Môj NM "Nebeský Manžel"

TVOJÍM Manželom je tvoj Stvoriteľ

Staň sa Jeho Nevestou—Jeho Cirkvou

KonecneLaska.org

 

Veď ako opustenú ženu a duchom skleslú povolal ťa Pán.
Nuž či môže byť zavrhnutá žena mladosti? - hovorí tvoj Boh.
„Bo Manželom ti bude TVOJ Stvoriteľ, Pán zástupov je jeho meno,
vykupiteľom Svätý Izraelov,
Bohom celej zeme sa nazýva.“
—Izaiáš 54, 6,5

Takmer každý veriaci by súhlasil, že keď Ježiš príde späť pre Jeho Nevestu, Jeho „Cirkev“...

NEvráti sa pre budovu.

Môžem sa spýtať, prečo alebo koho sa vráti?

Správne, nie pre kostolnú budovu—On sa vráti späť pre TEBA!

„Nebojže sa, veď nebudeš zahanbená,

a nepýr sa, veď nebudeš potupená!

Áno, zabudneš hanbu mladosti,

na potupu svojho vdovstva si nespomenieš viac.

„Bo Manželom ti bude tvoj Stvoriteľ, PÁN zástupov je Jeho meno, Vykupiteľom Svätý Izraelov, Bohom celej zeme sa nazýva. Veď ako opustenú ženu a duchom skleslú povolal ťa PÁN. Nuž či môže byť zavrhnutá žena mladosti? - hovorí tvoj Boh.“—Izaiáš 54,4-6

Staň sa Jeho nevestou a tvoj On sa stane čoskoro všetkým, čo budeš chcieť alebo potrebovať!!

Každá jedna z nás bola „opustená,“ „zarmútená“ a „odmietnutá“ niekým v našom živote.

Ako Jeho nevesta, čím viac je každá jedna z nás schopná zažívať Jeho LÁSKU pre seba samú- tým viac sme schopné zanechať všetko-všetky naše bremená, obavy a hanbu!

S našimi slobodnými rukami a srdcami sme schopné chytiť Jeho ruku do oboch našich rúk—a On sa stáva naším NM „Nebeským Manželom.“


Zanechaj všetkých a všetko—
Vezmi Jeho ruku do oboch tvojich rúk!

„...ako aj Kristus miluje Cirkev a Seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená.“ —Efezanom 5, 25-27

On dal Seba Samého za teba, Jeho nevestu. To si TY, koho chce posväcovať a očisťovať od bolesti a hanby tvojej minulosti. Hanba, ktorá ti bola spôsobená a zahanbujúce veci, do ktorých si sama spadla. Zažívanie Jeho lásky ťa urobí novou, svätou (čo v skutočnosti znamená oddelenou“) a nevinnou! Aké je to nádherné?!?!

„Kostol“ sa stal iným „náboženstvom“, ako milujúci „vzťah“, ktorý On túži mať s každou z nás.

„A preto PÁN čaká, aby sa zľutoval nad vami, a preto sa dvíha, aby vás omilostil, veď Bohom pravdy je PÁN, blažení všetci, čo dúfajú v Neho.“—Izaiáš 30,18

Kresťania prestali po ŇOM túžiť.

Aby náš vzťah s naším NM „Nebeským Manželom“ rástol, nemôžeme sa a nemali by sme sa s Ním stretávať iba v nedeľu a možno ešte aj v stredu v kostole. Nemali by sme zničiť našu skúsenosť poznať Ho intímne, pridaním akýchkoľvek pravidiel alebo úloh do zoznamu, ako je čítanie Biblie. Čítanie Jeho slova, je čítanie zaľúbených listov od Neho tebe. Keď si toto uvedomíš, spôsobí to, že budeš po Ňom túžiť a dychtiť a po čítaní Jeho ľúbostných listov, Jeho prísľubov pre teba. „Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za Tebou.“ Žalm 42,1

Láska Konečne

Túžime ti pomôcť, vážiť si tvoj VZŤAH s Pánom, Ktorý nie je len tvoj Spasiteľ. Chceme ťa povzbudiť, aby si sa skutočne cítila ako nevesta, Jeho Nevesta a zažila Jeho ako tvojho Manžela. Chceme ťa povzbudiť, aby si si prečítala text tejto Ľúbostnej Piesne.

„Konečne“
Konečne
Moja Láska sa poponáhľala
Moje osamotené dni sú preč
Konečne
A život je ako pieseň
Moje srdce bolo ovinuté ďatelinkou
Obloha hore je modrá
Našla som Sen, s ktorým sa môžem rozprávať
Tú noc, som sa pozrela na Teba
Našla som Vzrušenie, ktoré stíska moje líce
Sen, ktorý môžem volať mojím vlastným
Ty si sa smial, Ty si sa smial
Vzrušenie, ktoré som nikdy nepoznala
Oh oh, lebo Ty si môj Konečne
Oh a smrť bola potom zvrhnutá
A tu sme v nebi
Sen, ktorý môžem volať mojím vlastným
Našla som Sen, s ktorým sa môžem rozprávať
Našla som Vzrušenie, ktoré stíska moje líce
A tu sme v nebi
Vzrušenie, ktoré som nikdy nepoznala
Oh oh
Ty si sa smial, Ty si sa smial
Lebo Ty si môj konečne
Oh a  smrť bola potom zvrhnutá

Aby sme ti pomohli cítiť Jeho lásku, povzbudzujeme ťa stiahnuť si MP3 súbor piesne, ktorú môžeš spievať tvojmu NM „Konečne“ a počúvať počas dňa.

Nájdi si čas prečítať si úžasné svedectvá ĽÚBOSTNÝCH Piesní NM 

Keď sa skutočne cítime, ako Jeho Nevesta a užívame si pokračujúci vzťah s Ním celý deň, každý deň, naše tváre budú žiariť!

Žalm 34, 5-6 —„Hľadal som Pána a On ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy. Na Neho hľaďte a budete žiariť a tvár vám nesčervenie hanbou.“

S Našimi tvárami odzrkadľujúcimi Jeho lásku, keď sa rozprávame s inými, nemôžeme pomôcť, ale delíme sa tak o Jeho lásku, hovoriac iným, čo On robí v našich životoch. To je to, čo „svedčiť“ skutočne znamená. A keď to budeme robiť kvôli vzrušeniu v našich srdciach, bez snaženia sa, budeme povzbudzovať iné ženy, aby sa stali Jeho cirkvou, Jeho nevestou.

„Keď som raz spoznala Pána ako môjho Manžela, Boh začal robiť zázraky s mojimi vzťahmi v rodine – Som schopná deliť sa s mojou mamou o tom, ako spoznáme Boha ako nášho Milovníka, Priateľa, Pána, Kráľa a Manžela a jej sa to páči (na začiatku bola veľmi proti tomu a myslela, že začínam byť šialená, pretože nikto v našej rodine nepozná Boha týmto spôsobom).“

„Pred rokom, keď som prestala chodiť do môjho kostola a začala som prekladať RYM knihu, povedala som o tom mojej rodine. Každý ma odsúdil, kritizoval a posmieval sa mi, nikto nerozumel, že ma On volal, aby som sa oddelila. Ale teraz, o rok neskôr, situácia je taká pokojná. Nikto sa nesmeje, nikto na mňa nekladie veľké nároky, dokonca sa ma môj otec vždy pýta, či mám nejakú prácu, ktorú musím dokončiť. Som šťastná, že som schopná pomáhať a prešla som cez horúcu pec, ktorá bola veľmi horúca, ale teraz vidím iba Jeho požehnanie, Jeho pokoj a radosť v mojich obnovených vzťahoch v celej rodine.“

Aby sme ti pomohli prekonať tieto strašné prekážky, nájdi si čas a prečítaj si Svedectvá Nájdenia Môjho NM „Nebeského Manžela.“

Veľmi nápomocná je tiež lekcia Nebeský Manžel, aby si Ho skutočne spoznala, ako On túži byť v tvojom živote!

Pamätaj, „Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v Mojom mene, tam som Ja medzi nimi.“—Matúš 18,20 Toto znamená, že keď chceš, aby Pán vstúpil do tvojho domu, tvojho pracoviska a kdekoľvek, kde vieš, že je potrebný Jeho pokoj a prítomnosť, ako Jeho nevesta, On bude priamo tam s tebou, keď budeš raz Jeho nevesta!

Kdekoľvek ideme, ON je v našom strede—a preto zažívame a určitým spôsobom máme „kostol (cirkev)“ všade!!!!

Nie je toto, čo povedal Ježiš v Markovi 16,15?

„A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.”

Nebola to „Dobrá Správa“, keď si počula a neskôr zažila, ako veľmi ťa Pán MILUJE?

 

Radi by ste ŤA TERAZ pozvali PRIDAŤ sa do Spoločenstva Obnovy.

Nečakaj...

ZAČNI TERAZ!

 

 Máš nejaké OTÁZKY?
Pozri sa na O&O (otázky a odpovede), ktoré by mali pomôcť ????
Alebo, ak uprednostňuješ, môžeš jednoducho začať s naším najviac
Život-Meniacím Kurzom!
ŽI AKO NEVESTA!
Začni mať RADOSŤ namiesto Žiaľu
Nájdením Hojného Života