Kapitola 16 Ženy, povzbudzujte mladšie ženy

„Podobne aj staršie ženy nech dobre učia,

 mladé ženy nech priúčajú múdrosti,

aby mali rady svojich mužov, milovali deti,

aby boli rozumné, cudné, starostlivé o dom, dobrotivé,

podriadené svojim mužom,

aby sa nehanobilo Božie Slovo.“

- List Títovi 2, 3-5 -

Slovak-ww-Cover

V našej spoločnosti vyhľadávajú mladé ženy „expertov″ na pomoc v manželstve, pri pôrode a výchove detí. Tieto mladé ženy z väčšej časti odmietli myšlienku, aby boli matkami v domácnosti a aby boli podriadené svojim manželom. Nevedome hanobia Božie Slovo, dokonca sa mu rúhajú svojimi činmi. „Aby boli rozumné, cudné, starostlivé o dom, dobrotivé, podriadené svojim mužom, aby sa nehanobilo Božie Slovo.″ (Tít 2, 5)

Máme ich viniť? Kde sú staršie ženy, ktoré majú povzbudiťučiť mladšie ženy v ich úlohách manželiek, matiek a domácich paní?

Staršia žena číta túto knihu. Si to ty. Bez ohľadu na to, koľko máš rokov, si pre niekoho staršou ženou. Dokonca aj mladšia žena vo svojich dvadsatinách môže ovplyvniť dievča v mladšom veku. A ak si nenájdeme čas, aby sme povzbudili a učili tieto mladšie ženy, čo iné majú robiť, ak nie hľadať pohľad a štandard vo svete?

List Títovi 2, 4-5: „Nech [staršie ženy] nie sú oddané vínu, nech dobre učia, mladé ženy nech priúčajú múdrosti, aby mali rady svojich mužov, milovali deti, aby boli rozumné, cudné, starostlivé o dom, dobrotivé, podriadené svojim mužom, aby sa nehanobilo Božie Slovo.″

Veľa z vás povzbudzuje a učí mladšie ženy, a ani o tom nevie. Učíš ich svojím príkladom. Mladšie ženy v tvojom kostole, okolí, na pracovisku, členky rodiny (tvoje dcéry, netere, mladšie sestry) – ony sa pozerajú. Čo vidia? Si príkladom dobrej ženy alebo ženy, ktorá hlása, že je kresťanka, no nenapodobňuje verš zo začiatku kapitoly?

Druhý list Korinťanom 3, 2: „Vy ste náš list napísaný v našich srdciach, ktorý poznajú a čítajú všetci ľudia.″

Tvoj život je epištola alebo list, ktorý je čítaný ženou, ktorá ťa pozná, a tiež ženou, ktorú možno nepoznáš. Prináša tvoj život chválu Bohu?

Ak nie, čo s tým urobíš?

Čo učiť

Je veľa vecí, ktoré môžeme učiť mladšie ženy, no dáva nám Boh návod alebo smer v tom, čo máme učiť? Boh to nenecháva na našu obľúbenú tému alebo našu túžbu, alebo našu voľbu. Biblia nám jasne dáva konkrétny návod. No predtým, ako nám On dá Svoj list, zhŕňa to hneď na začiatku do slov „Učiť, čo je dobré.″ A potom spracováva túto prvú podmienku so zoznamom v Liste Títovi 2, 3:

nech dobre učia, mladé ženy nech priúčajú múdrosti

aby mali rady svojich mužov

milovali deti

aby boli rozumné

cudné

starostlivé o dom

dobrotivé

podriadené svojim mužom

aby sa nehanobilo Božie Slovo. 

Poznaj – Ži – Hovor

Či chceš, alebo nie, aby tvoj život hovoril k iným, nie je to tvoja voľba. Naše životy sú naše listy, „ktoré poznajú a čítajú všetci ľudia″. Neviem ako ty, ale ja chcem, aby môj život ukazoval Ježiša. Na ľudí nezapôsobí kresťanská nálepka ani ryba na tvojom aute. Nezapôsobí na nich tvoj kríž, ktorý nosíš na krku, alebo Biblia, ktorú nosíš so sebou. Pozerajú sa na tvoj život, tvoje správanie a na tvoju lásku (alebo nedostatok lásky) pre iných. Je mojou modlitbou, aby tieto verše priniesli presvedčenie do tvojho srdca a aby si urobila ďalší krok smerom k životu, ktorý šepká „Ježiš″.

Aby si zmenila svoj život, musíš urobiť tieto tri veci v tomto poradí:

  1. Poznať Slovo Božie
  2. Žiť Slovo Božie
  3. Hovoriť Slovo Božie

Poznať ho

„Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy.″ (2Tim 2, 15) Pokiaľ niečo nepoznáš, nemôžeš to žiť. Ak je toto prvýkrát, čo prechádzaš touto knihou, vidíš, ako ťa poznanie pravdy oslobodilo v mnohých oblastiach, kde si predtým bola zviazaná. To nie je silou tejto knihy; je to silou Jeho Slova.

Drahá priateľka, už si urobila prvý krok k životu, ktorý povzbudí mladšie ženy. Tým, že si prijala tento smer, začala si študovať Slovo Božie, ktoré sa vzťahuje na ženy a na problémy, ktorým ženy čelia. Väčšina z nás, ak nie všetky, staviame naše životy na pohyblivom piesku. Naše názory a náš životný štýl neboli výsledkom poznania toho, čo si Boh myslí; namiesto toho sme si ignorantsky nazháňali učiteľov, ktorí šteklia naše uši.

No teraz sme všetky na rovnakom mieste; všetky sme na nádhernom mieste v našich životoch, kde sme otvorené a hľadáme pravdu. Viem to, pretože si hľadala túto knihu, ktorá je veľmi usvedčujúca a je ťažké ju stráviť, najmä v dnešnom svete. Vieme, že keď obnovíme naše mysle iba na pár z Božích princípoch, voči ktorým sme boli predtým nedbalé, uvidíme obrovské zmeny v našich životoch. Toto motivuje teba aj mňa po väčšom poznaní.

Ak raz poznáš pravdu, potom musíš nahradiť svoje staré myšlienky a staré názory pravdou. Keď si čítala túto knihu, ak si robila 10 x 15 cm kartičky, ako som navrhla, potom si na dobrej ceste k novému životu, ktorá zmení aj životy iných.

„A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.″ (Rim 12, 2) Božia predstava našej zmeny je jednoduchá a perfektná. V tomto verši nám hovorí, že premenou zmýšľania vieme rozoznať, čo je Božia vôľa. Tiež dokazujeme svojím životom, čo je pravá vôľa Boha pre ženy – čo je dobré, milé a dokonalé! Aleluja!

Ako často sme sa pokúšali zmeniť? A zakaždým, keď skúšame, sme porazené. Potom pridávame viac porážok do našich životov, keď sa pokúšame zmeniť druhých, čo má dokonca väčšiu mieru neúspechu. Božie spôsoby sú odlišné. Jeho cesty sú ďaleko nad našimi cestami a našimi myšlienkami.

Izaiáš 55, 9: „Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok.”

Kniha prísloví 3, 5: „Dôveruj celým svojím srdcom PÁNOVI a nespoliehaj sa na svoj um!″ 

Jediný spôsob, ako môžeme zmeniť seba samé, je obnova zmýšľania alebo zmena našej mysle. Jediný spôsob, ako zmeniť druhých, je žiť s nimi v láske, ktorá je trpezlivá, dobrotivá atď. Ako som už predtým spomenula, použitie metódy 10 x 15 cm kartičiek bude účinné. Viem, lebo vo svojej mysli mám stovky úryvkov z Písma, ktoré nahradili moje myšlienky a spôsob, ktorým som predtým myslela. A bez hocijakej snahy z mojej strany sa môj život začal meniť kvôli Písmu, ktoré som čítala znovu a znovu. Veľa žien, ktoré majú teraz obnovené manželstvo, mi povedalo, že táto metóda zmenila ich život. Dodám, že veľa žien mi napísalo, ako doslova nosili von tieto knihy a čítali ich viac než 50-krát! To, že vložíš do svojej mysle Božie Slovo, bude mať bezpochyby za následok úplne pretransformovaný život!

Žiť ho

Ak je raz tvoja myseľ zmenená na základe konkrétneho princípu, potom začne tvoj život prirodzene ukazovať zmenu. My však tiež musíme byť ochotné urobiť zmeny, ktoré sú potrebné, a nerobiť kompromisy v Božej vôli, ktorá prebýva v našich mysliach. Zmeny sa ukážu v spôsobe, akým konáme a reagujeme na veci, v prioritách v našich životoch a dokonca aj v našich túžbach a cieľoch. Všetky tieto veci budú odrážať našu novo obnovenú myseľ. No ak sa pokúsime visieť na našich starých návykoch alebo priateľstvách, ktoré nepasujú k našej obnovenej mysli, potom sme padli do siete rozdvojenej mysle.

Jakubov list 1, 6-8: „Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo od Pána; - muž s rozpoltenou mysľou, nestály vo všetkom svojom počínaní.″

Keď pokračujeme v stretávaní sa s tými, ktorí nerozmýšľajú podobne ako my alebo sa držia starých návykov, vstúpia do našej mysle pochybnosti. Začneme spochybňovať platnosť týchto princípov. Namiesto toho nemôžeme pochybovať a musíme viesť naše obnovené mysle k druhému kroku tým, že urobíme zmeny v našich životoch, ku ktorým sme boli vyzvané Duchom Svätým.

Nanešťastie urobí mnoho žien chybu v tom, že pochybujú a neposlúchnu vedenie Ducha Svätého a neurobia zmeny vo svojich životoch. Uprostred týchto pochybností sa nájdeme na veľmi nebezpečnom mieste rozpoltenej mysle. Toto nanešťastie ukazuje, kde väčšina kresťanov dneška žije. A preto neobdržia hojné požehnanie od Boha a nežijú Jeho hojný život, ktorý prisľúbil. Boh nám hovorí, že tí, ktorí majú rozpoltenú myseľ, nemôžu od Boha očakávať NIČ. Všetko to začína poznaním pravdy, no odmietnutím túto pravdu žiť.

Často to vidíme v našom spoločenstve. Keď niekto objaví pravdu o dôvere Bohu v určitej oblasti jej života, cez obnovu svojej mysle sa dostáva k presvedčeniu. No kvôli strachu, rebélii alebo apatii odmieta zoradiť svoj život podľa tohto presvedčenia. Čoskoro nastupuje zlyhanie a zmätenie a princíp „rozdvojenej mysle″ je aktivovaný.

A v tomto bode sa ma veľa žien chce spýtať, čo má robiť so svojím novonájdeným presvedčením, keď sa s nimi ich manželia zatiaľ nedelia o toto novonájdené presvedčenie. To je vtedy, keď by mal nasledovať princíp „vyhraj bez slov″. Ak si pozorná a nemanipuluješ a prestaneš s organizovaním vecí tvojou cestou, a ak si ukázala manželovi tichého a pokojného ducha, ktorý je ochotný a horlivý v nasledovaní jeho vodcovstva, potom budeš vo vhodnej situácii nielen schopná podeliť sa so svojím manželom o svoje nové presvedčenie, ale pre jemnosť tvojho ducha bude veľmi pravdepodobne tiež chcieť konať na základe tvojho novonájdeného presvedčenia.

Ak si radikálne a nádherne zmenená vo svojom postoji voči svojmu manželovi, tvoj manžel, ako som už spomenula na začiatku tejto knihy, bude chcieť kópiu manuálu pre mužov. Toto ťa postaví na perfektnú pozíciu v tvojej rodine a budeš „tým listom, ktorý čítajú všetci ľudia″. Tvoj pozitívny vplyv môže mať obrovský efekt na svet okolo teba, ak to nie si iba ty, kto sa zmenil, ale ak sa tvoje zmeny vyliali navôkol do života tvojho manžela a detí. Stáva sa to po celú dobu v mojom živote a v našom spoločenstve - nech sa tak stane aj v tvojom živote!

Hovor ho

Ak je raz tvoja myseľ zmenená a tvoj život odráža tvoju zmenenú myseľ, vtedy Boh začne tvoju službu pre iné ženy. Jednou z najväčších potrieb dneška je, aby ženy slúžili iným ženám. Veľa mladých žien chodí na semináre, aby sa stali kazateľkami. Úprimne, nezaujíma ma, čo chcú povedať. Zaujímajú ma ženy, ktoré žijú život, na ktorý som bola aj ja volaná (ako manželka, matka a domáca pani) a prešla som cez to víťazne. Nechcem, aby mi ukázali cestu; chcem, aby urobili most cez hlbokú rieku a cez údolia, ktorými osobne prešli.

Keď som musela čeliť starostlivosti o svojho otca, ktorý zomieral, hľadala som staršiu ženu, ktorá sa starala o svoju matku, pripútanú na lôžko. Vedela som, že chápala, čo cítim, a poznala ťažkosti, ktorým čelím. Vedomie, že ona to urobila a nie iba prežila, ale bola úžasná v skúsenostiach, mi dalo silu a príklad, aby som zavŕšila túto zložitú úlohu. Nedokážem ti povedať, koľkokrát mi jej príklad pomohol, aby som išla ďalej. A nielen aby som vytrvala v starostlivosti o môjho otca, no neskôr opäť, keď som sa starala o moju umierajúcu matku. Je iba pár žien, ktoré budú žiť radikálne zmenený život, život, ktorý šepká „Ježiš″. No tie, ktoré tak urobia, sú tie, ktoré zmenia smer sveta, a nikdy sa o tom nedozvedia.

Boh začne tvoju službu veľmi pravdepodobne v tvojej rodine, medzi priateľmi v kostole a v okolí. Neskôr, keď budeš rásť, Boh rozšíri tvoje územie. Kto by bol kedy sníval, že Boh zoberie zlomenú ženu ako mňa a dovolí mi, aby som slúžila po celom svete? Určite nie ja!

Druhá kniha kroník 16, 9: „Lebo Pánove oči pozerajú po celej zemi, aby posilnili tých, čo sú mu zo srdca oddaní.″

Boh ťa hľadá. Chce ťa použiť. Iba jedna osoba ako ty môže zmeniť tisícky životov, ak budeš hľadať pravdu, opustíš oblasť pohodlia a dovolíš presvedčeniu, aby ťa zmenilo a usporiadalo tvoj život s tvojimi novonájdenými princípmi. Boh urobí zvyšok.

Neviem ako ty, ale ja chcem, aby Boh požiadal diabla, aby ma uznal, tak ako uznal Jóba. Chcem, aby Boh zobral túto vystrašenú ženu, ktorá sa skrýva za počítačom a urobil z nej „mocného bojovníka″ tak ako Gideona. Chcem mať takú vieru, že môžem byť ako Abrahám a budem Božím priateľom. Chcem byť v Božom srdci ako Dávid a kráčať s Bohom ako Enoch, ktorý mal tento pôžitok. Chcem mať múdrosť Šalamúna, aby som slúžila ženám tohto sveta. Chcem byť vodcom ako Mojžiš, ktorý vyviedol Boží ľud zo zajatia sveta a viedol ho cez pustatinu do prisľúbenej krajiny. Chcem, aby môj život tešil Boha, aby kvôli mne boli požehnané moje deti ako Dávidove deti a jeho rodina.

Môžeš povedať „nemožné″, no ja viem, že je to možné. Boh to povedal a ja tomu verím.

„Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: ,Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné.′″ (Mk 10, 27)

Ovocie!

Evanjelium podľa Matúša 7, 16: „Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy?″

Evanjelium podľa Matúša 7, 20: „Teda po ich ovocí ich poznáte.″

Ako ťa mladšie ženy nájdu? Nájdu ťa podľa ovocia! Keď ma ženy hľadajú pre osobnú pomoc vo výchove detí, poviem im, aby hľadali ženy vo svojich kostoloch, ktoré majú dobre správajúce sa deti. Sú tam, no často je ťažké ich nájsť. Sú to deti, ktoré často sedia v kostole so svojimi rodičmi radšej, akoby išli na detskú omšu, no možno ich nezbadáš, lebo nevyrušujú. Nezbadáš ich, lebo nebehajú naokolo s ostatnými deťmi hore-dole po uličke. No keď ich nájdeš, budeš vedieť.

Napriek tomu, že som úplne pokazila moje manželstvo kvôli mojej nevedomosti princípov v manželstve, v rodičovstve som sa snažila viac a teraz som získala VEĽA ovocia. Neustále nás chvália za naše deti a ich správanie. Toto je moje ovocie v oblasti detí.

Mladšie ženy musia vidieť šťastnú ženu, aby CHCELI to, čo má ona. Toto je silná evanjelizačná pomôcka. Moja staršia sestra, ktorá sa v súčasnosti stala silnou, zapálenou kresťankou, mi povedala, že ja som mala najväčší vplyv na to, aby nasledovala Pána. Úprimne povedala: „Chcela som to, čo si mala ty!″ Povedala, že videla moje deti, môj život a požehnanie, v ktorom som žila a povedala: „Prečo nie ja!″ Potom, keď som sa s ňou rozprávala, uvedomila si, kto bol centrom môjho života a kto mi dával tieto požehnania. Toto je evanjelium.

Veľa žien hovorí a prednáša svojej rodine, až kým nie sú modré v tvári, a sú zmätené, prečo nechcú prijať Pána alebo ich radu. No ak sme nešťastné, úbohé v našom manželstve, máme špinavý dom a väčšinu času konáme nervózne, kto by chcel to, čo ponúkame?

No ak môžeš žiť život, hoci nie BEZ skúšok, ale s požehnaním, ktoré nasleduje ženu, ktorá chváli Pána uprostred skúšok, je to život, na ktorý sa oplatí čakať.

Nestane sa to za jednu noc. Je to proces. Ja osobne som vyzerala ako úplný CVOK, hlupák, blázon – no stal sa zo mňa „blázon pre Pána″! Boh vo svojej nekonečnej múdrosti, „čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných.″ (1Kor 1, 27)

Prestala som rozprávať alebo sa pokúšať, aby pochopili, prečo som urobila to, čo som urobila. Konfrontovali nás pre počet detí, ktoré sme mali, pre spôsob, ako sme ich vychovávali, alebo pre rozhodnutie učiť ich doma radšej, ako ich poslať do škôl, pre moje „státie pri mojom mužovi″, ktorý bol v cudzoložstve, a pre naše nerandiace praktiky pre naše mladé deti, ktoré majú teraz dvadsať a viac rokov. No netrvalo mi dlho, aby som pochopila, že ich nepresvedčím tým, čo poviem, musím to žiť dosť dlho na to, aby som priniesla ovocie.

Jeremiáš 17, 7-8: „Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v Pána, Pán bude jeho nádejou. Je ako strom, zasadený pri vode, čo si vystiera k potoku korene, nebojí sa, keď prichádza horúčosť, lístie mu ostáva zelené. V suchom roku nemá starosti a neprestáva rodiť ovocie.″

Mám rada ten verš, ktorý hovorí: „ktorý dôveruje v PÁNA, PÁN bude jeho nádejou.″ Ak dôveruješ Jemu a Jeho Slovu a Jeho prisľúbeniam, potom ti sľúbim, že na konci nebudeš zahanbená.

Naplniť svoje poslanie

Keď sa mi narodilo moje štvrté dieťa, bola som tridsiatnička. Toto dieťa, dievča, navždy zmenilo môj život. Vedela som, že jedného dňa sa na mňa pozrie a bude ma napodobňovať, keď bude rásť v ženu. Vedela som, že potrebujem pomoc. Keď som objavila pasáž v Liste Títovi 2 o tom, „ako majú staršie ženy učiť mladšie ženy″, išla som za mojím pastorom a spýtala som sa ho, kde môžem nájsť „staršiu ženu″, ktorá by ma učila. Jeho odpoveď bola jednoduchá: „Neviem.″ Ak dnes príde za tvojím pastorom nejaká žena a spýta sa tú istú otázku, čo odpovie?

Nanešťastie, väčšina mladých žien ani nevie, že Biblia im hovorí, kde získajú pomoc. A keby aj vedeli, našli by ťa? Od toho dňa bolo v mojom srdci, aby môj dom bol domom staršej ženy, ktorá pomôže mladším ženám ochrániť ich domovy pred pádom. Urobila som veľa chýb, ktorým som sa mohla vyhnúť, keby som bola mala dobrú ženu, ktorá by mi ukázala, čo hovorí Biblia, a milovala by ma dosť na to, aby mi povedala, že svojou svárlivosťou robím osudovú chybu, ktorá spôsobila zničenie môjho manželstva. A aby sa problém ešte viac skomplikoval, väčšina mladých žien teraz nechce počúvať nikohoničom. Kvôli výchove detí vyhľadávajú radšej „poradcov″ ako ženu, ktorá má dobre správajúce sa deti. Počúvajú programy v televízii, aby dostali „radu″ od iných nerozumných, arogantných žien, ktoré sú vo svete, a nasledujú tieto osudové rady so svojimi manželmi.

Myslím, že táto kniha a videá sú jedným zo spôsobov, ako mi Pán splnil „túžbu môjho srdca″. Moje spoločenstvo z väčšej časti pomáha zúfalým ženám, ktoré práve prišli na to, že ich manžel spáva s ich najlepšou kamarátkou, nasťahoval sa k nej alebo práve požiadal o rozvod. Moje srdce je po celé ROKY schopné nejako ochrániť pred bolesťou a žiaľom, ktorému som musela čeliť. Radšej než čakať, kedy sa problém vyskytne, nech všetky v našich životoch naplníme volanie ako „staršie ženy“ a pozveme ženy, ktoré poznáme, a študujme „Múdru ženu.

Väčšina skupín sa zrodí, keď iba dve podobne zmýšľajúce priateľky spolu prejdú touto knihou. A potom stretnú ženu, ktorej by osožilo poznať informácie, a pozvú ju na ďalšie stretnutie. Ich spoločenstvo rastie slovom ich úst a ovocie je neuveriteľné: Ženy sú zachránené, manželstvá obnovené, ženy opúšťajú pracovné miesta, aby sa starali o svoje malé deti. Skoro zistia, že sú staršími ženami, ktoré SLÚŽIA skutočným potrebám žien v kostole, okolí a medzi priateľkami.

Božie cesty sa často neuskutočnia cez predstavenstvá alebo voľby. Jeho cesty začínajú ženami ako si ty a možno tvoja priateľka, ktorá chce viac Boha vo svojom živote. Chcú, aby ich život bol iný, a narazia na „Múdru ženu″ a vidia, že je odlišná vo všetkom, čo doteraz čítali a počuli. Jej odkaz je ťažké prehltnúť, no čoskoro nadobudne miesto pokoj. Sú navždy zmenené silou Bohaprincípmi a sľubmi Jeho Slova.

Umiestnil do tvojho srdca Boh bremeno kvôli žene v tvojom živote, kostole alebo okolí? Potom ťa vyzývam, aby si sa začala modliť a aby si otvorila svoj dom žene, ktorú Pán pošle. Ak máš stôl a kávu, potom si pripravená zmeniť svet okolo seba. Toto môže byť prvý krok v tvojej službe, ako získať ženy evanjeliom a vyliečiť zlomené ženy v kostole. Naplníš volanie, ktoré má Pán s tvojím životom?

Nebudem zahanbená

Boh prisľúbil, že keď sa budeme na Neho pozerať, ak Mu budeme dôverovať, ak  budeme nasledovať Jeho nariadenia o tom, ako žiť, a vystavíme naše tváre ako kameň, ak nedovolíme kritike a sporu, aby spôsobili, že ustúpime od toho, o čom vieme, že je pravda, potom tiež nebudeme zahanbené.

Žalm 34, 6: „Na Neho hľaďte a budete žiariť a tvár vám nesčervenie hanbou.”

Žalm 119, 6: „Veru nebudem zahanbený, keď budem dodržiavať všetky tvoje príkazy.”

Žalm 127, 5: „Blažený muž, ktorý si nimi [deťmi] tulec naplnil: neutrpí hanbu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne.”

Izaiáš 50, 7: „Pán, Jahve, mi pomáha, preto nebudem zahanbený. Preto som si zatvrdil tvár sťa kremeň a viem, že sa nezahanbím.”

Byť silnou kresťanskou ženou dneška a dodržiavať učenie Pána a Jeho Slova nie je ľahká cesta, ale je to uspokojujúce. Nie je to o žití náboženského života. Byť nábožný spôsobuje, že viac ľudí od Boha uteká, ako je pre Neho získaných. Je to žitie života, ktoré prináša ovocie, ktoré prichádza z obnovenej mysle a nasleduje život, v ktorom umierame v sebe. Je to život, ktorý ukazuje, ako žiariš láskou Pána a ako preukazuješ ovocie života oddaného milovať Jeho. Je o žití evanjelia, nie iba v slove, ale aj v skutkoch. „Lebo ja sa za evanjelium nehanbím; veď ono je Božou mocou na spásu každému, kto verí, najprv Židovi, potom Grékovi.″ (Rim 1, 16) Pridáš sa ku mne?

„Preto sa nehanbi za svedectvo o našom Pánovi

ani za mňa, jeho väzňa,

ale trp spolu so mnou za evanjelium,

posilňovaný mocou Boha.″

2Tim 1, 8

Kiežby tvoj život povzbudil a učil mladšie ženy!

Osobná oddanosť: Urobiť môj život žijúcou epištolou, ktorá oslávi Boha. „Na základe toho, čo som sa naučila z Božieho Slova, zaväzujem sa učiť, žiť a hovoriť pravdu mladším ženám v mojom živote. Začnem doma, a potom vonku, tam, kde ma zavedie Pán.″

Ak by si sa rada naučila, ako byť trénovaná stať sa služobníčkou, prosím, navštív pre viac informácii o RMIOU našu stránku „Restore Ministries International Online University.″

Keď uzatváram túto knihu, dovoľ mi citovať Evanjelium podľa Jána 21, 25.

„Ale je ešte veľa iného. Keby sa to všetko malo dopodrobna opísať, myslím, ani na celom svete by nebolo dosť miesta na knihy, ktoré by bolo treba napísať.″

Teraz je čas, aby si KLIKLA SEM a vyliala si svoje srdce pred Pánom a do denníka "Čo som sa naučila."