„Kým teda žije muž,

budú ju volať cudzoložnicou,

ak patrí inému mužovi.

Ale ak muž zomrie, je oslobodená od zákona

a nie je cudzoložnicou,

ak patrí inému mužovi.“

—Rimanom 7,3

 

Drahá Michele,

Ahoj, volám sa Anita a som členka Medzinárodného Spoločenstva Obnovy RMI. Dnes som čítala tvoje štúdium Biblie a cítim, že sa musím podeliť o niečo, k čomu ma viedol Pán vo svojom Slove, týkajúc sa určitej časti „Štúdiu Múdrych Žien“, konkrétne „Nenávidím rozvod!“. Niečo, čo si myslím, že si vynechala. Je to niečo, čo mi Pán ukázal už dávno a viem, že som o tom už písala predtým. Týka sa časti „Mám obnoviť toto manželstvo alebo sa vrátiť k môjmu prvému manželovi?“ v časti „Cudzoložný Základ“. Je to v Deuteronómiu; prosím, venuj osobitnú pozornosť štvrtému veršu, pretože toto je moja obava,  kvôli ktorej ti dnes ráno píšem.

Deuteronómium 24,1-4 „Ak si muž vezme ženu a bude ju mať, a ona sa mu potom pre niečo odporné znepáči, napíše jej priepustný list, dá jej ho do ruky a pošle ju z domu preč.

Keď odíde a vydá sa za iného muža a on k nej bude mať tiež odpor, dá jej priepustný list a pošle ju zo svojho domu, alebo zomrie, verš 4 prvý muž si ju nebude môcť opäť vziať za ženu, lebo je poškvrnená a bola by to ohavnosť pred PÁNOM: teda neprivádzaj hriech na krajinu, ktorú ti dá PÁN, tvoj Boh, za podiel.“ 

Dúfam, že to bude užitočné a podnieti ťa to, aby si zmenila smer. Ďakujem za vypočutie. Oceňujem, že si pomohla toľkým z nás pochopiť pravé Slovo Pána, keďže toľké z nás to tak veľmi potrebujú! BOH TO NENECHÁ NEPOVŠIMNUTÉ; VŠETKU TVOJU PRÁCU LÁSKY! Pokoj v Pánovi!

~ Anita

Keď som dostala tento e-mail, napísala som mojej sekretárke a požiadala som ju, aby odpovedala: „Môžeš napísať Anite a povedať jej, že úplne súhlasím s tým veršom a jej názorom? Daj jej tiež vedieť, že budem vážne premýšľať, o čo sa podelila a budem kvôli tomu hľadať Pána a potom hovoriť s Erin,“ čo som urobila.

Erin a ja sme diskutovali o tom, že hlavný dôvod, prečo Erin ponechala túto časť v Múdrej Žene, je to, že vždy bolo jej túžbou, aby všetky ženy hľadali Pána v súvislosti so svojou osobnou situáciou, pretože každý z našich vzťahov s Pánom je tá najdôležitejšia vec v každom živote—ešte dôležitejšie ako manželstvo žien.

Môj život, podobne ako tvoj, bol bezpochyby cesta a ako aj ja, veľmi často premýšľame o chybách v našej minulosti, ktoré neskôr každá z nás našla jasne v Písme, že sme sa mýlili. V tom čase, keď som osobne čítala a učila Múdru Ženu, som nikdy nepochopila tento konkrétny princíp. Princíp, ktorý ma viedol urobiť túto „chybu“ a na čo začalo namietať mnoho ďalších žien čoskoro potom, ako to urobila Anita. Jediné, čo som mohla urobiť, bolo premýšľať, ako to, že mi to uniklo.

Drahá nevesta, cítila si sa niekedy takto? Čudujúc sa ako alebo prečo ťa Boh nezastavil alebo neotvoril tvoje oči niečomu, predtým ako ťa vzal na cestu, ktorú by si pri spätnom pohľade radšej nechcela prežiť? Bolestne si uvedomuješ, že v dôsledku tohto nesprávneho kroku, ktorému sa dalo predísť, trpíš následkami kvôli nevedomosti? Nebolo to skôr, ako si poznala Pána alebo pred poznaním Jeho slova. Bolo to takmer, ako by ťa nasmeroval nesprávnym smerom.

Môj Plán

„Nemyslím, ako vy myslíte.“ Spôsob, akým pracujete, nie je spôsob, akým pracujem Ja. Lebo ako sa obloha týči vysoko nad zemou, tak spôsob, akým pracujem Ja, prevyšuje spôsob, akým pracujete vy a spôsob, ktorým myslím, je nad rámec vášho myslenia“ (Izaiáš 55, 8-11: Odkazy).

Len nedávno, konkrétne na nedávnom cestovnom zájazde, ktorý ma previedol cez Južnú Ameriku, Afriku a Európu a som už len dva dni od jeho ukončenia, som si uvedomila, že sa pýtam Pána na mnoho mojich „chýb“. Prečo som ich urobila a čo je ešte dôležitejšie, prečo mi ich nezabránil urobiť môj Milovaný. Na moje neuveriteľné prekvapenie mi povedal, že nejde o chyby, ale všetko bolo súčasťou Jeho plánu pre môj život! Takže som sa zastavila, aby som popremýšľala o tom, čo práve povedal. Ako mi prichádzala na myseľ každá „chyba“, najmä v prípade niektorých z mojich najviac poľutovaniahodných chýb, výsledok ukázal, že sú to tie, ktoré ma priviedli bližšie k môjmu Pánovi, môjmu Milovanému, môjmu Manželovi a môjmu Najlepšiemu Priateľovi. Takže som si predstavila, že ak toto pre nás robia naše chyby, tak konečne začínam chápať, že nikdy neexistuje dôvod, aby sme ľutovali našu minulosť, a to znamená, že sa nikdy nebudeme musieť obávať o našu budúcnosť, obávať sa o akékoľvek chyby, ktoré by sme mohli urobiť.

Toto odhalenie obsahovalo pre mňa nezmerateľnú pravdu a konečne som pochopila, čo to naozaj znamená „Dokonalá láska, ktorá vyháňa všetok strach“! Len si predstav, že sa už nemusíš báť robenia chýb—takže sme slobodné a  sme schopné zbaviť sa všetkých našich starostí. Nakoniec, keď všetok strach odíde, môžeme Ho slobodne milovať tak, ako si zaslúži byť milovaný—pretože milovať Jeho, je dôvod celej našej existencie. A keď spojíš svoju budúcnosť s vedomím, že akékoľvek chyby, ktoré urobíme, sú určené pre naše dobro, spolu so všetkými chybami našej minulosti (o ktorých sme kedysi cítili, že ich nedokážeme obísť), sme konečne slobodné užívať si žitie Hojného života, pre ktorý zomrel, aby nám dal!

V tom okamihu, už nie viac sužovaná vinou a váhou rozvedenia, a prečo som sa znova vydala, som bola ihneď slobodná jednoducho milovať: milovať a byť milovaná mojím novým Manželom; milovať a byť milovaná mojimi deťmi; milovať a byť milovaná všetkými ostatnými, ktorých Pán kladie na moje srdce—a to isté platí aj pre teba!

Nie, nezabudla som, že som povedala, že to bude pokračovanie predchádzajúcej kapitoly, keď som ťa nechala v pokúšaní sa pochopiť, čo Pán myslel, keď mi povedal, že „nemôžeš“, pokiaľ ide o obnovenie môjho manželstva s mojím bývalým manželom. Mnohé z vás už boli schopné prísť na to, prečo „Nemôžem“ pri čítaní úvodného verša:

„Kým teda žije muž, budú ju volať cudzoložnicou, ak patrí inému mužovi. Ale ak muž zomrie, je oslobodená od zákona a nie je cudzoložnicou, ak patrí inému mužovi.“ (Rimanom 7,3)

Keďže môj prvý manžel a druhý manžel sú stále nažive, ak by som mala obnoviť moje manželstvo (čo by znamenalo, že by som sa vydala za môjho bývalého manžela druhýkrát, pretože som sa rozviedla) potom by som bola cudzoložnica—znova!

Áno, znova. Po všetky tie roky, tie veľmi ťažké a bolestivé roky manželstva, som nebola ničím iným než cudzoložnicou. Moje prvé manželstvo trvalo iba mesiac, moje druhé manželstvo s mojím bývalým manželom boli dlhé a namáhavé boje takmer 24 rokov—roky jeho nevernosti a môjho utrpenia, pretože som sa zúfalo snažila byť inou ženou, ženou hodnou byť ním milovaná.

Potom, s otvorenými mojimi vlastnými očami, som sa pokúsila odstrániť škvrnu zo všetkých tých DŽ, ktoré ukradli našich manželov. Na moje prekvapenie, keď Pán odhalil stav mojej vlastnej existencie, že som žila ako cudzoložnica, všetko to začalo dávať zmysel. Tie roky cítenia sa nemilovaná mojím manželom, ktorý ma dvakrát nechal pre iné ženy, boli všetky o mne, nikdy nie o ňom. Možno preto som nikdy necítila nič iné ako súcit so ženou, s ktorou sa môj manžel nedávno oženil—vedela som, že ak nie vďaka Božej milosti, tiež by som hľadala iného muža, ktorý by si ma vzal po odmietnutí, čo by nakoniec viedlo do ďalšieho neúspešného manželstva a ja by som bola opäť cudzoložnica.  

Celé tie roky som žila ako cudzoložnica a ani som to nevedela. Áno, je pravda, že naša spoločnosť uznáva rozvod ako ukončenie nechceného manželstva a potom pripúšťa nové manželstvo za legálne; Avšak aj v Erininých knihách (ktoré som vyučovala a slúžila s nimi) som bola slepá voči biblickým veršom, ako napríklad:

„Kým teda žije muž, budú ju volať cudzoložnicou, ak patrí inému mužovi. Ale ak muž zomrie, je oslobodená od zákona a nie je cudzoložnicou, ak patrí inému mužovi“ (Rimanom 7,3).

„No ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží“ (Matúš 5,32).

Keďže sa môj prvý manžel so mnou rozviedol a potom som sa vydala druhýkrát, dopúšťala som sa cudzoložstva (pretože môj prvý manžel žil). Aj keď som to nikdy takto nevidela, obaja sme napriek tomu žali dôsledky.

„aby ťa zavarovali od zlej ženy, od úlisného jazyka cudzinky. Nedychti vo svojom srdci po jej peknote a nedaj sa lapiť jej mihalnicami! Veď za pobehlicu je vari peceň chleba dosť, lež žena, (čo má) muža, na prevzácny život poľuje. Či môže človek oheň vo svojom lone prenášať, a nespáliť si odev?! Ale kto cudzoloží so ženou, ten rozum potratil, (iba) kto strmhlav sa rúti do skazy, ten (také niečo) urobí. Stihne ho pohroma a potupa a jeho hanbu (z neho) nik nezotrie“ (Príslovia 6,24–33).

Počas manželstva sme vždy bojovali finančne. Okrem toho, aká je pravda, že „pohroma a potupa“ našli môjho manžela a že „hanba“ nebude nikdy vymazaná. Spätne, keď som prvýkrát našla RMI, Pán otvoril moje oči ohľadom tohto princípu len čiastočne, keď som hľadala Boha, aby obnovil moje manželstvo. Pri čítaní týchto veršov som si uvedomila, že som to bola ja, kto spôsobil, že môj manžel (v tom čase) páchal cudzoložstvo, pretože ja som bola vydatá predtým, ako som si vzala jeho. Asi na pol ceste počas mojej cesty obnovy, neskoro v jeden večer, keď prišiel na návštevu našich malých detí, som sa kajala a povedala som mu: „Viem, že sa na vás každý pozerá, pretože žiješ s touto druhou ženou a dopúšťate sa cudzoložstva, ale ja som tá, ktorá ťa urobila cudzoložníkom, takže by sa mali pozerať na mňa a obviňovať mňa“ a poukázala som na tento verš: „No ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží“ (Matúš 5,32).  

Je to také zvláštne, že som nikdy nepomyslela ani na jediný okamih, ani keď sme sa znovu vzali po rozvode, keď nás obnovil, že vydať sa za neho znamenalo, že som opäť žila v cudzoložstve. Mala som iných ľudí, ktorí mi hovorili, že žijem, ale to ma iba prinútilo cítiť sa odsúdenou a že ma súdili legálne, vediac, že som pod Jeho milosťou. Takže, chápeš teraz, prečo Boh nikdy neodhalil túto pravdu môjmu srdcu alebo neotvoril moje oči tomuto princípu? A celkom pravdepodobne prečo práve objavuješ chyby, ktoré si urobila, ktoré ti nikdy nezabránil urobiť?

Je to preto, že sme všetci na ceste. Ceste rastu, učenia a stávania sa múdrymi. Nenarodili sme sa múdri, so všetkými vedomosťami alebo porozumením, a preto si myslím, že nie všetky Božie princípy sme schopní absorbovať alebo sme schopní pochopiť, pretože ešte nie je čas. To isté platí aj pre naše deti: malé deti nie sú schopné pochopiť svoju nahotu, akoby stále žili v Edenovej záhrade. Môžeš im povedať, že by nemali chodiť bez oblečenia a urobíš všetko preto, aby si ich zakryla, ale nie je to dobré, kým nebudú schopné uchopiť a pochopiť túto pravdu.

V čase mojej vlastnej nevedomosti, že som cudzoložnica, Boh tým všetkým pracoval pre dobro, nielen pre mňa, ale aj pre mnoho ďalších. Nie je to úžasné? V mojej nevedomosti ma Boh požehnal službou a tiež dvoma deťmi obnovy narodených po mojej obnove— hoci som nevedomky vstúpila do cudzoložstva.

Možno nie si úplne presvedčená a veríš, že by bolo pre mňa v poriadku znova sa vydať za môjho bývalého manžela, že Ježišova krv pokrýva môj hriech, pretože to už urobil predtým. V skutočnosti súhlasím s tým, že Jeho krv pokrýva ten hriech, akýkoľvek hriech. Avšak On už nechce, aby som žila s dôsledkami cudzoložstva. Okrem toho verím, že vstúpenie do nového manželstva, teraz, keď mám oči otvorené pravde, by znamenalo, že nebudem iba hrešiť—úmyselne by som vstúpila do hriechu. Ako napísala Erin v jednej zo svojich kníh, platí to aj pre mňa:

„Lebo ak dobrovoľne hrešíme po prijatí poznania pravdy, potom už niet obety za hriechy, uvážte, o čo hroznejší trest si zaslúži ten, kto šliape po Božom Synovi. . . „Mne patrí pomsta, ja sa odplatím.“ A zasa: „Pán bude súdiť svoj ľud.“ Je hrozné padnúť do rúk živého Boha.“ (Hebrejom 10,26–31).

A „Taká je aj cesta cudzoložnej ženy: Naje sa, a (potom) si poutiera ústa a povie: „Neurobila som nič zlé“ (Príslovia 30,20).

Nakoniec: „Žena je viazaná, pokiaľ žije jej manžel; ale ak je jej manžel mŕtvy, môže sa slobodne vydať, s kým si želá, iba v Pánovi“ (1 Korintským 7,39). Znamená to, že vydať sa teraz pre mňa znamená, že môj prvý aj druhý manžel by museli byť mŕtvi. Samozrejme, iba že by to bolo niečo, čo by mi On kázal urobiť.

Požiadal by, mohol by niekoho požiadať, aby urobil niečo, čo bolo zlé? Vlastne som sa pýtala, a vtedy mi pripomenul Ozeáša a aby si on ako kňaz vzal Gomer, verejne známu cudzoložnicu, „Potom mi Pán povedal [Ozeáš]:„ Pán mi znova riekol: „Choď a miluj ženu, ktorá má milenca a cudzoloží...“ (Ozeáš 3,1). Mnoho ľudí špekuluje o tom, či sa Gomer vydala za iného muža po opustení Ozeáša, ale verím, že odkaz je rovnaký. Ako kňazi sa mali udržiavať čistí, ak nie, ich deti (a nasledujúce generácie) by boli znečistené. Pretože to Ozeáš musel vedieť, tým že bol kňaz, vedome sa postavil proti tomu, čo hovorí Jeho Slovo, počúvajúc, čo mu povedal On osobne.

"A čo Ja?"

Drahá, drahá, drahocenná. V tejto kapitole som sa s tebou podelila o moju osobnú cestu k nájdeniu slobody: slobody milovať a byť milovaná, už viac netúžiť byť milovaná niekým, kto ma možno nikdy vôbec nemiloval. Ak sa po prečítaní mojej cesty cítiš beznádejne a bezmocne, možno pretože si dúfala, že sa obnoví tvoje druhé manželstvo, prosím nezúfaj.

Keď s tebou hovorí Pán, keď hovorí s každou nás osobne, to, čo ťa žiada urobiť, nikdy nebude bremenom alebo so zlým koncom. Najskôr hovorí: „Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké“ (Matúš 11, 29–30). A „Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej“ (Jeremiáš 29,11).

Boh povolal každého z nás, aby cestoval ináč, jedinečnou, jednodruhovou cestou s Jeho synom, našim milovaným Manželom. Nikdy nebolo zamýšľané, aby sme cestovali samy o sebe, pretože účelom prechádzania cez to, každým údolím a ťažkosťami, bolo zakúsiť Jeho lásku, lásku dosvedčenú druhými.

Okrem toho cesta, na ktorú ma povolal vydať sa, nie je a nikdy nebude presne ako tá tvoja alebo kohokoľvek iného. Dovoľ mi uviesť príklad. Veľmi často, keď hovorím so ženami, ktoré boli premenené Jeho láskou a vzdelávam na tému o ich „slúžení“, veľmi často ženy spanikária a vyhŕknu, že ony nedokážu hovoriť pred množstvom ľudí! Napriek tomu má slúženie veľa častí, ako sa hovorí a je vysvetlené v 1 Liste Korinťanom 12, 12-16: „Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho... Telo nie je jeden úd, ale mnoho údov. A keby noha povedala: „Nie som ruka, nepatrím k telu,“ tým ešte neprestáva patriť k telu. A keby povedalo ucho: „Nie som oko, nepatrím k telu,“ tým ešte neprestáva patriť k telu.“

Aj keď som nikdy nechcela a nikdy som nesnívala, že ma zavolá, On otvoril dvere, aby som mohla verejne rozprávať a tiež cestovať. Hoci cestovanie môže byť tvojou vysnívanou prácou, cestovanie (predtým ako ma zavolal) bolo pre mňa niečo desivé. Teraz, by som si nikdy nedokázala predstaviť, že by som nikdy nestretla ženy, ktoré žijú v úplne inej kultúre vzdialenej míle, ktoré som si okamžite zamilovala a ktoré sa dôverne stali mojimi najdrahšími najbližšími priateľkami.

Pre toto, moja drahá nevesta, by tvoja cesta a budúcnosť nikdy nemala byť porovnávaná s ostatnými. On navrhol pre teba dokonalú budúcnosť, pre každého z nás ju navrhol tak jedinečne, ako vytvoril naše odtlačky prstov.

Ak v súčasnosti hľadáš obnovenie pre druhé manželstvo, nenechaj sa odradiť od toho, kde som na mojej ceste alebo aby ťa odradilo to, čo ma On viedol urobiť a nesnaž sa nasledovať moju cestu. Nedovoľ, aby ťa odradili ani dôsledky, ktoré som prežila. Keby som počúvala iných, ktorí mi povedali spätne, že sa mýlim, nikdy by som nemala spoločenstvo a ani moje dve dcéry!

Nezabudni tiež, že preto zraňujeme ostatných a sami seba, keď sa pozeráme s úžasom na ženy, ktoré sa „javia“ určitým spôsobom. Akoby sme videli ženu, ktorá sa zdá, že je svojím manželom milovaná a má ju rád a čudujeme sa, prečo to tak nebolo alebo nie je u nás. Robievala som to a často som neskôr zistila, že čo sa javí určitým spôsobom, nebola vôbec realita. Preto je tiež nebezpečné nasledovať doktríny, keď sme boli navrhnuté tak, aby sme s Ním budovali dostatočne blízky vzťah, aby nás viedol On osobne. Pretože takto nás Boh navrhol, aby sme boli s naším Manželom ako Jeho nevesta, ktorá cestuje životom pred stretnutím sa s Ním tvárou v tvár, keď opustíme túto zem.

Ak som sa niečo naučila, tak že Boh nemôže byť vložený do škatule a keď sa pokúsime prejsť doktrínou, On sa nadprirodzene vypustí z tejto obmedzujúcej stvárnenej formy a ukáže nám, že sa mýlime. Tomuto sme boli svedkami v Ježišovom živote s Jeho zázrakmi a dokonca aj že On si vyberie, koho vylieči—nikdy nikoho nezahojil rovnako dvakrát: niekedy hovoril, niekedy pľul. Niekedy sa zázraky odohrali okamžite a raz to trvalo Ježišovi dva krát, kým slepec videl. Opäť nám ukázal, že nikdy nemôžeme dať Jeho alebo Jeho moc do škatuľky alebo že nie sme schopní Ho skutočne vyobraziť. Namiesto toho nás navrhol, aby sme vynaložili toto úsilie a čas na to, aby sme tlačili naše srdcia a životy smerom k Jeho— kde sa nebudeme báť, diviť sa a hnevať sa—ako Jeho milujúca nevesta dôverujúca nášmu Ženíchovi vo všetkom, kráčajúc ruka v ruke, alebo nechať Ho nás niesť, keď to bude ťažké alebo ak budeme unavené.

„Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na Neho a On ti bude rovnať chodníky“ (Príslovia 3,5–6). Tento verš znamená, že „súhlasom“ On je hneď vedľa teba, bez nejakého prosenia alebo žobrania alebo lamentovania,  On ťa povedie po rovnom chodníku, ako budeš čeliť svojej budúcnosti.

Keď už hovoríme o tvojej budúcnosti, mnohé z vás môžu stále dúfať, že jedného dňa budete mať deti, keď panikáriš pri sledovaní tvojich tikajúcich biologických hodín, ešte rýchlejšie, keď sa približuješ k 30 alebo 40 rokom. Práve teraz sa ťa pýta: „Hľa, ja som Pán, Boh každého tvora; či je Mne nejaká vec nemožná? (Jeremiáš 32,27). Odpovieš Mu: „Ach, Pane, Jahve, pozri; Ty si Svojou veľkou mocou a Svojím vystretým ramenom učinil nebo i zem a Tebe nie je nemožná nijaká vec“! (Jeremiáš 32,17) alebo sa namiesto toho rozhodneš vypariť v zúfalstve alebo budeš hľadať nejaký druh umelého riešenia? Ako múdrejšia žena viem, že „Ako jej svedčia moc a krása za odev, tak s úsmevom sa díva na budúci deň“ (Príslovia 31,25).

Ak tvoje znepokojenie nie je rodenie detí v budúcnosti, ale namiesto toho si v podobnej situácii ako ja, môžeš úprimne povedať, že aj keď vieš, že stvoril nebesia a zem Jeho veľkou mocou a vystretým ramenom, že zvládnuť tvoje túženie po pozemskom manželovi je pre Neho nemožné??

Čo teda urobíš teraz, v medzičase, počas procesu čakania?

Drahá, pamätáš na kapitolu „Túženie po kom?“ v mojej prvej knihe Nájdenie Tvojho Hojného Života, keď to dokazovalo, že bežať za Pánom znamenalo, že šťastie bude bežať za tebou? Teraz je to pravdivejšie ako kedykoľvek predtým drahá nevesta. Je tiež pravda, že ako náhle prenasleduješ Pána a On sa ti nechá chytiť—Jeho láska to všetko zmení, všetko. Lebo nie je nikto taký ako On, nie, nikde v tomto veľkom svete.

Zlatko moje, znova, tvoj Milovaný je na kolenách, ponúka ti Svoju lásku a všetko, čo je dobré, keď žiada o tvoju ruku, aby si sa stala Jeho milovanou nevestou. Je mojou túžbou, mojou najväčšou vášňou a životným poslaním, aby si Mu odpovedala týmito slovami, sladko Mu povedz . . .

„Môj milý je môj a ja som Jeho . . . našla som, Koho moja duša miluje. Chytila som Ho a nepustila viac. . . že som ochorela od lásky!“

—Pieseň Šalamúnová 2,16; 3,4; 5,8