no najskôr svedectvo o obnovenom manželstve

Kedysi neverný, teraz má nové srdce!

Toto svedectvo sa začalo po tom, ako boli mladá žena a jej manžel zosobášení iba krátky čas. Obaja sa tešili, keď okamžite zostala tehotná. Nanešťastie, skončilo sa to tragickým potratom. Krátko na to zistila, že je opäť tehotná; no toto dieťa nosila iba dva mesiace, potom opäť potratila.

Ona a jej manžel žili za hranicami, lebo jej manžel pracoval pre vojsko. Povedala, že sa zdalo, akoby im toto veľmi pomohlo, že mali pri sebe pár, s ktorým sa veľmi zblížili.

Iba pár mesiacov neskôr bola opäť tehotná. Tento krát mali obaja veľkú nádej, lebo vkročila do druhého trimestra.

Potom jedného večera zaspala na gauči zatiaľ čo jej priatelia prišli neskoro na návštevu. Keď sa zobudila, zostala paralyzovaná zo šoku—v izbe videla svojho manžela a druhú ženu, ako sa bozkávajú!! Jej manžel očividne odišiel domov. Zasiahla panika, nevedela, čo má robiť, rozhodla sa, že sa pohne a upovedomí tento cudzoložný pár, že sa zobudila. Obaja prekvapene vyskočili a predstierali, že sa nič nestalo.

V deň, keď jej manžel odišiel na základňu, ona kontaktovala svojich svokrovcov, ktorí boli Kresťania a začali sa modliť. Zrazu bol manžel premiestnený do svojho rodného mesta kvôli tréningu v miestnej základni. Boh zasiahol! Myslela si, že sa celá nočná mora skončila, až kým nezbadala email od druhej ženy, ktorý bol určený pre jej manžela. Bola šokovaná, keď si prečítala zamilovaný list, ktorý zahŕňal plán pre nich oboch ako "spolu odídu, keď sa narodí dieťa"!

Opäť zavolala svojim svokrovcom a požiadala ich o pomoc. Tento krát zavolali Spoločenstvu obnovy a žiadali pomoc. Do dvoch dní, ona a jej svokrovci dostali knihu Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo a pracovnú knihu pre ženy. Obaja, ona aj svokrovci si tieto knihy niekoľko krát prečítali.

No napriek tomu jej svokor naliehal, aby konfrontovali jeho syna, kvôli jeho správaniu (čo je v rozpore s princípmi z tejto knihy), no to ho iba povzbudilo a potom aj navonok naháňal túto druhú ženu o ktorej si myslel, že je do nej zamilovaný. Opäť kontaktovali Spoločenstvo obnovy. Povedali sme im, že kvôli jeho nehoráznej lži budú potrebovať zázrak.

Zázrak sa stal po mnohých modlitbách. Jej manžel súhlasil, že pôjde do kostola aj s jeho rodičmi. V tú noc oľutoval pri oltári všetky hriechy cudzoložstva a postavil sa s novým srdcom.

Aktualizácia: Táto žena a jej manžel majú teraz tri malé deti! Mali dočasnú prekážku rok po ich zázraku, keď sa objavila druhá žena. Mladá žena sa priznala, že to bola ona, ktorá "sa dostala na šikmú plochu" a prestala nasledovať princípy z tejto knihy a pracovnej knihy. Vynorenie sa druhej ženy spôsobilo, že sa táto mladá žena vrátila k jej knihe a pracovnej knihe s obnovenou silou! Povedala, že sa zaviazala, že po zvyšok života zostane v tejto knihe, čo spôsobilo, že denne nasledovala princípy a to ochránilo jej manželstvo. Chvála Bohu!

~Paige* z Floridy, OBNOVENÉ

Okús
slobodu z "prenechania"

Náš tím súhlasí, že neexistuje VIAC dôležitejšia lekcia, ako táto, ktorá určuje OBNOVU alebo čakanie navždy.

Tu je to, čo Hilary, naša služobníčka v zácviku z Južnej Afriky napísala o tom, čo sa naučila z lekcie "Prenechania."

Úprimne môžem povedať, že keď som zažila pravdu z prenechania, bolo to jedno z najúžasnejších zjavení, ktoré som mohla od Boha okúsiť. Verili by ste, že som zašla až tak ďaleko, aby som vyskúšala tento princíp? Niežeby som testovala Boha, iba som sa chcela uistiť v tom, čo mi On hovoril a obaliť si tým srdce, aby som to mohla vysvetliť lepšie ako služobníčka. Som Služobníčka v zácviku pre Spoločenstvo obnovy a dúfam, že jedného dňa budem vyškolená služobníčka a pomôžem druhým, aby zažili obnovené manželstvo tak, ako aj ja.

Najskôr som si myslela, že prenechanie znamená, že nebudem kontaktovať môjho ex-manžela, nebudem ho o nič žiadať, nebudem sa sťažovať na deti atď. Uistila som sa, že nerobím žiadnu z týchto vecí a že beriem všetky moje problémy k Pánovi. Ex-manžela som nepožiadala o nič. No samozrejme stále mi chýbal. Presnejšie, myslela som na neho celý deň a túžila som po ňom. Chcela som mu zavolať alebo mať s ním aspoň láskavý kontakt.

Počas týchto dní si Pán získal moju pozornosť. Ukázal mi láskavým, milujúcim spôsobom, že prenechanie nie je to, čo ROBÍM, ale je to záležitosť srdca. Myslieť a snívať o mojom ex-manželovi znamenalo, že môj ex-manžel zaberal miesto, ktoré patrilo v mojom srdci Bohu. Či bol súčasťou môjho života, či žil preč odo mňa alebo nie, či o tom vedel alebo nie—ex-manžela som urobila kráľom môjho srdca, miestom, ktoré malo byť výhradne pre môjho Pána.

Keď som si toto uvedomila, vždy, keď som rozmýšľala nad ex-manželom, ospravedlnila som sa Pánovi, požiadala som Ho o odpustenie a začala som Mu ďakovať, že je tu pre mňa, za to, že ma miluje, za to, že je Pánom môjho života. Na začiatku to bolo ťažké, lebo som sa naozaj musela sústrediť na moje myšlienky a priniesť ich do podriadenosti, potom oľutovať, že som ex-manžela znovu urobila kráľom. Utekala som pred Pánom veľa krát, no o pár týždňov to bolo ľahšie.

Zažila som konkrétnu bitku s prenechaním jedného dňa, keď som zažila zlomenie a láska, ktorú som cítila k Pánovi ma ohromila—bol to úžasný zážitok! A nie dlho na to som dostala telefonát od môjho ex-manžela...verili by ste, že mi povedal, že po mne túži? Povedal, že zavolal iba preto, aby som to vedela.

Hmmmmmm...samozrejme...skutočnosť, že tak skoro, ako som venovala celú pozornosť Pánovi, nič som od Neho nechcela, aby pre mňa urobil, aby pracoval na srdci môjho manžela, atď. Pán otočil srdce môjho ex-manžela a dal mu na myseľ, aby mi zavolal.

A vtedy mi Pán dal nasledujúci verš z Biblie v Jeremiášovi 15:19-21 "Preto takto hovorí PÁN: "Ak sa obrátiš, obrátim ťa, budeš stáť predo mnou; ale oddelíš vzácne od bezcenného, budeš akoby mojimi ústami. Nech sa títo obrátia k tebe, ale ty sa neobracaj k nim! Urobím ťa pre tento ľud pevným múrom kovovým; budú proti tebe bojovať, no nepremôžu ťa, lebo s tebou som ja, aby som ťa spasil a oslobodil, hovorí PÁN. Vyslobodím ťa z rúk zločincov a vykúpim z moci násilníkov." 

Uvedomila som si hlavne časť, ktorá hovorila "... Nech sa títo obrátia k tebe, ale ty sa neobracaj k nim!" Nemala som predstavu, čo by to mohlo znamenať, a tak som sa spýtala Pána, nech mi ukáže. A vtedy mi dal zjavenie ~To, že som nekontaktovala môjho ex-manžela neznamenalo, že som ho prenechala, lebo v mojom srdci mu stále patrilo miesto, ktoré právom patrilo Bohu.

Musela som úplne odstrániť moje srdce od môjho manžela. Inými slovami, nemodlila som sa za neho pre pokoj, ochranu, radosť a šťastie alebo aby v ten deň bola ľahká cesta—iba som sa modlila "Nech sa v jeho živote stane vôľa Božia." V skutočnosti ma Pán povzbudil, aby som sa za ex-manžela modlila v jazykoch, čomu niekto hovorí "modliť sa v Duchu," a tak som sa úplne modlila tak, ako ma viedol Boh.

Najskôr som si myslela, že je to kruté, lebo všetci chceme prikryť našich milovaných modlitbami, hlavne za ochranu a aby sa stal život pre nich jednoduchším. Až keď som si uvedomila, aký naozaj silný je princíp úplného prenechania, vtedy som mohla VERIŤ Bohu a bola som šťastná, že som nemusela kontaktovať, nemusela som sa modliť ani sa obracať na môjho manžela, ale namiesto toho som umiestnila Boha na presné miesto, ktoré predtým patrilo môjmu ex-manželovi.

Ako aj ty, tiež som si prečítala knihu Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo, a modlila som sa jedinečné modlitby za môjho manžela denne. Verila som , že sa musím za neho modliť a som si istá, že keby som počula toto zjavenie na začiatku mojej Cesty k obnove, bola by som ním opovrhovala, no keďže obnova je cesta, bola som v bode, kde mi Pán ukazoval viaceré silné metódy z nasledovania Jeho. Metóda je jednoduchá "nech sa stane Tvoja vôľa" a výsledok prenecháme na NEHO. Keď som raz dostala tento odkaz, všetko sa začalo rýchlo meniť. Môj ex-manžel ma začal dobíjať s horlivosťou. Mohla som vidieť, ako Boh pracuje v jeho živote a ako on začal hľadať Boha vo svojom vlastnom živote.

Kedže som musela dorásť a pohybovať sa dopredu tak, ako ma Pán viedol, kniha Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo mi pomohla na začiatku mojej cesty a vybudovala vo mne silu (tým, že som sa modlila tieto modlitby, ktoré nájdeš) a aby som sa dostala do bodu, kde som bola silná na to, aby som ho prenechala. Potom som bola schopná pohnúť sa z miesta, kde som sa modlila a stala sa stabilnou do miesta úplnej dôvery a modlila som sa "Nech sa stane Tvoja vôľa!"

Keď som dala Boha na Jeho správne miesto, musela som utekať a zostať pred mojim ex-manželom (píšem to takto, aby si si mohla predstaviť, čo chcem povedať...), no vždy, keď som umiestnila manžela na prvé miesto a neprenechala som ho, spomalilo ma to až na lezenie a stále som nenašla ex-manžela v mojej blízkosti.

A vtedy sa  sila z prenechania stala pre mňa skutočnou. Keď som naháňala Boha, nie Jeho ruku, ale iba Jeho lásku a úžasnosť, všetko zapadalo do seba tak, že som si to nikdy ani nepredstavila. V skutočnosti, princíp prenechania som začala uplatňovať aj v iných oblastiach môjho života a hádaj čo? Uh-uh..stalo sa to isté!

Rozhodne budem tento princíp zavádzať vo všetkých oblastiach môjho života. V iných vzťahoch s mojou rodinou a aj ďalej. V oblasti, ktorá sa týka mojich financií, mojej práce, mojich snov, mojich detí..Vidím, že keď veci prenechám a VŠETKO odovzdám Bohu , vtedy sa veci začnú diať. Keď sa nepokúšam, aby sa veci stali a ani sa za ne nemodlím aby sa stali tak, ako ja chcem, ale sa modlím, aby sa stala Božia vôľa, vtedy vidím zodpovedané modlitby. No nie hocijaké zodpovedané modlitby, zodpovedané modlitby, ktoré boli vypočuté tak, že som si to nikdy ani nepredstavila. No najskôr som musela všetko zložiť k Ježišovým nohám prv, ako som mohla vidieť výsledok.

"Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti. —1 Ján 1:9

Priznávam, že stále musím prenechať niektoré veci v mojom živote, veci, ktoré som nedala úplne môjmu Pánovi. Niekedy je to ťažké nestrachovať sa kvôli niečomu, hlavne čo sa týka financií. To som neprenechala a neodovzdala Bohu. A to rozhodne obmedzuje Jeho schopnosť zakročiť v mojom záujme.

Teraz môj "Dopis pre Pána" (Cíť sa slobodne a modli sa so mnou.)

Ježiš, môj miláčik. Tak veľmi Ti ďakujem, že ma chceš vyslobodiť zo všetkých mojich bremien. Ty túžiš, aby som veci prenechala a dovolila, aby si sa TY o všetko postaral v mojom živote a niekedy to urobím, no niekedy mám sklon myslieť si, že viem odviesť lepšiu prácu ako Ty. Prepáč, že Ti dostatočne nedôverujem. Som ochotná všetko položiť pred Teba, pred Tvoje nohy, no naozaj potrebujem Tvoju pomoc, lebo ja sama to nedokážem urobiť. Milujem Ťa Ježiš a ďakujem Ti za všetky požehnania, ktoré máš pre mňa pripravené každý deň. Amen.

Rozdielne úrovne "Prenechania"

Čo nám Pán ukázal je, že na každom kroku v manželskej kríze musíš veci "prenechať," aby si zabránila tomu, že sa manželská kríza posunie do ďalšej úrovne zničenia. Prečítaj si nižšie, aby si vedela, kde si:

Manželka, ktorej manžel je doma, no nepríde domov načas, musí "prenechať" pokus, že ho začne usmerňovať cez povolené vychádzky, "20 otázok" alebo cez "tichú domácnosť."

Manželka, ktorá príde na to, že je jej manžel zapletený s inou ženou musí "prenechať" a neprenasledovať ho a konfrontovať ho tak, že použije niečo ako "budíček" inak ho pritlačí k tomu, že ju opustí a rozvedie sa s ňou.

Manželka, ktorú manžel opustí (alebo ju požiada, aby odišla) a ona pokračuje na ňom visieť namiesto toho, aby ho "prenechala" príde na to, že manžel zatlačí na rozvod—dúfajúc, že to zabráni, aby ho manželka prenasledovala.

Manželka s ktorou sa manžel rozviedol a ktorá ho stále prenasleduje, čoskoro si zoberie inú ženu.

Ex-manželka, ktorá má očividne stále záujem o svojho ex-manžela radšej, akoby ho konečne "prenechala" často uvidí, ako je manželovo druhé manželstvo silnejšie A bude žiadať o zverejnenie malých detí do jeho starostlivosti!

AKO PRENECHAŤ?

"Prosím, pomôž!! Pokúšala som sa prenechať, no zdá sa, že chcem manžela ešte viac!"

Keď sa POKÚŠAME veci a manžela prenechať, stane sa opak—presnejšie to spôsobí, že za touto osobou alebo vecou TÚŽIME ešte viac!

Spôsob, ako mi to Boh vysvetlil je, že keď sa pokúšame chudnúť, všetko, na čo myslíme, je JEDLO. A to preto, keď je niečo odstránené, a nie nahradené, potom túžba zosilnie.

Čo musíš urobiť je jednoducho ZVÝŠIŤ tvoj čas a túžbu po Pánovi a potom prirodzene veci prenecháš, pomaly ale isto!

Najsilnejší zážitok, ktorý som mala v ZAMILOVANÍ sa do Pána sa stal dlho po tom, ako bolo obnovené moje manželstvo. Možno sa budeš smiať, no bolo to kvôli piesni, ktorú som počúvala a ktorá začala túto Cestu k obnove—obnovila VÁŠEŇ, ktorú som mala k Pánovi, keď bol môj manžel preč v roku 1989 a ja som si uvedomila, že môj vzťah nie je taký silný. Táto pieseň sa v podstate spytovala, kde je tá osoba, ja, ktorá silne verila a kráčala po vode a mohla sa postaviť pred Goliáša. Chcela som to a pochopila som, že to znamená, že potrebujem viac Pána v mojom živote.

Spôsob, ako som toto urobila, bol, že som sa Ho SPÝTALA, AKO to získať. Prvý krát keď som mala túto vášeň pre Pána, bolo to kvôli hlbokému nešťastiu, no existoval spôsob, ako tú vášeň znovu naštartovať bez toho, aby som bola v nepriazni, či v nešťastí a to mohlo ľahko znamenať, že táto vášeň môže trvať dlho po tom, ako nešťastie pominie (a ono vždy pominie, no my cítime, že nikdy nepominie).

Pán použil kazateľa, ktorý prišiel do nášho kostola a povedal ten istý príbeh, ktorý som počula aspoň 3 krát, a bola som frustrovaná, a nechcela som to počuť "opäť." No tento krát niečo kliklo a ja som si uvedomila, že v tomto príbehu leží moja odpoveď.  Začala som si niekoľkokrát za deň hovoriť, "Pane, ty si VŠETKO, čo potrebujem, Ty si VŠETKO, čo chcem, Ty si VŠETKO, pre čo žijem."

Ver mi, NECÍTILA som sa tak, že by som chcela tieto slová vysloviť. Vôbec. No potom sa niečo stalo! Zrazu som začala CÍTIŤ, čo hovorím. Začala som cítiť, že On bol VŠETKO, čo som potrebovala alebo chcela a pre koho som chcela žiť!

Prišla som na to, že som "zamilovaná" do Pána tak, ako nikdy predtým! Bolo to, akoby sa tvoj prvý priateľ objavil v tvojom živote no tisíc krát viac očarujúci!!! Pán, či si to uvedomujeme alebo nie, bol a stále bude našou PRVOU láskou s týmito všetkými pocitmi, napriek tomu, že sme si "mysleli" že sme už boli zamilované aj predtým. Keď zažijeme Jeho tak, že si budeme toto dookola hovoriť, nikdy nebudeš schopná nikomu vysvetliť (iba ženám ako my, ktoré zažili to isté), aké to je!

"Pane, ty si VŠETKO, čo potrebujem,

Ty si VŠETKO, čo chcem,

Ty si VŠETKO, pre čo žijem."

Úprimne, sú tieto princípy z tejto lekcie naozaj účinné?

"Veď tvoje ustanovenia sú mi rozkošou a tvoje príkazy radcami."— Žalm 119:24

Svedectvo o obnovenom manželstve—

Najlepšia vec, akú som kedy urobila!

Chvála Pánovi! Och ale je najúžasnejší! Nikdy som si ani na minútu nemyslela, žeby moje manželstvo mohlo byť lepšie. Ďakujem môjmu Všemohúcemu Pánovi a Spasiteľovi, On mi ukázal, ako mám prísť k Nemu s mojou situáciou, "a ja ti pomôžem a zotriem ti z tváre všetky slzy..a nahradím ich úsmevom."

Môj manžel ma opustil pred šiestimi mesiacmi pre inú ženu. Povedal mi, že ju miluje a že mňa nemiluje. Bola som zničená a nevedela som, čo mám robiť ani na koho sa obrátiť. Manželovi som volala každý deň a prosila som ho, aby sa vrátil ku mne domov. Dokonca som zavolala DŽ a pýtala sa jej, ako môže toto urobiť mojej rodine. Dovoľ mi povedať, všetko čo som urobila, iba moju situáciu zhoršilo. Denne ďakujem Bohu, za pomoc od Spoločenstva obnovy  a za môjho tichého a pokojného ducha!

Nechcela som manžela prenechať, no musela som. Áno stálo to veľa bolesti a každú noc som plakala až kým som nezaspala. Musela som ho prenechať a odovzdať moju situáciu Pánovi. A tak som aj urobila. Prestala som mu volať a viac som ho neprosila, aby sa vrátil domov, lebo som si uvedomila, že to spôsobilo, že vyzerám slabá a patetická. Prestala som volať DŽ ako hlúpa, lebo to iba robilo ich takzvanú "lásku" silnejšou! PRENECHAJTE!

Bola to najúžasnejšia vec, ktorú som kedy urobila a to z toľkých dôvodov. Po prvé, našla som si novú Lásku, Jeho meno je Ježiš a to všetko zmenilo. Je to už dlhšie ako šesť mesiacov, čo mi manžel zavolal a prosil, aby sa mohol vrátiť! A ja som mu dovolila iba preto, lebo môj nový Manžel tak povedal. Vzdávam všetku vďaku Pánovi za toto (a samozrejme nasledovaniu princípov z tvojich kníh)!

Prosím, prenechajte. Začnite tu a tlačte na Neho. Udržte svoju vieru a sústredenosť na Ňom a prestaňte byť Jemu neverné, lebo potom všetko je možné! Ja som prešla z toho, že som bola zničená kvôli tomu, že ma manžel opustil pre inú ženu a bola som silnejšou nevestou pre môjho Pána tak, ako sa o tom hovorí v knihe Múdra žena. Vzdávam Bohu chválu za to, že ma pripravil na manželov návrat, lebo to nebolo ľahké. Keď je manžel naspäť, je ľahké padnúť do tej istej siete. No presne vtedy ma manžel prestal prenasledovať a dobre sa o mňa starať. Keď sa môj manžel ku mne správa ako k nevernici, lebo to som, no nie neverná jemu, ale Pánovi.

Prosím, odovzdajte všetko Pánovi. Nevzdajte sa a nepodľahnite cestám sveta. Tvoj manžel sa vráti čoskoro ak nasleduješ tieto princípy, tak sa priprav. TY budeš silnejšia a šťastnejšia ako si si niekedy predstavila a vytvoríš priestor pre manžela, aby naháňal Boha, ak si sa naučila naháňať Jeho a nie tvojho manžela. 

Dávajte pozor!

Carmen z Marylandu, OBNOVENÉ

 

Prestala som naháňať!

Neviem, či je to rovnaké so všetkými ženami na tejto ceste, no so mnou, napriek tomu, že som sa jasne naučila princíp z prenechania od prvého razu ako som si prečítala knihu OTM, nedokázala som to okamžite zaviesť do života. Keď som sa prvý krát naučila o tých hrozných spôsoboch minulý rok v máji, mixovala som princípy tvrdej lásky s neviem čím ešte. To manžela odo mňa ešte viacej odohnalo. Po tom, ako sa vrátil k svojmu cudzoložnému vzťahu, pokúšala som sa ho naspäť vyhrať tak, že som ho ešte viac naháňala s mojou, "nekonečnou a bezpodmienečnou láskou" k nemu, dokonca som mu kúpila lístok, aby prišiel sem do Brazílie, prakticky som ho musela prosiť. Áno, mali sme krásny čas spolu, no keď položil svoje nohy zase v USA, opäť začal odo mňa utekať.

Potom jedného dňa, keď pracoval počas víkendu, ja som mu zavolala, myslím 30 krát, on ma jednoducho ignoroval. A vtedy mi Pán povedal, drahá Marta, moje dieťa, poď ku Mne a iba ku Mne. Ja ťa vyliečim, ja tu budem pre teba. A naozaj tak urobil a robí tak doteraz. Prestala som manžela naháňať, hovorila som s ním iba vtedy, keď on začal hovoriť alebo ma vyzval, aby som hovorila. Skoro celý čas som trávila doma a každú voľnú chvíľu, ktorú som mala v práci, som trávila s Pánom, bola som živená Jeho Slovom, mala som Jeho milosť a láskavosť a lásku, ktorá bola na mňa vyliata a manžela som prenechala do Božej starostlivosti. Dokonca som sa prestala za neho modliť. Iba som hovorila Bohu, aby ma použil pre Jeho vôľu a ja budem šťastná z hocičoho o čom On rozhodne.

Od tejto chvíle sa manželove srdce začalo vracať naspäť ku mne a bolo to rýchle! Je to už 40 dní, čo ma môj manžel požiadal, myslím, že presnejšie slovo bude prosil, aby sa mohol ku mne vrátiť a má zúfalú potrebu vrátiť sa domov. Nehovorím nič o jeho problémoch v USA, nedávam mu rady, nehovorím o budúcnosti, všetko toto prenechávam v Božích rukách a môj manžel začal robiť úžasné plány pre našu spoločnú budúcnosť tu v Brazílii. Dokonca zvažuje, že si nájde prácu, niečo, o čom vždy hovoril, žeby nikdy nerobil. A tak sa môj vzťah s Pánom stal silnejším, a napriek tomu, že teraz potrebujem rovnováhu, lebo môj manžel vyžaduje môj čas, som si istá, že aj o to sa Boh postará!:)

Marta z Brazilie, OBNOVENÉ

"Prenechám"

od: Sabriny z Georgie

Prenechám bolesť, trápenie a žiaľ,
alebo budem dôverovať Pánovi a viem, 
že mám nádej pre zajtrajšok?

Uverím, alebo budem podvedená?
Budem pokračovať na mojej ceste alebo sa uspokojím s málom?

 Vidíš, mám prisľúbenia, požehnania a prekypujúci život
 ktorý mi môj Otec chce dať.
A tak sa nemôžem sústrediť na moje minulé zranenia, ktoré ma zastavujú
od toho, aby som bola tam, kde potrebujem byť.

 Prenechám tmu
 ktorá sa ma drží
 alebo si vyberiem život
 lebo Boh ma chce uvoľniť.

Prenecháš?
Teraz dovolím Pánovi byť v mojom srdci
 Teraz viem, že existuje nádej pre teba aj pre mňa.

OTÁZKA:

Prosím, vysvetli ešte raz....musím sa ÚPLNE prestať modliť za môjho manžela hocijakým spôsobom....?? Neznie to správne..prosím, pomôž mi, lebo teraz som veľmi zmätená...

Mercia v Južnej Afrike

ODPOVEĎ:

"Toto hovorí PÁN: "Zlorečený je muž, ktorý dôveruje v človeka a telo urobil svojou oporou, ale od PÁNA sa mu srdce vzdialilo. 

Je ako tamariška na púšti, neuzrie prichádzať blaho, býva v púšti na vyhoreniskách, v zemi soľnatej, neobývanej.

Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v PÁNA, PÁN bude jeho nádejou. Je ako strom, zasadený pri vode, čo si vystiera k potoku korene, nebojí sa, keď prichádza horúčosť, lístie mu ostáva zelené. V suchom roku nemá starosti a neprestáva rodiť ovocie. Srdce je klamlivé nado všetko a rozjatrené, kto sa v ňom vyzná?  Ja, Pán, skúmam myseľ a skúšam srdce: odplatím každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov." —Jeremiáš 17:5-10  

"Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky."—Prísloví 3:4-6 

Pán ťa priviedol k nám, kde máme neustále prichádzajúce obnovy a veľa ovocia z obnovy. Nie, neznie to správne, nie tak, ako tomu veria Kresťania, no pozri sa na ovocie z kostola. ROZVODOV a opätovných sobášov je viac, ako vo svete.

Bola si PÁNOVI neverná,  však? Nebol prvý a ty sa nedokážeš vzdať modlitieb za tvojho manžela, čo ťa zväzuje a k nemu, to dokazuje, kto je prvý.

“Priateľov aj rodinu si odohnal odo mňa, len tma je mi dôverníkom. ”—Žalm 88:19

“Odohnal si mi známych a zošklivil si ma pred nimi. Uväznený som a vyjsť nemôžem, ”—Žalm 88:9

“Pôjde si za svojimi milencami, ale nedochytí ich, bude ich hľadať, ale nenájde. Vtedy povie: "Pôjdem ja a vrátim sa k prvému Manželovi, lebo vtedy mi lepšie bolo než teraz." !’”— Ozeáš 2:7

"Sťa vodná struha je srdce kráľa v ruke PÁNOVEJ, vedie ho, kamkoľvek chce. "—Prísloví 21:1

Ak Ho miluješ, dôveruj Mu a nestrachuj sa o to, čo si Mu odovzdala a to už dávno mal byť tvoj manžel.

"V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske."—1 Ján 4:18

Ak budeš pokračovať v modlitbe za tvoju lásku, tvojho pozemského manžela, znamená to, že nielenže si neverná Pánovi, ktorý odstránil tvojho manžela a obrátil jeho srdce od teba, a ak budeš naďalej pokračovať, znamená to, že máš rozpoltenú myseľ.

“Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo od Pána; - muž s rozpoltenou mysľou, nestály vo všetkom svojom počínaní. ”—Jakub 1:6–8. 

“Nenávidím ľudí dvojtvárnych, ale tvoj zákon milujem. ” —Žalm 119:113

Ženy, ktoré sa modlia, majú svojich manželov v srdciach.

CHVÁLA o obnovenom manželstve, keď prenechala!!

Prekonanie skrze
Slovo svojho Svedectva

"Prebieha Obnova"

 

V júly sme obdržali Chválu, v ktorej stálo:

Moje Drahé Sestry, dnes sa s vami chcem podeliť o niečo veľmi osobné a pravdupovediac, trvalo mi niekoľko dní napísať to- ale cítila som, že sa musím podeliť s ostatnými ženami, ktoré prichádzajú do tohto spoločenstva, a po dnešnom prečítaní povzbudzujúceho blogu (od Connie streda, 7/11/12, Denné Povzbudenia)

som pochopila, aké dôležité je deliť sa nie len o naše pokroky, ale aj o naše „pády“- a ako nám Boh pomáha opäť sa postaviť a pokračovať na našej ceste.

Dúfam, že dnešný Povzbudzujúci blog ti pomôže pochopiť, že Obnovu nedokážeme ovplyvniť našimi „telesnými“ pokusmi. Namiesto toho by sme mali VŠETKO odovzdať Bohu, keďže: „Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.“ (Jeremiáš 29:11)

Je to 8 mesiacov, čo ma môj manžel opustil kvôli DŽ. Žili sme v tom čase v Moskve a chceli sme vziať našu dcéru k nám (bola u mojich rodičov na Ukrajine). Po jeho odchode som odišla na Ukrajinu.

Na úplnom začiatku, keď som sa rozhodla rozviesť s manželom, pretože bol neverný, ma Boh zastavil, a keď som to urobila, vtedy som počula, ako sa On prihovára k môjmu srdcu, tiež mi v mojom srdci povedal, že obnoví moje manželstvo. Nepoznajúc princípy obnovy som sa dopustila mnohých chýb - prosila som ho, aby sa vrátil, napísala mu 10 správ denne, plakala do telefónu, potom som bola tak nahnevaná, pretože sa nezmenil, neskôr som zmenila taktiku a povedala mu, že na mňa a našu dcéru môže zabudnúť, už nie je jej otcom. Dokonca som napísala DŽ!! Bol to riadny neporiadok, ako v mojej hlave, tak aj v mojom konaní.

Potom prišiel na Vianoce domov a ubezpečil ma, že všetko bude v poriadku, že bude s nami - no len čo odišiel do Moskvy, opäť zmizol. A znova som mu začala volať, písať, dokonca citovať písmo. Ach jaj!!!

To, samozrejme, nepomohlo a ja som sa cítila hrozne.

Ale keď som prišla do vášho spoločenstva, úplne som zmenila svoje srdce a správanie. Zlom pre mňa nastal, keď som si uvedomila (pomocou lekcií 30-dňových kurzov), že ho mám nechať ísť !! Áno, bolo to ťažké, ale urobila som to úplne. Hneď si všimol, čo som urobila. A čím viac som používala tieto princípy, tým lepšie som sa cítila. Vtedy sa ku mne manžel začal správať oveľa lepšie. Po jeho poslednej návšteve som bola taká šťastná - vyzeralo to, že obnova je na dosah. Ale...

Počas posledných 5 mesiacov som zakopla a začal som uvažovať, že by som sa mala presťahovať späť do Moskvy, aby som bola blízko neho; dokonca som tam chcela vziať aj našu dcéru. Vyzeralo to ako veľmi pekný plán „bude nás môcť vídať“ (a nie žiť v meste vzdialenom 1700 km). Tak som sa rozhodla, že pôjdem sama a potom možno vezmem aj svoju dcéru..AKO SOM SA MÝLILA !!! Teraz som tu 3 týždne, bývam len 4 km od neho a nevidela som ho - ani jediný raz !! Po príchode sem mi dvakrát volal a to bolo všetko!!!

Napísala som to pre ženy, ktoré si možno myslia, že môžu nejako ovplyvniť svoju obnovu - ale keď to urobíme, stane sa to najhoršie. Jediný spôsob, ako to môžeme urobiť, je byť s Bohom, byť Mu poslušní a pustiť.

„Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um!“ (Prísl. 3:5) Dúfam, že moje chyby, ktoré som vyznala, pomôžu každej z vás urobiť to, čo by mala. Odovzdajte, nepokúšajte sa o to, aby sa udialo vaše obnovenie, inak budete robiť chyby.

Sláva Bohu, táto lekcia bola tak bolestivá - a viem, že Boh ma nechal prežiť si to - aby mi pomohol urobiť správne úsudky a úplne pustiť. A, dámy, veľa som sa za to modlila. Akonáhle som pustila, Boh ma tu požehnal prácou, financiami (môj manžel tu začal platiť moje účty). Ale potrebovala som sa pokúsiť pochopiť, že by som mala ostať pokojná a sústredená na Pána. Som ten typ človeka, o ktorom Boh vie, že bolo potrebné umožniť mi prežiť túto chybu pre moje dobro.

Teraz odchádzam a teším sa, že idem domov k svojej malej dcérke. Uvedomila som si, že Boh vykoná moju Obnovu podľa Jeho načasovania, nie podľa môjho. A, dámy, náš Pán NEPOTREBUJE NAŠU POMOC 🙂 Potrebuje, aby sme Mu ostali verné.

 

V septembri Vika odovzdala ďalšiu Chválu:

Zdravím vás, drahé sestry.

Som rada, že som členkou tohto spoločenstva, a modlím sa za každú z vás, ktoré sem prichádzate. Som šťastná, že mám príležitosť podeliť sa s vami o to, čo Boh robí v mojom živote!

Drzá, trúfalá, vždy majúca pravdu a vševediaca je to, aká som bola roky. Moje správanie zraňovalo moju rodinu a priateľov ... Nikdy som nepremýšľala nad tým, čo ľudia cítia po slovách, ktoré som im povedala.

Nemohla som sa o niečom rozprávať s mamou alebo s otcom bez toho, aby som sa pohádala. Skákala som im do reči a nechcela ich počúvať. Čoskoro po tom, čo sa mi toto všetko stalo, som si konečne uvedomila, že so mnou niečo nie je v poriadku. Vďaka tomu som sa chcela zmeniť. Veľmi ma to ťažilo. Teraz žijem s rodičmi a každý deň som prežívala napätie. Nedokázala som nájsť pokoj. Chcela som len jedno - žiť sama so svojou dcérou.

A po prvýkrát som sa začala modliť k Bohu, aby obnovil moje vzťahy s rodičmi. Uvedomila som si, že útek pred problémom nepomôže.

Keď som sa modlila, Boh mi ukázal všetku bolesť, ktorú moje slová spôsobili mojej matke, všetky tie ostré slová, moje hrozné správanie. Bol to bod zlomu. Dnes je môj vzťah iný. Môj postoj k rodine je iný. Stále existujú určité problémy, ale verím, že Boh dokončí to, čo začal v tejto a ďalších oblastiach môjho života. Ďakujem Mu za Jeho Slovo, ktoré ma učí a usmerňuje moje kroky. Mojou veľkou túžbou je byť ženou tichého a pokojného ducha, odzrkadľovať Boha a Jeho slová v mojom každodennom živote. Byť svetlom pre svet, a to je moja modlitba.

Ak so svojou rodinou nemáte práve najlepšie vzťahy, potrebujete najprv obnovu v tomto. Čítajte a premýšľajte nad týmito veršami: „Cti svojho otca a svoju matku, ako ti prikázal Pán, tvoj Boh, aby dni tvojho života dlho trvali a aby sa ti darilo na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!“ (Deut.5:16) „Všetkých si ctite, bratov milujte, Boha sa bojte, kráľa si vážte. Sluhovia, podriaďujte sa so všetkou bázňou pánom a nielen dobrým a miernym, ale aj zlým.“ (1.Pt. 2:17-18)

„Každý nech sa poddá vyššej moci, lebo niet moci, ktorá by nebola od Boha. A tie, čo sú, ustanovil Boh. Kto sa teda protiví vrchnosti, protiví sa Božiemu poriadku. A tí, čo sa protivia, sami si privolávajú odsúdenie.“ (Rim.13:1-2)

Tieto verše sú kľúčom k môjmu pochopeniu Božej vôle pre rodinné vzťahy, a nielen to. Uvedomila som si, ako som dehonestovala Boha porušovaním Jeho princípov ohľadom toho, v akom vzťahu mám byť so všetkými, najmä s rodičmi. Som taká šťastná, že slúžime Bohu, ktorý je vždy pripravený prijať a odpustiť. Je plný Lásky, On Sám je Láska. Patrí Mu všetka sláva.

 

Nakoniec sme v polovici októbra obdržali toto:

Ahojte drahé sestry,

stala som sa takou šťastnou vo svojom Bohu a s istotou som vedela, že On je všetko, čo potrebujem, že s Ním budem šťastná, nech sa deje čokoľvek. Keď mi teda minulý týždeň zavolal môj manžel a povedal mi, že nás príde pozrieť (mňa a moju dcéru) - bola som si istá, že sa so mnou príde rozviesť. Navštívil nás pred mesiacmi a vždy za nami príde raz za 2 - 3 mesiace, pretože býva 1700 míľ ďaleko.

Nebola som nahnevaná, ani som sa nebála, pretože som vedela, že všetko mi bude slúžiť pre dobro. Poprosila som teda Boha o jedinú vec - aby mi pomohol zachovať pokoj a byť Mu verná. Bol všetkým, čo som chcela. A áno, urobila som si plány, ako budem reagovať (podľa princípov RMIEW, ktoré som sa naučila).

Keď som prišla z práce, čakal ma tam môj manžel. Keď som vošla do miestnosti, začal ma objímať a bozkávať.!!! Kúpil mi nové topánky, jedlo, topánky pre našu dcéru a mnoho vecí do domu!!! Začal rozprávať o tom, že na nás myslí, chce, aby sme boli s ním a stále dokola. . . A najväčším prekvapením je, že sme boli intímni, prvýkrát po 10 mesiacoch. Bola som šokovaná!!! Samozrejme v dobrom slova zmysle

A na moje prekvapenie, nebolo tam nič ohľadom rozvodu, na ktorý som bola pripravená a nechystala som sa tomu vzdorovať

Napísala som túto Chválu, aby som sa s každou z vás podelila o to, aké skvelé je úplne pustiť a keď tak urobíte, ako sa budú Božie plány rozvíjať... nie naše plány, ale Jeho—SLÁVA JEMU SAMOTNÉMU! To, čo nám toto spoločenstvo neustále hovorí, je pravda, keď bude Pán na prvom mieste, bude nám dané všetko! Vidím túto pravdu, ktorá funguje v mojom živote, a modlím sa, aby ju každá z vás videla vo svojom živote, keď pustíte a urobíte Ho prvým!!!

~ Viki na Ukrajine, ktorá je v súčasnosti v našom prvom Prestaviteľskom kurze.

 

MOCNÉ Prísľuby

„Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.“ (Jer. 29:11)

Istotne, „Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.“ (Iza.55:8)

Napísala som to pre tú z vás, ktorá si možno myslí, že môže nejako ovplyvniť vlastnú obnovu. Ale jediný spôsob, ako to dokážeme, je zostať v blízkosti Pána, byť mu poslušnými a dodržiavať princípy pustenia a „Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um!“ (Prísl. 3:5)

„A preto Pán čaká, aby sa zľutoval nad vami, a preto sa dvíha, aby vás omilostil, veď Bohom pravdy je Pán, blažení všetci, čo dúfajú v neho.“ Izaiáš 30:18

„A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.“ Matúš 10:36-39

 

Slovo svojho Svedectva

„Ale oni nad ním ZVÍŤAZILI pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva; a nemilovali svoj život až na smrť.“ Zjavenie Jána 12:11

„TRIUMFOVALI nad ním krvou Baránka a slovom svojho svedectva; nemilovali svoje životy natoľko, aby ustúpili pred smrťou.“ Zjavenie Jána 12:11 (New International Version)

„ZDOLALI ho krvou Baránkovou a svojím svedectvom. A nemilovali svoje životy tak veľmi, aby sa báli zomrieť.“ Zjavenie Jána 12:11 (New Living Translation)

„A PREMOHLI ho Baránkovou krvou a slovom ich svedectva, pretože nemilovali svoje životy až na smrť.“ Zjavenie Jána 12:11 (English Standard Version)

„A boli VÍŤAZNÍ skrze krv Baránka a slovo jeho svedectva a nemilovali svoje životy až na smrť.“ Zjavenie Jána 12:11 (Aramaic Bible in Plain English)

„Získali nad ním víťazstvo pre krv Baránka a pre slovo ich svedectva. Nemilovali svoj život natoľko, aby sa ho ODMIETLI vzdať. Zjavenie Jána 12:11 (God's Word Translation)

Pridali sme niekoľko úryvkov z niektorých Svedectiev o Obnovenom Manželstve, ktoré ti pomôžu prekonať túto veľmi ťažkú prekážku, ale je to tým NAJSILNEJŠÍM—princípom, spomínaným viac ako ktorýkoľvek iný princíp v Svedectvách o Obnovenom Manželstve

 

Kaylie OBNOVENÉ „Každé Požehnanie Rúcalo Múr Nenávisti Tehlu za Tehlou“

„Musím povedať, že pustiť je naozaj silné ...“

 

Janine OBNOVENÉ „Znovu sa Oženil s DŽ“

„Samozrejme som vo svojom srdci ustúpila, aby som prijala Jeho vôľu pre môj život, a asi o štyri mesiace neskôr bol môj manžel oslobodený od DŽ (už nebol ženatý) a znova ma kontaktoval. Na úvod vysvetlil, že akonáhle som ho nechala na pokoji (a pustila), bol schopný pocítiť bolesť z chyby, ktorú urobil, a jeho hrozného rozhodnutia oženiť sa s druhou ženou (povedal, že to vedel ešte predtým, ako sa s ňou oženil). Povedal mi, že keď som ho stále prenasledovala, telefonovala mu a sledovala každý jeho pohyb na FaceBooku (predtým, ako som si zrušila účet), myslel si, že keď si ju vezme, prinúti ma to nechať ho na pokoji. No nevedel, že to nebolo tým, že sa oženil, ale tým, že som prestala nasledovať spoločenstvo ľudí, ktorí sa snažili o zachovanie svojho manželstva, a nájdením môjho NM.“

„Drahá priateľka, pre každú z vás, ktorá sa bojíte pustiť, myslím tým skutočne pustiť, prosím, odíď od toho, čoho sa tak pevne držíš a dôveruj Bohu. Je to strach, ktorý ťa núti držať sa toho, čo Boh chce, aby si pustila. Musíš byť ochotná chcieť JEHO vôľu nad svoju vlastnú, či to už znamená pustiť a žiť ako Jeho nevesta, alebo akceptovať Jeho vôľu žiť ako manželka PM alebo BM, ako o to požiadal mňa.“

 

Judie OBNOVENÉ „Hneď Ako Som Bola Schopná Prenechať“

„Hneď ako som bola schopná prenechať, môj PM sa ma často snažil kontaktovať.“

 

Pinar OBNOVENÉ „Sloboda Prenechať“

„Uvedomila som si potrebu prenechať svojho PM, pretože môj prístup mu len pomohol k tomu držať sa ďalej odomňa. Prestala som posielať správy, kontrolovať jeho harmonogram a zverila som to môjmu NM. Začala som uplatňovať princíp Vyhraj bez slovVľúdnosť na jazyku, nesťažovala som sa a nič od svojho PM nežiadala.“

„Zlomom v mojej obnove bolo, keď som si prečítala kapitolu „Sloboda, keď Prenecháš“ a skutočne som pochopila tento princíp. Až do tej chvíle som ešte neprestala posielať správy a kontrolovať čas jeho príchodu domov, ale keď som si preštudovala túto lekciu, uvedomila som si, že tento princíp neuplatňujem správne, pretože môj PM bol stále prvý v mojich myšlienkach a v mojom srdci. Keď som si uvedomila, že som neverná svojmu NM, začala som sa modliť a prosiť Pána, aby vyprázdnil moje srdce od všetkého, čo zaujalo Jeho miesto. Pochopila som, že sa musím prestať modliť za svojho PM, pretože môj NM mal všetko pod kontrolou. Bolo veľmi ťažké prestať sa za neho modliť, spočiatku som cítila prázdnotu, ale zakrátko bola táto prázdnota vyplnená mojím milovaným NM. Aké nádherné!! Čím viac som Ho hľadala, tým viac ma napĺňal svojou láskou a napĺňal moje srdce pokojom. Vtedy sa môj PM začal správať inak, začal prejavovať ľútosť a správal sa ku mne s láskou.“

 

Manon OBNOVENÉ „Povedala Som Mu Nie, Nebola Som Schopná Pustiť Svojho Milovníka“

prenechať, vyhrať bez slov a byť pokornou boli zásady, ktoré sa ma dotkli najviac. Na začiatku som neustále trápila svojho PM správami, sledovala som každý jeho pohyb, ale keď som si prečítala o princípe prenechania, okamžite som všetko zastavila. Ťažšie bolo prenechať v mojom srdci, ale s Božou milosťou a milosrdenstvom som to urobila. Keď som prenechala, len som sa ešte viac držala svojho NM a odovzdala som sa Mu úplne."

 

Miranda OBNOVENÉ „VYHRAJ Bez Slov“

„Keď prenecháš, vtedy vstúpi Boh a zmení všetko a prepíše príbeh.“

 

Violeta OBNOVENÉ „Zložila Som Si Obrúčku; To Ho Trápilo Najviac“

„Princíp, ktorý bol pre mňa najťažší, bol PRENECHAŤ.... Keď som si prečítala pravdu o prenechaní, a prestala som naháňať, začal si skutočne myslieť, že mi na ňom nezáleží, a začal naháňať mňa!"

 

Elda OBNOVENÉ „Nechala Som Boha Bojovať Moje Bitky!“

Myslím si, že najväčšou vecou je skutočné pochopenie, že Boh má kontrolu nad každou situáciou. Vždy som si potrebovala pripomenúť Exodus 14:14. Nechala som Boha bojovať moje bitky, aby som mohla zostať pokojná a oči upierať na môjho Nebeského Manžela.

Áno, mohla som povedať, že som BOLA blízko k obnove, pretože čím viac som sa zbližovala s Pánom, tým viac chcel byť môj pozemský manžel so mnou. Naozaj sa to stane, keď všetko pustíte a necháte Boha pracovať.

 

Alana OBNOVENÉ „Deň, Keď sa Otvorila Zem a Zhĺtla Ma“

„Najlepšia vec na naučení sa prenechať je to, že v rovnakej miere, v akej prenecháme nášho PM (pozemského manžela), tým viac získame nášho NM (Nebeského manžela) a potom sa cítime znovu milované, cenené a žiadané!“

„Bod obratu bol určite vtedy, keď som prenechala vo svojom srdci. Žila som so svojím NM (Nebeským Manželom) úplne spokojná a povedala som Mu, že som ochotná žiť s Ním, ak by to bola Jeho vôľa, pretože ak by som si mohla vybrať, vybrala by som si Jeho. Veľmi krátko po tomto sa môj PM (pozemský manžel) vrátil domov.“

 

Hanalen OBNOVENÉ „Späť Doma, Vďaka Pandémii o Celý Mesiac Skôr“

„Zlom nastal, keď som konečne prenechala svojho PM. ... Presne ako Erin a všetci v RMI hovoria, keď úplne prenecháš, v tomto bode môj NM rozhodol, že je čas obrátiť situáciu (nikdy som nečakala, že sa to stane tak skoro).“

 

Belina OBNOVENÉ „Ako Všetky Feministky Som Sa Sťažovala, Že Mi Nepomáha“

Svojho PM (pozemského manžela) som vo svojom srdci úplne prenechala! Naozaj som to odovzdala Pánovi. Čoskoro mi už nezáležalo na obnove môjho manželstva! Záležalo mi len na mojej obnove s mojím Milovníkom! Chcela som iba svojho Nebeského Manžela, v skratke, pretože môj vzťah s Ním bol čistý a pravdivý, On bol môj a ja som bola Jeho, to mi bolo viac ako dosť. Ak sa takto necítiš, drahá sestra, potom je to to, čo stojí v ceste tvojej obnove a tvojmu šťastiu.

Drahá priateľka, On ťa miluje! ON chce pre teba a tvoju rodinu to najlepšie! Mnohí môžu povedať, že ich manželstvo je beznádejné (počúvam to často), ale never mne, ver Jemu, že TVOJE MANŽELSTVO môže byť obnovené. ÁNO! Boh môže OBNOVIŤ tvoje manželstvo!!!! Len dôveruj! Zmlkni! Prenechaj! Pusti všetko, čo ťa drží preč od Pána! Povedz Pánovi: „Moje útočisko, hrad môj, môj Boh, ja v Neho dúfam“ Žalm 91:2 "Hľa, Boh mojej spásy, dúfam a nebojím sa, veď moja sila a môj chválospev je Pán, on sa mi stal spásou." Izaiáš 12:2 Povedz: „I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou.“ Žalm 23:4

 

Joy OBNOVENÉ „Bola Som To Ja

„Úpenlivo som Ho prosila, aby mi pomohol úplne prenechať... Dlho som nevedela ako to urobiť, dať Pána na PRVÉ miesto vo svojom živote a srdci. Moje telo bolo slabé, no ani vtedy nebolo moje srdce ochotné. Naučila som sa ho neustále prosiť a modliť sa k Nemu, aby mi pomohol pustiť môjho PM a obnovu. Proces prenechania bolo niečo, čo som sa musela neustále učiť počas celej mojej CO a hlavne teraz, keď som obnovená... Stalo sa to hneď na druhý deň, môj PM sa ma opýtal, čo by som si nikdy nemohla predstaviť, nie po našom rozhovore noc predtým, predtým čo som konečne prenechala. Môj PM ma poprosil, aby som s ním šla na jeho rodinné stretnutie!! Iba Pán!!  On zmenil veci iba v okamihu!! V okamihu, keď som bola ochotná a schopná konečne všetko pustiť!!“

A nakoniec jeden z najlepších spôsobov, ako prenechať—prežívaním lásky tvojho Nebeského Manžela.

“...a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí" —Ján 8:32

Teraz je čas, aby si KLIKLA SEM a vyliala si svoje srdce pred Pánom a do denníka "Čo som sa naučila."