ĎAKUJEME TI ZA TVOJ DAR!

Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú. M619

Kde ODOVZDÁVAME DESIATKY a INVESTUJEME Tvoje Peniaze

ĎAKUJEME, že si nám zverila svoj desiatok a/alebo milodar!! To, čo si sa práve cítila vedená dať a zasiať do RMI, Restore Ministries International, sa používa na zalievanie a výsadbu mnohých RMI služieb (uvedených v spodnej časti stránky), ale až potom, ako naším desiatkom pomôžeme podporiť nejakú externú službu alebo misiu.

KLIKNI SEM, aby si Videla Služby a Misie, do ktorých Sejeme

Investujeme všetky vaše desiatky a dary; dary od našich partnerov, členov a hostí z mnohých našich rozširujúcich sa ministerstiev. Ale naše PRVÉ ovocie každý mesiac dávame desiatkom starostlivo vybraným ministerstvám mimo RMI. Desiatok z hrubej sumy, nie z čistej, aby ste získali ÚPLNÉ, nie čiastočné požehnanie

„Môže človek ukracovať Boha? Lebo vy ma ukracujete. Spytujete sa však: »V čomže ťa ukracujeme?« V desiatku a poplatkoch.“ M38

„Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome, a týmto ma vyskúšajte - hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť.“ M310

Kam investujeme
VAŠA desiata a/alebo obeta v
2022

 

Desiatka RMI každý tretí mesiac:
januára
apríla
júla
októbra

Budeme rotovať naše desiatky RMI
OD vášho desiatku a ponuky 3 rôznym neziskovým ministerstvám:

ConvoyofHope.org

Prví reagujúci na pomoc pri katastrofách

Desiatka RMI každý tretí mesiac:
marca

júna
septembra
December

Budeme rotovať naše desiatky RMI
OD vášho desiatku a ponuky 3 rôznym neziskovým ministerstvám:

FeedONE.com

KÔMENIE HLADNÝCH: Každý mesiac, ktorý investujeme, sme dokázali nakŕmiť viacero detí na celý rok.

Desiatka RMI každý tretí mesiac:
februára
Smieť
augusta
novembra

Budeme rotovať naše desiatky RMI
OD vášho desiatku a ponuky 3 rôznym neziskovým ministerstvám:

WorldVison/CleanWater

World Vision: Čistá voda na pomoc deťom, ktoré každý deň chodia míle za čistou vodou.

Desiatka RMI každý mesiac

Budeme investovať každú ponuku RMI
OD vašej desiaty a obety do
YouVerion.com

Biblia pre každého v každom jazyku

S dostatkom financií by Nový zákon mohol byť do roku 2033 preložený pre 99,9 percenta svetovej populácie.

Tiež NÚDZOVÝ DAR
Hlad v Afganistane
*Deti sa predávajú za jedlo.

Pozrite si, kam sme investovali
VAŠA desiata a/alebo obeta v
2021 • 2020 • 2019 • 2018 • 2017 • 2016 • 2015
KLIKNITE TU >>

Vážený darca,

Okrem našich EXTERNÝCH darov pre iné ministerstvá, ktoré chceme investovať do ich úsilia, máme aj naše vlastné franšízy ministerstva RMI, do ktorých vaše dary investujete – do každého rozširujúceho sa dcérskeho (a syna) ministerstva – pobočiek, ktoré sú uvedené na našej domovskej stránke RestoreMinistries.NET stránku. KAŽDÁ z týchto služieb je vybudovaná a udržiavaná s cieľom zoznámiť ženy (a mužov) s Pánom, pomôcť im Ho osobne spoznať a podporiť hlboký láskyplný vzťah s ich Prvou Láskou.

Najmenej 80% tých, ktorí navštívia naše stránky a tvrdia, že sú kresťania, nám neskôr povedali, že v skutočnosti vôbec nepoznali Pána, hoci väčšina z nich pravidelne navštevovala kostol a mnohí vyrastali v kostole a často v Kresťanskej rodine.

Najvzrušujúcejšie je, že slúžime aj mnohým Moslimkám a Hinduistkám, ktoré sa neskôr delia o to, že osobne spoznali Pána, pretože sme im pomohli zažiť Jeho lásku. A potom, keď zažijú Jeho lásku – ony a ich domácnosť sú čoskoro spasení, ako to On sľúbil v Skutkoch 16:31.

Desiatky a Milodary

„Okradne človek Boha? A predsa ma okrádaš! Ale ty hovoríš: ‚Ako sme ťa okradli?‘ V desiatkach A obetiach.“

V súčasnosti dávame desiatky 10%, ale dávame pozor aj na to, aby sme dali obetu ďalších 10% z každého daru, aby sme zabezpečili, že Pán bude požierača pokarhať a držať ho ďaleko od našej služby, ako varoval Boh a na základe týchto sľubov:

"A ten, komu bolo zasiate semeno do dobrej pôdy, to je človek, ktorý počúva slovo a rozumie mu, ktorý skutočne prináša ovocie a rodí, jeden stonásobný, iný šesťdesiatnásobný a iný tridsaťnásobný."

"A to sú tí, ktorým bolo zasiate semeno na dobrej pôde; počujú slovo, prijímajú ho a prinášajú tridsať, šesťdesiat a stonásobné ovocie."

"Je niekto, kto rozptyľuje, a predsa ešte viac zväčšuje, a je niekto, kto zadržiava to, čo mu patrí, a predsa to vedie len k nedostatku."

Okrem toho naša vydavateľská spoločnosť NRPH.ORG v súčasnosti rozdáva niekoľkonásobne VIAC kníh (vrátane ZADARMO eKníh a BEZPLATNÝCH online lekcií), keď naše kníhkupectvo predáva, a my neustále dúfame, že tento pomer budeme zvyšovať.

Ďalších 10% sa používa na školenie služobníčok v RMIOU „Restore Ministries Online University“. Väčšina kresťanských univerzít a seminárov účtuje svojim študentom poplatky, ale my namiesto toho ponúkame naše kurzy a školenia ZADARMO a po ich stáži ako Tímové Služobníčky povzbudzujeme a pripravujeme naše služobníčky, aby si založili vlastné služby vo svojich lokálnych oblastiach a najmä on-line.

OVOCIE

Boh hovorí: „Po ovocí ich poznáte“ a „strom sa pozná podľa ovocia. Ak je strom dobrý, jeho ovocie bude dobré. Ak je strom zlý, jeho ovocie bude zlé.“​​ Vypočujte si a prečítajte si sami ovocie, ktoré počas našej služby pokračuje.

Na našej domovskej stránke môžete kliknúť na ktorékoľvek z našich ministerstiev a zobraziť ich blog alebo vlog – každý je venovaný CHVÁLE!

VIAC SĽÚBOV, NA KTORÝCH JE RMI POSTAVENÉ

„Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohto sveta.“ 

„Vtedy odvetia aj títo: Pane, kedy sme Ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako cudzinca alebo nahého, alebo nemocného alebo vo väzení, a neposlúžili sme Ti? Vtedy odpovie im: Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, mne ste neurobili!“ 

Byť v Teple a Byť Nasýtený

„Ak brat alebo sestra nemá odev a nedostáva sa im denný pokrm, a niekto z vás im povie: Choďte v pokoji, zohrejte a najedzte sa! ale nedáte im, čo potrebujú pre telo, čo je to platné? Tak aj viera, ak nemá skutkov, je sama osebe mŕtva.“ 

„A keby brat alebo sestra boli nahí a nemali by denného pokrmu, A keby im niekto z vás povedal: Iďte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa, a keby ste im nedali toho, čo je potrebné telu, čo to osoží?  Tak aj viera, keď nemá skutkov, je mŕtva sama v sebe.“ 

„Bolo by to ako vidieť brata alebo sestru bez oblečenia vonku v mraze a žobrať o jedlo a povedať: „Shalom, priateľu, mal by si ísť dnu, kde je teplo a niečo zjesť,“ ale neurobiť nič pre jeho potreby – odísť a nechať ho chladného a samého na ulici. Načo by boli len tvoje slová? To isté platí s vierou. Bez činov je viera zbytočná. Sama o sebe je ako mŕtva.“ 

Drahí priatelia, myslíte si, že to niekam dotiahnete, ak sa naučíte všetky správne slová, ale nikdy nič neurobíte? Naznačuje iba rozprávanie o viere, že ju človek naozaj má? Napríklad, narazíte na starého priateľa oblečeného v handre a napoly hladného a poviete: „Dobré ráno, priateľu! Obleč sa do Krista! Buď naplnený Duchom Svätým!“ a odídete bez toho, aby ste mu poskytli čo len kabát alebo šálku polievky – kam sa tým dostanete? Nie je zrejmé, že reči o Bohu bez toho, aby Boh konal, je poburujúci nezmysel?“ Jakub 2:15-17 MSG