INTIMITA počas toho, keď si stále vydatá

Intimita v manželstve je dôležitá a je to niečo, čomu musíš úplne porozumieť. Kvôli tomu, že svet robí svoje vlastné pravidlá a potom ich učí a očkuje ich do našich myslí cez médiá, veľmi trpíme. Pamätaj, práve preto je tvoj manžel v pokušení a podľahol hriechu. Jediný spôsob, ako mu pomôcť a nájsť pravú obnovu je poznať a nasledovať JEHO Slovo, obnoviť tvoju myseľ a nahradiť klamstvá pravdou.

1. Ak tvoj manžel súhlasil zostať s tebou (čo sa stane, ak dovolíš, ak nasleduješ princípy, že nebrániš rozvodu a nájdeš tú Lásku svojho života), nemôžeš ho poslať preč, ale súhlas, že budeš s ním žiť.

1 Korinťanom 7 verš 13 A ak má niektorá žena neveriaceho muža a on chce s ňou bývať, nech muža neopúšťa.

2. Počas toho, ako ste stále legálne zosobášení (či ste oddelení alebo nie a či alebo nie je zapletený s niekym iným), Biblia hovorí, Boh hovorí, musíš pokračovať a byť intímna s manželom na jeho žiadosť.

1 Korinťanom 7 verš 4 Žena nemá moc nad svojím telom, ale muž; podobne ani muž nemá moc nad svojím telom, ale žena.

1 Korinťanom 7 verš 5 Neodopierajte si jeden druhému, iba ak na čas so vzájomným súhlasom.

3. IBA ak si Boh vyberie a dovolí, aby prebehol rozvod, vtedy sa musíš vyhnúť intímnosti. No ak ste stále zobratí, je veľmi dôležité, aby ste boli intímni. V Erininom svedectve je toto jedným z kľúčových komponentov, o čom jej manžel povedal, že si uvedomil svoju chybu, vrátil sa k Pánovi a prišiel domov.

Erin bola s manželom intímna aj napriek tomu, že jej manžel žil s inou ženou. Keby ľudia vedeli, bez pochyby by ju varovali, že je "využívaná" a že môže dostať nejakú chorobu. No ona dôverovala Pánovi, ktorý jej povedal, že AK by mala dostať nejakú chorobu, stalo by sa tak predtým, keď ešte nevedela, že je jej manžel neverný!

Potom, keď Boh dovolil, aby Erinin rozvod prebehol, povedala svojmu manželovi, že viac nemôžu byť intímni, ani sa nemôžu bozkávať, lebo to bolo pre ňu ťažké (keďže on mal niekoho, ku komu sa mohol vrátiť a ona, samozrejme nie). Keď bol jej manžel naspäť doma, povedal (tak, ako väčšina mužov), že to, že zostali intímni malo veľký efekt na neho a to, že sa to rozvodom skončilo, spôsobilo, že po Erin ešte viac túžil.

To znamená, že Boží plán môže dovoliť rozvod (a preto tiež hovoríme, aby si nestála v jeho ceste - Žalm 1:1 ani sa nepokúšala spomaliť to). Tak ako s väčšinou mužov, môže to byť nedostatok intímnosti, ktorú si tvoj manžel predtým užíval s tebou ako s manželkou, to ho vedie k tomu, aby uvidel svoj hriech. Môže to byť extrémne ťažké vzdať sa intímnosti, keď si väčšina manželov uvedomí svoj omyl a budú prosiť, aby dostali svoje manželky naspäť.

A NIKDY sa o tomto s manželom nerozprávaj. Necituj Písmo a nikdy sa s ním nepodeľ o nič, o čom si myslíš, že by ho dostalo späť. Nemala by si sa pokúšať dostať manžela späť, namiesto toho sa jednoducho musíš NAUČIŤ a zaviesť princípy, ktoré sme sa mi nikdy neučili, ako dostať naše manželstvá a životy na správnu koľaj.

Obnova prebehne iba vtedy, ak poznáš a nasleduješ tieto verše (vyššie). Na zhrnutie:

1. Keď si stále vydatá, musíš zostať v intímnom vzťahu (alebo znovu nadobudnúť intímnosť) na manželovu žiadosť. Nepokúšaj sa ho zviesť, namiesto toho preukáž lásku, porozumenie, tichú a pokojnú manželku, čo bude prirodzene viesť k intímnosti.

2. Ak by sa s tebou manžel rozviedol (nemala by si tomu brániť), potom sa MUSÍŠ intímnosti zdržať.

*Ak tak urobíš, čoskoro bude nasledovať nové požiadanie o ruku. Videli sme to nespočetné množstvo krát.

3. Nikdy neopúšťaj manžela ani nebráň intimite, lebo to sa môže stať, keď ťa raz bude chcieť naspäť a ty si už našla Pána a On sa stal láskou tvojho života. 

1 Korinťanom 7 verš 10 Tým, čo uzavreli manželstvo, prikazujem, ani nie ja, ale Pán, aby manželka neodchádzala od muža.

 4. Tiež si uvedom, že keď si raz oslobodená od strachu a možno uvoľnená zo svojho manželstva, nikdy nie si slobodná, aby si sa znovu vydala. Tvojou jedinou šancou na manželstvo je zmierenie s tvojim manželom, v čom silno navrhujeme, aby si dovolila Bohu, aby tak urobil, ak máš z tohoto manželstva malé deti.

1 Korinťanom 7 verš 11 a ak by odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa zmieri so svojím mužom.

Boh ti dal OBROVSKÚ výhodu—teraz si ju zober a utekaj s ňou!

“Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dosiahne víťaznú cenu? Bežte tak, aby ste sa jej zmocnili”— 1 Korinťanom 9:24

“...a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí" —Ján 8:32

Teraz je čas, aby si KLIKLA SEM a vyliala si svoje srdce pred Pánom a do denníka "Čo som sa naučila."