Kapitola 9 Vhodný pomocník

„Potom Pán, Boh, povedal,

 ‚Nie je dobre byť človeku samému.

Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná.‘“

- Genezis 2, 18 -

Slovak-ww-Cover

Boh ustanovil ženu, aby bola „kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa” pre manžela (Gn 2, 23). Tak prečo my ako kresťanky sme sa nechali uniesť feministickou filozofiou a dovolili sme, aby naša úloha domácej pani bola ukradnutá? Lebo nevieme, na čo bola žena stvorená a navrhnutá. V dnešnom svete muži niesú viac mužmi a ženy ženami. Toto bol program feministického učenia: Zmiesiť úlohy. Teraz je zmätok a nešťastie v oboch pohlaviach. A navyše, homosexualita a lesbizmus prevládajú v našej spoločnosti!

Bez toho, aby sme porozumeli našej úlohe „vhodného pomocníka”, zničíme našimi vlastnými rukami naše domovy, manželov a rodiny. Uveríme lži a začneme nahrávať svetskej myšlienke o úlohe ženy. Kým som neporozumela, ako jedinečne som bola stvorená, pokúšala som sa ukradnúť úlohu môjmu manželovi. Bola som žiarlivá na jeho úlohu v rodine a dokonca som pohŕdala, že som žena.

Tak sa pozri so mnou, ako nás Boh vo svojej perfektnej láske a neuveriteľnej múdrosti navrhol a utvoril, aby sme boli ženami.

Jedinečne utvorené

Stvorené pre muža. Musíme hľadať poznanie z Božieho Slova, aby sme definovali, ako sme boli utvorené a prečo sme boli utvorené. „Veď nie je muž zo ženy, ale žena z muža. Ani nebol muž stvorený pre ženu, ale žena pre muža.” (1Kor 11, 8-9) Keď sa začneme pohybovať smerom k Božiemu perfektnému plánu pre náš život, potom môžeme žiť hojný život, ktorý nám Boh prisľúbil v Jeho Slove. Náš život bude odzrkadľovať Božie Slovo a nebude ho zaprierať. Ostatní budú svedectvom nášho života pritiahnutí ku Kristovi.

Pomoc, ktorá by mu bola podobná. „A nazval Adam menom všetok dobytok, všetko nebeské vtáctvo a všetku poľnú zver. Ale pomoc, ktorá by mu bola podobná, nenašiel.” (Gn 2, 20) Toto vyhlásenie sa naozaj dostáva pod kožu feministkám. Dostáva sa to pod kožu aj tebe? Ako kresťanky musíme začať s obnovou mysle, aby sme sa formovali Božím Slovom. Božie Slovo je Pravda! Žiť Pravdu určite nebude jednoduché a na začiatku sa to bude zdať šialené. Pre iných, ktorý sledujú zmeny v tvojom živote, sa to bude zdať úplne fanatické. Ale cez poslušnosť Jeho Slovu skoro porozumieme a budeme žať ocenenie nášho porozumenia a poslušnosti.

Ako kresťanky musíme poslúchnuť a veriť aj vtedy, keď nevidíme. Toto je viera, ktorú hlásame. Všetky sme už okúsili svetské cesty. Sme opotrebované, lebo sa pokúšame robiť to, na čo sme neboli stvorené a určené.

Musíme začať tým, že vidíme, že Boh stvoril úlohu ženy aj úlohu muža ako jedinečnú a špeciálnu. Musíme požiadať Pána o vedenie a rozoznanie každej úlohy, na ktorú sa podujmeme. Teraz sa poďme pozrieť na to, ako a prečo sme boli stvorené na začiatku.

Muž a žena 

Stvorení ako MUŽ A ŽENA. „A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.” (Gn 1, 27) „Muža a ženu ich stvoril, požehnal ich a dal im meno človek, keď boli stvorení.” (Gn 5, 2) „Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu.” (Mk 10, 6) „On odpovedal: ,Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril...′″ (Mt 19, 4) Keď žena nosí mužské oblečenie alebo má účes, alebo povolanie, ktoré je neženské alebo vyslovene mužské, popiera fakt, že Boh stvoril ženu jedinečne a špeciálne. Nemali by sme sa hanbiť za to, ako sme boli stvorené, ale mali by sme nájsť radosť z toho, že my ženy sme perfektným výtvorom Boha.

Mužnosť. Muži boli stvorení, aby boli mužmi. My ako manželky ich musíme povzbudiť a ukázať súhlas s ich mužskosťou. Musí vedieť, že si šťastná, že je muž. V našej spoločnosti je mužnosť našich mužov pod útokom. Kvôli tomuto trendu v spoločnosti sa pokúšame zmeniť našich manželov, aby boli viac ženskými. No napriek tomu existuje rozdiel medzi zoženštelým mužom a džentlmenom. Pojem džentlmen bol vytrhnutý z našich slovníkov, aby uskutočnil ciele feministických skupín. Skutočný džentlmen sa dnes nazýva mužský šovinista. Namiesto džentlmenov v našej spoločnosti prevládajú zženštilí muži! „Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov: nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.″ (1Kor 6, 9) Ak sa pokúšaš zmeniť svojho manžela, aby konal tak ako ty, aký príklad budú mať tvoji synovia? Sila je dobrá vlastnosť u mužov.

Príklad: Júlia definitívne nosila nohavice vo svojej rodine, no a napriek tomu bola znechutená, aký slabý bol jej muž. Boh ju požehnal synom, no keď mu jej manžel pomáhal, aby sa stal chlapom, urobila stop tým športom a chlapčenským hračkám, o ktorých si myslela, že by mu ublížili. Bol iba malý rozdiel medzi jej synom a dcérami. Jej dcéry bol viac agresívne a tiež budú jedného dňa hlavami ich vlastných rodín.

Ženskosť. Niektoré denominácie učia, že ženy musia mať zakrytú tvár, mať dlhé vlasy a/alebo nosiť iba šaty. Naše spoločenstvo nechce spôsobiť žiadne rozdelenie v tejto záležitosti. „Kto učí ináč a nepridŕža sa zdravých slov nášho Pána Ježiša Krista a učenia, ktoré zodpovedá nábožnosti, je nadutý, nič nevie, ale chorobne sa škriepi a háda o slová. Z toho vzniká závisť, zvady, rúhania, zlé upodozrievania...″ (1Tim 6, 3-4) Naše spoločenstvo je tu, aby prinieslo rodiny späť a aby posilnilo manželstvá. My ženy vieme, že keď sa modlíme k Pánovi, aby nás viedol cez našich manželov, aby nás formoval, nasmeroval naše srdcia, On je verný. Modli sa za Pánove vedenie. Buď ochotná nasledovať Pána, keď ťa usmerňuje cez tvojho manžela. Veľa žien má tendenciu ísť z jedného extrému do druhého. Pohybuj sa pomaly a buď opatrná, aby si sa nestala formalistickou. Oblečenie a účes sa dá zmeniť; ale ak nie je zmena vnútri, koho klameme? Keď sa začneme pohybovať smerom k Bohom určenej úlohe s poslušnosťou a presvedčením, náš vonkajší výzor sa tiež zmení, ak je to nevyhnutné.

Príklad: Leah bola žena, ktorej iné ženy závideli. Po pôrode každého dieťaťa opúšťala nemocnicu v tých istých nohaviciach, ktoré nosila pred tehotenstvom. Jej vlasy boli krátke a vždy v najnovšom štýle. Nikdy nedovolila, aby jej deti stáli v ceste ku koníčkom a cieľom. Napriek tomu, že ju manžel požiadal, nechcela učiť deti doma, lebo chcela svoju slobodu. No vzťah s jej manželom sa zdal byť ojedinelý. Bolo to viac o priateľstve ako o manželstve (niežeby sme nemali byť priatelia s našimi manželmi). Bolo ju možné vidieť, ako hravo buchne manžela do ramena alebo ho capne po zadku. S jej krátkymi vlasmi spolu so štýlom obliekania si ju veľakrát pomýlili so synom jej manžela.

Ostrihané vlasy. Požiadal ťa manžel, aby si si nechala narásť dlhšie vlasy? Alebo ti povedal, že by si vyzerala dobre podľa najnovšieho trendu? Ak ti povedal niečo o tvojich vlasoch, podriaď sa. Musíš posadiť manžela do sedadla autority nad sebou.

Sme neustále bombardované kamarátmi, ktorí nám povedia niečo úplne iné, ako nám hovoria manželia. Keď sa niektorá z nás pokúša podriadiť sa, nechať si narásť vlasy, prechádzame nepríjemnou fázou, keď rastú. Potom nariekame, naši manželia podľahnú a my si vlasy opäť ostriháme. Ak naši manželia požadujú dlhé vlasy, tu sú odvolania z Písma: „Lebo ak sa žena nezahaľuje, môže sa dať aj ostrihať. Ale ak je pre ženu potupou ostrihať sa alebo oholiť, nech sa zahaľuje.” (1Kor 11, 6) Tiež v Prvom liste Korinťanom 11, 15: „...kým žene je na slávu, keď si pestuje vlasy? Lebo vlasy dostala namiesto závoja.” Ženy, problémom nie je dĺžka vašich vlasov, ale podriadenie sa manželovej autorite a ochrane nad nami. Naši manželia nikdy nebudú vodcami, ak ich nikto nenasleduje! Ak ho ty nenasleduješ, neočakávaj, že ťa budú nasledovať tvoje deti!!

Môj manžel Dan má zasa rád veľa make-upu, upravené nechty a krátke a štýlové vlasy. Predtým, ako som spoznala môjho manžela, bola som určitý druh prostej Jane. Veľa rokov som mala dlhé vlasy, až dokiaľ môj brat neochorel na leukémiu. Mala som tretieho syna a môj brat potreboval veľkú dávku krvi s tou istou krvnou skupinou na transplantáciu kostnej drene. Za pár dní mi veľmi začali padať vlasy! Môj doktor usúdil, že to bola veľká záťaž pre môj organizmus, a navrhol, aby som sa dala ostrihať. Povedali mi, že váha mojich vlasov časom spôsobí, že mi všetky vypadajú. Keď som si ich ostrihala po plecia, môjmu manželovi sa to veľmi páčilo!

Mala som tento účes veľa rokov, no keď som videla Písmo, že ženské vlasy sú jej korunou, nechala som si ich opäť narásť. Bolo to až dovtedy, kým som sa nedozvedela o mojej „spravodlivosti dlhých vlasov″ (aby si porozumela slovu spravodlivosť dlhých vlasov, pozri odsek „Najskôr očisti vnútro″ nižšie), a potom som ich ostrihala opäť. Predtým, ako som to urobila, spýtala som sa manžela. Povedal mi, že sa mu na mne páčili krátke vlasy, no nikdy mi to nepovedal. Keď sa pozriem späť, možno mi to naznačil, no nikdy som tento odkaz nepochopila. Zdá sa, že mi trvalo dlhšie než iným, aby som sa zobudila!

Teraz si dávam pozor, aby som sa obliekala a česala pre neho. Keďže som už štyridsiatnička, moje vlasy majú šediny a ja si ich rada farbím. No on hovorí, že sa mu to páči tak, ako to je. V poriadku, dovidenia, pani Clairol! (Pozn.: Clairol je značka farby na vlasy v USA) Aktualizácia: Odkedy píšem túto stať, môj manžel Dan chce červené vlasy. Dámy, nikdy sa neusaďte a nezostaňte nemenné, keď je našou povinnosťou pohnúť sa a nasledovať našich manželov!

Poznámka: Dámy, nielenže som mala „spravodlivosť dlhých vlasov″, tiež som mala „spravodlivosť vyučovania doma″, „spravodlivosť domácich pôrodov″, „spravodlivosť nosenia iba sukieň″. Ale chvála Pánovi, jednal so mnou v každej z týchto oblastí „vlastnej spravodlivosti″. Dámy, hľadajte svoje srdcia a vyznajte sa Pánovi, ak je v nich nejaká stopa vlastnej spravodlivosti vo vašom živote. Vlastná spravodlivosť je určitá forma hrdosti, ktorú mali farizeji. Keď sa pozriem späť, som prekvapená, ako som sa kedy mohla cítiť hrdá. To bol môj Pán, ktorý mi ukázal Pravdu a dal mi milosť, aby som bola schopná žiť Pravdu vo svojom živote. A opäť mi to dokazuje, že keď preukazujem ducha a postoj „vlastnej spravodlivosti″, som nič, iba blázon!

Ukryté srdce. Ešte jedna poznámka k vlasom. Veľakrát som si bola vedomá ducha rebelstva, ktorý rastie v ženách v hneve a frustrácii, ako uvádzajú: „Chcem si vlasy ostrihať!″ Na čom záleží Bohu nie je to, čo povieme alebo urobíme, lebo to je len náš vonkajší vzhľad. Boha zaujíma naše srdce. Aké je tvoje srdce? Je tvoje srdce zatvrdnuté voči tvojmu manželovi alebo voči sebe samej, pretože si žena? Každá jedna z nás si musí skontrolovať srdce. „...ale človek skrytý v srdci...″ (1Pt 3, 4)

Najskôr si očisti vnútro. Srdcom farizejov je hrdosť. Farizeji skrývali zlé myšlienky za svoje oblečenie. Stretla som ženu, ktorá nosila veľmi duchovné oblečenie, niekedy si zakrývala aj tvár. No napriek tomu nie všetky sú také, aké sa zdajú byť. „Slepý farizej, vyčisti čašu najprv znútra, aby bola čistá aj zvonka!″ (Mt 23, 26) Bola som prekvapená duchovnou aroganciou, ktorú táto žena preukazovala voči niekomu, kto nosil iné oblečenie ako ona, nezakrýval si tvár, nosil nohavice. Ak sa pozeráš zvysoka na tie, ktoré sa neobliekajú tak duchovne ako ty, potom si farizejka ako aj ja som bola.

Pán ma presvedčil o mojej „vlastnej spravodlivosti dlhých vlasov”. Nejako som sa stala arogantnou. Na ženy, ktoré mali dlhé vlasy, som sa pozerala ako na duchovnejšie. S predsudkom v mojom srdci som sa pozerala na tie, ktoré mali krátke vlasy, ako na menejcenné alebo vyložene zlé. No počas mojej konzultantskej praxe som prišla na to, že tie s dlhými vlasmi, dlhými šatami nosili pod závojom zlo.

Vždy, keď súdime iné na základe vonkajška, sme podvádzané. Veta „nemôžeš súdiť knihu na základe obalu” je pravda. „Nehľaď na jeho výzor ... lebo ho nepokladám za súceho. Veď Pán nehľadí, ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale PÁN hľadí na srdce.” (1Sam 16, 7) Najláskavejšie srdcia, aké som kedy videla, mali znovuzrodené kresťanky, ktoré mohli niekedy nosiť oblečenie, ktoré nebolo príliš skromné; no ich srdcia prekypovali láskou Pánovou. Tieto boli Ježišove priateľky, nezabúdajme na Máriu Magdalénu.

Značenie namiesto krásy. „V ten deň Pán odstráni ozdobu... V ten deň bude miesto vône zápach a miesto pása povraz, miesto vlnivého účesu plešina, miesto plášťa vrecovina, vypálený znak namiesto krásy.” (Iz 3, 18) Čo mi príde na myseľ, keď počujem slovo vypálený znak, je tetovanie. Stále ma prekvapuje, aké je tetovanie u mladých ľudí a tínedžerov populárne. V dnešných dňoch tiež vidíme, ako si mladí dávajú piercing, všade. Ty ako matka, dala si povolenie svojmu synovi alebo dcére na tetovanie alebo piercing?

Ak hovoríš, že by ťa neposlúchli, keby si sa ich pokúšala zastaviť, potom bude lepšie, keď padneš na tvár pred Pána a požiadaš Ho, aby ti pomohol získať späť rešpekt a autoritu, ktorú si stratila. Tvoje deti sú očividne obkľúčené hlupákmi, inak by nechceli urobiť niečo také barbarské a trvalé. Sú vo verejných školách? Máte doma televízor (možno by som sa mala spýtať MTV, Nebo ochraňuj!) Trávia tvoje deti voľný čas u kamarátov – musíme pokračovať? Prosím, prečítaj si kapitolu 14, „Učenie tvojej matky”, aby si získala vedomosti, ktoré sú potrebné pre záchranu tvojej rodiny pred nemravnou spoločnosťou.

Ak je to pokrokové myslenie tvojho manžela, ktoré znečisťuje tvoj dom, potom ho musíš prestať otravovať a dovoliť Bohu, aby zmenil tvojho manžela. Prečítaj si kapitolu 5, „Vyhraj bez slov”. Ak budeš pokračovať v tom, že budeš na neho tlačiť, nevyhráš ho bez slov a tvoj postoj nie je rešpektujúci.

Mužské šaty alebo ženské šaty. „Žena nech sa neoblieka do mužských šiat, ani muž do ženských, lebo kto robí také veci, oškliví sa Bohu.” (Dt 22, 5) Všetky vieme, že spôsob, ako sa obliekame spôsobí, že aj inak konáme. Dámy, čo nosíte, keď pracujete v domácnosti, džínsy a tričko alebo šaty a zásteru?

Ktorá z nás nikdy neprosila manžela, aby sme išli na nejaké formálne podujatie, kde by sme sa mohli celé upraviť? Keď malé dievča nosí šaty, ukazuje svoju ženskosť, keď sa krúti dookola. Keď nosíme zásteru, môžeme sa cítiť ako lep pri práci v kuchyni. Oblečenie naozaj robí človeka.

Dámy, všimli ste si, že veľa starších žien sa oblieka pre potešenie? Veľa z nich s krátkym účesom, džínsami a atletickými topánkami vyzerajú presne ako ich manželia. Toto uvidíš dokonca aj v peknej reštaurácii. Naše zvyky obyčajne ukáže, čo nosíme.

Sú ženy, ktorých pracovná uniforma je mužskou pracovnou uniformou, kompletne s kravatou. Nie je zaujímavé, že ženy majú nosiť mužské oblečenie, a nie naopak? Prečo? Lebo muži by to nerobili!

Pokúšal sa ťa tvoj manžel ochrániť pred tým, aby si nevyzerala ako blázon, no ty si zmarila jeho ochranu? Povedala ti iná žena, že tvoj manžel je šovinista, ktorý sa mieša do tvojich záležitostí, keď v skutočnosti je to Boh, čo sa ťa snaží ochrániť? Dámy, je na čase, aby sme my ako kresťanky porozumeli pojmu predmet našej ochrany; to je Boží princíp! Musíme nasledovať Jeho princípy, a potom ich učiť naše deti a nemôžeme sa hanbiť hovoriť Pravdu pred priateľmi a rodinou. Ak tieto princípy z Božieho Slova nie sú nasledované kvôli ignorancii a rebélii, teraz je čas, aby sme to uznali. „Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva Slovo Pravdy.″ (2Tim 2, 15) Ideme vyzdvihnúť tých, ktorí hynú pre nedostatok poznania? „Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Pretože si odmietol poznanie...” (Oz 4, 6) Ak je tvoj manžel ten, ktorý ťa žiada, aby si nosila oblečenie, ktoré je nevhodné, potom prosím čítaj kapitolu 7, „Čistá a úctivá″ ešte raz.

Namiesto plášťa vrecovina. „V ten deň Pán odstráni ozdobu... V ten deň bude miesto vône zápach a miesto pása povraz, miesto vlnivého účesu plešina, miesto plášťa vrecovina, vypálený znak namiesto krásy.” (Iz 3, 18) Tento verš z Izaiáša s určitosťou znie ako to, čo sa očakáva, že budeme nosiť. Čudovala si sa niekedy, prečo sa mužský štýl tak veľmi nemení? Lebo by to nikdy nekúpili! Dovolia dizajnérom, aby sa hrali s kravatami a chlopňami oblekov, niekedy zmenia látku, ale ak sa pokúsia urobiť muža priveľmi bláznivého, jednoducho to nebude nosiť. Áno, „nos to″ verzus kúp to, bláznivý štýl, ktorý prichádza pre mužov, sa nikdy nenosí, je kúpený ženami pre mužov. Niekedy muži podľahnú a nosia to, no potom to odhodia a zaberá to miesto po mnoho rokov!

Otočiť jeho srdce. Čo ak je túžbou tvojho manžela, aby si sa dala nakrátko ostrihať a nosila veľmi nevhodné oblečenie? Musíš sa modliť k Pánovi, aby zmenil jeho srdce. „Sťa vodná struha je srdce kráľa v ruke Pánovej, vedie ho, kamkoľvek chce.″ (Prís 21, 1) Zostaň pod jeho autoritou a pozeraj, ako Pán koná v tvoj prospech.

Zhrnutie:

Dovoľ, aby muž bol mužom. Ty nie si jeho matka, nie si jeho svedomie, nie si jeho učiteľ a nie si jeho duch svätý! Je dôležité, aby si chápala:

  1. Muž koná a reaguje rozdielne.
  2. Muž je telesnejší ako žena.
  3. Muž je obyčajne agresívnejší.

Usilujme sa byť ženskejšie. Začnime tým, že „odložíme″ staré spôsoby a „oblečieme si″ nové spôsoby, cez ktoré nás bude viesť Boh v týchto oblastiach:

  1. Tvoj duch – jemný a tichý.
  2. Tvoj postoj – úctivý a pokorný.
  3. Tvoja reč – múdra a láskavá.
  4. Tvoje oblečenie – ženské.
  5. Tvoj účes – ženský, podľa možnosti dlhší (elegantnosť je vždy štýlová!).
  6. Tvoje aktivity v dome a mimo domu. Pozri si zoznam aktivít, nájdený v Liste Títovi 2 a v Knihe prísloví 31.

Sme jedno telo

Opustí otca aj matku. „Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele.″ (Mt 19, 5) „A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.″ (Mt 19, 6) Fyzicky opustiť nie je presne to, o čom tento verš hovorí, lebo vieme, že v Starom Zákone žili spolu viaceré generácie. Písmo hovorí o emocionálnom a mentálnom opustení. Je to presun vernosti z manželových rodičov na jeho ženu. Cítiš, že ti chýba blízkosť, po ktorej Boh túži v tvojom manželstve? Vyzerá to tak, že tvoj manžel robí rozhodnutia na základe toho, čo sa páči a nepáči jeho rodičom? Môže to byť preto, lebo tvoj manžel nebol uvoľnený jeho rodičmi. Muž musí opustiť rodičov, aby sa mohol pripútať k manželke.

Prilipnúť k manželke. „Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom.″ (Gn 2, 24) „Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele.″ (Mt 19, 5) Prilipnutie je definované ako „zúfalé lipnutie na″. Toto sa zjavne v dnešnej dobe nedeje, veľa mužov opúšťa manželky. Čo urobíš, ak sa tvoj manžel pokúša potešiť rodinu, ktorú mal opustiť? A čo úcta k otcovi a matke? Musíme si ctiť našich rodičov, dokonca aj vtedy, keď sme už dospelé a naši rodičia sú starší. Ale Písmo jasne hovorí, že musíme byť objektom našich manželov a naši manželia si nás majú ctiť ako svoje manželky.

Preukázať jej úctu. „Rovnako aj vy, muži, žite s nimi vo vedomí, že sú slabšou ženskou nádobou a preukazujte im úctu ako spoludedičkám milosti života, aby vám nič neprekážalo v modlitbách.″ (1Pt 3, 7) Ak je muž rozdelený medzi to, čo si myslí a cíti jeho manželka, a to, čo si myslia a cítia jeho rodičia, čo by mal urobiť? Koho by si mal ctiť? Ježiš nám povedal, keď citoval knihu Genezis: „Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele.″ (Mt 19, 5) A tiež povedal: „A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.″ (Mt 19, 6) A preto nie je nesprávne, keď túžiš, aby si ťa manžel ctil a prilipol k tebe.

Dôvodom, prečo tak veľa mužov nelipne k manželkám, je, že nedostali správne povolenie opustiť otcov a matky. Odišli fyzicky, ale sú stále pripútaní, lebo rodičia ich neuvoľnili. Súhlasili obe strany rodičov, keď si si brala manžela? Ak nie, práve tam môže byť problém.

Keď bol Dan preč (tesne pred naším rozvodom), cítila som, že musím kontaktovať oboch mojich svokrovcov (sú rozvedení). Oľutovala som, že som ich nepožiadala o požehnanie prv, než sme sa brali. Požiadala som ich, aby mi odpustili, že som nebola dobrou manželkou pre Dana a hodnou nevestou pre nich. Potom som sa spýtala, keby som niekedy bola v situácii, že by som si opäť zobrala Dana, či by mi dali požehnanie. Obaja povedali áno a dokonca povedali, že ma ľúbia (to bolo po prvýkrát). [Obaja mi však povedali, že pochybujú, že sa niekedy dáme opäť dokopy! Och, nikdy nepodceňuj silu Boha!]

Ak si odlúčená od manžela alebo rozvedená, cíť sa voľná nasledovať môj príklad. Ak si požehnaná manželom, ktorý s tebou žije, dovoľ mu, aby urobil krok k rodičom alebo ho požiadaj o dovolenie, aby si to mohla urobiť. Ak nechce alebo to neurobí, modli sa, aby pracoval Pán.

Ak je niektorý z rodičov mŕtvy, modli sa, aby Boh pretrhol spojenie, a potom požiadaj nebeského Otca o požehnanie v manželstve. Je veľa seminárov, ktoré toto všetko učia – dôležitá oblasť, ktorá je uvedená vzadu v knihe.

Ak tvoji rodičia a hlavne rodičia tvojho manžela stále nesúhlasia aj po tom, ako si sa vyznala z nedostatku úcty tým, že si sa vydala proti ich vôli, potom je nevyhnutné, aby tvoj manžel urobil drastickejšie opatrenia.

Svedectvo: Moniku opustil manžel pre inú ženu, no po dvoch rokoch, chvála Pánovi, sa vrátil domov. No napriek tomu mali stále veľa problémov, ktoré mali pôvod v jeho rodine. Jeho rodičia odmietali prijať spôsob, akým vychovávali svoje deti. Jeho matka posielala sladkosti na Halloween, veľkonočných zajacov, vianočné darčeky, ktoré uctievali Santu, a iné dary, ktoré ignorovali hodnoty tejto rodiny. Monikin manžel sa pokúšal veľa rokov vysvetliť svoju pevnú kresťanskú vieru neveriacemu otcovi a matke kresťanke, no bolo to nemožné. Aj napriek tomu, že žili v rozdielnych štátoch, každý týždeň volali Monikinmu manželovi, a to mu spôsobovalo depresie. Jeho rodičia a dokonca aj jeho starší brat pokračovali v kontrolovaní, manipulovaní a zastrašovaní aj napriek tomu, že bol ženatý mnoho rokov.

Monika bola prekvapená a ustaraná, keď jej manžel povedal, že ide prerušiť každý kontakt s rodinou. Cítila sa zodpovedná, no manžel ju uistil, že je to jeho rozhodnutie a že to radšej urobí takto, aby sa mohol viac sústrediť na vzťah s ňou.

Asi po siedmych mesiacoch Monika povedala, že ona a jej manžel sú si bližší ako hocikedy predtým. Nevyzývala ho ani na neho netlačila, aby kontaktoval svojich rodičov, ani nedovolila, aby  falošná vina ukradla požehnanie, že jej manžel k nej prilipol a ctí si ju ako svoju manželku.

Jedno telo. „Tu PÁN, Boh, dopustil na Adama tvrdý spánok a keď zaspal, vybral mu jedno rebro a jeho miesto zaplnil mäsom. A z rebra, ktoré vybral Adamovi, utvoril PÁN, Boh, ženu a priviedol ju k Adamovi.  Vtedy Adam povedal: ,Toto je teraz kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa; preto sa bude volať mužena, lebo je vzatá z muža.′″ (Gn 2, 21-23) „A budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo.″ (Mk 10, 8) „A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.″ (Mt 19, 6) Jedno telo je s určitosťou príklad, keď sme spolu s manželom počas intímností. No dodajme, že k psychickej jednote musíme byť jedno s naším manželom emočne, duchovne a mentálne.

Máš s manželom tie isté ciele a smer? Veľa žien prišlo kvôli manželskej obnove, prišli, lebo ich manžel odišiel kvôli inej žene, povedal svojej žene, že jeho ciele sú rozdielne ako jej. Dovoľuješ a povzbudzuješ rozdelenie v dome? Postavila si sa proti, tlačila si, manipulovala si manželom, aby ti dovolil robiť kariéru alebo titul, ktorý časom spôsobí rozdelenie v manželstve? Alebo to bola tvoja nespokojnosť s jeho platom? Boh stvoril ženu, aby pomáhala manželovi a doplnila ho. Keď sa raz uzatvorí manželstvo, „už nie sú dvaja, ale jedno telo″. To znamená, že žijú život spolu, nie ako „spolubývajúci″, ktorí majú rozdielny život. Ak je to tvoj manžel, ktorý trvá na deľbe, modli sa. Lebo Satan obchádza a hľadá manželstvá, ktoré by zničil. Keď je raz manželstvo rozdelené, viac neustojí. (Mt 12, 25, Mk 3, 25, Lk 11, 17)

To je ohavnosť. Fyzicky „jedno telo″ možno uskutočniť iba mužom a ženou. Medzera je v žene preto, aby bola naplnená mužom. Boh nás stvoril ako muža a ženu, aby sme vytvárali ovocie z nášho spojenia, o čom vieme, že sú naše deti. Homosexualita je hriech. Je to ohavnosť voči Pánovi. Musíme si obnoviť myseľ, aby sme sa vyrovnali s tým, čo je napísané v Písme: „Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou. To by bola ohavnosť!″ (Lv 18, 22) My ako kresťanky sa musíme vyrovnať s týmto problémom, aby sme stáli pevne v Pravde. Musíme žiť život nekompromisným spôsobom, aby sme neboli dvojtvárne. „Nenávidím ľudí dvojtvárnych, ale tvoj zákon milujem.″ (Ž 119, 113) „...muž s rozpoltenou mysľou, nestály vo všetkom svojom počínaní.″ (Jak 1, 8) „Priblížte sa k Bohu a On sa priblíži k vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, vy, čo máte rozpoltenú myseľ.” (Jak 4, 8) Nemôžeme byť vlažné v niečom, čo sa protiví Bohu. (Pozri kapitolu 12, „Plod života″, „Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Pretože si odmietol poznanie...” Oz 4, 6)

Muž nezávislý na žene. Spojenie jedného tela prináša deti ako ovocie. Tiež máme ovocie z nášho citového a duševného spojenia, jedno srdce a spoločné túžby. Boh stvoril ženu s určitými potrebami a muža s určitými potrebami. Priestor v našom živote a v živote našich manželov vytvára ozubené koliesko, keď sa pohybujeme v dennodennom živote. Keď tento priestor vyplníme bez manžela, toto koliesko sa vyšmykne. Čím viac vypĺňame medzeru nezávisle na sebe, tým viac sa šmýkame. A skoro zistíme, že už nemáme na čom stavať. Feministky nás potlačili, aby sme ako ženy plnili vlastné potreby a nechali našich manželov, aby sa sami odrazili. Uverili sme lži, že nie je dobré byť závislými jeden na druhom. Byť závislým je označené ako choroba závislosti, z ktorej sa musíme liečiť. „Pravda, v Pánovi nie je ani žena bez muža ani muž bez ženy, lebo ako je žena z muža, tak je aj muž skrze ženu...″ (1Kor 11, 11-12) Boh vytvoril medzeru v každom jednom z nás, ktorú môže a mal by vyplniť iba manžel, manželka. Keď porušujeme Božie cesty, zbierame aj následky. Muž má byť naším ochrancom a živiteľom. Je naším duchovným vodcom a otcom našich detí. Naša rola ako manželky, navrhnutá naším Stvoriteľom, je byť pomocnicou manželovi v nosení, staraní sa a učení našich detí. Máme vytvárať pohodlie pre našich manželov a deti. Máme sa starať o jedlo pre rodinu a udržiavať čistý domov pre našu rodinu.

S námahou. „A Adamovi povedal: ,Preto, že si počúval hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal: „Nesmieš z neho jesť!", nech je prekliata zem pre teba; s námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života.′″ (Gn 3, 17) Po páde človeka bolo mužovi a žene udelené pokarhanie; žene bola daná bolesť pri pôrode a mužovi drina pri obrábaní pôdy. Tak prečo je mužov trest teraz rozdelený medzi oboch, muža aj ženu? Je to preto, lebo väčšina z nás žije zo svojich vlastných prostriedkov. Keď má žena inú kariéru ako svoju domácnosť a deti, rozdeľuje to záujem manželov a robí ich to vzájomne nezávislými. „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a nijaké mesto ani dom vnútorne rozdelené neobstoja.″ (Mt 12, 25) (Pozri kapitolu 13, „Spôsob vedenia domácnosti″, „Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Pretože si odmietol poznanie...” Oz 4, 6)

Ochranca. Keď my ženy ochraňujeme samé seba, cítime, že môžeme „bojovať svoju vlastnú vojnu″, prečo by sme potom potrebovali manžela? Si to ty, kto sa zbaví predavača alebo ochranky pri dverách – pravdepodobne s väčšou chuťou, ako by to urobil tvoj manžel? Zabudol tvoj manžel, čo je to byť mužom, odkedy sa oženil? Kto naozaj nosí v rodine nohavice? Kto je naozaj silnejší? Hovorí ti manžel, aby si veci brala zľahka alebo spomalila, odpovedáš mu, aby sa staral o seba alebo aj horšie? Ale to je jeho starosť. Manžel je hlavou ženy, aby ochránil ju a aj deti. A čo teda urobia naši manželia, keď preberáme kontrolu my? Odstúpia, lebo nechcú bojovať! Žijú život so svárlivou ženou. „Neprestajné mrholenie za pŕšky a škriepna žena sú si rovnaké. Tí, ktorí by ju radi zakryť, počínajú si ako ten, kto by rád zakryl vietor a napokon zvolá, že je to len olej v jeho pravici.″ (Prís 27, 15-16) (Opäť si prečítaj kapitolu 6, „Svárlivá žena″, ak máš problém v tejto oblasti.)

Množte sa a rozšírte sa na zemi. Kto má kontrolu nad tým, kedy a koľko detí bude mať tvoja rodina? Si to ty, tvoji rodičia alebo tvoji svokrovci? Koľko mužov ti povedalo, že ich ženy už nechcú viac detí? To bol dôvod, prečo sa muži rozvádzali. No feministické hnutie všetko zmenilo. Teraz môžeme zabiť „náš omyl″, ak antikoncepcia sklame. Adam tak mohol urobiť tiež, no aby naplnil príkaz, ktorý mu bol daný, aby sa rozšíril a naplnil zem, potreboval ženu. „“Vy sa však ploďte a množte sa, rozšírte sa na zemi a naplňte ju!″ (Gn 9, 7) (Pozri kapitolu 12, „Plod života″, „Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Pretože si odmietol poznanie...” Oz 4, 6)

Spýtajte sa doma vlastných manželov. Dámy, ste duchovnými vodcami? Utekáš k manželovi, aby si sa ho spýtala, čo si ako duchovný vodca myslí alebo povieš: „Prečo by som mala za ním ísť, vie on vôbec niečo? Nechodím na všetky semináre a štúdia Biblie? A som to ja, ktorá sa zúčastňuje na všetkých podujatiach z kostola.″ „Navôkol povestný je jej muž pri bránach na zasadaniach so starcami krajiny.″ (Prís 31, 23) Teraz sme to my ženy, čo sedíme na zasadaniach so starcami krajiny. Veľa z nás sedí vo výboroch, keď treba vybrať nového kňaza, ktorý je súcitný s feministickou filozofiou.

„Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši.  Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam.″ (2Tim 4, 3-4) My ženy sme mimo domu, konverzujeme so staršími  a s vodcami, zatiaľ čo naši manželia pripravujú večeru pre seba a deti. Alebo možno odišiel preč od svárlivej ženy a padol do cudzoložného vzťahu. Keď preberieme na seba všetku zodpovednosť, dávame našim manželom čas na veci ako hrať určitý druh hry alebo stretávanie sa s kamarátmi. Deti a my máme zodpovedané duchovné otázky profesionálmi, ako sú pastori alebo učitelia. „Ak sa chcú niečo naučiť, nech sa doma opýtajú svojich mužov, lebo sa nesluší, aby žena hovorila na zhromaždení.″ (1Kor 14, 35) Povzbudili sme našich manželov, aby robili niečo iné radšej, akoby mali viesť našu rodinu duchovne?

Otec. Ako otcovia boli naši manželia vytlačení z ich úlohy alebo sa museli prispôsobiť feministickému spôsobu rodičovstva. Kritizujeme spôsob, akým zaobchádzajú a jednajú s deťmi tak často, že sa časom prestanú zapájať. Pokúšame sa formovať našich manželov na feministických otcov. Toto bolo cieľom feministiek. Ich cieľom bolo zaniknutie rozdielu medzi materstvom a otcovstvom, čím vzniklo „rodičovstvo”. A potom nebol dôvod, aby nemohli byť lesbičky a homosexuáli rodičmi. Potrebuješ dvoch rodičov, aby si si mohla adoptovať dieťa, však?

Boh dal deťom oboch, matku a otca s odlišnými vlastnosťami. Naše deti potrebujú oboch rodičov, aby vyrástli bez emocionálnych problémov. Ak sú úlohy miešané a rozmazané, kto potrebuje otca? „Cti otca i matku...″ (Mt 19, 19) Dámy, prosím, pozrite sa, ako jednáte s manželovým vodcovstvom a mužstvom. Ak je tvoj manžel prísny a silný k deťom, nesnaž sa zabrániť vzťahu s deťmi, nepokúšaj sa ani o kompenzáciu. Boh vo svojej múdrosti perfektne vedel, čo robí, keď stvoril oboch, matku a otca. Hľadaj Jeho múdrosť v tejto oblasti. Prestaň nasledovať propagandu médií a iné oklamané ženy. (Pozri kapitolu 12, „Plod života″.)

Svedectvo 

Dovoľ mi podeliť sa s tebou o múdrosť, pred ktorou mi Pán otvoril oči. Keď bol môj syn v čase dospievania, uvedomila som si, že vyzerá veľmi nevyspelo na svoj vek. Bol výnimočne dobrý chlapec, láskavý a veľmi inteligentný. No napriek tomu bol nezrelý. Podelila som sa o tom s jednou kamarátkou, ktorá má osem detí, a povedala, že má dve deti, ktoré sú nezrelé. Dodám, že obe pochádzame z veľkých rodín, v ktorých jeden alebo dvaja súrodenci boli nezrelí ako dospelí. Ten deň sme sa v parku pomodlili o múdrosť.

Dámy, Pán je tak verný. Iba o týždeň alebo dva neskôr Pán otvoril moje oči voči tomuto problému. Vo všetkých prípadoch sme prišli na to, že deti, ktoré sú nedozreté, boli chránené a izolované pred ich otcom. Zmarila som pozíciu môjho manžela ako otca, čo zabránilo jeho vzťahu s naším synom. Potom som chcela vykompenzovať nedostatok manželovej pozornosti vočí nášmu synovi a náklonnosti k nemu. Obyčajne som cítila, že bol tvrdý a neférový. Ale dámy, viete, že Boh nikdy nerobí chybu? Môj syn potreboval túto tvrdosť, aby správne vyrástol.

Keď som si uvedomila svoju chybu, našla som sa utrápená pred Pánom, ponížene ľutujúc a prosiac o vedenie. Pán ma vyzval, aby som odišla z cesty manželovho hnevu, ktorému som bránila. Pri prvej príležitosti, keď som sa stiahla, môj manžel nevedel, čo robiť. Bála som sa, že bude príliš kritický, no zostal pokojný. Veľakrát, keď deti išli spať, obrátil svoj hnev na mňa, lebo som mu bránila v tom, aby syna pokarhal. Keď jedného večera začal (potom, ako Pán otvoril moje oči a uvidela som svoju chybu), ospravedlnila som sa a zobrala som syna z postele. Keď som sa podriadila manželovej autorite a Božej múdrosti, spadla z nášho manželstva veľká váha problému.

A ďalej, namiesto toho, aby som bola na syna milšia, ako som to robila v minulosti, stala som sa takou prísnou ako jeho otec. Konečne som nasledovala manželovo vedenie. A keď ma Pán vyzval, bola som šťastná, že som mohla manželovi a synovi vyznať všetky moje omyly.

Do roka alebo dvoch sa stal zázrak. Môj syn nielenže dospel, bol dokonca chválený za jeho zrelosť! Bol vybraný naším predchádzajúcim starostom robiť nakrúcanie o vyučovaní doma. Potom bol požiadaný, aby držal tabuľu o domácom vyučovaní, čo bolo po prvýkrát, keď študent držal tabuľu v štáte Florida. Na konci roka počas oslavy s jeho plaveckým tímom mu jeho kamaráti vzdali hold pred celou skupinou, za jeho „zrelosť″! Podelila som sa o tomto iba preto, aby som ukázala nádheru Boha a Jeho perfektného plánu. On je verný, keď hľadáme Pravdu a poslúchneme Jeho pobádania v každej oblasti nášho života. Dámy, slúžime mocnému Bohu! Amen.

Ktože nájde ženu dobrú? Si Kristovou nasledovníčkou? Poslúchaš ako kresťanka Božie Slovo? „Ach, ktože nájde ženu dobrú? Jej cena je nad perly. Bezpečnosť nachodí srdce jej muža v nej, bo núdze o zisk niet. Gazduje mu dobre, a nie zle po všetky dni svojho života. Dbá veľmi o vlnu a o ľan a radostne jej ide práca od ruky. Hľa, podobá sa lodiam kupeckým: zďaleka dováža si výživu.  Veď vstáva ešte za noci a rozdeľuje pokrm svojej čeľadi... Ľakať sa neľaká, čo s čeľaďou, keď príde sneh, bo všetka jej čeľaď má po dvoch oblekoch.″ (Prís 31, 10) Veľa žien sa zasmeje a povie: „Áno, veľa šťastia v nájdení takejto ženy!″ 

Dámy, pozreli sme sa pozorne na náš život a život našich detí, a potom sme sa spýtali, čo sa stalo? Dovolili sme našim priateľom, aby nás povzbudili v tom, aby sme si vybrali kariéru alebo sa vrátili naspäť do školy namiesto pozície „udržovateľky domova″? Manželia potrebujú ucho, ktoré počúva, a manželku, ktorá sa postará o ich fyzické potreby ako varenie a pranie. Potrebujú nás, aby sme sa postarali o dom a nosili, živili, učili a vychovávali naše deti. To je v Božom Slove. To nie je môj názor! Ak konáme to, čo sme si práve prečítali v Knihe prísloví 31, akoby sme mohli pracovať mimo domu, zúčastňovať sa na zasadnutiach a ísť späť do školy?

Neodopierajte si jeden druhému. Ak si sa zblížila s feministickým spôsobom myslenia a oslobodila si sa od svojich povinností manželky a matky, viac ako pravdepodobne si sa oddelila aj od fyzických povinností voči manželovi. „Ale vzhľadom na nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža. Muž nech plní povinnosť voči manželke a podobne aj manželka voči mužovi. Žena nemá moc nad svojím telom, ale muž; podobne ani muž nemá moc nad svojím telom, ale žena. Neodopierajte si jeden druhému, iba ak na čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa mohli venovať modlitbe, a opäť buďte spolu, aby vás Satan nepokúšal pre vašu nezdržanlivosť.″ (1Kor 7, 2-5)

Ak je problém v tejto oblasti, musíme ísť ku koreňu problému. Naše domovy a naše úlohy sa vymykli z Božieho poriadku. Keď odmietame manželove pokusy o zblíženie sa, keď sme otravné a keď dovolíme problémy v dome, ktoré ťažia našich manželov, prečo sa čudujeme, keď časom podľahne pokušeniu? „Cudzinkine pery sú medom z plásta tečúcim a jej hrdlo je hladšie nad olej.″ (Prís 5, 3) „Naklonila ho mnohým prehováraním, zviedla ho lichôtkami svojich pier. Šiel za ňou, pochábeľ, ako vôl, keď ho vedú na jatku ... a nevie, že mu ide o život.″ (Prís 7, 21-23)

Tí, čo by ju radi zakryť. Muži ako vládcovia nekonfrontujú svoje manželky; väčšina mužov nechce žiadnu konfrontáciu. Vedia, že keď sa pokúsia prebrať kontrolu, budú mať problém. Pamätaj svárlivú ženu. „Neprestajné mrholenie za pŕšky a škriepna žena sú si rovnaké. Tí, ktorí by ju radi zakryť, počínajú si ako ten, kto by rád zakryl vietor a napokon zvolá, že je to len olej v jeho pravici.″ (Prís 27, 15-16)

Niektoré z nás prestanú kontrolovať a manipulovať, a nájdu sa na druhej strane problému. Mnohé z nás chceme byť dobrými pomocníčkami tým, že urobíme pre manželov všetko. Robíme, robíme, robíme. No v skutočnosti to manžela okradne o požehnanie a aj o mužnosť. Urobili sme rozhodnutie spraviť všetko okolo domu aj záhrady a pomôcť s príjmom. Potom sme prekvapené, keď si v rámci svojho voľného času nájde bezmocnú ženu, o ktorú sa postará.

Ak sme prebrali na seba niečo, čo by mali robiť naši manželia, musíme prosiť Pána, aby zmenil situáciu. Keď sa modlíme, veľakrát uvidíme malú katastrofu, ktorá nastane, a naši manželia nás budú musieť zachrániť. Toto je dobrá vec, ak mu nekradneme požehnanie ako záchrancu. Nesnaž sa to opraviť ani nehovor manželovi, ako to opraviť – nechaj to tak! Musíme si uvedomiť, že táto katastrofa sa vyskytla preto, lebo sme konali v nesprávnej úlohe, v role, na ktorú sme neboli povolané. Ty by si však nikdy nemala spôsobiť krízu; čakaj na Pána, kedy zakročí – prestaň manipulovať!

Kto by mal byť duchovným vodcom?

Jednu otázku sa pýta veľa žien: „Kto by mal byť duchovným vodcom, keďže môj manžel ním nie je a ani nebude?″ Alebo veľa žien uvedie: „Ja musím byť duchovným vodcom v našom dome, lebo môj manžel ani nie je kresťan!″ Prečo tak veľa manželov zabúda a vzdáva sa svojej pozície hlavy rodiny?

Jej manžel je povestný. Ženy kresťanky túžia po tom, aby ich manžel bol duchovným vodcom. „Navôkol povestný je jej muž pri bránach na zasadaniach so starcami krajiny.” (Prís 31, 23) No niektoré ženy sa aj napriek tomu rozhodli, že ony budú vodcami. Feministická filozofia, ktorá zničila národ, teraz ničí kostoly. Keď ženy vstupujú do kostola, aby naplnili svoje duchovné potreby, muži naháňajú iné záujmy. Keď muži odídu, my ženy padneme do rúk slobodomyseľným kňazom. Stali sme sa podmanenými. „Lebo z nich sú tí, čo sa vkrádajú do domov a podmaňujú si ľahké ženy, obťažené hriechmi a hnané rozličnými žiadostivosťami, ktoré sa stále učia, a nikdy nie sú schopné spoznať Pravdu.″ (2Tim 3, 6-7) Kostoly sú zväčša preťažené slabými mužmi a silnými ženami. Toto zabraňuje efektivite.

„Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali.” (Mt 5, 13) Vráťme štúdium Biblie naspäť domov. A tiež musíme zmeniť študovanie Biblie na niečo, čo by mala manželka, matka a domáca pani vedieť. Dámy, pamätajte si, že viac ako polovica domov v Amerike sa rozpadá. Budete pokračovať tým, že si zahrabete hlavy do piesku? Budete čakať na váš pád? Dámy, prenechajte poznanie a filozofiu Biblie vašim manželom. Naše extrémne poznanie Biblie ničí naše domovy, lebo tým zastrašujeme našich manželov. Ženy sú tiež hladné za poznaním od času, kedy Eva jedla z jablka, aby sa stala múdrejšou. No tento hlad môže byť taký zničujúci, ako bol pre Evu a generácie, ktoré ju nasledovali. Dámy, je čas, aby sme hromadne opustili omše, potom čakali na našich manželov, aby nás viedli. Keď utekáš do kostola a tvoj manžel zostáva doma, aký dôvod bude mať, aby išiel do kostola? Ako by mohol vôbec dúfať, že bude raz pred tebou, pani spravodlivá?

Viem, že toto je spôsob, akým rozmýšľa veľa mužov. Môj manžel bol tiež znepokojený, keď sa vrátil domov. Trvalo to šesť rokov dôvery v Pána, pokiaľ mi On dovolil byť v najlepšom kostole na svete!

Môj manžel preskákal všetky kostoly v meste a prešiel každou denomináciou. Nakoniec sa skľúčený usadil v domácom kostole. Počas tohto obdobia som stratila veľa kamarátok, lebo ma obvinili, že odpadávam od viery, keď nechodím do kostola. Aj napriek tomu, že to bolo ťažké robiť kostol doma po toľké roky, bol to Boh, ktorý pritiahol môjho manžela cez Jeho Slovo. Ja som sa stala takou spokojnou, že som už nechcela ísť naspäť do kostola. (Prečo je pre nás ťažké nasledovať oblak, keď sa pohne?) Potom, o štyri roky neskôr vznikol nový kostol, ktorý bol vzdialený od nás dve míle. No môj manžel mi povedal, že tam nikdy nepôjde. Veľa žien mi povedalo, že je trápne, že nejdem do kostola sama tak ako ony. Zosmiešňovali ma, lebo som sa podriadila tomuto extrému bez toho, aby som na manžela čo len naliehala alebo priniesla túto tému. Modlila som sa dva roky, aby Boh pohol v mojom prípade. No sláva! Boh je úžasný a keď On pohne situáciou, je to také silné!

Prvý večer, keď sme išli, utekal k oltáru. Nielenže sme ten kostol navštívili prvýkrát, môj manžel sa chcel okamžite pridať k tomuto kostolu! Teraz sme členovia a v kostole sme trikrát do týždňa – naša rodina zaberá celú lavicu! A nie iba to, ale tiež sa zúčastňujeme seminárov jedenkrát do týždňa a môj manžel sa stretáva s mužmi so zodpovednosťou. Dámy, toto možno pre vás neznamená veľa, ak máte dobrého manžela. No môj manžel bol v cudzoložstve! Toto je skutočný, živý zázrak, lebo som dôverovala Bohu, že pohne mojím manželom. Aký by to malo zmysel, keby som bola v kostole a môj manžel by pozeral šport alebo film? Väčšina žien (presnejšie všetky až na jednu) chodia stále do kostola samé bez manželov. Drahá sestra, Boh ocení tvoju dôveru k Jeho Slovu, keď zo srdca poslúchneš.

Kristus je hlavou každého muža. Kristus je hlavou každého muža, nie iba kresťana. Ak toto bolo tvoje ospravedlnenie za to, že si prebrala miesto vodcu, potom si prečítaj Prvý list Korinťanom 11, 3: „Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista Boh.″

Učiť alebo vládnuť nad mužom. My ženy sme také hlúpe, chválime sa alebo hovoríme našim manželom, ako si robíme čas, aby sme čítali Bibliu. Plesáme nad hodnotnými časopismi a knihami, ktoré čítame! Toto je vlastná spravodlivosť. „Učiť žene nedovoľujem, ani vládnuť nad mužom, ale nech je tichá.″ (1Tim 2, 12) „Dozorcami môjho ľudu sú deti a ženy nad ním panujú. Ľud môj, tvoji vodcovia sú zvodcovia a cestu, ktorou kráčaš, ničia!” (Iz 3, 9) 

Kto je hlavou tvojej rodiny? Keď sú ženy tie, ktoré riadia domácnosť, nemôžeš očakávať nič iné, iba problémy. Ak prebrala tvoja matka zodpovednosť na seba, je  šanca, že tvoja domácnosť nasleduje ten istý príklad. Ako kresťanka podľa svojho svedomia nesmieš dovoliť, aby to pokračovalo. Teraz nechoď domov a nehoď to na manžela, že požaduješ, aby prevzal kontrolu. Začni tým, že sústredíš všetky svoje myšlienky a námahu na to, čo by mala manželka, žena a domáca pani robiť.

Nepretržite sa modli, aby ťa viedol Duch Svätý. Žiadaj, keď postupuješ z jednej úlohy do ďalšej: „Čo chceš, aby som teraz urobila, Pane?″ Daj si domácnosť do poriadku, daj do poriadku deti, daj do poriadku svoje priority a prenechaj svojho manžela Pánovi! Čo robí alebo nerobí, nech ťa neznepokojuje, to nie je tvoja zodpovednosť! Boh nám dal tak veľa vecí, ktoré môžeme robiť so svojimi deťmi, našou domácnosťou a spoločenstvom (učiť mladšie ženy, čo je dobré). Dámy, toto je ovocie našej záhrady. No všetko, čo chceme a na čo myslíme, je zakázané ovocie, učiť a panovať nad našou autoritou, našimi manželmi!

Ženy, podriaďte sa svojim manželom vo všetkom. My ženy si nemôžeme vyberať a rozhodovať, kedy chceme byť podriadené naším manželom. „Ženy podriaďujte sa svojim mužom ako Pánovi, tak aj ženy mužom vo všetkom.″ (Ef 5, 22-24) Z tohto Písma je jasné, že Boh umiestnil všetkých manželov ako vodcov v domácnosti.

Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Keď sa veci vymknú spod kontroly a keď preberieme úlohu vodcu v našom vzťahu k manželom, naši manželia budú nami časom opovrhovať a nenávidieť nás. „Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať.″ (Mt 6, 24) Tento princíp môžeš vidieť v činoch, keď dieťa, ktoré bolo zvyknuté poslúchať rodičov, odíde do školy. Zrazu ti toto sladké dieťa povie, že učiteľ povedal, že ty nemáš pravdu. Posielame naše dcéry a synov do škôl spolu s našimi peniazmi. (Ako je napísané na samolepkách, prídu domov cez prázdniny a správajú sa k nám ako k dedinským idiotom. Pozri kapitolu 14, „Učenie tvojej matky″, o vyučovaní doma a otázkach, kde sa treba modliť predtým, ako pošleme deti do školy, lebo „Môj ľud hynie, lebo nemá poznania.″ Oz 4, 6)

On to urobí. Konáš, akoby si bola duchom svätým tvojho manžela? Chváliš sa svojou duchovnosťou? Podarilo sa ti presvedčiť manžela o jeho hlúposti v duchovných záležitostiach? Poznáš Bibliu lepšie ako by tvoj manžel mohol dúfať, aby ju tak poznal? Alebo horšie – sú tvoje deti lepšie v poznaní Biblie ako ich otec? My ako matky sa uisťujeme, že naše deti navštevujú nedeľné školy alebo náboženstvo. No prehliadame fakt, že keď chceme naplniť naše potreby, čo sa týka duchovných vecí, cez Bibliu a predbiehame našich manželov a naše deti dostávajú poznanie na náboženstve alebo v nedeľných školách, nahradzujeme našich manželov s napodobneninou. Naši manželia nemajú potrebu, aby sa niečo z Písma naučili.

Namiesto toho vedia všetko o ich obľúbenom športe. Namiesto čítania Biblie ho vidíme, ako číta noviny alebo športové stránky. Ak si myslíš, že je neskoro alebo že tvoj manžel je stratený prípad a nikdy by sa mu nepodarilo predbehnúť teba a tvoje deti, aby vás správne viedol, mýliš sa. Preto, že Boh povolal muža, aby bol vodcom domácnosti, On ho aj pripraví.

No my musíme vyznať náš hriech, že sme zamenili úlohu nášho manžela ako duchovného vodcu. „Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.″ (Jak 5, 16) Vyznaj sa zo svojich slabostí pred inou ženou. „Ale On mi povedal: ,Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.′ A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila.” (2Kor 12, 9) A najdôležitejšie zo všetkého, dôveruj Pánovi. „Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, On sa už postará.” (Ž 37, 5)

Očistiť kúpeľom vody a Slovom. Aké dôležité je mať našich manželov v Božom Slove a deliť sa s nimi o Slovo? „Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a Slovom, aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená.″ (Ef 5, 25-27) Neotravuj manžela. Môže byť múdre, že ho ani nevyzveš, aby čítal s tebou. To môže spôsobiť, že bude rebelovať. Tlak na neho musí prísť z hora, od jeho autority. (Pozri kapitolu 5, „Vyhraj bez slov″, ak chceš vidieť skutočnú zmenu v tvojom manželovi podľa Božej cesty.) 

Tesná brána. Dámy, vchádzajte cez tesnú bránu a prestaňte alebo nedovoľte deťom pozerať televíziu. Prestaňte posielať týždenné alebo mesačné príspevky Hollywoodu a prestanú vyrábať filmy, ktoré ničia rodiny a národ. Ak je tvoj manžel závislý na televízii – modli sa! (Opäť, pozri kapitolu 5, „Vyhraj bez slov″, ak chceš vidieť skutočnú zmenu v tvojom manželovi podľa Božej cesty.) „Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých čo cez ňu vchádzajú.″ (Mt 7, 13) Ak tie, čo hlásia, že sú kresťanky, prestanú pozerať televíziu a nebudú chodiť do kina, Hollywood prestane vyrábať nechutné filmy! My ženy musíme bojovať duchovný boj proti tejto hroznej závislosti, ktorou ste ty, tvoj manžel alebo deti držané.

Upozornenie: Jedna žena sa so mnou podelila o niečo, na čo bola veľmi hrdá. Jej manžel a starší synovia pozerali nechutnú šou v televízii. Táto žena sa rozprávala s manželom a staršími synmi, akoby boli v škôlke a navrhla im ako „učiteľka″, že možno by mohli nájsť aj niečo lepšie na pozeranie. Potom začala prepínať a našla veľmi charizmatického kazateľa a venovala rodine veľký úškľabok. Jej traja synovia a manžel odišli každý do svojej izby. Dámy, toto nie je úctivé správanie! Čo bolo smutné je, že manžel tejto ženy každému rozprával, aký je jeho život neznesiteľný a o jeho pláne rozviesť sa s ňou!

Povedala som jej, že jej reakcia nebola víťazstvom, ale skutok vlastnej spravodlivosti. Nikto nebude vyhraný farizejom. Povedala som jej, že ja som začala moju vojnu proti televízii modlitbou a pôstom. A tiež tým, že som sa podriadila a rešpektovala môjho manžela (dokonca aj vtedy, keď si všetci mysleli, že si to nezaslúži) za moju rodinu, aby bola oslobodená od televízora.

Konanie dobrých skutkov pred ľuďmi. Ideš do kostola aj vtedy, keď tvoj manžel zostáva doma? „Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach.″ (Mt 6, 1) Naše skutky musia ukazovať, čo je v nás. Hrdíš sa, že si viac duchovnejšia ako tvoj manžel? Pokúšaš sa zahanbiť svojho manžela? Došla si vo svojich metódach až tak ďaleko? Išiel s tebou? Čo očakávaš, ako osláviš Boha? „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.″ (Mt 5, 16)

Poznáte ich po ovocí. Čo je ovocím toho, že hlásaš, že si kresťanka? „Poznáte ich po ovocí.″ (Mt 7, 16) Obviňuješ manžela za to, čo neurobil ako duchovný vodca rodiny? Predvádzaš sa a čítaš Bibliu pred manželom? Tak potom produkuješ tŕnie, nie ovocie.

Porovnaj čas, ktorý tráviš čítaním časopisov, kníh alebo pozeraním iných vecí s časom v Slove. Čo s tým chceš spraviť? Zachytila si niečo, čo si si prečítala v tejto knihe? Vidí niekto v tebe zmeny, keď toto čítaš? „Lebo kto iba počúva Slovo a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, čo si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. Pozrie sa na seba, odíde a hneď zabudne, aký je. Ale kto sa zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá, kto nie je zábudlivý poslucháč, ale uskutočňovateľ diela, ten bude blahoslavený pre svoje skutky.″ (Jak 1, 23-25)

Jazyk na uzde. „Ak si niekto myslí, že je nábožný, a nedrží si jazyk na uzde, ale klame sám seba, toho nábožnosť je márna.″ (Jak 1, 26) Kedy si naposledy vychrlila neláskavé slová na manžela? Dámy, kontrolujte svoj jazyk, ktorý zraňuje. (Prosím, prečítaj si kapitolu 4, „Láskavosť na jazyku″, a potom si to prečítaj opäť!)

Vzťah medzi manželom a manželkou

My nie sme duchovní vodcovia našich domovov. Božie Slovo sa odvoláva na muža. My máme mať taký istý vzťah s našimi manželmi ako Ježiš s Cirkvou. Poďme hľadať v Jeho Slove a nájdeme veľa príkladov, že náš vzťah s našimi manželmi má byť ako náš vzťah s Kristom.

Hlava. „Muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi...″ (Ef 5, 23) „Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista Boh.″ (1Kor 11, 3) Naučili sme sa v kapitole 8, „Ženy, podriaďte sa!″, o dôležitosti autority v domácnostiach. Tiež sme sa naučili o výhodách toho, že sme podriadené našim manželom, najmä pre našu ochranu a ochranu našich detí. Písmo porovnáva Krista ako hlavu Cirkvi s naším manželom ako našou hlavou. Tak ako v hociktorej dobre prosperujúcej spoločnosti alebo najmä vo vojsku musí byť správna hlava alebo vodca. Musíme dovoliť, aby naši manželia viedli! Nevynechaj tento bod. Musíš dovoliť manželovi, aby viedol. Dovoľ, aby prišiel manžel s návrhom na riešenie problému, ktorý sa vyskytol v tvojom dome.

Spasiteľ. „Muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi On Spasiteľ tela.″ (Ef 5, 23) Manžel má byť spasiteľ tela. My ženy si myslíme, že my máme byť spasiteľky. Ale keď máme finančnú krízu alebo hocijakú inú krízu, muži by mali byť naozaj tí, ktorí to zachránia. Veľa žien sa ponáhľa a nájde si prácu alebo vymyslí finančný plán. Toto iba kradne manželove požehnania. Keď manžel vymyslí plán, šťastne sa môžeme podriadiť. Keď žena vymyslí plán, domácnosť sa vymyká spod kontroly.

My ženy musíme naplniť našu úlohu tým, že sa podriadime našim manželom. Iba oni môžu byť vodcami rodiny a spasiteľmi tela. No, samozrejme, my ženy by sme radšej povedali našim manželom, ako sa stiahnuť. Dámy, keď vidíte problém, odovzdajte ho manželovi. Zastavte cyklus toho, že vy vediete a zachraňujete! Tu je pár krátkych svedectiev od žien, ktoré nasledovali tieto princípy bez manželovho poznania.

Svedectvo 1: Môj manžel nebol autoritár v domácnosti. On bol tým výborným chlapom; ja som bola strašidelná a zlá matka. Jedného dňa som sa konečne rozhodla konať podľa princípov a dovoliť manželovi, aby viedol. Stálo ma to veľa síl, keď som musela stopnúť moju extrémnu autoritu, až dokiaľ sa začal skutočný chaos. Vždy som udržala deti pod kontrolou. A kvôli tomu môj manžel nevidel žiadny problém v domácnosti. Úprimne, bola som unavená z toho, že som bola jediným dospelým v domácnosti. Prebrala som vodcovstvo môjho manžela v tom, že nedisciplinoval, neupozorňoval, netrénoval po viac ako rok. Pozerala som, ako sa deti vymykajú spodu kontroly. Vždy som udržala všetko v pokoji, preto môj manžel nikdy nechápal, keď som ho požiadala, aby mi pomohol s disciplínou u detí. Keď sa už úplne dostali spod kontroly, bol šokovaný! No konečne sa pohol! Po prvýkrát položil nohy na zem a vesloval bez toho, aby som ho vyzvala. To moje deti potrebovali. No najhlavnejšie bolo, že som bola uvoľnená z bremena, že som bola jediná, ktorá trestala, čo mi dalo viac času, aby som si vychutnala moje deti, hrala sa s nimi a milovala ich tak, ako to môj manžel robil v minulosti. Teraz spoločne vychovávame naše deti. Konečne máme rovnováhu, po ktorej som vždy túžila.

Svedectvo 2: Vždy som sa snažila ututlať drsnosť autority môjho manžela voči našim deťom. Musela som ich ochrániť pred otcom, najmä jedného, o ktorom som si myslela, že si ho vyberá. Čo som si neuvedomila, bolo, že nielenže som blokovala jeho tvrdý spôsob, ale tiež som deti bránila pred otcovou láskou. Keď som počula o tomto princípe, rozhodla som sa, že ho budem nasledovať tým, že budem nasledovať manželove vodcovstvo. Moja skúška prišla, keď manžel povedal synovi, aby pokosil trávnik. Obyčajne som behala za synom, až dokiaľ ho nepokosil, no tentokrát som zostala ticho. Môj syn išiel spať bez toho, žeby trávnik pokosil. 11:30 večer sa jeho otec vrátil domov zo stretnutia a chcel vedieť, prečo trávnik nebol pokosený. Namiesto toho, aby som vymýšľala ospravedlnenia a obraňovala ho, povedala som: „Neviem.″ Môj manžel ho zobral z postele a prinútil ho, aby pokosil trávnik v nočnú hodinu. Môj syn plakal po celý čas a ja potajomky tiež. No veci sa zmenili; medzi mojím manželom a synom sa vytvoril blízky vzťah. A tiež môj syn sa stal vyzretým.

Svedectvo 3: Môj manžel sa nevedel nikdy veľmi postarať o rodinu. Vždy som mu vypomáhala, keď prišiel o prácu alebo keď sme nemali dostatok peňazí, tým, že som sa vracala do práce. Jedného dňa som z úplného vyčerpania urobila rozhodnutie, že ho budem nasledovať a zostanem ticho, keď sa veci zhoršia.

Situácia bola šialená, a on stále neprebral vodcovstvo, no ja som zostala ticho. Veci sa zhoršovali a on bol nahnevaný. Vždy som ho chránila, keď sa nahneval, no tentokrát som si spomenula na Písmo: „Kto srší hnevom, nech si znáša trest, lebo keď zachrániš ho pred ním teraz, ešte pridávaš k pokute.″ (Ž 19, 19) Tak si zvykol na to, že sa vždy v kríze postarám, že naozaj nevedel, čo robiť. Namiesto toho, aby som niečo robila, iba som sa za neho modlila. Modlila som sa verše z Písma, ktoré hovorili o tom, že manžel sa má postarať o rodinu a o ovocí pracovitosti a zostala som tichá a pokojná. A zrazu môj manžel urobil krok. Bolo to úžasné!

Teraz som voľná a môžem sa venovať deťom a domu. Myslím, že môj odpor voči nemu hnisal po dlhú dobu. Bola som zaneprázdnená prácou, starostlivosťou o domácnosť. Čo som si neuvedomila bolo, že to spôsobilo, že ja a môj manžel sme nemali úzky vzťah. Teraz som schopná preukázať mu vďačnosť. Toto všetko spôsobilo, že môj manžel je úžasný chlap, akého som predtým nepoznala. Niekedy padnem a zase sa stávam vodcom a spasiteľom rodiny, keď sa môj manžel nepohne dostatočne rýchlo alebo keď si myslím, že veci nerieši správnym spôsobom, no snažím sa naučiť, že tieto veci už nie sú mojím problémom. Ak sa nepohne alebo nevyrieši situáciu správne, to už je medzi ním a Pánom. Pán je jeho hlavou, nie ja.

Utvorení, aby niesli bremeno. Tvoj manžel bol stvorený, aby niesol bremeno rodiny, pozri sa na jeho široké a svalnaté plecia a porovnaj ich so svojimi. My ženy sa snažíme napodobniť tieto plecia vypchávkami! Muži sú naozaj stvorení, aby pracovali najlepšie pod tlakom. Možno si myslíš, že tvoj manžel nie je schopný uniesť tlak, lebo ty si bola vždy bezpečnou sieťou pre manžela.

Ženy na druhej strane boli stvorené, aby dokázali uniesť viacero vecí naraz. Sme schopné riadiť domácnosť so všetkou starostlivosťou, sme schopné zvládnuť deti rozdielneho veku, pováh a potrieb, jedlo, upratovanie a rodinný hektický život. Ženy, zdá sa, akoby sme mohli toto všetko zvládnuť. No pokiaľ predstierame, že to môžeme všetko urobiť, čo robia naši manželia? Športujú, majú svoje záujmy a koníčky!!!

Sme jedno. „Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele.” (Ef 5, 31) „Tak sú aj muži povinní milovať, svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého.” (Ef 5, 28) „Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba samého.” (Ef 5, 33) Počuli sme výraz „jedno telo″ tak často, no nerozumeli sme, čo to vlastne znamená. Keď sa pozrieme na vzťah Pána k Svojmu Otcovi a náš vzťah k našim manželom, vidíme, že nemáme toto dôležité poznanie.

Posvätiť. Dámy, naši manželia hrajú veľkú úlohu v našom posvätení, ako môžeme vidieť v nasledujúcom verši z Písma: „Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a Slovom, aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená.″ (Ef 5, 25) Toto je veľmi silná biblická Pravda, a len málo z nás si to uvedomuje. My ženy musíme byť posvätené (očistené), keď naši manželia čítajú a zdieľajú s nami Písmo. Číta ti manžel Božie Slovo denne? Ako Cirkev udržuje telo od všetkých hriechov, ktoré sa vtierajú do kostolov? Čítaním Božieho Slova. So ženami je to podobné.

Svedectvo: Môj manžel sa vždy cítil zastrašený, kvôli jeho povinnostiam v tejto oblasti. Objavili sme nádherné a krásne riešenie pre potrebu rodiny byť v Božom Slove denne. Naša rodina sedí spoločne, všetci deviati, každé ráno. Štyria starší čítajú a tí, čo nevedia čítať, sedia ticho a hrajú sa s puzzle alebo si maľujú. Tento spôsob počúvania CD a čítania nám zaberie 62 dní, počas ktorých prejdeme celú Bibliu. Táto kombinácia počúvania a čítania je taká silná, že sa to nedá ani opísať.

Láska. „Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje...″ (Ef 5, 25) „Tak sú aj muži povinní milovať, svoje manželky...″ (Ef 5, 28) „Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí!″ (Kol 3, 19) Kvôli feministickému zásahu prenikli do kostolov lži, nastalo miešanie úloh a nariadení, ktoré boli dané mužom a ženám. Počujeme, ako iní hovoria, že Boh nariadil mužovi a žene, aby milovali svojich manželov/manželky. No tento príkaz bol daný iba manželovi. V skutočnosti bolo dané jediné odvolanie sa na to, aby žena milovala svojho manžela, v Liste Títovi. Staršia žena má povzbudiť a učiť mladšie, ako milovať manžela a deti. Deuteronómium 4, 2 hovorí: „K slovám, ktoré vám hovorím, nepridáte vôbec nič...″ Znamená to, že žena by nemala milovať svojho manžela? Rozhodne nie! „...a žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás...″ (Ef 5, 2) Hlavnou úlohou manželky je rešpektpodriadenie sa manželovi. Láska, úprimná láska bude nasledovať potom. Ak nemáš bezpodmienečnú lásku voči manželovi, začni tým, že ho budeš rešpektovať a podriadiš sa mu a pozeraj, čo Boh urobí s tvojím srdcom.

Mal by byť rešpektovaný. „A manželka nech si ctí muža.” (Ef 5, 33) „...keď uvidia (manželia) váš (manželky) čistý život v bázni.” (1Pt 3, 2) Rešpekt k manželovi a otcovi je veľmi potrebný v kresťanských rodinách. Matky, čudujeme sa, prečo deti s nami nehovoria s rešpektom, no stále nevidíme náš vlastný postoj voči našim manželom. Namiesto rešpektu máme postoj obyčajnej tolerancie (znášanlivosti) voči hlave rodiny. Manželia a otcovia boli pritlačení k zemi a sú vyzývaní svojimi manželkami každý deň. Musíme to okamžite zastaviť. Môže to mať hlboké korene. Ak pomáhame manželom, aby sa starali o rodinu, potom sme možno s inou svárlivou ženou, ktorá ohovára, kritizuje a ponižuje svojho manžela. Modli sa, aby ťa Boh oslobodil z takéhoto prostredia a vrátil ťa naspäť domov. Veľa detí, ktoré stretám a sú v súkromných, verejných alebo kresťanských školách, preukazujú neúctivé správanie voči rodičom. Prečo ich nenecháme doma a neučíme ich? Ak tvoja rodina stále pozerá televíziu alebo videá, premýšľaj nad filmami, ktoré vychovávajú. Uisti sa, že chceš správanie a postoj, ktorý je na obrazovke, mať aj vo svojom dome.

Podriadenosť. „Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom.″ (Ef 5, 24) „Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi!″ (Kol 3, 18) „Ženy podriaďujte sa svojim mužom ako Pánovi.” (Ef 5, 22) „...aby boli rozumné, cudné, starostlivé o dom, dobrotivé, podriadené svojim mužom, aby sa nehanobilo Božie Slovo.″ (Tít 2, 5) Manželia vládnu nad všetkým. Môžu prideliť určité úlohy, no úlohou muža je byť hlavou a my ako manželky sa im musíme podriadiť. Nemáme byť pod autoritou iného muža (šéf, učiteľ, pastor). (Pozri kapitolu 13, „Spôsob vedenia domácnosti″, „Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Pretože si odmietol poznanie...” Oz 4, 6)

Náš manžel má byť konečnou a poslednou autoritou tu na zemi pre nás a naše deti. Vezmi na vedomie: finančné ťažkosti sú jedným z hlavných dôvodov pre rozvod. Dámy, vráťte túto dôležitú oblasť vodcovstva. Páry, ktoré dovolili, aby manžel vládol v domácnosti tým, že mal na starosti financie, nehlásili nič iné, iba chválu. Povedali, že to úplne vylúčilo hádky pre financie. Modli sa a pozeraj, čo urobí Boh. Možno tvoj manžel chce, aby si bola zodpovedná za peniaze. Modli sa, aby si bola uvoľnená z tohto bremena. Ak si myslíš, že manžel je veľmi nezodpovedný, pamätaj: To je Pánov problém, nie tvoj! Naše skutky sa musia páčiť Pánovi!

Vydal seba samého. „Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu.″ (Ef 5, 25) Feminizmus zničil „rytiera v lesklom brnení″. No tu v Písme vidíme galantného muža, ktorý má vydať seba samého za manželku a deti. Vážiš si a rešpektuješ obeť svojho manžela za rodinu a ukazuješ to aj svojim deťom? Kradneš „manželove požehnanie″, keď si ty tá, ktorá „zachráni deň″? Dámy, dajte sa do práce tým, že sa budete modliť za manželov, aby vládli nad domácnosťou. Povzbuďte manželov, aby boli viac doma nie ako hosť, ale ako pracujúci, vládnuci symbol.

Zabezpečiť a postarať sa. „Veď kto sa nestará o svojich, najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.” (1Tim 5, 8) Ak pracuješ alebo si dovolila a zúčastnila sa na „míňaní pred zarobením″, musíš oľutovať. Satan ťa využíva, aby uspel v jeho agende v rozdelení domovov a v ukradnutí požehnania. Prestaň hrať jeho hru. Obnov svoju myseľ a buď poslušná Kristovi. Táto oblasť je podrobnejšie vysvetlená v kapitole 13, „Spôsob vedenia domácnosti.″ Táto kapitola odpovedá na otázky, ktoré môžeš mať, ak je to tvoj manžel, ktorý chce, aby si pracovala, ale tvojou túžbou je zostať doma.

Prosím, pochop, že jeden z hlavných dôvodov, prečo sme my ženy také nešťastné a frustrované, nie je preto, lebo sa s nami nezaobchádza tak ako s mužmi. Je to preto, lebo sa pokúšame naplniť úlohu, na ktorú sme neboli stvorené. Ak obaja, manžel aj manželka, pracujú, kto je doma? Dámy, dom, na ktorý ty a tvoj manžel pracujete a otročíte, je prázdny! Preto niet divu, že sa cítiš frustrovaná a nenaplnená.

Nasýtiť nás. Vieme, že naši manželia by mali „priniesť domov slaninu″, no je tu ešte duchovná potrava, po ktorej my a deti hladujeme! „Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev...″ (Ef 5, 29) Tento pokrm musí byť z Božieho Slova. Dámy, urobili sme našich manželov úplne nedostatočných v tejto oblasti. Veľa mužov ani nevie, kde má začať. Musíme sa modliť, aby Pán posilnil a viedol našich manželov, a modliť sa za to denne! Satan bude na manžela útočiť v tejto oblasti, lebo vie, aké je dôležité viesť rodinu. Urobí, že sa tvoj manžel bude cítiť bezcenný, neschopný a vyslovene hlúpy. Použije hádky s tebou a deťmi, aby prerušil čítanie Božieho Slova. (Modli sa za príležitosť, aby si mohla manželovi povedať o používaní CD, čo povedie rodinu cez Bibliu.)  Kvôli tomu, že naši manželia boli v tejto oblasti nedosiahnuteľní, prebrali sme to na seba a vyriešili sme problém. Dostali sme, čo sme potrebovali tým, že sme naklusali na viacnásobné učenie Biblie, semináre atď. Naše deti sú posielané do nedeľných škôl, na biblické prázdniny, aby počuli tie isté príbehy každý rok; no tým odpadnú od cirkvi, keď budú dospelými.

Dámy, Sára sa rozhodla vyriešiť svoj problém s Agar! Je tvoja rodina v situácii Agar? Cíti sa tvoj manžel menejcenný ako duchovný vodca rodiny, lebo ty vieš všetko? Tak teraz ste ty a deti odišli do kostola, a on zostal doma alebo hrá golf. Prečítaj si svedectvo na konci tejto kapitoly o radikálnej zmene v živote jednej ženy, ktorá urobila odvážny krok vo viere. 

“Ach, ktože nájde ženu dobrú?

Jej cena je nad perly.

Bezpečnosť nachodí srdce jej muža v nej,

bo núdze o zisk niet.

Gazduje mu dobre, a nie zle

po všetky dni svojho života.″

Kniha prísloví 31, 10-12

Osobná oddanosť: Prenechať priestor Duchu Svätému, aby viedol môjho manžela. „Na základe toho, čo som sa naučila z Božieho Slova, zaväzujem môjho manžela, jeho vodcovstvo a jeho duchovnosť Tebe a budem trpezlivo čakať na Tvoj pohyb. Vrátim naspäť rolu vodcu môjmu manželovi vo všetkom, aby som nezneuctila Tvoje Slovo.″

Teraz je čas, aby si KLIKLA SEM a vyliala si svoje srdce pred Pánom a do denníka "Čo som sa naučila."