"Tri kľúče"

no najskôr úžasné svedectvo

Bohu som vzdala chválu za obnovu môjho manželstva!

"Preto sa nehanbi za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale trp spolu so mnou za evanjelium, posilňovaný mocou Boha. On nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia a milosti, ktorú sme dostali v Kristovi Ježišovi pred večnými vekmi."—2 Timotejovi 1:8-9

Keď môj manžel odišiel v marci 2004, moje srdce bolo také zničené, že som si myslela, že sa nikdy nepozbieram! Do týždňa som vedela, že Boh musel dovoliť, aby bol manžel odobratý z môjho domova, aby si získal moju pozornosť, a tak mi bude môcť ukázať, aká som bola svárlivá a neschopná podriadiť sa. Trpela som na celom tele, keď som sa pozrela do zrkadla, ktoré Boh predo mnou držal. Vedela som, že musím niečo urobiť v mojom živote, no nevedela som kde a ako mám začať. Bola som Kresťanka, no moja viera nebola veľmi silná. Plakala som k Bohu o pomoc!! Niektoré moje Kresťanské kamarátky mi pomohli, aby som naozaj začala veriť a dôverovať Bohu, že nám pomáha cez naše ťažkosti a privedie mi manžela naspäť.

Spoločenstvo obnovy som našla cez Kresťanskú kamarátku a videá "Be Encouraged" boli pre mňa obrovskou pomocou! Chcem sa poďakovať Erin za tieto videá a pomoc, ktorú som cez ne dostala. Moja ePartnerka a malá skupina žien boli pre mňa obrovskou inšpiráciou a pomocou, vďaka ktorým som prešla cez tento ťažký čas. Ďakujem Bohu za všetky ich modlitby a povzbudenia!

Bolo to úžasné, čo mi všetko Boh ukázal, keď som raz položila môj život pred Neho a Jemu, aby ma očistil. Nikdy v živote som tak veľmi nechcela, aby ma Boh očistil úplne! Bolo to veľmi bolestné, keď Boh vyťahoval koreň za koreňom z vecí v mojom živote, ktoré som si ani neuvedomila, že sú tam! Napriek obrovskej bolesti z odmietnutia a skutočnosti, že môj manžel bol s inou ženou— cítila som pokoj a radosť, keď ma Boh očistil. Bolo to obrovské požehnanie, keď som sa cítila uvoľnená z tohoto bremena! CHCELA som slúžiť a veriť Bohu, a podriadiť sa môjmu manželovi, tak ako nikdy predtým!! Nikdy som neoľutovala tento čas očisty a stále za to chválim Boha! Milujem Pána!! 

Najskôr sa zdalo, že sa veci zhoršujú, no keď som požiadala Boha, aby zjemnil manželove srdce, veľa krát som videla, ako sú moje prosby rýchlo vypočuté. Boh bol ku mne taký dobrý! Videla som veľa zázrakov! Jedna vec, ktorá ma ohromila, keď som videla, čo Boh urobil po sedem dňovom pôste. Vždy pohol manželovým srdcom úplne očividne! Na konci môjho prvého zlomil vzťah s DŽ!! Nasledujúci krát bol milý a chcel byť so mnou intímny. Týždeň po mojom poslednom (verím, že to bol môj siedmy) sa manžel vrátil domov!! To bolo na Nový rok, deväť mesiacov a tri dni po tom, ako ma opustil!! Hovorím o zázraku. Myslím, že tento je úžasný. Boh je tak dobrý!!

Dôležitosť manželkinej podriadenosti: najskôr svojmu Pánovi a potom svojmu manželovi — to boli najdôležitejšie veci, ktorým som sa naučila! Tiež som sa naučila, že musíme mať úplnú vieru a dôveru v Boha bez ohľadu na to, aká beznádejná sa situácia zdá byť! Že Boh je jediný, kto môže zmeniť našu situáciu!! Nemôžem sa hrať na Ducha Svätého v manželovom živote!! No najdôležitejšie bolo, kto bol mojim skutočným Manželom, kto mojou prvou láskou a koho musím prenasledovať a hľadať. NIE viac môjho manžela, ale Pána, môjho nového Manžela!

Čas, keď DŽ prichádzala na našu farmu, aby bola s mojim manželom bol najťažší a najbolestnejší čas, aký som kedy zažila. Naozaj neviem, ako som cez toto prešla, iba s Božou pomocou! Nebola by som to dokázala bez Boha!! Boh ma držal počas tohoto obdobia, keď môj manžel povedal veľa bolestných a nenávistných slov; a áno, že sa nikdy domov nevráti. Obdivujem, ako mi Boh zabránil povedať všetky tie slová, o ktorých som vedela, že nemôžem povedať a ani som necítila k nemu hnev. Ja nemám na tom žiadnu zásluhu, ja iba chválim Boha za to, čo ma naučil cez Jeho Slovo, cez pôst a vďaka tomu, že som vedela, koho mám, môjho skutočného a verného Milovníka, Ježiša.

Môj manžel žil na našej farme počas celého odlúčenia v karavane. Najhorší deň v mojom živote sa zmenil na najlepší, vďaka tomu, že som prešla cez skúšku. Týždeň predtým, ako sa vrátil "domov," mi nepriateľ pripravil pascu, prišla som do karavanu skoro ráno a našla som ženu v posteli. Nevedela, že som tam bola, a tak som potichu odišla, moje srdce vo mne umieralo! Odišla som a bola som s kamarátkou, jednou z mojich ePartneriek z môjho spoločenstva, lebo bolo veľmi ťažké zostať doma a neurobiť niečo, o čom som vedela, že by som nemala. Keď som utekala za Ním do mojej modlitebne, môj Manžel povedal "choď" a tak som odišla bez toho, aby som niečo povedala a nedala som deťom dôvod, aby niečo upodozrievali. 

Počas nasledujúceho týždňa sa môj manžel veľa vypytoval našej dcéry o mne, to bolo po prvý krát odkedy odišiel a povedal, že často myslel na to, že sa vráti domov. Strachoval sa o mňa, lebo nevedel, kde som! Predstavte si?!?! O týždeň neskôr sa vrátil domov nastálo!! Nech Boh dostane všetku chválu, lebo nikto nemôže urobiť takú úžasnú vec ako Boh!! Vidím, ako Boh používa to, čím ma chcel nepriateľ pokúšať, aby ma zničil. No ja som bola pripravená a vyhrala som bitku proti mojej telesnosti. 

Spôsob, ako prebehla obnova, bol, že môj manžel zavolal na Nový rok o 1:45 ráno a zaželal mi šťastný Nový rok! Potom povedal, "Chcel by som, aby sme sa k sebe vrátili a začali Nový rok inak — ak aj ty stále chceš." To boli najsladšie slová, ktoré som od neho počula; deväť mesiacov mi nepovedal nič pekné!! Nemohla som tomu uveriť!!! "Áno, toto je aj moja túžba." Pravdou však bolo, že mojou túžbou bolo plniť vôľu môjho Otca, ktorú mi ukázal počas jedného z mojich pôstov (keď som Ho mohla tak jasne počuť), že chce manželskú obnovu pre mňa a moju rodinu. Chcela som Jeho a nikoho iného, no tak, ako ty Erin vždy hovoríš, "to je vtedy, keď vieme (a On vie a ty vieš), že sme blízko, a že naši manželia sú vonku na prahu dverí." V tom čase som si to neuvedomila, no keď sa pozriem dozadu, vidím to jasne, akú máš pravdu, dokonca aj o poslednej skúške, ktorou by sme nemuseli prejsť, ak nie sme pozorné v úplnej poslušnosti v tom, na čo nás On pripravoval.

Keď sa naše manželstvo obnovilo, na začiatku to bolo veľmi ťažké, to musím priznať. No stále sa to zlepšovalo, lebo Pán bol ten, na koho som sa sústredila. A vždy, keď som zanedbala môj čas s Pánom, veci sa zhoršili. No to mi ukazuje, že potrebujem viac Jeho a keď som zase upriamila moju pozornosť na Neho (čo je ťažšie, keď je manžel s tebou) vidím, že môj manžel je viac a viac milujúci. Viem, že toto som sa musela naučiť na mojej ceste k obnove, lebo je nemožné, aby som sa to naučila neskôr, keď je môj manžel tu. Boh vie, že by som to nikdy nebola dokázala a preto nám hovoríš, že Boh neobnoví naše manželstvá pokiaľ nie sme pripravené.

A teraz po prvý krát v našom manželstve si užívame spoločne strávený čas. Stále sa modlím za jeho spásu, no viem, že Pán ukončí, čo začal! Som šťastná, že to nie je môj problém, ale Jeho! Boh je úžasný a veci vyrieši zázračne — stačí, keď sa pozriete na mňa!!

Napriek tomu, že verím, že Boh si zaslúži chválu za obnovu môjho manželstva, tiež chcem opäť poďakovať verejne Erin za jej ťažkú prácu v jej spoločenstve. Verím, že dostáva iba malú vďaku za pomoc toľkým ženám, aby sme hľadali Božiu vôľu a prevádza nás touto cestou k obnove. Nech Boh požehná tvoju prácu a nech je každá žena, ktorá cestuje po tejto ceste povzbudená uveriť a dôverovať úplne Bohu cez bolestný a ťažký čas!

~Faith z Missouri, OBNOVENÉ

Úprimne, je naozaj možné zaistiť úspech v tvojom živote,
v živote niekoho iného?

Rozhodne!

Napriek tomu, že väčšina ľudí verí, že Biblia je iba lekcia o histórii alebo kniha, ktorá je naplnená s "nesmieš" nariadeniami, pravdou je, že Biblia je naplnená úžasnými a životu meniacimi PRÍSĽUBMI!

Aby si tomuto uverila a porozumela pravde, tu je pár prísľubov od Boha no je k nim pripojená aj PODMIENKA.

Toto je zobraté z knihy Múdra žena, kapitola 5, ktorú bude každá jedna z vás študovať v "Prestavbe" OPO kurzu:

Každý prísľub daný Bohom má podmienku na požehnanie. Veľa ľudí si nárokuje na porciu požehnania z Písma a vynecháva podmienku. Nemôžeš si nárokovať na prísľub a ignorovať podmienku.

Podmienka—“Ver v Pána Ježiša. . . 
Prísľub—a budeš spasený” (Sk. 16:31).

Podmienka—“Hľadaj radosť v PÁNOVI . . . 
Prísľub—a dá ti, za čím túži tvoje srdce” (Ž. 37:4).

Podmienka—“Navykaj chlapca na životnú dráhu, ktorej sa mu treba pridŕžať . . . 
Prísľub—a neodchýli sa od nej ani v starobe” (Prís. 22:6).

Prísľub—“. . . všetko slúži na dobré . . . 
Podmienka—“tým, čo milujú Boha . . .” 
“. . . tým, čo sú povolaní podľa Jeho rozhodnutia ” (Rim. 8:28).

Hlavným účelom našich OPO je pomôcť ženám USPIEŤ a preto sa chceme uistiť, že TY a každá iná žena, ktorá k nám prichádza so správnym srdcom je v POZÍCII, aby bola požehnaná a uspela.

Boh mi povedal.

Veľa žien naozaj verí, že kvôli tomu, že im Boh POVEDAL alebo im dal nejaký znak alebo dokonca "slovo" od proroka, že sa obnova jedného dňa STANE. No to nie je pravda.

Napriek tomu, že Jeho vôľa je, aby si mala obnovené manželstvo, nie vždy sa jeho vôľa stane. Ak by to tak bolo, potom by Ježiš na to nepoukázal, keď nás učil, ako sa modliť, "Nech sa stane Tvoja vôľa." Na dodanie, vieme, že Boh chce, aby VŠETCI ľudia, KAŽDÝ jeden bol spasený, no vieme, že nie každý je spasený. Prečo? Kvôli podmienke, ktorá je pripojená ku každému prísľubu—vrátane "uver v Pána Ježiša Krista" a potom "budeš spasená."

Poďme sa zamerať na tento určitý verš, lebo "NIE pre spravodlivosť" sme zachránení od večnosti od Neho. Prečo? Nech sa nikto nevystatuje, že niečo urobil! Pozri sa opäť na svedectvo hore. Ona vedela, že jedinú časť v ktorej hrala, bola poslušnosť a túžba za Pánom. Keď aj ty urobíš toto isté, zvyšok zapadne na správne miesto.

No ak človek neposlúchne Boha a nedá Ho na prvé miesto, iba preto, že "sa modlil modlitbu" za spásu, z toho NEBUDE ovocie—nie na zemi, čo znamená, že táto osoba nepôjde do neba a nezáleží na tom, čo si "myslí." To isté platí aj pre ženy, ktoré porušia všetky princípy obnovy, no požadujú a sú nahnevané, lebo čakali tak dlho na to, čo im On prisľúbil.

Vidíme to vo svedectve od Faith. Bola pripravená na obnovu kvôli poslušnosti a silnému vzťahu s Pánom. Keby Boh obnovil manželstvo a žena nie je pripravená, spôsobilo by to väčšiu pohromu a viac bolesti pre teba a každého, kto je zahrnutý.

V tejto lekcii ti PREDSTAVÍME a pomôžeme ti prijať viacero princípov pre manželskú obnovu, ktoré môžu byť pre teba nové. Toto sú iba semienka, ktoré chceme zasiať do vašich sŕdc a mysle a neskoršie ich budeme učiť do hĺbky—zalejeme ich.

Teraz by sme ťa chceli naučiť TRI princípy.

1. Desiatok.

Napriek tomu, že je to vždy riskantné hovoriť o peniazoch (lebo je to boh pre väčšinu ľudí), vieme, že v stávke je oveľa viac, aby sme ťa NEučili tomuto princípu—ukážeme ti, aké je dôležité odovzdávať desiatok pre tvoju vlastnú obnovu.

Ak by sme odmietli učiť o tejto dôležitosti, potom nepriateľ (nie tvoj manžel alebo súd ani nikto iný) bude mať POVOLENIE, aby ťa okradol—tvoju obnovu a všetko iné, na čom tak ťažko pracuješ. 

“...hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu."—Lukáš 22:31, 

A tak, ako každá poslušnosť, úplne a naozaj jej porozumieš, AŽ KEĎ poslúchneš. Pochopenie nasleduje po posluchu. Čo Boh žiada, aby sme použili namiesto porozumenia (keď nás hýbe, aby sme urobili prvý krok), je viera. Nie iba v desiatku, vo všetkom. Keď raz poslúchneš, je to akoby sa hmla menila na svetlo!

"Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme."—Hebrejom 11:1

To isté sa stane, keď začneš plniť Boží princíp o desiatku. Až keď odovzdáš desiatok, vtedy budeš môcť pozerať, ako sa táto pravda otvára pred tvojimi očami. Keď začneš odovzdávať desiatok, nebudeš veriť, čo sa začne diať v tvojom živote! Všetko sa začne meniť. Videla som to toľko krát a zakaždým je to vzrušujúce. 

Boh ťa chce tak veľmi požehnať, že iba v tejto JEDNEJ oblasti nás žiada, aby sme ho VYSKÚŠALI! Lebo On vie, že ak tak raz urobíš, potom úplne porozumieš a budeš svedkom toho, čo sa stane.

"...a týmto ma vyskúšajte - hovorí PÁN zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť."— Malachiáša 3:10

Keď vidíme novú ženu, ktorá začne odvádzať desiatok, presnejšie sledujeme, skoro okamžite vidíme chválu, ktorá prichádza, lebo nastal bod zlomu! Nie v okamžitej obnove, ale v niečom, čo bola nedobytná pevnosť, niečo, čo sa zdalo, že nikdy nepadne.

“Vtedy ako zora vypukne ti svetlo a uzdravenie ti náhle vyklíči: bude ťa predchádzať tvoja spravodlivosť a PÁNOVA sláva uzavrie tvoje rady."—Izaiáš 58:8

Vždy, keď sme bezradné, PREČO sa život nejakej ženy nemení alebo prečo sa zrazu veci veľmi zhoršili, pozrieme sa, či verne odvádza desiatky. 99 prípadov zo 100, toto je dôvod. Nezačali odvádzať desiatok, alebo prestali s desiatkom. 

"Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať. "—Galaťanom 6:9

"Ale vy, bratia, neochabujte v konaní dobra "—2 Solúnčanom 3:13

Prv, ako sme začali ponúkať veľa duchovnej výživy cez naše Denné povzbudenie a tiež cez tieto lekcie, nikdy sme nevedeli s presnosťou, či žena verne odvádzala do svojej zásobárne, alebo nie—lebo sme nemuseli byť jej zásobárňou.

"Poslúchajte svojich predstavených a podriaďujte sa im, lebo oni bdejú nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať"—Hebrejom 13:17 

Ak bola duchovne živená v jej kostole, potom sme ju povzbudili, aby odvádzala desiatok tam a nie u nás.

"'Prineste celý desiatok do ZÁSOBÁRNE, aby bol pokrm v mojom dome a týmto ma vyskúšajte - hovorí PÁN zástupov "— Malachiáš 3:10-11 

No prišli sme na to, že to, čo sa naučili vo svojom kostole, neurobilo žiadne dobro na pomoc v obnovení jej manželstva alebo uzdravenia z bolesti.

"Či nieto balzamu v Galaáde? Či tam nieto lekára? Áno, prečo sa nezacelie rana môjho ľudu? ?"—Jeremiáš 8:22

"Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Pretože si odmietol poznanie"—Ozeáš 4:6

A tak sme zakročili, aby sme vyplnili túto veľkú potrebu, ktorú má tak veľa žien.

"‘Toto hovorí Pán, JAHVE: Hľa, prídem na pastierov, budem požadovať svoje ovce z ich ruky, urobím koniec ich pastierovaniu a pastieri nebudú viac pásť seba: vytrhnem svoje ovce z ich úst, nebudú im viac pokrmom’”—Ezechiel 34:10

Kostoly musia ponúkať pravdivé slovo Božie a dávať svojim ľuďom to, čo POTREBUJÚ počas tejto epidémie—kostol je plný epidémie manželskej krízy, rozvodu a cudzoložstva! Ak viac ako 50% ľudí v kostole hynie pre niečo (čo ničí celé rodiny), tak potom toto by malo byť ich kázňou KAŽDÚ nedeľu, až pokiaľ my, Jeho ľudia, sme schopní ukázať zvyšku umierajúceho sveta, čo BOH môže urobiť!

Predtým, ako sme začali ponúkať denné povzbudenie ako naše Povzbudenia a OPO lekcie, ženy mali naše knihy, svoju Bibliu, možno videá a občas ePartnerku. No iba NIEKOĽKO žien (keď porovnáme, koľko žien prišlo po pomoc), IBA tie najdisciplinovanejšie ženy boli schopné živiť seba samé tak veľmi, ako potrebovali. Kvôli tomu, že sme roky zanedbávali duchovné jedlo, ktoré zabraňuje, alebo lieči z neúspešného alebo rozpadávajúceho sa manželstva, všetky potrebujeme obrovské dávky pravdy, ktorá obmyje naše mysle, lebo sú zaplnené lžami, a potom dostatok pravdy, ktorá nám pomôže vstať a vybudovať náš vzťah s JEDINÝM, ktorému sme boli neverné.

Tých pár obnovených žien (pár, no ich svedectiev je toľko, žeby sme zaplnili mnoho kníh), nebolo dosť pre nás. Chceli sme pomôcť viac, pomôcť každej, a tak sme vyriešili problém pri zdroji.

“"Máš ma rád?" a povedal mu: "Pane, ty vieš všetko ty dobre vieš, že ťa mám rád." Ježiš mu povedal: "Pas moje ovce!""—Ján 21:17 

Naše Denné povzbudenia máme na našej stránke už dlhý čas, no potom  kríza na našej stránke (cez čo sa zrodí najviac nových vecí), nás viedla to k tomu, aby sme POSIELALI našu duchovnú výživu, denne. A začali sme sa sústrediť na to, čo ženy v manželskej kríze potrebujú najviac! Nie viac vedomostí z Biblie, aby sme boli viac hrdé a tým pokorili našich manželov a chodili po okolí a každého súdili! Potrebovali sme vedieť, ako sa stať Jeho nevestou, byť manželkou, matkou a domácou paňou. A dokonca aj predtým  sme sa naučili, ako sa dostať z krízy a dostať naspäť to, o čo nás nepriateľ pripravil!

Časť z toho je poznanie, no kľúčovým komponentom je to, či odvádzame do našej zásobárne. Keď sme zbadali, čo Boh robí, videli sme, že väčšina žien je živená cez nás, vedeli sme, kde je ich zásobáreň. A preto nielenže teraz môžeme monitorovať, čo potrebujú, posilniť ich duchovne, môžeme aj monitorovať, či prišli k bodu poslušnosti a odovzdávajú desiatky. Alebo namiesto toho je to jeden princíp "naviac," ktorý sa rozhodli ignorovať.

"A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Lebo kto iba počúva slovo a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, čo si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár.  Pozrie sa na seba, odíde a hneď zabudne, aký je.  "—Jakuba 1:22-24

Boh hovorí o peniazoch viac, ako o hocičom inom v Biblii, dokonca viac ako o hriechu, nebi, pekle alebo spáse. Vedela si o tom? A to preto, lebo diabol je zakorenený v "láske" k peniazom. A to, ako spravujeme peniaze, ktoré nám Boh dal (či skrz prácu, alebo od našich manželov, alebo to, čo dostaneme z podpory) je spojené s našim srdcom. A tak to, ako spravuješ svoje financie a aká si poslušná, to Mu povie (a aj nám), čo je v tvojom srdci.

"Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom; niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolesti"—1 Timotej 6:10

"U koho bolo zasiate do tŕnia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku"—Matúša 13:22 

Najťažšie pre nás je nájsť rovnováhu medzi učením ťa toho, čo sa tak zúfalo potrebuješ naučiť a byť vernou v nasledovaní—a nevyzerať tak, že chceme tvoje peniaze. Pravdou je, že ľudia veria tomu, čomu CHCÚ veriť. Toto je pravda o tvojom manželovi, v tom, že verí, že to, čo robí je v poriadku, alebo keď DŽ hovorí, že nie je cudzoložnica  (ako mi povedala priateľka môjho manžela). Musíme byť otvorené pravde—pravda ťa oslobodí, oslobodí aj tvojho manžela a DŽ.

No Boh sľubuje, že otočí srdce tvojho manžela "Sťa vodná struha je srdce kráľa v ruke PÁNOVEJ, vedie ho, kamkoľvek chce.. "—Prísloví 21

Tým, že ti dávame naše knihy a lekcie zadarmo (a dokonca, ak je to nevyhnutné, aj naše videá), dúfame, že to dokáže, že to nerobíme pre peniaze.

"Mnohí sa koria urodzenému človekovi a štedrému sú všetci veľmi oddaní."—Prísloví 19:6

A pretože On hovorí k toľkým srdciam, pár žien začne odvádzať do našej "služby zmierenia," ku ktorej On povolal nás všetky, dlho predtým, ako sme o tom začali učiť, lebo sa naučili byť citlivé na vedenie Ducha Svätého.

"Ale to všetko je od Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril so sebou a zveril nám službu zmierenia. Veď v Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy. A nám odovzdal slovo zmierenia. "—2 Korinťanom 5:18-19.

Všetko, čo sme ti dali je náš DAR zadarmo—tak isto, ako príklad toho, ako nám Ježiš dal spásu ako jeho dar ZADARMO! A tak isto, ako On nechce, aby si Mu niečo platila, ani my. On dáva Svoj dar preto, lebo ťa miluje. My a naše partnerky dávame (a pokračujeme v dávaní), lebo ťa tiež milujeme! Pozeráme, ako rastieš no tiež zakopneš, a tak ako matka, často vieme, že musíme cúvnuť a dať ti čas, aby si sa opäť postavila a tie, ktoré sa nemôžu postaviť, tie zdvihneme.

Najťažšie pre nás je to, aby sme ženy presvedčili, aby dali šancu desiatku. Už skutočnosť, že Boh presne hovorí, aby sme "Ho vyskúšali" by mala stačiť, no zdá sa, že nestačí.

Keď sme začali naše spoločenstvo, prirodzene sme nasledovali to, čo veľa kostolov a spoločenstiev robilo, dali sme každému vedieť, že  "potrebujeme" ich podporu. To bola ťažká a dlhá cesta, plná tmavého údolia a rozbúrených vôd, no napokon sme pochopili (napriek tomu, že to malo byť jasné), že spoločenstvo nie je odlišné od človeka alebo rodiny. To znamená, ak Boh povedal, že NAPLNÍ VŠETKY naše potreby a povedal, že zbytočne vstávame pred svitaním a líhame si neskoro a jeme ťažko zarobený chlieb, lebo je to ON, kto nám DÁVA pokiaľ spíme—a On si za tým stojí a preto tak musíme urobiť aj my!

"Zbytočne vstávate pred svitaním a líhate si neskoro v noci, vy, čo jete ťažko zarobený chlieb; lebo on dáva svojim miláčkom spánok"—Žalm 127:2

Keď vstávame skoro, tak skoro o 3 ráno, nieje to preto, lebo musíme, ale preto, lebo chceme. Pomoc ženám sa stala našou vášňou, keď sa On stal našou vášňou, skrz to, že výhradne vylievame to, čo ON do nás nalial!

A odvtedy sme začali úplne prijímať princíp Boha o tom, že sa postará o všetky potreby nášho spoločenstva, jednoducho sme nemali žiadne starosti s financiami. Ak potrebujeme viac, On to zabezpečí.

"Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi."—Filipanom 4:19

A kedže je On schopný, Boh ti tiež chce dať bonus. Keď raz prejdeš cez skúšku srdca (a ver mi, budeš skúšaná), On chce a túži urobiť viac.

"A preto PÁN čaká, aby sa zľutoval nad vami, a preto sa dvíha, aby vás omilostil, veď Bohom pravdy je PÁN, blažení všetci, čo dúfajú v neho"—Izaiáš 30:18

Čo je to za bonus, ktorý mi chce dať?

Chce spôsobiť požehnanie, ktoré nás "predbehne"! To znamená, predtým, ako sa dostaneme na miesto, kde "potrebujeme" viac, On nám zvyšuje finančne (alebo iným spôsobom) a toto požehnanie tam už na nás čaká!

"Na teba sa znesú a k tebe dôjdu všetky tieto požehnania, ak budeš počúvať Jeho príkazy. "—Deuteronómium 28:2.

Teraz, keď sme prišli k tomuto miestu poslušnosti, porozumenia týchto princípov, sme slobodné a môžeme sa sústrediť výhradne na to, že budeme hovoriť a ponúkať pravdu bez toho, aby sme sa strachovali, či nám ľudia dajú, alebo nie! Teraz, keď sú naše POTREBY naplnené, tiež sa môžeme sústrediť na to, aby sme dávali druhým!

"...poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí”—Ján 8:32

Áno, sme slobodné, aby sme ti dávali, ale neriskujeme, žeby sme nevytvorili priestor pre teba, aby si aj ty dala do nášho vzťahu, to čo sme sa naučili v úplne prvej lekcii "Vytvorenie silných vzťahov." Musíme nasledovať tie isté princípy, ktoré vysvetľujeme a ktoré sú pre naše vzťahy také dôležité. To znamená, že ak by sme dávali príliš veľa a nenechali priestor pre teba, aby si aj ty dala, to by spôsobilo, žeby sme zranili tú osobu, ktorú sme začali veľmi milovať, TEBA.

Sme úprimné? Naozaj ťa takto milujeme? Dovoľ mi spýtať sa ťa—môže sa niekto zaujímať a podporovať rast v niečom alebo niekom bez toho, aby bol k tomu pripojený? A ty ani ja sa nemôžeme za niekoho modliť bez toho, aby sme boli duchovne a citovo zaujatý ich dobrom, správne? To je nemožné a preto v našej lekcii "Nechať ísť" (pre tie, ktoré nevedia manželov prenechať) povzbudzujeme ženy, aby sa ZASTAVILI a nemodlili sa za svojich manželov, pokiaľ ich srdcia nebudú pevné iba pre Pána.

Ďalšou časťou z dávania je, že bez toho, aby sme urobili odtok, duša človeka by sa stala Mŕtvym morom. Keď je niečo do nás naliate, musíme nájsť spôsob, ako to vyliať v tej istej oblasti našich životov. A preto, ak budeš pokračovať na tejto Ceste k obnove s nami, čoskoro prídeš na to, že sa aj ty delíš s týmito úžasnými pravdami, Písmom, ktoré si sa naučila na svojej ceste s inou ženou v kríze.

Nielenže potrebuješ prietok, aby si sa nestala Mŕtvym morom, ale tiež musíš nájsť spôsob, abo presmerovať kde (alebo by som mala povedať "koho") chceš prirodzene učiť a viesť?

Ženy od začiatku stvorenia klamali svojich manželov, čo viedlo ku generácii problémov—kvôli tomu, že my chceme viesť a dokonca učiť mužov namiesto toho, aby oni viedli a učili nás (a ich deti). Chceme ťa pripraviť teraz a to tak, aby si vyliala všetko, čo si sa naučila ženám, ktoré chcú počúvať a prijmú všetko, čo povieš. Ženy, ktoré sú tam, kde si aj ty bola predtým—zúfalé a hladné po pravde!

Ježiš bol jasný, že máme činiť učeníkov, a preto to bola posledná vec, ktorú On povedal:

"Choďte teda, učte všetky národy  a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta"—Matúša 28:19

“Ak ostanete v Mojom slove, budete naozaj Mojimi učeníkmi"—Ján 8:31 

Ak bojuješ s konceptom o desiatkoch, tak si každý deň prečítaj tieto verše.

"'Prineste celý desiatok [desatinu tvojho príjmu] do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome a týmto ma vyskúšajte - hovorí PÁN zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť. A pohrozím kvôli vám žráčovi,  - hovorí PÁN zástupov. I budú vás blahoslaviť všetky národy, lebo vy budete bohumilá krajina - hovorí Pán zástupov.  "— Malachiáša 3:10-12 

"Siali ste veľa, málo ste zvážali; keď ste jedli, nenasýtili ste sa; keď ste pili, nenapojili ste sa; obliekaním ste sa nezohriali a kto robil za mzdu, dával mzdu do deravého vrecka."

"Hľadel si za množstvom, a bolo z toho málo; doviezli ste to domov, odfúkol som to. Prečo? - hovorí PÁN zástupov. Pre môj dom, ktorý je pustý, kým každý z vás beží do svojho domu." Aggeáš 1:6, 9.

Nesnaž sa niečo UROBIŤ: ak to neprichádza prirodzene, nesiľ to. Dôležitejšie je to, že sa začneš učiť, ako sa meniť vďaka vnútornému presvedčenie a nie vonkajšiemu nátlaku.

2. Vyhýbaj sa každému poradenstvu alebo protichodnému učeniu.

Ďalším veľmi dôležitým princípom je, keď ženy padnú do jamy ROZPOLTENEJ  MYSLE.

Vždy, keď vidíme, že obnova nebola včas úspešná, napriek tomu, že sa odvádzajú desiatky, Pán nám vždy ukáže, že je za tým tento druhý KĽÚČ.

Niektoré z vás tak, ako veľa našich členov, môžete prichádzať z iných spoločenstiev, ktoré "stoja za manželstvo." ALEBO dostávaš profesionálnu pomoc, ako poradenstvo. Alebo si sa možno rozprávala so svojim kňazom/pastorom a hľadáš ich rady.

Toto je veľké nebezpečenstvo, ak máš dva zdroje, z ktorých dostávaš pomoc. To sa volá dvojtvárnosť. 

“Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo od Pána; - muž s rozpoltenou mysľou, nestály vo všetkom svojom počínaní. ” —Jakuba 1:6-8

“Nenávidím ľudí dvojtvárnych, ale tvoj zákon milujem.” —Žalm 119:13

Božie zákony tak, ako všetky zákony sú uzákonené pre našu OCHRANU. Dvojtvárnosť spôsobuje, že nemáme dostatok viery, ktorú potrebujeme, aby sme uverili Bohu A spôsobuje, že nasledujeme princípy, ktoré sú v rozpore, skoro tak, ako keď berieme lieky, ktoré majú vedľajšie účinky.

Keď si pod starostlivosťou lekára, vždy si dáva pozor a snaží sa prísť nato, ktoré lieky, vitamíny alebo dokonca jedlo by mohli vyvolať vedľajšie účinky. Náš Lekár robí to isté.

"Či nieto balzamu v Galaáde? Či tam nieto lekára? Áno, prečo sa nezacelie rana môjho ľudu?" —Jeremiáš 8:22

Dôvod, prečo niektoré ženy nikdy nezažijú obnovené manželstvo je skrz povrchnú liečbu, ktorú dostávajú, obyčajne z techník, ktoré sú založené na psychológii, používané poradcami a tiež toľkými pastormi/ vodcami v kostoloch. Jediný poradca, ktorého naozaj potrebuješ je Ten, ktorý sa tiež nazýva Knieža pokoja!

"A bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja."— Izaiáš 9:5 

3. Daj

Možno si myslíš, "Už odovzdávam desiatok, tak dávam!" Nie, nedávaš. Ak odovzdávaš desiatok, iba jednoducho viac neukracuješ Boha. DÁVANIE je rozdielne. 

"Môže človek ukracovať Boha? Lebo vy ma ukracujete. Spytujete sa však: "V čomže ťa ukracujeme?" V desiatku A poplatkoch.  Kliatba vás zasiahla, lebo Ma ukracujete vy"—Malachiáša 3:8-9

A nie, dávanie neznamená, že ťa žiadame, alebo navrhujeme, aby si dala niekomu viac peňazí. Vydýchni si a dovoľ, aby sme ukončili tento posledný kľúčový princíp.

Tak, ako s každým princípom, ktorému sa naučíš, Božie spôsoby sú proti svetským spôsobom—spôsob, ako si pravdepodobne žila.

Keď majú ľudia nejaké potreby, idú von a zadovážia si to, alebo si to zarobia, alebo urobia niečo iné, čo dáva zmysel. No jediný spôsob, ako sa veci stávajú účinnými je na základe toho, čo hovorí Boh. On je ten, kto stvoril svet a jeho princípy, ktoré sú v pohybe, a preto je to jediná vec, o ktorej sa presvedčíš, že je účinná!

A On hovorí, že ak máme potrebu, musíme DAŤ, aby sme dostali!!

"Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám" "—Lukáš 6:38

Opäť, chceme ZAISTIŤ tvoj úspech, preto je toto požiadavka, nie iba návrh.

V každej jednej oblasti, v ktorej potrebuješ, aby ti Boh dal, ty musíš DAŤ najskôr.

* ak potrebuješ povzbudenie, musíš DAŤ povzbudenie.

* ak potrebuješ odpustenie, musíš DAŤ odpustenie.

* ak potrebuješ finančné požehnanie, musíš DAŤ finančne. 

* ak prichádzaš iba preto, aby si DOSTALA z tohoto spoločenstva, odídeš naprázdno.

Požiadame ťa, aby si odovzdala povzbudenie, ktoré dostávaš od nás. Inými slovami, buď otvorená a pripravená dať povzbudenie hocikomu okolo teba. Čoskoro sa to stane novým spôsobom života—prosperujúceho a vzrušujúceho života!

Dovoľ mi toto uzavrieť tým, že počas tvojej cesty k obnove sa vyskytne mnoho princípov, no ak raz začneš nasledovať tieto TRI kľúčové princípy, veríme, že budeš požehnaná nad rámec toho, o čom si vôbec dúfala—viac, ako si kedy snívala!

" "Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú." —1 Korinťanom 2:9

“Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania.” —Ján 14:15  

“...a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí" —Ján 8:32

Teraz je čas, aby si KLIKLA SEM a vyliala si svoje srdce pred Pánom a do denníka "Čo som sa naučila."