlavosť, ktorá spôsobuje, že blokujeme to, čo On chce urobiť? Prečo iba neprísť na miesto úplného odovzdania a už nestrácať viac čas tým, čo sme urobili zle, alebo aby sme obviňovali ostatných? Vtedy konečne pochopíme, že Boh nemá záujem, aby sme vyriešili svoje chyby. Tak prečo sa teda vždy snažíme niečo vyriešiť, keď náš Otec alebo náš Manžel sa chystá ukázať a urobiť nemožné, ak by sme jednoducho všetko obrátili k Nemu?

V ohľade klamstiev, ďalší mýtus je, keď nám kresťania hovoria: „Boh nie je nikdy neskoro.“

Absolútne to tak nie je.

Ako som sa delila v poslednej kapitole, bolo to vtedy, keď moja záloha bola po splatnosti, keď starší pastor povedal, že sme uvoľnení, keď mi Boh ukázal spôsob, ako to zaplatiť – a vtedy mi bol poslaný zázrak z druhej strany zeme!

Takže Ježiš by mal byť známy tým, že meškal a že meškal schválne. „Keď teda počul, že je chorý, zostal ešte dva dni na mieste, kde bol... Keď ta Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lazár je už štyri dni v hrobe... Keď Mária prišla ta, kde bol Ježiš, a zazrela ho, padla mu k nohám a povedala mu: „Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel.“... Ježiš jej vravel: „Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?“ (Ján 11, 6; 17; 32; 40).

Ježiš vedel, čo spôsobí čakanie - tak sa nikdy neponáhľal vpred - vedel, že to prinesie Jeho Otcovi väčšiu slávu! Áno, Ježiš by tam bol „včas“, uzdravil by svojho chorého priateľa a zabránil smúteniu sestier Lazára, keď ich brat zomrel. Ale pre Ježiša čakať a byť neskoro úmyselne, znamenalo, že mŕtvy bude vzkriesený – dokazujúc tým, že Boh dokáže ísť nad rámec toho, čomu sme dokázali vôbec uveriť alebo sme pochopili!

Príbeh Lazára, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych a skutočnosť, že Ježiš bol neskoro úmyselne, je pre mňa osobne dôležitý, pretože toto je príbeh, ktorý mi Pán povedal, aby som si pamätala, keď som ho prvýkrát hľadala v súvislosti s mojou finančnou krízou. Povedal mi to prvýkrát, keď som bola v Južnej Afrike a len pár týždňov pred veľmi dlhým a vyčerpávajúcim turné, ktoré ma viedlo po celom svete. K mojej hrôze, deň predtým, ako som odišla na tento päťtýždňový výlet po celom svete, moje bankové účty boli úplne prázdne, keď som vybrala len veľmi malé množstvo hotovosti, ktoré som si niesla so sebou! Dokonca som váhala vybrať tieto peniaze, keď som videla, že mi tým nezostane nič, ale Pán na tom trval (ako som Ho hľadala).

Je to v poslušnosti v malých veciach (tých každodenných veciach), ktoré ťa dostanú na miesto poslúchania a dôverovania Mu vo veľkých veciach. Keby som Ho nehľadala a tiež by som Ho neposlúchla v tom, čo som počula, aj keď urobiť to bolo finančne hrozné, nikdy by som sa nedostala do Južnej Afriky. Keď som bola pripravená odísť z tejto krajiny, zistila som, že potrebujem tú hotovosť, na získanie neočakávaných návštevníckych víz, aby som sa dostala do Brazílie. A aby som bola pripravená ešte viac uveriť a na zvýšenie mojej viery, na letisku mi bolo povedané, že získanie víza pre návštevníkov bude trvať celých 6 mesiacov. Avšak, iba za 25 hodín potom, čo som o ne požiadala, som ich dostala a získala som posledné miesto v tom lietadle! V tom bol prvý dôkaz, že Boh to mal pod kontrolou a že v mojom živote začal používať viac kríz, aby mi ukázal, že ma predurčuje, aby ma nakoniec požehnal. Áno, finančne, ale tento princíp sa rozširuje do všetkých oblastí nášho života. Neuveriteľný princíp, ktorému málokto rozumie a ešte menej ho dokáže žiť, pretože nevedia alebo neveria tomu, čo On hovorí. Nedôverujú Mu v malých veciach, a preto, keď zasiahnu väčšie krízy, ich duchovné svaly nedokážu zdvihnúť alebo niesť tú váhu.

Mnohé z nás sa pousmejú nad nerozumnými a neveriacimi Izraelitami, putujúcimi sa po púšti, ľuďmi, ktorí sa začali báť na každom kroku, aj keď boli svedkami zázrakov z prvej ruky obkolesení ranami, ktoré viedli k ich úteku z Egypta. A potom, keby toto nestačilo na vybudovanie ich viery (keď s úsmevom potriasame hlavou), dokonca sledovali, ako sa Červené more stáva diaľnicou na druhú stranu. Ako sa však môžeme pousmievať, keď mnohé z nás sa správajú rovnako, keď zažívame oveľa menšie ťažkosti, akým čelili oni? Tak často sme videli, ako Boh pôsobí zázračne a presne v mnohých ohľadoch v našich životoch a v životoch druhých. Čítame svedectvá každý deň a napriek tomu, keď nás pripravuje na ďalšiu krízu v našich životoch, okamžite trpíme stratou pamäti a úplne zabudneme na Jeho vernosť - a Jeho načasovanie!

Toto je dôvod prečo, keď začneme stresovať kvôli Jeho načasovaniu (keď vyprší čas), si musíme pamätať, že Ježiš je často neskoro, úmyselne - aby Boh získal väčšiu slávu. Namiesto toho, aby uzdravoval chorého človeka, čo je chvályhodné, meškal celé štyri dni - štyri dni, až muž začal v hrobke páchnuť. Každú hodinu sa zhromažďoval väčší dav - keď sa Ježiš zjaví a zakričí: „Lazár, vyjdi!“ Drahá priateľka, to je ten druh zázraku, ktorý zatrasie svetom.

V čase, keď som sa dostala do Južnej Afriky, som mohla cítiť, že spätne v Štátoch musia byť finančné problémy, ale zakaždým, keď som sa pokúsila pripojiť na internet, aby som si prezrela svoje účty (čo robím pravidelne, keď cestujem), bez ohľadu na to, ako veľmi som sa snažila dostať dovnútra, Boh ma zastavil. Nebolo to internetové pripojenie, pretože som mohla ľahko hovoriť s deťmi a jasne ich vidieť počas nášho video rozhovoru. Ale nemohla som sa dostať do svojej banky, aby som zistila, aké zlé sa veci stali na mojich bankových účtoch. Prečo?

Vedela si, že Božie zázraky sa zvyčajne tvoria v skrytosti? „Moje údy neboli utajené pred tebou, keď som vznikal v skrytosti, utkávaný v hlbinách zeme“ (Žalm 139,15). Nielen že nás chce chrániť pred obavami a mnohými strachmi, ktoré by sme zažili, keby sme sledovali Jeho každý pohyb, ale tiež nás rád buduje pre veľké prekvapenie, keď sa objaví náš zázrak.

Dovoľ mi zastaviť sa a povedať, že viem, že väčšina nastávajúcich matiek chodí na ultrazvuk, ktorý povie nielen pohlavie ich nenarodeného dieťaťa, ale často odhalí (možné) abnormality. Aj keď mnohé z týchto testov boli k dispozícii, keď som bola aj ja tehotná, odmietla som ich. Často som musela podpísať zrieknutie sa toho, ktoré lekárov oslobodzovalo akejkoľvek budúcej zodpovednosti alebo možného súdneho konania. Potom ako som dosiahla štyridsať rokov počas tehotenstva, mala som kresťanskú lekárku, ktorá nechápala, prečo som to odmietla. Povedala, že aj keď by som si nevybrala potrat, mala by som aspoň chcieť vedieť, či sa moje dieťa narodí s abnormalitou, aby som bola „pripravená“. Ako som podpisovala to oslobodenie, jednoducho som povedala: „Ak niečo nie je v poriadku, buď to napraví On alebo ma pripraví.“ Jedno som nebrala som do úvahy, že On berie deti, aby boli s Ním, skôr ako sa môžu narodiť s niečím abnormálnym, to konkrétne dievčatko, ktoré som stratila. Prečo ju chcel, nie je nič, čím by som sa musela zaoberať, stačí mi vedieť, že On sleduje, čo Boh určil, že by malo byť „skryté“, aby som Mu dôverovala. V priebehu rokov som sledovala toľko matiek, ktoré zbytočne trpeli, keď im bolo povedané, že nie sú schopné pochopiť zjavné chyby v diagnostike, ktoré sa nevyskytli, keď sa narodili ich deti alebo abnormality, z ktorých vyrastali (inými slovami, boli uzdravené).

Prosím, pochop, že nerozprávam, ani nikomu nehovorím, aby žil na tejto úrovni viery. Musíš sa plaziť predtým, ako kráčaš, kráčať predtým ako utekáš a praktizovať svoju vieru denne pred vstupom alebo vyhrávaním na Olympijských hrách. Jednoducho ži šťastne na akejkoľvek úrovni viery a dôveruj Bohu, že vytvorí rôzne nešťastia, ktoré ti pomôžu narásť.

To, čo ma udržiavalo ísť vtedy a drží ma ísť teraz, je, prestať sa pozerať, aké zlé veci sú. Našťastie väčšina mojich účtov sa platí pomocou automatických platieb; preto sa nemusím pozerať na to, čo sa deje s mojimi financiami. Áno, mohla by som, ale nerobím tak. Namiesto toho hľadím do Jeho tváre a sústreďujem sa na Jeho dobrotu a vernosť - spomínajúc na všetko, čo pre mňa v minulosti urobil, aby sa moja viera budovala.

Pravda je, že Boh ma do tejto púšte nestrčil bez toho, aby mi neukázal najskôr Jeho úžasnosť a vernosť po mnoho mnoho rokov. Len dvakrát, pri nedávnej príležitosti, Boh mi ukázal neuveriteľný finančný zázrak priamo pred mojimi očami. Prvý sa stal, keď som súhlasila s prevzatím všetkých dlhov rodiny a služby, keď môj manžel požiadal o rozvod. Bolo to viac ako zdrvujúce, pretože mi manžel čestne povedal, že nebudem schopná zaplatiť všetky účty a kvôli môjmu dávaniu a hlúposti stratím aj náš dom.

Keďže Boh si vzal ten čas na to, aby som vyzerala hlúpo, pre mňa to bolo dôkazom, že sa chystá urobiť niečo radikálne, čo znamená, že ma povolá k nejakej radikálnej poslušnosti.

Pán ma vyzval, aby som zaplatila tisíce dolárov, o ktorých som ti hovorila v 1. kapitole. V dôsledku toho, ako si tiež čítala, sa stal zázrak. Potom, aby som mala dva finančné zázraky, na zapamätanie si, keď sa situácia dostala do veľkej krízy, v ktorej teraz žijem, Boh mi dovolil zobudiť sa jedného rána, aby som zistila, že ani na jednom z mojich účtov nemám žiadne peniaze. Bolo to hneď po Vianociach - aký dobrý začiatok Nového Roka, však?

Dovoľ mi teda, aby som sa s tebou podelila o toto svedectvo; pretože hádaj čo? Delením sa o to, čo Boh už urobil, môže povzbudiť nielen teba, ale tiež to vedie ďalej mňa, keď viem, čo urobí teraz, keď Ho potrebujem ešte viac! Aj keď neviem podrobnosti toho, ako to urobí (pretože keby som vedela, mohla by som sa báť), viem však, ako to skončí!

To, čo urobil, svedectvá, o ktoré som sa s tebou delila v tejto knihe, neboli nikdy určené iba pre mňa. Boh ma predurčil a umožnil mi prežiť tieto skúšky pre teba - aby si Mu mohla veriť v každej z tvojich finančných kríz. A prosím, nemysli na ne len v rámci obmedzení tvojich financií - každý z jeho princípov je dobrý pre všetko, čo ťa trápi! Pre všetko, čo spôsobuje, že sa bojíš a ustupuješ od pohybu v pred vo viere s Ním priamo po tvojom boku.

Pokiaľ ide o túto krízu, Pán mi povedal, že sa to nestane okamžite a povedal mi, aby som si „spomenula na Lazára“. Musím byť úprimná, len myšlienky, že som vo finančnej hrobke a ktorá začína páchnuť hnilobou (finančne), často spôsobujú, že sa cítim trochu neisto alebo nepokojne. Napriek tomu sa každý deň zobudím a rozhodnem sa otočiť tieto znepokojené pocity na myšlienky vzrušenia, zmŕtvychvstania, radšej ako prosté uzdravenie, a preto sa rozhodol, aby ma nechal čakať, kým nebudem pochovaná.

Určite, moje financie začínajú zapáchať – oh, ale vôňou nastávajúceho zázraku! A aj keď som urobila všetko, čo bolo v mojich silách, aby to bolo potichu, tým viac ľudí nakoniec vedelo, čo sa práve teraz v mojom živote deje, tým viac som obvinená zo smiešnejších, čudnejších alebo nezodpovednejších vecí. Avšak toto miesto, byť beznádejne potrebujúca HO je jediné miesto, kde chcem byť.

Finančné Svedectvo #4

„Dala Zo Svojej Chudoby“

Skôr ako začnem, dovoľ mi položiť základ. Spomeň si na príbeh „Mince Vdovy“ z Biblie, o ktorý som sa delila v predchádzajúcej kapitole. A len aby sme si obnovili obe spomienky, prečítajme si to znova: „Potom si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho. Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince, čo je kvadrans. Zavolal svojich učeníkov a povedal im: „Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice. Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie“(Marek 12,41-44).

Aj keď som ten príbeh počula už mnohokrát, až keď som bola požiadaná dať, keď som bola úplne v troskách, konečne som pochopila, čo to znamená dať z nedostatku, radšej ako z hojnosti alebo aspoň keď máš dostatočné množstvo.

Bol december, len päť mesiacov po tom, čo bol môj rozvod dokončený. Boh bol neuveriteľne verný a ja som urobila všetko, čo bolo v mojich silách, aby som bola poslušná vo všetkom, čo mi povedal alebo ukázal urobiť, od prevzatia rodinných a služobných financií asi osem mesiacov skôr.

Ako som sa zmienila vo svojom svedectve v Prvej Kapitole, nielen že som vzala na seba všetok ten dlh, súhlasila s tým, že nebudem dostávať podporu na deti, ale moja služba sa tiež pomaly, ale isto rúcala. V marci toho istého roku sa Erin rozhodla, že by sme už nemali slúžiť mužom, čo tvorilo viac ako 50% príjmu môjho ministerstva prostredníctvom predaja kníh; muži mali tendenciu kupovať viac ako ženy.

Rozhodnutie urobiť RMI iba pre ženy bolo zverejnené na Erininých stránkach a na mojich v deň pred mojimi 50. narodeninami, v marci toho istého roku (moje narodeniny a Erin sú od seba vzdialené menej ako týždeň). Keď mi môj manžel povedal o žiadosti o rozvod, navrhol, aby som znovu zvážila predávanie zdrojov pre našich mužov. Len kvôli Erininmu rozhodnutiu nebol žiadny dobrý dôvod, aby som urobila rovnakú chybu, akú urobila ona, povedal. Napriek tomu som vedela, že to bol Boh, kto to ustanovil tento príkaz a že používa Erin, opäť v mojom živote. Boh vedel, že moje bytie novo rozvedenou ženou by ma mohlo dostať do zraniteľného postavenia, keby som mala niečo spoločné s tým, ako pomáhať mužom, ktorí tiež prišli o manželky.

Okrem toho, použitie peňazí, aby som robila moje rozhodnutia je pasca. „Za bohatstvom sa nežeň, prestaň z vlastného uváženia. Len čo na ňom očami spočinieš, už ho niet, veď zrazu si nasadí krídla a odletí sťa orol k nebesiam (Príslovia 23,4–5 EKU).

Takže ešte predtým, ako bol môj rozvod dokončený, zdroje pre mužov boli preč z môjho webu a môj príjem bol okamžite znížený na polovicu rovnako ako v prípade RMI.

Vstup, do ďalšej fázy krízy.

Ešte predtým, ako bol rozvod dokončený, prišiel prvý z niekoľkých útokov. Ale predtým, ako budem pokračovať, maj na pamäti, že hoci tieto útoky prišli cez môjho bývalého manžela, nemá zmysel sa pozerať na to, „kto“ by mohol byť tvoj „nepriateľ“. Boh by mal byť známy tým, že privádza svojich ľudí do situácií, kde nepriazne nie sú v našej obľube - a robí to zámerne! Nezáleží na tom, koho sa rozhodne použiť - nikdy nestrácaj zo zreteľa, Kto vytvára nešťastie a za akým účelom. Robí tak, aby sme prosperovali, napínaním nás, umožňovaním nám dostať sa do zúfalých situácií, aby nás zachránil On v pravý čas, aj keď to môže byť neskoro (úmyselne).

Aj keď niektoré môžu diskutovať o tejto skutočnosti, existuje jedno konkrétne miesto, kde je skutočný dôkaz tohto princípu, keď je Gideonovi povedané, aby sa zbavil stále viac a viac svojej armády - jeho armáda z 22 000 sa znížila na iba 300. Boh úmyselne nahromadil nepriazeň proti nemu, vediac, že to budú výbuchy trúb, nie bojovanie armády, čo vyhrá vojnu. To isté je s našimi životmi. Nie to, čo sme zanechali, ale jednoducho naše výkriky chvály, vyhrajú každú bitku zúriacu v našom živote.

Ako by som to teda mohla urobiť, keď polovica môjho príjmu bola preč? Predtým, ako som mala možnosť o tom premýšľať, sa Boh rozhodol znížiť môj príjem ešte viac, keď môj manžel robil viac požiadaviek. Ale ako som už povedala, nezáleží na tom, koho sa Pán rozhodne použiť. Môj jediný dôvod, prečo som ti to zmienila, je, aby si sa dokázala dať do súvisu s mojím príbehom a aby si sa vzdala všetkých „detailov“ svojej súčasnej alebo budúcej krízy. Dúfam, že si budeš pamätať, aby si mala oči vždy na tom, kam Boh smeruje a Kto drží tvoju ruku. Tvoj Manžel.

Aj keď sa to stalo katastrofou, takmer okamžite som bola schopná vidieť, že je to príležitosť, na ktorú som čakala. Celé roky som chcela len DÁVAŤ, ale nikdy som nebola v takej pozícii, aby som to robila. Takže teraz, bez toho, aby som potrebovala manželov súhlas, som bola schopná distribuovať zvyšok obsahu môjho kníhkupectva - rozdávať väčšinu z toho zadarmo - a prvá škatuľa, ktorú som uzavrela, bola odoslaná do Afriky! Úžasné, však?

Keď však vzrušenie skončilo, zostal mi stále menší a menší príjem. Našťastie, nie som najlepšia v zaoberaní sa s financiami, takže som si nebola vedomá, ako strašné sa veci stávali. Až do jedného rána v decembri. Tu je moje svedectvo.

Keď som sa zobudila to decembrové skoré ráno, bola som hore extra skôr, pretože som mala veľa práce, aby som bola zaneprázdnená. Bolo to za úsvitu, keď som išla do môjho on-line bankovníctva a zistila som, že naše obe rodinné aj služobné účty boli opäť úplne prázdne. Bola som pripojená, aby som zaplatila účty, ale bez peňazí - sa to nešlo stať! Vtedy mi Pán hovoril o znížení ceny zvyšných cien v mojom internetovom kníhkupectve a potom o 50% zľave členom spoločenstva RMI (v podstate to znamenalo, že by to jednoducho pokrylo náklady na to, čo som za to zaplatila - čo znamenalo, že by som nezískala vôbec žiadny zisk).

Bez ohľadu na to, ako bláznivé sa to zdalo, jednoducho som si myslela: „Na čom aj tak záleží, keďže som v podstate zbankrotovaná, zničená?“ Tak som išla vpred a nasledovala, čo Pán povedal, že musím urobiť. Ten istý večer som urobila ďalšiu zvláštnu vec odpovedaním na e-maily. Nikdy som to nerobila (a stále to nerobím), pretože ma to v noci núti rozmýšľať a nemôžem zaspať. Ale v tú noc som to urobila a vtedy som dostala e-mail, ktorý ma úplne odfúkol! Ďalšia moja drahá členka spoločenstva, ktorá žije v Ázii, mi napísala, že mi poslala dar v hodnote viac ako pätnásť tisíc dolárov! Prečítaj si to znova. V okamihu bol Boh úplne verný, pretože úmyselne nahromadil nepriazeň proti mne a vyzval ma, aby som urobila niečo absurdné - dať, keď som naozaj nemala čo dať. A keď som jednoducho poslúchla, bez odmietania, On dal hojne!!

Drahá nevesta, aj keď sa môžeš dostávať  hlbšie a hlbšie do dlhov, Boh má plán a tvoj Manžel nie je ani trochu znepokojený. Aj keď sa deje čokoľvek, nie je nič, čo by si ty alebo ja mohla vymyslieť, nemali by sme to ani skúsiť – nie, ak chceme Jeho plán! Len nezabudni, nikdy nehľadať pomoc u niekoho iného, ​​nikdy. Namiesto toho jednoducho počkaj na Boha a určite počkaj, aj keď bude meškať. Potom nebuď prekvapená, keď sa veci skutočne rozpália a budeš požiadaná urobiť niečo absurdné.

„Milovaní, nečudujte sa, keď ste v ohni skúšok, ktoré na vás prišli, akoby sa vám prihodilo niečo nezvyčajné! Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví Jeho sláva“ (1 Petrov List 4,12).

Aj keď som dnes v oveľa vážnejšej situácii, ako som bola v ten deň, Boh mi dal (a tebe) úžasné svedectvo o tom, čo urobil nie raz, ale dvakrát. Toto svedectvo nám dal, aby bola každá z nás pripravená byť predurčená ešte na väčšie veci, ktoré chce v našich životoch urobiť.

On je náš nebeský Manžel, koniec koncov, Človek, ktorý zvíťazil nad smrťou a dlhmi a každým ďalším zlom tohto sveta. Nikdy nezabudni na Jeho prísľub v Jánovi 16,33: „Toto som vám povedal, aby ste vo Mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, Ja som premohol svet!“