Kapitola 12 Plod života

„Hľa, Pánovým dedičným darom sú synovia,

 jeho odmenou je plod lona.“

- Žalmy 127, 3 -

Slovak-ww-Cover

Keď sa pozrieme okolo seba, na našu spoločnosť a vidíme potraty, zneužívanie detí a incesty, zamýšľame sa, kedy naša krajina začala nenávidieť deti. Písmo nám hovorí, že sú dva základy, jeden postavený na skale a druhý na piesku. Ženy, sme na piesku a náš pád je veľký. (Mt 7, 26)

Blahoslavené neplodné. Ježiš predpovedal, že príde čas viac žalostný ako Jeho ukrižovanie. Ten čas je teraz. Keď ženy plakali a bedákali nad Ježišom, otočil sa k nim a povedal: „Dcéry Jeruzalemské, neplačte na do mnou, ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi. Lebo prichádzajú dni, keď povedia: ,Blahoslavené neplodné, loná, čo nerodili, a prsia, čo nepridájali!′″ (Lk 23, 28-29)

A Boh ich požehnal. Ježiš čelil najhoršiemu času vo Svojom živote, no povedal, že príde čas, ktorý bude ešte horší! Keď sa pozrieš na feministické učenie a na to, ako tlačia na lesbinizmus a na obmedzenie a elimináciu detí, vidíme, že sme na začiatku času, o ktorom Ježiš hovoril. Nariekaš a bedákaš tak, ako Ježiš povedal dcéram Jeruzalemským, že by mali? Alebo si uverila klamstvu? „Boh ich požehnal a povedal: ,Ploďte a množte sa a naplňte morské vody, aj vtáctvo nech sa rozmnožuje na zemi!′″ (Gn 1, 22)

Prečo ma voláš Pánom? Ako sa začali kroky „proti deťom?” Začalo sa to pred tridsiatimi rokmi, keď začala byť dostupná antikoncepcia, a odvtedy sa potápame. Antikoncepcia hovorí:

Ešte nechcem deti.

Nechcem tak veľa detí – jedno, dve, tri alebo aj štyri, no nie viac!

Nechcem mať jedno dieťa za druhým.

Ak, a hovorím, ak ja chcem deti, chcem ich keď ich ja chcem, tak často, ako ja chcem, a tak veľa alebo tak málo, ako ja chcem. Boh už viac nemá kontrolu; ja mám! Viem, čo je pre mňa najlepšie, a viem, o čo sa dokážem postarať. Vyberám si môj vlastný osud, Pane!

„Čo ma oslovujete: ,Pane, Pane,′ keď nerobíte, čo hovorím?″ (Lk 6, 46)

Ploďte sa. Mať Ježiša ako Kráľa svojho života znamená nasledovať Jeho učenia a princípy. „Boh ich požehnal a povedal im: ,Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!′″ (Gn 1, 28)

Ak Pán nestavia dom. Musíme byť ochotné mať tak veľa alebo tak málo detí, koľko Boh uzná za vhodné. „Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.” (Ž 127, 1) Dovoľ Mu, aby postavil tvoju rodinu, jedno tehotenstvo  naraz.

Pretože si vlažný. Keď sme raz my kresťania začali tolerovať „šedú zónu″ tým, že sme začali s prirodzenou metódou počatia, už bolo ľahšie skĺznuť do viac šedej, k tabletkám a vnútromaternicovým telieskam. Teraz máme čiernu oblasť – POTRATY! „Takto, že si vlažný, [používanie antikoncepcie] ani horúci [dôverovanie s plodnosťou iba Bohu] ani studený [čo je potrat], už-už ťa vypľúvam z úst.″ (Zjv 3, 16) Ako môžeme my, čo neznášame potraty (a možno dokonca pracujeme za podporu života), presviedčať ženy, ktoré uvažujú o potrate, že dieťa, ktoré nosia, je požehnanie, keď odmietame toto požehnanie pre seba?

Aby sa hojne množili. V knihe od Mary Pride „Cesta domov („The way home) sa uvádza: Plánovanie rodiny je matkou potratov. Keď sa raz pár pozerá na deti ako na ich výtvor, všetka dôstojnosť voči životu je stratená. Deti ako dar Boží, ktoré ponížene prijímame, sú jedna vec; deti ako predmet našej vlastnej výroby sú druhá vec. Môžeš si robiť, čo len chceš, s niečím, čo si vytvorila - potrat, incest, zneužívanie detí. „A vyveď všetky druhy živočíchov, ktoré sú s tebou: vtáctvo, dobytok a všetky plazy, čo sa plazia po zemi, aby sa hemžili na zemi a aby sa množili a napĺňali zem.″  (Gn 8, 17)

Naplňte zem hojne. Boh hovorí „Ploďte sa a množte sa a naplňte zem“ v Gn 1, 22, Gn 8, 17, Gn 9, 1, Gn 9, 7, Gn 35, 11, Gn 48, 4, Lv 26, 9, Dt 7, 13, Dt 8, 1, Dt 30, 16, Jer 30, 19, Jer 33, 22 a v Hebr 6, 14. Povedal nám to 14-krát!!

„Vy sa však ploďte a množte sa, rozšírte sa na zemi a naplňte ju!″ (Gn 9, 7)

„Potom mu Boh povedal: ,Ja som všemohúci Boh. Ploď a množ sa! Z teba povstane národ, ba skupina národov, aj králi vyjdú z tvojich bedier.′″ (Gn 35, 11)

„Ale ja pozbieram zvyšky svojich oviec zo všetkých krajín, do ktorých som ich roztratil, a privediem ich späť na ich nivy; budú plodné a rozmnožia sa.” (Jer 23, 3)

Naplňte zem. Nenaplnili sme už však zem? Opakovane počúvame o probléme preľudnenia, no dvaja experti nám ponúknu rozdielny pohľad:

„Celosvetovú populáciu môžeme vmestiť do štátu Texas a každý muž, žena a dieťa bude mať 185 metrov štvorcových [priemerná rozloha domu je 130 metrov štvorcových] a zvyšok sveta bude prázdny.″ Mary Pride, The Way Home, strana 62

„Každý človek na svete môže stáť bez toho, aby sa niekoho dotkol v meste Jacksonville, Florida.″ Billl Gothard Institute of Basic Life Principles (IBLP) Publications

Naplňte zem. Pravdou je, že vymierame! To znamená, že nenahrádzame seba samých. Jedným z ovocia našej neposlušnosti je, že nebude sociálne zabezpečenie, ktoré malo pre nás byť. Nebude dostatok detí, ktoré by pracovali a podporovali fondy. „Potom Boh požehnal Noema a jeho synov a povedal im: ,Ploďte a množte sa a naplňte zem!′″ (Gn 9, 1)

Dar od Pána. Ale ja mám strach, čo ak prenechám kontrolu Bohu a dá mi 20 detí! Naozaj veríme, čo hovorí Biblia? „Hľa, Pánovým dedičným darom sú synovia, Jeho odmenou je plod lona.″ (Ž 127, 3) My kresťania sme vyberaví, ktoré požehnanie chceme. Daj nám viacej áut, väčší dom, vyššiu pozíciu v práci, viac zodpovednosti, skúšky a prácu, ktorá tomu prislúcha.

No pre „Božie zľutovanie″, nedaj nám viac detí! Boh hovorí, že deti sú odmena, nie prekliatie! Máme vymytý mozog feministkami a pohľadom sveta! Komu budeš ako kresťanka dôverovať? Bohu alebo feministkám?

Otvoril jej lono. Štatistiky ukazujú, že v rozvinutých krajinách by mohla mať priemerná žena bez antikoncepcie päť alebo šesť detí, nie dvadsať. Pozri sa do Biblie. Noe mal iba tri deti, Sára iba jedno a obe, Rebeka a Ráchel, mali iba dve. Dámy, to bolo ešte pred antikoncepciou. Veľké rodiny boli v Biblii výnimkou, no tiež boli najpožehnanejšie.

Lia mala šesť synov a dcéru, no Ráchel mala iba dvoch synov. „Keď však Pán videl, že Lia je odstrčená, otvoril jej život, kým Ráchel bola neplodná.″ (Gn 29, 31) „Boh si však spomenul aj na Ráchel. Boh ju vypočul a otvoril jej lono.″ (Gn 30, 22) Boh dá každej žene presne toľko detí, koľko chce dať. Dá jej presne a perfektne naplánovane a v perfektnom Božom čase. Neušlo ti v tvojej túžbe po kontrole plodnosti požehnanie? „Potom mu Boh povedal: ,Ja som všemohúci Boh. Ploď a množ sa! Z teba povstane národ, ba skupina národov, aj králi vyjdú z tvojich bedier.′″ (Gn 35, 11)

Zatvoril každé materské lono. To, že žena nemá dieťa, je Boží trest. „Smilniť budú, no nerozmnožia sa.″ (Oz 4, 10) „Lebo Pán zavrel každé materské lono v Abimelechovom dome pre Abrahámovu manželku Sáru.″ (Gn 20, 18) To nám tiež ukazuje, že je to Boh, ktorý otvára a zatvára lono. „A otvoril jej život.” (Gn 29, 31)

Boh splní každú tvoju potrebu. Ale čo ak sa už nedokážeme postarať o viac detí? Čo nám najviac chýba, je viera. Uplatni tento verš: „Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi.″ (Flp 4, 19) Musíme prehodnotiť naše priority. Mali by tvoje potreby byť tvoje „túžby″? Sme najbohatšími ľuďmi v histórii, no smeaj najbojazlivejší ohľadom nákladov na deti.  Mary Pride The way home, str. 48: „Buďme... uvoľnení od lásky k peniazom.″ (1Tim 3, 3)

Tá, ktorá zostáva doma. Ako domáca pani môžeš potvrdiť tento verš, keď hľadáš, ako sa postarať o rodinu. „...korisť delí krásavica domu!″ (Ž 68, 12) Veľa z nás nakupuje v domových výpredajoch vďaka tomu, že sme doma. A tiež tie, ktoré majú veľké rodiny povedali, že ženy, ktoré si vybrali obmedzenie rodiny, im dali plné tašky a krabice značkového oblečenia.

Uspokojme sa s tým, čo máme. Veľa toho, čo chceš dať svojim deťom, je niečo, čo ich neskoršie zruinuje a privedie do zatratenia. Nie sú deti, ktoré „majú všetko″ - hračky, oblečenie a vlastné izby – najviac rozmaznané, nevďačné a nešťastné? Nie sú to tie isté deti, ktoré boli ako tínedžeri zapletení v drogách a kultoch alebo majú často samovražedné sklony? Tu je, čo hovorí Písmo: „Uspokojíme sa s tým, že máme čo jesť a čo si obliecť. Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia.″ (1Tim 6, 8-9)

Byť spokojná. Chceš, aby boli tvoje deti nespokojné, keď budú zosobášené, lebo si ich vystavila bohatstvu? Nemala by si učiť svoje dcéry, aby boli spokojné, a nebudú tak raz nútené pracovať mimo domu? Nemalo by byť našim cieľom, aby sme učili synov dobrej etickej práci? Nebol to bohatý muž, ktorý opustil Ježiša, no bol neschopný vstúpiť do kráľovstva nebeského? Pamätáš si, aké je pre ťavu ťažké prejsť uchom ihly?

Takže to nie je tým, že sa bojíme, že nie sme schopné postarať sa o potreby našich detí a našich budúcich detí. Sme oklamané a robíme naše rozhodnutie na základe postarania sa o „túžby″, ktoré budú viesť k zatrateniu. „Vaše správanie nech je bez lakomstva; buďte spokojní s tým, čo máte.″ (Hebr 13, 5)

Láska k peniazom. Zdá sa, akoby deti dneška mali byť dvakrát takým veľkým finančným problémom ako kedysi. Príspevky na deti pre rodiny a spoločnosť sú pridelené po mnoho rokov, zatiaľ čo sa ešte hrajú a chodia do školy. Mladí ľudia z predchádzajúcej generácie pomáhali pri zabezpečovaní jedla, šili oblečenie, orali a starali sa o polia alebo pracovali ako učni, aby pomohli rodinám aj finančne. Keď dosiahli násť rokov, boli prínosom namiesto záväzku. Všetci poznáme mladých ľudí, ktorí stále žijú z podpory rodičov, dokiaľ nemajú dvadsať a viac. Toto sa deje aj po tom, ako rodičia zaplatia veľké peniaze na vzdelanie. Spýtaj sa sama seba, prečo je dôležité poslať dieťa na univerzitu, slúži to na dobrý charakter? „Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom; niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolesti.″ (1Tim 6, 10)

Strach. Namiesto strachu z „mať deti″, o ktorom nám hovorí svet, poďme sa rozprávať o strachu z toho, čo nám nepovie. Nielenže sa ukracujeme o požehnanie, ale žijeme nebezpečne, zastavujeme Božie požehnanie tým, čo používame. Pamätaj: „Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.″ (Gal 6, 7) Prečo chceme zasiať semená (tým, že žijeme intímne) a nežneme ovocie lona (dieťa)? Potratmi naozaj vytŕhame korene priamo z pôdy! Dámy, ako môžete dôverovať Bohu ohľadom spásy a nedôverovať mu s počtom detí, ktoré by ste mali mať? Dôverujeme mu v otázke našej večnosti, no nemôžeme mu dôverovať s našou plodnosťou!

Rozmnožím tvoje potomstvo. Čo je nebezpečenstvom toho, že zastavujeme našu vlastnú plodnosť? Tabletka, ktorá spôsobuje potrat, porušuje výstelku maternice a zaisťuje, že každé dieťa, ktoré môže byť počaté, sa nemôže správne uchytiť. Dieťa hladuje až na smrť, čo trvá sedem až deväť dní. Toto malé dieťatko je vyhnané z lona – obeť potratu. Táto tabletka tiež spôsobuje vysoký krvný tlak, zrážanie krvi, cukrovku – preto stúpa tehotenská cukrovka a povinný test je odporúčaný pre všetky. „Zahrniem ťa požehnaním a prenáramne rozmnožím tvoje potomstvo. Bude ho ako hviezd na nebi a ako piesku na morskom brehu. Tvoje potomstvo sa zmocní brán svojich nepriateľov.″ (Gn 22, 17)

Márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Veľa z nás verí prirodzenému plánovaniu rodičovstva. Veríme, že ak naši manželia a my „plánujeme″ našu rodinu „prirodzene″, pracujeme s Bohom. Nie sme však iba zodpovedné? Nie. Stále hovoríme, že vieme lepšie ako Boh, čo je najlepšie pre naše rodiny. Tie z nás, ktoré sa rozhodli dôverovať Bohu, zažili voľnosť. Odovzdanie tejto zodpovednosti Bohu nás zbavilo záťaže. Niektoré z nás už nemali viacej detí a niektoré iba pár. Ale keď dôverujeme Pánovi pri stavaní domu, vieme, že máme to najlepšie. „Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú...″ (Ž 127, 1)

Vylieval semeno. A čo antikoncepčná metóda, ktorá je používaná mužmi ako bariérová metóda? Bez prekvapenia, Biblia zahrnula všetky, keď „semeno bolo vyliate″. (Gn 38, 9) „Keďže Onan... zakaždým vylieval semeno na zem, len aby neposkytol potomstvo svojmu bratovi. Pánovi sa však znepáčilo čo robil, a dal zomrieť aj jemu.″ (Gn 38, 9-10)

Bola neplodná. Keď sa ženy začali hrať „Boha″ s ich telom tým, že sa rozhodujú, kedy a či budú tehotné, začali rozhodovať o živote a smrti dieťaťa, ktoré nosili. Keď začneme nasledovať klamstvo tých, ktorí sú za potraty – „môžeme robiť čo chceme s našim telom″, vidíme aj následky.

Sterilita. Tak veľa žien nie je schopných otehotnieť kvôli antikoncepcii, niekoľkým partnerom a poškodeniu z predchádzajúceho potratu. Toto spôsobilo medzi Američankami posadnutosť mať dieťa „za každú cenu″. „Keď však Pán videl, že Lia je odstrčená, otvoril jej život, kým Ráchel bola neplodná.″ (Gn 29, 31) A ako výsledok máme:

Potraty. Bolo nám povedané, že je nesprávne, aby sme dovolili „nechcenému″ dieťaťu, aby sa narodilo. Ale pravdou je, že tieto deti sú rozhodne chcené. Dlhé roky čakania na adopciu takýchto detí je toho dôkazom.

Vnútorné oplodnenie. Veľa žien nevidí nič zlé na deťoch zo skúmavky pre páry, ktoré nemôžu mať deti. Teraz sme boli upozornené na to, koľko oplodnených vajíčok je zlikvidovaných v Petriho miskách a tiež v lone. Pretože táto metóda je veľmi drahá, doktor vloží niekoľko oplodnených vajíčok, dúfajúc, že niektoré sa uchytia. Veľakrát sa vyskytne „viacnásobné tehotenstvo″ a pár sa rozhodne, ktoré a koľko z oplodnených vajíčok sa uchráni a ktoré sa potratí. Veľa z nás počulo aj o doktorovi, ktorý použil vlastné spermie, aby ušetril čas a peniaze. Odhaduje sa, že je otcom stoviek detí v oblasti Chicaga.

Náhradné matky. Sú to ženy, ktoré si nechajú platiť za to, aby vynosili mužove dieťa pre inú ženu. Toto nie je novinka. Agar je prvá a najznámejšia náhradná matka. Nenávisť, ktorú k nej Sára cítila, chudoba Ismaela a Agar, nehovoriac o vojne, ktorá pretrváva dodnes, povedz nám o výsledku tejto hriešnej cesty, ako mať dieťa za „každú cenu″!

Neplatená prostitúcia. Klamstvo „voľnej lásky″ nie je nič viac ako ženy zapredané sebou. No ženy zaplatili cenu. Odkedy sa začala činnosť feminizmu a boli vynájdené tabletky, „jednovečerná záležitosť″ je údajne naše právo žien. Teraz rozširujeme pohlavné choroby, AIDS, neplánované tehotenstvá, potraty, neplodnosť, duševnú a emočnú hanbu, vyššiu samovražednosť (najmä medzi tínedžerkami) a nízku sebahodnotu. Toto sú výsledky slobody a nedodržiavania Božích zákonov.

Homosexualita. Som si istá, že sa teraz čuduješ, ako antikoncepcia a sterilizácia podporila a rozšírila homosexualitu. „Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie.″ (Rim 1, 26-27) Videli sme odplatu za poblúdenie. AIDS rastie nekontrolovateľne, najmä medzi homosexuálmi. Keď žena opovrhuje deťmi, prestane nosiť ovocie lona a dobrovoľne sa zasterilizuje, toto je neprirodzené! Homosexuáli veria (tí, ktorí odstránili možný výsledok spojenia medzi mužom a ženou) jasnému odkazu, že fyzické spojenie je pre potešenie, a nie pre ovocie z mužovho semena.

Poďme zhrnúť, čo nám Boh povedal v Jeho Slove, lebo „celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti...″ (2Tim 3, 16):

Deti sú požehnanie. (Gn 1, 22, Gn 1, 28)

Naše deti sú našim dedičným darom. (Ž 127, 3)

Boh otvára a zatvára lono. (Gn 20, 18, Gn 29, 31)

Boh nám nariad