O jedno prosím Pána a za tým túžim,

 aby som mohol bývať v dome Pánovom

po všetky dni svojho života,

 aby som pociťoval nehu Pánovu

a obdivoval jeho chrám.

—Žalm 27,4

 

Pri hľadaní Pána, čo napísať do tejto poslednej kapitoly, tam bolo mnoho princípov, o ktoré som sa mohla podeliť. Oh, aké vhodné ukončiť to s tým, na čom záleží v mojom živote—na Ňom a iba na Ňom samom! Iba o jednu vec som požiadala PÁNA . . .

Kvôli čeleniu náporu kríz v mojom živote, veľmi často počas dňa, som prekvapená a ešte viac naplnená bázňou a namiesto strachu, paniky alebo plánovaného úteku, cítim ohromujúce nadšenie pre Neho. A tak nutne žiadam Pána, aby mi dajako pomohol, mať slová, ktoré vysvetlia úplné požehnanie, čistú radosť a neuveriteľný úžas poznania Jeho, od momentu, kedy som Ho prijala ako môjho Manžela, pretože sa zdá, že takmer nikto tomu skutočne nerozumie. Dalo sa to však očakávať, pretože ani ja som nemala žiadnu predstavu v mojom predchádzajúcom žití.  

Veľmi často, najmä v poslednej dobe, som sa zastavila a uvažovala som, ako som zvykla myslieť a vnímať veci. Napríklad, iba niekoľko dní dozadu pri dátume svadby môjho bývalého manžela, si pamätám, ako som zvykla závidieť ženám, ktoré mali Božích manželov. Vieš, ten istý druh ženy, ktorá viem, že sa pozerala na mňa, pretože som mala za manžela pastora, predtým ako odišiel. Toľko veľa žien, ktoré poznám, predtým ako sa všetko v mojom živote stalo verejné, mi povedalo, že sedia na svojej kostolnej lavičke pozerajúc na mňa túžobne, zatiaľ čo ony sedia vedľa svojho manžela, ktorý sa nezaujíma o duchovné veci týkajúce sa Jeho. Vidíš drahá, môže to byť klamlivé. Napriek tomu, som urobila tú istú vec, takže predpokladám, že to je dôvod, prečo som dostala to, po čom som túžila. Našťastie, On je tak milujúci, že nás prenáša cez tieto údolia a stále nás vidí hodných požehnať aj napriek nám samým.     

Dovoľ mi povedať niečo, o čom viem, že už teraz vieš—nechoď podľa toho, čo si myslíš, že vidíš. Mnohé zo žien, ktorým závidíš, sú v omnoho horšom stave, ako si ty. Ako ja, aj ony majú manželov, ktorí sa zdajú byť duchovní, navonok duchovne obrovskí, a tak nám iné ženy závidia a často tak rozprávajú verejne, pričom v skutočnosti náš muž a náš vysnívaný život nie je, ako si ho predstavuješ. A vzhľadom na spôsob, akým si ju nepochopila, zvýši sa jej bolesť, keď si vyberie, ctiť si svojho „menej ako čestného“ manžela. Všetky musíme uznať, že nikto nevie, čo sa skutočne deje za zatvorenými dverami, potom ako muž (alebo žena) odíde z kazateľnice alebo po vedení bohoslužby, alebo v životoch tých, ktorých sleduješ v televízii. Veď vieš.  

Samozrejme sú aj ženy, ktoré sú požehnané neskutočnými manželmi,  niektorí dokonca zmenili históriu. Ja som tiež zvykla závidieť týmto ženám. Ale teraz viem, že ak by ktorákoľvek žena poznala život, ktorý vediem teraz, závidela by ona mne! Okrem viery a úplne nepredstaviteľnej pravdy ma rozochvieva, že tento život môže byť rovnaký pre každú jednu z vás! Ja nie som jediná nevesta, ktorú zavolal. Každá jedna z Vás má tú istú príležitosť stať sa Jeho nevestou—nezáleží, aký je tvoj manželský status, sociálny status, fyzická postava, duchovný stav alebo mentálne schopnosti. Nadchýna ma vedomie, že On ťa miluje takú, aká si a miluje ťa, nie napriek tvojim, ale kvôli tvojim slabostiam! „Kým sme ešte boli hriešni, Kristus zomrel za nás“—Nádherné; jednoducho nádherné!

Spätne, keď som zvykla pracovať s Erin a jej spoločenstvo bolo viac spoločenstvom „obnovy manželstva“, ona a ja sme vedeli, že tu nebola žiadna záruka, či ženy, ktoré prišli po pomoc, budú schopné nasledovať princípy (zo zoznamu), aby získali obnovené manželstvo. A ešte horšie, keď raz bolo obnovené, boli tam rôzne stupne požehnania v závislosti od muža, ktorý sa vrátil. Ale teraz sa toto všetko zmenilo! Nové volanie na môj život a zameranie Erin sa začalo sústrediť na verbovanie neviest pre nášho Milovaného. Každý jeden (hoci aj muži, i keď je to ťažšie pochopiť) sú volaní byť nevestou pre toho, Ktorý príde späť aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená“(Efezanom 5, 27). Toto znamená, že každá jedna žena Mu môže dôverovať, hľadať Jeho jediného a každý, kto túži byť milovaný, vyliečený a šťastný, môže byť! Toto sa však stane iba vtedy, keď ty a ja sme ochotné zanechať a stratiť život, ktorý sme plánovali. Je to preto, lebo On potrebuje celé naše srdce, aby bolo slobodné, aby sme mali všetko.

„Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho“ (Matúš 16,25).

„Nevydatá žena a panna sa stará o Pánove veci, aby bola svätá telom i duchom. No vydatá sa stará o veci sveta, ako by sa páčila mužovi“ (1 List Korinťanom 7, 34 –Ekumenický preklad).

Aj nevydatá žena a panna rozmýšľajú o Pánových veciach, aby boli sväté telom i duchom. Ale vydatá myslí na svetské veci, ako sa páčiť mužovi. No toto hovorím na váš prospech, nie aby som na vás hodil slučku, ale aby ste sa čestne a nerušene pripútali k Pánovi.“ (1 List Korinťanom 7, 34:35)

Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce“ (Žalm 37,4).

Keď bol môj život na najnižšej úrovni asi pred rokom (s mojím manželom rozvádzajúcim sa so mnou, aby si vzal nejakú inú), bol to koniec života, v ktorý som dúfala a o ktorom som snívala väčšinu môjho života. Stratením môjho preplánovaného života a otvorením môjho srdca, som sa otvorila úžasne novým a vzrušujúcim zážitkom, ktoré zmenili môj svet. Je mojou nádejou, že budeš mať odvahu urobiť to isté a že to, o čo som sa podelila, zmení tvoj život rovnakým spôsobom.

Naučila som sa jednu úžasnú pravdu. On nikdy nezamýšľal, že doslova musíme zomrieť, aby sme žili v nebi, ani že musíme čakať, kým nás príde vziať ako Jeho nevestu. „Radujme sa a plesajme, vzdávajme mu slávu, lebo nadišla Baránkova svadba a Jeho nevesta sa pripravila“ (Zjavenie Jána 19,7). Buďme reálne, je príliš veľa strašne trpiacich žien: zanedbaných, opustených a trápiacich sa, aby sme si mysleli, že toto je spôsob, akým sme boli my ženy zamýšľané žiť, kým zomrieme. Spôsob, akému sme boli naučené veriť,  nie je jednoducho správny!  

Ježiš nezomrel, aby sme mohli ísť jedného dňa do neba. On položil Svoj život, aby nám dal slobodu už teraz, v každej oblasti našich životov; Jeho krv a Jeho vzkriesenie všetko zmenilo a bolo to kvôli dnešku. To znamená, že ženy ignorujúce túto pravdu budú pokračovať v zničení kvôli nedostatku vedomostí a nádeje. „Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Pretože si odmietol poznanie. . .“(Ozeáš 4,6). Ibaže by sme žili naše životy spôsobom, aby zobrazoval, čo ony môžu tiež mať a keď sa nás opýtajú, jednoducho sa podelíme o naše srdcia pretekajúce láskou!

On Robí Všetky Veci Nové!

Dnes ráno, odhadujem, by si mohla povedať, že som prišla na koniec seba samej, alebo že jednoducho čelím koncu mojej služby, alebo možno oboje. Avšak, som ďaleko od znepokojenia, strachu alebo iných negatívnych emócií. Jednoducho som nadšená z toho, čo sa stane. Dnes ráno som sa zobudila a rozprávala o tom Pánovi. On mi dal nové odhalenie alebo princíp. Povedal mi, aby sme boli požehnané, vyžaduje to od nás, ďakovať Mu a byť zlomené.

„. . . Vzal sedem chlebov a ryby, vzdával vďaky, lámal a dával učeníkom a učeníci zástupom“ (Matúš 15,36).

Tu rozkázal zástupu, aby si posadal na zem. Vzal sedem chlebov, vzdával vďaky, lámal a dával svojim učeníkom, aby ich rozdávali; a oni ich rozdali zástupu“ (Marek 8,6).

„Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku“ (Lukáš 22, 19).

Keď to povedal, vzal chlieb a pred očami všetkých vzdal Bohu vďaky, rozlomil ho a začal jesť“ (Skutky apoštolov 27, 35).

„ . . . vzdával vďaky, lámal ho a povedal: „Toto je moje telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku “ (1 List Korinťanom 11, 24).

Jediný spôsob rozmnožovať a jediný spôsob, aby sa ukázala Jeho sláva je, keď dávame vďaku a dovolíme samým sebe byť zlomenými, aby sme nasýtili tých, ktorí sú hladní po pravde a vyliečili tých, ktorí sú nemilovaní.

Dnes ráno som musela čeliť skutočnosti, že veci VYZERAJÚ tak, že moja služba v kostole sa rozpadá. Ale my všetci vieme (alebo by sme mali vedieť), že najtemnejšie je vždy pred úsvitom; aby sme mali vzkriesenie, musela byť smrť; bez zatláčajúceho nepriateľa, nie je žiadne Červené More. Pán ma ďalej povzbudzoval, prečítať si prísľuby, ktoré mi dal v Izaiášovi a Jeremiášovi až k Malachiášovi. Plakala som vedrá sĺz (od radosti), keď som videla, že 90 percent týchto prísľubov sa splnilo. Preto ma tieto nové krízy katapultujú k naplneniu zvyšných 10 percent zostávajúcich prísľubov, čo často znamená, že sa tak stane, keď budeme čeliť našim najväčším bojom. Toto je dôvod, prečo apoštol Pavol často hovoril a povzbudzoval svojich čitateľov, aby neodpadli a dokončili cestu.  

Bez ohľadu na to, ako veci vyzerajú, chcem pustiť a všetko nechať zlyhať a spadnúť. Tak ako som to urobila v minulosti, všetko dám a jednoducho odovzdám Pánovi. Povedala som Mu, že na tom aj tak nezáleží, pretože On je všetko, čo chcem a potrebujem, takže mi nevadí, ak to všetko stratím a (hoci moja služba v kostole je jediný príjem mojej rodiny, čo znamená, že stratou môjho spoločenstva, by náš domov bol tiež preč)—drahý Pane, Ty si všetko, na čom mi záleží!  

Nie je to iba o mne. Moje deti všetko sledujú, čakajú a v ten istý čas, sa pozerajú (a často veci komentujú), pretože ich otec je ten, kto v súčasnosti prosperuje, kým to, čo mám ja, sa viac a viac rozpadá. Oni vedia a navzájom si pripomíname, že spravodlivosť nakoniec vyhrá vždy a naveky. Toto je spôsob, akým Boh stvoril svet, takže je hlúpe, aby sme sa obávali toho, čo je pred nami, nie?    

„Toto hovorí Pán: „Zlorečený je muž, ktorý dôveruje v človeka a telo urobil svojou oporou, ale od Pána sa mu srdce vzdialilo. Je ako tamariška na púšti, neuzrie prichádzať blaho, býva v púšti na vyhoreniskách, v zemi soľnatej, neobývanej“(Jeremiáš 17, 5-6).

Zápletka Sa Komplikuje

Zaujímavé je, že moja „očividne“ rozpadajúca sa kostolná služba, nie je ani polovica. To, o čo sa idem s Vami podeliť, otrasie väčšinou z vás. Je to dnes presne dva týždne, odkedy som dostala email od môjho BM, ktorý zatriasol mojím svetom. Bol to môj „Abrahámo-Izákovo-oltárový test srdca.“ Iba vďaka Nemu a Jeho láske ku mne, som pomohla cez to prejsť s radosťou a bez náznaku strachu. Som udivená, ako ma zmenil a premenil „Najviac vystrašenú,“ áno, mňa!    

Email prišiel v dátume, ktorý by bol naše 25 svadobné výročie, čo ma nútilo čeliť viacerým veciam, o ktorých som vedela, že by som mohla (nie, myslím, že som vedela, že to bude pravdepodobnosť) čeliť v budúcnosti. Útok bol dvojnásobný.

Najskôr mi môj BM vysvetlil, že zoberie starostlivosť mojich troch najmladších detí, keď sa ožení. Čo je o necelé dva týždne od dnes. Nie si rada, že Zo všetkých strán nás sužujú, ale nie sme stiesnení; sme bezradní, ale nepoddávame sa; prenasledujú nás, ale nie sme opustení; zrážajú nás, ale nehynieme“ (2 List Korinťanom 4, 8:9)?

Vedela som bez akýchkoľvek pochybností alebo strachu, že to, čo sa má stať, bude na dobrú vec. Mohlo to znamenať, že budem žiť hodiny ďaleko od mojich detí, ale aj tak to potom bude dobrá vec. Ako by to bolo možné, nemám poňatia; ale nikto by ma pred rokom nepresvedčil, že by som mohla zažiť takú RADOSŤ pri odchádzajúcom manželovi hovoriacom, že sa ide zosobášiť s niekým iným a so mnou sa rozvedie, pri zanechaní ma s celým naším dlhom, neplatením detskej podpory a pri rozsudku, ktorý zruinoval môj kredit na desať rokov a presadzujúci zničiť moje zdroje (naše rodinné živobytie) zatiaľ, čo budem slúžiť v Hong Kongu a že moje deti by boli na BM svadobnej hostine, keď si vezme DŽ.  

**Prepáč mi, že sa delím s tebou o tieto detaily, urobila som to, aby som si tiež pripomenula číry úžas Boha!! Ako často zlyháme pri uvažovaní a rozmýšľaní nad všetkým, čo pre nás urobil!!

Takže s rovnakým nadšením, akým som bola vystavená rozvodu, ktorý sa otočil do radosti namiesto žiaľu, som objala túto krízu a v priebehu iba 48 hodín sa príliv otočil tak neuveriteľne, že všetko, čo som mohla robiť, bolo chváliť Pána a znova sa do Neho zaľúbiť! Táto kríza sa stala, aby sme boli moje deti a ja požehnaní. Hoci to mohlo byť plánované zlým, Boh to určil pre dobro. Nakoniec, namiesto presťahovania mojich najmladších detí žiť s ich otcom a DŽ, to spôsobilo veci, aby neboli nekryté ich malé srdcia, čo vyústilo k tomu, že môj BM robil plány prísť sem a navštíviť ich (a bez DŽ) aspoň na teraz!  

Táto kríza neodvratne odhalila jednu pravdu. Uponáhľaná povaha môjho BM a rozhodnutie vysťahovať sa, rozviesť sa so mnou, odísť preč a najviac traumatizujúca udalosť pre deti, byť predstavené inej DŽ a mať ju vo svojich životoch, spôsobilo, že sa deti odtŕhajú od milovania ich otca, pretože niesť túto bolesť, sa stalo príliš veľké. Keby som sa pokúsila zastaviť alebo spomaliť čokoľvek môj BM chcel tento rok urobiť, neprežívala by som (a moje deti tiež) novo nájdenú slobodu a radosť, v ktorej sa teraz radujeme!! Dokonca aj „veľmi vzrušujúca svadba“ je teraz pre neho veľmi horko sladká udalosť. Toto je, raz a znova, podrobenie detí tomu, čo by mohlo potenciálne zničiť celú lásku, ktorú mali niekedy k svojmu otcovi. Môj BM to vie a vyjadril to. Teraz taktiež vie, že nemôže zastaviť deti, aby prišli a boli svedkami udalosti, ktorá by mohla navždy zmeniť ich budúci vzťah s ním.

Druhý útok v maily môjho BM vyjasnil, že zničenie našich zdrojov nebolo dostatočné—oni (on a jeho snúbenica) sú rozhodnutí úplne zastaviť moju kostolnú službu, stanovením mnohých klamstiev a ohováraní. Vyjasnili, že ma chcú preč z „manželskej služby“ na dobro, z oboch služieb, nášho kostola a môjho spoločenstva v RMI. A môj BM povedal, že aj keď ho to zasiahne, vezme jeho deti odo mňa preč. No, Nijaká zbraň, kovaná na teba, sa nepodarí a každý jazyk, čo sa proti tebe zdvihne na súde, usvedčíš. To je údel sluhov Pánových a ich spravodlivosť u mňa - hovorí Pán“ (Izaiáš 54,17). Poznajúc Jeho pravdu znamenalo, že keď som počula tie vyhrážky, nebola som absolútne otrasená, namiesto toho som začala byť ešte viac nadšená uvidieť, aké požehnanie vyústi z tohto predného útoku.

Takže, nielenže som umiestnila moje deti na oltár môjho srdca, šla som vpred a oficiálne som umiestnila moju kostolnú službu a moje dobrovoľníctvo v RMI, spolu s mojou možnou budúcnosťou byť úplne sama, dávajúc všetko Pánovi, pretože všetko je aj tak Jeho!

Okamžite mi Pán povedal veľmi jemne v mojej modlitebni, čo musím urobiť. Úprimne, bolo to niečo, čo mi dal na srdce veľmi dávno; ešte keď môj exmanžel* viedol spoločenstvo. Pán mi povedal, aby som všetko nechala a odpísala sa zo všetkých pozícií.  

*Môj BM mi povedal, že nemôžem viac používať pre neho tieto iniciálky; preto uvidíš, že sa začnem na neho odkazovať ako môjho ex alebo exmanžela, nie BM.

Hoci sa viac „nepodriaďujem“ môjmu bývalému manželovi, pretože už nie je viac môj manžel, je nám povedané nesúdiť sa s hriešnym človekom a robiť viac ako nás požiada. „Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať“ (Matúš 5, 40-42).

Tento princíp je veľmi odlišný ako podriaďovanie sa manželovi a potrebuje vedenie Ducha Svätého na kráčanie v ňom, pretože tam nie je ľahká cesta rozoznania.

Tak verím, že prenechaním budem mať viac času písať a tráviť čas s mojimi deťmi!! Nie som si istá, odkiaľ príde náš príjem, ale je to Boh, ktorý zabezpečí „všetky naše potreby podľa Jeho bohatstva“, tak prečo by sme sa mali ty alebo ja obávať?

Boh má skutočne kontrolu, takže VŠETCI Z NÁS by mali oddychovať v Ňom, viac sa neobávať, že urobíme chybu, alebo premeškáme Boha. Stane sa tak až vtedy, keď sme obkolesení nepriateľom a dostávame zadný úder obrovského Červeného Mora, ktoré Boh rozdelí! A keď bude raz rozdelené, vytvorí čistý, rovný chodník nasmerujúci nás PRESNE tam, kde chce, aby sme išli!!  

Či už mám cestu slúžiť, mať deti blízko mňa, aby som ich milovala, pri tom všetkom budem šťastne pokračovať v sústredení sa na zblíženie a jednotu s Pánom. Nájdenie mojej Lásky, konečne, je to, o čo sa delím, keď sa stretnem s akoukoľvek ženou tu, kde žijem a ženami po celom svete. Ak On pre mňa otvorí dvere v pokračovaní rozprávať v kostoloch a na konferenciách, môj odkaz bude navždy „On je všetko, na čom záleží.“

Drahá čitateľka, je to všetko o Ňom, ako sa stáva naším Manželom a o nás stávajúcich sa Jeho nevestou. A to sa stane, len keď budeme chcieť objať nadšene čokoľvek, čo On dovolí, aby prišlo proti nám—vtedy krízy vyústia do stavu „žiadnych sĺz a žiadnej žalosti.“ Žiadne ohrozenie stratou mojich detí alebo spoločenstva alebo príjmu alebo domu ma neotrasie, pretože všetko, čo chcem a potrebujem je On. A hoci si ľudia môžu myslieť, že som využívaná, rovnako ako Ježiš, nikto mi neberie život, položím ho dobrovoľne.

Rovnako  ako  Erin bola citovaná hovoriac, „Môj milý je môj a ja som jeho . . . našla som, koho moja duša miluje. Chytila som ho a nepustila viac . . . som ochorela od lásky(Pieseň Šalamúnová 2,16; 3,4; 5,8). Kiež by sa každá z Vás stala chorá od lásky. 

O Autorke

Michele Michaels prišla do Medzinárodného Spoločenstva Obnovy, keď sa rozvádzala. V tom čase bola matkou dvoch malých chlapcov. Po prečítaní knihy Ako Boh Obnoví Tvoje Manželstvo a Múdra Žena, začala pomáhať Erin Tiele s jej knihami, následne ako sa stretli v Orlande, Floride. Veľmi skoro potom, ako Erin navštívila Michele u nej doma v Koloráde, bolo jej manželstvo obnovené.

Takmer presne o štrnásť rokov neskôr Michele opäť čelila rozvodu, zatiaľ čo pomáhala obnoviť a kontrolovať malú brožúrku Čeliť Rozvodu pre jej kostol. Po návrate do RMI, aby si obnovila myseľ, si začala uvedomovať, že On naplánoval použiť tento zápas pre veľa dobra. Bolo to počas tejto novej kapitoly v jej živote, keď Michele odhalila skutočný dôvod, prečo Boh dovolil, aby prebehol znova ďalší rozvod a čo jej chýbalo: Hojný Život.

Zápisník