O jedno prosím Pána a za tým túžim,

 aby som mohol bývať v dome Pánovom

po všetky dni svojho života,

 aby som pociťoval nehu Pánovu

a obdivoval jeho chrám.

—Žalm 27,4

 

Pri hľadaní Pána, kvôli tomu, čo napísať do tejto poslednej kapitoly, bolo mnoho princípov, o ktoré by som sa mohla podeliť. Ó, aké vhodné ukončiť to tým, na čom v mojom živote záleží —na Ňom a iba na Ňom samom! Iba o jednu vec som poprosila PÁNA . . .

Kvôli tomu, že čelím náporu kríz v mojom živote, som v priebehu dňa veľmi často prekvapená a stále viac naplnená bázňou a namiesto strachu, paniky alebo plánovania úteku cítim pre Neho ohromujúce nadšenie. A tak nutne žiadam Pána, aby mi nejak pomohol, nájsť slová, ktoré vysvetlia úplné požehnanie, čistú radosť a neuveriteľný úžas z toho, že Ho poznám. A to od chvíle, kedy som Ho prijala ako môjho Manžela, pretože sa zdá, že takmer nikto tomu skutočne nerozumie. Dalo sa to však očakávať, pretože ani ja som o tom nemala žiadnu predstavu, kým som to sama nezačala žiť.

Veľmi často, najmä v poslednej dobe, som sa zastavila a žasla nad tým, čo som si o veciach zvykla myslieť a čo som pri nich cítila. Napríklad, iba niekoľko dní dozadu, pri dátume svadby môjho bývalého manžela, som si spomenula, ako som zvykla závidieť ženám, ktoré mali zbožných manželov. Vieš, ten istý druh ženy, ktorá sa pozerala na mňa, pretože som mala za manžela pastora, predtým ako odišiel. Toľko žien, ktoré poznám, mi skôr, ako sa všetko z môjho života stalo verejným, povedalo, že sediac vo svojej kostolnej lavici sa túžobne pozerali mojím smerom, zatiaľ čo  sedeli vedľa svojho manžela, ktorý sa nezaujímal o duchovné veci týkajúce sa Jeho. Moja drahá, zdanie klame. Napriek tomu som urobila tú istú vec, takže predpokladám, že to je dôvod, prečo som dostala to, po čom som túžila. Našťastie, On je tak milujúci, že nás prenáša cez tieto údolia a stále nás považuje za hodné požehnania, aj napriek nám samým.     

Dovoľ mi povedať niečo, o čom viem, že už teraz vieš—nechoď podľa toho, čo si myslíš, že vidíš. Mnohé zo žien, ktorým závidíš, sú v omnoho horšom stave, ako si ty. Ako ja, aj ony majú manželov, ktorí sa zdajú byť duchovní, navonok duchovne obrovskí, a tak nám iné ženy závidia a často tak rozprávajú verejne, pričom v skutočnosti náš muž a náš vysnívaný život nie je, ako si ho predstavuješ. A vzhľadom na to, že jej nerozumieš, hromadí sa jej bolesť, keď si vyberie ctiť si svojho „menej ako čestného“ manžela. Všetky musíme uznať, že nikto nevie, čo sa skutočne deje za zatvorenými dverami, potom čo muž (alebo žena) odíde z kazateľnice alebo po vedení bohoslužby, alebo v živote tých, ktorých sleduješ v televízii. Ja viem. 

Samozrejme sú aj ženy, ktoré sú požehnané neskutočnými manželmi.  Niektorí dokonca zmenili históriu. Ja som tiež zvykla závidieť týmto ženám. Ale teraz viem, že ak by ktorákoľvek žena poznala život, ktorý vediem teraz, závidela by mi! Okrem viery a úplne nepredstaviteľnej pravdy ma rozochvieva, že tento život môže byť rovnaký pre každú jednu z vás! Ja nie som jediná nevesta, ktorú zavolal. Každá jedna z Vás má tú istú príležitosť stať sa Jeho nevestou—nezáleží, aký je tvoj manželský status, sociálny status, fyzická postava, duchovný stav alebo mentálne schopnosti. Nadchýna ma vedomie, že On ťa miluje takú, aká si a miluje ťa, nie napriek, ale kvôli tvojim slabostiam! „Kým sme ešte boli hriešni, Kristus zomrel za nás“—Nádherné, jednoducho nádherné!

Predtým, keď som pracovala s Erin a jej spoločenstvo bolo skôr iba spoločenstvom „obnovy manželstva“, ona a ja sme vedeli, že tu nebola žiadna záruka, že ženy, ktoré prišli hľadať pomoc, budú schopné nasledovať princípy (zo zoznamu), aby získali obnovené manželstvo. A ešte horšie, keď raz bolo obnovené, boli tam rôzne stupne požehnania v závislosti od muža, ktorý sa vrátil. Ale teraz sa toto všetko zmenilo! Nové povolanie môjho života a zameranie Erin sa začalo sústreďovať na verbovanie neviest pre nášho Milovaného. Všetci (hoci aj muži, i keď je to ťažšie pochopiť) sú volaní byť nevestou tomu, Ktorý sa pe nich vráti aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená“(Efezanom 5, 27). Toto znamená, že každá jedna žena Mu môže dôverovať, hľadať Jeho jediného a každý, kto túži byť milovaný, vyliečený a šťastný, môže byť! Toto sa však stane iba vtedy, keď ty a ja sme ochotné zanechať a stratiť život, ktorý sme si naplánovali. Je to preto, lebo On potrebuje celé naše srdce, aby bolo slobodné, aby sme mali všetko.

„Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.“ (Matúš 16,25)

„Nevydatá žena a panna sa stará o Pánove veci, aby bola svätá telom i duchom. No vydatá sa stará o veci sveta, ako by sa páčila mužovi.“ (1 List Korinťanom 7, 34 –Ekumenický preklad)

Aj nevydatá žena a panna rozmýšľajú o Pánových veciach, aby boli sväté telom i duchom. Ale vydatá myslí na svetské veci, ako sa páčiť mužovi. No toto hovorím na váš prospech, nie aby som na vás hodil slučku, ale aby ste sa čestne a nerušene pripútali k Pánovi.“ (1 List Korinťanom 7, 34-35)

Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.“ (Žalm 37,4)

Keď sa môj život asi pred rokom dostal na úplné dno (keď sa so mnou manžel rozviedol, aby sa oženil s niekým iným), bol to koniec života, v ktorý som dúfala a o ktorom som snívala väčšinu môjho života. Stratením môjho naplánovaného života a otvorením môjho srdca, som sa otvorila úžasne novým a vzrušujúcim zážitkom, ktoré zmenili môj svet. Je mojou nádejou, že budeš mať odvahu urobiť to isté a že to, o čo som sa podelila, zmení tvoj život rovnakým spôsobom.

Naučila som sa jednu úžasnú pravdu. On nikdy nezamýšľal, že doslova musíme zomrieť, aby sme žili v raji, ani že musíme čakať, kým nás príde vziať ako Jeho nevestu. „Radujme sa a plesajme, vzdávajme mu slávu, lebo nadišla Baránkova svadba a Jeho nevesta sa pripravila“ (Zjavenie Jána 19,7). Buďme reálne, je príliš veľa žien, ktoré neuveriteľne trpia: opustené, prázdne a trápiace sa, aby sme si mysleli, že toto je spôsob, akým by sme my ženy údajne mali žiť, kým nezomrieme. Boli sme naučené tomu veriť, no toto jednoducho nie je správne! 

Ježiš nezomrel, aby sme mohli ísť jedného dňa do neba. On položil Svoj život, aby nám dal slobodu už teraz, v každej oblasti našich životov; Jeho krv a Jeho vzkriesenie všetko zmenilo a bolo to kvôli dnešku. To znamená, že ženy, ignorujúce túto pravdu, budú naďalej hynúť kvôli nedostatku vedomostí a nádeje. „Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Pretože si odmietol poznanie. . .“(Ozeáš 4,6). Ibaže by sme žili naše životy spôsobom, ktorý by zobrazoval to, čo môžu mať aj ony a keď sa nás opýtajú, jednoducho sa podelíme o naše srdcia, ktoré pretekajú láskou! 

On Všetko Tvorí Nové!

Odhadujem, že si teraz asi povieš, že som dospela k svojmu koncu, alebo že jednoducho čelím koncu svojej služby, alebo možno oboje. Avšak, som ďaleko od znepokojenia, strachu alebo iných negatívnych emócií. Jednoducho som nadšená z toho, čo sa stane. Dnes ráno som sa zobudila a rozprávala o tom Pánovi. Dal mi nové odhalenie či princíp. Povedal mi, že na to, aby sme boli požehnané, je potrebné, aby sme Mu ďakovali a boli zlomené. 

„. . . Vzal sedem chlebov a ryby, vzdával vďaky, lámal a dával učeníkom a učeníci zástupom.“ (Matúš 15,36)

Tu rozkázal zástupu, aby si posadal na zem. Vzal sedem chlebov, vzdával vďaky, lámal a dával svojim učeníkom, aby ich rozdávali; a oni ich rozdali zástupu.“ (Marek 8,6)

„Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku.“ (Lukáš 22, 19)

Keď to povedal, vzal chlieb a pred očami všetkých vzdal Bohu vďaky, rozlomil ho a začal jesť.“ (Skutky apoštolov 27, 35)

„ . . . vzdával vďaky, lámal ho a povedal: „Toto je moje telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku.“ (1 List Korinťanom 11, 24)

Jediný spôsob množenia a jediný spôsob, aby sa ukázala Jeho sláva je, keď vzdávame vďaku a necháme sa zlomiť, aby sme nasýtili tých, ktorí sú hladní po pravde a vyliečili tých, ktorí nie sú milovaní.

Dnes ráno som musela čeliť skutočnosti, že veci VYZERAJÚ tak, že moja služba v kostole sa rozpadá. Ale my všetci vieme, (alebo by sme mali vedieť) že najtemnejšie je vždy pred úsvitom; že vzkriesenie predchádza smrť; že bez zatláčajúceho nepriateľa nebude rozdelené Červené more. Pán ma ďalej povzbudzoval prečítať si prísľuby, ktoré mi dal v Izaiášovi a Jeremiášovi, až k Malachiášovi. Plakala som vedrá sĺz (od radosti), keď som videla, že 90 percent týchto prísľubov sa splnilo. Preto ma tieto nové krízy katapultujú k naplneniu zvyšných 10 percent prísľubov, čo často znamená, že sa tak stane, keď budeme čeliť našim najväčším bojom. Toto je dôvod, prečo apoštol Pavol často hovoril a povzbudzoval svojich čitateľov, aby neodpadli a dokončili cestu.  

Bez ohľadu na to, ako veci vyzerajú, chcem pustiť a všetko nechať zlyhať a spadnúť. Tak ako som to urobila v minulosti, všetko dám a jednoducho odovzdám Pánovi. Povedala som Mu, že na tom aj tak nezáleží, pretože On je všetko, čo chcem a potrebujem, takže mi nevadí, ak to všetko stratím  (hoci moja služba v kostole je jediný príjem mojej rodiny, čo znamená, že stratou môjho spoločenstva, by bol preč aj náš domov)—drahý Pane, Ty si všetko, na čom mi záleží! 

Nie je to iba o mne. Moje deti všetko sledujú, čakajú a zároveň sa pozerajú (a často veci komentujú), pretože ich otec je ten, kto v súčasnosti prosperuje, kým to, čo mám ja, sa viac a viac rozpadá. Napriek tomu vedia a navzájom si pripomíname, že spravodlivosť sa nakoniec uskutoční, vždy a naveky. Toto je spôsob, akým Boh stvoril svet, takže je hlúpe, aby sme sa obávali toho, čo je pred nami, nie?   

„Toto hovorí Pán: „Zlorečený je muž, ktorý dôveruje v človeka a telo urobil svojou oporou, ale od Pána sa mu srdce vzdialilo. Je ako tamariška na púšti, neuzrie prichádzať blaho, býva v púšti na vyhoreniskách, v zemi soľnatej, neobývanej.“(Jeremiáš 17, 5-6)

Zápletka Sa Komplikuje

Zaujímavé je, že moja, „očividne“ rozpadajúca sa, služba, nie je ani polovica celého. To, o čo sa s Vami idem  podeliť, otrasie väčšinu z vás. Sú to dnes presne dva týždne, odkedy som dostala email od môjho BM, ktorý zatriasol mojím svetom. Bol to môj „Abrahámo-Izákovo-oltárový test srdca“. Iba vďaka Nemu a Jeho láske ku mne, som mohla cez to prejsť s radosťou a bez náznaku strachu. Som udivená, ako zmenil a premenil „Najviac vystrašenú“, áno, mňa!   

Email prišiel v deň, ktorý by bol našim 25. výročím svadby, čo ma prinútilo čeliť niekoľkým veciam, o ktorých som vedela, že niekedy v budúcnosti im pravdepodobne budem čeliť. Útok bol dvojnásobný.

Najskôr mi môj BM vysvetlil, že keď sa ožení, vezme do starostlivosti moje tri najmladšie deti. Čo je ododnes o necelé dva týždne. Nie si rada, že Zo všetkých strán nás sužujú, ale nie sme stiesnení; sme bezradní, ale nepoddávame sa; prenasledujú nás, ale nie sme opustení; zrážajú nás, ale nehynieme“ (2 List Korinťanom 4, 8-9)?

Bez akýchkoľvek pochybností alebo strachu som vedela, že to, čo sa má stať, bude na dobrú vec. Mohlo to znamenať, že budem žiť hodiny ďaleko od mojich detí, ale aj tak to potom bude dobrá vec. Nemám poňatia, ako by to bolo možné, ale nikto by ma pred rokom nepresvedčil, že by som mohla zažiť toľkú RADOSŤ pri odchádzajúcom manželovi, ktorý povedal, že sa ide zosobášiť s niekým iným a so mnou sa rozvedie, ktorý ma zanechal s celým naším dlhom, neplatiac podporu na deti a s rozsudkom, ktorý zruinoval môj kredit na desať rokov, presadzujúci zničiť moje zdroje (naše rodinné živobytie) zatiaľ, čo ja budem slúžiť v Hong Kongu a moje deti budú na svadobnej hostine BM, keď si vezme DŽ.  

**Prepáč mi, že sa s tebou delím o tieto detaily, urobila som to, aby som si tiež pripomenula, aký úžasný je Boh!! Ako často zlyháme pri uvažovaní a rozmýšľaní nad všetkým, čo pre nás urobil!!

Takže s rovnakým nadšením, aké som prejavila pri rozvode, ktorý sa zo smútku zmenil na radosť, som objala túto krízu a len v priebehu 48 hodín sa príliv otočil tak neuveriteľne, že všetko, čo som mohla robiť, bolo chváliť Pána a znova sa do Neho zaľúbiť! Táto kríza sa odohrala, aby sme, ja a moje deti, boli požehnaní. Hoci to mohlo byť určené pre zlo, Boh zamýšľal dobro. Nakoniec, namiesto presťahovania mojich najmladších detí, aby žili so svojím otcom a DŽ, to spôsobilo odkrytie vecí v ich srdiečkach, čo vyústilo k tomu, že môj BM robil plány, ako prísť sem a navštíviť ich (a bez DŽ), aspoň na teraz!  

Táto kríza neodvratne odhalila jednu pravdu. Uponáhľaná povaha môjho BM a rozhodnutie vysťahovať sa, rozviesť sa so mnou, odísť preč a najviac traumatizujúca udalosť pre deti, že boli predstavené DŽ a mali ju vo svojich životoch, spôsobilo, že sa naše deti vzďaľovali od milovania svojho otca, pretože bolesť, ktorú znášali, bola príliš veľká. Keby som sa pokúsila zastaviť alebo spomaliť čokoľvek môj BM chcel tento rok urobiť, neprežívala by som (a moje deti tiež) novo nájdenú slobodu a radosť, v ktorej sa teraz radujeme!! Dokonca aj kedysi „veľmi vzrušujúca svadba“ je teraz pre neho udalosťou s veľmi trpkou príchuťou. Toto opäť podrobuje deti niečomu, čo by mohlo potenciálne zničiť celú lásku, ktorú kedysi mali  k svojmu otcovi. Môj BM to vie a vyjadril to. Teraz taktiež vie, že nemôže zastaviť deti, aby prišli a boli svedkami udalosti, ktorá by mohla navždy zmeniť ich budúci vzťah s ním.

Druhý útok v emaily môjho BM veľmi jasne ukázal, že zničenie našich zdrojov nestačí—oni (on a jeho snúbenica) sú rozhodnutí úplne zastaviť moju službu v kostole, vyhlasovaním mnohých klamstiev a ohovárania. Vyjasnili, že ma na dobro chcú preč z „manželskej služby“, z oboch služieb, v našom kostole a mojej spolupráce s RMI. A môj BM povedal, že čokoľvek ho to bude stáť, vezme mi svoje deti. No, Nijaká zbraň, kovaná na teba, sa nepodarí a každý jazyk, čo sa proti tebe zdvihne na súde, usvedčíš. To je údel sluhov Pánových a ich spravodlivosť u mňa - hovorí Pán“ (Izaiáš 54,17). Poznať Jeho pravdu znamenalo, že keď som počula tie vyhrážky, nebola som absolútne otrasená. Namiesto toho som sa ešte viac tešila na to, že uvidím, aké požehnanie vyústi z tohto frontálneho útoku.

Takže, nielenže som na oltár môjho srdca položila svoje deti, šla som vpred a oficiálne som položila moju službu v kostole a moje dobrovoľníctvo v RMI, spolu s mojou potencionálnou budúcnosťou prežitou v úplnej samote, dávajúc všetko Pánovi, pretože všetko je aj tak Jeho!

Okamžite mi Pán povedal veľmi jemne v mojej modlitebni, čo musím urobiť. Úprimne, bolo to niečo, čo mi dal na srdce už veľmi dávno; ešte keď môj exmanžel* viedol spoločenstvo. Pán mi povedal, aby som všetko nechala a rezignovala na každú z mojich pozícií. 

*Môj BM mi povedal, že už viac nemôžem používať pre neho tieto iniciálky; preto si všimneš, že sa začnem na neho odkazovať ako na môjho ex alebo exmanžela, nie BM.

Hoci sa viac „nepodriaďujem“ môjmu exmanželovi, pretože už nie je mojím manželom, bolo nám povedané neodporovať zlému a robiť viac ako nás požiada. „No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať“ (Matúš 5, 39-42).

Tento princíp je veľmi odlišný od podriaďovania sa manželovi a kráčať v ňom si vyžaduje vedenie Ducha Svätého, pretože neexistuje ľahký spôsob rozoznávania.

Tak verím, že prenechaním budem mať viac času na písanie a trávenie času s mojimi deťmi!! Nie som si istá, odkiaľ príde náš príjem, ale je to Boh, ktorý zabezpečí „každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva“, tak prečo by sme sa mali ty alebo ja obávať?

Boh má skutočne kontrolu, takže KAŽDÝ Z NÁS by mal oddychovať v Ňom, viac sa neobávať, že urobí chybu, alebo premešká Boha. Stane sa tak až vtedy, keď sme obkolesení nepriateľom a sme tlačení do obrovského Červeného mora, ktoré Boh rozdelí! A keď bude raz rozdelené, vytvorí čistú, priamu cestu, ktorá nás nasmeruje PRESNE tam, kam chce, aby sme šli!! 

Či už budem slúžiť, alebo sa starať o svoje deti, budem sa aj naďalej sústreďovať na dôverný vzťah a jednotu s Pánom. Nájdenie mojej Lásky je to, o čo sa delím, keď sa stretnem s akoukoľvek ženou tu, kde žijem a ženami po celom svete. Ak mi On otvorí dvere, aby som naďalej rozprávala v kostoloch a na konferenciách, moje posolstvo bude navždy „On je všetko, na čom záleží.“

Drahá čitateľka, je to všetko o tom, ako sa On stáva naším Manželom a my  Jeho nevestou. A to sa deje iba vtedy, keď sme ochotné nadšene objať čokoľvek, čo On dovolí, aby prišlo proti nám—vtedy krízy vyústia do stavu „už žiadne slzy a žiaden smútok“. Žiadna hrozba straty mojich detí alebo služby alebo príjmu alebo domu ma neotrasie, pretože všetko, čo chcem a potrebujem je On. A hoci si ľudia môžu myslieť, že som využívaná, rovnako ako Ježiš, nikto mi neberie život, položím ho dobrovoľne.

Rovnako ako  Erin bola citovaná, hovoriac „Môj milý je môj a ja som jeho . . . našla som, koho moja duša miluje. Chytila som ho a nepustila viac . . . som ochorela od lásky(Pieseň Šalamúnová 2,16; 3,4; 5,8). Kiež by sa každá z Vás stala chorá od lásky. 

 

Zápisník