No najskôr viac ako TUCET

svedectiev o obnovených manželstvách!!

Manželka sa priznala k hriechu cudzoložstva

Žena krásneho výzoru bola mučená vo vnútri. Táto žena niesla bremeno, ktoré jej bránilo v radosti a pokoji, ktorý kedysi poznala. Niesla bremeno utajeného hriechu, o ktorom Boh naliehal, aby ho vyznala. Vyznať sa pred druhými je vždy ťažké, no strach z odmietnutia od tých, ktorých najviac miluješ, ťa môže držať v zajatí, lebo sama nesieš toto tajomstvo.

Jedného večera stretla ženu, ktorá mala obnovené manželstvo vďaka zavedeniu princípov z knihy Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo. Konečne sa cítila bezpečne a podelila sa s ňou o detailoch z toho, ako spáchala cudzoložstvo. Táto krásna žena mala zakrytú hlavu kvôli jej náboženstvu, tak ako sa mohla stať obeťou hriechu cudzoložstva? Keď rozprávala, držala si svoj odev tesne okolo krku a súčasne si zakrývala členky, a otvárala svoj príbeh. Dôvod jej cudzoložstva, ako je vysvetlené v knihe Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo je, že my nebojujeme iba s "telom a krvou!" Bojujeme v duchu, či o tom vieme alebo nie. Biblia nám hovorí, že existuje duchovné zlo v nebeských sférach. Stalo sa to jedného dňa počas práce - padla do cudzoložstva.

Povzbudená svojou priateľkou, vyzvala svoj hriech pred manželom a všetko, čoho sa obávala, že by sa mohlo stať, sa stalo! Jej manžel, rodina a priatelia, všetci ju odmietli. V ponížení bola požiadaná, aby opustila svoj kostol, keď sa priznala k cudzoložstvu. A tak išla domov a čakala, kedy Boh zasiahne.

Do dvoch týždňov jej manžel odpustil a zobral ju, aby si pozrela nový kostol v ich okolí, aby spolu urobili "nový začiatok." Jej manžel bol spasený v ich novom kostole a stal sa úžasným duchovným vodcom a manželom, ktorý dokázal odpustiť. Čo sa stalo, že spôsobilo taký náhly zvrat v jej živote? Objav to v knihe Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo!

~Laurie* vo Vermonte, OBNOVENÉ

*Meno bolo zmenené. Každé jedno z týchto svedectiev dnes je krátke, no stále sú to veľmi silné svedectvá, s ktorými sa chceme s tebou podeliť. Väčšina žien chcela, aby ich mená neboli použité, my ich poznáme a dali sme im naše slovo. Dúfame, že toto použiješ a tiež aj iné svedectvá, aby si budovala vieru v Božiu schopnosť, tak, že Mu jednoducho dôveruješ tak veľmi, že poslúchneš.

ZRAZU!!

Žena trpezlivo počúvala ako sa niekoľko ďalších žien zverovalo s tým, ako jednajú s cudzoložstvom svojich manželov. Všetko to boli kamarátky, ktoré dostali knihu Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo. Zavádzala princípy, o ktorých čítala dookola v tejto knihe, no nevidela a ani nehovorila so svojim manželom viac ako rok!! Ako sa môžu veci zmeniť, keď neexistoval spôsob, akoby mohol manžel vidieť tieto zmeny v nej? Už viac nebola ženou, ktorú jej manžel opustil; Boh ju zmenil tým, že čítala a zavádzala princípy z knihy Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo.

 Bola veľmi zamyslená, keď k nej prišla jedna žena. (Manžel tejto ženy sa vrátil domov po dvoch rokoch oddelenia a rozvode.) Povedala, "Napriek tomu, že nemáš žiaden kontakt a ani žiaden spôsob, akoby si mohla manželovi ukázať, že si sa zmenila, Boh vidí! Ty a ja vieme z tejto knihy, že ak hľadáme radosť v Pánovi, dá nám to, po čom túži naše srdce! Nezáleží na tom, či on vidí zmeny v tebe; Boh ich vidí. A keď Boh zasiahne, verím, že sa to stane zrazu!" Do niekoľkých týždňov, zatiaľ čo bola v práci, dostala telefonát od muža, ktorý sa s ňou začal priateľsky rozprávať. Spýtal sa jej, ako sa má, ako sa jej darí v práci a potom povedal, "Ty nevieš, kto som, však?" Keď povedala, "Nie," on zrazu povedal, "To je Don." Povedala, že práve sa chcela spýtať "Don aký?" - no niečo ju zastavilo. Bol to jej manžel!! Potom sa jej spýtal, či sa s ňou môže stretnúť. Začala sa triasť a tak povedala, že niekto práve vošiel dnu a spýtala sa, či mu môže zavolať za 10- 15 minút. 

Keď mu zavolala späť, pozval ju na večeru. Na večeri jej povedal, "Skúšal som všetko, aby som sa ťa zbavil, no nemôžem prestať na teba myslieť. Chcem ťa späť. Chcem späť našu rodinu. Chcem obnoviť naše manželstvo!"

 Boh je taký neuveriteľný! "Obnoviť" je presné slovo, ktoré použil môj manžel. To  nie je slovo, ktoré by sme často v našom slovníku používali - toto je naozaj zázrak nad zázrak.

Boh vložil lásku a túžbu do Dana po svojej žene - ktorej nevedel uniknúť! Musíš mať vieru. Uver! Boh je schopný, okrem tohoto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme! Nezúfajte, ak ste nepočuli alebo nevideli svojho manžela. Boh pohne srdcom vášho manžela alebo vytvorí stretnutie. Iba sa uisti, že si pripravená! Tak rýchlo ako sa dalo, sa jej manžel nasťahoval ku nej. Neskoršie začali chodiť na časté malé výlety, druh ďalšej manželskej cesty! Jej manžel tiež zaplatil VŠETKY jej účty. Väčšina z nich boli po dni splatnosti.

Príď na to, čo sa táto žena naučila v knihe Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo. Boh chce zasiahnuť ZRAZU v tvojej situácii!

~Margie*  z Utahu, OBNOVENÉ

Manželstvo obnovené po 10 rokoch

Žena prišla do nášho spoločenstva a zúfalo chcela nájsť pravdu. Bez ohľadu na to, koľko skúšok, pokušenia alebo nepriaznivých situácii prišlo do jej života, nevzdala sa a neprenechala svojho manžela DŽ! Svet sa jej zrútil pred 10 rokmi, keď sa jej manžel zaplietol s druhou ženou. Vo svojej bolesti plakala k Bohu, aby zachránil jej manželstvo. Božia vernosť ju previedla cez túto dlhú cestu vo viere, keď ju jej manžel (veľa krát) opustil a vrátil sa k tejto cudzoložnej žene.

Počas týchto mnohých rokov nevery jej manžela sa naučila o láske, trpezlivosti a láskavosti. Naučila sa radovať sa z pravdy. Verila všetkému, dúfala všetkému a všetko vydržala. A napokon sa naučila, že pravá láska "nikdy nezanikne"!

Po 10 rokoch nádeje našla Spoločenstvo obnovy. Začala zavádzať tieto princípy, ktoré našla v knihe Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo. Po iba niekoľkých mesiacoch, počas ktorých zavádzala princípy z tejto knihy, sa jej manžel vrátil domov nastálo. Jej manžel začal s ňou dokonca chodiť do kostola. Zaujímavá poznámka: druhej žene bola diagnostikovaná choroba lupus. Kniha zjavenia 2:22 "Hľa, vrhnem ju na lôžko bolestí a tých, čo s ňou cudzoložia, do veľkého súženia, ak nebudú robiť pokánie z jej skutkov." Jej manžel je doma a je verný viac, ako osem rokov!

~Melanie z Floridy, OBNOVENÉ

Nič nie je nemožné

Jedna žena, ktorá prišla do nášho spoločenstva nám na rovinu povedala, že nechce, aby bolo jej manželstvo zachránené; chcela sa rozviesť a nájsť si niekoho iného. Povedala, že nenávidí svojho manžela, jej rodičov a každého. Povedala nám, že nikomu neodpustí!

Kniha nám ukazuje, že Boh povedal, "človek si v duchu rozvažuje svoju púť, ale Pán riadi jeho krok" (Prís. 16:9). Boh môže zmeniť srdcia tak, ako On chce (Prís. 21:1). A ak veríme, môžeme "pohnúť vrchom" (Mat. 17:20)! Táto žena bola určite vrch hnevu, no Jeho Slovo hovorí, že Jemu nie je nič nemožné (Mat. 19:26)!

Rozvodové papiere boli vyplnené. A čoskoro nato sa mali stretnúť na súde. Každý krok vyzeral ako porážka. No veci sa úplne zmenili. Pred súdnou sieňou manžel zažil zmenu srdca. Obrátil sa na svoju ženu a povedal, "Čo tu robíme? Poďme domov." Odišli držiac sa za ruky. Čo sa stalo? Prečo tá zmena? O mesiac neskoršie by sme neboli túto ženu spoznali. Vyzerala krásne a hnev a nenávisť sa z jej tváre stratili. Ak chceš prísť na to, čo sa stalo, nájdeš to v knihe Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo.

~Leah* teraz žije vo West Virginii, OBNOVENÉ

Povedala manželovi, aby odišiel!

Žena prišla do Spoločenstva obnovy, no nebola zlomená ani opustená. Nie, jej situácia bola odlišná od tých, ktoré si kúpia knihu Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo. Situácia s jej manželom spôsobila, že bola nahnevaná, trpká a namrzená! Všade hľadala pomoc: podporné skupiny, poradcov a veľa kníh, ktoré by jej pomohli vyriešiť problémy, ktoré mala so svojim manželom, o ktorom povedala, že bol alkoholik a drogovo závislý.

Mala toho dosť. Manžela vyhodila z domu - tak urobila už niekoľko krát predtým. Nasledovala rady, ktoré dostávala od každého; nanešťastie nič nezmenilo jej situáciu. Veci sa nevyhnutne zhoršili. Čo sa naučila z princípov v knihe Ako Boh môže  obnoví tvoje manželstvo, bolo úplne niečo iné, ako to, čo počula predtým.

Napokon sa naučila, že dôvody jej problémov sú úplne iné ako tie, ktoré opakovane počula. Bola úplne naočkovaná psychológiou a nebiblickými princípmi, o ktorých počula a čítala, že viac nevedela rozoznať pravdu. Keď sa naučila princípom z knihy Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo, slová sa stali mečom, ktoré rezali do kostnej drene! Naučila sa nebezpečenstvu vládnutia nad manželom, keď mu povedala, aby opustil dom. Naučila sa správnemu spôsobu, ako vyhrať manžela: bez slova. Naučila sa, ako jednať s mužom, ktorý bol priviazaný k hriechu alkoholu. Naučila sa, že nútené oddelenie podporuje k cudzoložstvu a VŽDY zveličí túto skúšku. Do týždňa si pozrela všetky verše z Biblie, ktoré boli uverejnené v jej vlastnej Biblii.

Na jej prekvapene, nemohla nájsť ŽIADEN základ z Písma, čo by podporil čin, ktorý vykonala svojmu manželovi. Dokonca zavolala do kostola a prosila ich, aby jej ukázali, že to, čo urobila, bolo správne. Povedala, že musela spochybniť toto Písmo, ktoré dostala v knihe Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo. Nevedeli jej dať žiadnu odpoveď. Iba ju povzbudili, aby ho nepustila domov a nedovolila mu návrat.

V jej zmätení, bolesti a hneve, táto žena naozaj hľadala pravdu. Napokon požiadala svojho manžela, aby sa vrátil domov. Keď bol doma, dala mu rešpekt ako hlave rodiny a duchovnému vodcovi. Prestavba ich domu nebola ľahká, ani rýchla, no VŽDY stabilná. Neskoršie sa jej manžel priznal, že plánoval spáchať cudzoložstvo, keď ho prinútila, aby odišiel. 

Muž tejto ženy je doma už viac ako deväť rokov bez pitia a drog! Stal sa dokonca diakonom vo veľkom kostole.

~Barb* z New Jersey, OBNOVENÉ

Druhá žena ÚPLNE mimo scény!

Napísala nám žena s tulcom plným detí. Bola vo veľmi bolestivej situácii. Jej manžel bol v cudzoložnom vzťahu so ženou, s ktorou táto žena pracovala. Jednej noci jej manžel a táto druhá žena prišli na miesto, kde pracovala, sedeli túžobne pri sebe a dokonca sa bozkávali pred jej očami!

Oheň vyšľahol, keď ju jej manžel, ktorý si nemohol nájsť apartmán pre seba a jeho cudzoložnú ženu, požiadal, aby sa pobalila a odišla aj s deťmi. Jeho žena bola taká unavená, no myslela si, že je to "na dobré"! No Pán jej verne objasnil pravdu. Keď si uvedomila, že toto bola určite pasca a nástraha od nepriateľa, modlila sa, aby mohla zostať. V tú noc manžel prišiel domov a povedal, že nechce, aby odišla.

Do týždňa sa nám dostalo, že jej manžel je doma a druhá žena je úplne mimo scény! Tiež povedala, že keď vošla do spálne, videla manuál pre mužov na jeho strane postele!! Nevedela, kde ho zohnal. Tiež povedala, "Môj manžel nikdy ani nečítal!" Chvála Pánovi za Jeho vernosť!!

~Cindi* z Pennsylvanie, OBNOVENÉ

Priateľka sa odsťahovala!

Naša kancelária dostala telefonát kvôli knihe Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo zo Severnej Alabamy. O týždeň neskoršie, keď sme sa ozvali, matka tejto ženy (ktorá objednala knihu) bola potešená, keď počula, že je to Spoločenstvo obnovy. Bola taká potešená a povedala, že jej dcéra práve dostala telefonát od svokry, ktorá jej povedala, že manželova priateľka sa práve odsťahovala z manželovho bytu a potom sa jej dcéra, jeho manželka nasťahovala!

~Brenda* z Alabamy, OBNOVENÉ

VŠETKO urobila nesprávne!

Žena, ktorá bola zničená kvôli oddeleniu s manželom, stretla ženu, ktorá mala obnovené manželstvo so svojim manželom. Keď počula princípy z knihy Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo, povedala, "Urobila som všetko nesprávne; no nevedela som to!" Čím sa viac naučila, tým viac plakala, "Nikdy som si neuvedomila ako málo viem o tom, čo hovorí Biblia." No stala sa nadšenou z Božej schopnosti, ktorý môže otočiť veci v jej manželstve.

Nasledujúci víkend opäť plakala, no tento krát to boli slzy radosti! Veci sa úplne zmenili. Jej manžel povedal, že kvôli týmto zmenám, ktoré v nej videl počas predchádzajúcich dvoch týždňov, vedel, že ich manželstvo bude funkčné. Povedal, že v ten deň zastavil rozvod na poslednom konaní"! Uslzená sa pozrela na manželovu ruku a videla, že má obrúčku - niečo, čo neurobil od ich svadby!

~Jan* z New Hampshire, OBNOVENÉ

Manžel stál na prahu dverí s kufrom!

Pred rokom, keď som hovorila v kostole, jedna žena ohúrene sedela, keď počúvala moje svedectvo. Potom išla k stolu s knihami a kúpila si Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo.

Išla domov a začala čítať túto knihu dookola. Jedného večera počula, ako niekto zaklopal na dvere. Keď otvorila, videla svojho manžela, ktorý bol preč osem mesiacov, a stál tam s kufrom v ruke. Vrátil sa domov. Chvála Pánovi!!

~Breanne* z Kalifornie, OBNOVENÉ

Mama a otec sa viac nehádajú!

Žena nám napísala, aby nám povedala, že si myslela, že má úžasné manželstvo, až pokiaľ sa jej manžel nepriznal s obrovským hriechom, ktorý ukrýval. A vtedy sa všetko začalo rúcať. Stále bojovali. Časom sa jej manžel dostal na šikmú plochu a uvažoval o samovražde.

Potom si objednala knihu Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo. Začala vážne čítať tieto strany a verne písala "Osobné odovzdania," ktoré aj podpisovala na konci každej kapitoly. Potom si kúpila pracovnú knihu pre ženy a urobila všetky domáce úlohy. Tiež zlepšila svoj modlitebný život a našla jednu priateľku, ktorej sa vyznala zo svojich omylov a ktorá sa s ňou modlila.

Práve dnes napísala, že má NOVÉ manželstvo!!! Dokonca aj jej deti si uvedomili, že "Mama a otec sa viac nehádajú"! Práve si objednala 10 kníh. Povedala, "Poznám tak veľa žien, ktoré potrebujú tento odkaz!"

~Samantha* v Oregon, OBNOVENÉ

Manžel oslobodený od alkoholu.

Žena kontaktovala Spoločenstvo obnovy. Dopadla na dno kvôli manželovmu pitiu. Snažila sa zaviesť každú metódu, ktorú si prečítala od žien alkoholikov. No aj tak každé zotavenie sa bolo iba dočasné. 

Manželstvo sa rúcalo. Odcudzili sa. Cítila, že keby ju naozaj miloval, prestal by piť. No jej manžel bol presvedčený, že ho viac nemiluje, kvôli spôsobu, ako s ním jednala. Povedal, že jej choré zaobchádzanie spôsobilo, že pil viac, lebo cítil, že veci sú beznádejné.

Povedala nám, že miluje svojho manžela, no všetky knihy hovorili o tom, aby sa od neho vzdialila, lebo boli na sebe závislí a tým mu veci uľahčovala. Povedala nám, že "skúsila všetko" a bola pripravená vzdať sa. Povzbudili sme ju, aby "hľadala Boha." Povedala, že aj to skúšala. Povedala, že išla za svojim pastorom, ktorý vyzval jej manžela. To iba veci zhoršilo a on odišiel z kostola.

Keď napokon padla na dno, plakala k Pánovi. Nasledujúce ráno stretla ženu, ktorá mala obnovené manželstvo a ktorá súhlasila, že sa bude za ňu modliť.

Iba o dva týždne neskôr, keď si myslela, že jej manžel je v práci, dostala od neho telefonát. Zdalo sa, že je v ich novom kostole a bol vyzvaný staršími a pastorom kvôli jeho pitiu.

Tentokrát bola šokovaná, lebo nikomu v kostole nepovedala, kvôli problémom, ktoré to v minulosti vyvolalo. Starší v kostole ho prinútili, aby súhlasil a išiel na jednu kliniku a vyhľadal pomoc.

Prišli k domu, vyzdvihli jeho veci a išli do iného štátu. Manžel tejto ženy prišiel o tri mesiace, úplne nový muž, zapálený za Pána. Stal sa duchovným vodcom ich rodiny a aktívnym členom v ich novom kostole. Môžeš vyskúšať všetko, no ak tak robíš, sľubujem, veci sa iba zhoršia. Vyskúšaj IBA Boha!! Vzdaj sa psychológie a jej metód; to je duchovné cudzoložstvo! Choď za Bohom, dôveruj Mu a On okamžite zmení tvoju situáciu.

~Sandy* z Kanady, OBNOVENÉ

Manžel chcel randiť s inými ľuďmi

Žena, ktorá bola vydatá iba niekoľko mesiacov, nás kontaktovala. Bola hlboko zranená, lebo jej manžel začal tráviť noci vonku "s chlapcami." Keď sa ho pokúšala konfrontovať, videla, že neodpovedá a je dokonca nevraživý. Čoskoro oznámil, žeby mali randiť s inými ľuďmi. Vtedy vedela, že je v tom iná žena. Tesne po tom, ako sa tento pár zosobášil, prestali chodiť do kostola. Teraz, keď sa pokúšala modliť sa, cítila sa vinná a bezcenná; no aj tak nevedela, čo iné by mala robiť, alebo na koho sa obrátiť. O dva dni sa ocitla na stretnutí o domácom vyučovaní.

A preto, že nemala deti, nechápala, PREČO tam išla! Krátko po tom, ako sa to začalo, rozhodla sa, že odíde, no cez reproduktor počula, ako nejaká žena hovorí svedectvo o obnovenom manželstve. Vtedy vedela, že Pán vypočul jej modlitby o pomoc. Keď reproduktor prestal, utekala k stolu s knihami a kúpila si Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo a pracovnú knihu. Uvedomila si, že jej manželstvo bolo postavené na pohyblivom piesku a padlo.

Potrebovala vytrvalosť a vieru, aby vydržala ďalších sedem mesiacov, keď jej manžel požiadal o rozvod. No jej manžel nemohol poprieť zmeny, ktoré videl v jej živote. No aj tak urobil všetko, čo mohol, aby ju od seba odstrčil. Randil s novými ženami, predvádzal sa pred ňou a neskoro jej volal, aby jej povedal o detailoch, ktoré NECHCELA POČUŤ. Jeho cieľom, ako neskoršie povedal, bolo, aby ho začala nenávidieť.

No táto žena odmietala zápasiť a bojovať o rozvod. Frustrovaný, zastavil rozvod. Povedal, že "sa cítil vinný, lebo nebojovala." O niekoľko mesiacov neskôr Pán použil tragédiu, ktorá sa stala v jeho osobnom živote, ako "budíček." Jeho najlepší priateľ si vzal život. Po tomto šoku zavolal svojej žene a oľutoval jeho neveru. 

Dnes po štyroch rokoch, sú stále "šťastne zobratí" a majú DVE drahocenné malé dievčatká. Obaja súhlasia, že je to úžasné vedieť, že sú spolu navždy a že ani jeden z nich nerozmýšľa ani nehovorí o odchode, ako to v minulosti zvykli.

~Renea* v Montane, OBNOVENÉ

Manželstvo rodičov obnovené po tom, ako sa otec znovu oženil!

Žena, ktorá prišla na našu stránku nám napísala, že jej rodičia, za ktorých sa modlila sa práve ZNOVU VZALI!! Aleluja!! To, čo malo byť ich 50 výročie, v ten deň  otec požiadal jej matku, aby si ho opäť vzala a ona povedala "áno!" Jej mama povedala, že otca vždy milovala a verila mu, napriek tomu, že sa rozviedli a on si vzal druhú ženu.

Otcova druhá manželka práve zomrela na Alzheimera. "A dal som jej čas, aby robila pokánie; ale nechce sa kajať zo svojho smilstva. Hľa, vrhnem ju na lôžko bolestí a tých, čo s ňou cudzoložia, do veľkého súženia, ak nebudú robiť pokánie z jej skutkov" (kniha zjavenia 2:21-22). 

Čo zmenilo jej otca? Je to očividné, že Pán použil tieto roky utrpenia jeho ženy a toho, že sa on musel o ňu starať (čo bolo pre neho veľké súženie), aby ho to priviedlo bližšie k Pánovi. Božie Slovo je pravda a On je verný! Chvála!

~Glorini* rodičia zGeorgie, OBNOVENÉ

 

Čo je zlé na poradenstve?

Môžem povedať že takmer všetko! Najväčšia väčšina žien, ktoré vyplnia náš dotazník manželského ohodnotenia uvedú, že v istom čase navštívili poradcu kvôli manželskej kríze—a skoro všetky ženy nám povedia, že požiadali svojich manželov, aby išli do poradne. Prečo?

Lebo každá jedna z nás sme boli presvedčené, že poradenstvo je RIEŠENIE na naše manželské problémy. AVŠAK každá z nás, ktorá sa zotavila zo zničenia a bola schopná hľadať BOHA kvôli obnove, komplikovaným spôsobom prišla na to, že poradenstvo ako riešenie na manželské problémy jednoducho NIE JE pravda.

Áno, súhlasím, že toto je silné prehlásenie, no dovoľ mi, aby som to podložila skutočnosťami.

Po prvé, keby poradenstvo bolo "riešenie," potom s nárastom poradcov, vrátane Kresťanských by to malo za následok POKLES stroskotaných manželstiev. No štatistiky ukazujú opak. Namiesto toho máme obrovský NÁRAST, skoro úmerný s množstvom poradcov! Tí, čo podporujú poradenstvo, hlavne poradcovia sami o sebe, dávajú ospravedlnenie, že manželské problémy sa šíria tak rýchlo, a poradcovia nie sú schopní udržať krok, a to preto znamená, že potrebujeme VIAC poradenstva!

Nanešťastie aj toto je klamstvo.

Pravdou je, že väčšina tých, ktorí dostávajú manželské poradenstvo, sa ocitnú v HORŠOM manželskom probléme! Stalo sa to nám všetkým a ja iba hádam, že ak si aj ty išla do poradne, zažívaš ten istý výsledok—tvoje manželstvo sa ZHORŠILO, veľmi zhoršilo!

A aj keď neexistujú verejné štatistiky, ktoré by toto uvádzali, vieme, že je to pravda kvôli ženám, ktoré skončia TU, v našom spoločenstve. Stále a stále a stále a stále prichádzajú ženy, ktoré prinútili svojich manželov, aby išli do poradenstva a potom lamentujú, že sa veci OVEĽA ZHORŠILI odkedy sa začali stretávať s poradcom! Ženy, ktoré idú samé, sú tiež náchylné k deštrukcii, kvôli "radám" ktoré títo ľudia dávajú a propagujú. Profesionáli, ktorí cez to nikdy neprešli,  ako by mohli vedieť, čo je v stávke a aký je správny spôsob radiť niekomu?!?

Dokonca aj tých pár čo idú, napriek nášmu varovaniu, ktoré sa rýchlo vrátia, aby nám povedali, ako sa mýlime—neskoršie sa vrátia a povedia, že sme mali PRAVDU—a tak veľmi si želajú, aby nás boli poslúchli! Prosia nás, aby sme im pomohli spamätať sa a dostať sa na miesto kde boli predtým, ako išli do poradenstva! Pravdu povediac od začiatku pôsobenia nášho spoločenstva sme NIKDY nepočuli, žeby poradcovia pomohli manželstvu—iba mu uškodili. Najničivejšie zo všetkých je párové poradenstvo.

A tak, ak tvoj manžel ODMIETOL ísť k poradcovi s alebo bez teba—potom musíš ĎAKOVAŤ BOHU, že to zariadil!

Keby moji vlastní rodičia hovorili pred NIEKYM o vlastných ťažkostiach, som presvedčená, žeby sa nikdy k sebe nevrátili. Počas "poradenstva" (či už individuálneho alebo párového), celkový účel stretnutia je vyzvať ľudí, aby HOVORILI o svojich problémoch! Čo to znamená po duchovnej stránke je, že dávaš ŽIVOT a SILU minulosti, ničeniu—čo zvyšuje ničenie!! Boh nám hovorí niečo úplne iné, čo sa týka rozprávania o zlých veciach a dokonca nás varuje, aby sme sa neobzerali!

"Lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť"—Efezanom 5:12

Nie že by som ho už bol dosiahol, alebo že by som už bol dokonalý, ale bežím, aby som sa ho niekedy zmocnil, ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa. Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a uháňam za tým, čo je predo mnou. Bežím k cieľu, za víťaznou cenou Božieho povolania zhora v Kristovi Ježišovi”—Filipanom  3:12–14

Tu je to, prečo poradenstvo stroskotáva a napokon ničí manželstvá.

Je veľa dôvodov, no tu je aspoň pár z nich:

1. Toto "riešenie" zlyháva a ničí manželstvá, lebo Boh nám hovorí, že ON JE náš "Zázračný Radca," a vždy, keď umiestnime niekoho iného na PRVÉ miesto, rušíme prvé prikázanie, že nebudeme mať nikoho iného nad nami, iba BOHA!

"A bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja"—Izaiáš 9:6

2. Základ skoro KAŽDÉHO poradenstva, dokonca aj Kresťanského poradenstva ja položený na piesku—psychológii—čo má svoje vlastné náboženstvo založené človekom, ktorý nenávidel Kresťanstvo a chcel ho zničiť.

Trochu sa o tom podelíme neskoršie v tejto lekcii o psychológii, lebo kŕmi epidémiu rozvodov, ktorú Cirkev zažíva.

A ak pochybuješ, či to, čo hovoríme je pravda, chceli by sme, aby si hľadala pravdu a prečítala si knihu, ktorá o tom píše do hĺbky. The Seduction of Christianity od Dave Hunt je na Amazon.com a ak si kúpiš použitú, dostaneš ju za pár centov. Ak si odborníčka v psychológii, silne ťa vyzývam, aby si si prečítala túto knihu, ak chceš naozaj nájsť pravdu.

3. Pravdou je, že princípy, ktoré sa používajú v poradenstve, sú v rozpore s tým, čo Boh povedal, aby sme robili! V poradenstve, individuálnom a/alebo párovom sú povzbudení, aby hovorili veci, veci o ktorých im bolo povedané, že vyliečia ich manželstvo. No s každou jednou z nás, ktorá prešla poradenstvom a bolo nám povedané, aby sme hovorili veci, ktoré sme chceli povedať našim manželom, teraz so "svedkom" dúfajúc, že on alebo ona bude na "našej strane" no s hrôzou sme počúvali, keď mali naši manželia šancu hovoriť!! Keď sa otvoril (tak, ako sme ho žiadali, aby urobil) a hovoril nám veci. Každý našiel rany, ktoré sa stali skoro neznesiteľné a neskoršie viedli k zničeniu našich manželstiev.

Prečo? Lebo Boh nás v Prísloví 17:28 varoval, že "Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho, keď zatíska pery, za rozumného."

Rozumnosť je definovaná ako "jednať tak, že preukazujeme starostlivosť a myšlienky týkajúce sa budúcnosti"—presne!

Ako ženy, hlavne keď počujeme veci, ktoré nás zraňujú, naše mysle si dookola a dookola prehrávajú tieto veci, ktoré nám ublížili—čo nás napokon zničí a často ovplyvní našu lásku k osobe, ktorá nám ublížila!

Ženy, ktorým sa konečne podarí dostať manželov do poradne napokon prídu na to, že ich manželia sa nič nové nedozvedeli. Nič, čo by ich manželia už neboli počuli, a iba zriedkavo poradca stojí na strane ženy (nás). A ak by tak poradca urobil, zlyhá na nás. Manželia sú tak horkí až k bodu, že chcú ukončiť hocijakú formu komunikácie, okrem právnika, ktorý bude za neho hovoriť!

Manželky, ktoré tlačia na svojich manželov, aby išli, obyčajne hovoria tie isté veci dookola. Ženy, ktoré hľadajú poradenstvo, veľmi často iba dúfajú, že budú mať rozhodcu, ktorý DOKÁŽE, že mali vo všetkom pravdu!! No toto nie je výsledok.

Existuje meno pre ženy, ktoré naháňajú svojich manželov. Presnejšie celá kapitola v našej OTM knihe sa správne nazýva, "Svárlivá žena." A tak, radšej akoby som mala viac povedať o tomto princípe, do ktorého sme skoro VŠETKY padli, jednoducho si nájdi čas a znovu si prečítaj kapitolu v OTM knihe, ktorú sme ti dali pred začiatkom nášho 30 dňového kurzu na Ceste k obnove.

Prečo tak veľmi bojujeme proti Kresťanskému poradenstvu?

Poradenstvo je výtvor človeka na problémy, ktoré sú nielen neefektívne, ale tak, ako sme povedali, úplne zničujúce! A preto mi dovoľ, aby som uviedla, že my, ako spoločenstvo sme VEĽMI proti hocijakému druhu poradenstva z mnohých dôvodov. Začnime s profesionálnymi "Kresťanskými" poradcami.

Aby niekto mohol byť profesionálnym poradcom, znamená to, že musí byť trénovaný v psychológii. Psychológia, tak, ako som už povedala, bola založená za účelom zničiť Kresťanský kostol a podkopávala jeho učenie. Freudove teórie a teórie iných sú neopodstatnené, je dokázané, že sú nesprávne, a sú veľmi nebezpečné. Závislosti a ochorenia sú nahradené tým, čo bolo po stáročia známe jednoducho ako hriech. Čo môže byť dokonca horšie je, že "terapia" alebo poradenské "sedenia" nahradili modlitbu a pokánie!

Kresťanské poradenstvo je definované ako zoskupenie oboch Kresťanského a psychologického učenia. Problém je, že psychológia je ako náboženstvo, nie veda. Preto termín Kresťanský poradca alebo Kresťanský psychológ je protirečenie, čo pochádza z gréckeho slova ὀξύμωρον, čo znamená "protirečenie." Jednoducho povedané, sú to protichodné termíny. 

Nielenže si niekto, kto sa nazýva "Kresťanský" poradca alebo "Kresťanský" psychológ protirečí, lebo tieto výrazy si jeden druhému protirečia, no viac som znepokojená, keď veriaci idú ku "Kresťanskému" poradcovi, lebo veria, že čo povie, to MUSÍ byť založené na Biblii. No nie je to tak, no aj napriek tomu veria, že to je pravda.

Dokonca aj keď som si prečítala knihy a Kresťanský psychológ citoval Biblické verše, on alebo ona ich vytrhli z kontextu za účelom obhájiť psychologickú teóriu, o ktorej bolo dokázané, že je nesprávna!

Párové poradenstvo

Párové poradenstvo je najkatastrofálnejšia metóda za účelom pomôcť manželstvu, ktoré má problém.

Manželia a manželky idú na toto stretnutie akoby išli do boxerského ringu. Údery sú verbálne a ostré. Sú vyzvaní, aby povedali veci, ktoré by nikdy, nikdy nemali povedať—nikdy!

Biblia je v tomto jasná. Sú tri kapitoly v štyroch našich knihách, ktoré majú strany a strany zaplnené Písmom, ktoré dokazujú, že nemáme hovoriť veci bez ohľadu na to, kto nás navádza! Biblia je PROTI tomu, aby sme povedali niečo, o čom Boh vie, že to neskoršie oľutujeme. Nájdi si čas a prečítaj si kapitolu 7 "Láskavosť na jazyku" za našej OTM knihy. Nemusím ani hovoriť, aké je to zlé, lebo Boh to radšej povie sám.

Teória, že máš povedať všetko, čo ťa dráždi, pochádza od Dr. Freuda, keď porovnával ľudí k čajníku. Jeho teória je, že keď dovolíme, aby "unikla para" to je niečo, čo je potrebné urobiť, aby sme nevybuchli. Ale Písmo nám hovorí niečo iné. Biblia v Prísloví 10:19 hovorí "Tam, kde je veľa rečí, NECHÝBA hriech! Čomu teda veríš? Žigmundovi Freudovi alebo Bohu?

Nie príliš prekvapivo, Freudova teória bola neskoršie dokázaná ako NESPRÁVNA, no v skutočnosti nebezpečne nesprávna v niekoľkých na sebe nezávislých štúdiách! Výskumy dokazujú, že opak bol pravdou. Že tí, ktorí vypustia svoj hnev, horkosť alebo bolesť, ZVYŠUJÚ negatívne emócie viac, akoby ich mali zmierniť! Ako Kresťanky, sme prekvapené, že Biblia je opäť dokázaná ako pravdivá?! Ventilovanie znamená, že tvoj manžel utrpí od teba popáleniny tretieho stupňa a ty budeš trpieť kvôli tvojmu manželovi—a zanechá to za sebou jazvy—možno doživotne!

Nanešťastie,  v poradenstve hrajú úlohu VEĽKÉ peniaze. Ľudia, dokonca Kresťania sa k ním hrnú NAMIESTO toho, aby hľadali

 Pána! Vždy som zarmútená, keď vidím, ako Kresťania utekajú k poradcom, alebo sú k nim odporúčaní od vlastných pastorov, namiesto toho, aby hľadali Boha a Jeho Slovo. Svoju budúcnosť dávajú do rúk poradcov. Je to šialené!! Na poradenské stretnutia chodia s veľkou nádejou, a napokon sú úplne zničení.

Ešte raz nám dovoľ povedať toto: NIKDY sme nemali NIKOHO, kto by nám napísal o dobrej skúsenosti alebo pomoci od poradcu. Iba pár nám na začiatku napísalo, že to bolo nápomocné, no neskoršie prišli späť a plakali nad úplnou deštrukciou tohoto sedenia. A tak nám prosím nepíš, ani nevkladaj do svojho formulára, akú si dostala pomoc. Ver mi, Boh chce, aby bola táto pravda vyslovená tak smelo, ako ju teraz hovorím. A preto, ak napíšeš, čoskoro mi napíšeš opäť, lebo Boh nedovolí, aby tvoje svedectvo stálo na falošných informáciach, ktoré zrania iných.

Pravdou je toto, keď niekto pokračuje a rozpráva o svojich problémoch a o svojej bolesti, zostávajú nešťastným a beznádejným. Nikdy neuvidia víťazstvo. Zostávajú v jame zúfalstva a melanchólie.

ALE, keď je človek povzbudený hovoriť k Pánovi o svojej situácii, vylieva si pred Ním svoje srdce a potom Ho CHVÁLI dokonca aj v svojej bolesti—vidíš nového človeka a uzdravený vzťah!!

Opäť, poradenstvo je vytvorené človekom, ktoré je nielenže neefektívne, ale aj zničujúce!

Teraz, tu je kapitola, ktorá bola kedysi v jednej z mojich populárnych kníh. Dôvod, prečo sme ju odtiaľ vzali je, lebo by to spôsobilo, že tak veľa Kresťaniek, ktoré milovali tohoto konkrétneho Kresťanského psychológa, by si vôbec neprečítali moje knihy. Nezaujímalo ich že každý jeden verš z Biblie dokazuje, aká nesprávne sú tieto teórie.

A kedže som nechcela uraziť ženy, ktoré boli ochotné vypočuť si pravdu neskoršie, rozhodli sme sa, že túto kapitolu odstránime. Teraz je tu a verím, že tým, že si prešla všetkými týmito lekciami, DOKAZUJE to, že chceš a si dosť zrelá na to, aby si počula a zaviedla PRAVDU do svojho života!

Psychológia

od Erin Thiele

Veď i prorok, i kňaz sú hriešni...
cudzoložstvo a zhon za klamstvom;
Utvrdzovali zločincov...aby sa nik
neodvrátil od hriechu.
—Jeremiáš 23:11, 14

Spáchala som duchovné cudzoložstvo

Vedela si, že Biblia hovorí viac o duchovnom cudzoložstve ako fyzickom cudzoložstve? Tvoj manžel možno pácha fyzické cudzoložstvo proti tebe, no otázkou je, nespáchala si duchovné cudzoložstvo proti Bohu?

Keď môj manžel odišiel, obrátila som sa v mojej bolesti k Bohu. Okamžite ma zahrnul pokojom a dal mi smer. Nanešťastie, urobila som obrovskú chybu. Manželka môjho pastora mi dala knihu o tvrdej láske, ktorá je napísaná populárnym Kresťanským psychológom. Napriek tomu, že sa moje manželstvo zázračne obrátilo na lepšie kvôli tomu, že som padla na tvár pred Bohom a On ma zmenil, ponáhľala som sa prečítala si túto knihu.

To, čo sa mi stalo, kvôli toľkým rokom služobníctva vidím, že sa to stalo stovkám iných žien. Úplná pohroma! Vzala som na seba dokonca viac svárlivosti, arogantnosti, od čoho ma Boh oslobodil! Stala som sa niekym, koho som nemala rada! Trvalo kratší čas nato, aby som manžela od seba odohnala, odohnala ho z nášho domu ako čas, kedy ma Boh menil, keď som k Nemu plakala!

No čo bolo horšie je, že som si uvedomila, že som bola neverná môjmu Pánovi. Spáchala som duchovné cudzoložstvo. Nebola som verná môjmu Pánovi, môjmu Spasiteľovi, Ježišovi Kristovi. Tým, že som hľadala pomoc od niekoho iného, a nasledovala plán niekoho iného, čo nebol Jeho plán, ale plán "Tvrdej lásky", ktorý som si prečítala, Pánovi som na základe mojich činov povedala —Ty, Pane, NESTAČÍŠ!

To, že si to teraz čítam spôsobuje, že sa cítim choro a mám slzy v očiach! Ako som mohla byť taká hrozná?!?!

Tak veľa žien a mužov nám denne píše, a hovoria nám ten istý príbeh o tejto knihe a metódach "Tvrdej lásky," ktorým každý úprimne verí, že im pomôžu! Ako? Prečo? Prečo by to, že budeme tvrdé malo navrátiť manžela späť. Ľudia, ktorí sú drzí, sú ľudia, od ktorých sa chcem vzdialiť a môj manžel sa tiež veľmi rýchlo odo mňa vzdialil! Choď a prečítaj si kapitolu 8 "Tichý a pokojný duch" ak stále nerozumieš, ako pokorní zdedia zem a pritiahnu k sebe aj ostatných. Nechcem viac o tom hovoriť, lebo mi to láme srdce, keď si pomyslím, ako som zranila moju prvú Lásku, Ježiša, tým, čo som urobila.

No teraz sa nehanbím povedať, že verím, že VŠETKY odpovede na VŠETKY naše problémy sú uložené IBA v Biblii. Verím, že rozhovor s Bohom radšej, ako rozhovor s niekym iným je JEDINÝ spôsob na vyliečenie a celistvosť.

Keď som čelila smrti nášho manželstva, rozvodu, POTREBOVALA som vidieť Pána z tváre do tváre. Potrebovala som čisté, nekompromisné Slovo Božie. A kedže to bol Pán, kto obnovil moje manželstvo, keďže to bol Pán, kto ma utešil, kedže to bol Pán, kto ma viedol, potom, aby som ťa povzbudila, žeby si mala hľadať niekoho INÉHO okrem BOHA, to by bola duchovná vražda. Keď budeš čítať niečo iné ako Jeho Slovo, a zavádzať iné metódy okrem princípov z Písma, to je nevera voči mojej a dúfam, že aj tvojej Prvej Láske! 

Nazvi ma fanatikom alebo malomyseľnou, v poriadku. No ja úprimne verím, že On je našou JEDINOU nádejou—nielen v manželskej obnove, ale v každej jednej veci, ktorú robíme, povieme alebo potrebujeme. A som viac ako znepokojená, že psychológia zabrala také prevládajúce miesto v našich kostoloch a v životoch Kresťanov!! Úplne to nahradilo intímnosť s Pánom a princípy, ktoré nájdeme v Písme, ako spôsob, ako nájsť pokoj.

Bez hocijakej námietky verím, učím a povzbudzujem k úplnej ZÁVISLOSTI na Bohu a IBA Jeho Slove. A to preto, lebo viem, že to je to, čo je nevyhnutné pre obnovu a silnú Kresťanskú cestu — nájsť Ho tak, ako On ustanovil, aby sme Ho našli a mali s Ním vzťah! Poďme sa dotknúť ďalších špecifík....

Hriech verzus ochorenie

Princípy, ktoré som si prečítala v tejto osudovej knihe a v toľkých iných knihách kresťanskej psychológie, zmenili PRAVDU: nahradilo to hriech ochorením. Hriešnik je pomenovaný ako "obeť" ochorenia, radšej ako hriešnik, ktorý musí oľutovať svoj hriech.

Keby som bola verila, že môj manžel trpel pohlavnou chorobou radšej, ako tomu, že je uväznený v zajatí hriechu cudzoložstva, tak, ako nám Prísloví 5:22 hovorí—nikdy by som sa nebola postila a modlila za neho tak, ako som to robila. "Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, keď rozviažete zväzky zločinné a roztvoríte zvierajúce putá, prepustíte zlomených na slobodu a rozlámete každé jarmo?—Izaiáš 58:6. 

Keď svet zbavuje hriešnika jeho hriechu, kvôli tomu, že je iba "obeť" ochorenia, to ho udrží v zajatí! A to je jedinečný plán nepriateľa, však? Aby udržal hriešnika v zajatí pokiaľ zomrie v jeho hriechu a potom sa pridá k Satanovi v pekle?

NEverím, že tvoj manžel, alebo hocijaký iný manžel trpí sexuálnou závislosťou, ale je lapený v putách hriechu cudzoložstva. A či je toto puto s cudzoložnicou, prostitútkou alebo pornografiou—je to hriech. "Cudzoložník sa polapí vo vlastných neprávostiach a zapletie sa v putách svojich pokleskov"—Prísloví 5:22.

NEverím, že tvoj manžel má ochorenie alkoholizmu, ale je chytený v putách hriechu opilstva. "Nabili ma, a nebolelo ma, - Kedy sa zobudím? Pôjdem ho hľadať zas (ďalší pohárik)" —Prísloví 23:35.

Toto sú hriechy, z ktorých manželia (a možno aj my) musíme byť vyslobodení. Verím tomu, lebo som videla manželov, ktorí boli vyslobodení z pitia, nie iba "zotavení" z toho, čo obyčajne znamená, že sa budú zotavovať a zotavovať opäť a opäť a opäť.

Tiež sa musím priznať, že som fanatik v používaní termínov z Biblie, radšej ako termínov, ktoré sú odvodené z psychológie. Jazyk, ktorý sa používal v tejto krajine začiatkom 1900, bol prevzatý priamo z Biblie. Dokonca aj ne-Kresťania prijali a používali Biblické termíny.

Teraz naša spoločnosť používa slovo gay namiesto homosexuál a aféra namiesto cudzoložstvo. Tí, ktorí sú lapení v hriechu homosexuality sú nič iné iba šťastní a tie, ktorých manželia opustili pre inú ženu, nikdy nemôžu cudzoložstvo pomenovať aférou, lebo to znamená "párty." Cudzoložstvo nie je párty, nie pre nás, ktoré sme toho obeťami, dokonca ani pre človeka, ktorý je v tom lapený. Cudzoložstvo a všetky tieto iné veci sú HRIECH, spolu s bolesťou a zničením, ktoré sú pripojené k HRIECHU!

Spoločnosť, ktorá prijíma psychológiu, nám hovorí, že máme "dysfunkčné" rodiny, že sme závislé, ak milujeme bezpodmienečne, a že musíme vychovávať naše dieťa s pevnou vôľou inak. No nič z toho som nenašla v mojej Biblii. Viem, pozrela som sa. Namiesto toho tieto človekom vytvorené princípy nás povzbudzujú, aby sme hľadali pomoc od psychológov a poradcov radšej, ako utekať k Bohu a Jeho Slovu. Rozprávať o našich problémoch nás z nich nikdy neoslobodí. Iba hľadanie prítomnosti Pána a Jeho odpustenie, môže toto všetko urobiť!!

Mojou vášňou je povzbudiť každého, kto má "potrebu" hľadať intímny vzťah s Pánom, aby nikdy nevyhľadával iného, hriešneho smrteľníka—ale išiel priamo k Všemohúcemu Radcovi!

Nie je to "myseľ človeka" alebo "psyché", čo je dôležité, ale hriešna a zúfalá duša človeka, ktorú On dokáže obnoviť"! CHVÁLA BOHU!!!

Náš základ

Matúš 7:24 hovorí, "A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale."

Stavanie na Skale znamená, že musíme poznať, čo hovorí Božie Slovo a potom postaviť naše životy na tejto pravde!

Čo je základom psychológie? Včas som na mojej Ceste k obnove našla, že teórie v Kresťanskej psychológii sa ani nepribližujú k tomu, čo nájdeme v Biblii, absolútne. Keď som si prečítala knihu od Dave Hunta, The Seduction of Christianity, otvorilo mi to oči a videla som to, čo som kedysi akceptovala a dokonca prijala.

To, že som si prečítala knihu "Tvrdá láska" to ma stálo zničenie, tak, ako som sa už zmienila, dostalo to moju úplnú pozornosť, lebo som nemohla pochopiť prečo to, čo tento populárny Kresťanský psychológ povedal, nezaberalo! Až keď som čelila bitke za záchranu môjho manželstva a rodiny, vtedy som si uvedomila, že potrebujem skutočné zbrane na túto duchovnú vojnu—meč Ducha—Božie Slovo.

"A zoberte si ... meč Ducha, ktorým je Božie slovo! "—Efezanom 6:17

Prečo?

"Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca."—Hebrejom 4:12.

Verím, že tak veľa Kresťanov sú v manželstvách porazení, lebo idú do bitky bez prítomnosti Boha (lebo sa odmietli priblížiť k Jeho prítomnosti) a nemali silné zbrane, ktoré potrebovali, aby vyhrali! Dokázané a garantované Slovo Božie nahradili človekom-vytvorenými teóriami. Veľmi smutné.

Môj život je oddaný tomu, aby som videla víťazstvá v manželstvách, čo potom pomôže vyhrať stratených ku Kristovi. Chcem vidieť rodiny opäť spolu, bez ohľadu na to, koho tým urazím.

"Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvom s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha."—Jakuba 4:4.

Nehanbím sa. Považujem sa za radikálnu, lebo som sa vyslovila proti učeniam populárnych Kresťanských psychológov. Ľudia odpovedajú, keď sa s nimi podelím o pravdu, akoby som sa rúhala samotnému Bohu!

Dovoľ mi povedať, "...Lebo ja sa za evanjelium nehanbím; veď ono je Božou mocou na spásu každému, kto verí..." Rimanom 1:16.

Jednoduchosť gospelu, ktorý je preložený ako "Dobrá novina"je—všetko Božie Slovo je sila, ktorá ťa ochráni, stačí, keď jednoducho uveríš!

Si vyliečená povrchne!!

To, čo vidíme v kostole je povrchové liečenie, ako rakovina prikrytá obväzom!

"Liečia ranu dcéry môjho ľudu ľahkovážne. Vravia: "Pokoj, pokoj!" Ale pokoja niet!" —Jeremiáš 6:14.

Uvedomila si si, že poradenstvo je vždy pokračujúce (pokiaľ máš peniaze, alebo pokiaľ ťa nepresvedčia, že tvoje manželstvo je beznádejné) lebo to nie je Božie Slovo, ktoré má moc úplne vyliečiť! Prečítaj si to opäť, "Liečia ranu dcéry môjho ľudu ľahkovážne. Vravia: "Pokoj, pokoj!" Ale pokoja niet! "—Jeremiáš 6:14.

JEDINÁ liečby je SILNÉ BOŽIE Slovo. "Zoslal im Svoje Slovo a uzdravil ich a vyslobodil ich zo záhuby.  Nech oslavujú PÁNA za Jeho milosrdenstvo a za zázraky v prospech ľudí!" Žalm 107:20-21.

Boh je schopný úplne a totálne otočiť tvoj život IBA za jediný moment, keď padneš na tvár pred Boha! Viem!!

Iba Ježiš!

"...Jeho božská moc nám darovala VŠETKO, čo treba pre život, a nábožnosť poznaním toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a mocou.." 2 Peter 1:3.  

Keby sme Ho naozaj SPOZNALI, a dovolili Jemu, aby spoznal nás, On nám sľubuje, že nám dá VŠETKO, čo potrebujeme pre náš život a nábožnosť. Prečo potom hľadáme inde a nie nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista?

Boh nás varuje, že trocha kvasu prekvasí celé cesto. Bolo nám povedané "Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich po ovocí. ." Matúša 7:15-16.

Vytvára Cirkev dobré ovocie alebo my preukazujeme tak veľa zhnitého ovocia ako zvyšok sveta? V skutočnosti pravdou je, že máme VIAC zhnitého ovocia V kostole!

"Dobre ste bežali. Kto vás zadržal, aby ste odporovali pravde? Toto navádzanie nie je od toho, ktorý vás volá. Trochu kvasu prekvasí celé cesto. Ja vám dôverujem v Pánovi, že nebudete nijako ináč zmýšľať. Ale ten, čo vás mätie, odnesie si trest, nech je to ktokoľvek. "— Galaťanom 5:7-10.

Páchanie cudzoložstva a kráčanie v klamstve.

Vyznala som sa vám z mojej nevernosti voči Bohu. Kráčala som v duchovnom cudzoložstve a klamstve, čo spôsobilo, že môj duch sa stal svárlivým a otočil sa z pokoja, ktorý mi Boh dal—všetko kvôli môjmu vlastnému pastorovi, keď mi dal knihu naplnenú zničujúcimi a otravnými teóriami zo psychológie!

"Veď i prorok, i kňaz sú hriešni a vo svojom dome som našiel ich zločin - hovorí Pán.  Na prorokoch som však videl ohavnosť: cudzoložstvo a zhon za klamstvom. Utvrdzovali zločincov, aby sa nik neodvrátil od hriechu"— Jeremiáš 23:11-14.

Mojou modlitbou je, že si vyberieš hľadať IBA Boha. Nie som ani toľko PROTI psychológii ako som ZA—Boha SAMÉHO!

Boh ťa miluje; On ťa chce CELÚ pre Seba. On ťa môže uzdraviť, uvolniť a dať ti prekypujúci život. Nikto a nič iné to nedokáže urobiť!

Alkoholik

Keď sa odvolávaš na manželove pitie ako chorobu "Je alkoholik," potom mu pomáhaš zostať v závislosti tohoto hriechu. Biblia v knihe Prísloví hovorí o mužovi, ktorý pije, no nehovorí, že má chorobu, ktorá musí byť vyliečená. Je to HRIECH a preto potrebuje Záchrancu—tak ako ty a ja. Tu je to, čo nám o tom hovorí Biblia.

"Kto bedáka? Kto vraví: "Jaj!"? Ktože sa vadí? Kto sa sťažuje? Kto bez príčiny rany (tŕži)? Ktože má oči zmútené?  Tí, čo sa dlho bavia pri víne, čo chodia vychutnávať víno miešané. Nepozeraj ty na víno, jak skvie sa nachovo, ako sa blýska v pohári! Kĺže sa dolu hrdlom lahodne, lež naposledok štipne ako had a kúsne ako zmija. Oči ti budú vidieť veci čudesné a tvoje srdce bude myslieť na pochabosti.  Budeš sťa ten, čo na šírave mora spí, ako námorník, čo spí v koši na sťažni. "Nabili ma, a nebolelo ma, - Kedy sa zobudím? Pôjdem ho hľadať zas." "—Prísloví 23:29-35.

Čo môžeme získať z týchto veršov?

1. Muž, ktorý pije, má veľa problémov kvôli jeho nadmernému pitiu.

2. Muž, ktorý pije, bude hovoriť perverzné veci.

3. Muž, ktorý pije, je tiež obeťou násilia.

4. A napriek tomu, že trpí v sebazničení sa, bude piť opäť.

"Závislosti"

Ak muž (alebo žena) je viazaný hriechom, teraz sa o ňom hovorí ako o "závislom." Ak tvoj manžel používa alebo predáva drogy, pravdou je, že ho polapili putá jeho hriechu. "Cudzoložník sa polapí vo vlastných neprávostiach a zapletie sa v putách svojich pokleskov"—Prísloví 5:22. Či ty, alebo tvoj manžel máte závislosť na jedle, nakupovaní alebo sexuálnu závislosť, je to puto hriechu! Jasné a jednoduché. A jednoduché, lebo riešenie je JEDNODUCHÉ!

Boh môže okamžite KAŽDÉHO zachrániť z hriechu. Nie sú potrebné roky a roky terapie alebo programov alebo skupinového sedenia. Boh môže teba alebo tvojho manžela vyslobodiť OKAMŽITE! Dôvod, prečo sú tieto programy dlho trvajúce, je, lebo sa iba pokúšajú odrezať ovocie od stromu hriechu—radšej, akoby mali vytrhať korene.

To nie je nič iné, ako "obstríhanie" hriechu, čo nevyhnutne prinesie ešte viac hriešneho ovocia. Nepreskakuj to, prečítaj si to znovu.  "Liečia ranu dcéry môjho ľudu ľahkovážne. Vravia: "Pokoj! Pokoj!", ale pokoj a niet. "—Jeremiáš 8:11.

"Či nieto balzamu v Galaáde? Či tam nieto lekára? Áno, prečo sa nezacelie rana môjho ľudu? Hor' sa do Galaádu a dones balzam, panna, dcéra Egypta! Nadarmo hromadíš lieky, niet zacelenia pre teba." Jeremiáš 8:22, 46:11Tieto verše hovoria, že ak ideme do sveta za uzdravením, to neprinesie ŽIADNE uzdravenie. ŽIADNE.

Bude to "povrchné: liečenie, ktoré, tak, ako som povedala, je akoby si dávala obväz na rakovinu! Rastie viac a viac skupín ako huby po daždi, ktoré sa pokúšajú vyliečiť tých, ktorých by Boh vyliečil, keby sa na Neho obrátili. Boh je úžasný Lekár. Hľadaj iba Jeho pre pomoc a manželove uzdravenie.

Kacírstvo!

Ako kacírstvo psychológie preniká do kostolov?

Cirkev stratila svoju moc a svojich svedkov, keď začala hľadať múdrosť a východisko z problémov inde. Dovolili sme tejto takzvanej "vede," čo nie je nič iné ako falošné "náboženstvo" preniknúť do našich kostolov. Veda musí byť dokázaná, no namiesto toho, jej teórie boli vždy dokázané ako nesprávne. Náboženstvo je niečo, do čoho vkladáme našu vieru, no prečo by sme vkladali vieru do niečo alebo niekoho iného ako do Boha?

Ako môže byť psychológia schopná preniknúť do kostolov, keď je to iba lož?

Presnejšie, prišlo to cez naše školy a semináre Biblie! Väčšina seminárov v našej krajine a v zahraničí vlastne POŽADUJE, aby si ich študenti urobili kurzy zo psychológie! Prečo by mal nejaký seminár učiť kacírske učenie, keď by mali svojich študentov učiť Božie Slovo?!!? V inom slove, pastori sú naočkovaní v tomto duchovnom cudzoložstve prv, ako sa postavia za kazateľnicu!

Prečo by sme mali vysoko oceňovať túto takzvanú vedu ako Kresťania a nasledovatelia Krista?

Pokoriť sa

Psychológia je nesprávna a nebezpečná, lebo používa terapiu cez poradcu, radšej, akoby mala jednať s dušou človeka, hriešnika, ako učí Biblia. Sústredí sa na dušu ako psyché, alebo myseľ človeka radšej ako na dušu, ktorú On napraví!

Budeš počuť, ako sa duša odvoláva na myseľ, vôľu a emócie. Kde je toto v Písme? Nie je to tam, hľadala som.

Alkoholizmus a drogová závislosť viac nie sú hriechmi, ktoré by sme mali oľutovať a byť z nich oslobodení, ale je to ochorenie, ktoré potrebuje terapiu. Dokonca aj homosexualita bola kedysi považovaná ako ochorenie, pokiaľ nezobrala ďalší krok a viac sa nevolá chorobou, ale sa považuje za normálnu.

 

Základ psychológie

Matúša 7:24 hovorí "A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale."

VIEME, na čom stojí Božie Slovo, no čo je základom psychológie?

Žigmund Freud, jeden z najpopulárnejších zakladateľov psychológie, veril, že Kresťanská Cirkev bola ohrozenie; a preto sa rozhodol, že bude jednať s problémami človeka z ne-biblického pohľadu. Napísal o tom v jeho prvých prácach, hovoriac, že chcel prejsť cez to ako vedec, no bola to jeho určená "misia," aby "zasadil pomstu na Kresťanstvo." 

Freud bol podľa pôvodu žid a veril, že jeho utrpenie pochádzalo z kostola. Freudovou túžbou bolo vytvoriť systém, ktorý by nielenže súperil s Kresťanstvom, ale ho aj vykorenil. No veda MUSÍ byť nestranná a merateľná—no nič z tohto nie je pravda o psychológii.

Freudovou túžbou bolo dokázať, že Kresťanstvo je zlé za účelom, aby "pokúšal Kresťanov" k nasledovaniu jeho presvedčenia. Jeho vlastná žena po jeho smrti napísala, že Freud DOKONCA VEDEL, že väčšina jeho teórii je nesprávna!

Nanešťastie, tieto falošné teórie sa používajú aj dnes—šokujúce—dokonca aj v kostoloch! Sú to lži, ktoré si TY možno prijala ako skutočnosť!

Viacero zakladateľov

Ďalší zakladateľ, Karl Jung, ktorý bol Freudovým študentom, bol Kresťan odpadlík. Odmietol svoju Kresťanskú výchovu a prijal náhradu za Kresťanstvo.

Väčšina Jungových kníh (ktoré sa čítajú na našich seminároch a štúdiách Biblie dneska!) boli napísané, ako povedal, s pomocou jeho "rodinného ducha," ktorého pomenoval Filemón! Jung ochotne priznal, že psychológia bola náboženstvo, nie veda, a naozaj bola postavená, aby útočila a zničila kostoly! "Božstvo" (alebo boh), ktorého Karl Jung nehanebne uznával, bolo "kolektívne podvedomie."

My teraz, ako spoločnosť a dokonca aj v kostole sme uverili, že Božie Slovo a Jeho Svätý Duch sú neschopné jednať s ľudskými problémami; a tak sa odvolávame na psychológov, psychiatrov, terapeutov a poradcov. Prečo sa za seba nehanbíme?!?!

Toto tak oslabilo Cirkev a spôsobilo, že sa stala iba odporúčacou službou. Prečo? Lebo kostoly viac nie sú schopné uniesť skutočné potreby svojej kongregácie. Kostoly posielajú tých, ktorí majú nejakú potrebu, k poradcom a navrhujú knihy, ktoré sú naplnené psychológiou. NIE Božím Slovo! 

PROSÍM, PROSÍM, ak pochybuješ, že to, čo hovoríme, je pravda, CHCELI by sme, aby si hľadala pravdu a prečítala si knihu, ktorá ide do hĺbky. The Seduction of Christianity od Dave Hunt je na Amazon. Ako som povedala, keď si ju kúpiš použitú, bude ťa to stáť iba niekoľko halierov a zaplatíš iba za poštovné. A pre všetky z vás, ktoré máte titul z psychológie, žiadam vás, aby ste si prečítali túto knihu a objavili pravdu. Bola to jedna z kníh, ktorá zmenila môj život a ja CHVÁLIM BOHA, že ma viedol, keď som hľadala pravdu!

Úprimne, je to, čo hovoríš, naozaj pravda?

"Veď tvoje ustanovenia sú mi rozkošou a tvoje príkazy radcami. "— Žalm 119:24

Dnešná lekcia z kurzu Obnov tvoju myseľ bola o poradenstve. Počas niekoľkých minulých týždňov som bola presvedčená, že sa vrátim do školy, kde som pred pár rokmi chodila, aby som dokončila diplom zo Psychológie. Povedala som si, že chcem "pomôcť ľuďom", lebo som prešla otrasným detstvom,. Chýbal mi iba jeden semester, aby som dostala bakalársky titul po tomto semestri, no bola som vedená, aby som školu zastavila. A nie kvôli mojim známkam; bola som výbornou študentkou!

Väčšina ľudí považovala tento čin ako drastický, no ja sa učím, že je potrebná horlivá poslušnosť, keď chcem kráčať po úzkej ceste. Kolosanom 2:8 hovorí, "Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením, založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta, a nie na Kristovi! " Dovolila som, aby som bola zlákaná týmto klamstvom, zvyšovala som si vedomosti, no doslovne som vypľúvala Slovo, ktoré bolo do mňa zasiate; tak veľmi nebezpečné!

Naozaj, hľadala som uznanie pre seba a môj akademický úspech, lebo v mojom živote chýbal Pán a ja som sa pokúšala vyplniť prázdnotu. A tak moje motívy boli hnusné a sebecké. Vidím, že návrat do školy a danie školy na prvé miesto bolo pre moje manželstvo VEĽMI zničujúce. Nespočetné noci, keď som sa snažila učiť a zanedbávala som prácu v domácnosti, môjho manžela a moje povinnosti ako manželky spôsobuje, že sa teraz chvejem. Bola som vzdialená od dobrej ženy, ako sa hovorí v Prísloví 12:4: "Spôsobná manželka je vencom svojho muža, nehanebnica je však ako hnis, čo sa mu vŕta do kostí."

Neplnila som Božiu vôľu a to ma stálo zničenie môjho manželstva, aby som sa zobudila a slúžila iba Bohu. Stala som sa viac arogantnou, samo -spravodlivou, nahnevanou, horkou, svárlivou a sebeckou, a hľadala som, ako tešiť seba samú.

Veľa z toho, čo som sa naučila bolo úplne v rozpore s Pánovým slovom. Dostala som sa až do bodu, kde som spochybňovala Božiu existenciu kvôli tým odpadkom, ktorými som bola kŕmená; a išla som do hĺbky, aby som sa toto naučila! Vidím, že niekde vo mne bola naozajstná túžba pomáhať druhým, no keď skúmam seba samú, vidím, že tie túžby, ktoré mám, nie sú poradenstvo, ako som si kedysi myslela. Namiesto toho, teraz mám túžbu, aby som nasmerovala iné ženy, aby žili pod a hľadali útechu IBA v slove! Táto jama, do ktorej som padla, ma skoro zničila! No som veľmi vďačná za to, čo som sa naučila, lebo teraz poznám veľa "trikov" a aký odpad psychológia je, a to chcem použiť, aby som varovala iné.

Erinina dnešná lekcia bola namieste! Bolo mi povedané, že som bipolárna, mám poruchy osobnosti a bolo mi odporučené rozsiahle poradenstvo. Išla som na jedno stretnutie, po tom, ako som bola prepustená kvôli pokusu o samovraždu. Áno, toto je pravda; bola som tak zničená, že som chcela ukončiť môj život. Ak moje vzdelávanie bolo také správne, ako som mohla skončiť na psychiatrickej klinike?

Práve som sa vrátila k Pánovi, no dokonca aj vtedy som v duchu cítila, že je niečo nesprávne, sedieť s cudzincom, a prechádzať cez moje problémy! Dokonca sa pokúšali zasiať myšlienky do mojej hlavy. Kto mi vie lepšie poradiť ako môj Tvorca, môj Manžel a môj Spasiteľ? NIKTO! Prestala som chodiť do poradne napriek dobre mieneným návrhom od priateliek a rodiny, žeby som mala ísť. To bolo ešte predtým, ako ma Boh viedol do tohoto spoločenstva!

Som vďačná, že môj manžel odmietol moju požiadavku ísť ku Kresťanskému poradcovi, predtým, ako odišiel! Tiež som oslobodená od antidepresív, a nemám žiadne vedľajšie účinky. Namiesto toho, teraz som viac pokojná, radostná a dokonca mám dobrú náladu ako NIKDY predtým! Chválim Ťa Pane!

“Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.” Žalm 51:12 

Ďakujem Ti Pane, že si ma vyslobodil z klamstva psychológie! Chválim Ťa!

~Linda in Washington, Registrovaná služobníčka v manželstve, ktorá sa špecializuje na fyzické,  emočné a duchovné zdravie.

Máš podobnú chválu, s ktorou by si sa chcela podeliť? ZASTAV sa teraz a povzbuď naše čitateľky tak, ako Crystal povzbudila teba—a staň sa skutočnou povzbudzujúcou ženou!

V RMIOU "Restore Ministries International Online University" nielenže učíme naše služobníčky v zácviku, ale tiež v nich hľadáme jedinečnosti. Na rozdiel od univerzít, kde si ľudia "vyberajú" svoje kurzy, ktoré sú založené na ich záľubách, my hľadáme niečo špeciálne, čo si Boh pre ne vyvolil. A to je VŽDY tmavá dolina alebo kríza, cez ktorú nás pán PREVIEDOL.

Hilary a ja sme vždy verili, že by mala viesť kontinent Afrika a tak sme sa nikdy aktívne nesnažili nájsť jej jedinečnosť v spoločenstve. Tým, že prešla cez rozvod a znovu si vzala svojho manžela ako súčasť obnovy, vždy som verila, že to bolo VIAC ako dosť jedinečnosti na pomoc ženám. No v súčasnosti, keď sme pomáhali jednej z našich služobníčok v zácviku SVZ, objavila som niečo špeciálne! Mala informácie z prvej ruky, múdrosť, skúsenosť a bohatstvo "vnútorných informácii." Tu je to, o čo by sa s vami chcela podeliť a o čom sa v súčasnosti podelila s jednou z našich SVZ:

"Keďže som 7 rokov pracovala pre psychológov, vždy ma vyrušilo, keď niekto vyhlásil, že boli označení nejakou predpokladanou chorobou! S určitosťou som vedela, že testy osobnosti, ktoré sú robené psychológmi, sú len táraniny. V skutočnosti, keď som nemala nič na práci, prechádzala som cez ne a značila som ich a potom si prečítala vyhodnotenie. Stalo sa to pre mňa veľkou hrou, lebo vždy som zmenila odpovede a tak som mohla kontrolovať výsledok...Áno toto úplne môžeš robiť tak, ako som to urobila aj ja....to znamená, že to záleží na tvojej nálade z toho dňa, keď robíš test a výsledky môžu byť úplne odlišné.

Často sme spolu sedávali a ohovárali klientov a niekedy sme rozoberali prognózy a čo s nimi robiť. Netrvalo dlho, aby som si uvedomila, že doktori nemajú predstavu, ako niekoho liečiť, ale skúšali všetky možné prostriedky ako hypnózu, lieky atď, aby niekoho dokázali zmeniť. V tom čase som nevedela o Pánovi a ani ma to nejak nezaujímalo, že sa oni pokúšali hrať na Boha. Iba keď moje vlastné manželstvo začalo padať a oni sa ma pokúšali psychologicky rozanalizovať a potom ma dať dokopy (zbaviť ma depresie- tak ako povedali) vtedy som si uvedomila, že to všetko je podvod.

Krátko na to som dala výpoveď...Ako všetky, keď sme na začiatku našej cesty, robíme veľa chýb, no najhlúpejšiu chybu som urobila, keď som súhlasila, že pôjdeme s manželom s psychológovi a pokúsime sa vecami prejsť. Oh, aký otrasný muž tento doktor bol. Spôsobil toľko zničenia, žeby ste tomu neverili. Mysleli by ste si, že som mohla byť múdrejšia, keďže  som pracovala 7 rokov v tomto podvode, no NIE! Vždy musím vecami prejsť ťažkou cestou....

Začali sa hrabať v našich životoch a otvárali staré rany, ktoré mali byť prenechané pre Pána, aby ich vyliečil. Ako výsledok, môj manžel sa zmenil zo zlého na ešte horšieho. Správal sa ku mne ako k mentálne zaostalej, až pokiaľ som sa nerozhodla, že čo je dosť je dosť a odmietla som ísť.

Vidíte, psychológovia vás naozaj nevyliečia!! Pchajú svoje veľké nosy tam, kde nepatria, robia všetky možné odporúčania, označia ťa toľkými poruchami a obviňujú tvoju genetiku za tvoje súčasné správanie. NIE! To nie je pravda. Ak si označená s depresiou, bipolárna, post traumatickým stresovým syndrómom alebo inými poruchami, úprimne ti môžem povedať, že TAKÁ VEC NEEXISTUJE! Existuje hriech a démoni, áno. Ale všetky tieto šialené poruchy...NIE.

Nasledujúci deň som dostala email od priateľky, ktorá je tiež našou služobníčkou v zácviku a tu je to, čo napísala:

Ahoj drahá Hilary,

Ešte raz ti ďakujem, že si bola úprimná a posilnila si ma na mojej správnej ceste. Kvôli môjmu pokusu o samovraždu minulý rok, musím ísť k psychiatrovi. Pán ma ochránil pár krát, aby som nemusela ísť, no časom som musela ísť aj tak. Diagnostikovali mi bipolárnu poruchu a poruchu osobnosti. Bola som šokovaná a nemohla som tomu uveriť. Bola som vystrašená a opustená.

Viem, že Boh je stále so mnou a miluje ma. Neodvrátila som sa od Neho ale pokračujem v mojich modlitbách. Tiež som bola vyľakaná a vystrašená, čo by sa stalo, keby tieto diagnózy boli pravdivé. Nemyslím, že by si ma chcela ako člena tejto úžasnej "rodiny" a to ma vystrašilo a ešte viac zarmútilo. No modlila som sa za to a vedela som, že ti toto všetko musím povedať, aby si vedela pravdu a bola schopná urobiť rozhodnutie. Tiež viem, že hocičo sa stane, je to Božia vôľa pre mňa a ja ju musím nasledovať.

Opäť ti ďakujem za všetky tvoje modlitby a podporu, veľa to pre mňa znamená.

Moja odpoveď pre ňu bola nasledovná:

Ahoj moja drahá priateľka,

Teraz sa mýliš...Nechceme, aby si odišla a vôbec ťa nechceme vylúčiť.

Vidíš, viem, že si cítila, že musíš ísť a vidieť psychiatra, to je požiadavka kvôli tomu, že si sa pokúšala spáchať samovraždu. Tiež viem, že vieš, čo si myslíme o všetkých psychológoch, psychiatroch, poradcoch atď, inak by ťa nezaujímalo, čo si o tom myslíme. Pravdou je toto,,,tým, že si išla navštíviť psychiatra, on ti spôsobil viac škody ako osohu a naozaj to zlomilo moje a Erinine srdce, keď sme si to prečítali...

Úprimne, keby som mala ísť k psychológovi, som si istá, že tiež by som bola označená ako bipolárna, lebo to je to, čo robia - označia ťa nejakými smiešnymi OCHORENIAMI, lebo nevedia, čo iné by mali s tebou robiť. Pravdou ale je, že neexistuje také ochorenie ako BIPOLARITA alebo porucha osobnosti ani nič iné!!! PRAVDOU je -tu je Boh a ČO ON POVIE o nás a potom tu je satan a jeho horda hlupákov, ktorí ti budú nahovárať samé lži do tvojho života...komu uveríš?

Neprijmi to, never tomu - nemáš žiadnu poruchu. Bola si a stále si smutná a nie si v najlepšej pozícii, ale Pán ťa začal meniť a POZRI, ako ĎALEKO si zašla! Áno, s určitosťou si zašla ďaleko!! A tým, že si išla k tomuto psychiatrovi, to je iba ďalšia intriga od zlého, ktorá je namierená proti tebe a ty sa jej musíš vyhnúť za každú cenu a vyhnať si to z mysle zakaždým, keď sa ti bude nepriateľ pokúšať pripomenúť ti to.

Ďalšou vecou je, že keď sme úplne dolu, cítime, že nemáme čo ponúknuť, musíme sa otočiť a dať posledný kúsok nádeje - pamätaj, čo DÁŠ, to DOSTANEŠ...A áno, tvoje povzbudenie bolo úžasné! Si úžasným človekom, prajem si iba, aby si sa na seba dokázala pozerať z vonku...Teraz, keď MY, ľudia toto o tebe cítime- potom pochybujem, že vieme uhádnuť, AKO ÚŽASNE sa Pán s tebou  cíti...

Stále sa za teba modlíme, moja drahá.....Buď silná, slúž druhým a konaj, čo je správne 🙂 pokračuj na ceste k cieľu poznania a zažitia JEHO viac a viac.

Požehnanie,
Hilary (and Erin)

Keď som si sadla a rozmýšľala o tom, uvedomila som si, že Boh je naozaj Jediný, kto vie a rozumie každej jednej z nás. On vie, aké sme, lebo nás stvoril. Iba On nás môže zmeniť vo vnútri aj navonok. Neexistuje iný spôsob, ako byť zmenená. My sa nedokážeme zmeniť...My sme jednoducho hlúpe, aby sme sa o to pokúsili.

Vieš, že slová majú silu. Boh použil slovo, aby vytvoril svet, Ježiš použil slovo, aby vykonal zázraky. A preto by sme mali byť veľmi opatrné s používaním našich slov a nedovoliť, aby iní ľudia hovorili klamstvá na naše životy—napokon nám kľajú. Musíme sa oslobodiť z tejto kliatby, ktorá je nad našimi životmi a nemôžeme prijať tieto diagnózy, ktoré sú vytvorené inými ľuďmi.

S určitosťou viem, že toto je iba trik od satana a ak by som začala veriť alebo na to myslieť čo i len na sekundu, potom dovoľujem, aby sa do môjho života dostal koreň a rástol. V tú minútu, keď niekto povie niečo takéto v mojom živote, hovorím pravdu do môjho života, lebo viem, že pravda ma oslobodí.

• Pravdou je, že vo mno nie je žiadny démon- v mene Ježiša Krista vychádza von, lebo vo mne prebýva Pán!

• Pravdou je, že nie som chorá, ak nie je niečo so mnou v poriadku, je to preto, lebo hreším...

• Pravdou je, že depresia je sebeckosť. Je to vtedy, keď myslím iba na seba! Aká som smutná, aký zlý je môj život, ako si nemôžem pomôcť...

Čo nám Boh hovorí, že máme robiť, aby sme sa dostali z depresie? Sústrediť sa na iných, dať, pomôcť... 

Keď kráčame v týchto pravdách, vtedy sa začneme cítiť lepšie, vtedy nájdeme pokoj, a nemyslíme sebecky iba na seba, a skôr, ako si to uvedomíme, viac netrpíme depresiou a sme vyliečené!!!!!

Psychológia je extrémne nebezpečná činnosť, ktorú sme vynašli za účelom zničiť Božie Slovo....Vďaka Pánovi, že otvoril moje oči prv, akoby viac členov rodiny bolo zničených. Áno, PRAVDA nás vyslobodí!

~Hilary v Južnej Afrike, manželstvo OBNOVENÉ  a vyliečená z ničivých účinkov psychologických lží.

“...a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí" —Ján 8:32

Teraz je čas, aby si KLIKLA SEM a vyliala si svoje srdce pred Pánom a do denníka "Čo som sa naučila."