Deň 5 kapitola 5 "Tvoja prvá láska"

no najskôr svedectvá o obnovených manželstvách
zobraté z 

Slovo SVOJHO Svedectva

WOTT. SLV

Stojí za to nasledovať Boha k obnove!

Našla som vašu stránku cez inú stránku, keď som hľadala niekoho, kto mal výsledok obnoveného manželstva.

Najskôr som sa naučila, že Boh uzdravuje všetky zranenia a horkosť. Potom som sa naučila odpustiť môjmu manželovi. Keď som bola voči nemu nežná a láskavá, začal vidieť rozdiel. Stála som bokom a nikdy som ho nekontaktovala. Vždy mi zavolal a ja som pozorovala, ako sa jeho srdce vracia naspäť k našim deťom a ku mne.

Tiež som sa naučila, že musím stáť na Božom Slove, hlavne vtedy, keď nám manžel nedal žiadnu šancu na obnovu. Úplne to s nami vzdal. Pán ma požehnal  dvoma inými ženami, ktoré mi pomohli veriť, keď som bola unavená. Išla som na vašu stránku a čítala svedectvá o obnovených manželstvách. Napokon som vyhlásila, že jedného dňa budem písať moje vlastné svedectvo a tu som!

Kúpila som si knihu Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo a Múdru ženu. Objednala som si kópie pre kamarátku a môjho brata. Z celého srdca odporúčam oba zdroje, ktoré ťa povzbudia na tvojej ceste.

Úprimne ďakujem Pánovi, lebo bol verný a urobil to, čo Jeho Slovo hovorí, že urobí. Nie iba to, ale ostatní okolo mňa majú príležitosť byť svedkami toho, čo Pán pre nás urobil. Bol to dlhý čas, no Pán mi dával Jeho Slovo.

On posielal za mnou ľudí—niekedy ľudí, ktorých som poznala, niekedy nie, aby som ich povzbudila vo viere. Pred pár týždňami, keď som vystupovala z auta mojej kamarátky, jej päť ročný syn mi povedal, "Sestra, ďakujem Pánovi, že sa tvoj manžel vracia späť."

Koncom decembra mal môj manžel veľkú hádku s DŽ, pobalil si svoje veci, opustil jej dom a nasťahoval sa ku kamarátovi, no jeho manželka ho tam nechcela. Nemal kam ísť. A tak mi o deň neskôr zavolal, vzdal sa práce a vrátil sa domov po tom, ako žil mimo štátu s DŽ.

Bol zlomený, no kniha "Múdra žena" ma pripravila na jeho návrat. Na začiatku to bolo veľmi nestabilné. Naučila som sa počúvať Ducha Svätého, ktorý mi hovoril, aby som nepovedala nič na to, čo robí a čo nemám rada, ale dovolila Jemu, aby dokončil prácu, ktorú začal v mojom manželovi. Chvála Pánovi!

G.S., OBNOVENÉ v Pennsylvanii

Zázračne obnovené!

Po tom, ako som bola odlúčená od môjho manžela, ktorý bol mojim manželom sedemnásť rokov a blízko rozvodu, jedného večera som cez počítač hľadala povzbudenie, aby som verila nášmu manželstvu. Išla som na stránku a našla link na RMI.

Objednala som si knihu od Erin, videá "Be Encouraged!" a aj ďalšie zdroje. Boli mojim záchranným lanom! Každý deň som verne pozerala videá, počúvala knihy na kazetách a tiež som čítala knihy. Začala som cítiť lásku k Erin cez tieto materiály. Jej vrelosť a pravá láska cez ňu žiarili tak, akoby stála vedľa mňa.

Napriek tomu, že mi Boh dal Písmo na obnovu môjho manželstva predtým, ako som našla RMI, boli to materiály od Erin, ktoré ma naučili ako prakticky použiť tieto princípy. Nemyslím si, že by som bez týchto pokynov,  vedela, ako naozaj vyzerá obnova. Navždy budem vďačná za jej učenie, ktoré umožnilo toľkým, aby verili za svoje manželstvá a vzdávam slávu Pánovi.

Prvú vec, ktorú som urobila, vyznala som sa z mojich hriechov, ktoré mi Pán ukázal, ktoré som v našom manželstve napáchala. Potom som sa zaviazala k obnove s horlivým odovzdaním, že budem stáť v Kristovi a diablovi nedám žiadnu nádej. Myslím, že rozhodnutie byť láskavá, bolo veľmi dôležité. A nevyzývať manžela pri každej príležitosti, bolo absolútne nutné.

Keď som vložila moju vieru do Krista a vyjadrovala dôveru v manžela, keď riešil nejaký problém, netlačila som na neho, aby mi finančne pomohol, ani žiadno inak, Boh začal meniť jeho srdce. Bez toho, aby som povedala slovo, začal byť milší a opäť nás začal finančne podporovať. 

Predtým to boli týždne, čo deti o ňom naposledy počuli. Potom začal volávať aspoň každý druhý deň, neskoršie každý deň. Iba Boh zmenil jeho srdce. No musel zmeniť aj moje. Vidíš, chcela som rozvod. Pre mňa predstavoval voľnosť od bolesti a nový začiatok alebo druhú šancu nájsť nový život v Pánovi.

No keď som sa raz presvedčila, že ma Pán volá, aby som uverila našej obnove, musela som poslúchnuť. Moja telesnosť nebola ochotná, no môj duch bol. Boh vzal toto odovzdanie a rozmnožil jeho ovocie niekoľkonásobne. Naučil ma, že som si z nášho ťažkého manželstva urobila idol namiesto toho, aby som sa sústredila na Pána ako moju prvú lásku. Toto pochopenie spôsobilo veľkú zmenu, dokonca aj dnes.

Na začiatok som si objednala balík, ktorý Erin odporúčala . Videá "Be Encouraged!" boli mojim záchranným lanom. Keď nepriateľ zaútočil cez odrádzanie alebo sklamanie, pozerala som Erinine a Danove videá a pochopila som veľa vecí. Videá mi pomohli, aby som sa nevrátila do starých zvykov hnevu, strachu a nerešpektovania.

Tiež som si kúpila knihu Facing Divorce (Čeliť rozvodu) a Workers at Home (Pracovníci doma), kazety o vyučovaní doma a pracovnú knihu pre ženy. Tieto zdroje ma učili, podporovali, povzbudzovali a pripomínali, že verím nášmu manželstvu. 

No cítim, že videá "Be Encouraged" boli najefektívnejšie a tiež videá Question and Answer (Otázky a odpovede). Knihu používam každý deň, je pre mňa potrebou.

Som ohromená vernosťou Boha a vzdávam mu VŠETKU chválu a slávu za to, že obnovil naše manželstvo a domov. Od momentu, keď som pocítila, ako ku mne hovorí Jeho tichý hlas o obnove, otvoril pre mňa cestu tým, že som našla RMI a jej podporu. Po ôsmych mesiacoch odlúčenia sa môj manžel vrátil domov. Aj keď je odlúčenie ťažké, možno ťažšie, ako som si myslela, vidím Pánove prisľúbené ovocie na našich deťoch , a ktoré sa vylieva aj do nášho spoločenstva.

Teraz ma On volá, aby som utvorila stretávanie sa so ženami v oblasti, kde žijem a kde som dôsledne pomáhala iným ženám, ktoré On ku mne poslal. Všetka chvála Pánovi, lebo iba On môže priviesť život, kde nie je život! Naše beznádejné, mŕtve manželstvo bolo zachránené Duchom Svätým a ja budem vzývať Jeho meno navždy. A cez Jeho milosť a láskavosť bude naše manželstvo denne rásť.  

Neuprednostňuje nikoho, a tak urobí presne to isté pre každé Jeho dieťa, ktoré je ochotné odovzdať všetko Jemu a nasledovať Jeho Slovo. Nepriateľ nenávidí tento krok Božieho Ducha a bude bojovať na každom kroku. Buď pripravená, keď kráčaš touto cestou a vedz, že v Ježišovom mene máš víťazstvo nad všetkým, čo nepriateľ pripravil pre tvoju rodinu.

Ži v Kristovi a buď povzbudená! Si vzácnym a drahým Božím dieťaťom, keď stojíš za svoje posvätené manželstvo v tomto zlom svete dneška. Boh je verný a prinesie Jeho lásku naspäť k tebe a tvojmu manželovi.

Katie,* OBNOVENÉ z Floridy

Toto svedectvo o obnovenom manželstve je pre mňa veľmi drahocenné. Meno Katie* je meno, ktoré každý po celom svete rozozná. Prišla k nám po pomoc no žiadala o úplnú dôveryhodnosť, že jej meno nebude zverejnené.

Stali sme sa blízkymi priateľkami a bola som potešená, keď som videla, že je jej manželstvo tak rýchlo obnovené, po tom, ako sa stala členkou nášho spoločenstva! Tiež sa ponúkla, že nám pomôže s našou víziou RMI Home Fellowships.

Prosím, modli sa za Katie, keďže nám pomáha s našou víziou na tejto ÚŽASNEJ ceste, aby sa dobrá novina pre všetkých, ktorí majú zranené manželstvá, ohlasovala v našej spoločnosti. Erin

Obnovené v Alabame!

Bola som požehnaná, lebo moja kamarátka sa so mnou podelila o webovú stránku RMI spoločenstva, iba šesť týždňov po tom, ako sa môj manžel odsťahoval. Naučila som sa o svojich nedostatkoch a čo som urobila zle, čo prispelo k tomu, že manžel cítil, že musí von. Boh ma pretvoril a zmenil Jeho zušľachťovacím ohňom. Tak ako hovorí Jeho Slovo, "Nikdy ťa neopustí ani nezanechá."

Zdroje z RMI, ktoré som použila boli, kniha Obnov tvoje manželstvo, Múdra žena, Slovom ich svedectva a videá "Be Enocuraged!", Workers at Home a video "Alluring and Unconditional Love.

Tieto zdroje v spojení s Bibliou ma naučili, že môj manžel bola moja Bohom daná autorita a naučili ma, ako priniesť moje problémy iba Bohu namiesto manžela. Naučili ma, ako vyhrať manžela "bez slov," a že "veľa slov" spôsobuje hádky, hnev a zmätok. 

OTM kniha ma naučila podstatám obnovy, vrátane, čo som urobila, že som toto spôsobila. Tiež mi ukázala, ako Boh bez môjho manžela môže urobiť obnovu.

Videá "Be Encouraged!" spravili presne to, čo hovorili—povzbudili ma! Keď som si ich pozrela, naozaj som verila, že ma môj manžel stále miluje, no bolo to ukryté hlboko v jeho vnútri, a jedného dňa láska vykvitne. Kazety ma udržali v chode. "Alluring and Unconditional Love" ma naučili, ako milovať môjho manžela a dať sa mu bezpodmienečne s láskou.

Odporúčam knihu Obnov tvoje manželstvo a videá "Be Encouraged"!

Boh je naozaj úžasný. Jeho Slovo sa nevráti k Nemu naprázdno. Hovor všetko, čo Biblia hovorí o manželstve! Nevráti sa to naprázdno, ale vykoná presne to, načo bolo Slovo poslané, aby vykonalo!

Osem mesiacov bez manžela bolo ťažkých. Máme štyri deti a žiadnu rodinu, kde žijeme. No aj tak som vedela, že ma Boh volá, aby som verila nášmu manželstvu, a vedela som, že musím urobiť všetko, čo Boh chce, aby som urobila.

Nasledovala som princípy Spoločenstva obnovy. Postila som sa a stále sa postím. Schudla som 25 kíl a cítim sa a vyzerám oveľa lepšie.

Môj manžel odišiel a nechcel mať so mnou nič spoločné. Ako Erin nariadila, mali sme intímne chvíľky, no bolo očividné, že v tom neboli žiadne emócie. No bola som podriadená manželka tak, ako Boh nariadil a vedela som, že Boh mi odplatí za to, že som konala Jeho vôľu. Môj manžel mi jasne povedal, že sa domov nevráti, odsťahoval sa a kúpil si nový dom a ja som ani nevedela, kde žil! Chválim Boha za to, čo som nevidela, lebo viem, že Božie cesty nie sú našimi cestami a viem, že Jeho Slovo hovorí, že nedovolí, aby sme boli zahanbené.

Vedela som, že Boh má plán a spokojne som Mu dovolila, aby vykonal Svoj plán. Áno, plakala som pred Bohom. Áno, občas som bola unavená. Ale nikdy som ani na chvíľu nepochybovala, že Boh obnoví naše manželstvo a vedela som, že Boh nechce, aby som bola dvojtvárna.

Iba pred dvoma týždňami mi manžel povedal, že napriek tomu, že vie, že to bude bolieť, musí byť úprimný a povedať mi, že ma už nechce a nechce ani žiadnu inú ženu v jeho živote—bude spokojný, keď prežije zvyšok života osamote. Tiež mi povedal, že sa každý deň trápi a praje si, aby zomrel.

Modlila som sa ešte horlivejšie, lebo bolo očividné, že Satan opäť skúša svoje návnady (kradnúť, zabíjať a ničiť). Nepoznala som nikoho, no nedovolila som, aby mal Satan môjho manžela, moje manželstvo alebo niečo iné za čo môj najdrahší Spasiteľ zaplatil cenu, keď bola Jeho predrahá krv preliata na Kalvárii.

Potom môj manžel, ktorý so mnou ani nekomunikoval počas ôsmych mesiacov zavolal a cez slzy mi povedal, "Milujem ťa celým mojim srdcom a dušou, a celým mojim srdcom chcem, aby bolo naše manželstvo obnovené." Teraz sa sťahujeme do jeho nového domu!! Chvála Pánovi! On to môže urobiť! A On to aj urobí!

Každý večer som sa modlila Jóba 33:14-18 za môjho manžela a vložila som do tejto modlitby manželove meno a každé ráno som sa modlila ohradu z tŕnia. Modlila som sa a vzývala Boha tak veľmi, že som konečne pochopila, čo znamená "modli sa bez prestania"!

Pamätaj,, keď prídeš nato, čo tvoj manžel robí a bolí to a chceš mu zavolať a narobiť kvôli tomu veľa kriku, nerob to! To je od nepriateľa, ktorý sa pokúša zastaviť vašu obnovu! Obyčajne je za rohom určitý druh pokroku.

Boh obnovuje po celom svete!

RMI som našla počas surfovania na internete, keď som hľadala pozitívne slová a vyjadrenia, ktoré sú spojené s manželským uzdravením.

Náš Nebeský Otec ma najskôr naučil, aby SOM ZATVORILA ÚSTA, nenaháňala manžela, ale sa horlivo modlila za neho a nerozprávala iným o ňom v zlom. Boh ma naučil, aby som sa mu vo všetkom podriadila.

Začala som nachádzať radosť v mojej situácii, tešila som sa, že som žena v domácnosti, hľadala som, čo môžeme s deťmi spolu robiť. Predtým som pracovala, pracovala a pracovala a ak som nepracovala, bola som vyčerpaná. Mala som inú ženu, ktorá sa starala o moje deti.

Naučila som sa nasledovné:

Kráčame vo viere a nie v nazeraní!

Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce

podriadiť sa manželovi ako Pánovi; byť mu podriadená vo všetkom.

Prekonaj zlo dobrom.

Boh nenadŕža nikomu.

Tvoje ovocie ukáže iným, čomu veríš.

Pánove cesty sú oveľa vyššie ako naše cesty. Jeho myšlienky sú vyššie, ako naše myšlienky.

Pánove Slovo sa NIKDY nevráti naprázdno.

Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo a Múdra žena boli zdroje, ktoré mi pomohli stať sa poslušnou (a bolo to pre mňa veľmi ťažké prijať niektoré veci—na začiatku som rebelovala!) Boli neustálou podporou, povzbudením a zlomili môj odpor a neposlušnosť, keďže sú veľmi jasné a dožadujúce. Odporúčam oba tieto zdroje.

Nemôžem dostatočne opísať všetko, čo Pán pre nás urobil! No myslím, že hlavnou vecou, ktorá sa pre mňa stala je, že som sa naučila dôverovať Pánovi a prestala som robiť veci na základe vlastného uváženia. Čím viac sme sa približovali k obnove, tým jasnejšie ma Pán zastavoval v konaní. Dal nám VŠETKO o čom sme snívali a oveľa viac.

Zmenil prekliatie na požehnanie, noc na deň, dážď na slnko, búrku na pokojné ticho! Chválim Jeho sväté Meno! Jeho milosť trvá večne!

Keď som našla RMI na internete, naše manželstvo bolo v kríze, umučené, plné hádok, nedorozumenia, odlúčenia a starých žiaľov. Boli sme manželmi deväť rokov a mali sme dve deti. No už od začiatku sme mali problémy. Požiadala som o rozvod tri krát. Milovala som svojho manžela no vždy som doňho rýpala, a vzývala moju vlastnú depresiu, schopnosť pracovať a moju inteligenciu.  Myslela som si, že je lenivý a neschopný a povedala som mu to a skúšala som všetko, aby som ho zmenila.

V skutočnosti som sa každý deň sústredila na jeho zmenu, to bol bôžik, ktorého som vyznávala denne. A výsledok: odlúčenie každý rok, manžel nás pravidelne opúšťal a finančné zruinovanie. Nič nezaberalo.

Keď som študovala zdroje tohoto spoločenstva a začala som čítať Bibliu pravidelne, podriadila sa, zatvorila si ústa, modlila sa a postila, naša situácia sa zmenila do troch mesiacov. Môj manžel potom oznámil, že sa vracia domov. Po ďalších dvoch mesiacoch sa vrátil a okamžite sme odišli z krajiny, v ktorej sme žili, čo bola túžba môjho manžela.

Môj manžel prevzal všetku zodpovednosť, začal budovať vlastnú spoločnosť, začal sa vzdelávať a cíti sa spokojný. Manželská obnova napreduje každým dňom ako podobenstvo o semienku—rastie keď spíme. Padla som a urobila som veľa chýb na tejto ceste, no Pán mi zakaždým odpustil a dovolil mi prísť k Nemu.

Najnovší krok na tejto ceste je, že môj manžel začal čítať Bibliu a modlí sa s nami. Chvála Pánovi!

Elisa,* OBNOVENÉ v  United Kingdom

Obnovené rýchlejšie akoby si bola predstavila!

Vaše spoločenstvo som našla cez niekoho iného na internete. A keď som sa postila, modlila a zostávala v Božom Slove, viac a viac menil moju situáciu. Dal mi všetko, o čo som prosila, skoršie, ako som si myslela, že by som mohla dostať! Naučila som sa, že Boh je ÚŽASNÝ, a že keď trávim čas s Ním, odpovie na moje modlitby! Chvála Bohu!

Budem tráviť čas s Pánom postením sa, modlením, lebo viem, že môj manžel a ja máme dlhú cestu pred nami. No napriek tomu viem, že môžem všetko cez Krista, ktorý ma posilňuje!

Princípy, ktorým som sa naučila sú, modliť sa ohradu z tŕnia za ochranu, stenu z ohňa, a Božiu výzbroj na môjho manžela, denne. Potom som sa naučila postiť sa a modliť sa s autoritou. Tiež som sa naučila, aké je dôležité byť úprimná v hľadaní Pána.

Mám niekoľko zdrojov. Mám aspoň päť vašich kníh a tiež kazety. Všetky boli veľmi povzbudzujúce. Najradšej mám kazety, lebo môžem počúvať, keď jazdím. 

Odporúčam knihu Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo. Je naozaj úžasná a veľmi povzbudzujúca! Kúpila som si verziu na kazete, lebo som potrebovala počúvať tieto informácie dookola.

Vďaka Ježiš, za toto spoločenstvo! Vďadak Ti, Pán za Erin a Dana! Vďaka ti za moju epartnerku!

Pane Ježišu, neviem Ťa dostatočne osláviť za naše obnovené manželstvo. Naozaj si zaslúžiš všetku chválu! Vzdávam Ti tú najväčšiu oslavu—aleluja! Ctím Ťa Pane! Chválim Tvoje Meno! Vzdávam Ti všetku úctu a chválu! PANE, ĽÚBIM ŤA!

Ďalšia obnova Bohom!

Keď môj manžel odišiel minulý rok v januári, hľadala som Kresťanskú stránku kvôli modlitbe. Jeden partner, Kresťan videla moju žiadosť a poslal mi email. Navrhol vaše spoločenstvo. Tiež mi povedal o vašej knihe Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo. Chvála Bohu!

Keď som dostala vašu knihu, začala som sa na situáciu pozerať iným spôsobom. Áno, stále som plakala, no plakala som k PÁNOVI namiesto k môjmu manželovi. Vaša kniha ma veľa naučila o mne a o tom, ako som sa zmenila! Chvála Bohu, že mi otvoril oči a videla som Jeho Slovo!

Bez Pánovho vedenia by som neprešla každým dňom a necítila sa silnejšia na duchu. Napokon som dovolila Bohu, aby prevzal plnú kontrolu nad mojim životom a našim manželstvom. Keď som cítila nutnosť zavolať manželovi, modlila som sa. Áno, poslala som mu kartu na Valentína, no čím som viac čítala Slovo a hovorila k Bohu, tým bol tento zápas ľahší.

Vaša kniha mi dala dôvod veriť, že naše manželstvo bude obnovené, keď bude Pán pripravený vykonať svoju prácu. Ukázal mi, že aj napriek tomu, že sa môj manžel vzdáva, musím Mu veriť celou bytosťou. Naučil ma, že ja  som tiež robila chyby a nebola som perfektná.

Musela som manželovi odpustiť. Ťažké? Áno, no nie s modlitbou, lebo Boh mi dal srdce, ktoré odpúšťa. Naučila som sa, že musím kontrolovať svoj hnev. Musela som silne stáť proti nepriateľovi, a veriť Pánovi, že ho potrestá a vyhrá môjho manžela späť.

Kniha od Erin Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo bola najlepšia kúpa, kde som minula peniaze. Naučila som sa, že moja viera v Pána nebola taká, ako som si myslela. Celý život som verila, no nikdy som Bohu naozaj nedala plnú kontrolu nad mojim životom, až kým som si neprečítala vašu knihu. Chvála Bohu zato, že ma viedol k vášmu spoločenstvu!

Keď som si prečítala vašu knihu asi ôsmy krát, kamarátka, ktorú som stretla v modlitebni mala email svojej sestry, ktorá prechádzala cez odlúčenie v manželstve. Vedela som, že Pán chce, aby som ju povzbudila. Požiadala som o jej adresu a poslala som jej moju knihu. Modlila som sa, aby Pán viedol aj ju tak, ako viedol mňa.

Jediný zdroj, ktorý som mala, bola kniha o obnove, no som si istá, že aj vaše ďalšie zdroje sú úžasné; nemala som príležitosť, aby som si ich kúpila.

Chválim môjho Pána Ježiša, Jeho Slovo je Pravda! Nikdy nezanechá svoje deti. Boh vo mne pracoval a potom pracoval na mojom manželovi. Vzdávam všetku chválu Pánovi! AJ keď naše odlúčenie trvalo iba tri a pol mesiaca, zdalo sa to ako večnosť. Tu je moje svedectvo...

Boli sme manželmi štyri roky, no bola som s manželom celkovo trinásť rokov. Keď sa na mňa pozrel a povedal, že ma viac nemiluje, bola som zúfalá. Povedal mi, že naše manželstvo sa skončilo, a bez ohľadu nato, ako veľmi som prosila, nevrátil sa.

Keď sme sa rozprávali a ja som mu povedala, že sa za neho modlím, povedal, "Ani tvoje modlitby ma nevrátia." Čítala som Slovo, modlila sa a plakala k Pánovi. Vedela som, že mi odpovedal, keď som pocítila teplý pocit pokoja. Pán mi hovoril, že budem v poriadku, vedela som, že nemôžem tento boj bojovať. 

Dovolila som, aby Boh prevzal kontrolu a viedol ma. Po dvoch mesiacoch odlúčenia som čítala Bibliu pred tým, ako som išla do kostola. Bolo zavčasu a bolo divné, že zvonil telefón. Pán prevzal kontrolu—bol to môj manžel! Spýtal sa, či sa môžeme stretnúť a porozprávať. Povedal, že celú noc nespal; hlas mu hovoril, aby mi zavolal.

Boh je úžasný! Išli sme spolu do kostola a pár hodín sa rozprávali. Cítila som, akoby sa všetky moje problémy skončili. Môj manžel chcel najskôr určitý čas predtým, akoby sa rýchlo vrátil domov. Súhlasila som, verila som Pánovi a Jeho práci

No nepriateľ sa nechcel len tak ľahko vzdať. Prišla som nato, že môj manžel bol s DŽ pri dvoch príležitostiach. Opäť som sa cítila, akoby som dostala facku. Čím viac som plakala, tým som sa viac modlila. Najdôležitejšia modlitba bola, aby mi Pán dal silu a odpustenie, ktoré som potrebovala, keď som mala jednať s týmito novými skutočnosťami.

Bolo to ťažké no s modlitbou a časom sa to zlepšilo. Áno, diabol sa veľa krát pokúšal zaútočiť, a raz bol môj manžel pripravený, že zase odíde. No tento krát bol môj boj namierený na Satana. Manželovi som povedala, že to s našim manželstvom nevzdám.

Je to už šesť mesiacov, čo sa manžel vrátil, a spolu ďakujeme Bohu, že nás tak miluje, že nás zachránil od nepriateľa. Vďaka ti, Erin a Dan za vaše úžasné spoločenstvo a vaše povzbudenie. Nech vám Boh žehná.

Pane, vzdávam ti všetku chválu a slávu! Neurobila som nič, iba som verila a dôverovala v Teba.

Drogy, alkohol, iná žena, tehotenstvo, a predsa obnovené!

Môj manžel odišiel z domu neočakávane a zlomilo mi to srdce. Zúfalo som na internete hľadala knihy alebo niečo, čo by mi pomohlo pochopiť, čo sa deje a dalo mi nádej, že Boh privedie môjho manžela naspäť. Našla som Spoločenstvo obnovy a a tri mesiace som čítala vaše zdroje, bola som povzbudená a potom som si objednala vlastné materiály.

Materiály som dostala na naše výročie a skončilo sa to tak, že v ten deň manžel prišiel domov. Vystúpil a spýtal sa ma, či chcem niečo jesť. Prečítala som si prvú kapitolu Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo a to mi pomohlo prejsť cez večeru. To bol prvý kúsok nádeje, ktorú som mala od 1. apríla! A odvtedy Boh pracoval, menil ma a pomáhal mi byť láskavou a vedieť naozaj odpustiť. To bol pre moje srdce skutočný zázrak.

Naučila som sa o biblickom podriadení sa a o dôvere v Boha bez ohľadu na okolnosti. Naučila som sa byť vďačná za malé veci a vedela som, že Boh je verný a poskytne to, čo potrebujeme, keď to potrebujeme. Naučila som sa, že pre tých, ktorí milujú Boha, všetko slúži na dobré, pre tých, ktorí sú povolaní podľa Jeho rozhodnutia.

Naučila som sa, že Boh mi nedá viac ako som schopná uniesť, no aj tak to môže byť viac, ako som mohla zobrať. Myslím, že som sa naučila milovať Boha nad všetko iné. Modlila som sa, aby mi Boh dal tak veľa skúšok, koľko som potrebovala, aby som zostala pokorná a závisela na Ňom—skutočne som to tak myslela. To, že veci riešime našim spôsobom, nieje ani pokojné ani radostné a On to vie!

Zdroje, ktoré by som odporučila sú:

Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo—veľmi mi pomohla naučiť sa, ako kontrolovať svoje ústa!

Pracovná kniha Múdra žena—veľká pomoc a nádej!

Kazety "Be Encouraged!"—POSLANÉ PRIAMO OD BOHA A TO SOM PRESNE POTREBOVALA!!! Počkala som, kým som prešla celou knihou a potom som si ich vypočula. Myslím, že ma Boh požehnal kvôli poslušnosti.

Pracovná kniha a kazety boli najviac pomocné.

Boh mi pomohol oľutovať moju sebeckosť v našom manželstve. Pomohol mi vidieť seba samú takú, aká som bola a bol pri mne s Jeho láskavosťou, keď som bola zlomená. Stala som sa živou vo viere ako nikdy predtým, aj napriek tomu, že som bola vždy naradostená z toho, že ma On zachránil.

Bolo to rozdielne, mať Jeho a byť Ním naplnená. Nedržala som diétu, ani som necvičila, no veľa som schudla a cítila som sa veľmi dobre. Po prvý krát som sa postila a objavila hlbší druh modlitby.

Chvála za to Pánovi! Bola som vydatá sedem rokov, keď môj manžel odišiel. Prišla som na to, že bol zapletený s inou ženou, veľa pil a bral drogy. Posledné roky sme spolu chodili do kostola a on rozprával, že bol zachránený, no teraz povie, že to bol citový zážitok.

Nemáme deti a DŽ zostala tehotná. Potratila tesne predtým, ako môj manžel odišiel a to bolo viac, ako mohol uniesť. Plánoval, že ma opustí a založí si rodinu s ňou. Boh využil túto situáciu, aby ma úplne zlomil. Stratila som záujem o všetko, no lipla som na Bohu, ktorý ma tesne držal.

Dal mi pieseň a nádej, keď to bolo veľmi bolestné a tmavé a ja som nevidela. Boh mi dal súcit a zľutovanie nad manželom a pomohol  mi ho milovať. To som nebola ja. Nemôžem uveriť, ako ma Boh zmenil!

Bola som taká sebecká a nebola som manželkou, akou ma Boh chcel mať. Prešla som cez sklamanie už predtým, no s týmto sa to nedá porovnať. To bolo Božie načasovanie. Vedel, že musím toto zažiť, aby som sa zmenila na podobu Krista.

Môj manžel so mnou prvých šesť mesiacov veľa nehovoril , no Boh pokračoval v Jeho vernosti a pomáhal mi, aby som sa nevzdala. Použil Spoločenstvo obnovy, aby som bola povzbudená; bez vás by som to nebola zvládla. Čítala som a čítala a čítala a počúvala kazetu za kazetou. Tak som závisela na Bohu a napriek tomu, že som mala veľký žiaľ, On ma podporoval a to bolo neuveriteľné.

Boh mi začal dávať príležitosť, aby som trávila čas s manželom, po šiestych mesiacoch. Nasledovalo neuveriteľné testovanie, lebo každému povedal, že sa ku mne nikdy nevráti, lebo sme sa spolu len trápili. Hovoril mi, že sme sa od seba veľmi vzdialili a ja to nevidím. 

Aj keď to bolelo, súhlasila som. Môj manžel mi povedal veci, ktoré som nechcela počuť o DŽ a ja som sa za ňu modlila, no zabíjalo ma počuť, ako je na nej závislý. Viem, že nie som lepšia ako ona a Boh vie, že je to pravda.

Okolo Vianoc mi manžel zavolal, plakal a bol v hroznom stave. Nerozumel, ako som mu mohla opustiť a ako mi toto mohol urobiť. Prišiel, zostal na noc, no ráno hneď odišiel. Potom zavolal na Nový rok (bol sám—chvála Pánovi!) a dohodli sme sa, že sa na druhý deň stretneme. 

Išli sme na obed a on vytiahol rozvod! Nevedela som, ako zareagovať. Najskôr som ho ignorovala, potom som pol hodinu jemne nesúhlasila a potom mi Boh pripomenul, aby som s ním súhlasila. A tak som. A to sa NIKDY viac nezopakovalo! To bola ale skúška!

Môj manžel pokračoval v unikaní pred Bohom po ďalší mesiac, no potom Boh v Jeho perfektnom načasovaní  zachránil môjho manžela. Prišiel domov v apríli—boli sme bez seba presne rok! To bol rok!

Odkedy sa vrátil domov, pracovali sme na našom manželstve, no ja sa premáham teraz viac, ako keď bol preč. Všetko vidím jasne. Som vďačná a vzdávam vďaku Bohu vždy, keď môžeš.  Občas som skľúčená a zabúdam na milosť, no vďaka Jeho sile a Duchu to prekonávam a budem prekonávať.

Do dnešného dňa sa učím, ako rešpektovať manžela (čím poslúcham Boha), čo som nikdy predtým nerobila, lebo ma to nikto nenaučil ani ma neusmernil. 

Môjmu manželovi som veľmi ublížila. Teraz viem, že on je Bohom ustanovený, aby mal môj rešpekt—bez pochýb. Na tejto ceste chcem rásť. Môj manžel viac nepije a chodíme spolu do kostola. Chce, aby som bola šťastná a povzbudzuje ma. Prestal sa stretávať s DŽ predtým, ako sa vrátil domov (Božia milosť je so mnou).

Môj manžel rastie a ja nemôžem uveriť, čo sa stalo. Boh je tak dobrý. Neľutujem, čo sa stalo a chcem, aby sa Bohu dostala každá kvapka chvály. Chváľ Boha za to, že sú veci také aké sú, dôveruj Otcovi, že všetko vyrieši, keď poslúchneme!

SLV-WRYM-NEW-COVER-Front

 Kapitola 5
Tvoja Prvá Láska

“Mám však proti tebe to,
že si zanechala svoju prvotnú lásku.”
-Kniha zjavenia 2:4

Zanechala si svoju prvú lásku? Kto je tvoja prvá láska? Bol tvoj manžel tvoja prvá láska? Je tvoje dieťa/sú tvoje deti prvé v tvojom živote, pred tvojím manželom a pred Pánom? Alebo tvoja kariéra? Kto je naozaj prvý v tvojom živote? „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden.“ (Mt 10, 37) Kniha zjavenia hovorí: „Mám však proti tebe to, že si zanechal svoju prvotnú lásku.“ (Zjv 2, 4)

Čo nám hovorí náš Pán? Hovorí, že vždy, keď umiestnime niekoho alebo niečo pred našu lásku a vzťah k Nemu, nie sme hodné Jeho lásky.

Najskôr hľadaj. Musíš Ho umiestniť na prvé miesto - vo svojich hodnotách, vo svojom dni, vo svojom srdci. „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a Jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“ (Mt 6, 33)

Špinavé handry. Polož si tieto otázky: majú veci, ktoré som dala na prvé miesto, večnú hodnotu? To, čo dnes robím, zväčší Jeho kráľovstvo? Túžim po Jeho spravodlivosti alebo sa snažím o vlastnú? Pamätaj, naša spravodlivosť je ako špinavá handra (pozri Iz 64, 6).

Čo sa stane, keď uprednostníš pred Pánom niekoho iného? Čo Boh urobí, aby ťa pritiahol späť k sebe? Ak si uprednostnila pred Pánom manžela, tak potom to bol Pán, ktorý ti ho vzal. „Odohnal si (Boh) mi známych a zošklivil si ma (Boh) pred nimi. Priateľov aj rodinu si odohnal (Boh) odo mňa, len tma je mi dôverníkom.“ (Ž 88, 9,19) Neuprednostňuj obnovu manželstva pred Pánom; na prvé miesto musíš dať Pána!

Znamená to, že sa nemáme starať o to, čo naši manželia chcú alebo potrebujú? Máme mať postoj „Ja slúžim Bohu, nie tebe“? Boh nás učí vo svojom Slove perfektnej balancii. „Ženy, podriaďujte sa svojim mužom ako Pánovi.“ (Ef 5, 22) „Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi!“ (Kol 3, 18) Ak sme podriadené svojim manželom, robíme to pre Pána! Dokonca, a najmä vtedy, keď si myslíme, že naši manželia si nezaslúžia našu úctu, môžeme odpočívať vo vedomí, že sme sa vľúdne podriadili našim manželom pre Pána, ktorý si zaslúži naše podriadenie Jemu a Jeho Slovu!

Slovom Pánovým sa nesmieme rúhať. Pán nás varoval, že neposlúchnutie alebo neúcta voči manželom je zneuctenie, dokonca rúhanie sa Pánovi a Jeho Slovu: „... podriadené svojim mužom, aby sa nehanobilo Božie Slovo.“ (Tít 2, 5)

Potešiť Pána. Musíme hľadať to, čo teší nášho Pána, a nie to, čo teší našich manželov. Potom Pán spôsobí, že budeme mať priazeň u našich manželov. „Ak sa Pánovi ľúbia cesty nejakého človeka, pomerí aj jeho nepriateľov s ním.“ (Prís 16, 7) „Spanilosť je klam a krása - daromnosť; chválu si zasluhuje žena, čo sa bojí Pána.“ (Prís 31, 30) „Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.“ (Ž 37, 4)

Poslušnosť radšej než obeta

Poslúchnuť je lepšie ako trpieť.  „Veď poslušnosť je lepšia než obeta a poddanosť lepšia ako tuk baranov! Lebo odbojnosť je ako hriech čarodejníctva, svojvoľnosť je ako hriech modlárstva. Pretože si pohrdol Pánovým slovom, zavrhne ťa.“ (1Sam 15:22-23). „Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.“ (Prís 21:3).

Tvoj vonkajší vzhľad. Dokonca aj keď tvoj vonkajšok klame ostatných o tom, že si podriadená, Boh vie, čo je v tvojom srdci! „Nehľaď na jeho výzor..., lebo ho nepokladám za súceho. Veď Pán nehľadí, ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce.“ (1Sam 16, 7) Môj manžel a ľudia naokolo si mysleli, že som bola extrémne podriadená manželka. Dokonca aj ja som bola oklamaná. Ale Boh vedel, že bolo pre mňa potrebné, aby som bola opustená (manželom).

Jeden príbeh hovorí o malom chlapcovi, ktorého otec stále vyzýval, aby sa posadil. Nakoniec sa chlapec posadil a otec sa usmial. Ale chlapec rýchlo prehlásil: „Môžem sedieť, ale iba navonok. Vo vnútri stále stojím!“ Veľakrát aj my vo vnútri stojíme. Veľakrát po tom, čo urobíš správnu vec a súhlasíš s manželom, vyhlásiš alebo mu napovieš postojom, že nesúhlasíš. Už si to urobila? Bol to spôsob, akým si chcela zosmiešniť tvoje podriadenie sa manželovi?

Budeš žať to, čo si zasiala. Ak si bola rebelom prv, než si sa vydala, pravdepodobne si ním stále. A ako čerešničku na torte si si vzala rebela. Teraz tvoj manžel rebeluje ešte viac ako kedysi a ty tak isto. Rebeluje voči všetkej múdrosti, dokonca aj voči záväzku zostať ti verný!

Nič nie je nemožné. „Lebo neveriaci muž sa posväcuje v žene.“ (1Kor 7, 14) Áno, je to pravda. Poslúchni  teraz  a sleduj: ako  Pán  posväcuje  tvojho manžela.  Vyzerá  to  divne?  Vyzerá  to neuveriteľne, lebo tvoj manžel je taký zlý? Je to pravda preto, lebo ste jedno telo: „A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“ (Mt 19, 6) „Pravda, v Pánovi nie je ani žena bez muža ani muž bez ženy.“ (1Kor 11, 11)

Môže polovica tela ísť jednou cestou a druhá polovica inou? Aj keď idete na nejaký čas odlišnými cestami, Boh vás nakoniec spojí dokopy. Toto sa môže stať, „lebo Bohu nič nie je nemožné“. (Lk 1, 37)

Ten, kto je nevinný. Ak raz poslúchneš, Boh zmení srdce tvojho manžela. „Sťa vodná struha je srdce kráľa v ruke Pánovej, vedie ho, kamkoľvek chce.“ (Prís 21, 1) Pamätaj, že „kto chodí neporušený: zachráni  sa.“ (Prís  28, 8)  Ak  hovoríš: že nechceš  manžela  poslúchať, ani on neposlúchne Toho, ktorý je nad ním! „Hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista Boh.“ (1Kor 11, 3) Neospravedlňuj sa, že tvoj manžel nie je veriaci, a preto ho nemusíš poslúchať. Nikde v Písme nenájdeš, že žena nemusí byť podriadená mužovi, ktorý je neveriaci!

A neospravedlňuj svoj momentálny nesúhlas tým, že nemôžeš predsa  poslúchať niekoho, kto nie je pri tebe.  Musíš  poslúchnuť v tom: o čom  vieš: že  by  si  mala: a o čom  vieš: že  si  mala poslúchať, keď bol tvoj manžel ešte stále s tebou. Ak si nespomínaš, popros Pána, aby ti ukázal všetky veci, ktoré tvoj manžel žiadal, a ty si ho nepočúvla a neposlúchla. A potom to urob. Nezáleží na tom, či tvoj manžel uvidí tie zmeny, ale na tom, že Boh uvidí, že ty si sa zmenila!

Nespravodlivo trpieť. A čo ak je môj manžel drzý alebo dokonca krutý? „... podriaďujte sa so všetkou bázňou pánom a nielen dobrým a miernym, ale aj zlým. Veď je to milosť, keď niekto pre svoje svedomie pred Bohom znáša bolesti a nespravodlivo trpí. Lebo aká je to sláva, keď znášate údery po tvári za to, že hrešíte? Ale ak dobre robíte, a predsa znášate utrpenia, je to milosť pred Bohom.“ (1Pt 2, 18-20) Písmo pokračuje v tom, že my, ženy, máme príklad v Pánovi a Jeho živote. On nás vyzval, aby sme Ho nasledovali.

Dámy, vzdajte sa neskrotného ducha!

Už nie som mladá, a predsa som prekvapená, ako som mohla žiť tak dlho podľa vlastného uváženia. Rozmýšľala som nesprávne a nevedela som to. Nebola som zlým človekom, ale bola som neskrotného ducha a skúšala som byť pánom v dome. Nanešťastie, uspela som.

Môj manžel prišiel domov na návštevu včera večer. Teraz, keď skutočne počúvam, čo chce povedať, on (ten tichý) rozprával bez prestania! Zabralo to veľa prípravy, študovania, času byť osamote iba s mojim Pánom, ku ktorému som sa dychtivo navrátila. 

Dámy, ak máme neskrotného ducha, musíme s tým pracovať čo najskôr. Ja teraz odovzdávam všetky moje neduhy Pánovi a je jednoduchšie byť v mojej prítomnosti. Keď sa toto stalo, môj manžel mi ponúkol riešenie, ktoré mi ani len nenapadlo.

 Viem, že Boh sa usmieva! – Karen, NC, odlúčená od manžela

Ak ma miluješ – poslúchni

Keď dáš Boha na prvé miesto v tvojom živote a začneš poslúchať tých, ktorí majú nad tebou autoritu, musíš zahodiť falošnú náuku, ktorá hovorí, že „si zachránená milosťou, je to OK hrešiť, lebo už nie sme pod zákonom“. Hľadajme v Písme,

Zapieraš Ho svojimi skutkami? „Vyznávajú, že poznajú Boha, ale skutkami Ho popierajú; sú odporní, neposlušní a neschopní nijakého dobrého skutku.“ (Tít 1, 16)

Robíš to, čo hovorí Jeho Slovo? „Čo ma oslovujete: Pane, Pane, keď nerobíte, čo hovorím?“ (Lk 6, 46)„ Čo teda povieme? Budeme zotrvávať v hriechu, aby sa rozhojnila milosť? Vonkoncom nie! Veď sme zomreli hriechu! Ako by sme v ňom ešte mohli žiť?“ (Rim 6, 1-2) „Čo teda? Budeme hrešiť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Vonkoncom nie!“ (Rim 6, 15)

Viera bez skutkov je mŕtva. „Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť? Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov.“ (Jak 2, 14, 26) Dobrá práca je ovocie našej spásy. Musíme si položiť tieto otázky: Popierajú moje skutky to, že nasledujem Pána? Dáva mi milosť povolenie hrešiť? Robím ako veriaca dobrú prácu?

Nikdy som ťa nepoznal. Veľa ľudí si myslí, že môžu žiť tak, ako chcú, a potom, keď zomrú, pôjdu do neba. Je to pravda? „Mnohí mi v onen deň povedia: ‚Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme, v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?‘ Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!“ (Mt 7, 22-23) Potom je odpoveďou nie!

Vyznaj svoje hriechy. Ak si tak chcela urobiť už predtým, ako si začala študovať Písmo, urob, ako Písmo hovorí: „Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli.“ (Jak 5, 16)

Poslušnosť Jeho Slovu

Hľadaj múdrosť. „Múdrosť sa prihovára na ulici hlasito, na priestranstvách miest vydáva svoj hlas,  na samom vrchu hradieb zaznieva jej volanie, pri vrátach brán v meste svoje reči prednáša: ‚Dokedy, nerozumní, budete mať radi nerozum a dokedyže, posmievači, budete sa z chuti posmievať a, blázni, nenávidieť poznanie?! Pripusťte si k srdcu moje napomínanie! Ja vylejem na vás svojho ducha, oznámim vám svoje zásady!‘“ (Prís. 1:20-23).

„Pretože som vás volala, a vzpierali ste sa, rukou som na vás kývala a nik si nevšímal,  a pretože ste odbíjali každú moju radu a nepripúšťali ste moje karhanie, ja tiež sa budem zo záhuby vašej smiať, posmievať sa budem, keď vás úľak prikvačí, keď ako búrka príde na vás strach a vaša záhuba sa dovalí jak víchrica, keď úzkosť na vás doľahne a súženie.“ (Prís 1:24-27).

„Vtedy ma budú volať, ale ja sa neozvem, budú ma vyhľadávať, no nenájdu ma. Pretože mali v nenávisti poznanie a nevyvolili si bázeň pred Pánom, o moju radu nedbali; pohŕdali každým mojím dohováraním, nech sa teda najedia ovocia svojich ciest a nech sa nasýtia svojich zámerov.  Veď odvrat nerozumných je ich smrť a bezstarostnosť bláznov je ich záhuba. Kto však mňa počúva, ten býva bezpečne a pokojne si žije, bez strachu, že sa mu zle povodí.“ (Prís 1:28-33).

Poslušnosť prichádza zo srdca. „Zo srdca ste sa podriadili tomu učeniu, do ktorého ste boli uvedení.“ (Rim 6, 17) A znova: „Veď Pán nehľadí, ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce.“ (1Sam 16, 7)

Poslušnosť musí byť skúšaná. „Nečudujte sa, keď ste v ohni skúšok, ktoré na vás prišli.“ (1Pt 4, 12) Poslušnosť očisťuje tvoju dušu. „Poslušnosťou pravde ste si očistili duše.“ (1Pt 1, 22)

Poslušnosť dáva svedectvo o tom, kto je Tvoj Otec. „Počúvajte môj hlas a budem vaším Bohom, vy však budete mojím ľudom. Kráčajte tiež každou cestou, ktorú vám ja prikážem, aby sa vám dobre vodilo. Ale nepočúvali a nenaklonili si ucho, išli za svojimi plánmi v podlej zatvrdnutosti svojho srdca, ukázali mi chrbát a nie tvár.“ (Jer 7, 23-24)

Tvoja neposlušnosť vlastne chváli bezbožnosť. „Tí, čo nezachovávajú zákon, chvália bezbožníka, tí však, čo zákon dodŕžajú, stavajú sa proti nemu na odpor.“ (Prís 28, 4) Modlitby toho, čo neposlúcha, nie sú vypočuté. „Ak niekto odvracia svoj sluch, aby nečul zákon, jeho modlitba je priam hanebnosť.“ (Prís 28, 9) 

Príkladom poslušnosti je Ježiš

Bol poslušným až na smrť „Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži.“ (Flp 2, 8) „A hoci bol Synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti.“  (Hebr 5, 8)

Bol poslušným a podriadeným Jeho autorite. „Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty.“ „Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane Tvoja vôľa.“ (Mt 26, 39,42)

Naša podriadenosť autorite. „Ženy buďte podriadené svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi , on, Spasiteľ tela. Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom.” (Ef 5, 22-24) „Každý nech sa poddá vyššej moci, lebo niet moci, ktorá by nebola od Boha.“ (Rim 13, 1)

Tajomstvo úspechu. „Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť pre tých, čo zachovávajú Jeho zmluvu a Jeho príkazy. Pre tvoje meno, Pane, odpusť mi môj hriech, i keď je veľký. Ako je to s človekom, čo sa bojí Pána? Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť. Z blahobytu sa bude tešiť jeho duša a jeho potomstvo bude dedičom zeme. Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja.“ (Ž 25, 10-15)

Odvráť sa od povier. Namiesto hľadania pravdy veľa ľudí chce, aby iní súhlasili s ich nesprávnymi myšlienkami alebo názormi. „Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam.“ (2Tim 4, 3-4)

Poslušnosť Jeho Slovu. „Nebuďte ako žrebce či mulice, ktoré nemajú rozum. Keď im chceš vložiť uzdu a zubadlo, nepodídu k tebe.“ (Ž 32, 9) Ak neposlúchneš, potrestá ťa. „Prísne ma Pán potrestal, no nevydal ma smrti napospas. A nezomriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Pánove.“ (Ž 118, 18,17)

Boh je verný Svojmu Slovu. „No keď raz jeho synovia môj zákon opustia a nebudú kráčať podľa mojich príkazov, keď moje ustanovenia znesvätia a nezachovajú moje predpisy, potom ich priestupok trstenicou potrescem a ich neprávosť korbáčom.“ (Ž 89, 30-34) Ak budeš pokračovať v rebelovaní voči Pánovmu Slovu alebo voči manželovej autorite, Boh ťa bude naďalej trestať.

Čítaj a modli sa Žalm 51 nahlas. „Úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu. Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. Proti Tebe, proti Tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé, Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho Ducha Svätého. Navráť mi radosť z tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty. Poučím blúdiacich o tvojich cestách a hriešnici sa k tebe obrátia. Obetou Bohu milou je duch skrúšený; Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.“

Nech je Boh s tebou, keď sa usiluješ byť viac ako Kristus

Osobná oddanosť: Dať Pána na prvé miesto v mojom živote. „Na základe toho, čo som sa naučila z Písma, všetko odovzdávam Pánovi. Ukážem Pánovi môj záväzok voči Nemu a moju poslušnosť Jeho Slovu, a to tým, že sa podriadim všetkým, ktorí majú nado mnou autoritu, najmä môjmu manželovi.“

Ak si pripravená urobiť tento záväzok Bohu, tak, že KLIKNEŠ SEM ak súhlasíš, a si pripravená zdokumentovať túto časť tvoje Cesty k obnove, vo forme "Čo som sa naučila."

A ak chceš, aby ti bola pridelená ROVNAKO-ZMÝŠĽAJÚCA ePartnerka počas tvojej obnovy, buď si istá, že si vyleješ srdce v KAŽDEJ lekcii.