Friends

Konečne nádej?

Má tvoje manželstvo problém?

Hovoria ti, že je to beznádejné?

Skončilo sa to rozvodom?

Naozaj existuje NÁDEJ pre moje manželstvo?

Hľadala si pomoc, čítala si knihy, rozprávala si sa s poradcami, priateľmi, kňazom, no všetko sa aj tak zhoršilo. A tak si sa rozhodla, že možno nájdeš pomoc na záchranu manželstva online.

Ver alebo nie, nestalo sa to náhodou ani zhodou okolností, že si našla našu stránku— Boh vypočul tvoje volanie o pomoc a On  osobne ťa priviedol k nášmu spoločenstvu, ktoré sa  začalo pomocou k OBNOVE manželstiev, ktoré sa zdali beznádejné!

Toto JE tvoja schôdzka s Bohom.

Tvoj život sa čoskoro zmení—navždy!!

Medzinárodné Spoločenstvo Obnovy začalo v roku 1992 pomocou manželstvám, ktoré sa zdali byť beznádejné a On (Boh) ich OBNOVIL. Vieme&chápeme, čím prechádzaš, lebo ženy, ktoré sú tu (na to), aby ti pomohli, zažili OBNOVENÉ manželstvo!

Aj keď je vo vzťahu cudzoložstvo, cudzoložné manželstvo (kde je jeden alebo obaja partneri neverní), to je situácia, ktorú väčšina uzná za najviac beznádejnú. No my vieme - po tom, čo sme zaplnili takmer 4 knihy svedectvami o obnovených manželstvách, že Boh je schopný obnoviť každé manželstvo—dokonca aj tvoje! A našťastie, Boh sa tu nezastaví (ani nezačne). On je viac ako schopný obnoviť každú a všetky oblasti tvojho života, keď Mu dôveruješ!

"Hľa, ja som Pán, Boh každého tvora; či je Mne nejaká vec nemožná?" Jeremiáš 32:27

Bez pochyby ti asi každý povedal, že by si to mala vzdať, ísť ďalej a nájsť si niekoho iného—no nie. Namiesto toho súhlas s nami a Žalmistom, ktorý povedal:

"Ach, Pane, Jahve pozri; Ty si svojou veľkou mocou a Svojím vystretým ramenom učinil nebo i zem a tebe nie je nemožná NIJAKÁ (ani jedna) vec." Jeremiáš 32:17

Si v manželskej kríze?

Začni vyplnením nášho

Manželského ohodnotenia ZADARMO