„Lež pamätaj na PÁNA, svojho Boha,

ktorý ti dáva silu nadobúdať bohatstvo,

aby dodržal zmluvu, ktorú

odprisahal tvojim otcom, ako je to dnes..“
—Deuterónomium 8,18

 

Koľké z nás veria, že je to skutočne Boh, kto nám dal, áno dal, nám silu urobiť to, čo sme dosiahli a cítime, že sme si zarobili?

Odkaz pre túto kapitolu: Je to Boh, nie naše talenty, ani veľké príležitosti, ani naše vzdelanie, kto nám dal silu a schopnosť mať všetko, čo vlastníme a peniaze, ktoré zarobíme. Mojím cieľom je pomôcť ti a posilniť seba, že ty a ja nemusíme robiť jedinú vec, ani jednu vec, aby sme si zarobili našu cestu v tomto svete. Áno, ide to proti všetkým rozumným myšlienkam, však? Znie to tak duchovne čudne, že nám to nejde do hlavy a hoci by sme to dokázali, bojíme sa skúsiť to zo strachu z toho, čo si ľudia pomyslia a tiež z toho, čo by tiež verenie tomuto skutočne znamenalo v žití dnešných každodenných životoch.

Znamená to, že ak chcem dnes dokázať Božiu pravdu, nemala by som sa dostaviť do práce a že by som mala napísať šek na viac peňazí, ako mám na svojom účte? Nie. Nemyslím si, že to preukáže nič iné ako to, že nemáme potuchy o rozdieloch medzi kráčaním vo viere a hádzaním sa z útesu. Účelom tejto kapitoly nie je skúšať Boha - hoci desiatok je jednou a jedinou oblasťou, časť našich financií (konkrétne náš desiatok), kedy nám Boh sám hovorí, aby sme Ho otestovali, „Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome, a týmto Ma vyskúšajte - hovorí PÁN zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť“ (Malachiáš 3,10).

Moja nádej pre túto kapitolu a túto knihu je, že začneme všetky žiť hojne, ako skutočné dcéry Nebeského Otca, ktorý nám hovorí v Žalme 127,2, že „Zbytočne vstávate pred svitaním a líhate si neskoro v noci, vy, čo jete ťažko zarobený chlieb; lebo On dáva svojim miláčkom spánok,“ čím viac deň čo deň spaľujeme polnočný olej a ťaháme sa pracovať, tým viac sa nájdeme v stave finančnej núdze.

Úprimne, tomuto princípu som verila už mnoho rokov a až, keď som bola na mieste, kde som platila všetky účty, čelila hore dlhov, bez akejkoľvek predstavy, ako za to zaplatiť a rozpadávalo sa to podo mnou, vtedy som skutočne mala možnosť vidieť to, čomu som naozaj verila. A aby sa otestovala moja viera, ako som začala  hovoriť v poslednej kapitole, Boh zaistil, že som mala veľa príležitostí, od vrátených daní, ktoré som zistila, že mi neboli vyplatené, aby som urobila výlety okolo sveta, keď v mojej banke neboli absolútne žiadne peniaze. Boh mi však znova a znova dokázal, že viac než verný, aby som Mu dôverovala.

Je to preto, že naša viera je taká zakrpatená, že to trvá veľa skúšok, áno, tie neslávne známe skúšky, aby sa naša viera natiahla nad rámec toho, čo si myslíme, že dokážeme odniesť. Verím, že som našla to, čo Boh hľadá, napriek tomu, že to vieme, ty a ja sa nemôžeme prinútiť, aby sme prišli na miesto, kde sa nás už strach nebude dotýkať a zvierať nás – On sám nás tam dostane a jemne nás privedie na miesto absolútnej a úplnej dôvery. A ďalšia vec, ty a ja, nedokážeme presvedčiť Boha, že sme sa naučili, čo sme sa potrebovali naučiť, ani tvrdiť, že nemáme strach, keď to tak skutočne nie je. On nemôže byť oklamaný; Ja viem, pretože som bola jediná oklamaná, keď som urobila toto vyhlásenie.

Môžem ti povedať, že to vyžaduje stálu dávku kríz, zmiešané s nekonečnými skúškami, s Bohom ukazujúcim sa práve včas, potom sa objavujúcim príliš neskoro, aby sme skutočne videli a zakúsili Božiu vernosť.

Prečo sa teda On obťažuje alebo lepšia otázka, prečo sa ty a ja obťažujeme v pokračovaní usilovania sa o zažitie Božej vernosti, chcúc intimitu nášho Manžela a chceme sa naučiť dôverovať? Pre mňa je to všetko z jedného dôvodu - poznať Ho, zažiť Ho vo všetkých oblastiach môjho života. Až potom nájdem pravý pokoj a radosť a zažijem nebo na zemi, ktorému budú ostatní svedkami a tiež ho budú chcieť. Je trochu vtipné, že pokoj, radosť a nebo na zemi musia prejsť skúškami života, nie?

Je zvláštne, že pokoj, radosť a nebo na zemi sa nenájdu jednoducho pri výbere ľahkej cesty. A bez ohľadu na to, koľko skúšok prejdeme, práve tu je ďalšia úzka brána, ktorú nám Pán poukáže a vyzve nás, aby sme prešli. Prečo? „A som si istý, že Ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša“ (Filipanom 1,6).

Prostredníctvom týchto absurdných finančných skúšok som skutočne zažila úplnú Božiu moc a vernosť. Dovoľ mi definovať absurdné. Smiešne, pretože je to iracionálne, odporujúce si a nelogické. Je to nelogické, pretože to nenasleduje logické pravidlá, nenasleduje zjavne rozumné dôvody a nedáva nám očakávanú odpoveď. Aby som ti to dokázala, vezmime si iba jeden príklad, napríklad to, čo Boh hovorí o dávaní.

Boh nám hovorí, že keď niečo chceme alebo potrebujeme - je to čas, aby sme dali to málo, čo máme. Určite nelogické, no napriek tomu, toto je spôsob, ako On vytvoril zákony vesmíru. A medzi týmto princípom a princípom gravitácie nie je žiadny rozdiel; je to zavedené, či sa nám to páči alebo nie, alebo či to ignorujeme alebo nie a či tomu veríme alebo nie.

Teraz sa znova opýtam: Kto nám dal silu nadobúdať bohatstvo? Je zrejmé, že máme našu odpoveď - je to On.

Finančné Svedectvo #3

„Tá Stavebná Záloha“

Okamžite po mojom rozvode, som nikdy nemala viac peňazí, ani viac finančných požehnaní! Boh videl moje srdce (podľa mojich skutkov a podľa toho, čo som všetkým hovorila), keď som čelila finančnému krachu a On ma začal odmeňovať podľa mojej viery a dôvery v Neho!

Napriek tomu, bol to ten ukrývaný dlh, čo ma najviac znepokojoval, keď som prvýkrát začala finančne starať o našu rodinu a služobné financie, potom čo môj manžel požiadal o rozvod. A aby pomohol roztiahnutiu mojej viery, Boh sa rozhodol použiť stavebnú zálohu, ktorú sme my (môj manžel a ja) urobili takmer pred dvoma rokmi, aby začalo narastať moje kráčanie vo viere. Je to smiešne, ale z nejakého zvláštneho dôvodu, keď sme to urobili, cítila som, že v tejto našej konkrétnej zálohe bolo niečo veľmi významné.

Ako som to vedela? Pretože môj manžel sa skutočne zľakol a vzdoroval sa „dokonca aj modliť“, o vytvorení zálohy na prvé miesto; argumentoval so mnou o tom, aj keď som nikdy nepovedala ani jediné slovo. Zakaždým, keď sa ma opýtal, čo si myslím, hľadala som Pána a okamžite som bola schopná odpovedať „jemnou odpoveďou“ (to malo odvrátiť hnev, ale nestalo sa to). Jednoducho som povedala: „Neviem, prečo sa za to iba nepomodlíme?“ a keď tento zápas pokračoval, vtedy som začala cítiť, že táto záloha bola významná.

Dámy, kedykoľvek uvidíte odpor, ktorý je neprimeraný tomu, o čom sa diskutuje, môžete si byť isté, že nepriateľ číha na blízku, aby sa vám pokúsil niečo ukradnúť (alebo vašej rodine alebo vašej službe). A to znamená, že nikdy nemôžeš viniť zo žiadnej škody tvojho manžela (alebo BM) alebo kohokoľvek iného, pretože máš moc udržať a získať každé požehnanie prostredníctvom svojej poslušnosti a dôvery v Pána!

Keď môj manžel konečne hodil rukami a zakričal: „Dobre, budem sa modliť!“ vrátil sa o pár minút neskôr a vyzeral úplne inak. Okamžite mal zmenené srdce a vyhlásil, že chce dať zálohu v sume, ktorá bola omnoho väčšia, ako by som kedy snívala, že by sme dali!! A pretože som nikdy nebola zapojená do toho, aby som vedela o našich financiách, o dva roky neskôr som bola úplne v tme, pokiaľ išlo o to, koľko sme zaplatili voči našej zálohe. Až keď som prechádzala rozvodom, ešte predtým, ako bol dokončený, jedného rána v kostole oznámili, že zálohy budú splatné v priebehu niekoľkých týždňov.

Takže, keď som ho uvidela, spýtala som sa môjho manžela, koľko sme ešte dlžní, povedal, že to nevie, ale že by som mohla zavolať do kostola kvôli bilancii. Na moje prekvapenie tri štvrtiny (tisíce dolárov) boli stále na zaplatenie! Aby som to zaplatila, muselo by to skutočne pochádzať od Boha - potrebovala som Ho, aby urobil cestu.

Význam tejto zálohy sa potvrdil znova a znova, keď sa ma môj manžel neustále snažil presvedčiť, aby som to nezaplatila. Povedal mi, že on sa zaviazal, nie ja, takže som to nemusela platiť. Povedal, že by som sa mala spojiť s pastorom, ktorý bol nad slobodnými matkami a vdovami a požiadala o uvoľnenie z toho. Povedal mojim starším synom, že ak budem konať tak hlúpo, určite všetko stratím, vrátane nášho domu, takže aj oni mi začali dohovárať a prosili ma, aby som to neplatila. Pre mňa však každý pokus potvrdzoval, že premeškať vyplatenie tohto, by bola pre mňa a našu budúcnosť obrovská strata vzhľadom k našim financiám.

Dovoľ mi sem doplniť niečo dôležité: zakaždým, keď sa so mnou môj manžel rozprával, boli sme stále zobratí, ale odkedy sa odsťahoval a požiadal o rozvod, zakaždým, keď sa so mnou rozprával, som sa ho opýtala, či mi to hovorí alebo ma varuje. Vždy trval na tom, že sa musím rozhodnúť (že on bol iba znepokojený a nechcel, aby som urobila chybu, ktorá by znamenala, že stratím svoj domov - pamätáš, povedala som, že záloha bolo veľké množstvo?). A zakaždým som ho ubezpečila, že sa za to budem modliť, čo som urobila. A zakaždým mi Boh naďalej hovoril, že On mi ukáže ten spôsob.

To je ďalší bod, ktorý chcem uviesť – neexistoval žiaden spôsob, ako by som mohla nájsť spôsob zaplatiť túto zálohu, nič z toho. Finančne som už bola tak ďaleko zatlačená do Červeného mora, že moje podpätky začínali byť mokré! Boh musel byť ten Jediný, kto to urobí, čo som tiež neustále hovorila svojmu manželovi a synom na konci každého ich prosenia ma.

Zaujímavé je, že ten deň, kedy bola záloha splatná, prišiel a odišiel. Boh mi stále neukázal spôsob, ale keď som sa modlila, stále som cítila, že Boh chce, aby som Ho hľadala, aby to zaplatil aj keď už bolo neskoro! Potom počas večernej služby náš hlavný pastor oznámil, že „každý, kto ešte nezaplatil zálohu, bol uvoľnený z toho, čo dlhoval!“ Hovoril mi Boh, že som bola uvoľnená? Vrátila som sa teda späť do svojej modlitebne a spýtala som sa Ho, či ku mne hovoril prostredníctvom pastora; napriek tomu ma znova ubezpečil, že urobí spôsob a že chce, aby som to zaplatila!

Takmer celý mesiac po splatnosti zálohy mi Boh ukázal cestu!! Úprimne som bola tak nadšená, že som mohla vypísať ten šek, a čo to zhoršilo, vedela som, že On chce, aby som čakala ďalšie tri dni na naše modlitebné stretnutie, aby som ho mohla dať do milodarov! A dokonca potom, iba dve minúty pred tým, ako som mala šek vložiť do nádoby na milodary, nepriateľ mal drahého priateľa nakloneného dopredu, aby mi povedal niečo, čo by ukradlo radosť, ktorú som zažívala, keď som sledovala milodary prichádzajúce mojím radom!!

Drahá čitateľka, až keď si stlačená z každej strany, vtedy skutočne zažiješ vernosť a nádheru Boha. Za menej ako tri hodiny neskôr, ma Boh požehnal nad moje sny!! Dokonca aj teraz sa moje oči plnia slzami, keď premýšľam o tom, aký úžasný Boh je!!

Ako som už spomenula, len tri hodiny po vložení šeku do milodarov som dostala e-mail od členky spoločenstva, ktorý hovoril, že Boh to položil na jej srdce „zasiatie významného semena“ do mojej služby!! To semeno predstavovalo PRESNÉ množstvo celej zálohy!!! Videla si to?? Nebolo to len to, čo som dala ako milodar pred 3 hodinami, ale bolo to všetko, čo sme dali za dva roky - celá záloha!!

To však nie je koniec požehnania. Keď som volala a povedala som to svojim synom, otočili sa a zavolali svojmu otcovi, ktorý potom zavolal mne (a nechal mi odkaz na mojom telefóne), aby mi povedal, že som mala pravdu a že sa mýlil! Povedal mi, že bol zo mňa taký šťastný. Toto bolo obrovské (ako som si istá, že by bolo pre teba)!!!

Ako uzavriem túto kapitolu, dúfam, že to, o čo som sa s tebou podelila, ti dá vieru dôverovať Bohu so všetkým!! Dovoliť, aby ťa Pán naplnil s Jeho láskou, ktorá vyženie všetok strach v dôveru tvojho Otca, že uspokojí všetky tvoje potreby – naťahovaním tvojej viery v Neho prostredníctvom skúšok, ktoré majú ukázať, že On je verný.

Pamätaj tiež na to, že môžeš dokonca aj vidieť konečný termín prísť a odísť, ale Boh nie je viazaný termínmi ani smrťou!! Veľmi často čaká, ako to urobil s Lazarom (keď čakal, kým bude v hrobke a začne páchnuť)! Alebo ako to urobil Boh so zálohou. Jeho načasovanie je dokonalé a zvyšuje napätie a zhromažďuje viac ľudí, ktorí sú svedkami Jeho vernosti.

A nakoniec, ak máš iných ľudí, ktorí ti môžu finančne pomôcť, určite k nim nechoď po pomoc (a preto som finančný zánik mojej situácie skrývala tak dlho). Každý, okrem Boha, má obmedzené zásoby. Nepredávaj seba ani svoju rodinu ani svoju službu v núdzi! Spoj sa s Otcom, ktorý všetko vlastní a je štedrejší (a milujúci), ako ktokoľvek stvorený!! Stále pamätaj, že to bol Otec, ktorý poslal Svojho Syna, ktorý sa stal naším Manželom a ktorý nás zahŕňa Svojou láskou!

„V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske“ (1 Jánov list 4,18).