Kapitola 12 Plod života

„Hľa, Pánovým dedičným darom sú synovia,

 jeho odmenou je plod lona.“

- Žalmy 127, 3 -

Slovak-ww-Cover

Keď sa pozrieme okolo seba, na našu spoločnosť a vidíme potraty, zneužívanie detí a incesty, zamýšľame sa, kedy naša krajina začala nenávidieť deti. Písmo nám hovorí, že sú dva základy, jeden postavený na skale a druhý na piesku. Ženy, sme na piesku a náš pád je veľký. (Mt 7, 26)

Blahoslavené neplodné. Ježiš predpovedal, že príde čas viac žalostný ako Jeho ukrižovanie. Ten čas je teraz. Keď ženy plakali a bedákali nad Ježišom, otočil sa k nim a povedal: „Dcéry Jeruzalemské, neplačte na do mnou, ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi. Lebo prichádzajú dni, keď povedia: ,Blahoslavené neplodné, loná, čo nerodili, a prsia, čo nepridájali!′″ (Lk 23, 28-29)

A Boh ich požehnal. Ježiš čelil najhoršiemu času vo Svojom živote, no povedal, že príde čas, ktorý bude ešte horší! Keď sa pozrieš na feministické učenie a na to, ako tlačia na lesbinizmus a na obmedzenie a elimináciu detí, vidíme, že sme na začiatku času, o ktorom Ježiš hovoril. Nariekaš a bedákaš tak, ako Ježiš povedal dcéram Jeruzalemským, že by mali? Alebo si uverila klamstvu? „Boh ich požehnal a povedal: ,Ploďte a množte sa a naplňte morské vody, aj vtáctvo nech sa rozmnožuje na zemi!′″ (Gn 1, 22)

Prečo ma voláš Pánom? Ako sa začali kroky „proti deťom?” Začalo sa to pred tridsiatimi rokmi, keď začala byť dostupná antikoncepcia, a odvtedy sa potápame. Antikoncepcia hovorí:

Ešte nechcem deti.

Nechcem tak veľa detí – jedno, dve, tri alebo aj štyri, no nie viac!

Nechcem mať jedno dieťa za druhým.

Ak, a hovorím, ak ja chcem deti, chcem ich keď ich ja chcem, tak často, ako ja chcem, a tak veľa alebo tak málo, ako ja chcem. Boh už viac nemá kontrolu; ja mám! Viem, čo je pre mňa najlepšie, a viem, o čo sa dokážem postarať. Vyberám si môj vlastný osud, Pane!

„Čo ma oslovujete: ,Pane, Pane,′ keď nerobíte, čo hovorím?″ (Lk 6, 46)

Ploďte sa. Mať Ježiša ako Kráľa svojho života znamená nasledovať Jeho učenia a princípy. „Boh ich požehnal a povedal im: ,Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!′″ (Gn 1, 28)

Ak Pán nestavia dom. Musíme byť ochotné mať tak veľa alebo tak málo detí, koľko Boh uzná za vhodné. „Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.” (Ž 127, 1) Dovoľ Mu, aby postavil tvoju rodinu, jedno tehotenstvo  naraz.

Pretože si vlažný. Keď sme raz my kresťania začali tolerovať „šedú zónu″ tým, že sme začali s prirodzenou metódou počatia, už bolo ľahšie skĺznuť do viac šedej, k tabletkám a vnútromaternicovým telieskam. Teraz máme čiernu oblasť – POTRATY! „Takto, že si vlažný, [používanie antikoncepcie] ani horúci [dôverovanie s plodnosťou iba Bohu] ani studený [čo je potrat], už-už ťa vypľúvam z úst.″ (Zjv 3, 16) Ako môžeme my, čo neznášame potraty (a možno dokonca pracujeme za podporu života), presviedčať ženy, ktoré uvažujú o potrate, že dieťa, ktoré nosia, je požehnanie, keď odmietame toto požehnanie pre seba?

Aby sa hojne množili. V knihe od Mary Pride „Cesta domov („The way home) sa uvádza: Plánovanie rodiny je matkou potratov. Keď sa raz pár pozerá na deti ako na ich výtvor, všetka dôstojnosť voči životu je stratená. Deti ako dar Boží, ktoré ponížene prijímame, sú jedna vec; deti ako predmet našej vlastnej výroby sú druhá vec. Môžeš si robiť, čo len chceš, s niečím, čo si vytvorila - potrat, incest, zneužívanie detí. „A vyveď všetky druhy živočíchov, ktoré sú s tebou: vtáctvo, dobytok a všetky plazy, čo sa plazia po zemi, aby sa hemžili na zemi a aby sa množili a napĺňali zem.″  (Gn 8, 17)

Naplňte zem hojne. Boh hovorí „Ploďte sa a množte sa a naplňte zem“ v Gn 1, 22, Gn 8, 17, Gn 9, 1, Gn 9, 7, Gn 35, 11, Gn 48, 4, Lv 26, 9, Dt 7, 13, Dt 8, 1, Dt 30, 16, Jer 30, 19, Jer 33, 22 a v Hebr 6, 14. Povedal nám to 14-krát!!

„Vy sa však ploďte a množte sa, rozšírte sa na zemi a naplňte ju!″ (Gn 9, 7)

„Potom mu Boh povedal: ,Ja som všemohúci Boh. Ploď a množ sa! Z teba povstane národ, ba skupina národov, aj králi vyjdú z tvojich bedier.′″ (Gn 35, 11)

„Ale ja pozbieram zvyšky svojich oviec zo všetkých krajín, do ktorých som ich roztratil, a privediem ich späť na ich nivy; budú plodné a rozmnožia sa.” (Jer 23, 3)

Naplňte zem. Nenaplnili sme už však zem? Opakovane počúvame o probléme preľudnenia, no dvaja experti nám ponúknu rozdielny pohľad:

„Celosvetovú populáciu môžeme vmestiť do štátu Texas a každý muž, žena a dieťa bude mať 185 metrov štvorcových [priemerná rozloha domu je 130 metrov štvorcových] a zvyšok sveta bude prázdny.″ Mary Pride, The Way Home, strana 62

„Každý človek na svete môže stáť bez toho, aby sa niekoho dotkol v meste Jacksonville, Florida.″ Billl Gothard Institute of Basic Life Principles (IBLP) Publications

Naplňte zem. Pravdou je, že vymierame! To znamená, že nenahrádzame seba samých. Jedným z ovocia našej neposlušnosti je, že nebude sociálne zabezpečenie, ktoré malo pre nás byť. Nebude dostatok detí, ktoré by pracovali a podporovali fondy. „Potom Boh požehnal Noema a jeho synov a povedal im: ,Ploďte a množte sa a naplňte zem!′″ (Gn 9, 1)

Dar od Pána. Ale ja mám strach, čo ak prenechám kontrolu Bohu a dá mi 20 detí! Naozaj veríme, čo hovorí Biblia? „Hľa, Pánovým dedičným darom sú synovia, Jeho odmenou je plod lona.″ (Ž 127, 3) My kresťania sme vyberaví, ktoré požehnanie chceme. Daj nám viacej áut, väčší dom, vyššiu pozíciu v práci, viac zodpovednosti, skúšky a prácu, ktorá tomu prislúcha.

No pre „Božie zľutovanie″, nedaj nám viac detí! Boh hovorí, že deti sú odmena, nie prekliatie! Máme vymytý mozog feministkami a pohľadom sveta! Komu budeš ako kresťanka dôverovať? Bohu alebo feministkám?

Otvoril jej lono. Štatistiky ukazujú, že v rozvinutých krajinách by mohla mať priemerná žena bez antikoncepcie päť alebo šesť detí, nie dvadsať. Pozri sa do Biblie. Noe mal iba tri deti, Sára iba jedno a obe, Rebeka a Ráchel, mali iba dve. Dámy, to bolo ešte pred antikoncepciou. Veľké rodiny boli v Biblii výnimkou, no tiež boli najpožehnanejšie.

Lia mala šesť synov a dcéru, no Ráchel mala iba dvoch synov. „Keď však Pán videl, že Lia je odstrčená, otvoril jej život, kým Ráchel bola neplodná.″ (Gn 29, 31) „Boh si však spomenul aj na Ráchel. Boh ju vypočul a otvoril jej lono.″ (Gn 30, 22) Boh dá každej žene presne toľko detí, koľko chce dať. Dá jej presne a perfektne naplánovane a v perfektnom Božom čase. Neušlo ti v tvojej túžbe po kontrole plodnosti požehnanie? „Potom mu Boh povedal: ,Ja som všemohúci Boh. Ploď a množ sa! Z teba povstane národ, ba skupina národov, aj králi vyjdú z tvojich bedier.′″ (Gn 35, 11)

Zatvoril každé materské lono. To, že žena nemá dieťa, je Boží trest. „Smilniť budú, no nerozmnožia sa.″ (Oz 4, 10) „Lebo Pán zavrel každé materské lono v Abimelechovom dome pre Abrahámovu manželku Sáru.″ (Gn 20, 18) To nám tiež ukazuje, že je to Boh, ktorý otvára a zatvára lono. „A otvoril jej život.” (Gn 29, 31)

Boh splní každú tvoju potrebu. Ale čo ak sa už nedokážeme postarať o viac detí? Čo nám najviac chýba, je viera. Uplatni tento verš: „Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi.″ (Flp 4, 19) Musíme prehodnotiť naše priority. Mali by tvoje potreby byť tvoje „túžby″? Sme najbohatšími ľuďmi v histórii, no smeaj najbojazlivejší ohľadom nákladov na deti.  Mary Pride The way home, str. 48: „Buďme... uvoľnení od lásky k peniazom.″ (1Tim 3, 3)

Tá, ktorá zostáva doma. Ako domáca pani môžeš potvrdiť tento verš, keď hľadáš, ako sa postarať o rodinu. „...korisť delí krásavica domu!″ (Ž 68, 12) Veľa z nás nakupuje v domových výpredajoch vďaka tomu, že sme doma. A tiež tie, ktoré majú veľké rodiny povedali, že ženy, ktoré si vybrali obmedzenie rodiny, im dali plné tašky a krabice značkového oblečenia.

Uspokojme sa s tým, čo máme. Veľa toho, čo chceš dať svojim deťom, je niečo, čo ich neskoršie zruinuje a privedie do zatratenia. Nie sú deti, ktoré „majú všetko″ - hračky, oblečenie a vlastné izby – najviac rozmaznané, nevďačné a nešťastné? Nie sú to tie isté deti, ktoré boli ako tínedžeri zapletení v drogách a kultoch alebo majú často samovražedné sklony? Tu je, čo hovorí Písmo: „Uspokojíme sa s tým, že máme čo jesť a čo si obliecť. Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia.″ (1Tim 6, 8-9)

Byť spokojná. Chceš, aby boli tvoje deti nespokojné, keď budú zosobášené, lebo si ich vystavila bohatstvu? Nemala by si učiť svoje dcéry, aby boli spokojné, a nebudú tak raz nútené pracovať mimo domu? Nemalo by byť našim cieľom, aby sme učili synov dobrej etickej práci? Nebol to bohatý muž, ktorý opustil Ježiša, no bol neschopný vstúpiť do kráľovstva nebeského? Pamätáš si, aké je pre ťavu ťažké prejsť uchom ihly?

Takže to nie je tým, že sa bojíme, že nie sme schopné postarať sa o potreby našich detí a našich budúcich detí. Sme oklamané a robíme naše rozhodnutie na základe postarania sa o „túžby″, ktoré budú viesť k zatrateniu. „Vaše správanie nech je bez lakomstva; buďte spokojní s tým, čo máte.″ (Hebr 13, 5)

Láska k peniazom. Zdá sa, akoby deti dneška mali byť dvakrát takým veľkým finančným problémom ako kedysi. Príspevky na deti pre rodiny a spoločnosť sú pridelené po mnoho rokov, zatiaľ čo sa ešte hrajú a chodia do školy. Mladí ľudia z predchádzajúcej generácie pomáhali pri zabezpečovaní jedla, šili oblečenie, orali a starali sa o polia alebo pracovali ako učni, aby pomohli rodinám aj finančne. Keď dosiahli násť rokov, boli prínosom namiesto záväzku. Všetci poznáme mladých ľudí, ktorí stále žijú z podpory rodičov, dokiaľ nemajú dvadsať a viac. Toto sa deje aj po tom, ako rodičia zaplatia veľké peniaze na vzdelanie. Spýtaj sa sama seba, prečo je dôležité poslať dieťa na univerzitu, slúži to na dobrý charakter? „Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom; niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolesti.″ (1Tim 6, 10)

Strach. Namiesto strachu z „mať deti″, o ktorom nám hovorí svet, poďme sa rozprávať o strachu z toho, čo nám nepovie. Nielenže sa ukracujeme o požehnanie, ale žijeme nebezpečne, zastavujeme Božie požehnanie tým, čo používame. Pamätaj: „Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.″ (Gal 6, 7) Prečo chceme zasiať semená (tým, že žijeme intímne) a nežneme ovocie lona (dieťa)? Potratmi naozaj vytŕhame korene priamo z pôdy! Dámy, ako môžete dôverovať Bohu ohľadom spásy a nedôverovať mu s počtom detí, ktoré by ste mali mať? Dôverujeme mu v otázke našej večnosti, no nemôžeme mu dôverovať s našou plodnosťou!

Rozmnožím tvoje potomstvo. Čo je nebezpečenstvom toho, že zastavujeme našu vlastnú plodnosť? Tabletka, ktorá spôsobuje potrat, porušuje výstelku maternice a zaisťuje, že každé dieťa, ktoré môže byť počaté, sa nemôže správne uchytiť. Dieťa hladuje až na smrť, čo trvá sedem až deväť dní. Toto malé dieťatko je vyhnané z lona – obeť potratu. Táto tabletka tiež spôsobuje vysoký krvný tlak, zrážanie krvi, cukrovku – preto stúpa tehotenská cukrovka a povinný test je odporúčaný pre všetky. „Zahrniem ťa požehnaním a prenáramne rozmnožím tvoje potomstvo. Bude ho ako hviezd na nebi a ako piesku na morskom brehu. Tvoje potomstvo sa zmocní brán svojich nepriateľov.″ (Gn 22, 17)

Márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Veľa z nás verí prirodzenému plánovaniu rodičovstva. Veríme, že ak naši manželia a my „plánujeme″ našu rodinu „prirodzene″, pracujeme s Bohom. Nie sme však iba zodpovedné? Nie. Stále hovoríme, že vieme lepšie ako Boh, čo je najlepšie pre naše rodiny. Tie z nás, ktoré sa rozhodli dôverovať Bohu, zažili voľnosť. Odovzdanie tejto zodpovednosti Bohu nás zbavilo záťaže. Niektoré z nás už nemali viacej detí a niektoré iba pár. Ale keď dôverujeme Pánovi pri stavaní domu, vieme, že máme to najlepšie. „Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú...″ (Ž 127, 1)

Vylieval semeno. A čo antikoncepčná metóda, ktorá je používaná mužmi ako bariérová metóda? Bez prekvapenia, Biblia zahrnula všetky, keď „semeno bolo vyliate″. (Gn 38, 9) „Keďže Onan... zakaždým vylieval semeno na zem, len aby neposkytol potomstvo svojmu bratovi. Pánovi sa však znepáčilo čo robil, a dal zomrieť aj jemu.″ (Gn 38, 9-10)

Bola neplodná. Keď sa ženy začali hrať „Boha″ s ich telom tým, že sa rozhodujú, kedy a či budú tehotné, začali rozhodovať o živote a smrti dieťaťa, ktoré nosili. Keď začneme nasledovať klamstvo tých, ktorí sú za potraty – „môžeme robiť čo chceme s našim telom″, vidíme aj následky.

Sterilita. Tak veľa žien nie je schopných otehotnieť kvôli antikoncepcii, niekoľkým partnerom a poškodeniu z predchádzajúceho potratu. Toto spôsobilo medzi Američankami posadnutosť mať dieťa „za každú cenu″. „Keď však Pán videl, že Lia je odstrčená, otvoril jej život, kým Ráchel bola neplodná.″ (Gn 29, 31) A ako výsledok máme:

Potraty. Bolo nám povedané, že je nesprávne, aby sme dovolili „nechcenému″ dieťaťu, aby sa narodilo. Ale pravdou je, že tieto deti sú rozhodne chcené. Dlhé roky čakania na adopciu takýchto detí je toho dôkazom.

Vnútorné oplodnenie. Veľa žien nevidí nič zlé na deťoch zo skúmavky pre páry, ktoré nemôžu mať deti. Teraz sme boli upozornené na to, koľko oplodnených vajíčok je zlikvidovaných v Petriho miskách a tiež v lone. Pretože táto metóda je veľmi drahá, doktor vloží niekoľko oplodnených vajíčok, dúfajúc, že niektoré sa uchytia. Veľakrát sa vyskytne „viacnásobné tehotenstvo″ a pár sa rozhodne, ktoré a koľko z oplodnených vajíčok sa uchráni a ktoré sa potratí. Veľa z nás počulo aj o doktorovi, ktorý použil vlastné spermie, aby ušetril čas a peniaze. Odhaduje sa, že je otcom stoviek detí v oblasti Chicaga.

Náhradné matky. Sú to ženy, ktoré si nechajú platiť za to, aby vynosili mužove dieťa pre inú ženu. Toto nie je novinka. Agar je prvá a najznámejšia náhradná matka. Nenávisť, ktorú k nej Sára cítila, chudoba Ismaela a Agar, nehovoriac o vojne, ktorá pretrváva dodnes, povedz nám o výsledku tejto hriešnej cesty, ako mať dieťa za „každú cenu″!

Neplatená prostitúcia. Klamstvo „voľnej lásky″ nie je nič viac ako ženy zapredané sebou. No ženy zaplatili cenu. Odkedy sa začala činnosť feminizmu a boli vynájdené tabletky, „jednovečerná záležitosť″ je údajne naše právo žien. Teraz rozširujeme pohlavné choroby, AIDS, neplánované tehotenstvá, potraty, neplodnosť, duševnú a emočnú hanbu, vyššiu samovražednosť (najmä medzi tínedžerkami) a nízku sebahodnotu. Toto sú výsledky slobody a nedodržiavania Božích zákonov.

Homosexualita. Som si istá, že sa teraz čuduješ, ako antikoncepcia a sterilizácia podporila a rozšírila homosexualitu. „Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie.″ (Rim 1, 26-27) Videli sme odplatu za poblúdenie. AIDS rastie nekontrolovateľne, najmä medzi homosexuálmi. Keď žena opovrhuje deťmi, prestane nosiť ovocie lona a dobrovoľne sa zasterilizuje, toto je neprirodzené! Homosexuáli veria (tí, ktorí odstránili možný výsledok spojenia medzi mužom a ženou) jasnému odkazu, že fyzické spojenie je pre potešenie, a nie pre ovocie z mužovho semena.

Poďme zhrnúť, čo nám Boh povedal v Jeho Slove, lebo „celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti...″ (2Tim 3, 16):

Deti sú požehnanie. (Gn 1, 22, Gn 1, 28)

Naše deti sú našim dedičným darom. (Ž 127, 3)

Boh otvára a zatvára lono. (Gn 20, 18, Gn 29, 31)

Boh nám nariadil, aby sme sa množili a naplnili zem. (Gn 1, 22, Gn 1, 28, Gn 8, 17, Gn 9, 1, Gn 8, 4, Lv 26, 9, Dt 7, 13, Dt 8, 1, Dt 30, 16, Jer 30, 19, Jer 33, 22 a Hebr 6, 14)

Zem nie je zaplnená, nie sme preľudnení.

Nemáme dávať deťom, čo chcú, to vedie k ich skaze.

Boh napĺňa všetky naše potreby, nemusíme sa strachovať. (Flp 4, 19)

Nie každý bude požehnaný veľkou rodinou; niektorí budú mať jedno alebo dve deti dokonca aj bez toho, „aby sme Bohu pomohli″ pomocou antikoncepcie a sterilizácie.

Nemôžeme povedať, že sme za život, ak používame antikoncepciu, lebo tá je základom pre potrat.

Blažený muž, ktorý si nimi tulec naplnil. Čo urobíš, ak chceš viac detí, a tvoj manžel nechce? Najskôr musíš prosiť a oľutovať všetko, čo si urobila, ak si ho povzbudila, aby odbočil od túžby byť „šťastný″. Lebo „čím sú bojovníkovi šípy v ruke, tým sú vám synovia z mladých liet. Blažený muž, ktorý si nimi tulec naplnil...” (Ž 127, 5) Šomreš a sťažuješ sa na množstvo práce, ktorú musíš robiť okolo detí, ktoré ti Boh dal? „Všetko robte bez šomrania a pochybovania.″ (Flp 2, 14) Keď manžel príde z práce, chceš, aby ti pomáhal a očakávaš, že bude pracovať okolo domu? „Potom Pán, Boh, povedal: ,Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná.′″ (Gn 2, 18) Sú tvoje deti potešením alebo sú neposlušné a neúctivé? Vládnu v dome a nad tebou? „Samopašné dieťa robí hanbu svojej materi.″ (Prís 29, 15) (Nenechaj si ujsť kapitolu 14, „Učenie tvojej matky″.)

Srdcia otcov k deťom. Modli sa tieto tri úryvky z Písma: 1. Požiadaj Pána, aby sa prihovoril srdcu tvojho manžela, čo sa týka budúcich detí. „Hľa, Pánovým dedičným darom sú synovia, jeho odmenou je plod lona.″ (Ž 127, 3) 2. Požiadaj Boha, aby obnovil srdce tvojho manžela k deťom a aj budúcim deťom. „A obráti srdce otcov k synom a srdce synov k ich otcom, aby som neprišiel a neudrel zem kliatbou.″ (Mal 3, 24) 3. Požiadaj Pána, aby zmenil srdce tvojho manžela. „Sťa vodná struha je srdce kráľa v ruke Pánovej, vedie ho, kamkoľvek chce.″ (Prís 21, 1) Ak ti manžel naďalej hovorí, aby si brala tabletky alebo sledovala plodnosť, neodmietaj jeho autoritu; iba sa modli. Ver, že Boh ho usmerní. Tvoj manžel je napokon zodpovedný, nie ty. Za čo si ty zodpovedná, je, aby si sa podriadila autorite, ktorú Boh umiestnil nad teba, a to je tvoj manžel. „Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom.″ (Ef 5, 24)

Čo robiť, ak má tvoj manžel vasektómiu alebo ty máš podviazané vaječníky? Veľa párov sa mi zdôverilo, že nesú bremeno, lebo urobili obrovský a životne dôležitý omyl, keď sa dali zasterilizovať. Niektorí urobili krok k trvalej sterilizácii. Môžeš sa dozvedieť viac o tom, ako napraviť tento omyl, kontaktom s dr. Pohlom v Houstone, v Texase. Je špecialistom v mikrochirurgickej vasektómii a urobil 1800 operácii a má záruku vrátenia peňazí! Jeho číslo je 1-713-Reverse. Alebo navštív jeho stránku vasectomyreversal.com. Doktor o poschodie vyššie, dr. Rawson, robí odstránenie podviazania vaječníkov. Jeho číslo je 1-281-363-4445 a jeho stránka je fertility.com. Predtým, ako vylúčiš obe z týchto možností kvôli peniazom, modli sa, aby sa Boh postaral o peniaze. On je Bohom nemožných vecí a Bohom druhých šancí!!

Pútať každú myseľ. Čo urobíš, ak si to ty, kto sa rozhodol limitovať alebo rozvrhnúť deti? Preskúmaj tvoje motívy a strach. Je tvojím motívom sebectvo, túžba po materiálnych veciach alebo viacej času na seba? Ak si prijala túto lož, pamätaj na Písmo: „Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých.” (Mk 10, 43-44) Zaiste matka a najmä matka, ktorá má veľa detí, je akoby slúžkou. No Boh nám hovorí, že sme veľké! Byť služobníkom, to bol odkaz, ktorý Ježiš hovoril a žil, keď kráčal po tejto zemi, a je jedným z najzabudnutejších odkazov. Odhoď falošné dôvody. „Boríme výmysly a každú pýchu, čo sa dvíha proti poznaniu Boha. Pútame každú myseľ, aby bola poslušná Kristovi.” (2Kor 10, 5)

Telo si urobiť svojou oporou. Cítiš sa ohromená počtom detí, ktoré máš? Najskôr skontroluj, či nasleduješ Božiu múdrosť z Knihy prísloví ohľadom výchovy detí. (Pozri kapitolu 14, „Učenie tvojej matky″, a knihu Pracovníci doma, „Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Pretože si odmietol poznanie...″ Oz 4, 6) Nepočítaj s kresťanmi alebo svetskými odborníkmi, alebo autormi; choď k Autorovi a Tvorcovi tvojich detí, keď hľadáš odpoveď. „Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v Pána.″ (Jer 17, 7) „Zlorečený je muž, ktorý dôveruje v človeka a telo urobil svojou oporou.″ (Jer 17, 5) Skontroluj, či všetko, čo robíš pre svoje deti (všetky navyše aktivity) majú večnú hodnotu. Priškrť na absolútne minimum tých, ktorí nemajú nárok. Je to Satan, ktorý ťa vyčerpáva a spôsobuje, že si porazená a on môže dosiahnuť svoj cieľ, zastaviť pôrodnosť kresťanských detí.

Strach kladie nástrahu. Je to strach z pôrodu? Začni tým, že si prejdeš všetky spôsoby pôrodu, aby si našla spôsob, ktorý najviac nasleduje Boží plán pre pôrod. Maj dôveru v Neho a v to, ako stvoril tvoje perfektné telo, telo, ktoré nosí dieťa, ktoré bolo počaté v tvojom tele. Povie ti, že si samo, keď príde čas pôrodu alebo čas nakojiť dieťa? Urobil chybu v tom, ako ťa stvoril, dokonca aj vtedy, keď stvoril toto perfektné dieťa v tebe? „Strach z ľudí kladie nástrahu, ten však, kto dôveruje v Pána, bude bezpečný.″ (Prís 29, 25)

Je jedna perfektná a SILNÁ kniha, ktorú som práve čítala, a veľmi ju odporúčam každej žene, aby si ju prečítala a uverila – Nadprirodzený pôrod od Jackie Mize! Povedala mi o nej matka šiestich detí (ktorá má obnovené manželstvo a jej manžel je lekár). Hovorila, že prvé tri deti sa jej narodili prirodzene a posledné tri mala nadprirodzene BEZBOLESTNE!! Objednala som si túto knihu a bola som úplne omráčená. Idem použiť tieto princípy a Písmo, aby som pripravila moje tri dcéry na ich budúce tehotenstvá (a seba tiež, ak Pán plánuje, aby sme mali viac detí). Môžeš si prečítať svedectvá na Amazon.com, no po svedectve mojej priateľky a po prečítaní tejto knihy som úplne presvedčená, že nielenže je to možné, ale je to dokonca Boží plán!

Môj ľud hynie. „Môj ľud hynie, lebo nemá poznania.″ (Oz 4, 6) Aké vedomosti môžu byť získané, keď vidíme tak veľa zničených a problémových manželstiev? Nedostatok podriadenia sa alebo duch rebelstva časom zničí tvoje manželstvo a zabráni ti, aby si získala ochranu. Či tvoj manžel túži po deťoch, alebo nie, podriaď sa. „Ženy, podriaďte sa svojim mužom.″ (Ef 5, 22; Kol 3, 18; 1Pt 3, 1) (Pozri kapitolu 8, „Ženy podriaďte sa″, „Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Pretože si odmietol poznanie...″ Oz 4, 6)

Pracovníci doma. Keď pracuješ mimo domu, stávajú sa deti, ktoré máš a aj budúce deti, bremenom, nie požehnaním, pretože väčšina tvojho platu ide opatrovateľom. Jedna žena si sadla a vyčíslila svoj zisk z toho, že pracovala na plný pracovný úväzok. Prišla na to, že zarobila iba jeden dolár na hodinu po tom, ako zaplatila opatrovateľkám za tri deti. Opustiť dom je obyčajne plánom Satana, aby rozdelil a zvíťazil. Musíš sa dôsledne modliť, aby si mohla zostať doma. Kvôli tomu, že tak veľa žien pracuje mimo domu, sú naše domy prázdne a rozpadajú sa. „Aby boli rozumné, cudné, starostlivé o dom...″ (Tít 2, 5) (Pozri kapitolu 13, „Spôsob riadenia domácnosti″, „Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Pretože si odmietol poznanie...″ Oz 4, 6) A tiež to, že sa vrátiš do školy, je hlavným prispievateľom k tomu, aby ženy padli do cudzoložstva alebo boli prinútené, aby opustili malé deti. Eva chcela a mala túžbu vo vedomostiach. „V deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči, budete poznať dobro a zlo.″ (Gn 3, 5)

Spasí sa rodením detí. Boh má prísľub pre tých, ktorí dôverujú v Boha, čo sa týka rodenia detí. „Ale žena sa spasí rodením detí, ak vytrvajú vo viere a láske, v posväcovaní a v triezvosti.″ (1Tim 2, 15) Tu je pár príkladov:

Dve najviac svárlivé ženy, aké som kedy stretla, sú matkami veľkých rodín a boli požehnané extrémne oddanými manželmi. Ich manželstvá sú „zachované″.

Mali sme ženu, ktorá sa podelila, že kvôli tehotenstvu alebo malému dieťaťu boli „uchránení″ od ťažkej situácie. Boli „zachovaní″ od vonkajších ťažkostí.

Jedna žena bola zachránená medicínsky, lebo zakaždým, keď doktor chcel uskutočniť lekársky zákrok, o ktorom dnes vieme, že je nebezpečný, bola tehotná. Bola „zachovaná″ fyzicky.

Iná žena povedala, že jej svokrovci útočili na manžela, aby ju prinútil ísť do roboty a zarábať. Keď sa narodilo ich štvrté dieťa, jej manžel preveril, koľko by platil opatrovateľke a prišiel na to, že by vlastne prerobili, keby išla manželka do práce. Jeho rodičia prestali naliehať. Bola „zachovaná″ a mohla zostať doma.

Zhrnutie

Kto je nepriateľ? Napokon je to Satan. On je za hriechom a tí, ktorí počúvajú jeho lži, sú jeho otrokmi. Máme veľa hovorcov, ktorí pracujú pre neho; v tejto dobe sú známe ako feministky. Ich cieľom bolo zneužiť Božie spôsoby pre ženy, aby mali deti. Táto organizácia nenávidí mužov a obrátili sa na iné ženy pre spojenie a k vláde pre podporu. Toto sú ženy, s ktorými súťažíš, keď tiež odmietaš mať deti a poslúchnuť nariadenie „byť plodnou a rozmnožovať sa″. Tieto isté ženy, ktoré nebudú nikdy poznať alebo nebudú chcieť muža, presvedčili masy, aby „zabili alebo zavraždili″ svoje vlastné deti ako obetu pre feministické dobro. Nech nám Boh odpustí, že ich poslúchame a súhlasíme s ich lžami, „lebo sú od otca″, otca lží (Jn 8, 44).

Nech ťa žehná Boh.

Tvoja manželka je ako plodonosný vinič

vnútri tvojho domu.

Tvoji synovia sú ako mládniky olivy

okolo tvojho stola. 

Žalm 128, 3 

Osobná oddanosť: Dôverovať Bohu v každej oblasti môjho života, vrátane detí. „Na základe toho, čo som sa naučila z Božieho Slova a z pozorovania ovocia neposlušnosti tejto generácie, zaväzujem sa a odovzdávam moje telo môjmu Pánovi. Ak už nemôžem mať deti alebo nemôžem počať, zaväzujem sa šíriť Pravdu a vyznať môj omyl pred inými, aby som ich odradila od tej istej chyby.″

Teraz je čas, aby si KLIKLA SEM a vyliala si svoje srdce pred Pánom a do denníka "Čo som sa naučila."