Nadprirodzený zázrak

Dobré ráno Božie ženy na celom svete. Najskôr sa chcem ospravedlniť, že mi táto chvála tak dlho trvala, je veľmi oneskorená.

Lukáš 17:11-19

"Na ceste do Jeruzalema prechádzal pomedzi Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, išlo oproti nemú desať malomocných mužov. Zďaleka zastali a hlasne kričali: "Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!"  Keď ich uvidel, povedal: "Choďte, ukážte sa kňazom!" A ako šli, boli očistení.  Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu; a bol to Samaritán. Ježiš na to povedal: "Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde? Nenašiel sa nik okrem tohoto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu? A jemu povedal: "Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila."  

Uvedomila som si, že ak nevzdávame nášmu Bohu vďaku, potom hovoríme, že to bolo na základe našej vlastnej sily.

Filipanom 2:13 "Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete aj konáte, čo sa jemu páči."

Momentálne som odlúčená od manžela a tak je to od januára 2012. Keď poviem, že sa mi zrútil svet, je to pochopiteľné. No aj tak nemôžem uveriť, že píšem, že to bola najlepšia vec, ktorá sa mi mohla stať. Našla som pokoj, ktorý prichádza od Kniežaťa Pokoja, ktorý prebýva v mojom vnútri.

Keď môj manžel v januári odišiel, nasledujúci mesiac som prišla na to, že čakám naše piate dieťa. Určite sa teraz bude musieť vrátiť domov. Oh, ako som sa mýlila.

Prísloví 21 "Sťa vodná struha je srdce kráľa v ruke Pánovej, vedie ho, kamkoľvek chce."

Dokonca som mu klamala a povedala, že mám prácu v zámorí. Zvykla som mu stále telefonovať, alebo som nahovárala deti, aby mu volali. Nemalo to žiaden efekt. Oslabilo ma to mentálne i fyzicky aj preto, že som bola tehotná.

Jakuba 5:16 "Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého. 

Keď som si prečítala knihu Ako Boh môže a obnoví moje manželstvo, uvedomila som si moje chyby a prestala som obviňovať manžela. A vtedy som našla toho Jediného, ktorý stvoril nebo i zem. Toho, komu som mohla hocikedy zavolať a ktorý sa nevyhýbal mojim telefonátom. Toho, ktorý ma nikdy nezanechá ani neopustí. Toho, ktorý je vždy pri mne, keď Ho potrebujem.

Deuteronómium 31:6 "Buďte statoční a udatní; nebojte sa a neľakajte sa ich, veď s tebou ide sám Pán, tvoj Boh; on ťa nenechá a neopustí." 

Tiež som si prečítala knihu, ktorú odporučila Erin, Supernatural Childbirth od Jackie Mize. Táto kniha je úžasná (ďakujem ti, Erin). Mala som úžasné tehotenstvo, žiadne choroby, vysoký tlak, opuchnuté členky, žiadnu panvovú bolesť, nadprirodzené tehotenstvo. Ďakujem Ti, Pane.

Pôrod bol tiež úžasný! Modlila som sa k Bohu, aby som mohla rodiť vzpriamene a keď som prišla do nemocnice, posteľ bola naklonená. Tiež som sa modlila za rýchly pôrod, tak ako sa píše o žene Hebrejke v čase Mojžiša. Boh priviedol môjho nádherného chlapčeka za 18 minút!! Môj syn je anjel pokoja a má tichého ducha, čo bola tiež moja modlitba.

Keď som rodila moje ostatné deti, vždy som bola veľmi uplakaná a smutná. To bolo z časti aj kvôli strachu môjho manžela. No teraz mám môjho nebeského Manžela a preto som bola naplnená radosťou, chcela som vybuchnúť.

Môj Pán prebýva vo mne a On sa stará o mojich 5 detí, najstaršie je 7 ročné.

Matúša 21:22 "A dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe."

Vidíte dámy, pre Neho nie nič, čo by nemohol urobiť, my Mu musíme iba dôverovať a modliť sa k Nemu bez pochybovania.

1 Solúnčanom 5:16-18 Ustavične sa radujte!  Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! 

Počujem, že sa pýtate na môjho pozemského manžela. No on práve spí v našej posteli, zatiaľ čo ja píšem. Je tu od 23. decembra 2012, keď prišiel stráviť Vianoce s deťmi. Boh, ktorý je tak mocný, čo presahuje naše chápanie, zjemnil jeho srdce. Postaral sa o moje deti a o mňa. Tiež mi volá, kde práve je. Stále nie sme úplne obnovení, spôsobom, o ktorom dúfam, že sa čoskoro stane, no môj vzťah s Pánom obnovený je!! Toto by malo dámy byť našou prioritou, naša obnova s Bohom a náš vzťah s našim Manželom.

Chcela by som sa poďakovať RMIEW. Nech Boh posilní nás a naše spoločenstvo.

Drahý Bože, milujem Ťa, chvála Tvojmu menu, Aleluja, Aleluja. Amen.

Satan, si pod našimi nohami!!!

Žalm 138:2 "vrhnem sa na tvár pred tvojím svätým chrámom. Tvoje meno budem oslavovať, pretože si milosrdný a verný a nadovšetko si zvelebil svoje meno a svoje prisľúbenia."

~ Nana z UK

Zostať blízko pri Bohu

Príbeh o Philovi a Cindy je dlhý a má veľa výšok a pádov. Naše manželstvo nebolo postavené na Skale tak, ako by sme mali budovať naše domy a životy. Napriek tomu, že keď sme sa začali stretávať, veľa som sa zato modlila a moja sestra a mama povedali, že im Boh povedal, že on je ten správny pre mňa, nemala som predstavu, čo hovorí Biblia o manželstve.

A tak po mnohých prekážkach keď bola naša dcéra dvojročná, sme sa vzali, a to bolo skoro pred 12 rokmi.

Poďme skočiť dopredu. Skrz to, že sme žili viac mimo manželstva, naše manželstvo sa rozpadlo. Môj manžel mi nedokázal povedať, že ma miluje, málo sme boli spolu intímne (viem, že nemôžem manžela ponižovať, iba hovorím môj príbeh) a smutne, pár krát som manžela v manželstve podviedla. Vedela som, že ho milujem, no nevedela som, ako byť sama so sebou viac spokojná. Teraz viem, že toto nebol dobrý spôsob.

Keď prišiel na to, že som ho podviedla (moja najlepšia kamarátka 16. rokov mu to povedala) odišla som a pripojila som sa k starému priateľovi. Tento vzťah bol odsúdený k zániku hneď od začiatku. Bol alkoholik, mal disfunkčné deti (jedna dcéra má 3 ročné dieťa vo veku 20 a je závislá na heroíne) atď.

Veľmi rýchlo som sa naučila, že takto nechcem žiť môj život.

Ako vidíte, musela som byť zlomená. Bola som cigánka. Rok som utekala z jedného miesta na druhé. Napokon som sa usadila v dome mojej kamarátky. Vždy som bola sama a keď som bola takto sama, začala som rozmýšľať. Veľmi.

Bola nedeľa Super Bowl a môj ex manžel mi napísal správu z párty, kde bol. Zrazu prestal písať. Myslela som si, že niekoho stretol alebo si niekoho zobral k sebe domov. Môj mozog začal pracovať.

Začala som si prezerať jeho účet za telefón, lebo stále máme jeden účet a chcela som vedieť, či si s niekym píše a mňa ignoruje a videla som, že si píše s niekym novým. Oni mu vždy napísali prví, no keď mi povedal, že ide do postele, videla som, že si stále píše s touto osobou. (Moja dcéra mi neskoršie povedala, že to bol starý kamarát z jeho detstva, ktorý sa s ním spojil) no nepriateľ poznal moje slabé stránky a používal to, aby ma zničil. No Boh to používal, aby získal moju pozornosť.

Toto všetko spôsobilo, že som si uvedomila, že môžem stratiť to, čo je pre mňa najdrahocennejšie. Moju rodinu. Hľadala som pomoc v modlitbe online. Vedela som, že sa musím opäť spojiť s Bohom a to rýchlo. Potrebovala som prestavať moje manželstvo a moju rodinu a urobiť to správne.

Chvála Bohu, čoskoro som našla modlitbovú stránku a niekto mi dal odkaz na vaše spoločenstvo.

Všetky vaše zdroje z tejto stránky boli mojou záchranou. Naučila som sa, ako byť ticho (napriek tomu, že som niekoľko krát padla), prestala som manželovi písať a volať a namiesto toho som nechala, aby ma on kontaktoval. Zahĺbila som sa do Slova.

Nejako som zlyhala v mojich lekciách, lebo som to chcela rýchlo ukončiť a robila som ich niekoľko súčasne, chcela som všetko rýchlo vyriešiť. Tu mi Boh pomáhal prechádzať lekciami dookola, hlavne tými, v ktorých som si musela obnoviť moju myseľ.

Ako si iste viete predstaviť, bol to zložitý proces. Môj ex prešiel z modlenia a postenia sa a prosenia Boha, aby som sa k nemu vrátila a stal sa chladným a prestal sa zaujímať. Počula som, že pre nás nebolo súdené, aby sme boli spolu, a iba si navzájom ubližujeme, atď.

Keď môj pes zahynul, napísala som mu správu "Zahrabala som dnes tvojho psa." A preto nás toto spoločenstvo učí, ako sa sústrediť na PÁNA a nie na naše okolnosti. Toto je duchovná vojna a ak sa začneme veľmi zaoberať tým, čo vidíme alebo počujeme, sme odsúdené k zániku.

No aj cez tento nepokoj som sa napokon naučila o modlitbe. Žiadala som o veľa modlitieb a napokon som sa naučila, čo je účinnejšie, keď sa modlím sama za seba. Konečne som sa naučila, že môj manžel nebol ten, koho by som mala obviňovať za to, že sme sa rozišli, lebo napriek tomu, že to nepovedal, on tiež obviňoval seba. A tak som sa musela za neho modliť, aby si odpustil. Toto bolo niečo, v čom mal problémy. Cítil sa byť za to zodpovedný. Musela som sa za neho modliť, aby mal jemné srdce za oboch, seba aj pre mňa.

Na jar som nemohla priviesť moju dcéru do môjho domu, lebo som prišla na to, že moja spolubývajúca bola silná fajčiarka. Môj ex je policajt a to bolo pre moju dcéru neprijateľné.

A tak som prišla a zostala s mojou dcérou v dome môjho ex. Nemusím ani hovoriť, mali sme úžasný víkend. Žiadne zvady—nič, iba zábava. Uistila som sa, aby bola večera pripravená, keď sa vráti domov, kúpila som kvety na stôl atď. Bol to úžasný čas. Dokonca sme mali rande, iba my dvaja a mali sme veľa zábavy.

Bod zlomu nastal, keď moja spolubývajúca stratila prácu a to znamenalo, že som musela odísť. Povedala som môjmu ex a on urobil "dohodu," že budem žiť s mojou dcérou v jeho dome. Toto pomohlo nám obom dostať sa z dlhu. Samozrejme, nebolo to ideálne, no mala som nádej, že Keď splatíme dlh, Boh otočí jeho srdce a nebude chcieť, aby som odišla.

Takže toto nebola obnova, ktorú som chcela. Chcela by som povedať, že povedal "Milujem ťa, vráť sa domov" no ja som "doma" a som si zaumienila, že to zvládnem najlepšie ako budem vedieť, zostanem čistá a dúfam, že ma čoskoro požiada, aby sme zostali spolu ako pár.

Kvôli tomu, že žijeme pod jednou strechou mi môj manžel povedal, že vidí, že som sa zmenila a ja pokračujem v tom, čo som začala a žiadam Pána, aby ma viedol na každom mojom kroku.

Lekcie mi pomohli najviac. Dávali knihu v malých dávkach, čo pomáha, keď ste zaneprázdnené a veľa sa naučíte.

Na záver, napriek tomu, že nám naši manželia hovoria, že nám nemilujú, alebo že si nemyslia, že by sme mali byť spoluvtedy si musíme pamätať to, cez čo nás Boh previedol a že človek nás nemôže rozlúčiť. Či to vidíme alebo nie, sme zjednotení ako manželia, a preto dlhujeme toto spojenie a musíme byť ochotné bojovať za to, čo je správne.

Nechať manžela ísť je ťažké, hlavne vtedy, keď ho miluješ, no ak požiadaš Boha o túto vieru, o láskavosť a zľutovanie, padneš na kolená a uistíš sa, že bez ohľadu na to, čo príde do tvojho života, ty zostaneš vytrvalá s BohomOn ťa nestratí ani nevzdá to, čo prisľúbil.

~ Cindy v Arizone

Be Encouraged CLASSIC 
Video Séria 1: eVideo 1, časť 3

PROSÍME, vlož toto heslo (NIŽŠIE),
aby si mala prístup k Be Encouraged klasickému videu:
BEC1P3LNG

Potom klikni PLAY tlačidlo.
Klikni na tlačidlo CC v pravom dolnom
rohu videa a vyber si slovenské titulky. 

Ak toto video nemôžeš pozerať, choď na: https://vimeo.com/108541452

Ak si pripravená urobiť tento záväzok Bohu, tak, že KLIKNEŠ SEM ak súhlasíš, a si pripravená zdokumentovať túto časť tvoje Cesty k obnove, vo forme "Čo som sa naučila."

A ak chceš, aby ti bola pridelená ROVNAKO-ZMÝŠĽAJÚCA ePartnerka počas tvojej obnovy, buď si istá, že si vyleješ srdce v KAŽDEJ lekcii.